Lázně

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Barber-Surgeons and the translation is 100% complete.
Other languages:


Lázeňský dům

Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření lázně v nové edici (C2) nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Vydavatelství HiG vydalo německá pravidla k tomuto rozšíření v roce 2018. Na této stránce je uveden neoficiální překlad s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

S tímto mini rozšířením budou vaši družiníci navštěvovat lázeňské domy. Tento dům sloužil ve středověku k několika účelům. Dalo se zde umýt, dozvěděli jste se nejnovější klepy a dostalo se vám vysoce profesionální lékařské péče. Vaši družiníci si čas strávený v lázních budou užívat a ať už tam dělají cokoliv, jsou mimo hru! Existuje však několik způsobů, jak je získat zpět...

S lázeňskými domy můžete získat více bodů při hodnocení měst nebo cest. Vaše družiníky ale lákají lázeňské domy v nichž mohou setrvat delší dobu.

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Lázně můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 6 kartiček krajiny s lázeňskými domy

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky s lázeňskými domy zamíchejte a podle následující tabulky vezměte jen tolik kartiček, kolik bude ve hře hráčů:

Počet hráčů  2 3 4 a víc
Lázeňské domy  4 5 6

Nyní správný počet kartiček zamíchejte mezi ostatní kartičky hry. Přebytečné kartičky vraťte zpět do krabice.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Pokud vytáhnete kartičku s lázeňským domem, přiložte ji podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Na kartičku s lázeňským domem můžete umístit družiníka na cestu, do města, nebo na louku podle obvyklých pravidel. Není dovoleno umístit družiníka do lázeňského domu.

Příklad: Červený přiloží kartičku s lázeňským domem a umístí družiníka do města.

3. Započítání bodů s lázeňským domem

Pokud dokončíte město ve kterém se nachází lázeňský dům, vyhodnotí se jako obvykle. Dále si započítejte body podle čísla uvedeného na praporku (3, 4 nebo 5). Pokud se vám ve městě nachází více lázeňských domů, započítejte si body z praporku každého z nich.

Totéž platí s lázeňskými domy na cestách.

Příklad: Červený přiloží kartičkou s lázeňským domem a dokončí město. Získá celkem 9 bodů (6 bodů za tři kartičky města + 3 body za lázeňský dům).

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry lázeňské domy žádné další body navíc nepřinášejí. [1]

Návštěva lázeňského domu po vyhodnocení

3. Po vyhodnocení území

Je-li v dokončeném území při hodnocení přítomný pouze váš družiník, [2] a současně je-li volný alespoň jeden lázeňský dům. Potom po započítání bodů musíte vždy umístit tohoto svého družiníka do volného lázeňského domu. [3] Za hodnocené území získáte body podle obvyklých pravidel.

Příklad: Červený dokončí malé město. Po vyhodnocení, umístí svého družiníka do lázeňského domu.

Dodržujte následující pravidla:

 • Lázeňský dům je volný, dokud se v něm nenachází nějaký družiník.
 • V případě že je volných více lázeňských domů, můžete se rozhodnout kam svého družiníka umístíte.
 • Pokud se na hodnocení území podílí více družiníků, vrátí se všichni zpět do zásoby hráčům (i když jsou všichni od stejného hráče). Žádný družiník není umístěn do lázeňského domu.
 • Pokud není volný žádný lázeňský dům, vezměte si svého družiníka zpět do své zásoby.
 • Pokud se po přiložení kartičky uzavře najednou několik území. Může hráč na tahu rozhodnout, v jakém pořadí se budou jednotlivá území vyhodnocovat.

Závěrečné vyhodnocení

V průběhu závěrečného vyhodnocení se již žádní družiníci do volných lázeňských domů nepřesouvají. [4]

Opuštění lázeňského domu  

Jsou dvě možnosti, jak vrátit družiníka z lázeňského domu zpět do hry.

1. Dokončení lázeňského domu

Získejte družiníka z lázní zdarma.

Pokud kolem lázeňského domu umístíte poslední kartičku (stejným způsobem jako když dokončíte klášter). Vezměte si okamžitě družiníka umístěného v lázeňském domě zpět do své zásoby - zdarma. V tomto případě nezískáte za družiníka žádné body.

Příklad: Modrý přiloží poslední kartičku a obklopí lázeňský dům kompletně kartičkami. Červený si vezme družiníka zpět do své zásoby.

Upozornění!

 • Pokud se lázeňský dům obklopí osmi kartičkami a je do něj umístěn družiník, nemůže jej hráč již získat zpět zdarma!
 • Pokud byl lázeňský dům kompletně obklopen kartičkami v některém z předchozích tahů a hráč si teprve později uvědomil že v něm má družiníka, nezíská jej již zpět zdarma!

2. Vykoupení družiníka z lázeňského domu

Chcete-li družiníka z lázní, získat zpět do své zásoby, musíte za něj zaplatit. Počet bodů které zaplatíte, souvisí s číslem (3, 4 nebo 5) na praporku u lázeňského domu s vaším družiníkem. Na počítadle bodů posunete svého družiníka zpět. Odpočtem se můžete dostat do záporných bodů.

