Řeka

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page River and the translation is 100% complete.

Řeka se staví jako první na začátku hry, poté hra pokračuje jako obvykle. Na řeku se nesmí umístit žádný družiník, takže bodování je stejné jako v základní hře.

20AE River C2 Tile H.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. River I C2 Tile H.jpg
River I C1 Feature Chuch.jpgPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Řeka Řeka
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Úvod

Symbol RiverIII C1C2.png
symbol řeky I (z Big Box 6)
Symbol CountKingRobber C1C2.png
symbol
řeky II

Následující česká pravidla pro rozšíření Řeka Řeka v edici C3 a C2 publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást Big Box 7 Big Box 7. Předcházející pravidla publikovalo ve stejném roce jako součást základní hry základní hry a Jubilejní edice 20 let Jubilejní edice 20 let.. Dříve pravidla publikovalo roku 2017 jako součást Big Box 6 Big Box 6 a stejného roku jako součást Král, hrabě a řeka Král, hrabě a řeka. Prvně pravidla publikovalo roku 2014 jako součást základní hry základní hry. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu. [1]

Více informací o samotných rozšířeních Řeka I, Řeka II, Řeka Jubilejní edice 20 let, Řeka C3 a CutCassonne naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Rozšíření řeka určuje vzhled herního plánu před začátkem hry.

Změny v originálních pravidlech HiG u Jubilejní edice (20 let) a třetí edice (C3)
20th Anniversary Edition Box.png

Box Base Game C3 MINDOK.png
Pravidla Jubilejní edice 20 let a třetí edice zůstávají stejná, mění se akorát role některých družiníků:
 • Z lupičů se stávají cestovatelky.
 • Rytíři se nemění.
 • Mniši jsou také někdy označováni jako jeptišky.
 • Z sedláků se stávají selky.

Role družiníků se v českých pravidla od Mindoku nemění. Vydavatelství ponechává stejná pojmenování jako v nové a stejně tak původní edici.

Poznámka: V zájmu jednotnosti všech pravidel ponechávají tyto stránky u družiníků prozatím stále jejich původní role. HiG se může v budoucnu u nových vydání a dotisků rozhodnout aktualizovat i ostatní pravidla tak, aby používaly tato nová pojmenování.

Poprvé bylo toto rozšíření vydáno roku 2001 v původní edici (C1) jako Řeka Řeka.

Herní materiál

 • 12 kartiček s řekou (Řeka I): Každá s tmavým rubem a bez vodoznaku (původní verze) nebo s vodoznakem proudu (verze Big Box 6 Big Box 6).
 • 12 kartiček s řekou (Řeka II): Každá s tmavým rubem a vodoznakem koruny.
 • 17 kartiček s řekou (Řeka Jubilejní edice 20 let): Každá s tmavým rubem a bez vodoznaku. Jedna z kartiček má dvojnásobnou velikost.
 • 12 kartiček s řekou (Řeka I C3): Každá s tmavým rubem a bez vodoznaku (jak ve verzi základní hry, tak ve verzi Big Box 7 Big Box 7).
 • 3 obrázky s řekou (Cut & Play) - CutCassonne: Každá s tmavým rubem a bez vodoznaku.

Pravidla

Příprava hry  

Rozšíření řeka nahrazuje obvyklou startovní kartičku. [2] Vyberte požadované rozšíření řeky a ostatní vyřaďte. Chcete-li, můžete kombinovat řeku I a řeku II viz. dále.

Příprava řeky (nová a třetí edice)

Nejprve vytřiďte kartičky „pramen“ a „jezero“ . Ostatní kartičky zamíchejte do zvláštní hromádky lícem dolů. Dospod hromádky umístěte kartičku „jezero“. „Pramen“ položte doprostřed stolu jako první kartičku.

River I C2 Feature River Tiles.png
Příprava řeky I vyžaduje vyřazení pramene (1), a jezera (2).

Stejná pravidla platí také pro řeku I C3, i když se její pramen a jezero graficky mírně liší:

River I C3 Feature River Tiles.png
Příprava řeky I C3 vyžaduje vyřazení pramene (1) a jezera (2).

