User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale/nl

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale and the translation is 100% complete.

Translations of locales for JCZ in Dutch

{

 "@author": "Kiap1969",
 "@jcz-version": "5.11.0",
 "@version": "0.4.1",
 "about": {
  "configuration-file": "Configuratiebestand",
  "jcloisterzone-game-engine": "JCloisterZone Spelmachine",
  "system-java-version": "Java Versie van het systeem",
  "version": "versie"
 },
 "bookmarks": {
  "description-end": "in de zijbalk van het overzicht om een opzet toe te voegen.",
  "description-start": "U heeft geen spelopzetten in de favorietenlijst. Maak eerst een spel en gebruik dan de knop You have not game setup in favorites list. To add setup here create a game first and then use",
  "nothing-saved": "Niets opgeslagen.",
  "setups-saved-to-file": "Opzetten die in een bestand zijn opgeslagen",
  "title": "Mijn favorieten"
 },
 "button": {
  "add": "Toevoegen",
  "add-to-favorites": "Toevoegen aan favorieten",
  "as-a-abbot": "Als abt",
  "as-a-monk": "Als monnik",
  "buy": "Kopen",
  "cancel": "Annuleren",
  "change": "Wijzigen",
  "clear-list": "lijst wissen",
  "close": "Sluiten",
  "confirm": "Bevestigen",
  "connect": "Verbinden",
  "create": "Maken",
  "create-game": "Spel maken",
  "disconnect": "Verbinding verbreken",
  "grow-the-flock": "Kudde uitbreiden",
  "hide-stats": "Stats verbieden",
  "join-game": "Met spel verbinden",
  "load": "Laden",
  "load-setup-from-file": "Opzet uit bestand laden",
  "may-deploy": "Mag zetten",
  "must-remove": "Moet verwijderen",
  "pass": "Passen",
  "play-again": "Opnieuw spelen",
  "play-online": "Online spelen",
  "plus-description": "Meerdere gevallen toevoegen",
  "raise": "Heffen",
  "remove": "Verwijderen",
  "remove-from-favorites": "Uit favorieten verwijderen",
  "reset": "Herstellen",
  "resume": "Hervatten",
  "rules": "Spelregels",
  "rules-1st-edition": "Spelregels (1e ed.)",
  "save-to-file": "Opslaan in bestand",
  "score-the-sheep": "Schapen tellen",
  "select": "Selecteren",
  "sell": "Verkopen",
  "set": "Set",
  "show-stats": "Stats tonen",
  "start": "Begin",
  "undo": "Ongedaan maken"
 },
 "core-messages": {
  "choose": "Kies",
  "done": "Klaar",
  "game-engine-not-available": "Spelmachine niet beschikbaar.",
  "incomplete-features": "Onafgebwouwd project",
  "no-core-set": "Er is geen hoofdset!",
  "offline": "Offline",
  "penalties": "Strafpunten",
  "show-available-only": "alleen beschikbare tonen",
  "the-biggest-city": "De grootste stad",
  "the-longest-road": "De langste weg",
  "tiles": "Tegels",
  "used-time": "Gebruikte tijd"
 },
 "expansion": {
  "abbey-and-mayor": "Burgemeesters & Abdijen",
  "basic": "Basisspel",
  "besiegers": "De Belegeraars",
  "bridges-castles-and-bazaars": "Bruggen, Burchten & Bazaars",
  "cathars": "De Katharen",
  "corn-circles": "Graancirkels",
  "crop-circles-I": "Graancirkels I",
  "crop-circles-II": "Graancirkels II",
  "count": "De Graaf van Carcassonne",
  "cult": "Ketters",
  "cult-places": "Cultusplaatsen",
  "darmstadt": "Darmstadt",
  "ferries": "De Veerboten",
  "festival": "Het Feest",
  "flier": "De Vliegtuigen",
  "goldmines": "De Goudmijnen",
  "gq11": "De mini-uitbreiding (GQ11)",
  "heretics-and-shrines": "Ketters en cultusplaatsen",
  "hills-and-sheep": "Schapen & Heuvels",
  "inns-and-cathedrals": "Kathedralen & Herbergen",
  "king-and-robber": "Koning & Roofridder",
  "labyrinth": "Het Doolhof",
  "mage-and-witch": "Tovenaar & Heks",
  "monasteries": "Kloosters",
  "princess-and-dragon": "De Draak, de Fee en de Jonkvrouw",
