Německé hrady

From Wikicarpedia
(Redirected from Německé hrady)
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Castles in Germany and the translation is 100% complete.

Německé hrady je rozšíření, obsahující 6 známých hradů v Německu, umožňuje hráčům stát se pány nebo dámami a získat další body pro svá slavná panství.

German Castles C3 Tile 03.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Castles C1 03.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Německé hrady Německé hrady
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Toto rozšíření, obsahující 6 známých hradů v Německu, umožňuje hráčům stát se pány nebo dámami a získat další body pro svá slavná panství.

Úvod

Symbol CastlesGermany C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření  Německé hrady v edici C3 a C2, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2022 jako součást samostatného rozšíření. Předcházející pravidla v edici C2 publikovalo roku 2019 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření v nové edici a třetí edici naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Poprvé bylo toto rozšíření vydáno roku 2015 v původní edici (C1) jako Německé hrady Německé hrady.

Herní materiál

 • 6 dvojkartiček s vyobrazenými německými hrady

Pravidla

Příprava hry  

Před začátkem hry se dvojkartičky s hrady otočí lícem dolů a každý hráč si jeden vybere. Pokud hrajete ve dvou nebo třech hráčích, může si každý vzít 2 hrady. Poté hráči kartičky vyloží před sebe lícem nahoru. [1]

Německé hrady  

German Castles C2 Castle Image 04.png
1. Přiložení kartičky

Namísto přiložení kartičky krajiny z dobírací hromádky, můžete přiložit svůj hrad. Dvojkartička s hradem nesmí být přiložena tak, aby sousedila (hranou ani rohem) s jinou dvojkartičkou s hradem. Všechna ostatní pravidla pro přiložení kartičky zůstávají stejná jako v základní hře.

Příklad 1: Takto kartičku s hradem přiložit nelze.
2. Umístění družiníka jako hradního pána/paní

Poté, co přiložíte svou kartičku s hradem, můžete na ni běžným způsobem umístit svého družiníka. Družiníka můžete umístit na cestu, město, louku nebo jako hradního pána/paní na hrad.

3. Započítání bodů
Vyhodnocení dokončeného hradu

Hrad se počítá stejným způsobem jako klášter. Jakmile je obklopen dalšími kartičkami krajiny, získá za něj hráč 12 bodů a hradní pán/paní se vrátí hráči zpět do jeho zásoby.

Hodnocení cest a měst v okolí hradu

Pokud je dokončena cesta nebo město, jejichž část se nachází na kartičce s hradem, získá každý hráč který má v těchto územích svého družiníka, navíc 3 body za každý zúčastněný hrad. [2] [3] Nezáleží na tom, zda je hrad obsazen či nikoli.

German Castles C2 Example 03.png
Příklad 3 - Vyhodnocení cest a měst s německými hrady:
 • Červený přiloží kartičku do levého dolního rohu hradu a umístí na hrad svého družiníka. Dokončil 2 cesty a 1 město.
 • Zelený a modrý získají za město 16 bodů (10 bodů za město a 2x3 body za hrady).
 • Červený získá za cestu 6 bodů (3 body za cestu a 3 body za hrad).
 • Modrý získá za cestu 10 bodů (4 body za cestu a 2x3 body za hrady).
Další vysvětlení

Výklad pravidel komunitou Cesty: Cesty vedoucí zpět k německému hradu budou počítat dvě čtvercová pole, která zabírá jedna dvojkartička jako oddělená. [4]


Příklad 4: Tato cesta vede zpět k hradu a končí ve stejné polovině. Červený získá za cestu 7 bodů (4 body za cestu a 3 body za hrad). Všimněte si, že cesta zabírá 4 čtvercová pole, která se počítají jako jednotlivé kartičky. (3/2021)


Příklad 5: Tato cesta vede zpět k hradu a končí na jeho různých polovinách. Červený získá za cestu 9 bodů (6 bodů za cestu a 3 body za hrad). Všimněte si, že cesta zabírá 6 čtvercových polí, počítaných jako jednotlivé kartičky, přičemž dvě z nich odpovídají dvěma polovinám hradu. (3/2021)

Výklad pravidel komunitou Kláštery: Vzhledem k tomu, že kláštery jsou hodnoceny podle obsazených polí samotným klášterem a jeho přilehlými políčky, počítá se kartička hradu jako počet polí, která zabírá: 1 nebo 2 v závislosti na jeho umístění vzhledem ke klášteru.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Můžeme předpokládat, že kláštery A a B také získají 9 bodů?

