Kláštery

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Monasteries and the translation is 100% complete.
Other languages:


Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice

Úvod

Symbol německých klášterů

Více informací o samotných rozšířeních Německé kláštery a Japonské budovy naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.
Pravidla pro Německé kláštery a Japonské budovy jsou shodná.


Toto mini rozšíření obsahující šest známých německých klášterů, vám umožní obohatit kláštery o nový způsob bodování. Zda jste se rozhodli výnosně, se však dozvíte až na konci hry.


Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

 • 6 nových kartiček krajiny s Německými kláštery
 • 6 nových kartiček krajiny s Japonskými budovami

Pravidla

Exclamation2.png

Protože družiník může být v tomto rozšíření umístěn jako opat, neměl by být zaměněn s družiníkem opatem z rozšíření Opat.

Exclamation2.png

Když se níže uvedená pravidla zmiňují o speciálních kartičkách, předpokládejte že se týkají jak Německých klášterů tak Japonských budov. Protože mají tato rozšíření stejná pravidla, jsou v níže uvedeném textu z důvodu zjednodušení zmiňovány pouze jako speciální kláštery.

Příprava hry  

Odstraňte „původní“ kartičky s kláštery ze základní hry a vraťte je do krabice. [1] Kartičky krajiny s speciálními kláštery zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Vytáhnete-li si kartičku s speciálním klášterem, přiložte ji na herní plán podle obvyklých pravidel.

2. Umístění figurky

Poté můžete umístit družiníka na jakýkoli území vyobrazené na kartičce podle běžných pravidel. Při umístění družiníka na speciální klášter máte dvě možnosti: [2]

 • Mnich: V tomto případě se speciálními kláštery hrajete stejným způsobem, jako s kláštery ze základní hry. Po obestavění kartičkami je speciální klášter dokončen, následně vyhodnocen a družiník se vrací zpět do vaší zásoby.
NEBO
 • Opat: V tomto případě družiníka umístěte na bok. Takto umístěný družiník zůstává na hrací ploše až do konce hry. Vyhodnocení speciálního kláštera proběhne až na konci hry.
Červený si vytáhl kartičku se speciálním klášterem a přiložil ji podle běžných pravidel. Následně se rozhodne umístit svého družiníka na klášter jako opata a položí jej na bok.

3a. Započítání bodů za mnicha

Družiník umístěný na speciálním klášteře jako mnich se hodnotí podle základních pravidel hry.

3b. Započítání bodů za opata při závěrečném vyhodnocení

Družiník umístěný jako opat ve speciálním klášteře není do konce hry vyhodnocen. Za svého opata dostanete 1 bod za každou kartičku, která je od jeho kláštera umístěná vertikálně a horizontálně (tedy v kříži) včetně kartičky, na které je klášter. Body se počítají za všechny kartičky až do přerušení krajiny nebo konce hrací plochy. Pokud se ve svých osách střetne s jinou osou (nebo i klášterem) jiného hráče, nemá to jakýkoliv vliv na bodování - body dostane každý hráč za své kláštery.

Příklad: Modrý i červený použili ve hře opata a nyní na konci hry se vyhodnotí. Opat modrého získá 2 + 0 + 2 + 1 + 1 = 6 bodů. Protože vpravo od kláštera je mezera, nedostane modrý na této straně žádné body. Opat červeného získá 4 + 2 + 1 + 2 + 1 = 10 bodů.

Poznámka: V zájmu srozumitelnosti jsou číselné údaje odpovídají počtu kartiček v příkladu v následujícím pořadí: Sloupec nahoru, řádek vpravo, sloupec dolů, řádek vlevo a kartička s klášterem.

Kombinace s dalšími rozšířeními

Všeobecné pravidla:

 • Icon World Black.png Na speciální klášter můžete umístit následující figurky, které je postaví jako mnich (stojící) nebo jako opat (na bok):
 • Icon World Black.png Tyto dvě možnosti (umístění družiníka jako mnicha nebo jako opata) jsou k dispozici vždy, když je družiník umísťován na speciální klášter: počáteční umístění družiníka, pohyb vozu, tajná chodba, létající stroj atd. (5/2014)
 • Icon Open Book.png Všimněte si, že speciální klášter je pouze akce, i když jej lze použít dvěma různými způsoby. Pokud je obsazen družiníkem, nelze již do kláštera umístit fantoma, přesunout vůz nebo do něj umístit družiníka pomocí tajné chodby. (7/2014)
 • Icon World Black.png Běžná pravidla předpokládají, že v daném okamžiku může nastat pouze jedna ze dvou možností umístění družiníka. V kombinaci s dalšími rozšířeními (viz rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka, Létající stroje a rozšíření Jubilejní edice 20 let) může být klášter během vyhodnocování obsazen více družiníků. Mohou tak nastat následující situace:
  1. Speciální klášter obsazený minimálně jedním družiníkem umístěným jako mnich a libovolným počtem družiníků umístěných jako opati:
   • Toto území bude vyhodnoceno jako normální klášter, přitom budou zohledněni všichni družiníci umístění jako mniši, a to buď po dokončení (obestavěním kartičkami), nebo na konci hry (pokud ještě není dokončen).
   • Hráč (hráči) s převahou družiníků umístěných jako mniši obdrží počet bodů, který má klášter v tomto okamžiku hodnotu, a tyto družiníci budou vráceny svým majitelům.
   • Všichni družiníci umístění jako opati na území budou bodově ohodnoceny, jak je uvedeno v dalším scénáři.
  2. Speciální klášter obsazený pouze družiníky umístěnými jako opati:
   • Toto území bude hodnoceno až na konci hry, území není pro družiníky umístěné jako opati považováno v průběhu hry za dokončený, i když je obklopeno kartičkami.
   • Hráč (hráči) s převahou družiníků umístěných jako opati obdrží počet bodů, takový jakou má hodnocené území hodnotu.