  "river": "De Rivier",
  "river-I": "De Rivier I",
  "river-II": "De Rivier II",
  "russian-promos": "Russische Promo's",
  "siege": "Belegering",
  "spiel-doch": "Spiel Doch",
  "tower": "De Toren",
  "traders-and-builders": "Kooplieden en Bouwmeesters",
  "tunnel": "De Tunnel",
  "under-the-big-top": "Het Circus",
  "watchtowers": "De Wachttorens",
  "wind-roses": "De Windrozen",
  "winter": "Winter"
 },
 "game": {
  "action": {
   "bazaar-buy-sell-the-tile-from-to": "De tegel kopen/verkoopen van/aan",
   "bazaar-choose-a-tile": "Kies een tegel",
   "bazaar-choose-a-tile-and-your-bid": "Kies een tegel en doe uw bod",
   "bazaar-player-must-buy-sell-the-tile-from-to": "Speler moet de tegel kopen/verkopen van/aan",
   "bazaar-player-must-choose-a-tile": "Speler moet een tegel kiezen",
   "bazaar-player-must-choose-a-tile-and-bid": "Speler moet een tegel kiezen en een bod doen",
   "bazaar-player-must-raise-bid-or-pass": "Speler moet het bod verhogen of passen",
   "bazaar-raise-bid-or-pass": "Bod verhogen of passen",
   "castle-player-is-allowed-to-place": "Speler mag leggen",
   "castle-you-are-allowed-to-place": "U mag leggen",
   "coc-player-can-move-the-count": "Speler mag de graaf verplaatsen",
   "coc-you-can-move-the-count": "U mag de graaf verplaatsen",
   "crop-circles-choose-city": "een stad",
   "crop-circles-choose-field": "een weide",
   "crop-circles-choose-one": "Kies er één: Elke speler {deploy} of {remove} een meeple op/van {feature}.",
   "crop-circles-choose-road": "een weg",
   "crop-circles-player-must-choose": "Speler moet kiezen: Elke speler mag een meeple zetten op of moet er één verwijderen van {feature}.",
   "crop-circles-player-must-return-meeple": "Speler moet een meeple terugnemen",
   "crop-circles-you-must-return-meeple": "U moet één van uw meeples terugnemen.",
   "draw-a-tile": "Tegel trekken",
   "ferries-place-a-ferry": "Veerboot zetten",
   "ferries-player-can-move-ferries": "Speler mag veerboten verplaatsen",
   "ferries-player-must-place-a-ferry": "Speler moet een veerboot zetten",
   "ferries-you-can-move-ferries": "U mag veerboten verplaatsen",
   "goldmines-place-a-gold-ingot": "Leg een goudstaaf",
   "goldmines-player-must-place-a-gold-ingot": "Speler moet een goudstaaf leggen",
   "hills-and-player-must-choose-grow-or-score-plural": "Speler moet kiezen om de kudde uit te breiden of de schapen naar de stal te drijven voor {points} punten. | Speler moet kiezen om de kudde uit te breiden of de schapen naar de stal te drijven voor {points} punt. | Speler moet kiezen om de kudde uit te breiden of de schapen naar de stal te drijven voor {points} punten.",
   "hills-and-receive-points-plural": "Krijgt 0 punten | Krijgt 1 punt | Krijgt {points} punten",
   "hills-and-sheep-shepherd-fields-was-expanded": "Weide met herder is uitgebreid.",
   "hills-and-sheep-tokens-left-plural": "Geen fiches over | 1 fiche over | {tokens} fiches over",
   "mage-and-witch-player-must-remove-mage-or-witch": "Speler moet tovenaar of heks verwijderen.",
   "mage-and-witch-remove-mage-or-witch": "Tovenaar of heks verwijderen.",
   "monasteries-how-do-you-want-place-follower": "Hoe wilt u de meeple op het bijzondere klooster zetten?",
   "or": "of",
   "place-the-tile": "Leg de tegel aan",
   "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Speler mag een meeple uit een stadskwartier verplaatsen.",
   "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Speler mag voorafgaand aan de eindtelling een meeple uit een stadskwartier verplaatsen.",
