Přívozy

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Ferries and the translation is 100% complete.

Carcassonne Přívozy - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině
Některé cesty v okolí Carcassonne vedou k malým jezerům. K propojení cest přes jezera slouží přívozy. U nich ale mohou číhat lupiči…

Other languages:
Ferries C3 Tile 03.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. Ferries C2 Tile 03.jpg
Ferries C1-03.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Přívozy Přívozy
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Některé cesty v okolí Carcassonne vedou k malým jezerům. K propojení cest přes jezera slouží přívozy. U nich ale mohou číhat lupiči…

Úvod

Symbol Ferries C1C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Přívozy Přívozy v edici C3 a C2, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást Big Box 7 Big Box 7. Předcházející pravidla C2 publikovalo roku 2020 jako součást 2. vydání Big Box 6 Big Box 6 a roku 2017 jako součást 1. vydání Big Box 6 Big Box 6. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření v nové edici a třetí edici naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Poprvé bylo toto rozšíření vydáno roku 2012 v původní edici (C1) jako Přívozy Přívozy.

Herní materiál

 • 8 nových kartiček krajiny s jezery
Ferries C2 Feature Lake.jpg
kartička s jezerem
 • 8 dřevěných přívozů
Figure Ferry.png

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky s jezery [1] zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Dřevěné přívozy mějte po ruce.

Jezera a přívozy  

Figure Ferry.png
1. Přiložení kartičky

Pokud si vytáhne kartičku s jezerem, přiložte ji podle obvyklých pravidel na herní plán.

2. Umístění družiníka a přívozu [2]

Na kartičku s jezerem nyní můžete umístit družiníka podle běžných pravidel. Pokud se rozhodnete pro cestu, musíte umístit družiníka na jednu ze tří nebo čtyř částí cesty. Poté vezměte ze zásoby jeden dřevěný přívoz a umístěte jej na jezero tak, aby propojil dvě části cesty. [3] [4] Části cesty propojené přívozem tvoří v tuto chvíli jednu cestu. Konec cesty v jezeře bez přívozu z této strany cestu uzavírá.

Ferries C2 Example 01.png
Příklad 1:
 • 1 Červený přiloží kartičku s jezerem a umístí družiníka.
 • 2 Pak umístil přívoz. Červený a modrý družiník stojí na jedné cestě.
3. Započítání bodů

Pokud jste po přiložení kartičky s jezerem a umístění přívozu některou cestu dokončili, běžným způsobem ji vyhodnoťte.

Ferries C2 Example 02.png
Příklad 2:
 • 1 Červený přiloží kartičku s jezerem. Umístí družiníka na cestu.
 • 2 Poté umístil přívoz jiným způsobem. Cesta na které stojí modrý družiník, je uzavřena.
 • 3 Modrý získá 3 body za cestu, červený 8 bodů za město. Oba hráči si vezmou družiníky zpět do své zásoby. [5]
Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry platí běžné pravidla pro vyhodnocení nedokončených území.

Přívozy nestojí pevně na místě. Jejich směr se v průběhu hry může změnit:

1. Prodloužení cesty s přívozem [6]

Prodloužení cesty s přívozem a přemístění přívozu

Pokud přiložíte kartičku krajiny tak, že prodlouží cestu, jejíž součástí je přívoz, smíte (v případě potřeby po umístění družiníka) tento přívoz přemístit. [7] Přemístit přívoz je možné pouze na jezeře, na kterém se již nachází, jakkoli za dodržení jediného pravidla – vždy musí spojovat dvě části cesty končící u jezera. Přívoz může být přemístěn i tak, že se vůbec nedotýká cesty, která byla v tomto tahu prodloužena. Pokud je na této cestě více přívozů, smí být přemístěn pouze ten, který je nejblíže právě přiložené kartičce. [8]

Zvláštní případ: Pokud od právě přiložené kartičky vede více cest s přívozy, smí být přemístěn nejbližší přívoz v každém směru.

Přemístěním přívozu je možné, že dříve dokončená a vyhodnocená cesta je nyní nedokončená. [9] [10] [11]

Další pravidla: Jeden přívoz smíte přemístit pouze jednou za tah. Pokud prodloužíte cestu s přívozem další kartičkou s jezerem, nejdříve můžete umístiti družiníka, poté umístěte nový přívoz a následně smíte přemístit jeden (nebo případně více) dalších přívozů.

Ferries C2 Example 03.png
Příklad 3: Červený přiloží kartičku. Smí přemístit nejbližší přívoz. Přesune ho z pozice 1 do pozice 2. Červený a žlutý již nestojí na stejné cestě.

Další upřesnění

Pokud na přiložené kartičce krajiny vedou cesty několika směry, lze přemístit první přívoz v každém z těchto směrů. Takto lze přemístit až 4 přívozy.

V následujících příkladech vysvětlíme jak po přiložení kartičky proběhne přemístění vícero přívozů (Obrázky vycházejí z příkladů které zveřejnil Christof Tisch na BGG). [12]

Ferries C2 Example 04.png
Příklad 4: Červený přiloží kartičku a může přemístit přívoz 1 a 2. Nemůže přemístit přívoz 3, protože není v pořadí prvním přívozem od právě přiložené kartičky. Žluty družiník nemá v tomto příkladu na přívozy žádný vliv.
Ferries C2 Example 05.png
Příklad 5: Červený přiloží kartičku a umístí přívoz. Poté může přemístit také přívozy 1, 2 a 3 protože se nacházejí na cestách které byly prodlouženy přiloženou kartičkou. Není podstatné to jak červený umístí přívoz na právě přiložené kartičce.