Odpověď: Ano, je to také 9 bodů. Za každé obsazené místo kolem kláštera 1 bod (8 bodů) a 1 bod za samotný klášter. (1/2021)

German Castles C2 Clarification Cloister Example 01.png
Příklady vyhodnocení kláštera s německými hrady: Hráč získá 1 bod za kartičku s klášterem a 1 bod za každé obsazené pole kolem něj, bez ohledu na to, zda se jedná o čtvercovou kartičku nebo část velké dvojkartičky:
 • Příklad A: Tento dokončený klášter získá 9 bodů v jeho blízkosti se nacházejí 3 hrady.
 • Příklad B: Tento dokončený klášter získá 9 bodů v jeho blízkosti se nacházejí 2 hrady.
Závěrečné vyhodnocení

Při závěrečném vyhodnocení dostane hráč za každou kartičku krajiny kolem nedokončeného hradu 1 bod. Samotná kartička s hradem se počítá za 2 body.

Příklad 2 - Vyhodnocení německého hradu na konci hry:
Červený získá na konci hry 8 bodů (6 bodů za okolní kartičky krajiny a 2 body za kartičku d hradem).

Za cesty a města už hráči žádné body navíc nezískají.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Počítá se hrad do hodnocení luk?

Odpověď: Ne, nepočítá se do hodnocení luk. Německý hrad je na jedné kartičce, takže má méně funkcí než hrad, který leží mezi dvěma kartičkami. (10/2015)

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Tato část obsahuje vysvětlení týkající se kombinování německých hradů s ostatními rozšířeními. (10/2015, aktualizováno 1/2021)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Jak bychom měli uvažovat o dvojkartičce pro věže a létající stroje?

Odpověď: I když se jedná o dvojnásobnou kartičku, jednoduše spočítáte pole (plochy). Dvojkartička se stále skládá ze 2 polí. Nezáleží proto na tom, zda pro věž, létající stroj nebo draka použijete dvojkartičky nebo normální kartičky, „rozsah“ zůstává stejný. (1/2021)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Měli bychom se domnívat, že bychom vždy měli počítat prostory (pole) a ne kartičky a pak považovat všechny kartičky v tomto prostoru, pokud je jich více nebo jsou součástí jedné?

Odpověď: Ano, přesně tak. Například drak by mohl udělat 2 kroky po dvojkartičce, ale pokud je to německý hrad, sežral by družiníka už při prvním kroku na kartičku. (1/2021)

Hostince a katedrály (1. rozšíření) - Body navíc

Výklad pravidel komunitou Nejprve se vyhodnotí cesta s hostincem nebo město s katedrálou až poté se přičtou 3 body navíc z jakéhokoli německého hradu.

Princezna a drak (3. rozšíření) - Pohyb draka

Výklad pravidel komunitou Německý hrad nechrání družiníky před drakem. Německý hrad je na jedné kartičce, takže má méně funkcí než hrad (z 8. rozšíření Mosty a hrady Mosty a hrady), který se nachází mezi dvěma kartičkami. Funkce nebo mechanika německého hradu se spíše podobá funkcím kláštera.
Výklad pravidel komunitou Dvojkartička s hradem je jedna kartička, pro pohyb draka představuje ovšem dvě pole. Drak ovlivní celou kartičku na kterou se přesune, kartička ale může zabrat dva kroky jeho pohybu.