   "player-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Speler mag voorafgaand aan de eindtelling een meeple uit het marktkwartier verplaatsen.",
   "player-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Speler mag een meeple op een stadsdeel zetten.",
   "player-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Speler mag een meeple bij een reeds aanwezige zetten.",
   "player-may-place-an-abbey": "Speler mag een adbij leggen",
   "player-must-place-the-tile": "Speler moet de tegel aanleggen",
   "siege-player-can-escape-a-besieged-city": "Speler mag een belegerde stad ontvluchten.",
   "siege-you-can-escape-a-besieged-city": "U mag een belegerde stad ontvluchten.",
   "skip-action": "Actie overslaan",
   "tower-player-can-take-a-prisoner": "Speler kan een gevangene nemen",
   "tower-player-must-select-follower-for-exchange": "Speler moet een meeple selecteren om te ruilen",
   "tower-select-follower-for-exchange": "Selecteer te ruilen meeple",
   "tower-you-can-take-a-prisoner": "U kunt een gevangene nemen",
   "waiting-for-player-confirmation": "Wacht op bevestiging door speler.",
   "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "U mag een meeple uit een stadskwartier verplaatsen.",
   "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "U mag voorafgaand aan de eindtelling een meeple uit een stadskwartier verplaatsen.",
   "you-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "U mag voorafgaand aan de eindtelling een meeple uit het marktkwartier verplaatsen.",
   "you-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "U mag een meeple op een stadsdeel zetten.",
   "you-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "U mag een meeple bij een reeds aanwezige zetten.",
   "you-may-place-an-abbey": "U mag een abdij leggen",
   "your-action": "uw actie"
  },
  "element": {
   "abbey": "Abdij",
   "abbot": "Abt",
   "barn": "Herenboerderij",
   "big-follower": "Grote meeple",
   "big-top": "Circustent",
   "bridge": "Brug",
   "builder": "Bouwmeester",
   "castle": "Brucht",
   "count": "Graaf",
   "dragon": "Draak",
   "fairy": "Fee",
   "ferry": "Veerboot",
   "gold": "Goud",
   "king": "Koning",
   "little-buildings": "Kleine gebouwen",
   "mage": "Tovenaar",
   "mayor": "Burgemeester",
   "phantom": "Fantoom",
   "pig": "Varken",
   "obelisk": "Obelisk",
   "ringmaster": "Circusdirecteur",
   "robber": "Roofridder",
   "shepherd": "Herder",
   "small-follower": "Kleine meeple",
   "tower": "Toren",
   "traders": "Handelswaren",
   "tunnel": "Tunnel",
   "wagon": "Transportwagen",
   "witch": "Heks"
  },
  "feature": {
   "acrobats": "Artiesten",
   "bazaar": "Bazaar",
   "big-top": "Circustent",
   "castle": "Burcht",
   "castles": "Burchten",
   "cathedral": "Kathedraal",
   "church-bonus": "Kerk-bonus",
   "cities": "Steden",
   "city": "Stad",
   "city-small": "Kleine stad",
   "coat-of-arms": "Wapen",
   "crop-circle": "Graancirkel",
   "escape": "Ontsnappen",
   "fairy": "Fee",
   "farmers": "Boeren",
   "festival": "Feest",
   "field": "Weide",
   "fields": "Weiden",
   "flock": "Kudde",
   "garden": "Tuin",
   "gardens": "Tuinen",
   "gold": "Goud",
   "gold-ingots": "Goudstaven",
   "hill": "Heuvel",
   "inn": "Herberg",
   "king": "Koning",
   "king-and-robber": "Koning & Roofridder",
   "monasteries": "Kloosters",
   "monastery": "Klooster",
   "pig-herd": "Varkenskudde",
   "portal": "Magische poort",
   "princess": "Jonkvrouw",
   "ringmaster": "Circusdirecteur",
   "road": "Weg",
   "roads": "Wegen",
   "robber": "Roofridder",
   "sheep": "Schaap",
   "shrine": "Cultusplaats",
