Přívozy (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Ferries (1st edition) and the translation is 100% complete.
Other languages:
Ferries C1-03.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Ferries C3 Tile 03.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na jiná pravidla:
Přívozy Přívozy
Ferries C2 Tile 03.jpg
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude se jedna o hru z rodiny Carcassonne .Rule selection by design Spin-offs.png

Hlavní strana  > Carcassonne  > Přívozy (původní edice)


Box Mini3 C1 CZ.png
Mindok

Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla C1 pro rozšíření   Přívozy mají oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla C1 publikovalo vydavatelství Mindok roku 2012 jako součást   Big Box 4. Dříve ve stejném roce byly publikovány jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).
Některé cesty v okolí Carcassonne vedou k malým jezerům. K propojení cest přes jezera slouží přívozy. U nich ale mohou číhat lupiči…

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál

 • 8 dřevěných přívozů
Figure Ferry.png
 • 8 kartiček krajiny s jezery
 • 1 kartička krajiny s obrazcem v obilí

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky s jezery [1] zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Dřevěné přívozy mějte po ruce.

Přiložení kartičky  

Pokud si hráč táhne kartičku s jezerem, přiloží ji běžným způsobem do krajiny a může na ni umístit figurku.

Umístění figurky  

Pokud se rozhodne pro cestu, musí umístit figurku na jednu ze tří nebo čtyř částí cesty.

Umístění přívozu  

Poté [2] si musí vzít ze zásoby 1 přívoz a umístit ho na jezero tak, že propojí dvě části cesty. Části cesty propojené přívozem tvoří v tuto chvíli jednu cestu. [3] Konec cesty v jezeře bez přívozu z této strany cestu uzavírá. Pokud jsou po umístění karty s jezerem a přívozu některé cesty dokončeny, běžným způsobem je vyhodnoťte.


Příklad 1: Červený přiloží kartičku s jezerem. Umístí figurku (1) a přívoz (2). Cesta modrého je uzavřena. Modrý dostane 4 body (3).


Příklad 2: Červený přiloží kartičku a umístí figurku (1) a přívoz jiným způsobem (2). Červený a modrý stojí na jedné cestě.

Prodloužení cesty s přívozem

Pokud hráč přiloží kartičku krajiny tak, že prodlouží cestu, jejíž součástí je přívoz, [4] smí tento přívoz přemístit. Přemístit přívoz je možné pouze na jezeře, na kterém se již nachází, jakkoli za dodržení jediného pravidla – vždy musí spojovat dvě části cesty končící u jezera. Přívoz může být přemístěn i tak, že se vůbec nedotýká cesty, která byla v tomto tahu prodloužena. Pokud je na této cestě více přívozů, smí být přemístěn pouze ten, který je nejblíže právě přiložené kartičce. [5]

Příklad 3: Zelený přiloží kartičku. Smí přemístit nejbližší přívoz. Přesune ho z pozice (1) do pozice (2). Zlený a žlutý již nestojí na stejné cestě.

Zvláštní případ: Pokud od právě přiložené kartičky vede více cest s přívozy, smí být přemístěn nejbližší přívoz v každém směru. [6]

Následující příklady ukazují jak po přiložení kartičky proběhne přemístění více přívozů. Obrázky původně zveřejnil Christof Tisch na BGG. [7]


Příklad 4: Červený přiložil kartičku a může přemístit přívoz (1) a (2). Červený nemůže přesunout převoz (3), protože se nejedná o první převoz od právě přiložené kartičky. Žlutý družiník nemá v tomto příkladu na přívozy žádný vliv.


Příklad 5: Červený přiloží kartičku a umístí na ni pořívoz. Poté může přesunout přívoz (1), (2) a (3), protože všechny přívozy jsou v pořadí první na prodloužené cestě. To, jak umístíte přívoz na právě přiloženou kartičku, nemá vliv na to, které přívozy lze přesunout.

Další pravidla: Jeden přívoz smí být přesunut pouze jednou za tah hráče. Pokud hráč prodlouží cestu s přívozem další kartičkou s jezerem, nejdříve umístí nový přívoz a poté smí přemístit jeden (nebo případně více) dalších přívozů.

