Ovce a kopce

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Hills & Sheep and the translation is 100% complete.

Na loukách v okolí Carcassonne trpělivě čekají pastýři, dokud se jim nesejde celé stádo, pěkně ovce za ovcí. Musí ale dávat pozor, aby jejich plány dříve, než své stádo dovedou bezpečně do salaše, nepřekazil vlk. Díky kopcům může ve správnou chvíli hráč získat zpět vládu nad územím, které se zdálo být už téměř ztracené. Velkou radost mají mniši z dobře založených vinic v okolí svých klášterů.

Other languages:
Hills And Sheep C2 Tile K.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Hills And Sheep C1 Tile 10.jpgPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Ovce a kopce Ovce a kopce
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Na loukách v okolí Carcassonne trpělivě čekají pastýři, dokud se jim nesejde celé stádo, pěkně ovce za ovcí. Musí ale dávat pozor, aby jejich plány dříve, než své stádo dovedou bezpečně do salaše, nepřekazil vlk. Díky kopcům může ve správnou chvíli hráč získat zpět vládu nad územím, které se zdálo být už téměř ztracené. Velkou radost mají mniši z dobře založených vinic v okolí svých klášterů.

Úvod

Symbol HillsSheep C1C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Ovce a kopce Ovce a kopce v edici C2 publikovalo vydavatelství Mindok roku 2018 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Poprvé bylo toto rozšíření vydáno roku 2014 v původní edici (C1) jako Ovce a kopce Ovce a kopce.

Toto rozšíření nelze hrát samostatně – budete potřebovat základní hru Carcassonne, do níž ho můžete začlenit úplně nebo i jen částečně. Toto rozšíření můžete také libovolně kombinovat se všemi ostatními rozšířeními hry Carcassonne.

Nové figurky a nové prvky:

 • Pastýř chová na loukách své stádo.
 • Žetony ovcí rozšiřují stádo pastýře.
 • Žetony vlků mohou pastýři rozehnat celé stádo ovcí.
 • Vinohrady pěstují mniši kolem svých klášterů.
 • Kopce mohou rozhodnout o tom kdo získá vybudované území.

Herní materiál

 • 18 nových kartiček krajiny
Hills and Sheep C2 Feature Hills Tile.png
kartička s kopcem
Hills and Sheep C2 Feature Vineyards Tile.png
kartička s vinohradem
 • 18 žetonů ovcí a vlků [1] (4x 1 ovce, 5x 2 ovce, 5x 3 ovce, 2x 4 ovce, 2x vlk)
Hills And Sheep C2 Tokens.jpg
 • 1 plátěný sáček
Hills And Sheep C2 Bag.png
 • 6 dřevěných figurek pastýřů v šesti barvách [2]
Figure Shepards C2.png

Pravidla

Příprava hry  

Všechny žetony ovcí a vlků vložte do plátěného sáčku a pořádně zamíchejte. Nové kartičky krajiny zamíchejte mezi kartičky ze základní hry. Každý hráč dále obdrží figurku pastýře ve své barvě.

Všechna pravidla základní hry zůstávají v platnosti, s výjimkami uvedenými níže.

Pastýři, ovce a vlci  

Hills And Sheep C2 Shepherd And Tokens.png
2. Umístění pastýře

Kdykoli přiložíte kartičku s loukou, můžete se rozhodnout, zda na louku položíte svého družiníka jako sedláka (jako obvykle), nebo svého pastýře. Zvolíte-li pastýře, vytáhněte si hned ze sáčku jeden žeton.

Příklad 1a: Umístění pastýře na nově přiloženou kartičku s loukou.
Příklad 1b: Vytažení žetonu z plátěného sáčku.

Jsou-li na něm ovce, položte je lícem nahoru k pastýři.

Je-li na něm vlk, máte smůlu – pastýře si vezměte zpět do své zásoby a žeton vlka vraťte zpět do sáčku.

Pastýře smíte umístit i na louku, kde se už nacházejí sedláci, ale nesmí se na ní dosud vyskytovat žádný jiný pastýř. Pastýř je speciální figurka, nikoliv obvyklý družiník.

