Strážní věže

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Watchtowers and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Strážní věže


Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla C2 pro rozšíření Strážní věže Strážní věže nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější původní pravidla v němčině publikovalo vydavatelství HiG roku 2016 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).
S tímto rozšířením se objeví v krajině kolem Carcassonne strážní věže. Každá z věží dohlíží na různé věci a je tím cennější, čím více věcí hlídá.

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Strážní věže můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 12 kartiček krajiny se strážní věží
Kartička se strážní věží

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky krajiny se stržní věží zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Vytáhnete-li si kartičku se strážní věží, přiložte ji na herní plán podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Jakmile kartičku se strážní věží přiložíte do krajiny, můžete běžným způsobem umístit svého družiníka. Můžete jej umístěn na cestu, do města nebo na louku jako sedláka. Družiníka však nesmíte umístit na samotnou strážní věž.

Příklad: Červený přiloží kartičku se strážní věží a umístí svého družiníka do města. Nesmí jej umístit přímo na strážní věž.

3. Započítání bodů

Pokud dokončíte cestu nebo město s družiníkem umístěným na kartičce se strážní věží, je nejdříve vyhodnocena strážní věž. Až poté se vyhodnotí samotné dokončené území (cesta nebo město). [1] [2] [3] [4]

Toto pravidlo neplatí pro sedláky. Sedláci nespouštějí vyhodnocení za strážní věž. [5]

Pro vyhodnocení strážní věže jsou důležité kartičky v jejím okolí (8 přímo sousedících) a samotná kartička se strážní věží. Na každé strážní věži je napsáno, kolik bodů získáte:

Watchtowers C2 Watchtower Type 1.png
2 body za každého družiníka [6] [7]
Watchtowers C2 Watchtower Type 4.png
2 body za každý erb
Watchtowers C2 Watchtower Type 2.png
1 bod za každou kartičku s alespoň jedním úsekem cesty [8]
Watchtowers C2 Watchtower Type 3.png
3 body za každý klášter [9]
Watchtowers C2 Watchtower Type 5.png
1 bod za každou kartičku s alespoň jednou částí města [10]

Následující příklady ukazují, jak se hodnotí strážní věže:

Příklad 1: Červený získá 8 bodů (4 družiníci × 2 body) za vyhodnocení strážní věže. Teprve poté obdrží 6 bodů za město.
Příklad 2 - Stejná situace s jiným symbolem na strážní věži: Červený získá 4 body díky vyhodnocení strážní věže (4 kartičky s městem × 1 bod) a poté 6 bodů za samotné město.
Závěrečné vyhodnocení

Strážní věže nepřinášejí na konci hry žádné body. [11]

