Cirkus

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Under the Big Top and the translation is 100% complete.

Carcassonne Cirkus - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Other languages:
Under The Big Top C2 Tile B.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. Under The Big Top C2 Tile L.jpg
Toto rozšíření nebylo v dalších edicích publikováno.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Cirkus se svými zvířaty cestuje z místa na místo. Když cirkus rozbalí své šapitó, všichni lidé v okolí se sejdou, aby obdivovali jeho atrakce. Akrobaté jsou skutečnými mistry svého oboru. Jakmile najdou vhodné místo, naskládají se na hromadu a vytvoří „lidskou“ pyramidu. A ředitel cirkusu dává přednost tomu, aby kolem něj byli akrobaté nebo jeho šapitó. Teprve pak se mu skutečně daří. Přijďte a nechte se ohromit!

Úvod

Symbol UnderTheBigTop C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Cirkus Cirkus v edici C2, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2017 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření nebylo vydané v původní edici (zkráceně C1).

Toto rozšíření nelze hrát samostatně – budete potřebovat základní hru Carcassonne, do níž ho můžete začlenit úplně nebo i jen částečně. Toto rozšíření můžete také libovolně kombinovat se všemi ostatními rozšířeními hry Carcassonne.

Nové figurka a nová území:

 • Ředitel si hlídá šapitó a artisty.
 • Šapitó putuje krajinou a představuje družiníkům výhodná představení.
 • Žetony zvířat rozhodují jakou cenu bude mít představení v šapitó.
 • Místo pro manéž je místo pro postavení šapitó.
 • Cvičiště artistů umožňují trénování artistů.

Herní materiál

 • 20 cirkusových kartiček krajiny z toho
  • 12 kartiček Místo pro manéž
  • 8 kartiček Cvičiště artistů
Under The Big Top C2 Feature Circus Tile.jpg
Místo pro manéž
Under The Big Top C2 Feature Acrobat Tile.jpg
Cvičiště artistů
 • 16 žetonů zvířat: 1x slon (7), 2x tygr (6), 3x medvěd (5), 5x lachtan (4), 4x opička (3), 1x blecha (1)
Token UnderTheBigTop stacked C2.png
žetony zvířat s různými hodnotami
Token UnderTheBigTop back C2.png
rubová strana
 • 1 dřevěná figurka šapitó
Figure Roundtop.png
 • 6 dřevěných figurek ředitelů, 1 od každé barvy
Figure Ringmasters C2.png

Pravidla

Příprava hry  

Pečlivě zamíchejte kartičky krajiny lícem dolů mezi kartičky ze základní hry a jako obvykle z nich vytvořte několik dobíracích sloupečků. Žetony zvířat zamíchejte a připravte je lícem dolů na vhodné místo na stole. Připravte poblíž také figurku šapitó. Každý hráč obdrží figurku ředitele ve své barvě a přidá k ostatním figurkám ve své zásobě (přebytečné figurky nechte v krabici).

Kartička Místo pro manéž, figurka šapitó a žetony zvířat  

Figure Roundtop.png
1. Přiložení kartičky

Kartička Místo pro manéž se přikládá k hernímu plánu podle všech obvyklých pravidel.

2. Umístění šapitó

Jakmile je k hernímu plánu přiložena první kartička Místo pro manéž, můžete na obvyklá území na ní (louky, cesty, město) umístit svého družiníka jako obvykle (na samotné místo pro manéž se figurky družiníků neumísťují a pro funkci cirkusu je jedno, zda jste na kartičku nějakou figurku umístili nebo ne). Na konci svého tahu vezměte jeden žeton zvířete (pozor, nedívat se na lícovou stranu!) a položte ho lícem dolů na místo pro manéž. Na něj postavte figurku šapitó. [1]

Červený přiloží kartičku Místo pro manéž a na jednu z cest postaví svou figurku. Poté na místo pro manéž položí jeden žeton zvířete lícem dolů a na něj postaví figurku šapitó.
3. Započítání bodů

Je-li později ve hře přiložena k hernímu plánu další kartička Místo pro manéž, opět na ni může příslušný hráč nejprve postavit svou figurku podle obvyklých pravidel (a opět na tom nezávisí funkce kartičky Místo pro manéž).

