Rozšíření Jubilejní edice 20 let

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page 20th Anniversary Expansion and the translation is 100% complete.

Abychom slavné jubileum co nejvíce uctili, pokusili jsme se toto vydání zpracovat kvalitněji, s hezčími „oslavnými“ ilustracemi. Kartičky z tohoto minirozšíření odkazují na tři velká rozšíření základní hry, která možná už také znáte (pokud ne, vůbec to nevadí, na hru s tímto minirozšířením to nemá žádný vliv).

20th Anniversary Expansion C2 Tile N.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Abychom slavné jubileum co nejvíce uctili, pokusili jsme se toto vydání zpracovat kvalitněji, s hezčími „oslavnými“ ilustracemi. Kartičky z tohoto minirozšíření odkazují na tři velká rozšíření základní hry, která možná už také znáte (pokud ne, vůbec to nevadí, na hru s tímto minirozšířením to nemá žádný vliv).

Úvod

20th Anniversary Expansion C2 Expansion Symbol.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Jubilejní edice 20 let Jubilejní edice 20 let v jubilejní edici, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást Jubilejní edice 20 let Jubilejní edice 20 let. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Rozšíření jubilejní edice 20 let můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Změny v originálních pravidlech HiG u Jubilejní edice (20 let)
20th Anniversary Edition C2 Medal medium.png

Pravidla Jubilejní edice 20 let zůstávají stejná, mění se akorát role některých družiníků:
 • Z lupičů se stávají cestovatelky.
 • Rytíři se nemění.
 • Mniši jsou také někdy označováni jako jeptišky.
 • Z sedláků se stávají selky.

Role družiníků se v českých pravidla od Mindoku nemění. Vydavatelství ponechává stejná pojmenování jako v nové a stejně tak původní edici.

Poznámka: V zájmu jednotnosti všech pravidel ponechávají tyto stránky u družiníků prozatím stále jejich původní role. HiG se může v budoucnu u nových vydání a dotisků rozhodnout aktualizovat i ostatní pravidla tak, aby používaly tato nová pojmenování.

Herní materiál

 • 15 kartiček krajiny označených symbolem „20“. Tohoto rozšíření se dělí na 3 skupiny po 5. Každé skupině náleží jeden z těchto symbolů.
20th Anniversary Expansion C2 Feature Symbols.png
symboly šipek na kartičkách rozšíření

Pravidla

Příprava hry  

Všech patnáct kartiček krajiny rozšíření zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Jubilejní rozšíření  

20th Anniversary Expansion C2 Feature Symbols.png
1. Přiložení kartičky

Kartičku se symbolem přiložte podle všech obvyklých pravidel. Podle toho, na kterou stranu míří šipka symbolu, mohou nastat následující situace:

 • Nová kartička se symbolem je přiložena tak, že šipka nesměřuje k žádné sousedící kartičce. Symbol není aktivován. Hráč, který kartičku přiložil, získá 2 body, jinak probíhá jeho tah jako obvykle.
Příklad 1a: Šipka symbolu na přiložené kartičce nesměřuje k žádné sousedící kartičce.
 • Nová kartička se symbolem je přiložena tak, že šipka směřuje k sousedící kartičce. Symbol je aktivován a podle jeho druhu je možné provést příslušnou akci (viz 2. Umístění družiníka a 4. Tah navíc).
Příklad 1b: Šipka symbolu na přiložené kartičce směřuje k sousedící kartičce.
 • Běžná kartička bez symbolu je přiložena tak, že se dotýká kartičky se symbolem stranou, k níž směřuje šipka. Symbol je aktivován a podle jeho druhu je možné provést příslušnou akci (viz 2. Umístění družiníka a 4. Tah navíc).
Příklad 1c: Šipka na kartičce na herním plánu směřuje k nově přiložené kartičce.
2. Umístění družiníka

Na nově přiloženou kartičku se symbolem lze umístit figurku podle všech běžných pravidel.

