Oslava 15

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Festival and the translation is 100% complete.


Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření oslava v nové edici (C2) nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Vydavatelství HiG vydalo německá pravidla k tomuto rozšíření v roce 2016. V roce 2022 byly znovu vydány v třetí edici (C3). Na této stránce je uveden neoficiální překlad s korekcemi podle této stránky.

Více informací o nové edici a třetí edici samotného rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).
Proč by neměli obyvatelé Carcassonne také oslavovat? A jak je to u většiny oslav běžné, často se zaběhlá pravidla změní...

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Oslavu můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 10 nových kartiček krajiny s oslavou (označených symbolem 15)
Slavnost
 • 2 speciální kartičky s pravidly v němčině a angličtině (při hře se nepoužijí)

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky s oslavou zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Vytáhnete-li si kartičku s oslavou, přiložíte ji do krajiny podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky můžete...

 • umístit jednu svoji figurku [1] podle běžných pravidel
NEBO
 • vrátit jednu svoji figurku [2] [3] [4] umístěného na kartičkách hrací plochy [5] zpět do své zásoby.[6] [7]

Můžete se také rozhodnout že žádnou z výše uvedených akcí neprovedete. Na samotný symbol oslavy družiníka umístit nelze.

Uvězněné družiníky (Hrajete-li se 4. Rozšířením Věž), si nelze tímto způsobem vzít zpět do své zásoby. [8]

3. Započítání bodů

Když dokončíte jedno nebo více území (např. cestu, město nebo klášter) přiložením kartičky s oslavou, získáte body podle obvyklých pravidel.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry kartičky s oslavou žádné další body nepřináší.

Seznam kartiček

Edice C3  

Celkem kartiček: 10
Festival C3 Tile 01.png 1×
Festival C3 Tile 03.png 1×
Festival C3 Tile 04.png 1×
Festival C3 Tile 05.png 1×
Festival C3 Tile 09.png 1×
Festival C3 Tile 10.png 1×

Celkem kartiček s pravidly: 2

Festival C3 Tile 11 Front.pngFestival C3 Tile 11 Back.png x1
 Přední a zadní strana kartičky  s německými pravidly
Festival C3 Tile 12 Front.pngFestival C3 Tile 12 Back.png x1
 Přední a zadní strana kartičky  s anglickými pravidly

Edice C2  

Celkem kartiček: 10
Festival15-01.png 1×
Festival15-03.png 1×
Festival15-04.png 1×
Festival15-05.png 1×
Festival15-09.png 1×
Festival15-10.png 1×

Celkem kartiček s pravidly: 2

Festival15-11 Front.pngFestival15-11 Back.png 1x
 Přední a zadní strana kartičky  s německými pravidly
Festival15-12 Front.pngFestival15-12 Back.png 1x
 Přední a zadní strana kartičky  s anglickými pravidly

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla vydaná CundCo používají slovo „družiník“, a pravidla od HiG odkazují na „figurku“. Zde se řídíme pravidly HiG a podle toho upravujeme znění.
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Tato akce platí pro všechny družiníky a speciální figurky, včetně základního družiníka, velkého družiníka, vozu, starosty, stavitele, prasátka, statku, pastýře, fantoma, opata (C2), ředitele (C2) a strážného družiníka. (5/2015; aktualizováno 12/2018; aktualizováno 2/2023)
 3. Výklad pravidel komunitou Za žádného družiníka ani speciální figurku nedostanete při odebrání z jakéhokoliv území žádné body. Včetně opata a pastýře ale uvědomte si že:
  • Bylo by divné použít toto rozšíření k odebrání opata, protože má svůj vlastní mechanismus, umožňující hodnocení při odebrání.
  • Pokud byste odebraly pastýře, nebude vyvoláno žádné „zahnání ovcí do ovčince“ a nebude provedeno žádné vyhodnocení stáda. Oficiální objasnění toho, co se v tomto případě děje se stádem, nemáme. Mohou nastat následující dvě možnosti:
   • Jakmile je pastýř odstraněn z hrací plochy, vrátí se stádo bez vyhodnocení do sáčku.
   • Stádo zůstává na herním plánu. Pokud s odstraněným pastýřem sdílejí stádo další pastýři, nebudou tímto úkonem ovlivněni; v opačném případě by stádo mohlo být přivlastněno novým pastýřem. Byl by to podobný případ jako s ovcemi nacházejícími se na kartičkách rozšíření Řeka III v první edice nebo Půlky.
  Hráči by se začátku hry měli dohodnout, kterou možnost zvolí.
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hráč nemůže odebrat figurku jiného hráče. A nemůže vrátit neutrální figurky (například vílu nebo draka).
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Protože město Carcassonne z rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka je také součástí hrací plochy, je možné odtud také odebrat družiníka (i když je hrabě ve stejné oblasti). Totéž platí pro město Lipsko (Trhy v Lipsku), lázeňské domy (Lázně) a z první edice Kolo osudu (z políček s korunami). (aktualizováno 12/2018)
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je oslava použita k odebrání družiníka, nelze přesunout vílu, protože úkon byl proveden ve fázi 2. Umístění družiníka.(5/2014)
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je oslava použita k odebraní družiníka, může být stále v tomto tahu umístěn fantom. (11/2013)
 8. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech k 10. výročí od Mindoku je uvedeno že nelze tímto způsobem vrátit figurky na věžích. Toto pravidlo dnes již neplatí, figurky na věžích lze pomocí oslavy vrátit zpět do zásoby hráče.