Mýtné (Výběrčí daní)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Tollkeepers and the translation is 100% complete.

Rozšíření Mýtné přidává do hry skupinky pocestných a žeton celnice. Celnice lze použít k získání bodů při výběru cla na cestách.

Tollkeepers C3 Tile 03.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. Tollkeepers C3 Tile 08.png
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Symbol Tollkeepers C2.png

Rozšíření Mýtné přidává do hry skupinky pocestných a žeton celnice. Celnice lze použít k získání bodů při výběru cla na cestách.

S tímto mini rozšířením přichází do hry výběrčí mýtného. Již dříve bylo na osoby a zboží uvaleno mýtné. Rozlišovalo se mezi malým mýtným (pro povozy) a velkým mýtným (pro zboží).

Úvod [1]

Symbol Tollkeepers C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Mýtné Mýtné v edici C3 a C2, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2023 jako součást Symbol Bundle.png Balíčku minirozšíření I. Předcházející pravidla C2 publikovalo vydavatelství HiG roku 2019 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření nebylo vydané v původní edici (zkráceně C1), pokud jej budete s touto edicí kombinovat, přinese to určitá omezení.

Toto rozšíření bylo koncipováno pro použití se základní hrou Carcassonne, jejíž všechna obvyklá pravidla nadále platí, s následujícími drobnými úpravami. Je však možné ho použít i při hře s dalšími rozšířeními. K tomu však neposkytujeme žádné oficiální úpravy pravidel.

Herní materiál

 • 10 nových kartiček krajiny, z toho 8 se skupinkou pocestných
Tollkeepers C2 Travellers.png
skupinka pocestných
 • 6 žetonů celnic
Tollkeepers C2 Tokens Front And Back.png
žetony celnic: (A) líc, (B) rub

Pravidla

Příprava hry  

Zamíchejte nové kartičky krajiny mezi ostatní kartičky krajiny. Každému hráči přidělte jeden žeton celnice v jeho barvě.

Celnice a pocestní  

Tollkeepers C2 Travellers.png
1. Přiložení kartičky

Doberete-li si novou kartičku, přiložte ji k hernímu plánu podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky na ni lze družiníka umístit jako obvykle.

Neumístíte-li na kartičku žádného svého družiníka, můžete uvést do hry (položit před sebe na stůl) malou celnici – vyložte žeton celnice lícovou stranou (s č. 1) vzhůru. Je-li již ve hře, můžete ji přemístit. Při tom platí následující pravidla:

 • Celnici můžete umístit na křižovatku. Křižovatka je většinou vesnice, z níž vycházejí 2 až 4 úseky cesty. [2]cMěsto nebo klášter, z nichž vycházejí cesty, se jako křižovatky nepočítají.
Příklad: Kartičky s vesnicí na křižovatce.
 • Nezáleží na tom, kde je křižovatka v krajině umístěna. Mýtnici nelze umístit/přemístit na právě přiloženou kartičku.
 • Křižovatka musí být volná, to znamená, že na ní nesmí stát jiná celnice. [3] Nehraje však roli, zda na dané kartičce stojí nějací družiníci.
 • Při přemístění zůstává žeton celnice stále stejnou stranou vzhůru (lícem s č. 1 nebo rubem s č. 2).
 • Jakmile je jednou vaše celnice ve hře, zůstane tak až do konce hry. Do vaší zásoby se už nevrátí.
Příklad 1: Červený přiloží označenou kartičku vlevo nahoře a neumístí žádného svého družiníka. Místo toho položí svůj žeton celnice lícem vzhůru 1 na křižovatku jinde na herním plánu.


Příklad 2: Červený přiloží později další kartičku krajiny vpravo dole a opět na ni neumístí žádného družiníka. Místo toho přemístí svou celnici na jinou křižovatku. Celnice leží stále lícem vzhůru.
3. Započítání bodů

Výběr daní (cla, mýta…) [4] [5]

Uzavře-li kterýkoli hráč cestu, na jejímž některém konci stojí vaše celnice, vyberete daň, tj. získáte body:

 • Za malou celnici (č. 1) získáte po 1 bodu za každou farmu, stáj, loupežníky či zahradu a po 3 bodech za každou skupinku pocestných.
 • Za velkou celnici (č. 2) získáte po 2 bodech za každou farmu, stáj, loupežníky či zahradu a po 6 bodech za každou skupinku pocestných na dané cestě.

