Směrovky

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Signposts and the translation is 100% complete.

Carcassonne Směrovky - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Signposts C2 Tile 11.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


S tímto minirozšířením můžete získat další body pokud budete rozšiřovat cestu tak jak vám ukazují směrovky.

Úvod

Signposts C2 Expansion Symbol.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Směrovky Směrovky v edici C3, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2021 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Herní materiál

 • 12 nových kartiček krajiny, z nichž každá zobrazuje 2 ze 3 různých typů směrovek:
Signposts C2 Feature Arrows 01.png
symboly směrovek

Pravidla

Příprava hry  

Zamíchejte 12 kartiček tohoto minirozšíření dohromady s kartičkami ze základní hry.

Směrovky  

Signposts C2 Feature Arrows 01.png
1. Přiložení kartičky

Doberete-li si kartičku z tohoto rozšíření umístěte ji podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Na právě přiloženou kartičku můžete běžným způsobem umístit družiníka. [1]

3. Započítání bodů

Pokud dokončíte cestu u které se nacházejí směrovky, získáte kromě obvyklých bodů také další body za každou směrovku ukazující na vaší cestě správným směrem. [2]

Signposts C2 Feature Arrows 01.png
tři typy směrovek: vlevo,
rovně, vpravo
Signposts C2 Scoring Example 01.png
Příklad 1: Kartička se 2 typy směrovek: rovně a vpravo

Abyste získaly body navíc za směrovku ukazující správný směr, musíte splnit následující podmínky:

 • Směr cesty na navazující kartičce musí být stejný jako směr kterým ukazuje směrovka (odbočka vlevo, odbočka vpravo nebo rovně).
 • Cesta nesmí končit na první kartičce za směrovkou.

Jak počítat směrovky:

 • Na cestě, kterou chcete vyhodnotit spočítejte všechny směrovky které ukazující správný směr navazující cesty.
 • Z nich dále spočítejte, kolik máte různých typů směrovek.

Vyhodnocení cesty:

 • Pouze jeden typ směrovky: 1 bod za každou správně ukazující směrovku.
 • Dva různé typy směrovek: 2 body za každou správnou ukazující směrovku.
 • Všechny tři různé typy směrovek: 3 body za každou správnou ukazující směrovku.

Nezapočítávají se směrovky, které neukazují správný směr cesty.

Signposts C2 Scoring Example 02.png
Příklad 2: V tomto příkladu ukazuje správný směr 5 směrovek Signposts C2 Symbol Yes.png. Pravidla pro kartičku kde cesta míří ven ve všech třech směrech jsou následující: Pokud směrovka ukazuje do jednoho ze dvou směrů na kartičce - ukazuje správný směr (zde: modrá 1 a červená směrovka 2).
Tři směrovky jsou špatně Signposts C2 Symbol No.png. Tři směrovky ukazují špatným směrem 3, 4 a nebo cesta již končí na navazující kartičce 4, 5.

Červený přiložil kartičku a dokončil cestu za 9 bodů.

Dále má na cestě 5 správných směrovek Signposts C2 Symbol Yes.png, a všechny 3 různé typy, za které získá (5×3) 15 bodů.
Závěrečné vyhodnocení směrovek

Na konci hry obdržíte 1 bod za každou směrovku která na vaší cestě ukazuje správným směrem. Na různých typech směrovky v tomto okamžiku nezáleží.

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

Signposts C2 Tile 03.png
Na této kartičce dělí nepřerušená cesta louku vlevo i vpravo, ale město pod velkým mostem rozdělené není.
Signposts C2 Tile 05.png
Na této kartičce je pouze jedna průchozí cesta.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Pravidla předpokládají, že podmínka směrovky je splněna, pokud úsek cesty se směrovkou na okraji kartičky, spojuje požadovaný okraj na sousední kartičce. Pokud úsek cesty končí na sousední kartičce dříve než se dotkne požadované hrany (nebo se jí nedotýká vůbec), není podmínka směrovky splněna.

Signposts C2 Clarification Example 01.png
Příklad 3: Tento obrázek ukazuje situaci kdy je podmínka směrovky splněna (případ A) a kdy ne (případ B). Případ B ukazuje rovnou cestu (bíle tečkovanou), která končí u území na kartičce (žluté kolečko) a nepokračuje tedy k protějšímu okraji (černě tečkovaný úsek). Dále ukazuje zatočenou cestu (bíle tečkovanou), která podmínku směrovky nesplňuje (černě tečkovanou).

Pro splnění podmínky směrovky obecně platí, že úsek cesty musí spojovat požadované hrany kartičky. Toto spojení ale nemusí obsahovat jen obyčejnou cestu, na kartičce mohou být vyobrazeny také další prvky.

