Král, hrabě a řeka (původní edice)

From Wikicarpedia
Revision as of 15:43, 27 March 2024 by Petul (talk | contribs) (Created page with ":")
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Count Cult C1-02.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Heretics C2 Tile C.jpgPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Král, hrabě a řeka Král, hrabě a řeka
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Box InnsCathedrals C1 Albi CZ.png
Albi
Box InnsCathedrals2 C1 CZ.png
Mindok

Úvod

Symbol CountKingRobber C1C2.png
symbol rozšíření
Exclamation2.png

Tato stránka má zatím
nedokončený překlad!

Následující česká pravidla pro rozšíření  Král, hrabě a řeka v edici C1, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2007 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Small Expansions included :


Herní materiál

 • 12 new city tiles
 • 5 new land tiles with shrines
 • 5 new land tiles
 • 12 new land tiles providing a forked river layout
 • 1 King tile
 • 1 Robber Baron tile
 • 1 Count

The Count of Carcasonne

Preparation

At the beginning of the game, the twelve city tiles are placed on the table so that they form a single city. This city [1] - Carcassonne itself - serves as the starting point for the game. [2] [3] [4] As such, the normal starting tile is not used. [5] [6]

Count City C1 Areas.jpg

There are four quarters in the city:

 1. the castle
 2. the market
 3. the blacksmith
 4. the cathedral

The wooden count figure should be placed on the castle quarter of Carcassonne, and then the game begins as usual.

Placing a tile

There are no land tiles associated with this specific expansion. Draw and place land tiles from the base game and other expansions being used according to the normal rules. Tiles may be placed against the City of Carcassonne starting block to build the landscape as normal.

Deploying a follower

If you place a tile to extend a landscape feature on The City of Carcassonne (road, city or field), you may place a follower on it according to the normal rules.

Scoring

If you place a tile which completes a feature on The City of Carcassonne (road, city), it is scored according to the normal rules.

However, when using The Count of Carcassonne expansion, additional actions occur if, by placing a tile, a feature is scored anywhere on the playing area by another player, or players, but not by the player placing the tile that triggers it. This is described below.

Deploying followers to and from Carcassonne

Whenever a player places a tile that causes at least one player to score points, [7] [8] but the player placing the tile does not, this player may deploy one follower from his or her supply to a city quarter of his or her choice. [9] [10] [11] [12] If several features are completed, the player must not score points in any of them in order to take advantage of this opportunity.

A player may only deploy one follower to Carcassonne each turn. [13] This placement is in addition to any follower he may place as part of his normal turn, but he may only place one follower in Carcassonne per tile placed, regardless of how many scoring opportunities this placement causes. [14]

However, if a player has a double turn—because of the builder—a follower may be deployed to Carcassonne in both parts of the turn. [15]

Big followers may also be deployed to Carcassonne; as usual, they count as two followers as far as the calculation of the majority in a feature is concerned. [16] If using Abbey and Mayor, the mayor may also be deployed to the castle quarter, and the wagon to the castle, blacksmith, or cathedral quarters. [17]

If a feature is completed [18] [19] during the subsequent course of play, then before scoring takes place, [20] all players may redeploy their followers from the appropriate city quarter to the feature being scored (with the exception of those followers in the same city quarter as the Count). In this way, followers may thus be deployed to already occupied features.

The followers may be redeployed according to these rules:

 • from the castle quarter (1), a follower may be moved to a city [21]
 • from the blacksmith's quarter (3), a follower may be moved to a road
 • from the cathedral quarter (4), a follower may be moved to a cloister [22] [23] [24]
 • from the market quarter (2), a follower may be moved to a farm [25]

Followers in the market quarter may only be redeployed at the end of the game. [26] [27]

How does that work in practice?

The player to the left of the one who placed the tile causing the scoring begins, followed in turn by the other players, with the redeployment round moving once around the table. [28] Thus, the player who placed the tile may redeploy his or her followers last. Each player may choose to redeploy all, any, or none of his or her followers from the appropriate city quarter to the feature being scored. Scoring then continues as usual. [29]

Any follower which is not redeployed remains in Carcassonne. Followers in Carcassonne may only be redeployed in the manner described above. They may not be returned to the player in any other way (such as returning to the players’ play areas). The dragon may not move onto any of the 12 tiles of the City, and so cannot “eat” the Count, nor any of the followers deployed there. [30] [31] [32] [33]

Hrabě z Carcassonne

Hrabě

When a player deploys a follower to Carcassonne, he or she may also move the Count to one of the City quarters. From the quarter in which the Count is currently residing, no followers may be redeployed. [34] For example, if a city is being scored, and the Count is residing in the castle, no one may redeploy a follower from the castle to a city.