Symbol CountKingRobber C1C2.png Král, hrabě a řeka:

 • Icon World Black.png Družiník umístěný jako opat se nemůže účastnit souboje o vliv s kacířem na svatyni. Oba mechanismy hodnocení jsou zcela odlišné (klášter, s družiníkem umístěným jako opat, není nikdy dokončen, takže by vždy vyhrál kacíř). (5/2014)
 • Icon World Black.png Hráči mohou umístit družiníky ze čtvrti katedrálou na dokončený speciální klášter, který se chystá být hodnocen. Družiníky lze umístit pouze jako mnichy. Umístění družiníka jako opata není povoleno, protože by se neúčastnili aktuálního bodování.

 Icon Open Book.png Otázka: V předchozím vysvětlení bylo uvedeno, že do zvláštního kláštera s družiníkem umístěným jako opat nelze umístit družiníka ze čtvrti s katedrálou ve městě Carcassonne, protože nebude dokončen v obvyklém časovém rámci.
Pokud má však zvláštní klášter družiníka umístěného jako mnicha (tj. chová se jako normální klášter) a je dokončen, můžete do něj umístit družiníka ze čtvrti katedrálou a umístit ho místo něj jako opata?

Odpověď: Na speciální klášter nemůžete umístit družiníka ze čtvrti s katedrálou jako opata, pokud je dokončen jako běžný klášter s družiníkem umístěným jako mnich (tj. zcela obklopen dlaždicemi).
družiníka ze čtvrti s katedrálou můžete do speciálního kláštera umístit pouze jako mnicha, protože pouze tento prvek (speciální klášter působící jako normální klášter) je doplněn pro bodování. (10/2014)

Symbol BridgesCastlesBazaars C1C2.png Mosty a hrady:

 • Icon Open Book.png Protože družiník umístěný jako opat získává body až na konci hry a tento speciální klášter se v takovém případě nikdy nepovažuje za dokončený. Družiník na hradě tak nezíská body za klášter s družiníkem umístěným jako opat. (5/2014)

Symbol HillsSheep C1C2.png Ovce a kopce:

 • Icon Open Book.png Při použití speciálních klášterů se bonus za vinici použije pouze pokud je družiník umístěn jako mnich a území je hodnoceno jako původní klášter. Pokud je družiník na speciálním klášteře umístěný jako opat, bonus za vinici nezíská, protože opat se vyhodnocuje až na konci hry, kdy vinice nemá žádný účinek. (5/2014)

Symbol Flier C1C2.png Létající stroje:

 • Icon Open Book.png Pokud je pomocí Létajících strojů na speciální klášter umístěn druhý družiník, může si hráč vybrat (bez ohledu na umístění prvního družiníka), zda ho umístí jako mnicha nebo opata. Ovšem pokud je speciální klášter již obklopen osmi kartičkami (představuje tak dokončený klášter) musí být druhý družiník umístěn už pouze jako opat. (7/2014)

Seznam kartiček

Německé kláštery  

Celkem kartiček: 6

German Monasteries C2 Tile 01.jpg 1x
German Monasteries C2 Tile 02.jpg 1x
German Monasteries C2 Tile 03.jpg 1x
German Monasteries C2 Tile 04.jpg 1x
German Monasteries C2 Tile 05.jpg 1x
German Monasteries C2 Tile 06.jpg 1x

Japonské budovy  

Celkem kartiček: 6

Japanese Buildings C2 Tile A.jpg 1x
Japanese Buildings C2 Tile B.jpg 1x
Japanese Buildings C2 Tile C.jpg 1x
Japanese Buildings C2 Tile D.jpg 1x
Japanese Buildings C2 Tile E.jpg 1x
Japanese Buildings C2 Tile F.jpg 1x

Popis jednotlivých klášterů

Německé kláštery


Monasteries C2 Picture GE01.png

Andechs Monastery
(Bayern)

