Řeka (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page River (1st edition) and the translation is 100% complete.
River I C1 Feature Chuch.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
20AE River C2 Tile H.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na jiná pravidla:
Řeka Řeka
River I C2 Tile H.jpg
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Úvod

Symbol RiverIII C1C2.png
symbol rozšíření
Symbol CountKingRobber C1C2.png
symbol řeky II

Následující česká pravidla pro rozšíření  Řeka v edici C1, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2014 jako součást  Big Box 5. Předcházející pravidla publikovalo vydavatelství Albi roku 2003 jako součást hry Carcassonne Hrad. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotných rozšířeních Řeka I, Řeka II a Řeka III naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Herní materiál

 • 12 kartiček s řekou (Řeka I) - přináší lineární uspořádání řeky
 • 12 kartiček s řekou (Řeka II) - přináší uspořádání řeky s rozvětvením
 • 12 kartiček s řekou (Řeka III) - přináší stejné uspořádání jako řeka I doplněné další prvky
 • 2 kartičky s řekou (Games Quarterly 11) - přináší alternativní pramen řeky

Běžné prvky na kartičkách s řekou: [1]

River I C1 Feature River Source.jpg Pramen
River I C1 Feature River Lake.jpg Jezero
River I C1 Feature Road.jpg Úsek cesty
River I C1 Feature City.jpg Část města
River I C1 Feature Chuch.jpg Klášter (všimněte si mostu přes řeku)

Řeka II zobrazuje úseky řeky s částmi měst, kláštery, úseky cest a loukami, navíc přidává rozvětvení řeky, hostinec (z 1. rozšíření  Hostince a katedrály), stádo prasat (propojení s 2. rozšíření  Kupci a stavitelé) a sopku (z 3. rozšíření  Princezna a drak).

Nové prvky v řece II:

River II C1 Feature River Fork.jpg Rozvětvení
River II C1 Feature Inn.jpg Hostinec
River II C1 Feature Pig-Herd.jpg Stádo prasat
River II C1 Feature Bridge.jpg Městský nadchod (nerozděluje louku) [2]
River II C1 Feature Lake Volcano.jpg Sopka u jezera
River II C1 Feature Lake City.jpg Část města u jezera

Řeka III má stejné rozložení úseků řeky a prvků pro obsazení jako řeka I, je proto považována za stejné rozšíření. Tato verze však navíc přidává prvky, které jsou hratelné s 9. rozšířením  Ovce a kopce - na 2 kartičkách jsou vyobrazeny ovce a na dalších 2 vinice. Navíc zadní strany kartiček řeky jsou v této verzi světle šedé jako u standardních kartiček krajiny a na přední straně je nový symbol rozšíření.

Nové prvky v řece III:

River III C1 Feature Vineyard v2.jpg Vinice
River III C1 Feature Sheep v2.jpg Ovce

Games Quarterly 11 přináší nový pramen řeky s cestou končící u malé chaty. Cesta rozděluje louku obklopující pramen řeky:


GC11 C1 Tile 11.jpg Pramen s úsekem cesty

Pravidla

Příprava hry  

Startovní kartička ze základní hry není potřeba. [3] [4] [5]

Pramen řeky položte doprostřed stolu a jezero dejte stranou. Zbývající kartičky řeky otočte lícem dolů a zamíchejte. [6] [7]

Pokud hrajete s řekou II, měla by být kartička rozvětvení dána stranou spolu s kartičkami pramene a jezera. Nejmladší hráč přiloží rozvětvení (k již ležící kartičce s pramenem).

Přiložení kartičky  

Hráči nyní jeden po druhém vykládají kartičky a staví koryto řeky. [8] [9] Jako poslední umístí hráč, který je právě na řadě, kartičku s jezerem.

River I C1 Example 01b small.jpg
Příklad rozložení řeky I a řeky III.

Hrajete-li s řekou II, přiloží nejmladší hráč k prameni rozvětvení. [10] [9] Potom si hráči popořadě táhnou kartičky řeky a pokládají je vlevo nebo vpravo k jednomu ze dvou říčních ramen. [11] Nakonec položte jezero se sopkou. Hráč, který pokládá sopku, nesmí na tuto kartičku postavit žádného družiníka, ale místo toho umístí draka. [12] Následně tento hráč provede ihned další tah, [13] tedy zahájí vlastní hru. Až na dvě výjimky se kartičky řeky mohou pokládat libovolně:

River II C1 Example 03 small.jpg
Příklad rozložení řeky II.
 • Není dovoleno na dvou po sobě následujících kartičkách řeky zatočit řeku o 180 stupňů (do protisměru). [14]
 • Není dovoleno spojit obě ramena řeky.
River I C1 Example 02.jpg
Takto kartičku přiložit nelze.