Příprava řeky II

Řeku II z 6. rozšíření Král, hrabě a řeka Král, hrabě a řeka, připravte podobně jako při hře s řekou ze základní hry – nejprve vytřiďte stranou kartičky Pramen, Rozvodí a Jezero se sopkou. Všechny ostatní kartičky řeky zamíchejte lícem dolů (ale zvlášť od ostatních kartiček krajiny) a vytvořte z nich samostatný doplňovací sloupeček. Na úvod vyložte doprostřed stolu kartičku Pramen. Nejmladší hráč si vezme kartičku Rozvodí. Začínající hráč určený nejmladším hráčem otočí první kartičku řeky z doplňovacího sloupečku a přiloží ji, je-li to sám nejmladší hráč, přiloží Rozvodí.

River II C2 Feature River Tiles.png
Příprava řeky II vyžaduje vyřazení pramene (1), rozvodí (2), a jezera se sopkou (3).

Kombinace řeky a řeky II

Řeku I ze základní hry můžete zkombinovat s řekou II a vytvořit jednu dlouhou řeku – v takovém případě však ze hry vyřaďte jednu z kartiček s pramenem a kartičku s jezerem ze základní hry.

Příprava řeky z Jubilejní edice 20 let

Nejprve vytřiďte dvojkartičku „pramen“ a obě koncové kartičky „jezero“. Ostatní kartičky zamíchejte do zvláštní hromádky lícem dolů. Dospod hromádky umístěte obě kartičky „jezero“. „Pramen“ položte doprostřed stolu jako první kartičku.

20AE River C2 Feature River Tiles.png
Příprava řeky z Jubilejní edice 20 let vyžaduje vyřazení pramene (1) a dvou jezer (2 a 3).
Poznámka: Ve hře se dvojkartička s prameny řeky, počítá jako 2 samostatné kartičky (například pro sousední klášter). [3]

Řeka  

Feature River Source C2.pngFeature River C2.pngFeature River Lake C2.png
1. Přiložení kartičky

Začněte přikládáním kartiček z hromádky řeky dle obvyklých pravidel s tím, že musíte postupovat po proudu řeky. Jakmile umístíte kartičku jezera, pokračujte s umisťování ostatních kartiček podle běžných pravidel. Samozřejmě i kartičky řeky musejí vždy navazovat na dříve přiložené kartičky. Není dovoleno stočit tok řeky tak, aby vytvořil smyčku a řeka se vlévala sama do sebe.

Příklad 1: Takto není možné kartičku přiložit!

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Není dovoleno stočit tok řeky: Znamená to, že při vytváření toku řeky se nesmí otáčet nikdy, nebo se nesmí otáčet okamžitě, protože by to komplikovalo přikládání následných kartiček řeky?

Odpověď: Jen okamžité otáčení je výslovně zakázáno. Problémy mohou samozřejmě nastat i v případě, že mezi nimi leží přímá kartička řeky. Otočení řeky stejným směrem třikrát by mělo být také považováno za zakázané.

Při hře s řekou II nebo řekou z Jubilejní edice 20 let můžete při vytváření řeky vybírat až ze dvou říčních ramen. Vždy musíte přiložit kartičku k jednomu z ramen postupně vznikající řeky. Při tom platí všechna obvyklá pravidla pro přikládání kartiček, navíc není dovoleno přiložit kartičku tak, aby řeka zatáčela dvakrát bezprostředně za sebou stejným směrem, ani tak, aby se obě ramena spojila. Jakmile zcela dojde sloupeček kartiček s řekou, přiloží hráč aktuálně na tahu poslední kartičku Jezera. Poté následuje obvyklá hra se standardními kartičkami krajiny.

2. Umístění družiníka

Družiníky můžete umisťovat dle obvyklých pravidel už na kartičky řeky, [4] nikoli však přímo na samotnou řeku.

Pokud při hře s řekou II přiložíte poslední kartičku řeky Jezero se sopkou, nesmíte umístit žádného družiníka. Po přiložení této kartičky [5] si proto doberte jinou kartičku (tj. první standardní ve hře), a začněte tak hru podle obvyklých pravidel.

