Létající stroje

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Flier and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Létající stroje


Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření (mini 1) létající stroje v nové edici (C2) byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2017 a vydány jako součást Big Box 6. V roce 2020 byly pravidla znovu vydány v novém vydání Big Box 6. V roce 2021 byly v třetí edici (C3) vydány jako součást Big Box 7. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření v nové edici a třetí edici naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření bylo poprvé vydáno v roce 2012 pro původní edici, známou pod zkratkou C1.

Již od dávných dob sní lidé o létání. A vždy se našli vynálezci, kteří se tento sen pokoušeli naplnit.
To se dělo i v okolí Carcassonne. Jenže letět a přistát podle plánu nikdy nebylo snadné

Herní materiál

 • 8 nových kartiček krajiny s létajícími stroji (označených Symbol Flier C1C2.png)
Létající stroj
 • 1 speciální kostka (s čísly 1, 1, 2, 2, 3 a 3)
Figure Die.png

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky s létajícími stroji zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Kostku mějte po ruce.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Vytáhnete-li si kartičku s létajícím strojem, přiložte ji obvyklým způsobem na herní plán.

2. Umístění družiníka

Poté můžete umístit běžným způsobem svého družiníka na cestu nebo na louku,

NEBO můžete k uvedení svého družiníka do hry využít létající stroj. [1] Postavte svého družiníka na obrázek létajícího stroje. Létající stroj zobrazený na kartičce ukazuje směr (vodorovně, svisle nebo diagonálně), kterým figurka poletí. Hoďte kostkou. Číslo, které padlo, určuje vzdálenost letu družiníka (1–3 kartičky přímo v daném směru). Poté musíte umístit družiníka na „hozenou“ kartičku krajiny, pokud je to možné. Je-li více možností, můžete si vybrat, na kterou část krajiny na této kartičce svého družiníka umístíte. [2] [3] [4] [5] [6]

Družiník může

… být umístěn pouze na nedokončenou část krajiny (cestu, město nebo klášter). [7]
… být umístěn také na obsazenou část krajiny – na takovou, na které je již umístěna jedna nebo více figurek (vlastních nebo cizích). Může se tedy stát, že např. na jednom klášteře nebo na jedné části města se bude nacházet více figurek.

Družiník nesmí

… být umístěn na louku. A to ani tehdy, když na této louce prozatím žádná figurka není.
… být umístěn na prázdné políčko, kde se nenachází žádná kartička krajiny.

Pokud není možné figurku umístit (pokud jsou na cílové kartičce pouze již dokončené části krajiny nebo louky nebo pokud na cílovém políčku žádná kartička neleží), musí si hráč vzít figurku zpět do své zásoby. Hráč v tomto tahu již nesmí umístit další figurku. [8]

Příklad 1: Červený přiloží kartičku s létajícím strojem a umístí svého družiníka na něj. Na kostce padne 3. Družiníka však nelze na herní plán umístit vůbec, protože cílové pole je prázdné (není na něm žádná kartička).

Pokud by červený hodil 2, mohl by družiníka umístit na klášter (i když na něm již stojí družiník modrého hráče) nebo do města (i když v něm již stojí družiník žlutého hráče). Umístění na cestu by nebylo možné, neboť ta je již dokončena.

Příklad 2: Červený přiloží kartičku s létajícím strojem a umístí svého družiníka na něj. Na kostce hodí 2. Musí svého družiníka umístit do města k modrému, neboť na louku nesmí a cesta je již dokončena.
Další vysvětlení

Následující příklady nabízejí další vysvětlení, které má letec k dispozici. [9]

Příklad 3a: Červený přiloží kartičku s létající strojem. Na cestu družiníka umístit nemůže protože je již obsazena modrým hráčem. Červený se rozhodne použít létající stroj, na kostce hodí 1 a pak vyhodnotí své možnosti:
 • Letec červeného nemůže přistát na cestě, protože byla právě dokončena..
 • Letec červeného může přistát v neobsazeném a nedokončeném městě. V tomto případě se jedná o jedinou platnou možnost.
Příklad 3b: Červený přiloží kartičku s létajícím strojem. Nyní může umístit družiníka na neobsazenou cestu. Červený se rozhodne použít létající stroj, na kostce hodí 1 a pak vyhodnotí své možnosti:
 • Letec červeného nemůže přistát na cestě, protože byla právě dokončena.
 • Letec červeného může přistát v neobsazeném a nedokončeném městě. V tomto případě se jedná o jedinou platnou možnost.
Příklad 3c: Červený přiloží kartičku s létajícím strojem. Na cestu družiníka umístit nemůže protože je již obsazena modrým hráčem. Červený se rozhodne použít létající stroj, na kostce hodí 1 a pak vyhodnotí své možnosti:
 • Letec červeného může přistát na cestě obsazené modrým, protože je nedokončená (nezáleží na tom, že je již obsazená).
 • Letec červeného může přistát také na neobsazené nedokončené cestě.
Letec červeného má tedy v tomto případě dvě možnosti přistání.