German Castles C2 Clarification Dragon Example 01 2021.jpg
Příklad 1: Drak se dá do pohybu a vstoupí na kartičku s německým hradem, ta umožňuje několik možností jeho dalšího kroku, přičemž jedna z nich je stále na stejné kartičce.
German Castles C2 Clarification Dragon Example 02 2021.jpg
Příklad 2: Tento tah draka obsahuje kartičku s německým hradem. Drak ovlivní celou kartičku v kroku 3, i když přistane pouze na jednom z polí obsazených touto kartičkou.
German Castles C2 Clarification Dragon Example 03 2021.jpg
Příklad 3: Tento tah draka obsahuje kartičku s německým hradem. Kroky 3 a 4 se odehrávají na stejné kartičce, ale drak před opuštěním kartičky s hradem obsadí dvě různá pole.

Věž (4. rozšíření) - Dosah věže

Výklad pravidel komunitou Německé hrady se pro věž počítají jako jedna kartička, ale pro rozsah věže představují dvě pole. Pokud je alespoň jedno z polí v dosahu věže obsazeno kartičkou německého hradu, lze zajmout jakéhokoli družiníka umístěného na kartičce.

German Castles C2 Clarification Tower Example 01 2021.jpg
Příklad: Dosah této věže o výšce tři zahrnuje kartičku s hradem. Čísla označují dosah od věže. Kartička s německým hradem může být ovlivněna, i když je v dosahu věže pouze jedno z polí, které hrad zabírá.

Opatství a starosta (5. rozšíření) - Pohyb vozu

Výklad pravidel komunitou Vůz lze umístit na německý hrad.
Výklad pravidel komunitou K nedokončenému, neobsazenému německému hradu lze vůz přesunout z jakékoli části krajiny dokončené na dvojkartičce s německým hradem nebo na kterékoli z 10 možných sousedních kartiček.
Výklad pravidel komunitou Vůz lze přesunout z dokončeného německého hradu na jakoukoli nedokončenou, neobsazenou část krajiny na dvojkartičce s německým hradem nebo na kteroukoli z 10 možných sousedních kartiček.

Opatství a starosta (5. rozšíření) - Umístění statku

Výklad pravidel komunitou Obecné pravidlo říká, že základna pro statek musí být stabilní - to znamená, že rohy všech čtyř kartiček se musí vzájemně dotýkat a všechny kartičky musí mít v rohu louku pro umístění statku.
Výklad pravidel komunitou Kartička s německým hradem tedy může zabírat jeden nebo dva z rohů pod statek.

German Castles C2 Clarification Barn Example 01.jpg
Příklad: Platné případy umístění statku, pokud se jedná o kartičku s německým hradem.

Mosty a hrady (8. rozšíření) - Hrad

Výklad pravidel komunitou Na kartičce s německým hradem a půlkruhovou částí města, lze postavit malé město. Pokud je toto městečko přeměněno na hrad, nedostane body za město ani body navíc za hrad. Pokud je hrad hodnocen nedostanete bonusové body za německý hrad.

Létající stroje (mini 1) - Vzdálenost a umístění letce

Výklad pravidel komunitou Německý hrad se počítá jako jedna kartička zabírající dvě pole. Letec při svém pohybu počítá pole. Pokud letec přistane na poli obsahujícím německý hrad, může si vybrat libovolné území na celé dvojkartičce, to znamená, že má na výběr ze 3 cest, 1 města nebo německého hradu (funkce nebo mechanika německého hradu se podobá spíše funkci kláštera). Letec může přistát pouze na jednom z těchto území pouze v případě, že ještě není dokončeno.

German Castles C2 Clarification Flier Example 01 2021.jpg
Příklad F1: Dva případy směru letu přes německý hrad. V příkladu níže může letec přistát na německém hradu, pokud padne na kostce 2 nebo 3.