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 12
Watchtowers C2 Tile A.jpg 1×
Watchtowers C2 Tile B.jpg 1×
Watchtowers C2 Tile C.jpg 1×
Watchtowers C2 Tile D.jpg 1×
Watchtowers C2 Tile E.jpg 1×
Watchtowers C2 Tile F.jpg 1×
Watchtowers C2 Tile G.jpg 1×
Watchtowers C2 Tile H.jpg 1×
Watchtowers C2 Tile I.jpg 1×
Watchtowers C2 Tile J.jpg 1×
Watchtowers C2 Tile K.jpg 1×
Watchtowers C2 Tile L.jpg 1×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou To znamená, že vyhodnocení strážní věže je nezávislé od hodnocení města nebo cesty. Výsledné body za cestu nebo město nejsou součástí hodnocení strážní věže. Strážní věž se nejprve vyhodnotí jako akce vyvolaná dokončením cesty nebo města, ve skutečnosti jde ale o hodnocení spojené s družiníkem umístěným na kartičce se strážní věží. Pamatujte, že družiník na kartičce se strážní věží může patřit hráči, který nemá většinu v hodnoceném území, takže:
  • Hráč jehož družiník je u strážní věže nejprve vyhodnotí tohoto družiníka.
  • Až poté se vyhodnotí dokončené území které získá hráč nebo hráči s nejvyšším počtem družiníků.
  V tomto případě je vyhodnocení strážní věže samostatnou bodovací akcí (pro mini 2   Dopisy) a nespustí vyhodnocení hradu (8. rozšíření   Mosty a hrady) protože není spojeno se samotným vyhodnocením dokončeného území. Na druhou stranu, vyhodnocení dokončené cesty nebo města vyhodnocení zmíněného hradu spustí.
 2. Výklad pravidel komunitou Pravidla popisují nejjednodušší případ (jedno dokončené území s jednou strážní věží). Pokud je však jedním přiložením kartiček spuštěno více strážních věží, je nutné všechny tyto strážní věže hodnotit předtím než jsou z těchto území odstraněni družiníci, kteří mají být hodnoceni. Je to důležité zejména v případě, kdy hodnocení zahrnuje strážní věže, které získávají body za sousední družiníky. Tímto způsobem se hráči vyhnou hodnocení, které by vedlo k různým výsledkům v závislosti na pořadí, v jakém jsou území (a jejich strážní věže) hodnoceny a jejich družiníci odstraněni.
 3. Výklad pravidel komunitou Pamatujte, že při hře s fantomem, tajnou chodbou, létajícím strojem, kruhy v obilí, vozem nebo Hrabětem z Carcassonne může několik družiníků skončit na stejné kartičce se strážní věží. Pamatujte také, že jednotlivá území na kartičce se strážní věží mohou být spojena do jednoho území. Dokončená cesta nebo město mohou obsahovat více částí z jedné kartičky. Každá z těchto částí může být obsazena žádným, jedním nebo více družiníky. V těchto případech, dostanou body za strážní věž pouze družiníci umístění na této kartičce. Ostatní družiníci umístění ve stejném území získají pouze body za dokončené území.
 4. Výklad pravidel komunitou Družiník na mostu umístěném přes kartičku se strážní věží může také spustit vyhodnocení strážní věže, pokud je most součástí právě dokončené cesty.
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Mniši umístění na dokončených klášterech sousedících s kartičkou se strážní věží, také nespustí vyhodnocení strážní věže. Toto pravidlo schválili v HiG a je uvedeno v návodu upravené verze tohoto rozšíření pro původní edici Carcassonne.
  Výklad pravidel komunitou Tento dodatek se také vztahuje na družiníky kteří jsou umístěni na jakékoli náboženské stavbě nebo na jakémkoli jiném území, včetně cest nebo měst dokončených na kartičce sousedící se strážní věží. Náboženské stavby jsou: opatství, svatyně, Německé kláštery, Holandsko-belgické kláštery, japonské budovy a Darmstadtské kostely.
 6. Výklad pravidel komunitou Při hodnocení této strážní věže se počítají pouze družiníci: Normální družiník, velký družiník, starosta, vůz, ředitel, strážný, opat a fantom. Speciální figurky (stavitel, prasátko, statek a pastýř) a neutrální figurky (drak, víla, dílek věže, hrabě, most, šapitó, přívoz, zlatá cihlička, mág, čarodějnice nebo perníček) se při toto hodnocení nezapočítávají.
 7. Všeobecně přijaté pravidlo Při vyhodnocování strážní věž za sousední družiníky se započítávají i všichni sousední hradní páni. Je to podobné, jako šapitó které ve svém okolí počítá s hrady. Viz 10. rozšíření   Cirkus.
 8. Výklad pravidel komunitou Pro tuto strážní věž je také třeba počítat s dřevěnými mosty z 8. rozšíření   Mosty a hrady, protože jsou považovány za to samé jako vyobrazené úseky cest na kartičkách.
 9. Výklad pravidel komunitou Tento bonus strážní věže se vztahuje na všechny náboženské stavby: Kláštery, opatství, svatyně, Německé kláštery, Holandsko-belgické kláštery, japonské budovy a Darmstadské kostely. Německé katedrály nebo zahrady nejsou brány v úvahu.
  Není žádný rozdíl mezi družiníkem umístěným na Německém klášteře, Holandsko-belgickém klášteře nebo japonské budově.
 10. Výklad pravidel komunitou Družiníci na hradech nejsou umístěny na konkrétní kartičce, takže pro tento typ strážní věže nejsou zahrnuty při hodnocení.
 11. Výklad pravidel komunitou Toto tvrzení, není zahrnuto v původních pravidlech. Je z pravidel pouze odvozeno, protože hodnocení strážní věže lze spustit pouze po dokončení cesty nebo města.