   "shrines": "Cultusplaats",
   "siege": "Belegering",
   "special-monasteries": "Bijzondere kloosters",
   "special-monastery": "Bijzonder klooster",
   "tower": "Toren",
   "towers": "Torens",
   "trade-goods": "Handelswaren",
   "vineyard": "Wijngaard",
   "vodyanoy": "Vodyanoy",
   "watchtower": "Wachttoren",
   "watchtowers": "Wachttorens",
   "wind-rose": "Windroos",
   "wind-roses": "Windrozen",
   "yaga-hut": "Yaga-hut"
  },
  "scoring": {
   "barn-connected": "herenboerderij gekoppeld",
   "barn-placed": "herenboerderij gezet",
   "challenged": "uitgedaagd",
   "empty": "leeg",
   "feature-scored": "project geteld",
   "incomplete": "onafgebouwd",
   "turn-start": "start beurt"
  },
  "tile-pack-dialog": {
   "disabled-show-remaining": "Het spel is gestart met de optie die het tonen van het aantal resterende tegels niet toestaat.",
   "game-tiles": "Speltegels",
   "hidden-tiles-under-hill-plural": "Er is geen onbekende tegel onder een heuvel. | Vergeet niet dat 1 onbekende tegel uit de lijst verborgen is onder een heuvel. | Vergeet niet dat {count} onbekende tegels van de lijst verborgen zijn onder heuvels.",
   "remaining-tiles": "Overgebleven tegels",
   "tiles": "Tegels",
   "tiles-plural": "tegels | tegel | tegels"
  }
 },
 "game-setup": {
  "additional-elements": "Aanvullende elementen",
  "altered-gameplay": "Afwijkend spelverloop",
  "altered-scoring": "Afwijkende puntentelling",
  "components": {
   "followers": "Meeples",
   "neutral-figures": "Neutrale speelstukken",
   "rewards": "Beloningen",
   "tokens": "Fiches"
  },
  "create": {
   "click-to-assign": "klik om toe te wijzen",
   "local-player": "lokale speler",
   "name": "Naam",
   "open-slot": "open plaats",
   "remote-player": "externe speler",
   "rename-player": "Speler hernoemen"
  },
  "game-element-box": {
   "mandatory-for-selected-tiles": "Verplicht voor de geselecteerde tegels",
   "related-tiles-not-selected": "Niet-geselecteerde gerelateerde tegels"
  },
  "header": {
   "components": "Onderdelen",
   "rules": "Spelregels",
   "tiles": "Tegels",
   "timer": "Timer"
  },
  "open-game": {
   "assign-all-players-to-start": "Alle spelers aan het begin toewijzen",
   "hide-remaining-tiles-cheat-sheet": "Afkijklijst met overgebleven tegels verbergen",
   "name": "Naam",
   "no-player-in-game": "Er zijn geen spelers",
   "options": "Opties",
   "randomize-seating-order": "Speelvolgorde husselen",
   "set-game-title": "Naam spel instellen",
   "share-the-key": "Deel de sleutel met andere spelers om ze met het spel te laten verbinden.",
   "untitled-game": "naamloos spel",
   "waiting-for-host-to-start-the-game": "Wacht op host om het spel te starten."
  },
  "removed-elements": "Verwijderde elementen",
  "rules": {
   "acrobats-description": "Meeples mogen op artiestenvelden worden gezet.",
   "acrobats-disabled": "Er zijn geen tegels met artiestenvelden in het spel.",
   "bazaar-description": "Als er een bazaar wordt gespeeld, vindt er een veiling van landtegels plaats.",
   "bazaar-disabled": "Er zijn geen tegels met bazaars in het spel.",
   "cathedral-description": "Afgebouwde steden met een kathedraal ×3 in plaats van ×2, geen punten bij de eindtelling.",
   "cathedral-disabled": "Er zijn geen kathedraaltegels in het spel.",
   "escape-description": "Je mag ontsnappen via een naastgelegen klooster.",
   "escape-disabled": "Er zijn geen tegels met belegeringen in het spel.",
   "farmers-description": "Spelers mogen meeples op weiden zetten.",
   "festival-description": "Met de feesttegel mag je één van je eigen speelstukken terugnemen in plaats van er één te zetten.",