V dalším průběhu hry má pastýř následující význam:

1. Přiložení kartičky

Přiložíte-li kartičku tak, že rozšíříte louku, na níž stojí váš pastýř, můžete na tuto kartičku nejprve podle obvyklých pravidel umístit svého družiníka a poté máte na výběr jednu z následujících dvou možností:

 • rozšířit stádo (dobrat další žeton ze sáčku)
NEBO
 • zahnat ovce do ovčince (vyhodnotit nashromážděné ovce).

Rozšíření stáda

Doberete si další žeton ze sáčku. Nastat mohou dvě situace:

Token HillsSheep Sheep3 C2.png
1. Doberete žeton ovce – v takovém případě získá stádo přírůstek, přiložte nový žeton k předchozímu nebo předchozím.
Token HillsSheep Wolf C2.png
2. Je to vlk – v takovém případě máte smůlu, vlk všechny ovce uchvátí. Všechny žetony (ovcí i vlka) vraťte do sáčku a svého pastýře si vezměte zpátky do své zásoby.

Zahnání ovcí do ovčince

V tomto případě si neberete další žeton ze sáčku, ale ovce vyhodnotíte. Za každou ovci získáte bod (za každý žeton tedy 1–4 body podle toho, kolik je na něm ovcí). Poté všechny žetony vraťte do sáčku a svého pastýře si vezměte zpět do své zásoby.

Více pastýřů na jedné louce

V průběhu hry může dojít ke spojení dříve samostatných luk s pastýři do jedné. V takovém případě se všechna stáda na louce spojí do jednoho velkého společného stáda a platí pro všechny pastýře na dané louce. Rozhodne-li se jeden hráč vyhodnotit ovce, získají plný počet bodů za ovce všichni příslušní hráči. Pokud jeden hráč vytáhne vlka, mají smůlu všichni, celé stádo je ztraceno! Všechny žetony se vracejí do sáčku a v obou případech si všichni příslušní hráči berou svého pastýře zpět do zásoby.

Hills And Sheep C2 Shepherd Example 03.png
Příklad 2: Modrý a červený mají na louce svého pastýře. Na louce jsou zároveň 4 žetony dohromady s 8 ovcemi. Na tahu je červený, přiložením označené kartičky louku rozšíří a rozhodne se ovce vyhodnotit. Červený i modrý získají po 8 bodech. Oba si vezmou svého pastýře zpět a všechny žetony se vrátí do sáčku.
Pokud by se byl však červený rozhodl rozšířit stádo a vytáhl by žeton vlka, nedostal by body žádný z hráčů.

Vyhodnocování ovcí v zásadě probíhá pouze v rámci úkonu Zahnání ovcí do ovčince.

Výjimku představuje situace, kdy dojde k úplnému uzavření příslušné louky cestami a městy. V takovém okamžiku dojde k mimořádnému vyhodnocení ovcí dle popisu výše. [3] [4]

Hills And Sheep C2 Shepherd Example 04.png
Příklad 3: Červený přiloží označenou kartičku, čímž rozšíří louku obsazenou svým pastýřem a zároveň ji uzavře. Nejprve provede akci rozšíření stáda (má štěstí – dobere žeton s 4 ovcemi) a poté provede i mimořádnou akci Zahnání ovcí do ovčince, čímž získá 7 bodů.
3. Započítání bodů

Pastýř se pro účely jakéhokoli jiného vyhodnocení nepočítá a nemá na něj žádný vliv.

Závěrečné vyhodnocení pastýře

Zůstane-li pastýř s ovcemi stát na louce až do konce hry, má příslušný hráč smůlu – za něj žádné body už nezíská.

Kopec  

Feature Hill C2.png

(Nápad: Manfred Keller)

1. Přiložení kartičky

Přikládáte-li kartičku s kopcem, vezměte si zároveň jednu další kartičku ze zakryté zásoby a položte ji pod kartičku s kopcem lícem dolů (aniž byste se na ni dívali). „Dvojkartičku“ s kopcem přiložte k hernímu plánu podle všech obvyklých pravidel [5]

Příklad 1: Umístění další kartičky pod kartičku s kopcem.
2. Umístění družiníka

Na kartičku s kopcem se umísťují všechny figurky podle obvyklých pravidel (tj. na cesty, města, kláštery a louky). Kopec platí pro celou kartičku, na níž je vyobrazen – pro všechna území na ní. [6]

3. Započítání bodů

Družiník na kartičce s kopcem má význam v okamžiku vyhodnocování příslušného území, v němž došlo ke shodě počtu družiníků více hráčů. Panuje-li shoda, získá všechny body ten hráč, jehož družiník stojí na kartičce s kopcem, ostatní hráči vyjdou naprázdno (panuje-li ovšem shoda i v počtu družiníků umístěných na kartičkách s kopcem, dostanou body všichni příslušní hráči jako obvykle). [7] [8]

Nepanuje-li však mezi hráči shoda, nemá družiník na kartičce s kopcem žádný zvláštní význam, počítá se jako normální družiník podle obvyklých pravidel. Po vyhodnocení daného území se vrací do zásoby příslušného hráče.