Shrnutí  

Pořadí akcí v případě přiložení kartičky s jezerem:

 1. Přiložení kartičky s jezerem
 2. Umístění figurky
 3. Umístění přívozu (na právě přiloženou kartičku) [8]
 4. Pohyb přívozu na právě prodloužené cestě (pokud umístěný přívoz rozšiřuje převoznickou cestu) [9]
 5. Započtení bodů (je-li třeba)

Započítání bodů  

Pokud kartička s jezerem po umístění přívozu dokončí území, je vyhodnoceno jako obvykle. [10]

Závěrečné vyhodnocení  

Na konci hry platí běžná pravidla pro hodnocení nedokončených území.

Kombinace s dalšími rozšířeními

Následující poznámky objasňují, jak přívozy spolupracují s některými velkými rozšířeními. [11]

Hostince a katedrály  

Jezero s přívozy nemá nic společného s jezerem u hostince. Za uzavřenou cestu s přívozem se počítá běžným způsobem 1 bod za kartičku.

Kupci a stavitelé  

Byla-li přesunutím přívozu prodloužena cesta, na které stojí stavitel, nemá hráč v tu chvíli nárok na tah navíc. [12]

Kartička s obrazcem v obilí

V každém z šesti samostatných mini rozšíření najdete 1 kartičku krajiny z dalšího mini rozšíření „Kruhy v obilí“. Toto rozšíření je možné přidat do hry i po jedné kartičce, nejlépe se však hraje se všemi šesti kartičkami dohromady. [13]

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 9 (8 + 1 s obrazcem v obilí)
Ferries C1-01.png 3×
Ferries C1-02.png 4×
Ferries C1-03.png 1×
FerriesCC C1-04.png 1×

U kartiček se stejným základním rozložením se mohou pouze malinko lišit jezera.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech od Mindoku věta začíná „kartičky s přívozy“. Toto je nesprávný výraz, vzhledem k tomu že na kartičkách jsou jezera.
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství K tomuto kroku (umístění přívozu) dochází bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl umístěn družiník. (5/2014)
 3. Výklad pravidel komunitou Toto pořadí hry poskytuje mechanismus pro přidání družiníka na cestu obsazenou jinými družiníky, jak je vidět v příkladu 2.
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Na cestě musí v této situaci být umístěn dřevěný přívoz. Pokud rozšíříte cestě, která končí u jezera bez napojeného dřevěného přívozu, nelze přívoz přesunout. (2/2013)
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Jinými slovy, můžete přemístit pouze přívoz, na který dostanete, pokud budete po cestě nově přiložené kartičky. Z pohledu od kartičky nesmíte přesunout žádné přívozy, umístěné až za prvním přívozem. (1/2013)
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Takto je možné přemístit až 4 přívozy.
 7. Výklad pravidel komunitou Odkaz na příspěvek:
  https://boardgamegeek.com (1/2013)
 8. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech od RGG je zde nesprávně doplněno "pokud umístí družiníka na cestu", ačkoli v textu pravidel žádné takové ustanovení není.
 9. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech od RGG zde nesprávně přidává požadavek "pokud umístil družiníka na cestu", přestože v textu pravidel žádné takové ustanovení není.
 10. Výklad pravidel komunitou Cestu lze uzavřít pouze přesunutím přívozu, aniž by došlo k jejímu prodloužení, protože úsek cesty bez přívozu na jezeře je na tomto konci uzavřen.
 11. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato dodatečná vysvětlení pravidel pocházejí z Big Box 4.
 12. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud pohyb přívozu způsobí, že se stavitel ocitne na jiné cestě než družiník hráče, je stavitel vrácen svému majiteli. Nezáleží na tom, zda je družiník stále na cestě. (5/2013)
 13. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že kartičky s obrazcem v obilí obsažené v Mini 1-6 se liší od kartiček které byly vydány samostatně (tato verze je nazývána „Kruhy v obilí I“).