Ruské pohádky (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Russian Promos (1st edition) and the translation is 100% complete.

Carcassonne Ruské pohádky (původní edice) - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Russian Promos C1 Description Tile 01.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. Russian Promos C1 Description Tile 03.jpg
Toto rozšíření nebylo v dalších edicích publikováno.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Úvod

Symbol RussianPromos C1.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření  Ruské pohádky v edici C1, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Hobby World roku 2013. V roce 2016 byly pravidla rozšířeny. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Jedná se o skutečné tištěné kartičky (na rozdíl od samolepek na kartičky použitých pro La Porxadu). Nevyrobil je však HiG a jejich distribuce je velmi omezená. V současné době jsou tedy považovány za "polooficiální" rozšíření.

Herní materiál

Vydání v roce 2013

 • 2 nové kartičky krajiny (Chaloupka baby Jagy a Bohatýrova volba)
 • Sáček na šňůrku s počítadlem bodů na jedné straně
Russian Promos C1 Bag Side 02.jpg
Přední strana sáčku se stahovací šňůrkou.
Russian Promos C1 Bag Side 01.jpg
Zadní strana sáčku s počítadlem bodů.

Vydání v roce 2016

 • 4 nové kartičky krajiny (2 kartičky z roku 2013, Slavík loupežník a Vodník)

Poznámka: K této reedici nebyla přiložena taška se šňůrkou.

Pravidla

Příprava hry  

Smíchejte 4 nové kartičky se zbytkem kartiček hry.

Pravidla hry  

Běžná pravidla hry Carcassonne zůstávají stejná.

Chaloupka baby Jagy

Tato kartička z roku 2013 představuje izbušku, chýši čarodějnice baby Jagy na nohou.

Russian Promos C1 Description Tile 01.jpg

Hráč, která přiloží tuto kartičku, může umístit družiníka na chýši baby Jagy. Tento družiník se stane babou Jagou! Tato kartička funguje jako „anti klášter“. Na konci hry získá hráč 1 bod za každé prázdné políčko kolem chýše baby Jagy. [1] Samotná chýše má hodnotu 1 bodu. [2] Pokud je chýše baby Jagy zcela obklopena kartičkami, vrací se družiník zpět do zásoby hráče a ten získává pouze 1 bod.

Bohatýrova volba

Tato kartička z roku 2013 představuje hrdinu Bohatýra na rozcestí. Stojí před kamenem s nápisem:

Jdi doleva a najdeš smrt
Jdi doprava a přijdeš o koně
Jdi rovně, a ztratíš sám sebe
Russian Promos C1 Description Tile 02.jpg
Pravý, spodní a levý úsek cesty jsou spojeny do jedné průchozí cesty.

Tato kartička obsahuje 2 různé cesty. Jedna cesta je průchozí se třemi odbočkami a bez křižovatky. Druhá cesta končí křižovatkou u kamene. [3] Tato kartička obsahuje 4 samostatné louky.

Slavík loupežník

Tato kartička z roku 2016 představuje Slavíka loupežníka v korunách stromů z ruské lidové pohádky „Ilja Muromez“.

Russian Promos C1 Description Tile 03.jpg
Na této kartičce se nachází průchozí cesta.

Pokud družiníci [4] obsadí cestu, která vede přes kartičku se Slavíkem loupežníkem [5] [6] (nebo obsadí cestu, která je s touto kartičkou později ve hře spojena [7]), musí hráči družiníky na tuto kartičku přesunout. [8] Družiníci pak zůstávají na kartičce se Slavíkem loupežníkem až do konce hry. [9] [10] Nicméně během svého tahu může hráč místo umístění družiníka vrátit 1 družiníka z kartičky se Slavíkem loupežníkem zpět do své zásoby a použít jej v následujícím tahu.

Vodník

Tato kartička z roku 2016 představuje Vodníka v jezeře, jakéhosi ducha který žije ve vodě.

Russian Promos C1 Description Tile 04.jpg

Jakmile hráč přiloží kartičku s Vodníkem vedle [11] jedné nebo více kartiček na herním plánu, přesunou se všechny figurky [12] [13] [14] [15] ze sousedních kartiček na kartičku s Vodníkem. V dalších tazích všichni družiníci kteří budou umístěni na libovolnou kartičku sousedící s kartičkou Vodníka se rovněž přesunou na tuto kartičku. [16] [8] Družiníci zůstávají na této kartičce až do konce hry a při závěrečném vyhodnocení získá hráč za každého takového družiníka -2 body. [10] Nicméně během svého tahu může hráč místo umístění družiníka vrátit 1 družiníka z kartičky s Vodníkem zpět do své zásoby použít jej v následujícím tahu. [17]

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 4
Russian Promos C1 Tile 01.jpg 1× (2013) 
 
Russian Promos C1 Tile 02.jpg 1× (2013) 
 + Popis
Russian Promos C1 Tile 03.jpg 1× (2016) 
 + Popis
Russian Promos C1 Tile 04.jpg 1× (2016) 
 