Pokud však došlo k aktivaci symbolu, máte následující možnosti podle toho, o jaký symbol se jedná:
20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 01.png
Místo umístění figurky na právě přiloženou kartičku můžete jednoho svého družiníka přidat k jinému svému družiníkovi kdekoli na herním plánu, takže tam teď budou dva u sebe. To znamená, že na herním plánu máte o jednoho družiníka více a můžete si tak při vyhodnocení zajistit početní převahu. [1]

Pozor - třetího družiníka už ke dvěma stávajícím přidat nesmíte.

Příklad 2a: Červený postaví druhou figurku rytíře ke svému rytíři ve městě jinde na herním plánu.
20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png
Místo umístění figurky na právě přiloženou kartičku můžete svou libovolnou figurku umístit na libovolné neobsazené a neuzavřené území (cestu, město, louku, klášter, případně i opata na klášter nebo na zahradu) kdekoli na herním plánu – nemusí to tedy být na právě přiloženou kartičku. [2] Upozorňujeme, že i louky zcela ohraničené se považují za neuzavřené, protože se vždy hodnotí až při závěrečném vyhodnocení na konci hry.
Příklad 2b: Červený umístí družiníka do města, na jiné místo herního plánu.
3. Započítání bodů

Pokud dokončíte bonusovou hru s kartičkami rozšíření Jubilejní edice 20 let, získáte body podle běžných pravidel.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry se kartičky z rozšíření Jubilejní edice 20 let vyhodnocují podle všech obvyklých pravidel.

4. Tah navíc
20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 03.png
Aktivací tohoto symbolu získáváte tah navíc. Nejprve dokončete podle všech obvyklých pravidel svůj tah, v němž došlo k aktivaci symbolu, poté proveďte úplný další tah. Pozor – pokud byste v něm znovu měli aktivovat tento symbol, nebude mít žádný efekt. Třetí tah za sebou bez přerušení už nezískáte.
Oba ostatní symboly můžete aktivovat i v dodatečném tahu. [3]

Shrnutí  

 • Pokud přiložíte kartičku se symbolem tak, že symbol není aktivován, získáte 2 body, jinak se nic nemění.
 • Symbol se aktivuje tak, že kartičku s ním přiložíte šipkou směřující k sousedící kartičce, nebo přiložíte jinou kartičku tak, že sousedí se stranou kartičky se symbolem na herním plánu (s její stranou, k níž směřuje šipka).
 • V jednom tahu je možné aktivovat nejvýše 1 symbol. Kdybyste jich mohli aktivovat více, smíte si vybrat jen jeden z nich.
 • Přiložíte-li kartičku se symbolem tak, že aktivujete symbol na jiné kartičce na herním plánu, získáte obvyklé 2 body (protože symbol na přikládané kartičce neaktivujete).
20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 01.png
Smíte přidat svého družiníka k jinému svému družiníkovi na herním plánu, takže tam budete mít 2 (na jednom místě u sebe mohou být nejvýše 2 družiníci). [4]
20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png
Smíte umístit svou figurku na libovolné neobsazené a neuzavřené území kdekoli na herním plánu.
20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 03.png
Máte další tah navíc (nejvýše dva tahy za sebou). [5]

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

20th Anniversary Expansion C2 Tile A.png
Části měst na této kartičce nejsou propojeny. Kartička obsahuje 2 oddělené části města a 3 samostatné louky.
20th Anniversary Expansion C2 Tile H.png
Křižovatka se stromy (bez vesnice).
20th Anniversary Expansion C2 Tile O.png
Most není křižovatka. Jedna cesta končí ve městě, druhá u chaloupky. [6] Louky jsou oddělené cestami. Na kartičce jsou 3 samostatné louky.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou K umístění družiníka na platné území LZE použít pouze symbol 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 01.png nebo 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png, tj. území, která můžete vlastnit a lze je vyhodnotit. Ostatní speciální oblasti nejsou povoleny:

Kupci a stavitelé (2. rozšíření)Kupci a stavitelé (2. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pokud aktivujete během dvojitého tahu symbol 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 03.png a získáte tah navíc, dokončíte nejprve svůj dvojitý tah v plném rozsahu a poté provedete tah navíc.

Princezna a drak (3. rozšíření)Princezna a drak (3. rozšíření) - Tajná chodba

Výklad pravidel komunitou Není povoleno používat symbol 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png k umístění družiníka na tajnou chodbu. Tento symbol již funguje jako tajná chodba, měly by proto platit stejná omezení.

