Duchové, zámky a hřbitovy

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Ghosts, Castles and Cemeteries and the translation is 100% complete.

Carcassonne Duchové, zámky a hřbitovy - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Other languages:
Mists C3 Tile 11.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. Mists C3 Tile 46.png
Toto rozšíření nebylo v dalších edicích publikováno.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Fog Over Carc CZ.png
Mindok

Úvod [1]

Symbol GhostsCastlesCemeteries C3.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Duchové, zámky a hřbitovy Duchové, zámky a hřbitovy v edici C3 publikovalo vydavatelství Mindok roku 2022 jako součást spin-off hry Duchové Carcassonne. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Duchové Carcassonne jsou první kooperativní verzí světoznámé hry Carcassonne, dají se ale využít i jako rozšíření základní hry. Nové prvky a mechanismy můžete využít i v obvyklém soutěžním režimu a postavit se novým výzvám. Je možné zařadit do hry i jen některé jednotlivé moduly či je kombinovat s jinými rozšířeními. Zde popisujeme jen změny pravidel oproti pravidlům základní hry.

Cíl a průběh hry

Hra probíhá jako obvykle. Hráči se střídají na tazích po směru hodinových ručiček a snaží se důmyslným přikládáním kartiček a umisťováním svých figurek získat co nejvíce bodů. Tu a tam bude možné spoluhráčům něco překazit.

Podobně jako v kooperativním režimu se budou vynořovat duchové. Ovšem žádný strach, tentokrát nikdo neprohraje, pokud duchové v banku dojdou. Tentokrát se můžete s jejich pomocí zbavit figurek soupeřů.

Herní materiál

 • 60 nových kartiček (rozeznáte je dle symbolu Symbol GhostsCastlesCemeteries C3.png), jsou na nich vyznačeny části měst, cesty, zámky, hřbitovy a louky zahalené mlhou.
Mists C3 Features Example 02.png
kartička se zámkem, cestou a mlhou
Mists C3 Features Example 03.png
kartička s hřbitovem a městem
 • Nová startovní kartička
Mists C3 Setup Start Tile.png
startovní kartička o velikosti 4 polí (2x2)
 • 30 strážných družiníků, po pěti v barvách hráčů
Figure Guards C3.png
 • 15 duchů, nová neutrální figurka, která může strašit všechny družiníky kromě strážných družiníků.
Mists C3 Figure Ghosts.png
neutrální figurky duchů
 • Nové počítadlo bodů, nahradí počítadlo ze základní hry.
Poznámky:
 • Startovní kartička 2x2 se ve hře počítá jako 4 jednotlivé běžné kartičky (například pro přilehlý klášter, hřbitov nebo zámek). [2]
 • V pravidlech není zmíněno že zřícenina zámku na startovní kartičce ukončuje cesty. Zřícenina zámku vypadá jinak než ostatní na běžných kartičkách a je umístěn na průsečíku čtyř polí, není považován za řádný zámek a nelze jej obsadit ani hodnotit. Slouží pouze jako prvek oddělující louky a ukončuje cesty.

Pravidla

Příprava hry  

Umístěte novou velkou startovní kartičku doprostřed stolu. Startovní kartičku ze základní hry vraťte do krabice.

Zamíchejte kartičky z tohoto rozšíření mezi kartičky ze základní hry a vytvořte několik hromádek jako obvykle.

Bude stačit jedno počítadlo bodů, doporučujeme, abyste použili nové z této verze hry.

Každému hráči přidělte 2 figurky strážných a 5 figurek družiníků ze základní hry ve zvolené barvě.

Na počítadlo postavte šestou figurku družiníka v každé barvě hráčů a ostatní figurky ze základní hry vraťte do krabice.

Z ostatních figurek strážných z tohoto rozšíření v barvách hráčů připravte obecnou zásobu. Figurky v barvách, jež se hry neúčastní, nechte také v krabici.

Z 15 figurek duchů vytvořte bank.