Příklad 2: Modrý a červený mají v okamžiku vyhodnocování ve městě každý 1 svého rytíře. Červený rytíř je na kartičce s kopcem, červený proto dostane 12 bodů, zatímco modrý nezíská žádný bod.
Závěrečné vyhodnocení kopce

Stejná pravidla platí i pro vyhodnocení na konci hry, tedy i pro sedláky na loukách.

Vinohrad  

Scoring C2 Vineyard.png
1. Přiložení kartičky

Kartička s vinohradem se přikládá podle všech obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Na kartičku s vinohradem se umísťují všichni družiníci podle běžných pravidel, nikoliv na samotný vinohrad.

3. Započítání bodů

Vinohrady mají význam při vyhodnocování klášterů. Hráč, jenž má v klášteře svého družiníka, získá za každý vinohrad na 8 sousedících kartičkách dodatečné 3 body. Jeden vinohrad tak může přinést body při vyhodnocování vícera klášterů.

Příklad 1: Vyhodnocuje se klášter obsazený červeným družiníkem. Na sousedících kartičkách jsou 3 vinohrady. Červený získá za tento klášter 18 bodů (9 + 3 + 3 + 3). Pokud později bude svůj klášter vyhodnocovat i modrý bude si za vinohrad sousedící s jeho klášterem shora také připočítat 3 body.
Závěrečné vyhodnocení vinohradu

Při hodnocování nedokončených klášterů na konci hry se za vinohrady žádné body nepřičítají! [9]

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

Hills And Sheep C2 Feature Tile 01.png
Louky mezi oběma částmi města nejsou spojené.
Hills And Sheep C2 Feature Tile 02.png
Cesty z obou stran končí u domečku.

Nové zvláštní kartičky s městy    (Autor nápadu: Jan König)

Hills And Sheep C2 Feature Tile 03.png
Pravý okraj kartičky představuje dvě oddělené části města. Přiložením jiné kartičky s městem dojde k jejich spojení.
Hills And Sheep C2 Feature Example 01.png
Příklad: Pravá kartička spojuje obě oddělené části města na levé kartičce.
Hills And Sheep C2 Feature Example 02.png

Zvláštní případ: Přiložíte-li tyto dvě kartičky takto, platí všechny čtyři části města jako spojené (obě části města na okrajích jsou znázorněny asymetricky záměrně).


Hills And Sheep C2 Feature Tile 04.png
Pravý okraj této kartičky představuje dvě oddělené . Přiložením jiné kartičky s loukou dojde k jejich spojení.
Hills And Sheep C2 Feature Example 03.png
Příklad: Pravá kartička spojuje obě oddělené louky na levé kartičce.
Hills And Sheep C2 Feature Example 04.png

Zvláštní případ: Přiložíte-li tyto dvě kartičky takto, platí obě části města jako oddělené. Rovněž horní a dolní louka jsou oddělené.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Pastýři, ovce a vlci

Hills And Sheep C2 Shepherd And Tokens.png

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Následující figurky LZE postavit na louku s pastýřem, aniž by na sebe měly vzájemně vliv:

Princezna a drak (3. rozšíření)Princezna a drak (3. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Drak žere pastýře i s ovcemi. Pokud na jedné louce stojí pastýřů více, stáda ovcí nespojujte do jednoho, ale ponechte je u jednotlivých pastýřů. Drak sežere vždy jen ovce na příslušné kartičce. Ovce se však vyhodnocují společně jako obvykle. Pastýř je speciální figurka, proto k němu nelze umístit vílu.

Věž (4. rozšíření)Věž (4. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pastýře nelze zajmout pomocí věže.

Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pastýře nelze umístit do města Carcassonne.