Cirkus (10. rozšíření)Cirkus (10. rozšíření) - Artisti v pyramidě

Otázka bez oficiálního vysvětlení Není povoleno používat symbol 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 01.png k přidání družiníka do pyramidy artistů, kde již družiník je. Tento symbol umožňuje změnit převahu na území, ale neměl by se dát použít u prvků, kde převaha neplatí. Bylo by nutné oficiální vysvětlení.

Létající stroje (mini 1)Létající stroje (mini 1)

Výklad pravidel komunitou Není povoleno používat symbol 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png k umístění družiníka na létající stroj. Tento symbol má stejná omezení jako tajná chodba.

Německé klášteryNěmecké kláštery / Holandsko-belgické klášteryHolandsko-belgické kláštery / Japonské budovyJaponské budovy

Výklad pravidel komunitou Při použití symbolu 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 01.png k umístění druhého družiníka na speciální klášter, musí být družiník umístěn do stejné pozice jako ten, který je již na klášteře (jako druhý mnich nebo druhý převor). [7]

Výklad pravidel komunitou Symbol 20th Anniversary Expansion C2 Action Symbol 02.png je možné použít k umístění družiníka jako mnicha nebo převora na neobsazený a nedokončený speciální klášter. [8]

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 15
20th Anniversary Expansion C2 Tile A.png 1×
 / M + Popis
20th Anniversary Expansion C2 Tile B.png 1×
 / M + (T)
20th Anniversary Expansion C2 Tile C.png 1×
 / M + (W)
20th Anniversary Expansion C2 Tile D.png 1×
 / M + (G)
20th Anniversary Expansion C2 Tile E.png 1×
 / M
20th Anniversary Expansion C2 Tile F.png 1×
 / L + (W)
20th Anniversary Expansion C2 Tile G.png 1×
 / L + (B)
20th Anniversary Expansion C2 Tile H.png 1×
 / L + (K) + Popis
20th Anniversary Expansion C2 Tile I.png 1×
 / L
20th Anniversary Expansion C2 Tile J.png 1×
 / L + (T)
20th Anniversary Expansion C2 Tile K.png 1×
 / Z
20th Anniversary Expansion C2 Tile L.png 1×
 / Z
20th Anniversary Expansion C2 Tile M.png 1×
 / Z + (E)
20th Anniversary Expansion C2 Tile N.png 1×
 / Z
20th Anniversary Expansion C2 Tile O.png 1×
 / Z + Popis
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Poslední věta není obsažena v pravidlech od Mindoku.
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla od ZMG zahrnují dodatečné upřesnění pro kláštery a zahrady:
  „Na neobsazené kláštery (nebo zahrady), které ještě nejsou obklopeny 8 kartičkami, můžete umístit normálního družiníka (nebo opata).“
 3. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato poslední věta je součástí pouze pravidel od Mindoku.
 4. Výklad pravidel komunitou Toto rozšíření neumožňuje k sobě umístit více než dva družiníky. Jiná rozšíření, např. mini 1 Létající stroje Létající stroje nebo mini 7 Kruhy v obilí Kruhy v obilí toto omezení nemají.
 5. Výklad pravidel komunitou S tímto symbolem můžete provést pouze jeden celý tah navíc.
 6. Výklad pravidel komunitou Upozorňujeme, že malá chalupa není farma.
 7. Výklad pravidel komunitou Tato akce dává výhodu velkým družiníkům z rozšíření 1. Přidáním nového družiníka na území se zvýší šance převahy hráče při vyhodnocení. Měli byste tedy mít možnost přidat druhého družiníka umístěného jako mnicha, pokud byl první také tak umístěn (nebo jako převora, pokud byl prvním umístěným). Míchání rolí družiníků by nemělo být povoleno, protože by se podíleli na různých hodnoceních, což by zmařilo původní účel.
 8. Výklad pravidel komunitou Pokud je speciální klášter právě přiloženou kartičkou dokončen, nelze na něj již umístit družiníka jako mnicha, platí zde stejné omezení jako pro tajnou chodbu.