Umístění družiníka  

Při každém přiložení kartičky s řekou smí hráč podle obvyklých pravidel umístit i svého družiníka. [15] Přímo na samotnou řeku družiníka umístit nelze.

Započítání bodů  

Samotnou řeku nelze bodovat. Všechny ostatní prvky na kartičkách řeky se hodnotí jako obvykle. Úseky řeky oddělují louky.

Speciální prvky na řece II  

Kartičky Řeky II, které zobrazují hostinec, stádo prasat a sopku mají zvláštní význam, pokud hrajete Řeku II společně s příslušným dalším rozšířením Carcassonne. [16]

Stádo prasat přinese sedlákovi, kterému tato louka patří, za každé město 1 bod navíc. Tato prémie platí navíc k prasátku z 2. rozšíření  Kupci a stavitelé. [17] [18] [19] [20] [21]

Nové kartičky krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

River II C1 Tile 08.jpg
Městský nadchod na této kartičce neodděluje louky. Louky jsou zde dvě - jedna nahoře a druhá dole. [22]

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Hrabě z CarcassonneHrabě z Carcassonne

Otázka, jak kombinovat různá „startovní“ rozšíření Carcassonne, je dlouhodobá a HiG několikrát změnilo názor.

Původní pravidla pro Hraběte z Carcassonne Hraběte z Carcassonne obsahovala následující vysvětlení: Pokud se používá řeka, pak by měla být vedle umístěna kartička pramene, a to tak, aby řeka vedla směrem od města. Přesto pravidla stále říkala, že je pravděpodobně lepší nepoužívat rozšíření společně, a to byla jediná rada, která se dostala do úvodního odstavce pravidel 6. rozšíření  Král, hrabě a řeka: Nedoporučuje se kombinovat Hrabě z Carcassonne Hrabě z Carcassonne a jakékoliv rozšíření řeky, protože mohou nastat situace, kdy nebude možné správně umístit kartičky.

Pravidla od ZMG obsahují následující odstavec: „Pramen řeky musí začínat v jednom z rohů města Carcassonne. Hráči by měli přikládat kartičky řeky tak, aby řeka tekla směrem od města Carcassonne, a vyhnuli se tak problémům s umístěním. Opět se nedoporučuje kombinovat hraběte z Carcassonne a řeku I nebo řeku II.“

River I C1 Example 04.jpg
Příklad použití města Carcassonne a řeky I.

Jak je uvedeno výše, tento přístup se již nedoporučuje. Místo toho je třeba vždy pamatovat na pravidlo ze základní hry: Ve výjimečných případech, kdy kartičku nelze nikam přiložit, je odstraněna ze hry a hráč si vylosuje jinou. Pokud se řeka vine kolem města Carcassonne takovým způsobem, že nelze přiložit další kartičku (řeku ani jinou), měla by být kartička vyřazena a vylosována jiná. Zajímavým důsledkem tohoto je, že řeka nemusí být dokončena: pokud to není možné, nemusíte umístit poslední kartičku jezera a v hracím poli může vzniknout trvalá mezera (kterou lze samozřejmě následně vyplnit opatstvím z 5. rozšíření  Opatství a starosta)

To má další důsledky než jen kombinaci obou zmíněných rozšíření. Ačkoli pravidla stále říkají, že úplné okamžité zatočení řeky není povoleno, řešení těchto problémů je nyní mnohem jednoznačnější - už není třeba defenestrovat hráče, kteří trvají na nevhodném umístění kartičky. A také to výrazně pomáhá stanovit, jak by měla vypadat hra Mega-Carcassonne.

Někteří lidé samozřejmě namítnou, že toto pravidlo ničí estetiku herního plánu. Mohou mít pravdu a mohou si svobodně vytvořit domácí pravidlo. Ovšem pro právníky zabývající se pravidly mezi námi je toto pravidlo důležitým pokrokem.

