Lázně

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Barber-Surgeons and the translation is 100% complete.
Other languages:


Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice
Lázeňský dům

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

S tímto mini rozšířením budou vaši družiníci navštěvovat lázeňské domy. Tento dům sloužil ve středověku k několika účelům. Dalo se zde umýt, dozvěděli jste se nejnovější klepy a dostalo se vám vysoce profesionální lékařské péče. Vaši družiníci si čas strávený v lázních budou užívat a ať už tam dělají cokoliv, jsou mimo hru! Existuje však několik způsobů, jak je získat zpět...

S lázeňskými domy můžete získat více bodů při hodnocení měst nebo cest. Vaše družiníky ale lákají lázeňské domy v nichž mohou setrvat delší dobu.

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

 • 6 kartiček krajiny s lázeňskými domy

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky s lázeňskými domy zamíchejte a podle následující tabulky vezměte jen tolik kartiček, kolik bude ve hře hráčů:

Počet hráčů  2 3 4 a víc
Lázeňské domy  4 5 6

Nyní správný počet kartiček zamíchejte mezi ostatní kartičky hry. Přebytečné kartičky vraťte zpět do krabice.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Pokud vytáhnete kartičku s lázeňským domem, přiložte ji podle obvyklých pravidel.

2. Umístění figurky

Na kartičku s lázeňským domem můžete umístit družiníka na cestu, do města, nebo na louku podle obvyklých pravidel. Není dovoleno umístit družiníka do lázeňského domu.

Příklad: Červený přiložil kartičku s lázeňským domem a do města umístil družiníka.

3. Započítání bodů s lázeňským domem

Pokud dokončíte město ve kterém se nachází lázeňský dům, vyhodnotí se jako obvykle. Dále si započítejte body podle čísla uvedeného na praporku (3, 4 nebo 5). Pokud se vám ve městě nachází více lázeňských domů, započítejte si body z praporku každého z nich.

Totéž platí s lázeňskými domy na cestách.

Příklad: Červený přiložil kartičkou s lázeňským domem a dokončil město. Získá celkem 9 bodů (6 bodů za tři kartičky města + 3 body za lázeňský dům).

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry lázeňské domy žádné další body navíc nepřinášejí. [1]

Návštěva lázeňského domu po vyhodnocení

3. Po vyhodnocení území

Je-li v dokončeném území při hodnocení přítomný pouze váš družiník, [2] a současně je-li volný alespoň jeden lázeňský dům. Potom po započítání bodů musíte vždy umístit tohoto svého družiníka do volného lázeňského domu. [3] Za hodnocené území získáte body podle obvyklých pravidel.

Příklad: Červený uzavřel malé město. Po vyhodnocení, umístí svého družiníka do lázeňského domu.

Dodržujte následující pravidla:

 • Lázeňský dům je volný, dokud se v něm nenachází nějaký družiník.
 • V případě že je volných více lázeňských domů, můžete se rozhodnout kam svého družiníka umístíte.
 • Pokud se na hodnocení území podílí více družiníků, vrátí se všichni zpět do zásoby hráčům (i když jsou všichni od stejného hráče). Žádný družiník není umístěn do lázeňského domu.
 • Pokud není volný žádný lázeňský dům, vezměte si svého družiníka zpět do své zásoby.
 • Pokud se po přiložení kartičky uzavře najednou několik území. Může hráč na tahu rozhodnout, v jakém pořadí se budou jednotlivá území vyhodnocovat.

Závěrečné vyhodnocení

V průběhu závěrečného vyhodnocení se již žádní družiníci do volných lázeňských domů nepřesouvají. [4]

Opuštění lázeňského domu  

Jsou dvě možnosti, jak vrátit družiníka z lázeňského domu zpět do hry.

1. Dokončení lázeňského domu

Získejte družiníka z lázní zdarma.

Pokud kolem lázeňského domu umístíte poslední kartičku (stejným způsobem jako když dokončíte klášter). Vezměte si okamžitě družiníka umístěného v lázeňském domě zpět do své zásoby - zdarma. V tomto případě nezískáte za družiníka žádné body.