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Následující figurky MOHOU využít výhody postavení na kartičce s kopcem:

Poznámka: Většinová remíza není definována počtem družiníků na daném území, ale celkovou silou družiníků na ní. Síla družiníka umístěného na kopci je při remíze irelevantní (může to být starosta se silou 0).

Opatství a starosta (5. rozšíření)Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Není dovoleno položit pod kartičku s kopcem opatství. Statek je možné umístit jako obvykle, i když je na některé ze čtyř kartiček kopec. Pro statek z toho však neplyne žádná výhoda.

Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Družiníka z města Carcassonne lze v souladu s ostatními obvyklými pravidly umístit i na kartičku s kopcem a získat díky tomu při vyhodnocování daného území výhodu.

Mosty a hrady (8. rozšíření)Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Most lze postavit i na kartičku s kopcem, hrad může svou částí také ležet na kartičce s kopcem. Získáte-li v bazaru kartičku s kopcem, doberete si zakrytou kartičku pod kopec ze zásoby až v okamžiku, kdy jste na řadě.

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Body navíc za vinohrady LZE získat, je-li klášter obsazen následujícími figurkami:

OpatOpat

Výklad pravidel komunitou Za opata získáte dodatečné body za vinohrad jen v případě, že se vám podaří klášter uzavřít. Vezmete-li si ho zpět dříve, dodatečné body za vinohrady nezískáte. [10] Při vyhodnocování zahrad se dodatečné body za vinohrady nepřičítají.

Opatství a starosta (5. rozšíření)Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Dodatečné body za vinohrady se přičítají i při vyhodnocování opatství.

Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Dodatečné body za vinohrady se přičítají i při vyhodnocování svatyní. Dojde-li k souboji o vliv, pak dodatečné body získá pouze vítěz souboje.

Mosty a hrady (8. rozšíření)Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Most lze postavit i na kartičku s vinohradem.

Německé klášteryNěmecké kláštery / Holandsko-belgické klášteryHolandsko-belgické kláštery / Japonské budovyJaponské budovy

Výklad pravidel komunitou Při použití speciálních klášterů se body navíc za vinohrad započítávají pouze, pokud je družiník umístěn jako mnich a území je hodnoceno jako hotový klášter. Pokud je družiník umístěn jako převor, dodatečné body za vinohrad se neuplatní, protože převor se hodnotí až na konci hry, kdy vinohrad nemá žádný efekt.

Domácí pravidla  

Domácí pravidla nebo varianty Pokud vás skrývání kartiček pod kartičku s kopcem z důvodu strategie nezajímá, a chcete mít možnost použít všechny kartičky ve hře, můžete pod všechny vytažené kopce umístit prázdné kartičky. (přispěl Crispy Jones)