Ghosts Castles And Cemeteries C3 Setup Example 01.png
Příklad: Červený a zelený připraví počítadlo bodů pro hru. Oba umístí normálního družiníka na políčko 0/50 a 3 strážné družiníky vedle počítadla bodů. Odloženo stranou je také 15 duchů.

Cílový žeton i desku úrovní můžete nechat v krabici. Oba psy v ní mohou také zůstat protože nemají rádi soutěžní hry.

Mlha a duchové  

Mists C3 Figure Ghosts.png
1. Přiložení kartičky

Při přikládání kartiček tohoto rozšíření platí všechna obvyklá pravidla. Na mlhu se tedy i zde při přikládání kartiček nebere ohled, halí pouze louky a cesty. Pravidla pro navazování jiných území (tj. cest, měst i luk) platí jako obvykle.

2a. Vynoření duchů

Symboly duchů v mlze nehrají žádnou roli, nevšímejte si jich. Přikládáte-li kartičku s mlhou, můžete zvolit, jak ji přiložíte, protože tím ovlivníte nasazení duchů na herní plán.

 • Mlha houstne: Pokud přiložíte kartičku s mlhou tak, že rozšíříte nějakou mlhu na herním plánu již existující, musíte k libovolné figurce soupeře postavit 1 figurku ducha z banku. Je jedno, jestli se vám později danou mlhu podaří uzavřít nebo ne. Jde jen o to, aby byla kartička správně přiložena.
 • Rozptýlení mlhy: Pokud přiložíte kartičku s mlhou tak, že alespoň 1 její strana s mlhou sousedí se stranou bez mlhy na herním plánu (nebo opačně),[3] musíte postavit 1 ducha z banku k libovolné svojí figurce.
 • Může se stát, že platí obojí – na jedné straně přikládané kartičky rozšíříte existující mlhu na herním plánu a zároveň na jiné straně mlha nenavazuje. V takovém případě musíte nejprve postavit 1 ducha k libovolné figurce soupeře, poté 1 ducha k libovolné svojí figurce.
Příklad: Červený hráč rozšíří mlhu (kartička vlevo nahoře) a musí k jedné modré figurce přidat jednoho ducha. Pokud by červený přiložil kartičku s mlhou tak že mlha nenavazuje (kartička vpravo dole), musí přidat 1 ducha k jedné ze svých červených figurek.

 Výklad pravidel komunitou Otázka: Musí se duchové umístit i když strana s mlhou na přiložené kartičce směřuje do prázdného prostoru?

Odpověď: Ne, strana s mlhou sousedící s prázdným prostorem nevyvolá umístění duchů. Umístění ducha mohou vyvolat pouze strana s mlhou sousedící s jinou kartičkou.

Příklad: Pokud tuto kartičku, které má stranu s mlhou, umístíte vedle prázdného místa, nepřidáte k žádnému družiníkovi ducha.


Není-li v banku žádný duch k dispozici, nestane se nic. Stejně tak se nestane nic, pokud není na herním plánu vhodná figurka, ke které by se dal duch postavit.

Jakmile je ke kterékoli figurce postavena třetí figurka ducha, odstraňte z herního plánu danou figurku hráče i všechny 3 figurky duchů a vraťte je do příslušné zásoby, resp. do banku.

Příklad: Červený přiloží kartičku tak, že rozptýlí mlhu, takže musí postavit ke své figurce ducha.
Protože jde už o třetího ducha u zvolené figurky, vezme si ji zpět do své zásoby a všechny 3 duchy vrátí do banku.
2b. Umístění družiníka

Po případném umístění a/nebo odstranění duchů můžete podle obvyklých pravidel umístit svého družiníka na právě přiloženou kartičku.

3. Započítání bodů

Vyhodnocení uzavřených území probíhá podle všech obvyklých pravidel. Za každého ducha, který stojí u vyhodnocované figurky, si však musíte odečíst 2 body! Může se tedy stát, že místo zisku nějaké body ztratíte! Ovšem není důvod k panice, vaše celkové skóre nemůže nikdy klesnout pod 0. Po vyhodnocení si vezme příslušný hráč svou figurku do své zásoby a případné duchy u ní stojící vrátí do banku jako obvykle. [4]

Příklad: Červený přiložením kartičky uzavře své město. Dostal by za něj 8 bodů, ale 4 body musí odečíst za dva duchy. Celkem tedy za tuto figurku získá 4 body.
Závěrečné vyhodnocení

Za každého ducha u své figurky na konci hry si každý hráč odečte 1 bod.