Kolo osuduKolo osudu

Výklad pravidel komunitou Hru můžete hrát s řekou i kolem osudu dohromady. V tomto případě nejprve umístěte do středu stolu desku kola osudu. Pak umístěte pramen tak, že řeka směřuje pryč od kola osudu. Postupně od startovního hráče po směru hry tahejte kartičky řeky a přikládejte je k sobě - vytvářejte řeku. Jako poslední umístí hráč, který je právě na řadě, kartičku s jezerem. Dále pak hra pokračuje s běžnými kartičkami.

River I C1 Example 03.png
Příklad použití kola osudu a řeky.

Ovce a kopce (9. rozšíření) a Řeka III:

Ovce na kartičkách s řekou patří k 9. rozšíření  Ovce a kopce. Když hráč zahání své ovce do salaše a získává tak body, připočítávají se mu i ovce vytištěné na kartičkách řeky. Tyto samozřejmě zůstávají ležet na hrací ploše a mohou být započítány opakovaně.

Vinice na kartičkách řeky patří také k 9. rozšíření  Ovce a kopce a platí pro ně i stejná pravidla.

Pokud hrajete bez 9. rozšíření  Ovce a kopce, nemají ovce ani vinice ve hře žádný speciální význam.

River III C1 Feature Vineyard v2.jpg
Kartička řeky III
s vinicí
River III C1 Feature Sheep v2.jpg
Kartička řeky III
s ovcí

Domácí pravidla  

Domácí pravidla pro řeku I/III:

 • Zakažte jakékoli úplné obraty na řece, abyste předešli problémům s následným přikládáním.
 • Dokud není celá řeka splavená, nesmí se umísťovat žádní družiníci. (přispěl metoth)
 • Jakmile je řeka dokončena, může být přesunuta do středu hrací plochy. (přispěl Joff)
 • Místo toho, aby se pramenem a jezero odložili stranou, dají se všechny kartičky řeky do sáčku. Tímto způsobem může mít řeka libovolnou velikost a obvykle je více než jedna možnost přiložení kartičky řeky. (přispěl DavidP)
 • Normální startovní kartička (bez řeky) se přimíchá ke kartičkám řeky. Pokud je vylosována, pak se chová jako „bonusová“ kartička, kterou lze kamkoli přiložit. (přispěl RationalLemming)
 • Stavte řeku v opačném pořadí, tedy od jezera k prameni. Žádná skutečná výhoda, ale při hraní rozšíření Hrabě z Carcassonne by mohlo být žádoucí mít jezero poblíž města Carcassonne, a to z čistě estetických důvodů. (přispěl Scott)

Domácí pravidla pro řeku II:

 • Nejdříve se umístěno rozvodí a pramen je přiložen jako poslední. Jezera jsou smíchána s ostatními kartičkami řeky. (přispěl Joff)
 • Jedno z rozvětvení (z Řeky II a 6. rozšíření  Král, hrabě a řeka) je smícháno s ostatními kartičkami řeky a při vytažení je běžně zahráno. (přispěl Scott)
 • Kartička se stádem prasat nepřináší body navíc. (přispěl Joff)
 • Obě řeky se hrají pozpátku, počínaje městem/jezerem. Je to realističtější, protože pak vzniknou dvě řeky produkující prameny, které se spojí a tečou „dolů“ do jezera. Odhoďte dvě jezera - z řeky I a sopku z řeky II. Pro sestavení umístěte kartičku jezera, jednu kartičku pramene dejte stranou jako poslední koncovou kartičku a poté rozdělte zbývající kartičky řek na dvě hromádky. Kartičku rozvětvení zamíchejte do hromádky 1 a druhou kartičku pramene do hromádky 2. Pak se hromádka 1 položí na hromádku 2 tak, aby bylo rozvodí vytaženo někdy před pramenem. Pokud hrajete s Hrabětem z Carcassonne, umístěte město/jezero tak, aby doplnilo jedno z malých měst v okolí Carcassonne. (přispěl dwhitworth)
 • Vybere se pouze jedna kartička s jezerem a použijí se dvě kartičky s pramenem. Řeku se staví v opačném pořadí. Rozvětvení lze umístit náhodně, nebo na nějaké předem určené místo. Konečným výsledkem jsou dvě řeky vlévající se do jedné, která se pak vlévá do jezera. (přispěl Scott)
 • Začne se od rozvětvení a kartičky se přikládají na všechny tři větve. Na konci se zahrají kartičky s pramenem a jezera, nebo před hrou smíchejte dvě ze tří kartiček se zbytkem řeky, aby dvě ze tří větví skončily náhodně. (přispěl Scott)
 • Hraje se se dvěma rozvětveními a rovnou řekou mezi nimi. Konce (dvě jezera, pramen a sopka) pak vycházejí náhodně. Vzniká tak velká řeka, ale s asi 300 kartičkami to funguje. (přispěl revolushn)