Příklad 2: Jezero se sopkou z řeky II
3. Započítání bodů

Řeku samotnou hodnotit nelze. Všechna ostatní území na kartičkách řeky se hodnotí jako obvykle. [4]

River I And River II C2 Examples.png
Příklad 3: Dokončená řeka z rozšíření řeka I (A) a řeka II (B)
20AE River C2 Example 01.png
Příklad 4: Možné uspořádání řeky z Jubilejní edice 20 let
River I C3 Example 01.png
Příklad 5: Možné uspořádání řeky C3

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

 • Na všech následujících kartičkách jsou oba konce cesty propojeny, domy u mostů cestu nepřerušují.
River I C2 Tile K.jpg
Řeka I
20AE River C2 Tile K.png
Řeka Jubilejní
edice 20 let
River I C3 Tile K.png
Řeka I C3
CutCassonne C2 Tile 02.png
CutCassonne
 • Následující městský nadchod neodděluje louky. Louky jsou zde dvě - jedna vpravo a druhá vlevo. Dále je zde pouze jedna část města (zleva doprava). [6]
River II C2 Tile E.jpg
Řeka II

Následující příklady ukazují jak jsou na kartičkách rozděleny louky
Při umístění družiníka a vyhodnocení louky mějte na paměti, že úseky řeky rozdělují louky. [4]

 • Následující kartičky nemají rozdělené louky - na každé kartičce je pouze jedna louka: [7]
River I C2 Tile A.jpg
Řeka I
River II C2 Tile A.jpg
Řeka II
River I C2 Tile L.jpg
Řeka I
River II C2 Tile L.jpg
Řeka II
20AE River C2 Tile A.png
Řeka Jubilejní
edice 20 let
River I C3 Tile L.png
Řeka I C3
 • Následující kartička má tři louky oddělené řekou a cestou:
River I C3 Tile A.png
Řeka I C3
 • Následující kartička má čtyři louky oddělené řekou, městem a cestou:
20AE River C2 Tile Q.png
Řeka Jubilejní edice 20 let
 • Na následujících kartičkách jsou 4 samostatné louky - malé mosty louky nespojují:
River I C2 Tile B.jpg
Řeka I
River I C2 Tile K.jpg
Řeka I
River II C2 Tile D.jpg
Řeka II
River II C2 Tile H.jpg
Řeka II
20AE River C2 Tile B.png
Řeka Jubilejní
edice 20 let
20AE River C2 Tile K.png
Řeka Jubilejní
edice 20 let
20AE River C2 Tile N.png
Řeka Jubilejní
edice 20 let
River I C3 Tile B.png
Řeka I C3
River I C3 Tile K.png
Řeka I C3
CutCassonne C2 Tile 02.png
CutCassonne
CutCassonne C2 Tile 06.png
CutCassonne
 • Na následujících kartičkách jsou 3 samostatné louky - jedna v horní a dvě v dolní části:
River I C2 Tile H.jpg
Řeka I
20AE River C2 Tile H.png
Řeka Jubilejní
edice 20 let
River I C3 Tile H.png
Řeka I C3
CutCassonne C2 Tile 09.png
CutCassonne

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Při kombinaci řeky II s jinými rozšířeními platí několik upřesnění:

Hostince a katedrály (1. rozšíření)Hostince a katedrály (1. rozšíření)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Jedna z kartiček řeky II obsahuje hostinec, který má vliv na cestu.

River II C2 Tile D.jpg

Kupci a stavitelé (2. rozšíření)Kupci a stavitelé (2. rozšíření)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Za stádo prasat získáte při vyhodnocování louky o 1 bod navíc za každé uzavřené město (pokud louku vlastníte). Tyto body získáte navíc k bodům případně získaným díky prasátku. [8]

River C2 pigsty.png

Princezna a drak (3. rozšíření)Princezna a drak (3. rozšíření)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Po přiložení kartičky Jezero se sopkou na ni hned umístěte figurku draka.

River II C2 Tile L.jpg

Opatství a starosta (5. rozšíření)Opatství a starosta (5. rozšíření)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Stádo prasat mění hodnotu louky pro sedláky pouze během hry (kvůli statku) a po hře. Statek nepřinese dodatečné body za stádo prasat na konci hry. [9] [10]

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Přináší kartička se stádem prasat bod navíc, i když je na louce statek (statek = 4 body, statek+stádo prasat = 5 bodů za město)?

Odpověď: Kartička se stádem prasat se počítá pouze v souvislosti se sedláky, nikoli se statkem.

Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Doporučujeme vám, abyste spolu nekombinovali rozšíření Řeka II a Hrabě z Carcassonne, mohly by vzniknout potíže při přikládání kartiček řeky.

