Trhy v Lipsku (Lipské trhy)

From Wikicarpedia
Revision as of 17:08, 29 November 2023 by Petul (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Rozšíření Trhy v Lipsku obsahuje 4 dvojkartičky, které nahradí startovní kartičku. Lipsko je rozdělené na čtvrti různé čtvrti. Z navazujících cest je následně možné posílat družiníky do města Lipska, čímž získáváte bonusové body podle zvolené čtvrti.


Symbol Leipzig C2.png

Rozšíření Trhy v Lipsku obsahuje 4 dvojkartičky, které nahradí startovní kartičku. Lipsko je rozdělené na čtvrti různé čtvrti. Z navazujících cest je následně možné posílat družiníky do města Lipska, čímž získáváte bonusové body podle zvolené čtvrti.

Úvod

Symbol rozšíření

Společná pravidla C3 a C2 pro rozšíření  Trhy v Lipsku mají oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla C3 publikovalo vydavatelství Mindok roku 2023 jako součást Balíčku minirozšíření I. Předcházející pravidla C2 publikovalo vydavatelství HiG roku 2017 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření nevyšlo v původní edici (zkráceně C1) a pokud jej budete s touto edicí kombinovat, přinese to určitá omezení.

Město Lipsko (německy Leipzig, latinsky Lipsia) bylo ve středověku křižovatkou obchodních cest Via Regia a Via Imperia, díky čemuž v něm vznikla řada tržišť. Roku 1507 bylo městu propůjčeno „právo skladní“, které zavazovalo všechny projíždějící obchodníky k tomu, aby své zboží vyložili a nabídli k prodeji. Také známé Lipské veletrhy, jejichž logo  slouží i jako symbol tohoto rozšíření, mají svůj původ v těchto středověkých jarmarcích.
Exclamation2.png

Mezi edicí C2 a C3 došlo v tomto rozšíření ke změnám některých pravidel:

 • Počet družiníků, které je doporučeno přidat do hry při hraní s tímto rozšířením.
 • Hodnocení dlouhých úseků cest u čtvrtí města Lipska.

Toto rozšíření bylo koncipováno pro použití se základní hrou Carcassonne, jejíž všechna obvyklá pravidla nadále platí, s následujícími drobnými úpravami. Je však možné ho použít i při hře s dalšími rozšířeními. K tomu však neposkytujeme žádné oficiální úpravy pravidel.

Herní materiál

 • 4 dvojkartičky se čtvrtěmi města Lipska [1]

Pravidla

Příprava hry  

Startovní kartičku ze základní hry nechte v krabici a místo ní vyložte 4 nové kartičky tak, aby tvořily čtvrti uzavřeného města Lipsko.

Poznámka: Správně by ukazatel na Francofortum měl ukazovat k západu, na Stettinum k severu, na Vratislavii k východu a na Roma k jihu. Z pohledu mechaniky hry je však samozřejmě naprosto lhostejné, jak čtvrtě uspořádáte. [2]

Pozor! Při každém vyhodnocení se dvojité kartičky považují za dvě samostatné kartičky normální velikosti.

Příklad: Startovní rozmístění čtvrtí města Lipska.

Pokud je to možné, přidělte každému hráči o 2 figurky více než obvykle, protože v této variantě hry rychle docházejí. [3]

Trhy v Lipsku  

Feature Markets Of Lepzig Bonus Symbols C2.png

1. Přiložení kartičky

V průběhu hry rozšíření do hry nepřidává další kartičky.

2. Umístění družiníka

Družiníka je možné umístiti podle běžných pravidel.

3. Odeslání družiníka do Lipska při započítání bodů

Z každé čtvrti Lipska vychází jedna cesta ven. Po nich mohou do Lipska dorazit vaši družiníci. To platí i o cestách, které sice nevedou do Lipska přímo, ale přes vesnice s cestami jsou s Lipskem propojeny. [4] [5]

Pokud dokončíte cestu, která je výše uvedeným způsobem spojena s městem Lipsko a máte na ni převahu, máte na vybranou:

 • Cestu vyhodnotíte jako obvykle a získáte obvyklé body,
NEBO
 • Body nezískáte a příslušného družiníka pošlete do Lipska (za cestu v tomto případě neobdržíte žádné body).
Příklad:
 • Červený uzavře cestu vedoucí přes vesnici do Lipska a smí do něj poslat svého družiníka.
 • Rozhodne se položit figurku do čtvrti koželuhů.