Příklad: Červený se rozhodne vzít si družiníka zpět do své zásoby a zaplatit 4 body (podle čísla uvedeném na lázeňském domě). Na počítadle bodů posune svého družiníka o 4 body zpět.

Za družiníka můžete zaplatit ihned jakmile jste přiložili kartičku. Můžete jej v tomto tahu okamžitě umístit.

Pokud nějaký družiník opustí lázeňský dům, jsou lázně opět volné a mohou znovu přivítat jiného družiníka. [5]

Nové kartičky krajiny  

Barber-Surgeons C2 Tile 01.jpg

Most není křižovatka. Cesta s lázeňským domem vede bez přerušení zleva doprava, druhá shora dolů. Cesty rozdělují louku na čtyři samostatná části.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Všeobecné pravidlo:

Rozšíření 3 - Princezna a drakRozšíření 3 - Princezna a drak

 • Výklad pravidel komunitou Vílu lze přiřadit k družiníkovy uvězněném v lázních. Hráč může na začátku svého tahu získat 1 bonusový bod za vílu, ale nezíská 3 bonusové body když je družiník svým majitelem odebrán zpět zdarma nebo odkoupen. Víla také v takovém případě zabrání drakovi v přesunutí na kartičku s lázněmi.
 • Výklad pravidel komunitou Drak může sníst družiníka uvězněného v lázních.
 • Výklad pravidel komunitou Pokud je družiník poslán do lázní kde se nachází také drak, je družiník automaticky sežrán.
 • Výklad pravidel komunitou Družiníka nelze poslat do lázní pomocí tajné chodby.

Rozšíření 5 - Opatství a starostaRozšíření 5 - Opatství a starosta

 • Výklad pravidel komunitou Pokud je vůz na území sám a získá body, přesune se do prázdných lázní (pokud nějaké jsou). Pokud to není možné, vůz se může přesunout na jiné platné území.
  Poznámka: Pokud nemůžete vůz po získání bodů odstranit kvůli lázním, nemůžete jej ani přemístit.
 • Výklad pravidel komunitou Vůz se po hodnocení nemůže přesunout z dokončeného území do prázdných lázní. Lázeňské domy nelze obsadit jako běžná území.
 • Výklad pravidel komunitou Vůz uvězněný v lázních se nemůže přesunout na sousední území, pokud je lázeň zcela obklopen kartičkami. Vůz se může vrátit ke svému majiteli pouze tehdy, pokud si hráč vzpomene, že ho má vzít zpět (v tomto okamžiku zdarma). Zcela obestavěný lázeňský dům není spojen s normálním hodnocením.

Mini 1 - Létající strojeMini 1 - Létající stroje

 • Výklad pravidel komunitou Družiníka nelze poslat do lázní pomocí létajícího stroje.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 6
Barber-Surgeons C2 Tile 01.jpg  1x
Barber-Surgeons C2 Tile 02.jpg  1x
Barber-Surgeons C2 Tile 03.jpg  1x
Barber-Surgeons C2 Tile 04.jpg  1x
Barber-Surgeons C2 Tile 05.jpg  1x
Barber-Surgeons C2 Tile 06.jpg  1x

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Pravidla umožňují získat bonusové body za lázeňský dům pouze v okamžiku hodnocení dokončeného města nebo cesty. Nedokončená hodnocená území body navíc nezískají.
 2. Výklad pravidel komunitou Toto pravidlo platí pouze pro družiníky: Normálního družiníka, velkého družiníka, fantoma, opata, vůz, starostu a ředitele. Speciální figurky hráče na hrací ploše nejsou brány v úvahu: prasátko, stavitel, statek nebo pastýř.
 3. Výklad pravidel komunitou Uvědomte si, že tento úkon ovlivní vyhodnocení dokončeného území jakéhokoli hráče (nejen hráče na tahu) s jedním družiníkem, úkon který se odehrává ve fázi 3. Započítání bodů - to je hodnocení, při kterém se po započítání bodů dokončeného území (nebo louky v průběhu hry) družiníci vracejí hráčům zpět do jejich zásoby. Nemá to však vliv na započítávání bonusů nebo na ta hodnocení, která probíhají v jiných fázích (nebo na neodebírání družiníka). Několik příkladů:
  • Pokud sedlák v průběhu hry díky statku vyhodnotí louku a pokud splní pravidla tohoto rozšíření půjde do lázní.
  • Družiník jenž obdržel bonus za strážní věž, do lázní nepůjde (Může jít pouze v případě nachází-li se zároveň v hodnoceném území.).
  • Odebraní a vyhodnocení opata ve fázi 2. Umístění družiníka neumožní družiníkovi vstup do lázeňského domu.
  • Hodnocení území s úkonem na dopise č. 8 neodešle vybraného družiníka do lázeňského domu. Nejedná se o klasické hodnocení ve fázi 3. Započítání bodů.
  • Získání šapitó pouze s jedním sousedním družiníkem by ho neposlalo do žádného prázdného lázeňského domu.
 4. Výklad pravidel komunitou Pravidla považují tento úkon za použitelný pouze po přiložení kartičky a vyhodnocení dokončeného území v průběhu hry.
 5. Výklad pravidel komunitou Tento jiný družiník může být jakýkoli družiník od jakéhokoli hráče. Dokonce stejný družiník, který lázeňský dům právě opustil.