   "festival-disabled": "Er zijn geen feesttegels in het spel.",
   "gameplay-variants": "Spelvariaties",
   "garden-description": "Mag bezet worden door een abt.",
   "garden-disabled": "Abt niet geselecteerd.",
   "hill-description": "Beslist gelijkspel bij meerderheid. Verbergt een willekeurige tegel.",
   "hill-disabled": "Er zijn geen tegels met heuvels in het spel.",
   "inn-description": "Afgebouwde wegen met een herberg ×2, geen punten bij de eindtelling.",
   "inn-disabled": "Er zijn geen tegels met herbergen in het spel.",
   "optional-game-mechanics": "Optionele spelmechanismes",
   "pig-herd-description": "Geldt als een extra varken op de weide (boeren krijgen extra punten).",
   "pig-herd-disabled": "Er is geen tegel met een varkenskudde in het spel.",
   "portal-description": "Meeples mogen via een magische poort op een willekeurige tegel gezet worden.",
   "portal-disabled": "Er zijn geen tegels met magische poorten in het spel.",
   "princess-description": "De jonkvrouw mag een ridder uit een stad verwijderen.",
   "princess-disabled": "Er zijn geen tegels met jonkvrouwen in het spel.",
   "scoring-variants": "Puntentellingvariaties",
   "shrine-description": "Cultusplaats naast een klooster strijdt om wie het project het eerst heeft afgebouwd. (de ander krijgt geen punten)",
   "shrine-disabled": "Er zijn geen tegels met cultusplaatsen in het spel.",
   "siege-description": "Belegerde steden zijn minder waard.",
   "siege-disabled": "Er zijn geen tegels met belegeringen in het spel.",
   "starting-tiles-configuration": "Configuratie van de starttegel(s)",
   "starting-tiles-different-configuration": "Sommige uitbreidingen voorzien in alternatieve startconfiguraties.",
   "vineyard-description": "Geeft extra punten voor naastgelegen klooster.",
   "vineyard-disabled": "Er zijn geen tegels met wijngaarden in het spel."
  },
  "selected-tiles": "Geselecteerde tegels",
  "tiles": {
   "core-sets": "Hoofdsets",
   "fan-expansions": "Fan-uitbreidingen",
   "major-expansions": "Grote uitbreidingen",
   "minor-expansions": "Kleine uitbreidingen",
   "promos": "Promo's"
  },
  "timer": {
   "at-game-start-set-timer-to": "Stel de timer aan het begin van het spel in op",
   "disable-limits": "limiet uitschakelen",
   "do-nothing": "doe niets",
   "each-turn-increase-timer-by": "Verhoog de timer elke beurt met",
   "enable-limits": "limiet instellen",
   "player-time-limit": "Tijdslimiet voor spelers",
   "unlimited-time": "onbeperkte tijd",
   "when-time-is-over": "Als de tijd voorbij is"
  },
  "title": "Spelopzet",
  "variant": {
   "barn-placement": {
    "description": "De herenboerderij {} op een weide waar al een herenboerderij staat worden gezet.",
    "not-occupied": "mag niet",
    "occupied": "mag"
   },
   "bazaar-no-auction": {
    "description": "Geen veiling bij bazaar. Elke speler kiest een tegel."
   },
   "coc-final-scoring": {
    "any-district": "is onbeperkt (C1)",
    "description": "Meeples uit de stad Carcassonne verplaatsen voor de eindtelling {}.",
    "market-only": "mag alleen uit het marktkwartier (C2)"
   },
   "count-move": {
    "by-player": "door de speler",
    "clockwise": "met de klok mee naar het volgende kwartier",
    "description": "Als er een meeple naar de stad Carcasonne wordt verplaatst, wordt de graaf {} verplaatst.",
    "follow-meeple": "naar hetzelfde kwartier als de meeple"
   },
   "dragon-move": {
    "after-scoring": "ná",
    "before-scoring": "vóór",
    "description": "De draak gaat {} de puntentelling op jacht."
