Ovocné stromy

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Fruit-Bearing Trees and the translation is 100% complete.

Hlavní strana  > Carcassonne  > Ovocné stromy


Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření ovocné stromy v nové edici (C2) nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Vydavatelství HiG vydalo německá pravidla k tomuto rozšíření v roce 2018. Na této stránce je uveden neoficiální překlad s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

S tímto rozšířením bude Carcassonne obklopeno různými ovocnými stromy. Čím větší bude vaše nabídka ovoce, tím vyšší bude váš zisk.

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Ovocné stromy můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 6 nových kartiček krajiny s šesti druhy ovocných stromů (kdoule, jablko, meruňka, třešeň, švestka a černý bez)
Kartička s ovocným stromem
 • 24 žetonů ovoce (4 žetony od každého ovoce s hodnotou 5, 4, 3 a 2 na zadní straně)
Přední strana žetonů
Zadní starna žetonů

Pravidla

Příprava hry  

Nové kartiček krajiny s ovocnými stromy zamíchejte mezi ostatní kartičky hry. Žetony ovoce rozdělte podle jejich typu, hodnotami dolů je srovnejte do šesti kupiček a připravte vedle počítadla bodů.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Fruit-Bearing Trees C2 Example 01.png
Vytáhnete-li si kartičku s ovocným stromem, přiložte ji podle obvyklých pravidel. Poté na ovocný strom umístěte sloupeček se 4 žetony ovoce (stejného druhu). Můžete zvolit ovoce dle typu ovocného stromu, nicméně ve hře nezáleží na tom, jaký druh ovoce na kartičku umístíte. Je možné kombinovat jakýkoli druh stromu s druhem ovoce.

2. Umístění družiníka

Na kartičku s ovocným stromem můžete podle běžných pravidel umístit družiníka. Není dovoleno umístit družiníka na samotný ovocný strom.

Provedení „akce s ovocem“

Pokud jste umístili družiníka. Případně pokud jste v pozdějším tahu přiložili kartičku sousedící (svisle, vodorovně nebo úhlopříčně) s kartičkou ovocného stromu a umístíte družiníka. Může v obou případech provést jednu z následujících dvou akcí: [1] [2] [3] [4]

 • Sklizeň
 • Prodej
Sklizeň

Vezměte si horní žeton ze sloupečku, umístěném na kartičce s ovocným stromem. Poté okamžitě získáte body podle hodnoty na žetonu s ovocem. Žeton si položíte před sebe.

Prodej

Místo toho, abyste si vzali nový žeton ovoce, můžete se rozhodnout dříve sklizené ovocné žetony prodat. Můžete prodat 1 až 4 žetony (čím více prodáte, tím více bodů získáte). Pokud chcete prodat více než jeden žeton, musíte mít v jedné sadě různé druhy ovoce. Najednou můžete prodávat pouze jednu sadu. Při prodeji nezáleží na hodnotě na rubové straně žetonu. Prodané ovocné žetony jsou poté odloženy stranou a už se ve hře nepoužijí.

Body za prodej ovoce
Fruit-Bearing Trees C2 Selling 01.png 1 žeton = 3 body
Fruit-Bearing Trees C2 Selling 02.png 2 žetony = 6 bodů
Fruit-Bearing Trees C2 Selling 03.png 3 žetony = 10 bodů
Fruit-Bearing Trees C2 Selling 04.png 4 žetony = 15 bodů

Následující příklady ukazují akci sklizně a prodeje:

Příklad: Sklizeň
Červený přiloží kartičku vedle kartičky s jabloní a umístí družiníka. Rozhodne se pro sklizeň. Vezmete si horní žeton ovoce ze sloupečku na jabloni a podívá se na jeho hodnotu. Získává 3 body a položí jej před sebe k ostatním žetonům ovoce.
Příklad: Prodej
Později červený znovu přiloží kartičku vedle jabloně a umístí družiníka. Nyní chcete prodávat. Červený dosud sklidil 2 žetony s jablkem, 1 meruňku a 1 třešeň. Prodá tři různé žetony ovoce za 10 bodů. Jelikož může prodat najednou pouze jednu sadu, jeden žeton jablka si ponechá.

3. Započítání bodů

Pokud přiložením kartičky s ovocným stromem dokončíte jednu nebo více území (např. klášter, cestu atd.) hodnotí se toto území podle obvyklých pravidel.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry získáte za každý žeton ovoce 1 bod.

Seznam kartiček a žetonů

Celkem kartiček: 6
FruitTrees01.png 1× 
FruitTrees02.png 1× 
FruitTrees03.png 1× 
FruitTrees04.png 1× 
FruitTrees05.png 1× 
FruitTrees06.png 1× 
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Celkem žetonů: 24

Token FruitBearingTree apple.png 4× 
Token FruitBearingTree apricot.png 4× 
Token FruitBearingTree plum.png 4× 
Token FruitBearingTree cherry.png 4× 
Token FruitBearingTree elder.png 4× 
Token FruitBearingTree quince.png 4× 

4 žetony od každého druh ovoce mají na zadní straně hodnotu (2, 3, 4 a 5).

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Akce s ovocem může nastat když ...
  • je přiložena kartička s ovocným stromem a je na ni umístěn družiník (ve stejném tahu).
  NEBO
  • vedle kartičky s ovocným stromem je přiložena nová kartička a opět je na ni umístěn družiník (v pozdějším tahu). V tomto případě nezáleží na tom, kdo přiložil kartičku s ovocným stromem.
  Uvědomte si:
  • Pravidla vyžadují umístění družiníka: Umístěný družiník může být první nebo druhý v pořadí (fantom). Umístění speciální figurky, neutrální figurky nebo žetonu se nepočítá.
  • Akce s ovocem je volitelná, můžete se také rozhodnout že ji neprovede.
 2. Otázka bez oficiálního vysvětlení Výklad původních pravidel HiG naznačuje, že hráč může provést jednu akci ovoce na ovocném stromě přítomném na právě přiložené kartičce nebo jakékoli sousední a každý družiník umístěný v této fázi tahu (pokud umístíte jakéhokoli družiníka plus fantoma). Bylo by nutné oficiální objasnění.
  Příklad 1: Červený umístí na kartičku s ovocným stromem družiníka a fantoma. Obě figurky mají přístup ke 3 stromům, červený tak může provést 2 akce s ovocem na každý strom, to znamená celkem 6 sklizní.
 3. Výklad pravidel komunitou Pravidla pro provedení akce s ovocem vyžadují přímé umístění družiníka během fáze 2. Umístění družiníka na právě položenou kartičku. Tím se vylučují jiné způsoby umístění družiníka:
  • Umístění na jiné kartičky, ale ne na právě přiloženou ve správné fázi:
  • Umístění na právě přiloženou kartičku během dalších fází:
  • Umístění na jiné kartičky během jiných fází:
   • Umístění družiníka na klášter kartou církevní sjezd (Dárky)
   • Přesunutí družiníka kartou změna postavení (Dárky)
  Umístění dílku věže a následně fantoma (jako druhého v pořadí) na vrchol věže (vedle kartičky s ovocným stromem) vyhovuje požadavku na spuštění akce s ovocem (rozšíření 4 - Věž a Družina).
 4. Výklad pravidel komunitou Akce s ovocem probíhá ve fázi 2. Umístění družiníka. Tento úkon bude tedy probíhat jako obvykle, ovšem pozdější úkony v pořadí mohou družiníka z kartičky odstranit. Může být například sežrán drakem (z rozšíření 3 - Princezna a drak).