Oslava 15

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Festival and the translation is 100% complete.


Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření oslava v nové edici (C2) nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Vydavatelství HiG vydalo německá pravidla k tomuto rozšíření v roce 2016. V roce 2022 byly znovu vydány v třetí edici (C3). Na této stránce je uveden neoficiální překlad s korekcemi podle této stránky.

Více informací o nové edici a třetí edici samotného rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).
Proč by neměli obyvatelé Carcassonne také oslavovat? A jak je to u většiny oslav běžné, často se zaběhlá pravidla změní...

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Oslavu můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 10 nových kartiček krajiny s oslavou (označených symbolem 15)
Slavnost
 • 2 speciální kartičky s pravidly v němčině a angličtině (při hře se nepoužijí)

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky s oslavou zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Vytáhnete-li si kartičku s oslavou, přiložíte ji do krajiny podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky můžete...

 • umístit jednu svoji figurku [1] podle běžných pravidel
NEBO
 • vrátit jednu svoji figurku [2] [3] [4] umístěného na kartičkách hrací plochy [5] zpět do své zásoby.[6] [7]

Můžete se také rozhodnout že žádnou z výše uvedených akcí neprovedete. Na samotný symbol oslavy družiníka umístit nelze.

Uvězněné družiníky (Hrajete-li se 4. Rozšířením Věž), si nelze tímto způsobem vzít zpět do své zásoby. [8]

3. Započítání bodů

Když dokončíte jedno nebo více území (např. cestu, město nebo klášter) přiložením kartičky s oslavou, získáte body podle obvyklých pravidel.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry kartičky s oslavou žádné další body nepřináší.

Seznam kartiček

Edice C2  

Celkem kartiček: 10
Festival15-01.png 1x
Festival15-02.png 1x
Festival15-03.png 1x
Festival15-04.png 1x
Festival15-05.png 1x
Festival15-06.png 1x
Festival15-07.png 1x
Festival15-08.png 1x
Festival15-09.png 1x
Festival15-10.png 1x

Celkem kartiček s pravidly: 2

Festival15-11 Front.pngFestival15-11 Back.png 1x
 Přední a zadní strana kartičky  s německými pravidly
Festival15-12 Front.pngFestival15-12 Back.png 1x
 Přední a zadní strana kartičky  s anglickými pravidly

Edice C3  

Celkem kartiček: 10
Festival C3 Tile 01.png 1x
Festival C3 Tile 02.png 1x
Festival C3 Tile 03.png 1x
Festival C3 Tile 04.png 1x
Festival C3 Tile 05.png 1x
Festival C3 Tile 06.png 1x
Festival C3 Tile 07.png 1x
Festival C3 Tile 08.png 1x
Festival C3 Tile 09.png 1x
Festival C3 Tile 10.png 1x

Celkem kartiček s pravidly: 2

Festival C3 Tile 11 Front.pngFestival C3 Tile 11 Back.png x1
 Přední a zadní strana kartičky  s německými pravidly
Festival C3 Tile 12 Front.pngFestival C3 Tile 12 Back.png x1
 Přední a zadní strana kartičky  s anglickými pravidly

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla vydaná CundCo používají slovo „družiník“, a pravidla od HiG odkazují na „figurku“. Zde se řídíme pravidly HiG a podle toho upravujeme znění.
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Tato akce platí pro všechny družiníky a speciální figurky, včetně normálního družiníka, velkého družiníka, vozu, starosty, stavitele, prasátka, statku, pastýře, fantoma, opata a ředitele. (5/2015; aktualizováno 12/2018)
 3. Výklad pravidel komunitou Za žádného družiníka ani speciální figurku nedostanete při odebrání z jakéhokoliv území žádné body. Včetně opata a pastýře ale uvědomte si že:
  • Bylo by divné použít toto rozšíření k odebrání opata, protože má svůj vlastní mechanismus, umožňující hodnocení při odebrání.
  • Pokud byste odebraly pastýře, nebude vyvoláno žádné „zahnání ovcí do ovčince“ a nebude provedeno vyhodnocení stáda. Oficiální objasnění toho, co se v tomto případě děje se stádem, nemáme. Mohou nastat dvě možnosti:
   • Stádo je vráceno do sáčku bez vyhodnocení, jakmile je jejich pastýř odstraněn z hrací plochy.
   • Stádo zůstává na herním plánu. Pokud s odstraněným pastýřem sdílejí stádo další pastýři, nebudou tímto úkonem ovlivněni; v opačném případě by stádo mohlo být přivlastněno novým pastýřem. Byl by to podobný případ jako s ovcemi nacházejícími se na kartičkách rozšíření Řeka III nebo Půlky.
  Hráči by se začátku hry měli dohodnout, kterou možnost zvolí.
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hráč nemůže odebrat figurku jiného hráče. A nemůže vrátit neutrální figurky (například vílu nebo draka).
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Protože město Carcassonne z rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka je také součástí hrací plochy, je možné odtud také odebrat družiníka (i když je hrabě ve stejné oblasti). Totéž platí pro město Lipsko (Trhy v Lipsku), lázeňské domy (Lázně) a z první edice Kolo osudu (z políček s korunami). (aktualizováno 12/2018)
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je oslava použita k odebrání družiníka, nelze přesunout vílu, protože úkon byl proveden ve fázi 2. Umístění družiníka.(5/2014)
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je oslava použita k odebraní družiníka, může být stále v tomto tahu umístěn fantom. (11/2013)
 8. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech k 10. výročí od Mindoku je uvedeno že nelze tímto způsobem vrátit figurky na věžích. Toto pravidlo dnes již neplatí, figurky na věžích lze pomocí oslavy vrátit zpět do zásoby hráče.