The followers in this quarter remain in the Count's entourage—and therefore blocked until the Count is moved to another quarter. The Count should always clearly stand in one of the quarters, and never leaves Carcassonne.

Official Variants

Even the aristocracy are subject to certain rules, and cannot simply do whatever they may want. The following variants take this into account and constrain the freedom of the Count. Using these variants will lend the mini-expansion even more tactical possibilities. In both variants, the Count may no longer be freely moved, but rather:

 1. whenever a new follower is deployed to the city of Carcassonne, the Count is moved clockwise to the next city quarter, or
 2. the Count is moved to whichever city quarter the new follower is deployed to.

Domácí pravidla  

Place the river first, then fit the city of Carcassonne next to it so that the most tiles are touched. Most likely this will seem to make the river flow around the city.


King and Robber Baron

Příprava hry  

5 kartiček krajiny zamíchejte před začátkem hry mezi ostatní kartičky krajiny.

Kartičky krále a loupeživého rytíře dejte na začátku hry stranou, mimo hru, budou použity až později.

Přiložení kartičky  

Pokud si hráč vytáhne jednu z kartiček krajiny, přiloží ji obvyklým způsobem na herní plán.

Count King C1-01.png
Poznámka: Tato kartička má dvě oddělené části města.
V průběhu hry se však mohou spojit do jednoho města, pak se počítají pouze jako jedna část.

Umístění družiníka  

Pokud hráč přiloží jednu z kartiček krajiny, můžete na ni umístit družiníka podle běžných pravidel.

Vyhodnocení  

Pokud je kartičkou z tohoto rozšíření dokončeno jedno nebo více území (např. klášter, cesta atd.), hodnotí se podle obvyklých pravidel.

Dokončené město

Count King C1.png
Král

V okamžiku, kdy některý hráč dokončí město (položí poslední kartičku, která město uzavře), vezme si kartičku krále.

Jakmile však jiný hráč uzavře větší město (složené z většího počtu kartiček), [35] putuje kartička krále k němu. [36]

Dokončená cesta

Count Robber C1.png
Loupeživý rytíř

Loupeživý rytíř funguje stejně jako král s tím rozdílem, že kartičku loupeživého rytíře dostane vždy hráč, který dokončil nejdelší cestu.

Závěrečné vyhodnocení

Hráč, který má na konci hry kartičku krále, dostane za každé uzavřené město v krajině 1 bod. [37] [38] [39]

Hráč, který má na konci hry kartičku loupeživého rytíře, dostane za každou uzavřenou cestu v krajině 1 bod. [40] [41]

Řeka II  

RiverII standalone packaging

The River II was originally released by Hans im Glück in 2005, and later bundled in the major expansion Král, hrabě a řeka Král, hrabě a řeka.

Details of The River II have been incorporated on the main River page.


Kultovní místa

Příprava hry  

The new land tiles should be mixed in with the other tiles. This expansion has been developed for the Carcassonne basic game.

Placing a tile

Shrines are placed and scored in the same way as a cloister. [42] However, a shrine may not be placed in such a way that it adjoins several cloisters. [43] Similarly, a cloister may not be placed so that it neighbors several shrines. [44] [45] [46]

Deploying a follower

A follower deployed to a shrine is called a heretic. If a player places a shrine directly (horizontally, vertically, or diagonally) next to the cloister [47] of another player [48] and deploys a heretic to it, a challenge is laid down to the monk. [49] The same is true when a monk is deployed to a cloister directly next to a heretic. [50] Challenging your own monk or heretic is also possible. [51] [52] [53]

When a player places a shrine tile, he or she may, as usual, choose to deploy a follower to the farm, road, or city segment of the tile, instead of to the shrine itself. [54]

Scoring

When you complete one or more features (e.g. a monastery, a road etc.) by placing a Shrine land tile, it is scored according to the normal rules.

The challenge

The challenge is about who can finish his or her building first. [55] [56]

The player who finishes his or her feature first scores 9 points, [57] while the other player scores nothing. [58] [59] [60] Both followers are then returned to their owners. [61] [62]

Final Scoring

If a challenge has not been resolved by the end of the game, both players receive the usual points awarded for incomplete cloisters.