On the eastern shore of Lake Ammersee, Andechs Monastery, the oldest pilgrimage site in Bavaria, is located. It was founded in 1455 as a branch office of the Benedictine monks. The monastery is also known far beyond the borders of Bavaria for its beer.
www.andechs.de

Monasteries C2 Picture GE02.png

Eberbach Monastery
(Hessen)

The Eberbach Monastery is a former Cistercian abbey near Eltville. The monastery was founded in the 12th century, and with its Romanesque and early Gothic features, is one of the most important monuments in Europe. It gained worldwide fame as a filming location for the film adaptation of the novel "The Name of the Rose" by Umberto Eco.
www.kloster-eberbach.de

Monasteries C2 Picture GE03.png

Lorch Monastery
(Baden-Württemberg)

Lorch, a former Benedictine monastery, is situated on a mountain ridge above the Rems valley, and is visible from far away. It was donated in 1102 by Duke Frederick I of Swabia and his family. The heyday of the Benedictine monastery was during the late Middle Ages. Even today, the charming monastery, complete with church, retreat, farm buildings and a garden, surrounded by a circular wall, is still completely intact, and attracts many visitors.

www.kloster-lorch.com

Monasteries C2 Picture GE04.png

Maria Laach Monastery
(Eifel/Rheinland-Pfalz)

Founded in 1093 the Maria Laach is a high medieval monastery, located on the southwest side of Laacher Lake. A landmark of this Benedictine monastery is the 6-towered monastery church, the Laacher Munster.

www.maria-laach.de

Monasteries C2 Picture GE05.jpg

Marienthal Monastery
(Sachsen)

The monastery of St. Marienthal is the oldest convent of the Cistercian Order in Germany. It has continuously been in operation from its founding in 1234 until today. It is situated near Görlitz, on the border triangle of Germany, Poland and the Czech Republic.
www.kloster-marienthal.de

Monasteries C2 Picture GE06.png

Maulbronn Monastery
(Baden-Württemberg)

The Maulbronn Monastery, a former Cistercian abbey which is now recognized as a World Heritage Site, is considered to be the most well-preserved medieval monastery north of the Alps. Founded in the 12th century, all styles and levels of development of the Romanesque period through the late Gothic period are represented here.
www.kloster-maulbronn.de

Japonské budovy


Japanese Buildings C2 Picture 01.png

KINKAKUJI

This Budhist temple in Kyoto is covered in gold and is one of the most popular buildings in Japan, attracting a large number of visitors anually. It was registered as a Wold Heritage Site in 1994.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kinkaku-ji

Japanese Buildings C2 Picture 02.png

KAMINARIMON

It is the gate of Sensoji in Tokyo. It was first built in 941 by a military commander but then reconstructed at its current location in 1635. It is said that this was the time when they built the 2 statues flanking the gate, though it has been burnt down a couple of times and the current structure dates from 1960.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaminarimon

Japanese Buildings C2 Picture 03.png

GOJYU-NO-TOU
(five-story pagoda)

It is in HOURYUJI. Hourjuyi is an area with the oldest wooden buildings in the world. Many pictures and carvings show the history of Japan for more than 1.300 years. In 1993, it was Japan first registered World Heritage Site.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hōryū-ji

Japanese Buildings C2 Picture 04.png

HIMEJIJO

It is also called Shirasagijo (Egret castle). This castle comprising 83 buildings with highly developed systems of defence and ingenious protection devices dates from the beginning of the Shogun period. It is a masterpiece of contruction in wood, combining function with aesthetic appeal, and also registered a World Heritage Site in 1993.

https://en.wikipedia.org/wiki/Himeji_Castle

Japanese Buildings C2 Picture 05.png

GORYOUKAKU

It is a fort in Hokkaido and was built to protect the city of Hokodate. It is a famous place for the fight between the old government (Shogun side) and the new goverment (Imperial side) in the last stage of the Edo period. After the fort had lost its military importance, it was eventually turned into a public park in the 1910s. Over one thousand cherry trees were planted along its moats, making it one of Hokkaido's best cherry blossom spots.
https://en.wikipedia.org/wiki/Goryōkaku

Japanese Buildings C2 Picture 06.png

KAMAKURA DAIBITSU

It is a Buddhist temple mainly containing one giant bronze statue of Buddha with a height of 13.35m and a weight of 121t. Monks may enter it to pray inside the statue. Its first building was made out of wood and dates from 1252. A few years later, as the wooden structure was damaged badly by a storm, it was decided to build it from Bronze. Since the big tsunami in September 20, 1488 washed all buildings away, the statue stays in the open air.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kōtoku-in


Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon House Black.png Alternativně mohou být speciální kláštery přidány do hry bez odebrání původních klášterů. Pokud však hrajete pouze se základní hrou bez dalších rozšíření, může být kartiček s kláštery příliš mnoho. (4/2014)
 2. Icon World Black.png Tento odstavec byl v anglické verzi přeformulován tak, aby bylo lépe zřejmé, že hráči mohou umístit družiníky i na jiná území vyobrazená na kartičce.