Výklad pravidel komunitou Pokud je let letce šikmý, musí být všechny kroky v přímce ve směru, který ukazuje šipka z kartičky létajícího stroje. Úhel se nemůže změnit, ale změnil by se, kdyby vstoupil přes jeden roh dvojkartičky s hradem a vylétl přes opačný roh. Pokud letec přistane na dvojkartičce s hradem, má pak na výběr 3 cesty, 1 město nebo německý hrad. Letec může přistát pouze na jednom z těchto území, pokud ještě není dokončeno.

German Castles C2 Clarification Flier Example 02.png
Příklad F2: Tyto příklady ukazují diagonální let letce zahrnující dvojkartičky s německým hradem. Fialová šipka označuje správný směr letu stroje. Šedá šipka ukazuje nesprávný diagonální směr, protože se odchyluje od směru určeného létajícím strojem.
German Castles C2 Clarification Flier Example 03.png
Příklad F3 - Přistání letce na dvojkartičce s německým hradem: Červený hodí kostkou a padne 2. Letec přistane na dvojkartičce s německým hradem. Cesta a německý hrad jsou již dokončeny. Červený může přistát pouze na nedokončené části města.

Mor - Šíření moru

Výklad pravidel komunitou Německý hrad se pro žetony moru počítá jako 1 pole, ale jako dvě pole pro jeho šíření. Viz výše - příklad s drakem.

Německé kláštery / Holandsko-belgické kláštery / Japonské budovy - Vyhodnocení převora

Výklad pravidel komunitou Při hodnocení převora na speciálním klášteře se dvojkartičky považují za dvě čtvercová pole. Speciální kláštery budou počítat tato čtvercová pole ve sloupcích a řadách počínaje kartičkou s klášterem.

 • Podle polohy dvojkartičky s německým hradem, se při hodnocení zohlední pouze jedno nebo obě čtvercová pole dvojkartičky, podle toho jak se v jeho řádku nebo sloupci dvojkartička nachází. [5]

Strážní věže - Vyhodnocení

Výklad pravidel komunitou Při hodnocení strážní věže pro cesty nebo města se části krajiny na každé polovině dvojkartičky zohlední zvlášť. [6]
Výklad pravidel komunitou Strážní věž hodnotící figurky bude započítávat všechny družiníky na celé dvojkartičce. Dvojkartička musí se strážní věží sousedit alespoň jednou svojí polovinou.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud strážní věž hodnotící družiníky sousedí pouze s jednou polovinou dvojkartičky, počítá strážní věž družiníky pouze na polovině sousedící se strážní věží, nebo všechny družiníky na kartičce?

Odpověď: Strážní věž počítá všechny družiníky na dvojkartičce. (10/2022)

Seznam dvojkartiček

Třetí edice (C3)  

Celkem kartiček: 6
German Castles C3 Tile 01.png 1×
 
German Castles C3 Tile 02.png 1×
 
German Castles C3 Tile 03.png 1×
 
German Castles C3 Tile 04.png 1×
 
German Castles C3 Tile 05.png 1×
 
German Castles C3 Tile 06.png 1×
 
Vysvětlivky

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 6
German Castles C2 Tile 01.png 1×
 
German Castles C2 Tile 02.png 1×
 
German Castles C2 Tile 03.png 1×
 
German Castles C2 Tile 04.png 1×
 
German Castles C2 Tile 05.png 1×
 
German Castles C2 Tile 06.png 1×
 
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: German Castles C2 Castle Image 04.png | německý hrad (má různé grafické provedení)

Podrobné informace o hradech

Pevnost Königstein (Sasko) Pevnost Königstein
(Sasko)

Je jednou z největších evropských pevností. Nachází se v Saském Švýcarsku v Labských pískovcových horách nedaleko Drážďan. Pevnost byla postavena na vrcholu skalní plošiny 240 metrů nad řekou Labe. Během více než 750 let se toto místo stalo působivým souborem budov z období pozdní gotiky, renesance, baroka a části 19. století.
http://www.festung-koenigstein.de


