Mýtné

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Tollkeepers and the translation is 100% complete.

Rozšíření Mýtné přidává do hry skupinky pocestných. Dále přidává žeton celnice, který lze použít k získání bodů při výběru cla na cestách.

Other languages:


Symbol Tollkeepers C2.png

Rozšíření Mýtné přidává do hry skupinky pocestných. Dále přidává žeton celnice, který lze použít k získání bodů při výběru cla na cestách.

Úvod

Symbol rozšíření

Společná pravidla C3 a C2 pro rozšíření   Mýtné mají oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla C3 publikovalo vydavatelství Mindok roku 2023 jako součást Balíčku minirozšíření I. Předcházející pravidla C2 publikovalo vydavatelství HiG roku 2019 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření nevyšlo v původní edici (zkráceně C1) a pokud jej budete s touto edicí kombinovat, přinese to určitá omezení.

S tímto mini rozšířením přichází do hry výběrčí mýtného. Již dříve bylo na osoby a zboží uvaleno mýtné. Rozlišovalo se mezi malým mýtným (pro povozy) a velkým mýtným (pro zboží).

Toto rozšíření bylo koncipováno pro použití se základní hrou Carcassonne, jejíž všechna obvyklá pravidla nadále platí, s následujícími drobnými úpravami. Je však možné ho použít i při hře s dalšími rozšířeními. K tomu však neposkytujeme žádné oficiální úpravy pravidel.

Herní materiál

 • 10 nových kartiček krajiny, z toho 8 se skupinkou pocestných
Kartička se skupinkou pocestných
skupinka pocestných
 • 6 žetonů celnic
Žetony celnic: (A) líc, (B) rub


Pravidla

Příprava hry  

Zamíchejte nové kartičky krajiny mezi ostatní kartičky krajiny. Každému hráči přidělte jeden žeton celnice v jeho barvě.

Celnice a pocestní  

Token Tollkeepers stacked C2.png  Tollkeepers C2 Travellers.png

1. Přiložení kartičky

Doberete-li si novou kartičku, přiložte ji k hernímu plánu podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky na ni lze družiníka umístit jako obvykle.

Neumístíte-li na kartičku žádného svého družiníka, můžete uvést do hry (položit před sebe na stůl) malou celnici – vyložte žeton celnice lícovou stranou (s č. 1) vzhůru. Je-li již ve hře, můžete ji přemístit. Při tom platí následující pravidla:

 • Celnici můžete umístit na křižovatku. Křižovatka je většinou vesnice, z níž vycházejí 2 až 4 úseky cesty. [1]cMěsto nebo klášter, z nichž vycházejí cesty, se jako křižovatky nepočítají.
Příklad: Kartičky s vesnicí na křižovatce.
 • Nezáleží na tom, kde je křižovatka v krajině umístěna. Mýtnici nelze umístit/přemístit na právě přiloženou kartičku.
 • Křižovatka musí být volná, to znamená, že na ní nesmí stát jiná celnice. [2] Nehraje však roli, zda na dané kartičce stojí nějací družiníci.
 • Při přemístění zůstává žeton celnice stále stejnou stranou vzhůru (lícem s č. 1 nebo rubem s č. 2).
 • Jakmile je jednou vaše celnice ve hře, zůstane tak až do konce hry. Do vaší zásoby se už nevrátí.


Příklad 1: Červený přiloží označenou kartičku vlevo nahoře a neumístí žádného svého družiníka. Místo toho položí svůj žeton celnice lícem vzhůru 1 na křižovatku jinde na herním plánu.


Příklad 2: Červený přiloží později další kartičku krajiny vpravo dole a opět na ni neumístí žádného družiníka. Místo toho přemístí svou celnici na jinou křižovatku. Celnice leží stále lícem vzhůru.

