Ovocné stromy

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Fruit-Bearing Trees and the translation is 100% complete.

Carcassonne Ovocné stromy - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

FruitTrees05.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


S tímto rozšířením bude Carcassonne obklopeno různými ovocnými stromy. Čím větší bude vaše nabídka ovoce, tím vyšší bude váš zisk.

Úvod

Symbol FruitBearingTrees C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření  Ovocné stromy v edici C2, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2018 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření nebylo vydané v původní edici (zkráceně C1).

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Ovocné stromy můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 6 nových kartiček krajiny s šesti druhy ovocných stromů (kdoule, jablko, meruňka, třešeň, švestka a černý bez)
Fruit-Bearing Trees C2 Feature.jpg
kartička s ovocným stromem
 • 24 žetonů ovoce (4 žetony od každého ovoce s hodnotou 5, 4, 3 a 2 na zadní straně)
Token FruitBearingTrees.png
přední strana žetonů
Token FruitBearingTrees back.png
zadní strana žetonů

Pravidla

Příprava hry  

Všech šest kartiček krajiny s ovocnými stromy zamíchejte mezi ostatní kartičky hry. Žetony ovoce rozdělte podle jejich typu, hodnotami dolů je srovnejte do šesti kupiček a připravte vedle počítadla bodů.

Ovocné stromy  

Scoring C2 Fruit-Bearing Trees.png
1. Přiložení kartičky

Doberete-li si kartičku s ovocným stromem, přiložte ji podle obvyklých pravidel. Poté na ovocný strom umístěte sloupeček se 4 žetony ovoce (stejného druhu). Můžete zvolit ovoce dle typu ovocného stromu, nicméně ve hře nezáleží na tom, jaký druh ovoce na kartičku umístíte. Je možné kombinovat jakýkoli druh stromu s druhem ovoce.

Umístění 4 žetonů ovoce na ovocný strom.
2. Umístění družiníka

Na kartičku s ovocným stromem můžete podle běžných pravidel umístit družiníka. Není dovoleno umístit družiníka na samotný ovocný strom.

Provedení „akce s ovocem“

Pokud jste umístili družiníka. Případně pokud v pozdějším tahu přiložíte kartičku sousedící (svisle, vodorovně nebo úhlopříčně) s kartičkou ovocného stromu a umístíte družiníka, může v obou případech provést jednu z následujících dvou akcí: [1] [2] [3] [4]

 • Sklizeň
 • Prodej
Sklizeň

Vezměte si horní žeton ze sloupečku, umístěném na kartičce s ovocným stromem. Poté okamžitě získáte body podle hodnoty na žetonu s ovocem. Žeton si položíte před sebe.

Prodej

Místo toho, abyste si vzali nový žeton ovoce, můžete se rozhodnout dříve sklizené ovocné žetony prodat. Můžete prodat 1 až 4 žetony (čím více prodáte, tím více bodů získáte). Pokud chcete prodat více než jeden žeton, musíte mít v jedné sadě různé druhy ovoce. Najednou můžete prodávat pouze jednu sadu. Při prodeji nezáleží na hodnotě na rubové straně žetonu. Prodané ovocné žetony jsou poté odloženy stranou a už se ve hře nepoužijí.

Body za prodej ovoce
Fruit-Bearing Trees C2 Selling 01.png1 žeton = 3 body
Fruit-Bearing Trees C2 Selling 02.png2 žetony = 6 bodů
Fruit-Bearing Trees C2 Selling 03.png3 žetony = 10 bodů
Fruit-Bearing Trees C2 Selling 04.png4 žetony = 15 bodů

Následující příklady ukazují akci sklizně a prodeje:

SKLIZEŇ
Příklad: Sklizeň
Červený přiloží kartičku vedle kartičky s jabloní a umístí družiníka. Rozhodne se pro sklizeň. Vezmete si horní žeton ovoce ze sloupečku na jabloni a podívá se na jeho hodnotu. Získává 3 body a položí jej před sebe k ostatním žetonům ovoce.
PRODEJ
Příklad: Prodej
Později červený znovu přiloží kartičku vedle jabloně a umístí družiníka. Nyní chcete prodávat. Červený dosud sklidil 2 žetony s jablkem, 1 meruňku a 1 třešeň. Prodá tři různé žetony ovoce za 10 bodů. Jelikož může prodat najednou pouze jednu sadu, jeden žeton jablka si ponechá.
3. Započítání bodů

Pokud přiložením kartičky s ovocným stromem dokončíte jednu nebo více území (např. klášter, cestu atd.) hodnotí se toto území podle obvyklých pravidel.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry získáte za každý žeton ovoce 1 bod.