Strážný  

Figure Guard Meeple red.png
2a. Vynoření duchů

Strážní mají pro strach uděláno. K nim není možné žádné duchy stavět.

2b. Umístění strážného

Strážní se jinak dají použít pro všechny ostatní účely jako družiníci (i jako sedláci, mniši apod.).

Hřbitov  

Mists C3 Cemetery Example 01.png
1a. Přiložení kartičky se hřbitovem

Kartička se hřbitovem se přikládá podle obvyklých pravidel.

Příklad: Červený přiloží hřbitov podle obvyklých pravidel.
2a. Vynoření duchů

Duchové mohou být přidáni k družiníkovi umístěném na hřbitově podle pozice právě přiložené kartičky. [5] [6]

2b. Umístění družiníka

Na hřbitov můžete postavit svého družiníka (strážného nebo normálního družiníka) jako hrobníka.

Červený může na hřbitov umístit figurku.
3. Započítání bodů za hřbitov

Hřbitov se vyhodnocuje, jakmile je kartička zcela obklopena jinými kartičkami (jako klášter nebo zámek). Poté si můžete vzít jednu figurku strážného ve své barvě z obecné zásoby. Od tohoto okamžiku budete mít k dispozici o 1 figurku více. Hrobníka po vyhodnocení rovněž vrátíte do své zásoby jako obvykle. [7]

Pokud už v obecné zásobě žádnou svoji figurku strážného nemáte, nestane se nic. S výhodami se to zase nesmí přehánět.

Příklad: Přiložením této kartičky červený uzavře hřbitov. Na konci svého tahu ho vyhodnotí – vezme si z obecné zásoby jednu svou figurku strážného. Hrobníka, jemuž skončila směna, vrátí zpět do své zásoby.
Závěrečné vyhodnocení

Za hrobníka na konci hry žádné body nezískáte. [8]

Zámek  

Mists C3 Castle Example 01.png
1. Přiložení kartičky se zámkem

Kartička se zámkem se přikládá podle obvyklých pravidel.

Příklad: Červený přiloží zámek podle obvyklých pravidel.
2a. Vynoření duchů

Duchové mohou být přidáni k družiníkovi umístěném na zámku podle pozice právě přiložené kartičky. [5]

2b. Umístění družiníka

Na zámek můžete umístit svého družiníka. Může to být normální družiník nebo strážný.

Příklad: Červený můžete na zámek umístit svou figurku. Může to být i družiník.
3. Započítání bodů za zámek

Zámek se vyhodnocuje jakmile je kartička s ním zcela obklopena jinými kartičkami (jako klášter nebo hřbitov) a získáte 2 body za každou okolní kartičku s mlhou včetně samotné kartičky se zámkem.

Závěrečné vyhodnocení

Za obsazený, ale neuzavřený zámek získáte za každou okolní kartičku s mlhou (včetně samotné kartičky se zámkem) po 1 bodu namísto 2. [9]

Louky a mlha  

Mists C3 Gameplay Place Land Tile.png

Můžete hrát podle obvyklých pravidel základní hry na sedláky.

Mlha uzavírá louky podobně, jako je uzavírají města. Samozřejmě i družiníci v roli sedláků se duchů bojí.

