Družina (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Phantom (1st edition) and the translation is 100% complete.

Carcassonne Družina (původní edice) - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině


Úvod

Symbol Phantom C1.png
WICA symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Družina Družina v edici C3, C2 a C1, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2011 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Družina je zatím jediné rozšíření, které je zcela nezávislé na edici. Lze jej hrát s původní, novou i třetí edicí Carcassonne.

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Nový extra družiník pro každého hráče, který může být umístěn ve stejném tahu jako normální družiník.

Herní materiál

  • 6 figurek fantomů v šesti barvách
Figure Phantoms C1.png

Pravidla

Příprava hry  

Každý hráč dostane ke svým figurkám do zásoby jednoho fantoma ve své barvě - fialový fantom patří v Původní edici šedému hráči nebo v Nové a Třetí edici růžovému hráči.

Přiložení kartičky  

S tímto rozšířením nejsou dodávány žádné kartičky.

Umístění družiníka  

Po přiložení kartičky může hráč umístit fantoma jako druhého družiníka v pořadí (na druhé území). [1] Smí tedy v tomto tahu nasadit dvě figurky do různých území na téže kartičce. Pokud hráč získá fantoma zpět do své zásoby, může jej v dalším tahu znovu použít.

Fantom může být umístěn také samostatně a hraje se s ním stejně jako se základním družiníkem.

Započítání bodů  

Je-li dokončeno území ve kterém se nachází fantom, hodnotí se stejným způsobem jako se základním družiníkem.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry se fantom, hodnotí stejným způsobem jako základní družiník.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Všeobecné pravidlo

Výklad pravidel komunitou A) Fantoma lze ve fázi tahu „Umístění družiníka“ umístit jako druhou figurku družiníka poté co již byly umístěny následující figurky, žetony nebo dílky:

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Musí být fantom umístěn pouze jako druhý za základním družiníkem? Může být také umístěn vedle speciálního družiníka?

Odpověď: Fantom může být umístěn jako druhá figurka také po umístění stavitele, prasátka nebo po pohybu víly či umístění dílku věže během fáze tahu „Umístění figurky“.

Výklad pravidel komunitou B) Fantoma lze ve fázi tahu „Umístění figurky“ umístit jako druhého družiníka také po odebrání:

  • Opata (Opat Opat)
  • Družiníka nebo speciální figurky (Oslava Oslava) (C1) / (Oslava Oslava) (C2 a C3)
  • Družiníka chyceného Vodníkem nebo Slavíkem loupežníkem (Ruské pohádky Ruské pohádky)

Kupci a stavitelé (2. rozšíření)Kupci a stavitelé (2. rozšíření) (C1) / Kupci a stavitelé (2. rozšíření)Kupci a stavitelé (2. rozšíření) (C2 a C3)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství V právě probíhajícím tahu nelze umístit fantoma a poté na stejnou kartičku umístit stavitele nebo prasátko. Stavitel (nebo prasátko) musí být umístěn jako druhý v pořadí (tzn. umístěn za družiníkem), ale fantom je vždy poslední figurka umístěná při tahu hráče. Pokud je fantom umístěn jako první, nelze další figurku již umístit. Pokud je tedy na kartičku umístěn (jako první družiník) fantom, může být stavitel umístěn nejdříve až v příštím tahu.
Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Fantoma lze umístit jako druhou figurku po umístění stavitele nebo prasátka.

Princezna a drak (3. rozšíření)Princezna a drak (3. rozšíření) (C1) / Princezna a drak (3. rozšíření)Princezna a drak (3. rozšíření) (C2)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud byla umístěna nebo přesunuta víla může být stále v tomto tahu umístěn fantom. (12/2014)
Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Přiložení kartičky s princeznou a odstranění rytíře z města. Tato akce není brána jako „umístění prvního družiníka“ (po kterém by následovalo umístění fantoma např. do nyní uvolněného města). Podle pravidel pro princeznu: „Pokud jste nějakou figurku rytíře z herního plánu odstranili, nesmíte na tuto kartičku žádnou svou figurku umístit.“
Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Fantom může použít tajnou chodbu. Pokud však tajnou chodbu použil před fantomem jiný družiník, nemůže v takovém případě již fantom tajnou chodbu použít. Tajnou chodbu lze v dané akci použít pouze jednou. (1/2013)
Výklad pravidel komunitou Družiníka a fantoma lze umístit na různé kartičky, pokud jeden z nich použil tajnou chodbu.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Když přiložíme kartičku s tajnou chodbou, můžeme prvního družiníka umístit na samotnou kartičku a pro fantoma použít tajnou chodbou (nebo naopak)? Jinými slovy, lze figury umístit na 2 různá území (jednu na tajnou chodbu a druhou na jiné území právě přiložené kartičky) tak aby skončili na různých kartičkách?

Odpověď: Ano. Máte dvě samostatné fáze „umístění figurky“ které jsou na sobě nezávislé. V obou případech s družiníkem můžete dělat, co umožňují pravidla daného družiníka. Samozřejmě můžete také zvolit jiný cíl nebo akci.

Věž (4. rozšíření)Věž (4. rozšíření) (C1) / Věž (4. rozšíření)Věž (4. rozšíření) (C2)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud hráč umístí dílek věže může následně také umístit fantoma.
Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je na právě přiloženou kartičku umístěn družiník, lze následně na vrchol kterékoli věže umístit také fantoma. (11/2013)
Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je družiník umístěn na vrchol věže, může být fantom, podle běžných pravidel, umístěn na právě přiloženou kartičku.

Cirkus (10. rozšíření)Cirkus (10. rozšíření) (C2)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství I přesto že fantom je považován za normálního družiníka, jedná se přesto o figurku s jinou funkcí. Pravidla přesně stanovují, že jako artistu nelze použít žádného jiného družiníka - bez výjimky. (6/2021)

Kolo osuduKolo osudu (C1)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud hráč na právě přiloženou kartičku umístí některého družiníka, může následně také umístit fantoma do oblastí na kolo osudu. (11/2013)

Létající stroje (mini 1)Létající stroje (mini 1) (C1) / Létající stroje (mini 1)Létající stroje (mini 1) (C2 a C3)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Fantom může použít létající stroj. Pokud však létající stroj použil před fantomem jiný družiník, fantoma jej již použít nemůže. Létající stroj lze v daném tahu požít pouze jednou.

OslavaOslava (C1) / OslavaOslava (C2 a C3)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je oslava použita k odebrání družiníka, může být stále v tomto tahu umístěn fantom. (11/2013)

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

  1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Umístění fantoma probíhá stejným způsobem jako se základním družiníkem. Může být umístěn pouze na neobsazené území.