Strážní věže

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Watchtowers and the translation is 100% complete.
Other languages:
Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

S tímto rozšířením se objeví v krajině kolem Carcassonne strážní věže. Každá z věží dohlíží na různé věci a je tím cennější, čím více věcí hlídá.

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

 • 12 kartiček krajiny se strážní věží
Kartička se strážní věží

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky krajiny se stržní věží zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Vytáhnete-li si kartičku se strážní věží, přiložte ji do krajiny podle obvyklých pravidel.

2. Umístění figurky

Jakmile kartičku se strážní věží přiložíte do krajiny, můžete běžným způsobem umístit svého družiníka. Můžete jej umístěn na cestu, do města nebo na louku jako sedláka. Družiníka však nesmíte umístit na samotnou strážní věž.

Příklad: Červený přiložil kartičku se strážní věží a umístil svého družiníka do města. Nesmí jej umístit přímo na strážní věž.

3. Započítání bodů

Pokud dokončíte cestu nebo město s družiníkem umístěným na kartičce se strážní věží, je nejdříve vyhodnocena strážní věž. Až poté se vyhodnotí samotné dokončené území (cesta nebo město). [1] [2] [3]

Toto pravidlo neplatí pro sedláky. Sedláci nespouštějí vyhodnocení za strážní věž. [4]

Pro vyhodnocení strážní věže jsou důležité kartičky v jejím okolí (8 přímo sousedících) a samotná kartička se strážní věží. Na každé strážní věži je napsáno, kolik bodů získáte:

Watchtowers C2 Watchtower Type 1.png   2 body za každého družiníka [5] [6]
Watchtowers C2 Watchtower Type 4.png   2 body za každý erb
Watchtowers C2 Watchtower Type 2.png   1 bod za každou kartičku s alespoň jedním úsekem cesty [7]
Watchtowers C2 Watchtower Type 3.png   3 body za každý klášter [8]
Watchtowers C2 Watchtower Type 5.png   1 bod za každou kartičku s alespoň jednou částí města [9]

Následující příklady ukazují, jak se hodnotí strážní věže:

Příklad 1: Červený získá 8 bodů (4 družiníci × 2 body) za vyhodnocení strážní věže. Teprve poté obdrží 6 bodů za město.
Příklad 2 - Stejná situace s jiným symbolem na strážní věži: Červený získá 4 body díky vyhodnocení strážní věže (4 kartičky s městem × 1 bod) a poté 6 bodů za samotné město.

Závěrečné vyhodnocení

Strážní věže nepřinášejí na konci hry žádné body. [10]

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 12

Watchtowers C2 Tile A.jpg 1x
Watchtowers C2 Tile B.jpg 1x
Watchtowers C2 Tile C.jpg 1x
Watchtowers C2 Tile D.jpg 1x
Watchtowers C2 Tile E.jpg 1x
Watchtowers C2 Tile F.jpg 1x
Watchtowers C2 Tile G.jpg 1x
Watchtowers C2 Tile H.jpg 1x
Watchtowers C2 Tile I.jpg 1x
Watchtowers C2 Tile J.jpg 1x
Watchtowers C2 Tile K.jpg 1x
Watchtowers C2 Tile L.jpg 1x

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon World Black.png To znamená, že vyhodnocení strážní věže je nezávislé od hodnocení města nebo cesty. Výsledné body za cestu nebo město nejsou součástí hodnocení strážní věže. Strážní věž se nejprve vyhodnotí jako akce vyvolaná dokončením cesty nebo města, ve skutečnosti jde ale o hodnocení spojené s družiníkem umístěným na kartičce se strážní věží. Pamatujte, že družiník na kartičce se strážní věží může patřit hráči, který nemá většinu v hodnoceném území, takže:
  • Hráč jehož družiník je u strážní věže nejprve vyhodnotí tohoto družiníka.
  • Až poté se vyhodnotí dokončené území které získá hráč nebo hráči s nejvyšším počtem družiníků.
  V tomto případě je vyhodnocení strážní věže samostatnou bodovací akcí (pro mini #2 - Dopisy) a nespustí vyhodnocení hradu (rozšíření 8 - Mosty a hrady) protože není spojeno se samotným vyhodnocením dokončeného území. Na druhou stranu, vyhodnocení dokončené cesty nebo města vyhodnocení zmíněného hradu spustí.
 2. Icon World Black.png Pamatujte, že při hře s fantomem, tajnou chodbou, létajícím strojem, kruhy v obilí, vozem nebo Hrabětem z Carcassonne může několik družiníků skončit na stejné kartičce se strážní věží. Pamatujte také, že jednotlivá území na kartičce se strážní věží mohou být spojena do jednoho území. Dokončená cesta nebo město mohou obsahovat více částí z jedné kartičky. Každá z těchto částí může být obsazena žádným, jedním nebo více družiníky. V těchto případech, dostanou body za strážní věž pouze družiníci umístění na této kartičce. Ostatní družiníci umístění ve stejném území získají pouze body za dokončené území.
 3. Icon World Black.png Družiník na mostu umístěném přes kartičku se strážní věží může také spustit vyhodnocení strážní věže, pokud je most součástí právě dokončené cesty.
 4. Icon Open Book.png Mniši umístění na dokončených klášterech sousedících s kartičkou se strážní věží, také nespustí vyhodnocení strážní věže. Toto pravidlo schválili v HiG a je uvedeno v návodu upravené verze tohoto rozšíření pro první edici Carcassonne.
  Icon World Black.png Tento dodatek se také vztahuje na družiníky umístěné na jakékoli klášterní budově nebo na jakémkoli jiném území, včetně cest nebo měst dokončených na kartičce sousedící se strážní věží. Klášterní budovy jsou: opatství, svatyně, Německé kláštery, Holandsko-belgické kláštery, japonské budovy a Darmstadtské kostely.
 5. Icon World Black.png Pro účely vyhodnocené této strážní věže se počítají pouze základní družiníci: Normální družiník, velký družiník, starosta, vůz, ředitel, opat a fantom. Speciální figurky (stavitel, selátko, statek a pastýř) a neutrální figurky (drak, víla, dílek věže, Hrabě, most, šapitó, přívoz, zlatá cihlička, mág, čarodějnice nebo perníček) nejsou pro toto vyhodnocení brány v úvahu.
 6. Icon World Black.png Družiníci na hradech nejsou umístěny na konkrétní kartičce. Pro vyhodnocení strážní věže nejsou brány v úvahu.
 7. Icon World Black.png Pro tuto strážní věž je také třeba počítat s dřevěnými mosty z rozšíření 8 - Mosty a hrady, protože jsou považovány za to samé jako vyobrazené úseky cest na kartičkách.
 8. Icon World Black.png Tento bonus strážní věže se vztahuje na všechny klášterní budovy: Kláštery, opatství, svatyně, Německé kláštery, Holandsko-belgické kláštery, japonské budovy a Darmstadské kostely. Německé katedrály nebo zahrady nejsou brány v úvahu.
  Není žádný rozdíl mezi družiníkem umístěným na Německém klášteře, Holandsko-belgickém klášteře nebo japonské budově.
 9. Icon World Black.png Družiníci na hradech nejsou umístěny na konkrétní kartičce, takže pro tento typ strážní věže nejsou zahrnuty při hodnocení.
 10. Icon World Black.png Toto tvrzení, není zahrnuto v původních pravidlech. Je z pravidel pouze odvozeno, protože hodnocení strážní věže lze spustit pouze po dokončení cesty nebo města.