Pokud jako sedláka použijete strážného, je samozřejmě před duchy chráněna. [10]

Ghosts Castles And Cemeteries C3 Field Example 01.png
Příklad: Červený obsadil označenou louku svým družiníkem, žlutý strážným. Strážného nebude možné z louky zahnat pomocí duchů.
Červený proto přiloží kartičku s mlhou tak, že obě louky oddělí.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Mlha a duchové

Mists C3 Figure Ghosts.png

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Duchy LZE přidat k následujícím družiníkům:

Výklad pravidel komunitou Duchy NELZE přidat k následujícím družiníkům:

Výklad pravidel komunitou Duchy LZE přidat k družiníkovi na následujících částech krajiny na herním plánu: [11]

Výklad pravidel komunitou Duchy NELZE přidávat k družiníkům v následujících speciálních oblastech: [12]

Výklad pravidel komunitou Pokud získáte družiníky nebo ho odstraníte z hrací plochy v důsledku jakékoli akce, duchové přidaní k družiníkovi se vrátí do zásoby vedle hrací plochy. I když je družiník po získání bodů přesunut nebo přemístěn na jiné místo na hrací ploše, jeho předchozí duchové se vrátí do celkové zásoby. [13]

 • Přesunutí vozu (5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta)
 • Odstranění družiníka žetonem dortová bitva (7. rozšíření Katapult Katapult)
 • Odstranění družiníka žetonem svádění (7. rozšíření Katapult Katapult)
 • Odebrání opata (Opat Opat)
 • Odstranění družiníka pomocí oslavy (Oslava Oslava)
 • Odeslání družiníka do Lipska (Trhy v Lipsku Trhy v Lipsku)
 • Poslání družiníka do lázní (Lázně Lázně)
 • Poslání družiníka do města s otevřeným padacím mostem (Padací mosty Padací mosty)
 • Odstranění družiníka kvůli moru (Mor Mor)
 • Přesunutí družiníka na kartičku se Slavíkem loupežníkem (Ruské pohádky Ruské pohádky)
 • Přesunutí družiníka na kartičku s Vodníkem (Ruské pohádky Ruské pohádky)

Výklad pravidel komunitou Při přesunu družiníka na jinou část krajiny nebo kartičku v důsledku akce, která nezahrnuje hodnocení družiníka, zůstanou i na jeho novém místě duchové přiřazeni družiníkovi.

 • Pohyb družiníka na hrací ploše pomocí žetonu svádění (7. rozšíření Katapult Katapult)
 • Stavba hradu (8. rozšíření Mosty a hrady Mosty a hrady)
 • Karta Změna postoje (Dárky Dárky)
 • Útěk před morem (Mor Mor)

Výklad pravidel komunitou Duchy NELZE přidat ke speciálním figurám:

Výklad pravidel komunitou Žádného družiníka ani speciální figurku NELZE umístit do části louky pokryté mlhou. Úsek cesty pokrytý mlhou lze obsadit jako obvykle.

Výklad pravidel komunitou Obecně platí, že duchové by se měli být počítat při všech hodnoceních zahrnujících části krajiny nebo družiníky během hry. Každý duch odečte -2 body. Při těchto hodnoceních se vždy zohlední všichni duchové přidaní k družiníkovi:

 • Vyhodnocení právě dokončené části krajiny (Základní hra Základní hra a rozšíření)
 • Vyhodnocení louky v důsledku umístění statku nebo propojení luk se statkem (5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta)
 • Vyhodnocení pyramidy artistů (10. rozšíření Cirkus Cirkus)
 • Vyhodnocení opata (Opat Opat)
 • Vyhodnocení družiníka díky dopisu č. 8 (mini 2 Dopisy Dopisy)
 • Vyhodnocení cesty díky dárku vyklizení cesty (Dárky Dárky)

OpatOpat

Výklad pravidel komunitou Při odstraňování opata s duchy z nedokončeného kláštera nebo zahrady má každý duch hodnotu -2 body.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud ze zahrady odstraníme opata s jedním duchem, počítáme s tím, že hráč za ducha získá -2 body, stejně jako za ostatní bodování během hry. Odstranění opata bez postihu od ducha se zdá být extrémně snadným východiskem. Je to tak správně?