Poznámka: Pokud se rozhodnete použít hraběte z Carcassonne a řeku jako startovní kartičky hry, je možné, že nebudete moci použít všechny kartičky řeky, pokud budou umístěny příliš blízko města Carcassonne. Kartičky s řekou, které nelze přiložit, by měly být v souladu se základními pravidly ze hry odstraněny. I když řeku nelze umístit celou, hra by měla pokračovat obvyklým způsobem.[11]

Další připomínky:

Otázka, jak kombinovat různá „startovní“ rozšíření Carcassonne, je dlouhodobá a HiG několikrát změnilo názor.

Původní pravidla rozšíření Hrabě z Carcassonne Hrabě z Carcassonne obsahovala následující vysvětlení: „Pokud se používá řeka, pak by měla být kartička s pramenem umístěna vedle města tak, aby řeka vedla od města.“ Přesto pravidla stále uváděla, že je lepší nepoužívat rozšíření společně a tato rada se jako jediná dostala do úvodního odstavce pravidel 6. rozšíření Král, hrabě a řeka Král, hrabě a řeka pro Carcassonne původní edici: „Doporučujeme vám, abyste spolu nekombinovali rozšíření Řeka II a Hrabě z Carcassonne, mohly by vzniknout potíže při přikládání kartiček řeky.“

Pravidla Carcassonne I od ZMG obsahují následující odstavec: „Pramen řeky musí začínat v jednom z rohů města Carcassonne. Hráči by měli přikládat kartičky řeky tak, aby řeka tekla směrem od města Carcassonne, a vyhnuli se tak problémům s umístěním. Opět se nedoporučuje kombinovat hraběte z Carcassonne a řeku I nebo řeku II.“

Jak je uvedeno výše, tento přístup se již nedoporučuje. Místo toho je třeba vždy pamatovat na pravidlo ze základní hry: „Ve výjimečných případech, kdy kartičku nelze nikam přiložit, je odstraněna ze hry a hráč si vylosuje jinou.“ Pokud se řeka vine kolem města Carcassonne takovým způsobem, že nelze přiložit další kartičku (řeku ani jinou), měla by být kartička vyřazena a vylosována jiná. Zajímavým důsledkem této úvahy je, že řeka nemusí být dokončena: pokud to není možné, nemusíte umístit poslední kartičku jezera a v herním plánu může vzniknout trvalá mezera (následně ji lze samozřejmě vyplnit opatstvím z 5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta).

To má další důsledky než jen kombinaci obou zmíněných rozšíření. Ačkoli pravidla stále říkají, že úplné okamžité zatočení řeky není povoleno, řešení těchto problémů je nyní mnohem jednoznačnější - už není třeba defenestrovat hráče, kteří trvají na nevhodném umístění kartičky. A také to výrazně pomáhá stanovit, jak by měla vypadat hra Mega-Carcassonne.

Někteří lidé samozřejmě namítnou, že toto pravidlo ničí estetiku herního plánu. Mohou mít pravdu a mohou si svobodně vytvořit domácí pravidlo. Ovšem pro právníky zabývající se pravidly mezi námi je toto pravidlo důležitým pokrokem.

Domácí pravidla  

Domácí pravidla pro řeku:

 • Dokud není celá řeka splavená, nesmíte umístit žádného družiníka. (přispěl metoth)
 • Jakmile je řeka dokončena, může být přesunuta do středu hrací plochy. (přispěl Joff)
 • Místo toho, abyste pramenem a jezero odložili stranou, dejte všechny kartičky řeky do sáčku. Tímto způsobem může mít řeka libovolnou velikost a obvykle je více než jedna možnost přiložení kartičky řeky. (přispěl DavidP)
 • Normální startovní kartičku (bez řeky) přimíchejte ke kartičkám řeky. Pokud je vylosována, pak se chová jako „bonusová“ kartička, kterou lze kamkoli přiložit. (přispěl RationalLemming)
 • Stavte řeku v opačném pořadí, tedy od jezera k prameni nepřináší žádnou skutečnou výhodu, ale při hraní rozšířením Hrabě z Carcassonne by mohlo být žádoucí mít jezero poblíž města Carcassonne, a to z čistě estetických důvodů. (přispěl Scott)

Domácí pravidla pro řeku II:

 • Nejdříve umístěte rozvodí a pramen přiložte jako poslední. Jezera jsou smíchána s ostatními kartičkami řeky. (přispěl Joff)
 • Kartička se stádem prasat nepřináší body navíc. (přispěl Joffovi)
 • Obě řeky hrajte pozpátku, počínaje městem/jezerem. Je to realističtější, protože pak získáte dvě řeky produkující prameny, které se spojí a tečou „dolů“ do jezera. Odhoďte dvě jezera - z řeky I a sopku z řeky II. Pro sestavení umístěte kartičku jezera, jednu kartičku pramene dejte stranou jako poslední koncovou kartičku a poté rozdělte zbývající kartičky řek na dvě hromádky. Kartičku rozvodí zamíchejte do hromádky 1 a druhou kartičku pramene do hromádky 2. Pak se hromádka 1 položí na hromádku 2 tak, aby bylo rozvodí vytaženo někdy před pramenem. Pokud hrajete s rozčířením Hrabě z Carcassonne, umístěte město/jezero tak, aby doplnilo jedno z malých měst v okolí Carcassonne. (přispěl dwhitworth)
 • Vyberte pouze jednu kartičku jezera a použijte dvě kartičky pramene. Řeku stavte v opačném pořadí. Rozvodí můžete umístit náhodně, nebo na nějaké předem určené místo. Konečným výsledkem jsou dvě řeky vlévající se do jedné, která se pak vlévá do jezera. (přispěl Scott)
 • Začněte od rozvětvení a přikládejte kartičky na všechny tři větve. Na konci zahrajte kartičky pramene a jezera, nebo před hrou smíchejte dvě ze tří kartiček se zbytkem řeky, aby dvě ze tří větví skončily náhodně. (přispěl Scott)

Seznam kartiček

Řeka I C3  

Celkem kartiček: 12
River I C3 Tile A.png 1×
 / Q
River I C3 Tile B.png 1×
 / F
River I C3 Tile C.png 1×
 / F
River I C3 Tile D.png 1×
 / F + (E)
River I C3 Tile E.png 1×
 / F + (T)
River I C3 Tile F.png 1×
 / F
River I C3 Tile G.png 1×
 / F + (B)
River I C3 Tile H.png 1×
 / F + Symbol CarcassonneC.png
River I C3 Tile I.png 1×
 / F + (W)
River I C3 Tile J.png 1×
 / F + (G)
River I C3 Tile K.png 1×
 / F + Popis
River I C3 Tile L.png 1×
 / S + Symbol CarcassonneC.png
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Řeka Jubilejní edice 20 let  

Celkem kartiček: 17
20AE River C2 Tile A.png 1×
 / S + Symbol CarcassonneC.png
20AE River C2 Tile B.png 1×
 / F
20AE River C2 Tile C.png 1×
 / F
20AE River C2 Tile D.png 1×
 / F + (E)
20AE River C2 Tile E.png 1×
 / F + (T)
20AE River C2 Tile F.png 1×
 / F
20AE River C2 Tile G.png 1×
 / F + (B)
20AE River C2 Tile H.png 1×
 / F + Symbol CarcassonneC.png
20AE River C2 Tile I.png 1×
 / F + (W)
20AE River C2 Tile J.png 1×
 / F + (G)
20AE River C2 Tile K.png 1×
 / F + Popis
20AE River C2 Tile L.png 1×
 / F
20AE River C2 Tile M.png 1×
 / F + (B)
20AE River C2 Tile N.png 1×
 / F + (G)
20AE River C2 Tile O.png 1×
 / F
20AE River C2 Tile P.png 1×
 / S
20AE River C2 Tile Q.png 1×
 / Q
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Řeka I C2 (verze základní hry)  

Celkem kartiček: 12
River I C2 Tile A.jpg 1×
 / Q
River I C2 Tile B.jpg 1×
 / F
River I C2 Tile C.jpg 1×
 / F
River I C2 Tile D.jpg 1×
 / F + (E)
River I C2 Tile E.jpg 1×
 / F + (T)
River I C2 Tile F.jpg 1×
 / F
River I C2 Tile G.jpg 1×
 / F + (B)
River I C2 Tile H.jpg 1×
 / F + Symbol CarcassonneC.png
River I C2 Tile I.jpg 1×
 / F + (W)
River I C2 Tile J.jpg 1×
 / F + (G)
River I C2 Tile K.jpg 1×
 / F + Popis
River I C2 Tile L.jpg 1×
 / S
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Řeka I C2 (verze Big Box 6)  