Došlo-li k úplnému uzavření cest, klášterů nebo měst, dojde nejprve k jejich vyhodnocení podle obvyklých pravidel (a případnému odstranění příslušných figurek z herního plánu). [2]

Příklad 1: Červený přiloží novou kartičku Místo pro manéž a uzavře tím cestu obsazenou modrou figurkou. Modrý získá 3 body a vezme si figurku zpět do své zásoby.

Poté dojde k vyhodnocení předchozí kartičky Místo pro manéž, kde stojí figurka šapitó:

 • nejprve otočte žeton zvířete;
 • poté dostanou všichni hráči za každou figurku stojící na kartičce s šapitó i na všech 8 s ní sousedících kartičkách tolik bodů, kolik udává otočený žeton zvířete. [3]

Poznámka: Ředitelé a artisté (viz níže) se také počítají za družiníky, pokud při hodnocení cirkusu obsadí prostor kolem šapitó, získají také body. [4]

Příklad 2: Červený otočí žeton zvířete na herním plánu. Lachtan přináší 4 body každé figurce v okolí. Červený tak obdrží za své 3 figurky 12 bodů, modrý za 1 figurku 4 body. Tyto figurky zůstávají nadále na herním plánu.
 • Pozor – všechny figurky zůstávají po vyhodnocení šapitó nadále stát na herním plánu!
 • Následně vyřaďte ze hry právě vyhodnocený žeton zvířete (položte ho lícem nahoru vedle herního plánu).
 • Na závěr položte na právě nově přiloženou kartičku Místo pro šapitó jiný žeton zvířete ze zakryté zásoby a přemístěte na něj figurku šapitó.
Příklad 3: Nakonec červený umístí na novou kartičku nový žeton zvířete lícem dolů a přemístí figurku šapitó.

Konec hry

Na konci hry před vyhodnocením jakéhokoli jiného území či objektu vyhodnoťte popsaným způsobem nejprve kartičku, na níž stojí figurka šapitó.

Poznámka k Místu pro manéž [5]

Místo pro manéž přerušuje cesty a odděluje od sebe louky.

Kartičky Cvičiště artistů  

Scoring C2 Acrobats.png
1. Přiložení kartičky

Kartička Cvičiště artistů se přikládá k hernímu plánu podle všech obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Přiložíte-li k hernímu plánu kartičku Cvičiště artistů, smíte na jedno z obou polí postavit svého družiníka jako artistu.

Místo toho ovšem můžete figurku postavit na obvyklá území na kartičce (louky, cesty, město – kláštery se na těchto kartičkách nevyskytují) jako obvykle.

Under The Big Top C2 Acrobats Example 1.png
Příklad 1: Červený přiloží kartičku Cvičiště artistů a umístí na jedno volné pole svou figurku jako artistu.

Dojde-li později k přiložení sousedící kartičky (všemi směry, i úhlopříčně), smí příslušný hráč místo umístění své figurky na nově přiloženou kartičku postavit svou figurku na kartičku Cvičiště artistů (na její druhé volné pole). [6]

Příklad 2: Modrý přiloží sousedící kartičku a umístí na Cvičiště svého artistu.

Na Cvičiště artistů je možné postavit i třetí figurku – na každou se vejdou 3 tak, že vytvoří „lidskou pyramidu“ (viz obr.).

Barva figurek v pyramidě nehraje žádnou roli – může se skládat z figurek téže barvy nebo barev různých.

Přiložíte-li kartičku Cvičiště artistů tak, že sousedí s jinou kartičkou Cvičiště artistů, můžete si vybrat, na kterou z nich svou figurku umístíte (je-li pochopitelně ještě volné místo).

Under The Big Top C2 Acrobats Example 3.png
Příklad 3: Červený později přiloží další sousedící kartičku a na Cvičiště umístí svého druhého, celkově již třetího artistu. Tím je pyramida kompletní.
3. Započítání bodů

Jakmile jsou v pyramidě tři figurky, je kompletní. Je možné ji vyhodnotit – ovšem ne hned, artisté jsou rádi, když jejich umění obecenstvo chvíli obdivuje.