Odpověď: Duch by měl odečíst -2 body bez ohledu na to, zda jste opata předčasně bodovali nebo ne. (3/2024)

Princezna a drak (3. rozšíření)Princezna a drak (3. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Vílu lze přiřadit k družiníkovi s duchy.
Výklad pravidel komunitou Víla nechrání družiníka před duchy.
Výklad pravidel komunitou Víla zůstane na hrací ploše i pokud je družiník přiřazený k víle vystrašen.
Výklad pravidel komunitou Drak se může přesunout na kartičku s mlhou. Mlha na draka nemá vliv.
Výklad pravidel komunitou Drak může jíst družiníky s duchy. Duchové se vrátí do zásoby vedle hrací plochy.
Výklad pravidel komunitou Princezna může svést družiníka s duchy. Duchové se vrátí do zásoby vedle hrací plochy.

Věž (4. rozšíření)Věž (4. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Věž může zajmout družiníka s duchy. Duchové se vrátí do banku vedle hrací plochy.
Výklad pravidel komunitou Duchové mohou být přiřazeni družiníkovi na vrcholu věže.

Opatství a starosta (5. rozšíření)Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Každá hrana s mlhou která navazuje na opatství se považuje za rozptýlení mlhy.
Všeobecně přijaté pravidlo Vůz s duchy si je po získání bodů nenechá, i když se pohybuje a zůstává na hrací ploše. Družiníka by neměl být přidanými duchy penalizován více než jednou.
Výklad pravidel komunitou Statek nelze umístit na rozhraní u kterého je na některé kartičce mlha.
Výklad pravidel komunitou Při hodnocení louky v důsledku umístění statku nebo propojení louky se statkem se zohlední duchové přidaní dotčeným sedlákům. Každý duch bude mít hodnotu -2 body.
Výklad pravidel komunitou Starosta s duchy na hradě nezíská záporné body. Hrad nemá erby, takže starosta nemá převahu a nemůže tak získat body.

Mosty a hrady (8. rozšíření)Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Most lze umístit na okraj louky s mlhou.
Výklad pravidel komunitou Hrad obdrží body za dokončené území v jeho okolí, bez vlivu duchů, kteří jsou umístěni u hradního pána/paní. Všimněte si, že duchové nemají vliv na hodnotu území, ale na počet bodů, které získá hráč.
Výklad pravidel komunitou Starosta s duchy na hradě nezíská záporné body. Hrad nemá erby, takže starosta nemá převahu a nemůže tak získat body.

Ovce a kopce (9. rozšíření)Ovce a kopce (9. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pastýře nelze umístit na část louky pokryté mlhou.
Výklad pravidel komunitou Oddělení luk způsobené mlhou se vztahuje i na pastýře.
Výklad pravidel komunitou Hrana s mlhou umístěná vedle hrany s loukou, louku na tomto druhém okraji nerozšiřuje.

Cirkus (10. rozšíření)Cirkus (10. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Duchové se přidávají ke každému jednotlivému artistovi a při vyhodnocování pyramidy akrobatů penalizují odpovídající.
Výklad pravidel komunitou Hodnocení šapitó nemá vliv na žádného ducha umístěného k jakémukoli družiníkovi.

Dopisy (mini 2)Dopisy (mini 2)

Výklad pravidel komunitou Při hodnocení družiníka s dopisem č. 8 se zohlední všichni přidaní duchové. Každý duch odečte -2 body.

DárkyDárky

Výklad pravidel komunitou Při hodnocení cesty s kartou vyklizení cesty se zohlední duchové přidaní k družiníkům na cestě. Každý duch odečte -2 body.

Hřbitovy

Mists C3 Cemetery Example 01.png

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Na hřbitov LZE umístit následující družiníky:

Výklad pravidel komunitou Následující družiníky NELZE na hřbitov umístit:

Princezna a drak (3. rozšíření)Princezna a drak (3. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Víla přiřazená k hrobníkovy přidává body navíc během hry, ale nikoli při závěrečném vyhodnocení, protože nedokončené hřbitovy se nehodnotí.

Mosty a hrady (8. rozšíření)Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Dokončený hřbitov spustí vyhodnocení všech hradů v okolí. Hrad nezíská žádné body.