Shrnutí  

Pořadí úkonů v případě přiložení kartičky s jezerem:

1. Přiložení kartičky s jezerem
2. Umístění družiníka
3. Umístění přívozu (na právě přiloženou kartičku)
4. Přemístění přívozu na právě prodloužené cestě
5. Započtení bodů (je-li třeba)

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Hostince a katedrály (1. rozšíření)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Jezero u hostince nemá žádnou souvislost s jezery z tohoto rozšíření. Cesta, na které je jezero s přívozem, má bez hostince běžnou hodnotu 1 bod za kartičku.

Kupci a stavitelé (2. rozšíření)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud pomocí přívozu prodloužíte cestu, na které stojí váš stavitel, tah navíc nezískáváte. Abyste dvojnásobný tah získali, musíte k této cestě přiložit novou kartičku krajiny. [13]

Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Přiložené opatství může uzavřít konec cesty, ale nemůže ji prodloužit. Neumožňuje tedy hráči přesunout trajekt. [14]

Seznam kartiček

Třetí edice (C3)  

Celkem kartiček: 8
Ferries C3 Tile 01.png 3×
 
Ferries C3 Tile 02.png 3×
 
Ferries C3 Tile 03.png 2×
 
Vysvětlivky
 • U kartiček se stejným základním rozložením se mohou jezera malinko lišit.
 • Poznámka: Rozložení kartiček se v třetí edici změnilo. Jedno z bývalých jezer se třemi cestami (kartička FRRR) se stalo jezerem se 4 cestami (kartička RRRR).

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 8
Ferries C2 Tile 01.jpg 3×
 
Ferries C2 Tile 02.jpg 4×
 
Ferries C2 Tile 03.jpg 1×
 
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Feature Ferry Lake C2.png | jezero
 • U kartiček se stejným základním rozložením se mohou jezera malinko lišit.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech od Mindoku věta začíná „kartičky s přívozy“. Toto je nesprávný výraz, vzhledem k tomu že na kartičkách jsou jezera.
 2. Výklad pravidel komunitou V anglickém překladu je následující odstavec nahrazen přeloženým textem z německého návodu od HiG místo použití textu od ZMG, protože tento text je méně přehledný a neúplný. Český překlad od Mindoku vychází z německého návodu od HiG.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství K tomuto kroku (umístění přívozu) dojde bez ohledu na to, zda byl umístěn družiník. (5/2014)
 4. Výklad pravidel komunitou Toto pořadí hry poskytuje mechanismus pro přidání družiníka na cestu obsazenou jinými družiníky, jak je vidět v příkladu 1.
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Big Box 6 Big Box 6 od Mindoku je popisek k tomuto příkladu nekompletní. Chybí popis vyhodnocení města s družiníkem červeného hráče.
 6. Výklad pravidel komunitou V anglickém překladu je následující část nahrazena přeloženým textem z německého návodu od HiG, místo použití textu od ZMG, kvůli lepší přehlednosti a úplnosti. Český překlad od Mindoku vychází z německého návodu od HiG.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Přívoz musí být napojen na vámi prodlužovanou cestu, aby byl možný jeho přesun. Pokud tedy prodloužíte cestu, která končí u jezera bez připojeného přívozu, nelze jej přemístit. (2/2013)
  Ferries C2 Example 07.png
  Příklad: Přívoz na obrázku nelze při prodloužení cesty napojené na jezero přemístit, protože přívoz na ni není napojen.
 8. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Jinými slovy, můžete přesunout první přívoz, ke kterému se dostanete, pokud sledujete cestu z nově umístěné kartičky. Nesmíte přesunout přívozy, které se nacházejí za v pořadí prvním přívozem, jak je vidět z dané kartičky. (1/2013)
 9. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Mindoku a HiG tato věta chybí. Sem byla doplněna z pravidel ZMG.
 10. Výklad pravidel komunitou Následující příklad ukazuje, jak se může přesunem přívozu dokončená cesta stát opět nedokončenou.
  Ferries C2 Example 06.png
  Příklad: Cesta A končící u jezera s přívozem byla dokončena v předchozím kole. Červený prodlouží cestu s přívozem na stejném jezeře a rozhodne se přesunout přívoz z 1 na 2. Následně znovu otevře dříve dokončenou cestu. Tato cesta A' se nyní stane znovu nedokončenou.
 11. Výklad pravidel komunitou Kromě toho může být cesta uzavřena pouhým přesunutím přívozu, aniž by došlo k jejímu prodloužení, protože úsek cesty bez přívozu na jezeře je na tomto konci uzavřen.
 12. Výklad pravidel komunitou Odkaz na příspěvek: https://boardgamegeek.com/image/1537687/carcassonne-ferries?size=medium (1/2013)
 13. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud přesunutí přívozu způsobí, že se stavitel a družiník stejného hráče ocitnou každý na jiné cestě. Vrací se stavitel svému majiteli do zásoby. Družiník zůstává stále na cestě. (5/2013)
 14. Výklad pravidel komunitou Toto objasnění se řídí stejnou logikou jako kombinace opatství se stavitelem.