3. Započítání bodů

Výběr daní (cla, mýta…) [3] [4]

Uzavře-li kterýkoli hráč cestu, na jejímž některém konci stojí vaše celnice, vyberete daň, tj. získáte body:

 • Za malou celnici (č. 1) získáte po 1 bodu za každou farmu, stáj, loupežníky či zahradu a po 3 bodech za každou skupinku pocestných.
 • Za velkou celnici (č. 2) získáte po 2 bodech za každou farmu, stáj, loupežníky či zahradu a po 6 bodech za každou skupinku pocestných na dané cestě.

Pokud se nic z toho na dané cestě nevyskytuje, nezískáte žádné body. [5]

Poté se cesta vyhodnotí podle obvyklých pravidel.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Co jsou to farmy, stáje, zahrady a loupežníci?

Odpověď: Jsou to malé ilustrace, vyobrazené na loukách nové edice Carcassonne:
Feature Farmhouse C2.png
      farma
Feature Cows C2.png
      kravín
Feature Pigsty C2.png
      vepřín
Feature Donkeys C2.png
      oslín
Feature Garden C2.png
      zahrada
Feature Highwayman C2.png
      loupežník

Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.

Daň se mění podle skupinky pocestných

 • Pokud jste ve své celnici vybrali daň od alespoň jedné skupinky pocestných, otočte po dokončení všech vyhodnocení žeton celnice na druhou stranu (z malé celnice (1) se stane velká (2), nebo obráceně).
 • Žeton se otáčí vždy až na konci příslušného tahu. Pokud během téhož tahu vybíráte daň na více cestách vedoucích k téže celnici, platí pro všechny cesty stejná výše daně.


Příklad - Výběr daně 1: Zelený přiloží ve svém tahu kartičku krajiny vpravo dole a uzavře cestu. Červený získá za svou celnici 7 bodů (2 × 3 za dvě skupinky pocestných a 1 bod za farmu). Protože vybral daň od alespoň 1 skupinky pocestných, otočí žeton celnice na druhou stranu (s č. 2).
Zelený obdrží jako obvykle 4 body.


Příklad - Výběr daně 2: V některém dalším tahu uzavře červený druhou cestu vedoucí k téže celnici a získá 6 bodů (po 2 za každé loupežníky a za stáj). Protože tentokrát nevybral daň od žádné skupinky pocestných, zůstane celnice beze změny.
Závěrečné vyhodnocení s celnicemi

Na konci hry získáte za celnici body i za neuzavřené cesty, které k ní vedou. Za každou farmu, stáj, loupežníky, zahradu i skupinku pocestných na dané cestě po 1 bodu bez ohledu na to, jakou stranou leží žeton celnice vzhůru.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Pro celnice se vedle každého úseku cesty počítají pouze následující vyobrazené symboly na kartičkách.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Hostince mají vliv pouze úseky cest, se kterými přímo sousedí. Podle těchto pravidel by měla stejná zásada platit také pro symboly farem, stájí, zahrad a loupežníků při vyhodnocení celnice. Je to správné?

Odpověď: Ano, je to správné. Viz níže uvedené příklady, kde jsou zeleně zvýrazněny úseky cest u kterých je symbol pro vyhodnocení celnice. Červeně pak úseky cest pro které symbol na kartičce neplatí. (1/2021)
Toolkeepers C2 Clarification 01 cropped.png

Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Symbol na kartičce přes kterou je umístěn most se pro hodnocení cesty s celnicí nepočítá.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Mosty umístěné na kartičkách s farmami, stájemi, loupežníky nebo zahradami při hodnocení cesty s celnicí tyto symboly na kartičce nepočítají. Je to správně? Viz příklady kartiček z rozšíření 5 a 8.