   },
   "espace-variant": {
    "any-tile": "een willekeurige tegel",
    "description": "Klooster moet aan {} van een belegerde stad grenzen om te ontsnappen.",
    "siege-tile": "de belegeringstegel"
   },
   "fairy-placement": {
    "description": "De fee wordt {} gezet.",
    "next-follower": "bij een meeple",
    "on-tile": "op een tegel"
   },
   "festival-return": {
    "description": "De speler mag een eigen {} terugnemen.",
    "follower": "meeple",
    "meeple": "speelstuk"
   },
   "gq11-pig-herd": {
    "description": "De weidetegel van de Game Quarterly 11 uitbreiding {}.",
    "nothing": "is slechts een lege weide",
    "pig": "bevat een varkenskudde"
   },
   "hill-tiebreaker": {
    "at-least-one-follower": "tenminste één meeple",
    "description": "Beslismethode: {} op heuvels.",
    "number-of-followers": "aantal meeples"
   },
   "keep-monasteries": {
    "description": "Bijzondere kloosters {}.",
    "keep": "worden toegevoegd",
    "replace": "vervangen de originele kloosters"
   },
   "king-and-robber-scoring": {
    "10/20": "aan het einde van het spel 10 punten op voor elke kaart",
    "15/40": "aan het einde van het spel 15 of 40 punten op als één of beide kaarten hebt",
    "continuously": "tijdens het spel steeds punten op",
    "default": "aan het einde van het spel 1 punt op voor elk afgebouwd project",
    "description": "Levert {}."
   },
   "labyrinth-variant": {
    "advanced": "geavanceerde",
    "basic": "basis",
    "description": "Speel de {}variant van het doolhof"
   },
   "little-buildings-scoring": {
    "1/1/1": "1/1/1",
    "3/2/1": "3/2/1",
    "description": "Geef {} punten voor toren/huis/schuur."
   },
   "more-tunnel-tokens": {
    "1/1": "1/1",
    "2/1": "2/1",
    "3/2": "3/2",
    "description": "Geef {} sets fiches aan elke speler bij een spel met twee/drie spelers."
   },
   "princess-action": {
    "description": "De jonkvrouw {} een ridder uit een stad verwijderen.",
    "may": "mag",
    "must": "moet"
   },
   "tiny-city-scoring": {
    "2": "2 punten",
    "4": "4 punten",
    "description": "Een kleine stad levert {} op."
   },
   "tunnelize-other-expansions": {
    "description": "Tunnelspelregels toepassen op tegels uit andere uitbreidingen waar een tunnel op staat."
   },
   "wagon-move": {
    "C1": "verbonden (weg kruising of weg naar een stad/klooster) (1e editie)",
    "C2": "project op een aangrenzende tegel (2e editie)",
    "description": "Na de puntentelling, mag de transportwagen naar een aangrenzend, onafgebouwd project verplaatst worden. Aangrenzend betekent: {}"
   }
  }
 },
 "index": {
  "automatic-updates-linux-only": "Automatische updates worden momenteel alleen op Linux ondersteund. Download de nieuwe versie a.u.b. rechtstreeks en voer de update handmatig uit.",
  "local": {
   "continue-with-recently-saved-games": "Recent opgeslagen spellen voortzetten",
   "create-directly-from": "Direct een nieuw spel maken vanuit",
   "load-game": "Spel laden",
   "my-favorites": "mijn favorieten",
   "new-game": "Nieuw spel",
   "title": "Door speler georganiseerde spellen"
  },
  "new-version-available": "Er is een nieuwe versie van JCloisterZone beschikbaar.",
  "online": {
   "abandon-game": "Spel verlaten",
   "connected-to": "Verbonden met {0}",
   "game-id": "Spel ID",
   "games-in-progress": "Lopende spellen",
   "join-game": "Met spel verbinden",
   "no-random-discovery": "dat wil zeggen geen willekeurig zoeken naar spelers",
   "online-storage-description": "Online-spel verlaten maar het onvoltooide spel op de achtergrond behouden. U kunt er wanneer u wilt opnieuw mee verbinden.",
   "paste-a-game-key": "Plak een spelsleutel zoals verstrekt door de host",
   "private-games-only": "Op dit moment worden alleen privéspellen ondersteund.",
   "remove-unfinished-game-confirmation": "Wil je het onvoltooide spel definitief uit je lijst verwijderen?",
   "title": "Spellen op openbare server",
   "you-have-no-game-in-progress": "Je hebt geen lopende spellen."