Pokud v některém z pozdějších tahů jakýkoli hráč neumísťuje na herní plán žádnou svou figurku, [7] může místo toho vyhodnotit pyramidu. Každý artista (tj. každá figurka) přináší svému hráči 5 bodů a figurky se vrátí do zásoby svých majitelů. [8]

Under The Big Top C2 Acrobats Example 4.png
Příklad: V některém pozdějším tahu neumístí červený na herní plán žádnou svou figurku, místo toho vyhodnotí pyramidu. Červený obdrží 10 bodů, modrý 5.

Přitom platí:

 • Pyramidu může vyhodnotit i hráč, jenž v ní nemá žádného artistu.
 • Na témže Cvičišti artistů může v průběhu hry vzniknout více pyramid.
 • Do pyramidy je dovoleno umístit figurku i v případě, že je jasné, že ji již nebude možné do konce hry zkompletovat.

Konec hry

Na konci hry přinese každý artista rovněž 5 bodů bez ohledu na to, zda byla pyramida dokončena či nebyla.

Poznámka k Cvičišti artistů [9]

Cvičiště artistů přerušuje cesty a odděluje od sebe louky.

Ředitel  

Figure Ringmaster red.png
2. Umístění ředitele

Figurku ředitele lze umístit na cestu, louku, město i klášter jako základního družiníka pro všechny účely. Pouze není dovoleno ho použít jako artistu.

3. Započítání bodů

Je-li uzavřeno území, na němž se nachází ředitel, dostane příslušný hráč nejprve body za toto území jako obvykle.

Poté obdrží 2 další body za každou cirkusovou kartičku v okolí (tj. tu, kde případně ředitel stojí, plus všechny sousedící všemi směry), a to i v případě, že za uzavřené území dle předchozí věty neobdržel body žádné (např. jiný hráč měl v uzavřeném území většinu figurek). Přitom je lhostejné, zda na dotčených cirkusových kartičkách stojí nějaké figurky (vč. šapitó a artistů) nebo ne. Po vyhodnocení si ředitele příslušný hráč vezme zpět do své zásoby jako obvykle.

Příklad: Červený uzavře cestu, na níž stojí jeho ředitel. Za cestu dostane 5 bodů. Kromě toho obdrží za 4 cirkusové kartičky v okolí dalších 8 bodů, tj. celkem získá 13 bodů.

Konec hry

Na konci hry přinese ředitel body stejným způsobem bez ohledu na to, zda leží na louce či stojí na nějakém neuzavřeném území.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Při vyhodnocení kartičky Místa pro manéž LZE získat body za následující figurky:

Výklad pravidel komunitou Kteréhokoli z těchto družiníků LZE započítat při hodnocení cirkusu, když:

 • Je na kartičce obklopující cirkus. Není žádné omezení ohledně jejich role nebo pozice: družiník může být umístěn v území na sousední kartičce (i když je umístěn jako opat), umístěn na věži nebo uvězněn (v lázních, na kartičce s Vodníkem nebo na kartičce se Slavíkem loupežníkem).
 • Je umístěn na hradě jehož některá kartička v okolí obsahuje cirkus.

Výklad pravidel komunitou Kteréhokoli z těchto družiníků NELZE započítat při hodnocení cirkusu, pokud je umístěn na speciálních oblastech, které se na konkrétní kartičce nezohledňují: Město Carcassonne, Město Lipsko nebo Kolo osudu.

Výklad pravidel komunitou Za následující figurky při hodnocení kartičky Místo pro manéž NELZE získat body:

Věž (4. rozšíření)Věž (4. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Družiník na věži a stejně tak jakýkoli družiník umístěný na stejnou kartičce získají body při vyhodnocení šapitó na sousední kartičce.

Mosty a hrady (8. rozšíření)Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Most můžete postavit dle obvyklých pravidel na kartičku Místo pro manéž bez šapitó i s ním.
Výklad pravidel komunitou Za figurku v hradě získáte body při vyhodnocení kartičky Místo pro manéž v případě, že alespoň 1 díl hradu leží v okolí této kartičky.
Výklad pravidel komunitou Družiník umístěný na mostě získá při hodnocení šapitó na sousední kartičce body stejně jako kterýkoli jiný družiník umístěný na stejné kartičce.
Výklad pravidel komunitou Na konci hry je třeba poslední vyhodnocení šapitó provést před odstraněním zbylého hradního pána z herního plánu.