Domácí pravidla  

 • To raise the stakes of a challenge between shrines and cloisters, and to make it more worthwhile to risk the chance of getting no points, the winning challenger receives the points for both structures while the loser still receives nothing. If promoting more aggressive play, the challenger could be the only one playing for the reward. (Thanks to youtch and others; thanks to RationalLemming, and to avt104981 for pointing out that this can’t result in 18 points)


Seznam kartiček

Hrabě z Carcassonne  

Celkem kartiček: 12 (jako 1 startovní blok)

Zadní strana kartiček:

Count CityBack C1.png


Král a loupeživý rytíř  

Celkem kartiček: 5+2
Count King C1-01.png 1×
Count King C1-02.png 1×
Count King C1-03.png 1×
Symbol CarcassonneC.png 
Count King C1-04.png 1×
Count King C1-05.png 1×
Celkem speciálních kartiček: 2
Count King C1.png 1×
Vysvětlivky
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feat Cloister C1.png

Řeka II  

Celkem kartiček: 12
River II C1 Tile 01.jpg 1×
 / Q
River II C1 Tile 02.jpg 1×
 / G
River II C1 Tile 03.jpg 1×
 / S
River II C1 Tile 04.jpg 1×
 / S +  
River II C1 Tile 05.jpg 1×
 / F
River II C1 Tile 06.jpg 1×
 / F
River II C1 Tile 07.jpg 1×
 / F
River II C1 Tile 08.jpg 1×
 / F + Popis
River II C1 Tile 09.jpg 1×
 / F +  
River II C1 Tile 10.jpg 1×
 / F + Symbol CarcassonneC.png 
River II C1 Tile 11.jpg 1×
 / F
River II C1 Tile 12.jpg 1×
 / F +  
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feat Cloister C1.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Kultovní místo  

Celkem kartiček: 5
Count Cult C1-01.png 1×
 
Count Cult C1-02.png 1×
 
Count Cult C1-03.png 1×
 
Count Cult C1-04.png 1×
 
Count Cult C1-05.png 1×
 
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Feat Cult C1.png | kultovní místo