Seznam kartiček

Řeka I (Původní verze řeky z roku 2001)

Celkem kartiček: 12
River I C1 Tile 01.jpg 1×
 / Q
River I C1 Tile 02.jpg 1×
 / S
River I C1 Tile 03.jpg 1×
 / F
River I C1 Tile 04.jpg 1×
 / F
River I C1 Tile 05.jpg 1×
 / F
River I C1 Tile 06.jpg 1×
 / F
River I C1 Tile 07.jpg 1×
 / F
River I C1 Tile 08.jpg 1×
 / F + Symbol CarcassonneC.png 
River I C1 Tile 09.jpg 1×
 / F
River I C1 Tile 10.jpg 1×
 / F
River I C1 Tile 11.jpg 1×
 / F
River I C1 Tile 12.jpg 1×
 / F
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feat Cloister C1.png

Řeka II  

Celkem kartiček: 12
River II C1 Tile 01.jpg 1×
 / Q
River II C1 Tile 02.jpg 1×
 / G
River II C1 Tile 03.jpg 1×
 / S
River II C1 Tile 04.jpg 1×
 / S +  
River II C1 Tile 05.jpg 1×
 / F
River II C1 Tile 06.jpg 1×
 / F
River II C1 Tile 07.jpg 1×
 / F
River II C1 Tile 08.jpg 1×
 / F + Popis
River II C1 Tile 09.jpg 1×
 / F +  
River II C1 Tile 10.jpg 1×
 / F + Symbol CarcassonneC.png 
River II C1 Tile 11.jpg 1×
 / F
River II C1 Tile 12.jpg 1×
 / F +  
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feat Cloister C1.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Řeka III (verze řeky I z roku 2014)  

Celkem kartiček: 12
River III C1 Tile 01.jpg 1×
 / Q
River III C1 Tile 02.jpg 1×
 / S
River III C1 Tile 03.jpg 1×
 / F
River III C1 Tile 04.jpg 1×
 / F
River III C1 Tile 05.jpg 1×
 / F
River III C1 Tile 06.jpg 1×
 / F +  / W
River III C1 Tile 07.jpg 1×
 / F +  / W
River III C1 Tile 08.jpg 1×
 / F + Symbol CarcassonneC.png 
River III C1 Tile 09.jpg 1×
 / F
River III C1 Tile 10.jpg 1×
 / F
River III C1 Tile 11.jpg 1×
 / F +  / S
River III C1 Tile 12.jpg 1×
 / F +  / S
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feat Cloister C1.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Games Quarterly 11  

Celkem kartiček: 2
GC11 C1 Tile 11.jpg 1×
 / Q
GC11 C1 Tile 12.jpg 1×
 / F
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 •  - označuje kartičky s novými ilustracemi tohoto rozšíření: Feature River Spring C1.png / Q | pramen řeky; Feature River C1.png / F | řeka