  },
  "release-notes": "Uitgave-opmerkingen",
  "update-to": "Updaten naar {version}"
 },
 "join-game": {
  "connect-to-remote-host": "Verbinden met externe host met gemaakt spel.",
  "description": "Het spel op de externe host moet zich in de fase kleurselectie bevinden.",
  "host": "Host",
  "title": "Met extern spel verbinden"
 },
 "menu": {
  "about": "Info",
  "exit": "Afsluiten",
  "farm-hints": "Weide-wenken",
  "game": "Spel",
  "help": "Help",
  "join-game": "Met spel verbinden",
  "leave-game": "Spel verlaten",
  "load-game": "Spel(-opzet) laden",
  "new-game": "Nieuw spel",
  "playonline-connect": "Online spelen",
  "playonline-disconnect": "Verbinding verbreken",
  "rotate": "Draaien",
  "rules": "Spelregels",
  "save-game": "Spel opslaan",
  "session": "Sessie",
  "settings": "Instellingen",
  "show-game-setup": "Spelopzet tonen",
  "tiles": "Tegels",
  "toggle-history": "Geschiedenis in-/uitschakelen",
  "undo": "Ongedaan maken",
  "zoom-in": "Inzoomen",
  "zoom-out": "Uitzoomen"
 },
 "settings": {
  "add-ons": {
   "add-on-already-installed": "Add-on {id} is al geïnstalleerd. Als u die opnieuw wilt installeren dient u deze eerst te verwijderen.",
   "add-on-url": "add-on url",
   "artwork-not-found-internet-connection-is-needed": "Kon de add-on met de standaardillustraties niet vinden of downloaden. Er is initieel een internetverbinding nodig om deze te downloaden.",
   "drag-add-on-here-or-click-here": "Sleep de add-on hierheen (.jca-bestand) of klik hier om deze te selecteren.",
   "finish-or-leave-game-to-make-changes": "Voltooi of verlaat het spel alvorens hier wijzigingen door te voeren.",
   "install-add-on": "Add-on installeren",
   "installation-is-not-allowed-during-game": "Installatie is niet toegestaan tijdens het spel.",
   "installed-add-ons": "Geïnstalleerde add-ons",
   "invalid-add-on-multiple-folders-in-root": "Ongeldige add-on: het pakket mag slechts één map in de hoofdmap bevatten",
   "look-at-jcz-for-add-ons": "Kijk op {link} voor beschikbare add-ons.",
   "please-check-connectivity-and-restart-app": "Controleer a.u.b. uw verbinding en start de app opnieuw op het opnieuw te proberen.",
   "title": "Add-ons"
  },
  "appearance": {
   "artworks": "Geïllustreerd",
   "artworks-description": "Add-ons kunnen aanvullend illustratiematerieel leveren.",
   "illustrated-by": "(illustraties door {0})",
   "theme": "Thema",
   "theme-dark": "Donker",
   "theme-light": "Licht",
   "title": "Weergave"
  },
  "engine": {
   "engine-path-not-exists": " Kan de spelmachine niet vinden (bestand {path} bestaat niet of kan niet worden gelezen)",
   "unable-to-spawn-game-engine": "Kon spelmachine niet starten. Details:"
  },
  "game-interface": {
   "active-player-indication": "Actieve speler aangeven",
   "always-enabled": "altijd ingeschakeld",
   "beep": "Pieptoon",
   "beep-description": "Pieptoon als u aan de beurt bent (of wanneer er tijdens de beurt van een tegenspeler actie van u wordt verwacht).",
   "colored-background-in-right-sidebar": "gekleurde achtergrond in rechter zijbalk",
   "enable-beep": "Pieptoon inschakelen",
   "language": "Taal",
   "multiple-indicators-are-allowed": "Meerdere indicaties toegestaan.",
   "only-when-meeple-was-deployed-on-a-field": "alleen als er een meeple op een weide is gezet",
   "only-when-meeple-was-deployed-on-a-tower": "alleen als er een meeple op een toren werd gezet",
   "player-list": "Spelerslijst",
   "player-list-active-on-top": "Speler die aan de beurt is altijd bovenaan",
   "player-list-description": "U kunt roulatie van de spelerslijst (rechter zijbalk) inschakelen.",
   "player-list-local-on-top": "Lokale speler altijd bovenaan",
   "player-list-no-rotate": "Geen roulatie",
   "title": "Spelinterface",
   "triangle-in-top-bar": "driehoek in bovenbalk",
   "turn-confirmation": "Beurt bevestigen",