Seznam kartiček a žetonů

Celkem kartiček: 6
FruitTrees01.png 1×
 
FruitTrees02.png 1×
 + (W)
FruitTrees03.png 1×
 
FruitTrees04.png 1×
 + (B)
FruitTrees05.png 1×
 
FruitTrees06.png 1×
 
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Scoring C2 Fruit-Bearing Trees.png | ovocný strom (má různé grafické provedení)
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
 • Strom se chová jako křižovatka, rozděluje jednotlivé části cesty.
Celkem žetonů: 24
Token FruitBearingTree C3 apple.png 4×
Token FruitBearingTree C3 apricot.png 4×
Token FruitBearingTree C3 plum.png 4×
Token FruitBearingTree C3 cherry.png 4×
Token FruitBearingTree C3 quince.png 4×

4 žetony od každého druh ovoce mají na zadní straně hodnotu (2, 3, 4 a 5).

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Akce s ovocem může nastat když ...
  • je přiložena kartička s ovocným stromem a je na ni umístěn družiník (ve stejném tahu).
  NEBO
  • vedle kartičky s ovocným stromem je přiložena nová kartička a opět je na ni umístěn družiník (v pozdějším tahu). V tomto případě nezáleží na tom, kdo přiložil kartičku s ovocným stromem.
  Uvědomte si:
  • Pravidla vyžadují umístění družiníka: Umístěný družiník může být první nebo druhý v pořadí (fantom). Umístění speciální figurky, neutrální figurky nebo žetonu se nepočítá.
  • Akce s ovocem je volitelná, můžete se také rozhodnout že ji neprovede.
 2. Otázka bez oficiálního vysvětlení Výklad původních pravidel HiG naznačuje, že hráč může provést jednu akci ovoce na ovocném stromě přítomném na právě přiložené kartičce a také na jakékoli sousední. Dále e akce provádí za každého družiníka umístěného v hrané fázi tahu (pokud je umístíte jakéhokoli družiníka plus fantoma). Pro tuto situaci by bylo nutné oficiální objasnění.
  Fruit-Bearing Trees C2 Clarification Example 01.png
  Příklad 1: Červený umístí na kartičku s ovocným stromem družiníka a fantoma. Obě figurky mají přístup ke 3 stromům, červený tak může provést 2 akce s ovocem na každý strom, to znamená celkem 6 sklizní.
 3. Výklad pravidel komunitou Pravidla pro provedení akce s ovocem vyžadují přímé umístění družiníka během fáze 2. Umístění družiníka na právě položenou kartičku. Tím se vylučují jiné způsoby umístění družiníka:
  • Umístění na jiné kartičky, ale ne na právě přiloženou ve správné fázi:
  • Umístění na právě přiloženou kartičku během dalších fází:
  • Umístění na jiné kartičky během jiných fází:
   • Umístění družiníka na klášter kartou Koncil (Dárky Dárky)
   • Přesunutí družiníka kartou Změna postoje (Dárky Dárky)
  Umístění dílku věže a následně fantoma (jako druhého v pořadí) na vrchol věže (vedle kartičky s ovocným stromem) vyhovuje požadavku na provedení akce s ovocem (4. rozšíření Věž Věž a Družina Družina).
 4. Výklad pravidel komunitou Akce s ovocem probíhá ve fázi 2. Umístění družiníka. Tento úkon bude tedy probíhat jako obvykle, ovšem pozdější úkony v pořadí mohou družiníka z kartičky odstranit. Může být například sežrán drakem (z 3. rozšíření Princezna a drak Princezna a drak).