Celkem kartiček: 12
River III C2 Tile A.png 1×
 / Q
River III C2 Tile B.png 1×
 / F
River III C2 Tile C.png 1×
 / F
River III C2 Tile D.png 1×
 / F + (E)
River III C2 Tile E.png 1×
 / F + (T)
River III C2 Tile F.png 1×
 / F
River III C2 Tile G.png 1×
 / F + (B)
River III C2 Tile H.png 1×
 / F + Symbol CarcassonneC.png
River III C2 Tile I.png 1×
 / F + (W)
River III C2 Tile J.png 1×
 / F + (G)
River III C2 Tile K.png 1×
 / F + Popis
River III C2 Tile L.png 1×
 / S
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Řeka II C2  

Celkem kartiček: 12
River II C2 Tile A.jpg 1×
 / Q
River II C2 Tile B.jpg 1×
 / F + (G)
River II C2 Tile C.jpg 1×
 / F
River II C2 Tile D.jpg 1×
 / F +  
River II C2 Tile E.jpg 1×
 / F + Popis
River II C2 Tile F.jpg 1×
 / F +  
River II C2 Tile G.jpg 1×
 / F + (W)
River II C2 Tile H.jpg 1×
 / F
River II C2 Tile I.jpg 1×
 / G + (B)
River II C2 Tile J.jpg 1×
 / F + Symbol CarcassonneC.png
River II C2 Tile K.jpg 1×
 / S
River II C2 Tile L.jpg 1×
 / S +  
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

CutCassonne C2  

Celkem kartiček: 3
CutCassonne C2 Tile 02.png 1×
 + Popis
CutCassonne C2 Tile 06.png 1×
 
CutCassonne C2 Tile 09.png 1×
 + Symbol CarcassonneC.png
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Feature River C2.png | řeka
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Nápad vychází z návrhu herního designéra Rudolfa Rosse.
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla k řece v původní edici obsažená ve hře Carcassonne Hrad od Albi upozorňují na možnost přidat normální startovní kartičku mezi kartičky řeky: Zbývající kartičky řeky otočte lícem dolů a zamíchejte (můžete přidat i normální startovní kartičku).
 3. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Toto vysvětlení je obsaženo v pravidlech HiG, v pravidlech ZMG a Mindoku je vynecháno.
 4. 4.0 4.1 4.2 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Všimněte si, že úsek řeky odděluje jednotlivé louky. (08/2014)
 5. Výklad pravidel komunitou Podle pravidel 3. rozšíření Princezna a drak Princezna a drak se nejedná o standardní postup přiložení kartičky. V těchto pravidlech, přiložení kartičky se sopkou, neumožňuje hráči dobrat druhou kartičku - místo toho může hráč provádět pouze úkony, které nesouvisejí s umístěním družiníků.
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Městský nadchod neodděluje louky. Louky na této kartičce odděluje pouze řeka. Na této kartičce jsou tedy 2 louky. (Podobné městský nadchod v 5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta, také nerozdělují město pod sebou - Chris O.) (1/2013)
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Louka oficiálně obklopuje pramen a vytváří propojenou louku.
  Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tento text byl součástí Big Box 1 Big Box 1 od vydavatelství RGG, který obsahuje také řeku (verze od HiG řeku neobsahuje).
 8. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Body navíc za kartičku se stádem prasat získáte i v případě, že na louce žádné prasátko nemáte. Stádo prasat je v podstatě neutrální prasátko.
 9. Domácí pravidla nebo varianty Pokud je na louce statek, může kartička se stádem prasat stále přinést bod navíc za město.
 10. Výklad pravidel komunitou Nejsou žádná oficiální pravidla pro použití dvou kartiček se stádem prasat, protože nejsou žádná pravidla pro použití dvou kopií řeky II a podobná kartička z GQ11 není oficiálně kartičkou se stádem prasat (Games Quarterly 11 Games Quarterly 11). Pokud je však na jedné louce více kartiček se stádem prasat, zdá se, že by se neměly stohovat; jinými slovy, bonus by měl být udělen pouze jednou, v souladu s ostatními podobnými bonusy, jako jsou hostince a katedrály.
 11. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Jedná se o obecnou verzi odstavce, který je novinkou v pravidlech HiG a RGG pro Big Box 2 Big Box 2. Odkazuje spíše na Mega-Carcassonne hru.