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství The city of Carcassonne does count when scoring farms at the end of the game and also counts when scoring points for the King tile. (11/2013)
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Followers can be deployed on features on City of Carcassonne tiles outside the City of Carcassonne itself, for example through use of a magic portal or as a flier. (1/2013)
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství The dragon can fly around the outside of Carcassonne, treating the landscape areas as normal tiles and eating any figures on those tiles. Followers and the Count inside Carcassonne are unaffected. This represents a notable change from previous FAQs. (10/2012)
 4. Výklad pravidel komunitou Given new interpretations regarding placement of the dragon and followers on features outside the City of Carcassonne, it seems that the plague should also be allowed on the outside portion of these tiles. However, this is unofficial. (1/2013)
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství The latest rules for The River II state that “if you decide to use The Count of Carcassonne and The River II as starting tiles for a game, it is possible that one will not be able to use all of the river tiles if they are placed too close to the City of Carcassonne. River tiles which cannot be placed should be removed from the game, in accordance with the basic rules. Even if the river cannot be placed in its entirety, the game should proceed in the usual way.” See the Comments in The River II for more information.
 6. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími The original rules added the following sentence clarification: “If the river is being used, then the spring tile should be placed next, and in such a way that the river leads away from the city.” Compare this with the introductory paragraph of the rules for Count, King and Robber: “It is not recommended to combine The Count of Carcassonne and The River II, as situations may arise in which it is impossible to place tiles properly.” In other words, the official position has changed over the years.
 7. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími The original version of the rules specifically mention completion of a road, city, or cloister as necessary to trigger the placement of a follower in Carcassonne. However, the RGG version of the rules and the Big Box 2 rules change the rule to that given here.
 8. Výklad pravidel komunitou It is clear from the wording that only scoring caused by placement of a tile can trigger placement of a follower in Carcassonne. Thus, scoring from non-landscape-tile related events (such as from dispatches (The Messages or paying a ransom for the Tower (The Tower)) would not trigger follower placement. Interestingly, though, another FAQ answer (below and on the Abbey & Mayor page) indicates that placement of a barn does trigger the ability to place a follower in Carcassonne.
 9. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství The mayor, the wagon, and the abbot can be placed in the appropriate quarter of Carcassonne. The barn cannot be placed in the city of Carcassonne. (updated 3/2015)
 10. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Question: If I place a barn on a farm on which another player has farmers, causing him/her to score while I score nothing, can I move a follower to Carcassonne? (While there is no immediate score to me now, the barn is certain to score at the end of the game). Answer: Yes, that’s allowed. Only immediately scored points matter. A similar question arises with regard to trade goods, which may lead to points at the end of the game.
 11. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Question: Say I have a heretic engaged in a challenge with a monk, and I place the tile which completes the monk's cloister, so that the monk scores 9 points and I score 0. Can I still move a follower to Carcassonne in this case? Answer: Yes, triggered scoring, received no points: conditions fulfilled.
 12. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství A follower cannot be deployed to Carcassonne via a magic portal. The magic portal only allows followers to be deployed to tiles that can be legally occupied according to the usual rules, as if the player had just placed the tile in question. Carcassonne is occupied according to different rules.
 13. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství A player who completes a road, city, or cloister, but without profit, cannot deploy a follower to Carcassonne and redeploy another before the area is scored. Scoring takes place first, and then, should the occasion arise, a follower may be deployed to Carcassonne. If a player uses a follower which is already in Carcassonne, then he or she profits from the scoring, and as such may not move another follower to Carcassonne.
 14. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími This sentence is an addition to the rules in the RGG edition of Big Box 2.
 15. Výklad pravidel komunitou This sentence originally occurs later in the rules, in a section dealing with how to combine The Count of Carcassonne with other expansions. Also, the version of the rules in Count, King and Consorts clarifies that a follower may be deployed to Carcassonne in both “parts” of a double turn, rather than in both “turns” — because a double turn is considered to be a single turn, rather than two separate turns.
 16. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími This sentence also appeared in the section on combining this expansion with others.
 17. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími This last sentence is taken from HiG’s Big Box 2 rules, where it occurs a little later in the text. It also occurs in the RGG edition.
  Výklad pravidel komunitou There is also a sentence which says that, “if they are involved in a scoring, he counts as two followers as usual.” Since a mayor is valued according to the number of pennants in a city, and the wagon counts as a single follower, I can only conclude that this sentence is the result of an unfortunate copy-and-paste from the rules about big followers. It should probably read, “if they are involved in scoring a feature, they count towards the majority as usual.” However, the RGG edition translates it as, “if they are used when scoring, each counts as two followers.”
 18. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Followers in Carcassonne can be redeployed to empty roads, cities, cloisters, or farms. When an empty road, city, or cloister is completed, followers in the appropriate quarter of the city [followers in the castle can only be deployed to cities, and so on] may be redeployed and then scored immediately. In general, unoccupied cities, roads, cloisters do not earn very many points, and so this option in mostly useful for returning followers from Carcassonne to a player's supply.