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Oficiálně se louka obepíná kolem pramene i jezera, čímž vzniká propojená louka.
  Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Toto objasnění je součástí  Big Box 1 od RGG obsahující navíc řeku (edice HiG řeku neobsahuje).
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Louky na této kartičce odděluje pouze řeka. Kartičce má 2 louky.
  Podobné městské nadchody v jiných rozšířeních (např. 5. rozšíření  Opatství a starosta, město pod sebou nerozdělují. – Chris O.) (1/2013)
 3. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Jedná se o dodatek z 6. rozšíření  Král, hrabě a řeka popsaný v originálních pravidlech HiG, pravidla Mindoku tuto větu neobsahují.
 4. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla k řece obsažená ve hře Carcassonne Hrad od Albi upozorňují na možnost přidat normální startovní kartičku mezi kartičky řeky: Zbývající kartičky řeky otočte lícem dolů a zamíchejte (můžete přidat i normální startovní kartičku).
 5. Domácí pravidla nebo varianty Normální startovní kartičku lze hrát podle původního pravidla v předchozí poznámce pod čarou. Případně, pokud se tahá z pytlíku, kde není vidět zadní strana kartiček, lze startovní kartičku přimíchat k běžným kartičkám. (3/2015)
 6. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V nové edici mají hráči za úkol umístit kartičku jezera na spodek hromádky.(12/2014)
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Při spojení dvou sad řeky odeberte jeden pramen a jedno jezero. Vytvoří se pouze jedna řeka (místo toho, abyste vytvořili dvě řeky pomocí dvou pramenů).
 8. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla HiG z  Big Box 5 a pravidla řeky nové edice řeky nové edice výslovně uvádějí, že hráči mají dobírat kartičky řeky, dokud žádná nezbyde a že nově položené kartičky musí navazovat na ilustraci samotné řeky. (12/2014)
 9. 9.0 9.1 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Jak dále uvádí podkapitola Umístění družiníka - Každý hráč může podle pravidel umístit na kartičku svého družiníka. (06/2014)
 10. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud zkombinujeme řeku z 6. rozšíření  Král, hrabě a řeka s řekou II, budeme mít dvě rozvětvení. Jedno z nich se podle pravidel umístí okamžitě, ovšem druhé máme smíchat se zbytkem kartiček řeky, nebo dát stranou? Odpověď: Ve skutečnosti to znamená použít řeku II dvakrát. To jsme neplánovali a myslím, že to povede k problémům s umístěním. Kdo to chce udělat, ať to udělá, ale nejsou pro to žádná pravidla. Omlouváme se!
 11. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Jak dále uvádí podkapitola Umístění družiníka,/q> - Každý hráč může podle pravidel umístit na kartičku svého družiníka. (06/2014)
 12. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech  Big Box 2 od RGG a v pravidlech 6. rozšíření od Mindoku není uvedeno, že by hráč měl na kartičku sopky umístit draka, pouze že by měl umístit druhou kartičku.
 13. Výklad pravidel komunitou Tento postup neodpovídá pravidlům 3. rozšíření  Princezna a drak. Podle pravidel tohoto rozšíření není možné po přiložení kartičky se sopkou dobrat druhou kartičku; místo toho lze provádět pouze akce, které nesouvisejí s umístěním družiníka.
 14. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otočení řeky do protisměru by mohlo znemožnit přikládání dalších kartiček, proto je tato akce výslovně zakázána.
  Otázka: Není dovoleno zatočit řeku: Znamená to, že při vytváření řek se nesmí otočit nikdy, nebo se nesmí otočit okamžitě, protože by to zkomplikovalo umístění následných destiček řeky? Odpověď: Výslovně zakázáno je pouze okamžité otočení. Problémy mohou samozřejmě nastat i v případě, že mezi nimi leží kartička s přímím úsekem řeky.
 15. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Všimněte si, že úseky řeky oddělují louky. (08/2014)
 16. Domácí pravidla nebo varianty Přesto se zdá, že není důvod, proč byste nemohli použít stádo prasat, aniž byste měli prasátko, protože se bodují nezávisle.
 17. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato věta byla HiG změněna v  Big Box 2, aby se odstranila dřívější nejasnost ohledně toho, zda lze kromě prasátka hodnotit pouze kartičku se stádem prasat. Nyní je jasné, že je lze hodnotit samostatně nebo společně.
 18. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Body navíc za stáda prasat získáte, i v případě že na louce nemáte žádné prasátko.
 19. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Přičítá se za kartičku se stádem prasat bod navíc, i když je na louce statek (statek = 4 body, statek+stádo prasat = 5 bodů za město)? Odpověď: Kartička se stádem prasat se počítá pouze ve spojení se sedláky, nikoliv se statkem.
 20. Domácí pravidla nebo varianty Pokud se na louce objeví statek, může kartička se stádem prasat stále přinést bod navíc za město.
 21. Výklad pravidel komunitou Prozatím nejsou žádná oficiální pravidla pro použití dvou kartiček se stádem prasat, stejně jako nejsou pravidla pro použití dvou kopií řeky II a podobná kartička z Games Quarterly 11 Games Quarterly 11 není oficiálně kartičkou se stádem prasat. Pokud však má jedna louka více kartiček se stádem prasat, zdá se, že by se neměly spojovat; jinými slovy, bonus by měl být udělen pouze jednou, v souladu s ostatními body navíc, např. hostince a katedrály.
 22. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Městský nadchod neodděluje louky. Louky na této kartičce odděluje pouze řeka. Na této kartičce jsou tedy 2 louky. (Podobné městský nadchod v 5. rozšíření  Opatství a starosta, také nerozdělují město pod sebou - Chris O.) (1/2013)