Pokud se nic z toho na dané cestě nevyskytuje, nezískáte žádné body. [6]

Poté se cesta vyhodnotí podle obvyklých pravidel.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Co jsou to farmy, stáje, zahrady a loupežníci?

Odpověď: Jsou to malé ilustrace, vyobrazené na loukách nové edice Carcassonne:

Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslína jsou souhrnně označeny jako stáje.

Daň se mění podle skupinky pocestných

 • Pokud jste ve své celnici vybrali daň od alespoň jedné skupinky pocestných, otočte po dokončení všech vyhodnocení žeton celnice na druhou stranu (z malé celnice (1) se stane velká (2), nebo obráceně).
 • Žeton se otáčí vždy až na konci příslušného tahu. Pokud během téhož tahu vybíráte daň na více cestách vedoucích k téže celnici, platí pro všechny cesty stejná výše daně.
Příklad - Výběr daně 1: Zelený přiloží ve svém tahu kartičku krajiny vpravo dole a uzavře cestu. Červený získá za svou celnici 7 bodů (2 × 3 za dvě skupinky pocestných a 1 bod za farmu). Protože vybral daň od alespoň 1 skupinky pocestných, otočí žeton celnice na druhou stranu (s č. 2).
Zelený obdrží jako obvykle 4 body.


Příklad - Výběr daně 2: V některém dalším tahu uzavře červený druhou cestu vedoucí k téže celnici a získá 6 bodů (po 2 za každé loupežníky a za stáj). Protože tentokrát nevybral daň od žádné skupinky pocestných, zůstane celnice beze změny.
Závěrečné vyhodnocení s celnicemi

Na konci hry získáte za celnici body i za neuzavřené cesty, které k ní vedou. Za každou farmu, stáj, loupežníky, zahradu i skupinku pocestných na dané cestě po 1 bodu bez ohledu na to, jakou stranou leží žeton celnice vzhůru.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Pro celnice se vedle každého úseku cesty počítají pouze následující vyobrazené symboly na kartičkách.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Hostince mají vliv pouze úseky cest, se kterými přímo sousedí. Podle těchto pravidel by měla stejná zásada platit také pro symboly farem, stájí, zahrad a loupežníků při vyhodnocení celnice. Je to správné?

Odpověď: Ano, je to správné. Viz níže uvedené příklady, kde jsou zeleně zvýrazněny úseky cest u kterých je symbol pro vyhodnocení celnice. Červeně pak úseky cest pro které symbol na kartičce neplatí. (1/2021)
Toolkeepers C2 Clarification 01 cropped.png

Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Symbol na kartičce přes kterou je umístěn most se pro hodnocení cesty s celnicí nepočítá.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Mosty umístěné na kartičkách s farmami, stájemi, loupežníky nebo zahradami při hodnocení cesty s celnicí tyto symboly na kartičce nepočítají. Je to správně? Viz příklady kartiček z rozšíření 5 a 8.

Odpověď: Ano, to je správně. (1/2021)
Abbey And Mayor C2 Tile H.jpgBridges Castles Bazaars C2 Tile E.jpg

Seznam kartiček a žetonů

Třetí edice (C3)  

Celkem kartiček: 10
Tollkeepers C3 Tile 01.png 1×
 
Tollkeepers C3 Tile 02.png 1×
 
Tollkeepers C3 Tile 03.png 1×
 
Tollkeepers C3 Tile 04.png 1×
 
Tollkeepers C3 Tile 05.png 1×
(D) *
Tollkeepers C3 Tile 06.png 1×
 + (D)
Tollkeepers C3 Tile 07.png 1×
(D)
Tollkeepers C3 Tile 08.png 1×
 