Seznam kartiček a žetonů

Celkem kartiček: 18
Hills And Sheep C2 Tile A.jpg 1×
 / H
Hills And Sheep C2 Tile B.jpg 1×
 / H
Hills And Sheep C2 Tile C.jpg 1×
 / H
Hills And Sheep C2 Tile D.jpg 1×
 / H + (T)
Hills And Sheep C2 Tile E.jpg 1×
 / H + (G) + Popis
Hills And Sheep C2 Tile F.jpg 1×
 / H + (W) + Popis
Hills And Sheep C2 Tile G.jpg 1×
 / H
Hills And Sheep C2 Tile H.jpg 1×
 / H
Hills And Sheep C2 Tile I.jpg 1×
Symbol CarcassonneC.png
Hills And Sheep C2 Tile J.jpg 1×
Symbol CarcassonneC.png
Hills And Sheep C2 Tile K.jpg 2×
 / W + Popis
Hills And Sheep C2 Tile L.jpg 2×
 / W + (E;E) + Popis
Hills And Sheep C2 Tile M.jpg 1×
 / W + (B)
Hills And Sheep C2 Tile N.jpg 1×
 / W
Hills And Sheep C2 Tile O.jpg 1×
 / W + Popis
Hills And Sheep C2 Tile P.jpg 1×
 / W
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 •  - označuje kartičky s novými ilustracemi tohoto rozšíření: Feature Hill C2.png / H | kopec; Scoring C2 Vineyard.png / W | vinohrady
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
Celkem žetonů: 18
Token HillsSheep Sheep2 C2.png 5×
Token HillsSheep Sheep3 C2.png 5×
Token HillsSheep Wolf C2.png 2×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Mindoku je nepřesně popsáno množství žetonů. Původní popis: „18 žetonů ovcí a 2 žetony vlků“, může vyznít jakoby žetonů bylo celkem 20. Tento rozpor pravděpodobně vznikl chybným překladem.
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Mindoku je figurka pojmenovaná „ovčák“. Z důvodu zachování lepší přehlednosti, ponecháváme pojmenování z původní edice.
 3. Výklad pravidel komunitou Tato výjimka se týká zvláštního případu, kdy je louka obklopena („uzavřena“ cestami a městy) a nemůže se tak již rozšiřovat. V takovém okamžiku dojde k vyhodnocení pastýřů: Hráč získá body za ovce, ovce se vrátí do sáčku a pastýř se vrátí do zásoby hráče. (12/2015)
  Louka která je zcela obklopeno bez mezer (nelze již rozšířit) neznamená, že je louka automaticky vyhodnocena. Uzavřená louka se na i tak vyhodnotí až na konci hry.
 4. Výklad pravidel komunitou Stejná výjimka platí při umístění pastýře na vnitřní louku. Vnitřní louka se nacházejí na několika kartičkách CCCC nebo CCCF, kde je uzavřena městskými hradbami a nelze ji rozšířit. Protože je v tomto případě louka již uzavřena a pokud byste pastýře umístili na vnitřní louku, provedli akci rozšíření stáda a pokud by nebyl vylosován žeton vlka, provedli byste automaticky akci zahnání ovcí do ovčince, protože louka je již uzavřená. Toto jsou příklady kartiček CCCC s vnitřními loukami:
  Inns And Cathedrals C2 Tile H.jpg
  Traders And Builders C2 Tile M.jpg
  Traders And Builders C2 Tile X.jpg
  Tower C2 Tile D.jpg
  Abbey And Mayor C2 Tile C.jpg

  Jedná se o příklady kartiček CCCF s vnitřními loukami:

  Traders And Builders C2 Tile N.jpg
  Princess And Dragon C2 Tile F.jpg
  Abbey And Mayor C2 Tile E.jpg

  Následující kartičky CCCC nemají vnitřní louku, protože není obklopena hradbami nebo cestami. Zelené políčko slouží pouze jako dekorace pro rytířskou scénu. - Každopádně by bylo poněkud zvláštní mít kolem rytířů v rytířském turnaji pastýře a stáda, že?

  EssenSpiel 2016.png
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je tažená kartičky s kopcem poslední kartičkou ve hře, může ji hráč přiložit i bez druhé kartičky pod ní. Poté proběhne běžný tah (umístění družiníka, započítání bodů). Všimněte si, že obecně by u této kartičky nebyl možný remízový tah - i když na ni bude umístěn družiník, nebude možné tohoto družiníka připojit k obsazenému území, protože hra skončí. (10/2014)
 6. Výklad pravidel komunitou Jinými slovy, nelze umístit družiníka ani jinou figurku na samotný symbol kopce.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud mají oba hráči na kopci stejný počet družiníků, remíza zůstává nerozhodnutá a získávají body oba hráči. I když je počet družiníků na kopcích nestejný, pokud má každý z hráčů s nerozhodným výsledkem alespoň jednoho družiníka na kopci, remíza zůstává nerozhodná a oba hráči získávají body. (5/2014)
 8. Domácí pravidla nebo varianty Jako alternativní metoda rozhodování se může počítat počet družiníků na kopcích. Pokud tedy mají dva hráči stejný počet družiníků ve hře, ale jeden z nich má více družiníků na kopcích než druhý, získá hráč s více družiníky na kopcích všechny body a druhý hráč žádné. (5/2014)
 9. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Stejná pravidla platí také pro ostatní náboženské stavby (kláštery, opatství, svatyně, Německé kláštery nebo Japonské budovy) pro které nemá vinohrad na konci hry při závěrečném vyhodnocení žádný vliv. (5/2014)
 10. Výklad pravidel komunitou Pokud je opat odstraněn z nedokončeného kláštera ve fázi 2. Umístění družiníka, nezískáte body za žádné přilehlé vinohrady. V tomto případě se vyhodnocuje družiník a vinohrad se v takovém případě neuplatňují.