Při tom platí následující pravidla:

 • Je-li na právě vyhodnocované cestě vašich družiníků více, smíte do Lipska poslat jen jednu z nich. Za ostatní však získáte body jako obvykle. [6] Pošlete-li svého družiníka do čtvrti kolářů, můžete hned získat body navíc (viz dále). [7] [8]
 • Pokud má početní převahu na cestě více hráčů, může se každý z nich samostatně a nezávisle na ostatních rozhodnout, zda si připíše body, nebo pošle svého družiníka do Lipska.
 • V závislosti na edici jsou dlouhé cesty hodnoceny různě:
  • C2: Cesta na dvojkartičce se při hodnocení počítá jako jeden úsek cesty. [9]
  • C3: Cesta na dvojkartičce se při hodnocení počítá jako dva samostatné úseky cest. [10]

Družiníka poslaného do Lipska položte do libovolné čtvrti (nemusí to být ta, do níž právě uzavřená cesta vede). Zůstane zde do konce hry. V každé čtvrti smí mít každý hráč nanejvýš jednoho svého družiníka, ale v každé čtvrti smějí ležet družiníci různých hráčů. Prostě je položte na sebe (i tak se dá využít právo skladní ☺)

3. Započítání bodů s družiníky ve městě Lipsko

Pokud máte družiníka v některé ze čtvrtí města Lipska, získáváte za něj body buď v průběhu, nebo na konci hry při závěrečném vyhodnocení. [11]

Hodnocení v průběhu hry
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 01.png
ČTVRŤ KOLÁŘŮ: Při každém vyhodnocování cesty, kdy získáváte body, dostanete za každý úsek cesty o 1 bod navíc. [12]
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 02.png
ČTVRŤ MINCMISTRŮ: Při každém vyhodnocování města, kdy v něm máte svého rytíře (i když body nezískáte), dostanete za každý erb ve městě o 3 body navíc.
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 03.png
ČTVRŤ KNIHVAZAČŮ: Při každém vyhodnocování kláštera, [13] ať už při něm získáváte body nebo ne, dostanete 4 body navíc. [14]

Figurky v těchto čtvrtích přinesou body navíc jen při vyhodnocování cest, měst a klášterů uzavřených v průběhu hry. Při závěrečném vyhodnocení na konci hry už žádné body nepřinesou.

Závěrečné vyhodnocení
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 04.png
ČTVRŤ KOŽELUHŮ: Při vyhodnocování každé louky na konci hry, [15] [16], kdy získáváte body, dostanete 2 body navíc za každou stáj (kravín, vepřín nebo oslí chlívek) a každou farmu na dané louce. [17] [18] [19]
Feature Farmhouse C2.png
      farma
Feature Cows C2.png
      kravín
Feature Pigsty C2.png
      vepřín
Feature Donkeys C2.png
      oslín

Poznámka: Samotné město Lipsko se při vyhodnocování luk také počítá jako uzavřené město.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

{{{title}}}Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

{{{rules}}}

Dále přidáváme několik poznámek v důsledku předchozích objasnění

{{{title}}}

{{{rules}}}

{{{title}}}

{{{rules}}}

{{{title}}}

{{{rules}}}

Seznam dvojkartiček

Třetí edice (C3)  