Německé klášteryNěmecké kláštery / Holandsko-belgické klášteryHolandsko-belgické kláštery / Japonské budovyJaponské budovy

Výklad pravidel komunitou Družiník umístěný na speciálním klášteře jako převor získá body při vyhodnocení sousedícího šapitó stejně tak kterýkoli jiný družiník umístěný na stejné kartičce.

Německé hradyNěmecké hrady

Výklad pravidel komunitou Družiník umístěný na libovolném území na kartičce s německým hradem získá body při vyhodnocení sousedícího šapitó.

LázněLázně

Výklad pravidel komunitou Družiník uvězněný v lázních získá body při vyhodnocení sousedícího šapitó, stejně tak kterýkoli jiný družiník umístěný na stejné kartičce.

PůlkyPůlky

Výklad pravidel komunitou Družiník umístěný na libovolném území na trojúhelníkové kartičce získá body při vyhodnocení sousedícího šapitó.

Ruské pohádkyRuské pohádky

Výklad pravidel komunitou Družiník uvězněný na kartičce s Vodníkem nebo Slavíkem loupežníkem získá body při vyhodnocení sousedícího šapitó.

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Do živé pyramidy LZE umísťovat jen normální družiníky. Velké družiníky ani žádné jiné figurky do pyramidy umísťovat nelze. [10]

Princezna a drak (3. rozšíření)Princezna a drak (3. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Přiřadíte-li vílu k artistovi, působí na celou pyramidu. Před svým tahem dostanete 1 bod za každého svého artistu v pyramidě, pokud je u pyramidy víla. [11]
Výklad pravidel komunitou Artisté v pyramidě nemohou získat 3 body navíc za vílu, pokud je víla vedle některého z těchto artistů. [12]
Výklad pravidel komunitou Tajnou chodbu lze využít k tomu, abyste umístili svou figurku do pyramidy.

Věž (4. rozšíření)Věž (4. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Chcete-li pomocí věže zajmout figurku artisty z pyramidy, můžete si vybrat libovolnou z nich (je jedno, jestli je v pyramidě dole nebo nahoře). [13]

Mosty a hrady (8. rozšíření)Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Na kartičku Cvičiště artistů lze umístit most jen v případě, že na ní nestojí žádný artista. Naopak na Cvičiště s mostem nelze již umístit žádného artistu.
Výklad pravidel komunitou Pyramida z družiníků v okolí hradu se nepočítá ke „stavbám“, které mohou vyvolat vyhodnocení hradu.

Létající stroje (mini 1)Létající stroje (mini 1)

Výklad pravidel komunitou Pomocí létajícího stroje můžete umístit jednoho ze svých normálních družiníků na Cvičiště artistů/pyramidu.

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Ředitel se pro účely všech dalších rozšíření počítá jako obyčejný družiník. [14]

Věž (4. rozšíření)Věž (4. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Figurkou ředitele lze uzavřít věž, i kdyby na ní figurka nestála nejpevněji.

Opatství a starosta (5. rozšíření)Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Počítáte-li ředitele při vyhodnocení statku jako sedláka, dostanete za něj body navíc v každém případě (jak umístěním statku, tak i v důsledku spojení luk).


