Lázně

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Barber-Surgeons and the translation is 100% complete.
Barber-Surgeons C2 Tile 02.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


S tímto mini rozšířením budou vaši družiníci navštěvovat lázeňské domy. Tento dům sloužil ve středověku k několika účelům. Dalo se zde umýt, dozvěděli jste se nejnovější klepy a dostalo se vám vysoce profesionální lékařské péče. Vaši družiníci si čas strávený v lázních budou užívat a ať už tam dělají cokoliv, jsou mimo hru! Existuje však několik způsobů, jak je získat zpět …

Úvod

Symbol BarberSurgeons C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Lázně Lázně v edici C2 publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2018 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření nebylo vydané v původní edici (zkráceně C1).

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Lázně můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 6 kartiček krajiny s lázeňskými domy
Feature Bathhouse C1.png
lázeňský dům

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky s lázeňskými domy zamíchejte a podle následující tabulky vezměte jen tolik kartiček, kolik bude ve hře hráčů:

Počet hráčůLázeňské domy
2 hráči4 kartiček s Feature Bathhouse C1.png
3 hráči5 kartiček s Feature Bathhouse C1.png
4 a více hráčů6 kartiček s Feature Bathhouse C1.png

Nyní správný počet kartiček zamíchejte mezi ostatní kartičky hry. Přebytečné kartičky vraťte zpět do krabice.

Lázeňský dům  

Feature Bathhouse C1.png
1. Přiložení kartičky

Pokud si doberete kartičku s lázeňským domem, přiložte ji podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Na kartičku s lázeňským domem můžete umístit družiníka na cestu, do města, nebo na louku podle obvyklých pravidel. Není dovoleno umístit družiníka do lázeňského domu.

Příklad: Červený přiloží kartičku s lázeňským domem a umístí družiníka do města.
3. Započítání bodů s lázeňským domem

Pokud dokončíte město ve kterém se nachází lázeňský dům, vyhodnotí se jako obvykle. Dále si započítejte body podle čísla uvedeného na praporku (3, 4 nebo 5). Pokud se vám ve městě nachází více lázeňských domů, započítejte si body z praporku každého z nich.

Totéž platí s lázeňskými domy na cestách.

Barb c2 score bathhouse.png
Příklad: Červený přiloží kartičkou s lázeňským domem a dokončí město. Získá celkem 9 bodů (6 bodů za tři kartičky města + 3 body za lázeňský dům).
Závěrečné vyhodnocení lázní

Na konci hry lázeňské domy žádné další body navíc nepřinášejí. [1]

Návštěva lázeňského domu po vyhodnocení

3. Po vyhodnocení území

Je-li v dokončeném území při hodnocení přítomný pouze váš družiník, [2] a současně je-li volný alespoň jeden lázeňský dům. Potom po započítání bodů musíte vždy umístit tohoto svého družiníka do volného lázeňského domu. [3] Za hodnocené území získáte body podle obvyklých pravidel.

Příklad: Červený dokončí malé město. Po vyhodnocení, umístí svého družiníka do lázeňského domu.

Dodržujte následující pravidla:

 • Lázeňský dům je volný, dokud se v něm nenachází nějaký družiník.
 • V případě že je volných více lázeňských domů, můžete se rozhodnout kam svého družiníka umístíte.
 • Pokud se na hodnocení území podílí více družiníků, vrátí se všichni zpět do zásoby hráčům (i když jsou všichni od stejného hráče). Žádný družiník není umístěn do lázeňského domu.
 • Pokud není volný žádný lázeňský dům, vezměte si svého družiníka zpět do své zásoby.
 • Pokud se po přiložení kartičky uzavře najednou několik území. Může hráč na tahu rozhodnout, v jakém pořadí se budou jednotlivá území vyhodnocovat.

Závěrečné vyhodnocení

V průběhu závěrečného vyhodnocení se již žádní družiníci do volných lázeňských domů nepřesouvají. [4]

Opuštění lázeňského domu  

Jsou dvě možnosti, jak vrátit družiníka z lázeňského domu zpět do hry.

1. Dokončení lázeňského domu

Získejte družiníka z lázní zdarma.

Pokud kolem lázeňského domu umístíte poslední kartičku (stejným způsobem jako když dokončíte klášter). Vezměte si okamžitě družiníka umístěného v lázeňském domě zpět do své zásoby - zdarma. V tomto případě nezískáte za družiníka žádné body.

Příklad: Modrý přiloží poslední kartičku a obklopí lázeňský dům kompletně kartičkami. Červený si vezme družiníka zpět do své zásoby.

Upozornění!

 • Pokud se lázeňský dům obklopí osmi kartičkami a je do něj umístěn družiník, nemůže jej hráč již získat zpět zdarma!
 • Pokud byl lázeňský dům kompletně obklopen kartičkami v některém z předchozích tahů a hráč si teprve později uvědomil že v něm má družiníka, nezíská jej již zpět zdarma!
2. Vykoupení družiníka z lázeňského domu

Chcete-li družiníka z lázní, získat zpět do své zásoby, musíte za něj zaplatit. Počet bodů které zaplatíte, souvisí s číslem (3, 4 nebo 5) na praporku u lázeňského domu s vaším družiníkem. Na počítadle bodů posunete svého družiníka zpět. Odpočtem se můžete dostat do záporných bodů.

Příklad: Červený se rozhodne vzít si družiníka zpět do své zásoby a zaplatit 4 body (podle čísla uvedeném na lázeňském domě). Na počítadle bodů posune svého družiníka o 4 body zpět.