Celkem kartiček: 4
Markets of Leipzig C3 Tile 01.png 1×
(B)
Markets of Leipzig C3 Tile 02.png 1×
Markets of Leipzig C3 Tile 03.png 1×
(B)
Markets of Leipzig C3 Tile 04.png 1×
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 4
Leipzig01.png 1×
(B)
Leipzig02.png 1×
Leipzig03.png 1×
(B)
Leipzig04.png 1×
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
 • Poznámka: Úsek cesty na kterékoli dvojkartičce se čtvrtí města Lipska se počítá jako jedna úsek cesty.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Rozšíření se také nabízí s 2 dvojkartičkami s amazonkou (tyto kartičky jsou pro hru Carcassonne Amazonka)
 2. Výklad pravidel komunitou Toto je navrhované rozmístění kartiček podle geografického umístění Lipska ve vztahu k ostatním uvedeným městům. Kartičky lze umístit v libovolném pořadí. Umístění čtvrtí nemá žádná omezení pro hru. Lišit se může akorát rozmístění farem vyobrazených na loukách u dvou čtvrtí města Lipska.
 3. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V nové edici (C2) originálních pravidel HiG si hráči měli vzít 1 družiníka navíc.
 4. Výklad pravidel komunitou Tato věta upozorňuje, že rozšíření bere v úvahu pouze křižovatky s vesnicí se 2, 3 nebo 4 cestami. Stejná pravidla jsou také použita pro umístění mýtnice v rozšíření  Mýtné.
  S přihlédnutím k těmto pravidlům jsou vyloučeny křižovatky se stromy a malými chatkami vyobrazenými na jiných kartičkách např. 9. rozšíření  Ovce a kopce.
  Uvědomte si, že trhy v Lipsku je doporučeno hrát výhradně se základní hrou C2/C3, kde všechny cesty končí ve městech, klášterech nebo vesnicích. Na žádné křižovatce v základní hry C2/C3 se nenacházejí stromy nebo jiné budovy. Na druhou stranu základní hra Carcassonne C1 má na křižovatkách vyobrazené vesnice i stromy. Dosud nemáme žádné jednoznačné vysvětlení ohledně používání vesnic nebo stromů na křižovatkách.
 5. . Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Do města Lipska je možné poslat družiníky i přes více vesnic.
  Příklad: Červený může poslat družiníka do města Lipska, protože cesta je spojena s Lipskem přes dvě křižovatky s vesnicí.
 6. Výklad pravidel komunitou Před rozhodnutím, zda pošlete družiníka do města Lipska, se nejprve na cestě zhodnotí početní převaha. Po odeslání družiníka do Lipska, se před vyhodnocením cesty, znovu musí zhodnotit početní převaha. Aby hráč po odeslání jednoho z družiníků do města Lipska za tuto cestu mohl získat body, potřebuje mít na cestě alespoň dva družiníky. Ani to však nezaručuje, že hráč získá body, protože odebráním jednoho družiníka mohl ztratit početní převahu na cestě.
 7. Výklad pravidel komunitou To znamená, že během aktuálního hodnocení nedostanete body za družiníka, kterého jste právě poslaly do města Lipska. Výjimkou je případ, kdy pošlete družiníka z cesty kde mate více svých družiníků.
 8. Výklad pravidel komunitou To znamená, že další bodu navíc spojené s družiníky odeslanými do města Lipska nebudou uděleny: Ostatní body navíc spojené s hodnocením cesty však platí i v případě, že hráč za toto území nezíská žádné body. To by platilo pro:
  • Body navíc za mýtnici (viz  Mýtné)
  • Body za vyhodnocení sázek (viz  Sázky).
 9. Výklad pravidel komunitou V C2 se dlouhá cesta na dvojkartičce při hodnocení počítá jako 1 úsek cesty, ačkoli je dvojkartička brána jako 2 čtvercové kartičky při hodnocení klášterů.
 10. Výklad pravidel komunitou Ve edici C3 se při hodnocení měst nebo klášterů počítá každá polovina dvojkartiček se čtvrtí města Lipska jako čtvercová kartička. Výjimka definovaná v C2 pro cestu je nyní zrušena, aby se pravidla sladila s ostatními rozšířeními C3, která zahrnují i jiné než čtvercové kartičky.
 11. Výklad pravidel komunitou Pravidla obecně uvádějí, že Trhy v Lipsku poskytují body navíc všem územím na které mají vliv. Body navíc nejsou v žádném případě součástí bodové hodnoty hodnoceného území.
 12. Výklad pravidel komunitou Tyto body navíc budou přičteny až po započítání všech ostatních částí krajiny upravujících bodovou hodnotu, nejprve se započítají body z hostince (1. rozšíření  Hostince a katedrály), katedrály ( Německé Katedrály) a mága s čarodějnicí (mini 5  Mág a čarodějnice).
  Body budou započítány spolu s dalšími body navíc které mají vliv na cestu, např. budovy ( Domy).
 13. Výklad pravidel komunitou Tyto body navíc se počítají nejen za kláštery, ale také všechny ostatní použité během hry. Řadí se mezi ně: kláštery, opatství, svatyně, německé kláštery, holandsko-belgické kláštery, japonské budovy, darmstadské kostely. Nepočítají se: německé katedrály a zahrady.
 14. Výklad pravidel komunitou Pokud odeberete a vyhodnotíte opata, body navíc za tuto čtvrť nezískáte. Tyto body lze získat pouze je-li klášter hodnocen svém po dokončení. Hrad, který získá body za neobsazený klášter, tyto body navíc také nezíská.
 15. Otázka bez oficiálního vysvětlení Pravidla ke čtvrti koželuhů počítají s pravidly základní hry kde se louky vyhodnocují až na konci hry. Jelikož ale existují rozšíření díky kterým je možné louku vyhodnotit už v průběhu hry, je otázkou zda by v takovém případě bylo možné čtvrť koželuhů použít. Pokud by byla tato čtvrť použita, měla by vliv na předčasně vyhodnocené luky díky statku (5. rozšíření  Opatství a starosta) a dopisu č.8 (mini 2  Dopisy). V současné době nemáme žádné oficiální vysvětlení.
 16. Domácí pravidla nebo varianty Body navíc za čtvrť koželuhů se také započítávají u předčasně vyhodnocených luk díky: 5. rozšíření  Opatství a starosta a mini 2  Dopisy.
 17. Otázka bez oficiálního vysvětlení Tyto body navíc pro louky jsou speciálně navrženy pro C2. Nemáme žádné oficiální objasnění, jak by byly louky hodnoceny s vyobrazeními na kartičkách C1.
 18. Domácí pravidla nebo varianty Na loukách C1 lze bodovat vyobrazené malé usedlosti.
  Příklad: Malé zemědělské usedlosti na loukách C1.
 19. Výklad pravidel komunitou Znění pravidel naznačuje, že tyto body navíc se vztahují pouze k hodnocení. Statek za čtvrť koželuhů při hodnocení žádné body navíc nezíská, ani pokud má hráč v této čtvrti družiníka.