Tollkeepers C3 Tile 09.png 1×
 + (D)
Tollkeepers C3 Tile 10.png 1×
 
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
 • Poznámka: Rozložení kartiček se v edici C3 změnilo. Kartička se čtyřmi cestami (RRRR - označená *) měla v edici C2 pouze 3 cesty (kartička FRRR).
Celkem žetonů: 6
Tollkeepers C3 Token 01 Front.png
Tollkeepers C3 Token 01 Back.png 1×
Rub a líc celnice v modré barvě
Tollkeepers C3 Token 02 Front.png
Tollkeepers C3 Token 02 Back.png 1×
Rub a líc celnice ve žluté barvě
Tollkeepers C3 Token 03 Front.png
Tollkeepers C3 Token 03 Back.png 1×
Rub a líc celnice v zelené barvě
Tollkeepers C3 Token 04 Front.png
Tollkeepers C3 Token 04 Back.png 1×
Rub a líc celnice v růžové barvě
Tollkeepers C3 Token 05 Front.png
Tollkeepers C3 Token 05 Back.png 1×
Rub a líc celnice v červené barvě
Tollkeepers C3 Token 06 Front.png
Tollkeepers C3 Token 06 Back.png 1×
Rub a líc celnice v černé barvě

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 10
Tollkeepers C2 Tile 08.png 1×
 
Tollkeepers C2 Tile 10.png 1×
 
Tollkeepers C2 Tile 07.png 1×
 
Tollkeepers C2 Tile 09.png 1×
 
Tollkeepers C2 Tile 02.png 1×
(D)
Tollkeepers C2 Tile 04.png 1×
 + (D)
Tollkeepers C2 Tile 01.png 1×
(D)
Tollkeepers C2 Tile 06.png 1×
 
Tollkeepers C2 Tile 03.png 1×
 + (D)
Tollkeepers C2 Tile 05.png 1×
 
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
Celkem žetonů: 6
Token Tollkeeper blue smalltoll.png
Token Tollkeeper blue largetoll.png 1×
Rub a líc celnice v modré barvě
Token Tollkeeper yellow smalltoll.png
Token Tollkeeper yellow largetoll.png 1×
Rub a líc celnice ve žluté barvě
Token Tollkeeper green smalltoll.png
Token Tollkeeper green largetoll.png 1×
Rub a líc celnice v zelené barvě
Token Tollkeeper pink smalltoll.png
Token Tollkeeper pink largetoll.png 1×
Rub a líc celnice v růžové barvě
Token Tollkeeper red smalltoll.png
Token Tollkeeper red largetoll.png 1×
Rub a líc celnice v červené barvě
Token Tollkeeper black smalltoll.png
Token Tollkeeper black largetoll.png 1×
Rub a líc celnice v černé barvě

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V tištěných pravidlech od Mindoku je toto rozšíření pojmenováno Výběrčí daní. Kvůli přehlednosti ponecháváme na těchto stránkách prozatím známí fanouškovský název.
 2. Výklad pravidel komunitou Tato věta upozorňuje že mýtnici lze umístit pouze na křižovatky s vyobrazenou vesnicí.
 3. Výklad pravidel komunitou Znění pravidel umožňuje umístit celnice na různé křižovatky u stejné cesty. To znamená, že cesty končící na několika křižovatkách umožňují hráčům umístit své celnice na jakoukoli dostupnou volnou křižovatku, i když kterákoli jiná křižovatka na stejné cestě již byla obsazena celnicí jiného hráče.
 4. Otázka bez oficiálního vysvětlení Hodnocení celnic je speciálně navrženo pro novou edici Carcassonne. Nemáme žádné oficiální upřesnění, jak by se celnice hodnotily s ilustracemi na kartičkách původní edice Carcassonne.
 5. Domácí pravidla nebo varianty Celnice lze hodnotit s přihlédnutím k malým zemědělským usedlostem na kartičkách s cestou.
  Base Game C1 Little Farmhouses Feature.png
  Příklad: Malé usedlosti na loukách původní edice (C1).
 6. Výklad pravidel komunitou Tato věta zdůrazňuje že symbol musí být umístěn přímo u cesty. Kartičky s pouze jedním úsekem cesty nebo dvěma jdoucími vedle sebe mají toto určení snadné. Na kartičkách s několika úseky cest setkávajících se na křižovatce, byste měli počítat pouze symboly přiřazené pouze určitému úseku cesty. Je to podobný případ jako cesta s hostincem u jezera, kde hostinec má vliv pouze určitý úsek cesty (1. rozšíření Hostince a katedrály Hostince a katedrály).
  Stejně tak se k celnicím nezapočítají žádné symboly na kartičkách pod dřevěným mostem. Tyto symboly nejsou z mostu dosažitelné (8. rozšíření Mosty a hrady Mosty a hrady).