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že s touto kartičkou musí sousedit alespoň jedna, maximální počet prázdných políček může být 7.
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V roce 2013 byl maximální počet bodů za tuto kartičku 7; samotná kartička žádný bod nepřinášela. To bylo v pravidlech pro rok 2015 změněno. Maximální počet bodů, které lze získat, je tedy nyní 8.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Vůz se může pohybovat kolem kamene z jedné cesty na druhou, pokud je dokončená a vyhodnocená, na druhou cestu, pokud je neobsazená a nedokončená.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Umožňuje kámen na kartičce Bohatýr pohyb vozu mezi oběma úseky cest (jednonohým a trojnohým)?

  Odpověď: Ano, je to tak. (07/2020)

 4. Výklad pravidel komunitou Pravidla umožňují na kartičku se Slavíkem loupežníkem uvěznit pouze družiníky na cestách (normální družiník, velký družiník, vůz, ředitel, strážný a fantom). Speciální figurky umístěné na cestách, jako je například stavitel, však mohou být také lapeny. Stavitel bude navíc odstraněn a vrácen do zásoby hráče, pokud je uvězněn jeho poslední podpůrný družiník. Neutrálních figurek se tato akce netýká. Všimněte si, že všichni družiníci a speciální figurky na cestě spojené se stromem Slavíka loupežníka nejsou chyceni hned, pouze ti, kteří jsou nejblíže při akci chytání nejblíže ke stromu.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Může Slavík loupežník uvěznit stavitele umístěného na cestě spojené se stromem, nebo je pouze odstraněn poté, co je družiník, který ho podporuje, uvězněn Slavíkem loupežníkem?

  Odpověď: Pokud se na cestě, kde je přiložena kartička stromu, nachází více než jedna figurka, Slavík loupežník obvykle chytí jednoho družiníka (nebo speciální figurku), který je nejblíže stromu. Pokud jsou však stejně vzdálení družiníci dva (nebo speciální figurky), jsou zajati oba. (11/2021)

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: K tomuto chycení by tedy došlo při přiložení kartičky se Slavíkem loupežníkem nebo při rozšíření cesty o kartičku s loupežníkem (například při připojení dalších částí cesty). Je to tak správně?

  Odpověď: Ano, jsou tyto dva případy:

  1. Po přiložení kartičky se Slavíkem loupežníkem k cestě, a pokud jsou na cestě nějací družiníci (nebo speciální figurky), je nejbližší z nich (nebo několik, pokud jsou ve stejné vzdálenosti) zajat.
  2. Pokud se kdykoli později ve hře ke kartičce se Slavíkem loupežníkem připojí další cesta, vyhledejte znovu nejbližšího družiníka(y)/zvláštní figurky a jeden (nebo několik z nich) je opět zajat. (11/2021)
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Cesta prochází za stromem bez přerušení. Na kartičce je jeden jediný úsek cesty.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Rozděluje strom Slavíka loupežníka cestu na dva samostatné úseky?

  Odpověď: Ne. Cesta je stále považována za jeden úsek. (07/2020)

 6. Výklad pravidel komunitou Družiníka můžete umístit na cestu pomocí tajné chodby (viz 3. rozšíření  Princezna a drak), létajícího stroje (viz mini 1  Létající stroje), obrazce v obilí (viz mini 7 Symbol CropCircles C1C2.pngKruhy v obilí), nebo přesunutím družiníka z města Carcassonne (viz  Hrabě z Carcassonne) před vyhodnocením nebo přesunutím vozu po vyhodnocení (viz 5. rozšíření  Opatství a starosta).

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud neprodloužíme cestu kartičkou se Slavíkem loupežníkem a podaří se nám na ni umístit družiníka, spustí tato akce automaticky zachycení družiníka?

  Odpověď: Správně, pokud se na cestě objeví družiník, spustí se kartička se Slavíkem loupežníkem a vy znovu řešíte zajetí. (11/2021)

 7. Výklad pravidel komunitou Cesty lze propojit nejen přiložením kartičky, ale také:
  • Umístění nebo přesunutí přívozu během fáze Přesun dřeva (mini 3  Přívozy)
  • Tunely propojené žetony ( Tunel)
  V těchto případech se chycení spustí pouze v případě, že se cesta spojí s cestou se stromem Slavíka loupežníka a na cestě jsou další družiníci nebo speciální figurky.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud prodloužíme cestu s kartičkou se Slavíkem loupežníkem přesunutím přívozu nebo doplníme jeden z jejích konců kartičkou opatství, spustí se při těchto akcích automaticky chycení figukrky?