   "turn-confirmation-description": "Bevestigen stelt de speler in staat om uitgevoerde acties ongedaan te maken voordat de beurt doorgegeven wordt naar de volgende speler. Dit vindt plaats vóór de puntentelling of bijv. tijdens de beurt van een tegenstander als u uw transportwagen verplaatst, enz. Expliciete bevestiging inschakelen…"
  },
  "java": {
   "change-in-settings": "Wijzig dit in {settings}.",
   "description": "Hoewel JCloisterZone een zuivere applicatie is, is Java vereist om het programma te starten, of anders gezegd, een spel te spelen.",
   "download-java": "Java downloaden",
   "java-executable": "Java uitvoerbaar bestand",
   "java-is-not-installed": "Java is niet geïnstalleerd!",
   "java-is-outdated": "Java is verouderd!",
   "java-is-required": "Java is vereist om een spel te starten.",
   "java-path-is-not-valid": "Uw handmatig geconfigureerd Java-pad is ongeldig.",
   "java-version-found": "Java 11 of hoger is vereist (aangetroffen {version}) om een spel te starten.",
   "select-manually": "Of selecteer handmatig de juiste Java in {settings}.",
   "selected": "Geselecteerd: {0}",
   "title": "Java",
   "unable-to-find-java": "Kon Java niet vinden op uw systeem.",
   "using-system-default": "Systeemstandaard gebruiken.",
   "verify": "Als Java al geïnstalleerd is, controleer of het pad naar Java in het zoekpad voorkomt, of selecteer het uitvoerbaar Java-bestand handmatig in {settings}.",
   "version": "Java-versie {0}",
   "warning-file-is-not-java-binary": "Bestand ziet er niet uit als een binair Java-bestand.",
   "warning-java-not-found": "Java niet gevonden.",
   "you-may-set-path": "U kunt het pad handmating instellen op {0}"
  },
  "player": {
   "nickname": "Bijnaam",
   "nickname-description": "Bijnaam die gebruikt wordt als de speler aan een spel is toegewezen.",
   "none": "Geen",
   "preferred-color": "Voorkeurskleur",
   "preferred-color-description": "Automatisch een kleur kiezen na verbinden met het spel",
   "title": "Speler"
  },
  "title": "Instellingen"
 },
 "tile-set": {
  "abbey-and-mayor-description": "Elke speler mag ook de abdijtegel uit zijn voorraad aanleggen.",
  "abbey-and-mayor-release": "De vijfde grote uitbreiding uitgebracht in 2007.",
  "base-game-description": "U kunt deze tegels met de spelregels van de 1e- of nieuwe editie (d.w.z. tuinen) spelen. Dit kan worden ingesteld in de stap spelopzet.",
  "bridges-castles-and-bazaars-release": "De acht grote uitbreidingen die in 2010 werden uitgegeven. (De zesde grote uitbreiding, Graaf, Koning & Consorten is opgesplitst in verschillende kleine modules. De zevende, de Katapult, is natuurlijk overgeslagen)",
  "darmstadt-release": "Oorspronkelijk uitgegeven in 2014.",
  "gq11-release": "Oorspronkelijk uitgegeven in Quarterly magazine in 2006.",
  "hills-and-sheep-release": "De negende grote uitbreiding, uitgegeven in 2014.",
  "inns-and-cathedrals-release": "De eerste grote uitbreiding voor Carcassonne uitgegeven in 2002.",
  "king-and-robber-release": "Oorspronkelijk uitgegeven in 2003 als onderdeel van Koning & Verkenner. Later opgenomen in de zesde grote uitbreiding: Graaf, Koning & Consorten (2007)",
  "labyrinth-release": "Oorspronkelijk uitgegeven in 2016.",
  "princess-and-dragon-release": "De derde grote uitbreiding uitgegeven in 2005.",
  "river-I-release": "De Rivier I is een mini-uitbreiding uitgegeven in 2001.",
  "river-II-release": "De Rivier II werd uitgegeven in 2006 en maakt nu onderdeel uit van de zesde grote uitbreiding Graaf, Koning en Consorten.",
  "russian-promos-2013-title": "Tegels uit 2013",
  "russian-promos-2016-title": "Tegels uit 2016",
  "tower-release": "De vierde grote uitbreiding uitgegeven in 2006.",
  "traders-and-builders-release": "De tweede grote uitbreiding, uitgegeven in 2003",
  "winter-edition-description": "Basisset uit de spin-off Winter Editie. Bevat het basisspel uitgebreid met 12 extra tegels."
 }

}