Zámky

Mists C3 Castle Example 01.png

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Na zámek LZE umístit následující družiníky:

Výklad pravidel komunitou Následující družiníky NELZE na zámek umístit:

Mosty a hrady (8. rozšíření)Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Dokončený zámek spustí vyhodnocení všech hradů v okolí.

Startovní destička

Mists C3 Setup Start Tile.png

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Prvek uprostřed 2x2 startovní destičky není zámek. Nelze jej obsadit, dokončit ani hodnotit.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Je prvek uprostřed 2x2 startovní destičky skutečným zámkem, nebo jen nějakou zříceninou, která slouží jako dekorace k oddělení luk a k zakončení cest?

Odpověď: Je to jen dekorace. (9/2022)

Výklad pravidel komunitou Ostatní části krajiny na startovní destičce lze obsadit.
Výklad pravidel komunitou 2x2 startovní destička se počítá jako čtyři samostatné kartičky (nebo obsazená pole) pro náboženské stavby, hřbitovy, hrady a další objekty, které počítají sousední kartičky. Hrad sousedící se startovní destičkou počítá pouze části s mlhou na loukách ve čtvercové mřížce 1x1.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud 2x2 startovní destička zabírá dvě políčka sousedící s dokončeným klášterem, kolik bodů získá mnich na klášteře? (Viz obrázek níže).
A) Získá 9 bodů, protože počáteční destička se počítá jako 2 obsazená pole sousedící s klášterem?
B) Získá 8 bodů, protože počáteční destička se počítá jako 1 destička sousedící s klášterem?

Odpověď: Správně je A. Startovní destička je považován za 4 běžné kartičky. (9/2022)

Ghosts Castles And Cemeteries C3 Monasteries Clarification Example 01.png
Příklad: Červený získá za klášter jako obvykle 9 bodů, přičemž dvě sousední čtvercová pole jsou součástí startovní destičky.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud dokončený hrad na jednom ze sousedních polí má 2x2 startovní destičku, jak je znázorněno na obrázku níže, kolik bodů získá červený hráč?
A) Získá 4 body, protože na louce přiléhající k hradu není mlha (startovní destička 2x2 není považována za jednotnou kartičku)?
B) Získá 6 bodů, protože hrad počítá všechny zamlžené části na 2x2 startovní destičce?

Odpověď: Správně je A. Startovní destička je považován za 4 běžné kartičky. (9/2022)

Ghosts Castles And Cemeteries C3 Castles Clarification Example 01.png
Příklad: Červený získá za hrad 4 body. Přilehlé čtvercové pole, které je součástí startovní destičky, nemá na sobě žádnou mlhu.

Princezna a drak (3. rozšíření)Princezna a drak (3. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Drak může přistát na 2x2 startovní destičce a sníst všechny družiníky na celé destičce.
Výklad pravidel komunitou Další části krajiny na startovní destičce mohou být obsazeny pomocí tajné chodby.

Věž (4. rozšíření)Věž (4. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pokud kterékoli ze 4 polí startovní destičky se nachází v dosahu věže, lze z celé destičky zajmout družiníka.

Létající stroje (mini 1)Létající stroje (mini 1)

Výklad pravidel komunitou Další části krajiny na startovní destičce mohou být obsazeny pomocí létajícího stroje.
Výklad pravidel komunitou Letec může přistát na jakémkoli platném území vyobrazeném na startovní destičce, pokud je kterékoli z její čtyř polí v dosahu létajícího stroje.