 19. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími The RGG rules state “when a [feature] is scored” rather than completed, potentially providing confusion when comparing the different rule sets (e.g. for unoccupied structures, where nobody gets points). However, as castles (Bridges, Castles and Bazaars) prove, all structures do score, even if there is no follower present to get those points. Thus, no contradiction.
 20. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími This is a minor change from the original rules, which read, “before the calculation of the majority.”
 21. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Followers from the City of Carcassonne (the castle quarter) cannot move to a castle (from (Bridges, Castles and Bazaars), as a castle is not a city, but is instead a new type of feature.
 22. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Question: Until now it was impossible to deploy a second monk to a cloister... Answer: That is exactly the point. There was no rule that said only one monk could occupy a cloister. It was simply not possible because of the rules for placing tiles. This is the first opportunity for stealing a cloister away from a player. And deploying the big follower to a cloister may now be worthwhile as well.
 23. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství An abbey has all of the characteristics of a cloister, so a follower can be moved from the cathedral quarter to an abbey. A follower also can be moved from the cathedral quarter to a cult place/shrine or to a German Monastery functioning as a cloister. If so, that follower must also be declared to be a monk (not an abbot), because the feature was only finished for scoring as a cloister. A follower cannot be moved from the cathedral quarter to a German Monastery placed as an abbot (that is, one with the special German Monastery function that will be scored only at the end of the game). (6 & 10/2014)
 24. Výklad pravidel komunitou A German monastery has to be unoccupied or occupied by one monk at least (no matter the presence of other followers placed as abbots) to be considered completed when surrounded by tiles. A monastery cannot be completed if occupied only by followers placed as abbots.
 25. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství A follower can be moved from Carcassonne to a farm with a barn. The farmer will be scored immediately, and so scores only 1 point per city and is (importantly) not on the farm during the final scoring proper. [Obviously, placement of a follower in this manner still requires a scoring trigger as per the fundamental rules – this could be at the end of the game or with joining of a barnless farm to one with a barn – Chris O.]
 26. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství This is no longer entirely true. Placing of a barn, and the subsequent scoring of the farm, does count as an opportunity to remove a follower from Carcassonne. Now that farms can be scored at times other than at the end of the game, followers from the market can be moved to farms earlier in the game. That occurs immediately after the placement of the barn, and before the farmers are scored. [Joining of a farm containing a follower to a farm with a barn would logically be another opportunity – Chris O.]
 27. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Question: How does follower placement during the final scoring work? Answer: In principle very similarly to the way it works during the game. The 'trigger' for the final scoring is the player who placed the last tile and so ended the game. Beginning with the player on the left of the 'trigger' player, each player redeploys one of his or her followers from Carcassonne to an appropriate feature [followers in castle can only be deployed to cities, and so on] on the board. Followers can also be redeployed to incomplete roads, cities, cloisters, or farms, since these will also be scored at the end of the game. This process continues until no player can redeploy any more followers from Carcassonne. The Count still blocks the city quarter in which he is resident. Normally the player with the most followers in Carcassonne will be the one to redeploy the last figure.
 28. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími The statement specifying that there is only one round of redeployment is a specific clarification in the RGG rules.
 29. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Followers in Carcassonne are not scored. However, the followers can influence the usual scoring, as players can redeploy their figures to any city, road, cloister, or farm that is currently being scored.
 30. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími This sentence occurs later in the text of HiG’s Big Box 2 rules. It confirms earlier FAQs, as shown below. It is also in the RGG edition.
 31. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství The dragon can fly around the outside of Carcassonne, treating the landscape areas as normal tiles and eating any figures on those tiles. Followers (and the Count) inside Carcassonne are unaffected. This represents a notable change from previous FAQs. (10/2012)
 32. Výklad pravidel komunitou Given new interpretations regarding placement of the dragon and followers on features outside the City of Carcassonne, it seems that the plague should also be allowed on the outside portion of these tiles. However, this is unofficial. (1/2013)
 33. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Followers can be deployed on features on City of Carcassonne tiles outside the City of Carcassonne itself, for example through use of a magic portal or as a flier. (1/2013)
 34. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími The RGG Big Box 2 edition of the rules states “No player may move a follower to or from the quarter where the count stands.” (Emphasis added.) This addition is not seen in any other version of the rules.
 35. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hráč, který v průběhu hry dokončí největší město, tj. město, které se skládá z nejvíce kartiček krajiny, získá krále. Král tedy nemusí vždy získat město s nejvyšším počtem bodů, například menší město získá více bodů díky erbům nebo katedrále. Totéž platí pro cesty a loupeživého rytíře.
 36. Domácí pravidla nebo varianty V průběhu hry je často obtížné mít na paměti velikost největšího města nebo cesty. Abyste nemuseli neustále přepočítávat, můžete na počítadle bodů označit velikost největšího města a cesty neutrálním číslem pro krále a jiným číslem pro loupeživého rytíře.
 37. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hrady (z 8. rozšíření  Mosty, hrady a bazary) se pro účely bodování krále nepočítají jako města.