Zámek Konradsheim (Severní Porýní-Vestfálsko) Hrad Konradsheim
(Severní Porýní-Vestfálsko)

Tento vodní hrad a zámek se nachází mezi Kolínem a Bonnem. Je jedním z mála dochovaných hradů pozdního středověku v Porýní. Za stavitele tohoto hradu je považován rytíř Arnold von Buschfeld. První zmínky o tomto hradu jsou již v dokumentu z roku 1337. Hrad je v současné době soukromým majetkem a lze si jej pronajmout na různé akce.
http://www.burg-konradsheim.de


Zámek Rieneck (Bavorsko) Hrad Rieneck
(Bavorsko)

Tento hrad byl postaven kolem roku 1150 poblíž města Rieneck nad řekou Sinn v Dolních Frankách v Bavorsku. Dnes hrad slouží jako skautská základna a je ve vlastnictví Německé Křesťanské a Skautské asociace. Středobodem hradu je velmi známá „Tlustá věž“ postavená ve 12. století s romantickou nástěnnou kaplí, která byla kompletně vestavěna do hradební zdi.
http://www.burg-rieneck.de


Zámek Eltz (Porýní-Falcko) Hrad Eltz
(Porýní-Falcko)

Je považován za vzor německých hradů. Nachází se v údolí řeky Eltz nedaleko Eifelu. Byl postaven na počátku 12. století a dosud nebyl nikdy poničen. Hrad má bohatou historii plnou mýtů, světských osobností a význačných uměleckých děl.
http://www.burg-eltz.de


Hrad Wartburg (Durinsko) Hrad Wartburg
(Durinsko)

Nad městem Eisenach v Durynsku se nachází hrad Wartburg. Postaven byl kolem roku 1067 Ludwigem der Springerem, durynským Hrabětem. Od roku 1999 je součástí Světového dědictví UNESCO. Mezi květnem 1521 a březnem 1522 zde našel útočiště Martin Luther, který zde přeložil Nový zákon do němčiny.
http://www.wartburg.de


Hrad Bentheim (Dolní Sasko) Hrad Bentheim
(Dolní Sasko)

Je hradní komplex uprostřed města Bad Bentheim v Dolním Sasku, který byl postaven v raném středověku. První zmínka o něm pochází z 11. století. Je považován za jeden z největších a nejkrásnějších hradních komplexů v severozápadním Německu. V současné době je možné navštívit hradní muzeum.
http://www.burg-bentheim.de

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Dvojkartičky s hrady zůstávají po rozebrání viditelné pro všechny hráče. Německá pravidla uvádějí, že hráči pokládají kartičky s hradem lícem nahoru. V anglických pravidlech není tato podmínka uvedena.
 2. Výklad pravidel komunitou Cesta, jejíž každý konce vycházejí z jiného hradu, získá navíc 6 bodů. Cesta, která začíná a končí u stejného hradu, získá navíc 3 body. (4/2015)
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Tyto body navíc se přičítají k celkové hodnotě daného území po dalších úpravách z hostinců nebo katedrál. (10/2015)
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Dlouhé úseky cest na kartičkách se čtvrtí města Lipska jsou speciální případ v C2, kde se počítají jako jedna kartička. V C3 se dlouhé úseky cest počítají jako dvě kartičky (viz Trhy v Lipsku Trhy v Lipsku).
  Leipzig02.png
  Příklad speciálního případu: Úsek cesty na libovolné kartičce se čtvrtí města Lipska zabírá dvě čtvercová pole. V C2 se při hodnocení ovšem počítá jako jeden úsek cesty. V C3 se počítá jako dvě kartičky.
 5. Výklad pravidel komunitou Tento postup vychází z vysvětlení poskytnutých pro Trhy v Lipsku (viz otázky zde).
 6. Výklad pravidel komunitou Jedná se o důsledek z podobného oficiálního vysvětlení pro zámek a mlhu na 2x2 startovní destičce z 11. rozšíření Duchové, zámky a hřbitovy Duchové, zámky a hřbitovy.