Ruské pohádkyRuské pohádky

Výklad pravidel komunitou Všichni družiníci umístění na startovní destičce mohou být zajaty Vodníkem, pokud jsou umístěny vedle ní.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 60
Mists C3 Tile 01.png 2×
 / F
Mists C3 Tile 03.png 1×
 / S / N / G
Mists C3 Tile 04.png 1×
 / S / N / 2× G
Mists C3 Tile 05.png 1×
 / N / 2× G
Mists C3 Tile 06.png 1×
 / N / 2× G
Mists C3 Tile 07.png 2×
Mists C3 Tile 09.png 2×
 / F
Mists C3 Tile 11.png 1×
 / S / N / G
Mists C3 Tile 12.png 1×
 / N / 3× G
Mists C3 Tile 13.png 1×
 / N / 3× G
Mists C3 Tile 14.png 3×
 / N / 3× G
Mists C3 Tile 21.png 1×
 / N / G + (T)
Mists C3 Tile 20.png 1×
Mists C3 Tile 22.png 1×
Mists C3 Tile 23.png 2×
 / N / 3× G
Mists C3 Tile 25.png 1×
 / N / 2× G
Mists C3 Tile 26.png 1×
 / N / 2× G
Mists C3 Tile 27.png 1×
 / N / G
Mists C3 Tile 28.png 1×
 / N / 2× G
Mists C3 Tile 29.png 1×
 / N / 2× G
Mists C3 Tile 30.png 1×
Mists C3 Tile 31.png 1×
 / N / G
Mists C3 Tile 32.png 1×
 / N / 3× G
Mists C3 Tile 33.png 1×
 / N / G + (D)
Mists C3 Tile 34.png 1×
 / N / 2× G
Mists C3 Tile 17.png 1×
Mists C3 Tile 18.png 1×
 / N / 2× G
Mists C3 Tile 35.png 1×
 / N / 2× G
Mists C3 Tile 19.png 1×
 / N / 2× G + (T)
Mists C3 Tile 36.png 1×
 / N / 2× G
Mists C3 Tile 37.png 1×
 / N / G
Mists C3 Tile 38.png 2×
Mists C3 Tile 40.png 1×
(D)
Mists C3 Tile 41.png 1×
 / N / G + (D)
Mists C3 Tile 42.png 1×
 / N / G
Mists C3 Tile 43.png 1×
 / S / N / G
Mists C3 Tile 44.png 1×
 / N / G
Mists C3 Tile 45.png 1×
 / N / G
Mists C3 Tile 46.png 1×
 / F
Mists C3 Tile 47.png 1×
 / N / 3× G
Mists C3 Tile 48.png 1×
Mists C3 Tile 50.png 1×
 / N / G + (T)
Mists C3 Tile 49.png 1×
(T)
Mists C3 Tile 51.png 1×
 / N / G
Mists C3 Tile 52.png 1×
 / N / 2× G
Mists C3 Tile 54.png 2×
 / N / 2× G
Mists C3 Tile 55.png 1×
Mists C3 Tile 56.png 1×
 / N / G
Mists C3 Tile 58.png 1×
 / S / N / G
Mists C3 Tile 57.png 1×
 / N / 2× G
Mists C3 Tile 59.png 1×
 / N / G
Mists C3 Tile 60.png 1×
 / N / 2× G
Celkem destiček: 1
Mists C3 Start Tile.png 1× (startovní kartička 2x2 pole)
 / 2× N / 3× G
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 •  - označuje kartičky s novými ilustracemi tohoto rozšíření: Scoring C3 Cemetery.png / F | hřbitov; Mists C3 Symbol Ghost.png / G | duch; Scoring C3 Haunted Castle.png / S | zámek; Mists C3 Tile 60.png / N | mlha
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V tištěných pravidlech od Mindoku je uveden nepřesný název Mlha, zámky a hřbitovy. V PDF verzi pravidel je tento název opraven.
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Toto upřesnění není obsaženo v pravidlech, ale vychází z pravidel, která poskytlo HiG pro dvojkartičku s prameny řeky obsaženou v řece Jubilejní edice 20 let řece Jubilejní edice 20 let.
 3. Výklad pravidel komunitou Strana s mlhou může být na dříve položené kartičce nebo na právě položené. Jedinou podmínkou je, aby umístění kartičky vedlo k přerušení (rozptýlení) mlhy.
 4. Výklad pravidel komunitou Duchové nemají vliv na hodnotu území, ale na body, které obdrží každý hráč který má v hodnoceném území převahu. Každý hráč s převahou tedy obdrží počet bodů, podle hodnoty dokončeného území, mínus 2 body za každého ducha přidaného k jeho družiníkovi na daném území. U hráčů, kteří nemají převahu, se na duchy nebude brát zřetel, to znamená, že za dané území nezískají body a nebudou penalizováni zápornými body za žádné duchy přidané k jejich družiníkům na daném území.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Předpokládejme že červený má ve městě 2 družiníky a černý 1 družiníka s přidaným duchem. Červený má také převahu. Město se skládá z 5 kartiček a obsahuje 1 erb (viz obrázek níže):
  1) Nezíská černý žádné body, nebo si odečte 2 body kvůli přidanému duchovi?
  2) Získá červený 12 bodů, nebo 10 bodů za město kvůli duchovi ve městě?