Seznam kartiček a žetonů

Celkem kartiček: 20
Under The Big Top C2 Tile A.jpg 1×
 / A + (G)
Under The Big Top C2 Tile B.jpg 1×
 / A
Under The Big Top C2 Tile C.jpg 3×
 / A + (S;–;–)
Under The Big Top C2 Tile D.jpg 2×
 / A + (W;B)
Under The Big Top C2 Tile E.jpg 1×
 / A
Under The Big Top C2 Tile F.jpg 1×
 / Z + (K)
Under The Big Top C2 Tile G.jpg 1×
 / Z + (G)
Under The Big Top C2 Tile H.jpg 1×
 / Z
Under The Big Top C2 Tile I.jpg 1×
 / Z + (B)
Under The Big Top C2 Tile J.jpg 1×
 / Z
Under The Big Top C2 Tile K.jpg 1×
 / Z
Under The Big Top C2 Tile L.jpg 2×
 / Z + (W;T)
Under The Big Top C2 Tile M.jpg 1×
 / Z
Under The Big Top C2 Tile N.jpg 1×
 / Z
Under The Big Top C2 Tile O.jpg 1×
 / Z
Under The Big Top C2 Tile P.jpg 1×
 / Z + (T)
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
Celkem žetonů: 16
Token UnderTheBigTop Flea C2.png 1×
Token UnderTheBigTop Monkey C2.png 4×
Token UnderTheBigTop Seal C2.png 5×
Token UnderTheBigTop Bear C2.png 3×
Token UnderTheBigTop Tiger C2.png 2×
Token UnderTheBigTop Elephant C2.png 1×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech HiG je úkon s prvním umístěním šapitó zařazena do fáze 1. Přiložení kartičky.
  Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla HiG zde dále upozorňují že v následujících tazích se šapitó přesouvá až ve fázi 3. Započítání bodů.
 2. Výklad pravidel komunitou Tento úkon je zahrnut ve fázi vyhodnocení, ale je důležité si uvědomit, že družiníci v hodnocených územích budou odstraněny před vyhodnocením figurky šapitó. Proto tito družiníci nebudou mít nárok na body za šapitó.
 3. Výklad pravidel komunitou Uvědomte si, že každý hráč získá celkový počet bodů za všechny své družiníky najednou. Body nedostáváte za jednotlivé družiníky.
 4. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla ZMG a Mindoku se o artistech výslovně nezmiňují, na rozdíl od pravidel HiG.
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato poznámka není součástí pravidel od Mindoku.
 6. Výklad pravidel komunitou Uvědomte si, jestliže kartička se Cvičištěm artistů nemá vedle sebe žádné prázdné místo nemůžete již na neúplnou pyramidu přidat dalšího artistu. V takovém případě zůstanou družiníci v pyramidě až do konce hry.
 7. Výklad pravidel komunitou Ve fázi 2. Umístění družiníka.
 8. Výklad pravidel komunitou Uvědomte si, že každý hráč získá celkový počet bodů za všechny své artisty najednou. Body se nedostávají za jednotlivé družiníky.
 9. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato poznámka není součástí pravidel od Mindoku.
 10. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Přestože je fantom považován za normálního družiníka, jedná se o figurku s jinou mechanikou. V pravidlech je jasně uvedeno, že na Cvičiště artistů nelze umístit žádný jiný typ družiníka - bez výjimky. (6/2021)
 11. Výklad pravidel komunitou Uvědomte si, že každý hráč získá celkový počet bodů za všechny své družiníky najednou. Body se nedostávají za jednotlivé družiníky.
 12. Výklad pravidel komunitou Toto omezení není v pravidlech výslovně uvedeno (je zmíněn pouze 1 bod za vílu), ale vychází z výkladu pravidel:
  • Během hry jsou artisté hodnoceni ve fázi 2. Umístění družiníka a hráči získávají 3 body navíc za vílu při hodnocení dokončených území ve fázi 3. Započítání bodů. Protože obě akce probíhají v různých fázích tahu, nemohou artisté tyto body navíc za vílu získat.
  • Po skončení hry by artisté neměli v zájmu jednotnosti získat 3 body za vílu. Pyramida artistů není hodnocené území založený na kartičkách, ale na družinících, takže ani v tomto případě se na konci hry žádné území nevyhodnocuje a neměly by se použít žádné body navíc za vílu. (4/2020; aktualizováno 7/2020)
 13. Výklad pravidel komunitou To znamená, že věž může zajmout jakéhokoli družiníka v pyramidě artistů, i když je pyramida dokončena a čeká na vyhodnocení.
 14. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství To znamená, že pokud jej umístíte na jinou část krajiny než cestu, město, klášter nebo louku, nezískáte za něj body. Žádná jiná část krajiny nezíská body navíc od ředitele. (1/2021)
  Otázka bez oficiálního vysvětlení Nemáme žádné oficiální vysvětlení, jak získat body navíc od ředitele za část krajiny umístěnou na dvojkartičce.