3. Započítání bodů

Pokud kartička se symbolem létajícího stroje po přiložení na herní plán dokončí území, je vyhodnoceno jako obvykle. [10]

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry platí běžná pravidla pro vyhodnocení nedokončených území. [10]

Seznam kartiček

Edice C3  

Celkem kartiček: 8
Flier C3 Tile A.png 1×
Flier C3 Tile B.png 1×
Flier C3 Tile C.png 1×
Flier C3 Tile D.png 1×
Flier C3 Tile E.png 1×
Flier C3 Tile F.png 1×
Flier C3 Tile G.png 1×
Flier C3 Tile H.png 1×
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění: Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.

Edice C2  

Celkem kartiček: 8
Flier C2 Tile A.jpg 1×
Flier C2 Tile B.jpg 1×
Flier C2 Tile C.jpg 1×
Flier C2 Tile D.jpg 1×
Flier C2 Tile E.jpg 1×
Flier C2 Tile F.jpg 1×
Flier C2 Tile G.jpg 1×
Flier C2 Tile H.jpg 1×
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:
Feature Garden C2.png
Feature Farmhouse C2.png
Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Jakýkoli družiník může být letcem (normální družiník, velký družiník, starosta, vůz, ředitel, opat a fantom). Místo konečného přistání však musí být pro konkrétního družiníka platným prvkem:
  • Starosta může přistát pouze na nedokončeném městě. Pokud na kartičce, kde starosta přistál, není žádné nedokončené město, vrací se starosta zpět do zásoby hráče. (2/2013)
  • Opat může přistát pouze na klášteře nebo zahradě. (Ano, zahrady jsou navzdory znění primárního pravidla povoleny.) Pokud na kartičce, kde opat přistane, není žádný nedokončený klášter nebo zahrada, vrací se opat zpět do zásoby hráče. (3/2015)
  • Pouze normální družiník může přistát na kartičce se cvičištěm artistů nebo na nedokončené pyramidě s akrobaty.
  Jak již bylo zmíněno, fantom může být také letec. Pokud však jako letce použijete nejprve družiníka, pak druhou figurku fantoma již jako letce použít nemůžete. Létající stroj je vlastnost, takže uplatnění vlastnosti létajícího stroje u první figurky brání fantomovi, aby si ji také uplatnil. V této situaci může být fantom umístěn pouze na cestu nebo louku. (5/2013)
 2. Výklad pravidel komunitou To znamená, že letec může přistát na jakémkoli nedokončeném nárokovatelném území na cílové kartičce, kromě louky. Nezáleží na tom, zda je nebo není území obsazeno. Letec nemůže přistát na jiném létajícím stroji.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Letec může přistát na územích mimo město Carcassonne (ale ne ve městě samotném) (rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka) a mimo kolo osudu (ale ne na samotném kole) Kolo osudu. Letec může také přistát na cestách školy (Škola). (1/2013)
  Výklad pravidel komunitou V důsledku tohoto upřesnění může letec přistát také na územích mimo město Lipsko, ale ne v samotném městě (Trhy v Lipsku).
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Letec nemůže přistát na tajné chodbě. (2/2013)
 5. Výklad pravidel komunitou Letec nemůže přistát na hradu (rozšíření 8 - Mosty a hrady), protože není umístěn na konkrétní kartičce.
 6. Výklad pravidel komunitou Dílky věží nejsou součástí území, kterou by bylo možné vyhodnotit. V důsledku toho by letci neměli mít možnost na nich přistávat.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Letce nemůžete umístit na území, která bylo dokončeno právě přiloženou kartičkou, protože území je považováno za dokončené v okamžiku přiložení kartičky a letec může přistát pouze na nedokončeném území. (2012)
 8. Výklad pravidel komunitou To znamená, že družiník používající létající stroj musí být umístěn na cílovou kartičku. Pokud se na cílovém místě žádná kartička nenachází, vrátí se družiník zpět do zásoby svému majiteli.
 9. Výklad pravidel komunitou Tato upřesnění vycházejí z příkladů, které poskytl Kettlefish na fóru Carcassonne Central. (6/2018)
  http://www.carcassonnecentral.com
 10. 10.0 10.1 Výklad pravidel komunitou Díky létajícímu stroji se může stát že na jednom území bude stát více družiníků. Pokud je takovéto území dokončeno hráč s největším počtem figurek v daném území získává body. Mezi tato území patří:
  • Kláštery
  • Opatství
  • Svatyně
  • Darmstadské kostely
  • Německé kláštery (mniši a opati jsou hodnoceni samostatně)
  • Holandsko-belgické kláštery (mniši a opati jsou hodnoceni samostatně)
  • Japonské budovy (mniši a opati jsou hodnoceni samostatně)
  • Zahrady
  • Německé hrady
  • Německé katedrály