Strážní věže

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Watchtowers and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français • ‎română • ‎čeština

Úvod

Kartičky rozšíření
Symbol rozšíření

Toto minirozšíření přináší do hry prvek strážních věží, které můžete stavět do krajiny kolem Carcassonne. Každá z věží dohlíží na různé věci a je tím cennější, čím více věcí hlídá.

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

 • 12 kartiček krajiny se strážní věží
Kartička se strážní věží

Pravidla hry

Příprava hry  

Kartičky se stržní věží zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Vytáhnete-li si kartičku se strážní věží, přiložte ji do krajiny podle obvyklých pravidel.

2. Umístění figurky

Jakmile kartičku se strážní věží přiložíte do krajiny, můžete podle běžných pravidel umístit jednu svoji figurku. To znamená do města, na cestu či na louku jako sedláka. Nesmíte však umístit figurku na samotnou věž.

Příklad: Červený přiložil kartičku se strážní věží a umístil svou figurku do města. Nesmí ji umístit přímo na strážní věž.

3. Započítání bodů

Pokud je dokončena cesta nebo město s figurkou umístěnou na kartičce se strážní věží, je nejdříve vyhodnocena strážní věž. Až poté se vyhodnotí samotné dokončené území (město nebo cesta). [1] [2] [3]

Toto pravidlo neplatí pro sedláky. Sedláci nespouštějí vyhodnocení za strážní věž. [4]

Pro vyhodnocení strážní věže jsou důležité kartičky v okolí věže (8 přímo sousedících) a samotná kartička se strážní věží. Na každé strážní věži je napsáno, kolik bodů získáte:

Watchtowers C2 Watchtower Type 1.png   2 body za každou figurku [5] [6]
Watchtowers C2 Watchtower Type 4.png   2 body za každý erb
Watchtowers C2 Watchtower Type 2.png   1 bod za každou kartičku s alespoň jedním úsekem cesty [7]
Watchtowers C2 Watchtower Type 3.png   3 body za každý klášter [8]
Watchtowers C2 Watchtower Type 5.png   1 bod za každou kartičku s alespoň jednou částí města [9]

Následující příklady ukazují, jak se hodnotí strážní věže:

Příklad 1: Červený získá 8 bodů (4 figurky × 2 body) za vyhodnocení strážní věže. Teprve poté obdrží 6 bodů za město.
Příklad 2 - Stejná situace s jiným symbolem na strážní věži: Červený získá 4 body díky vyhodnocení strážní věže (4 kartičky s městem × 1 bod) a poté 6 bodů za samotné město.

Závěrečné vyhodnocení

Strážní věže nepřinášejí na konci hry žádné body. [10]

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 12

Watchtowers C2 Tile A.jpg x1
Watchtowers C2 Tile B.jpg x1
Watchtowers C2 Tile C.jpg x1
Watchtowers C2 Tile D.jpg x1
Watchtowers C2 Tile E.jpg x1
Watchtowers C2 Tile F.jpg x1
Watchtowers C2 Tile G.jpg x1
Watchtowers C2 Tile H.jpg x1
Watchtowers C2 Tile I.jpg x1
Watchtowers C2 Tile J.jpg x1
Watchtowers C2 Tile K.jpg x1
Watchtowers C2 Tile L.jpg x1

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon World Black.png To znamená, že hodnocení strážních věží je nezávisle od hodnocení města nebo cesty. Výsledné body za město nebo cestu nejsou součástí hodnocení strážní věže. Strážní věže se nejprve vyhodnotí jako akce vyvolaná dokončením města nebo cesty, ve skutečnosti jde ale o bodování spojené s figurkou umístěnou na kartičce se strážní věží. Pamatujte, že figurka na kartičce se strážní věží může patřit hráči, který nemá většinu v hodnoceném území, takže:
  • Hráč jehož figurka je u strážní věže nejprve vyhodnotí tuto figurku.
  • Až poté se vyhodnotí dokončené území které získal hráč který má v dokončeném území převahu.
  V tomto ohledu je bodování strážní věže samostatnou bodovací akcí (pro mini #2 - Dopisy) a nemělo by spustit vyhodnocení hradu (rozšíření 8 - Mosty a hrady) protože není spojen se samotným dokončeným územím. Na druhou stranu by vyhodnocení dokončeného města nebo cesty mělo spustit vyhodnocení hradu.
 2. Icon World Black.png Pamatujte, že při hře s fantomem, tajnou chodbou, létajícím strojem, kruhy v obilí, vozem nebo Hrabětem z Carcassonne může několik figurek skončit na stejné kartičce se strážní věží. Pamatujte také, že jednotlivá území na kartičce se strážní věží mohou být spojena do jednoho území. Dokončená cesta nebo město tedy můžou obsahovat více částí z jedné kartičky. Každá z těchto částí může být obsazena žádnou, jednou nebo více figurkami. V těchto případech, dostanou body za strážní věž pouze figurky umístěné na této kartičce. Ostatní figurky umístěné ve stejném území dostanou body pouze za toto dokončené území.
 3. Icon World Black.png Figurka na mostu umístěném na kartičce se strážní věží může také spustit vyhodnocení strážní věže, pokud je most součástí právě dokončené cesty.
 4. Icon Open Book.png Mniši umístění na dokončených klášterech který sousedí s kartičkou se strážní věží, nespustí bodování strážní věže. Tento dodatek doplnilo vydavatelství HiG.
  Icon World Black.png To se vztahuje na figurky umístěné na jakékoli klášterní budově nebo na jakémkoli jiném území, včetně cest nebo měst dokončených na kartičce sousedící se strážní věží. Klášterní budovy jsou: opatství, kultovní místo, Německé kláštery, Holandsko-belgické kláštery, japonské budovy a kostely Darmstadt.
 5. Icon World Black.png Pro účely bodování jsou brány v úvahu pouze základní družiníci: základní figurka, velká figurka, starosta, vůz, ředitel, opat a fantom. Speciální družiníci (stavitel, prasátko, statek a ovčák) a neutrální družiníci (drak, víla, dílek věže, Hrabě, most, šapitó, přívozy, zlaté cihličky, mág, čarodějnice nebo perník) nejsou brány v úvahu.
 6. Icon World Black.png Figurky na hradech nejsou umístěny na konkrétní kartičce. Pro vyhodnocení strážní věže nejsou brány v úvahu.
 7. Icon World Black.png Dřevěné mosty z rozšíření 8 - Mosty a hrady je třeba vzít v úvahu pro tuto strážní věž, protože dřevěné mosty jsou považovány za to samé jako vyobrazené úseky cest.
 8. Icon World Black.png Tento bonus strážní věže se bude vztahovat na všechny klášterní budovy: kláštery, opatství, kultovní místa, Německé kláštery, Holandsko-belgické kláštery, japonské budovy a kostely Darmstad. Německé katedrály nebo zahrady nejsou brány v úvahu.
  Není žádný rozdíl mezi figurkou umístěnou na Německém klášteře, Holandsko-belgickém klášteře nebo japonské budově.
 9. Icon World Black.png Figurky na hradech nejsou umístěny na konkrétní kartičce, takže pro tento typ strážní věže nejsou zahrnuty při hodnocení.
 10. Icon World Black.png Toto tvrzení, není zahrnuto v původních pravidlech. Je z pravidel pouze odvozeno, protože hodnocení strážní věže lze spustit pouze po dokončení cesty nebo města.