Za družiníka můžete zaplatit ihned jakmile jste přiložili kartičku. Můžete jej v tomto tahu okamžitě umístit.

Pokud nějaký družiník opustí lázeňský dům, jsou lázně opět volné a mohou znovu přivítat jiného družiníka. [5]

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

Barber-Surgeons C2 Tile 01.jpg
Most není křižovatka. Cesta s lázeňským domem vede bez přerušení zleva doprava, druhá shora dolů. Cesty rozdělují louku na čtyři samostatná části.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Pokud je do hodnocení zapojen pouze jeden družiník, může jít do lázní i když nezíská žádné nebo záporné body:

 • Starosta, který získá 0 bodů za město bez erbu nebo hrad, může jít do lázní (5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta)
 • Družiník s duchy s žádnými nebo zápornými body může jít do lázní (11. rozšíření Duchové, zámky a hřbitovy Duchové, zámky a hřbitovy)
 • Družiník, který nezíská žádné body za území kvůli aktivnímu bodovacímu plánku, může jít do lázní (Zeměměřiči Zeměměřiči)

Princezna a drak (3. rozšíření)Princezna a drak (3. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Vílu lze přiřadit k družiníkovi uvězněném v lázních. Hráč může na začátku svého tahu získat 1 bonusový bod za vílu, ale nezíská 3 bonusové body když je družiník svým majitelem odebrán zpět zdarma nebo odkoupen. Víla také v takovém případě zabrání drakovi v přesunutí na kartičku s lázněmi.
Výklad pravidel komunitou Drak může sníst družiníka uvězněného v lázních.
Výklad pravidel komunitou Pokud je družiník poslán do lázní kde se nachází také drak, je družiník automaticky sežrán.
Výklad pravidel komunitou Družiníka nelze poslat do lázní pomocí tajné chodby.

Opatství a starosta (5. rozšíření)Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pokud je vůz na území sám a získá body, přesune se do prázdných lázní (pokud nějaké jsou). Pokud to není možné, vůz se může přesunout na jiné platné území.
Poznámka: Pokud nemůžete vůz po získání bodů odstranit kvůli lázním, nemůžete jej ani přemístit.
Výklad pravidel komunitou Vůz se po hodnocení nemůže přesunout z dokončeného území do prázdných lázní. Lázeňské domy nelze obsadit jako běžná území.
Výklad pravidel komunitou Vůz uvězněný v lázních se nemůže přesunout na sousední území, pokud je lázeň zcela obklopen kartičkami. Vůz se může vrátit ke svému majiteli pouze tehdy, pokud si hráč vzpomene, že ho má vzít zpět (v tomto okamžiku zdarma). Zcela obestavěný lázeňský dům není spojen s normálním hodnocením.

Létající stroje (mini 1)Létající stroje (mini 1)

Výklad pravidel komunitou Družiníka nelze poslat do lázní pomocí létajícího stroje.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 6
Barber-Surgeons C2 Tile 01.jpg 1×
 + Popis
Barber-Surgeons C2 Tile 02.jpg 1×
 
Barber-Surgeons C2 Tile 03.jpg 1×
 
Barber-Surgeons C2 Tile 04.jpg 1×
 
Barber-Surgeons C2 Tile 05.jpg 1×
 
Barber-Surgeons C2 Tile 06.jpg 1×
 
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Feature Bathhouse C1.png | lázeňský dům (má různé grafické provedení)

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Pravidla umožňují získat bonusové body za lázeňský dům pouze v okamžiku hodnocení dokončeného města nebo cesty. Nedokončená hodnocená území body navíc nezískají.
 2. Výklad pravidel komunitou Toto pravidlo platí pouze pro figurky družiníků: Normální družiník, velký družiník, fantom, opat, vůz, starosta, ředitel a strážný. Speciální figurky hráče na hrací ploše nejsou brány v úvahu: prasátko, stavitel, statek nebo pastýř.
 3. Výklad pravidel komunitou Uvědomte si, že tento úkon ovlivní vyhodnocení dokončeného území jakéhokoli hráče (nejen hráče na tahu) s jedním družiníkem, úkon který se odehrává ve fázi 3. Započítání bodů - to je hodnocení, při kterém se po započítání bodů dokončeného území (nebo louky v průběhu hry) družiníci vracejí hráčům zpět do jejich zásoby. Nemá to však vliv na započítávání bonusů nebo na ta hodnocení, která probíhají v jiných fázích (nebo na neodebírání družiníka). Několik příkladů:
  • Pokud sedlák v průběhu hry díky statku vyhodnotí louku a pokud splní pravidla tohoto rozšíření půjde do lázní.
  • Družiník jenž obdržel bonus za strážní věž, do lázní nepůjde (Může jít pouze v případě nachází-li se zároveň v hodnoceném území.).
  • Odebraní a vyhodnocení opata ve fázi 2. Umístění družiníka neumožní družiníkovi vstup do lázeňského domu.
  • Hodnocení území s úkonem na dopise č. 8 neodešle vybraného družiníka do lázeňského domu. Nejedná se o klasické hodnocení ve fázi 3. Započítání bodů.
  • Získání šapitó pouze s jedním sousedním družiníkem by ho neposlalo do žádného prázdného lázeňského domu.
 4. Výklad pravidel komunitou Pravidla považují tento úkon za použitelný pouze po přiložení kartičky a vyhodnocení dokončeného území v průběhu hry.
 5. Výklad pravidel komunitou Tento jiný družiník může být jakýkoli družiník od jakéhokoli hráče. Dokonce stejný družiník, který lázeňský dům právě opustil.