  Odpověď: Pouze figurky v nově připojené části cesty vyvolají zajetí kartičkou Slavíka loupežníka.
  Pokud je tedy figurka na cestě prodloužené přesunutím přívozu, pak ano, spustí chycení. To neplatí pro dokončení cesty kartičkou opatství, takže zde nedojde k chycení figurky. (11/2021)

 8. 8.0 8.1 Výklad pravidel komunitou Kartička Vodníkem je silnější než kartička se Slavíkem loupežníkem. V případě konfliktu má Vodník přednost.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud je aktivován Slavík loupežník i Vodník, kteří oba ovlivňují stejného družiníka, která kartička ho má uvěznit? Je Vodník v případě konfliktu silnější než Slavík loupežník (obě kartičky by mohly být přiloženy společně)?

  Odpověď: Vodník je rozhodně silnější než Slavík loupežník, takže Vodník v daném příkladu získává družiníka. Připomínáme: Ukořistěného družiníka můžete uvolnit během svého dalšího tahu, pokud neumisťujete nového. (11/2021)

 9. Výklad pravidel komunitou Figurka uvězněná Slavíkem loupežníkem není ani lupič, ani sedlák, takže se nepodílí na hodnocení cesty procházející touto kartičkou ani na hodnocení žádné přilehlé louky.
 10. 10.0 10.1 Výklad pravidel komunitou Figurky uvězněné Slavíkem loupežníkem nebo Vodníkem mohou být sežrány drakem nebo zajaty věží.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Může být některá z figurek zajatých Slavíkem loupežníkem nebo Vodníkem sežrána drakem?

  Odpověď: Ano, drak sežere každého. (11/2021)

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Může být některá z figurka zajatých Slavíkem loupežníkem nebo Vodníkem zajat věží?

  Odpověď: Ano, věž může získat figurku z kartičky se Slavíkem loupežníkem nebo z kartičky s Vodníkem. (11/2021)

 11. Výklad pravidel komunitou Vedle znamená ve vodorovném, svislém nebo úhlopříčném směru.
 12. Výklad pravidel komunitou Pravidla umožňují na kartičku s Vodníkem uvěznit družiníky (normální družiník, velký družiník, starosta, vůz, ředitel, strážný, opat a fantom). Speciální figurky (stavitel, prasátko a pastýř) také lze chytit. Statek (protože není umístěn na konkrétní kartičce) a všechny neutrální figurky nejsou ovlivněny. Stavitel a prasátko mohou být navíc vráceni do zásoby svého hráče, pokud je chycen poslední družiník, který je na území podporuje. Kartička s Vodníkem ovlivní všechny hráčské figurky sežrané drakem a bude se řídit stejnými omezeními (tj. oblasti nebudou ovlivněny) také.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Může Vodník na sousedních kartičkách uvěznit speciální figurky - stavitele, prasátko nebo pastýře? Předpokládáme, že Vodník by neměl být schopen chytat statek, protože není umístěny na konkrétní kartičce.

  Odpověď: Správně. Po přiložení kartičky s Vodníkem se vodník následně zmocní všech figurek na sousedních kartičkách, kromě neutrálních (např. víly). Tvůrce kartiček řekl, že v tomto případě se můžete odvolat na pravidla pro draka. (11/2021)

 13. Výklad pravidel komunitou Následující figurky nacházející se na územích, které se nenacházejí na konkrétní kartičce, nelze chytit do pasti: (viz 8. rozšíření  Mosty a hrady), blast města Carcassonne (viz  Hrabě z Carcassonne), oblast kola osudu (viz  Kolo osudu) a, také oblast měssat Lipska (viz  Trhy v Lipsku) z důvodu jednotnosti, ačkoli se okrsky nacházejí na konkrétních kartičkách.
 14. Výklad pravidel komunitou Existuje potenciální problém při kombinování Vodníka s  lázněmi: Lázně sousedící s kartičkou Vodníka by musely být vždy prázdné, protože všechny figurky, které by tam byli poslány, by byli uvězněny kartičkou Vodníka. V krajním případě by bylo možné, aby všechny figurky ve hře skončili uvězněny na kartičce s Vodníkem. Hráči by tedy museli strávit více tahů odstraňováním uvězněných figurek než obvykle. V důsledku toho se hra může stát velmi nudnou.
 15. Domácí pravidla nebo varianty Hráči se mohou dohodnout, že figurky v lázních - jakožto prvek související s vodou - nejsou ovlivněni kartičkou s Vodníkem, aby zabránily řetězové reakci lázně-Vodník.
 16. Výklad pravidel komunitou Figurka uvězněná Vodníkem není sedlák, nebude se tak podílet na hodnocení okolních luk.
 17. Výklad pravidel komunitou V některých přeložených pravidlech Vodníka dostupných na internetu chybí zpravidla následující dva údaje:
  • Všechny figurky umístěné na kartičkách sousedících s kartičkou Vodníka jsou uvězněni i v dalších tazích.
  • Hráči mohou z kartičky Vodníka vzít jednu figurku v případě že žádnou figurku neumístí, stejně jako u Slavíka loupežníka.