  Odpověď: Zde jsou odpovědi:
  1) Získáte body pouze tehdy, pokud máte převahu. Černý tedy nezíská žádné body.
  2) 2 body si odečtete pouze pokud je duch s vaším družiníkem. Červený tedy získá 12 bodů.
  (9/2022)

  Ghosts Castles And Cemeteries C3 Ghosts Clarification Example 01.png
  Příklad: Pouze červený hráč získá za město 12 bodů. Černý za ducha u svého družiníka žádné záporné body nedostane. Duch u černého nemá vliv na hodnocení červeného.
 5. 5.0 5.1 Výklad pravidel komunitou Znění této věty bylo z důvodu nejasnosti aktualizováno.
 6. Výklad pravidel komunitou Ke hrobníkům (nebo družiníkům umístěným na zámcích) můžete přidat duchy, pokud jím není strážní družiník.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pravidla Minodku a stejně tak i originální pravidla:
         „2a. Vynoření duchů
        … za přiložení samotného hřbitova se však žádní dodateční duchové do hry nedostanou.“
  Znamená to, že k družiníkovi umístěném na hřbitově nelze přidávat duchy na rozdíl od družiníka umístěného na zámku?

  Odpověď: Toto tvrzení se vztahuje k umístění nebo území, kterou měl tento prvek ve spin-off.
  V rozšíření přidáváte duchy k družiníkům, nikoli k územím. Je tak možné přidat duchy k družiníkům umístěnému na zámku nebo hřbitově. (11/2022)

 7. Výklad pravidel komunitou Hrobník nezískává za dokončený hřbitov žádné body, pouze přidává dalšího strážného družiníka. Protože k hrobníkovy lze přidat duchy, může za něj jeho majitel získat i záporné body.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Protože k hrobníkovy lze přidat duchy: Znamená tato část že hráč získá záporné body za dokončený hřbitov s duchy u družiníka (včetně toho, že případně obdrží jednoho strážného družiníka navíc)?

  Odpověď: Ano. (11/2022)

 8. Výklad pravidel komunitou Na konci hry se nedokončené hřbitovy nehodnotí, hráči tak nedostávají záporné body za duchy přidané k hrobníkům.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Protože k hrobníkovy lze přidat duchy: Znamená tato část že hráč nezíská záporné body za duchy přidané družiníkovi na nedokončeném hřbitově po skončení hry?

  Odpověď: Při závěrečném vyhodnocení neztrácíte žádné vítězné body s duchy u družiníků na hřbitovech. Tito družiníci se nehodnotí.

 9. Výklad pravidel komunitou Za kartičku se zámkem získáte 1 bod vždy, ať je na ní mlha či nikoli.
 10. Výklad pravidel komunitou Znění této věty bylo rozšířeno aby byla jasnější.
 11. Všeobecně přijaté pravidlo Shodli jsme se, že duchové by měli být pro zjednodušení povoleni na stejných částech krajiny jako víla. (06/2023)
 12. Všeobecně přijaté pravidlo Shodli jsme se kvůli zjednodušení, že duchy by nelze umístit k družiníkovi na stejných částech krajiny, na které nelze umístit vílu. (06/2023)
 13. Výklad pravidel komunitou Platí zde zásada, že družiník nemůže být dvakrát potrestán stejnými duchy. Každé hodnocení, všechny duchy přidané k družiníkovi do tohoto okamžiku, uvolní. Pokud je družiník po hodnocení přemístěn, umísťují se k němu na novém místě noví duchové.