Příklad: Modrý umístil poslední kartičku a obklopil lázeňský dům kompletně kartičkami. Červený si vezme družiníka zpět do své zásoby.

Upozornění!

 • Pokud se lázeňský dům obklopí osmi kartičkami a je do něj umístíte družiník, nemůže jej hráč již získat zpět zdarma!
 • Pokud byl lázeňský dům kompletně obklopen kartičkami v některém z předchozích tahů a hráč si teprve později uvědomil že v něm má družiníka, nezíská jej již zpět zdarma!

2. Vykoupení družiníka z lázeňského domu

Chcete-li družiníka z lázní, získat zpět do své zásoby, musíte za něj zaplatit. Počet bodů které zaplatíte, souvisí s číslem (3, 4 nebo 5) na praporku u lázeňského domu s vaším družiníkem. Na počítadle bodů posunete svého družiníka zpět. Odpočtem se můžete dostat do záporných bodů.

Příklad: Červený se rozhodl vzít si družiníka do své zásoby a zaplatit 4 body (podle čísla uvedeném na lázeňském domě). Na počítadle bodů posune svého družiníka o 4 body zpět.

Za družiníka můžete zaplatit ihned jakmile jste přiložili kartičku. Můžete jej v tomto tahu okamžitě umístit.

Pokud nějaký družiník opustí lázeňský dům, jsou lázně opět volné a mohou znovu přivítat jiného družiníka. [5]

Nové kartičky krajiny  

Barber-Surgeons C2 Tile 01.jpg

Most není křižovatka. Cesta s lázeňským domem vede bez přerušení zleva doprava, druhá shora dolů. Cesty rozdělují louku na čtyři samostatná části.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 6

Barber-Surgeons C2 Tile 01.jpg 1x
Barber-Surgeons C2 Tile 02.jpg 1x
Barber-Surgeons C2 Tile 03.jpg 1x
Barber-Surgeons C2 Tile 04.jpg 1x
Barber-Surgeons C2 Tile 05.jpg 1x
Barber-Surgeons C2 Tile 06.jpg 1x

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon World Black.png Pravidla umožňují získat bonusové body za lázeňský dům pouze v okamžiku hodnocení dokončeného města nebo cesty. Nedokončená hodnocená území body navíc nezískají.
 2. Icon World Black.png Toto pravidlo platí pouze pro družiníky: Normálního družiníka, velkého družiníka, fantoma, opata, vůz, starostu a ředitele. Speciální figurky hráče na hrací ploše nejsou brány v úvahu: selátko, stavitel, statek nebo pastýř.
 3. Icon World Black.png Všimněte si, že akce ovlivnila hodnocení dokončeného území a přitom byl družiník přesunut až ve fázi 3. Započítání bodů. Tato akce neovlivní hodnocení jiných bonusů případně ani hodnocení probíhající v jiných fázích tahu. Několik příkladů:
  • Pokud sedlák v průběhu hry díky statku vyhodnotí louku a pokud splní pravidla tohoto rozšíření půjde do lázní.
  • Družiník jenž obdržel bonus za strážní věž, do lázní nepůjde (Může jít pouze v případě nachází-li se zároveň v hodnoceném území.).
  • Odebraní a vyhodnocení opata ve fázi 2. Umístění figurky neumožní družiníkovi vstup do lázeňského domu.
  • Hodnocení území s akcí na dopise č. 8 neodešle vybraného družiníka do lázeňského domu. Nejedná se o klasické hodnocení ve fázi 3. Započítání bodů.
 4. Icon World Black.png Pravidla považují tuto akci za použitelnou pouze po přiložení kartičky a vyhodnocení dokončeného území v průběhu hry.
 5. Icon World Black.png Tento jiný družiník může být jakýkoli družiník od jakéhokoli hráče. Dokonce stejný družiník, který lázeňský dům právě opustil.