Odpověď: Ano, to je správně. (1/2021)
Abbey And Mayor C2 Tile H.jpgBridges Castles Bazaars C2 Tile E.jpg

Seznam kartiček a žetonů

Třetí edice (C3)  

Celkem kartiček: 10
Tollkeepers C3 Tile 01.png 1×
 
Tollkeepers C3 Tile 02.png 1×
 
Tollkeepers C3 Tile 03.png 1×
 
Tollkeepers C3 Tile 04.png 1×
 
Tollkeepers C3 Tile 05.png 1×
(D) *
Tollkeepers C3 Tile 06.png 1×
  + (D)
Tollkeepers C3 Tile 07.png 1×
(D)
Tollkeepers C3 Tile 08.png 1×
 
Tollkeepers C3 Tile 09.png 1×
  + (D)
Tollkeepers C3 Tile 10.png 1×
 
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháno v původním znění)
 •   - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Tollkeepers C2 Travellers.png | skupinka pocestných
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
 • Feature Village C2.png
  D | vesnice
 • Poznámka: Rozložení kartiček se v C3 změnilo. Kartička (RRRR) se čtyřmi cestami (označená *) měla v C2 (kartička FRRR) pouze 3 cesty.


Celkem žetonů celnic: 6

Tollkeepers C3 Token 01 Front.png 1×
Tollkeepers C3 Token 02 Front.png 1×
Tollkeepers C3 Token 03 Front.png 1×
Tollkeepers C3 Token 04 Front.png 1×
Tollkeepers C3 Token 05 Front.png 1×
Tollkeepers C3 Token 06 Front.png 1×

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 10
Tollkeepers C2 Tile 08.png 1×
 
Tollkeepers C2 Tile 10.png 1×
 
Tollkeepers C2 Tile 07.png 1×
 
Tollkeepers C2 Tile 09.png 1×
 
Tollkeepers C2 Tile 02.png 1×
(D)
Tollkeepers C2 Tile 04.png 1×
  + (D)
Tollkeepers C2 Tile 01.png 1×
(D)
Tollkeepers C2 Tile 06.png 1×
 
Tollkeepers C2 Tile 03.png 1×
  + (D)
Tollkeepers C2 Tile 05.png 1×
 
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháno v původním znění)
 •   - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Tollkeepers C2 Travellers.png | skupinka pocestných
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
 • Feature Village C2.png
  D | vesnice

Celkem žetonů celnic: 6

Token Tollkeeper blue smalltoll.png 1×
Token Tollkeeper yellow smalltoll.png 1×
Token Tollkeeper green smalltoll.png 1×
Token Tollkeeper pink smalltoll.png 1×
Token Tollkeeper red smalltoll.png 1×
Token Tollkeeper black smalltoll.png 1×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Tato věta upozorňuje že mýtnici lze umístit pouze na křižovatky s vyobrazenou vesnicí.
 2. Výklad pravidel komunitou Znění pravidel umožňuje umístit celnice na různé křižovatky u stejné cesty. To znamená, že cesty končící na několika křižovatkách umožňují hráčům umístit své celnice na jakoukoli dostupnou volnou křižovatku, i když kterákoli jiná křižovatka na stejné cestě již byla obsazena celnicí jiného hráče.
 3. Otázka bez oficiálního vysvětlení Hodnocení celnic je speciálně navrženo pro novou edici Carcassonne. Nemáme žádné oficiální upřesnění, jak by se celnice hodnotily s ilustracemi na kartičkách původní edice Carcassonne.
 4. Domácí pravidla nebo varianty Celnice lze hodnotit s přihlédnutím k malým zemědělským usedlostem na kartičkách s cestou.
  Příklad: Malé usedlosti na loukách původní edice Carcassonne.
 5. Výklad pravidel komunitou Tato věta zdůrazňuje že symbol musí být umístěn přímo u cesty. Kartičky s pouze jedním úsekem cesty nebo dvěma jdoucími vedle sebe mají toto určení snadné. Na kartičkách s několika úseky cest setkávajících se na křižovatce, byste měli počítat pouze symboly přiřazené pouze určitému úseku cesty. Je to podobný případ jako cesta s hostincem u jezera, kde hostinec má vliv pouze určitý úsek cesty (1. rozšíření   Hostince a katedrály).
  Stejně tak se k celnicím nezapočítají žádné symboly na kartičkách pod dřevěným mostem. Tyto symboly nejsou z mostu dosažitelné (8. rozšíření   Mosty a hrady).