 38. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Město Carcassonne (z  Hrabě z Carcassonne) se při bodování za kartičku krále jako město počítá. (11/2013)
 39. Výklad pravidel komunitou Tvar města Lipska (z  Trhy v Lipsku) se po vzoru města Carcassonne počítat jako město při získávání bodů za kartičku krále.
 40. Výklad pravidel komunitou Krátké cesty na některých kartičkách CRCR, se nezapočítávají k bonusu za loupežného rytíře, protože je nelze obsadit ani bodovat.
  Inns C1 17 old junction.jpg
  Hostince
  a katedrály
  (stará verze
  křižovatky)
  Inns C1 17 new junction.jpg
  Hostince
  a katedrály
  (nová verze
  křižovatky)
  Festival10 C1-06.png
  Oslava
 41. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství U kartičky z 5. rozšíření  Opatství a starosta kde cesta vede ven ve třech směrech, je délka cesty celkový počet kartiček na cestě, nikoli pouze nejdelší vzdálenost mezi dvěma konci. Cesta má tři směry, které je třeba uzavřít, ale ve výsledku bude pravděpodobně větší.
 42. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství A knight in a besieged city from Kataři Kataři can escape via a shrine, as with a cloister. The shrines are, for the most part, identical to cloisters. That goes for escape as well.
 43. Výklad pravidel komunitou In other words, a shrine cannot adjoin more than one cloister, and vice versa.
 44. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Question: Can I place a shrine in such a way that it forces a cloister to neighbor several shrines? What effect does that have? Answer: It leads to enormous problems when multiple cloisters and shrines neighbor each other. [In other words, no, you can’t place a shrine in that way—ed.]
 45. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství The rules that restrict the placement of cloisters next to already placed shrines also restrict the placement of abbeys.
 46. Domácí pravidla nebo varianty Because the problems arise when there are multiple simultaneous challenges, one could allow placement of further shrines or cloisters into the area as long as no followers are placed on those cloisters/shrines (i.e. there are no further challenges).
 47. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství A shrine can challenge an abbey, and vice versa, because the abbey is also a cloister.
 48. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími The RGG edition of Count, King & Robber changes this to “When a heretic is placed on a shrine adjacent (orthogonally or diagonally) to an occupied monastery, a challenge occurs.” Because the part about “another player,” was removed, the final sentence in this paragraph regarding one’s own monk/heretic became unnecessary and was also removed. (12/2013)
 49. Výklad pravidel komunitou When playing with German monastery, Dutch & Belgian monastery, an abbot cannot be involved in a challenge with a heretic on a shrine/cult place, as the two scoring mechanisms are entirely different (the abbot’s monastery is never completed, so the heretic would always win). (5/2014)
 50. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími The RGG edition of Big Box 2 Big Box 2 adds, ‘That is, the monk must challenge the heretic.’
 51. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími This sentence is omitted in the RGG version.
 52. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství A magic portal also allows you to trigger a challenge on shrines, as these are areas of the landscape and tiles that were placed by the players during the game and on which a follower could also have been placed normally.
 53. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství The fairy can be assigned to a heretic.
 54. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími The RGG version adds that a player may also “choose to place no follower at all on the tile.”
 55. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství If the tile placed completes both the shrine and the cloister, no one completed the building first, and both receive the points.
 56. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Question: Imagine I have an unoccupied cloister next to an occupied shrine. I place a tile with a magic portal which completes both buildings, and choose to use the magic portal to deploy a monk to the cloister. Does this declare a challenge, and if so, who wins? Answer: This is actually an invalid placement of the follower – the magic portal cannot be used to place a follower on a completed feature (and the cloister is considered completed before the move wood phase). Thus, there can be no challenge, and the heretic gets 9 points. (updated 7/2014)
 57. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími The RGG edition adds a clarification here: “Once a challenge has been declared, the player (of those two involved in the challenge) who first completes his cult place or cloister scores 9 points as normal.”
 58. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Question: If the fairy is on the same tile as the losing heretic or monk in a challenge, does the player still score the bonus 3 points? Answer: When a challenge is resolved (that is, when someone has won), both followers are returned to the player, so no one stands next to the fairy. [At the point that a challenge is resolved and one participant “scores” zero, the building that participant is in will be incomplete. Therefore, strictly speaking, that participant does not actually take part in “scoring”—say, in the way that a player without the majority in a city does—and so does not score the bonus points —ed.]
 59. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Question: Say I have a heretic engaged in a challenge with another player's monk, and I place the tile which completes the monk's cloister, so that the monk scores 9 points and I score 0. Can I still move a follower to Carcassonne in this case? Answer: Yes, triggered scoring, received no points: conditions fulfilled.
 60. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství During a challenge, if a feature is completed, but the corresponding follower is removed by the dragon, there is no evaluation for the cloister or shrine. With the "disappearance" of the monk or heretic, the challenge ends and the other remains on the landscape until his monastery or shrine is closed or removed from the landscape.
 61. Výklad pravidel komunitou A wagon on the feature losing a challenge cannot move to an adjacent feature. The wagon is directly removed without scoring, since the feature where it is placed is uncompleted when the challenge is resolved.
 62. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství When a challenge is resolved, both the monk and heretic are removed from play. If that leaves one of the buildings incomplete, it can be reoccupied by using a magic portal or a follower from Carcassonne.