Signposts C2 Clarification Example 02.png
Příklad 4: Cesty mohou obsahovat řadu prvků, které na ně mají vliv a někdy dokonce mění jejich uspořádání. Pravidla se zabývají úseky cest mířících ven ve více směrech (případ A). Pro ostatní prvky platí stejná logika, která je rovněž zahrnuta v obrázku:
 • Tunely bez žetonů tunelu (případ B) a s nimi (případ C)
 • Přívozy (případ D)
 • Mosty (případ E)

Případ C - vpravo může obsahovat další varianty, při kterých by nebyla splněna podmínka směrovky:

 • Cesty za směrovkou vchází a vycházející z tunelu na stejné kartičce, nedosahuje ovšem požadované hrany (případ uvedený v příkladu).
 • Cesta za směrovkou vchází do tunelu a vychází na jiné kartičce (druhý žeton tunelu je umístěn na jiné kartičce) včetně těch, kdy je vchod do tunelu spojený se směrovkou a nemá žeton tunelu nebo může být žeton východu z tunelu umístěn na jinou kartičku, pokud nějaký je.
 • Cesta za směrovkou vchází do tunelu, ale nikde z něj nevychází (na vstupu není žádný žeton tunelu nebo k němu není přiřazen druhý žeton tunelu).
Labyrint (případ F - levý) vždy splňuje podmínku směrovky, stejně jako cesta mířící ven ve všech čtyřech směrech na kartičce Spiel 18 (Kartička Spiel 2018 Kartička Spiel 2018) nebo 7. rozšíření Katapult Katapult. Kartička opatství (5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta) nikdy nesplní podmínku (případ F - pravý), stejně jako jakákoli cesta končící u města.

Podmínky směrovky vztahující se na cesty přes půlené kartičky (Půlky Půlky), dvojkartičky (pramen řeky z Řeka Jubilejní edice 20 let Řeka Jubilejní edice 20 let, německý hrad z Německé hrady Německé hrady nebo čtvrti z Trhy v Lipsku Trhy v Lipsku). a kartičky jiných tvarů (startovní kartička 2x2 z 11. rozšíření Duchové, zámky a hřbitovy Duchové, zámky a hřbitovy a kartičky s divy z rozšíření Divy lidstva Divy lidstva).

Výklad pravidel komunitou Požadavky směrovek, které platí pro úseky cest na čtvercových kartičkách, by měly platit také pro cesty na půlených kartičkách, s ohledem na několik okolností:

 • Cesty spojující dvě vnější hrany na jedné půlené kartičce by měla splňovat podmínku, jako kdyby se jednalo o čtvercovou kartičku.
 • Cesta protínající dvě půlené kartičky by měla být považována za úsek cesty jako na jedné čtvercové kartičce, aby splňovala podmínku směrovky.
 • Cesta končící u území nebo v trojúhelníkové mezeře nesplňuje podmínky žádné směrovky.
Signposts C2 Clarification Example 03.png
Příklad 5: U cesty, které prochází přes dvě půlené kartičky o tvaru jedné čtvercové kartičky je třeba zvážit, zda splňuje požadavek směrovky. Případ A - vlevo, případ A - vpravo a případ B - vlevo ukazují případy, kdy cesta prochází přes dvě půlené kartičky.
Příklad B - vpravo ukazuje cestu na kartičce která nesplňuje požadavek žádné směrovky.
Příklad C - vlevo zobrazuje cestu pouze na jedné půlené kartičce, která splňuje podmínku směrovky. V případě C - vpravo je však vyobrazena cesta, nesplňuje požadavek žádné směrovky, protože je přerušena na dlouhé hraně kartičky, tj. splňuje trojúhelníkovou mezeru.

Výklad pravidel komunitou Požadavky směrovek, které se vztahují na úseky cest na čtvercové kartičce, platí i pro cesty na dvojkartičce:

 • Cesta, která končí v jedné polovině dvojkartičky, nesplňuje podmínky žádné směrovky.
 • Dlouhá cesta na na dvojkartičce se čtvrtí městem Lipska se považuje za jeden úsek cesty končící na této kartičce, takže nebude splňovat podmínku žádné směrovky.
Signposts C2 Clarification Example 04.png
Příklad 6: Cesta na dvojkartičkách se posuzují tak, že se každá polovina kartičky se považuje za samostatnou čtvercovou kartičku, aby bylo možné rozhodnout, zda splňují požadavek směrovky. A zobrazuje správnou směrovku pro kartičku se čtvrtí města Lipska. Případ B ukazuje nesprávnou směrovku ke dvojkartičce.

Výklad pravidel komunitou Požadavky na značení, které se vztahují k úseku cesty na čtvercové kartičce, platí také pro cesty na kartičkách s divy nebo na destičce 2x2 s následujícími úpravami:

 • Dlouhá cesta na kartičce s divem může, ale nemusí končit kartičce (může se na ní i rozvětvovat). Každé čtvercové pole na kartičce s divem se při hodnocení cesty se směrovkami, považuje za samostatnou kartičku.
 • Úsek cesty končící na políčku hlíny před dosažením okraje svého čtvercového prostoru nesplňuje požadavek na žádné směrovky.
 • Úsek cesty, který pokračuje do dalšího čtvercového pole, splní požadavek na příslušný typ směrovky.
 • Úsek cesty na destičce 2x2 končí u území na destičce, nesplní tak podmínku žádné směrovky.
Signposts C2 Clarification Example 05.png
Příklad 7: Cesty na kartičkách s divem se vyhodnocují tak, že se každé čtvercové pole považuje za samostatnou kartičku. Případ A ukazuje správnou směrovku pro rozvětvený úsek cesty. Případ B ukazuje nesprávnou směrovku pro rozvětvený úsek cesty. Cesta končí na políčku před dosažením okraje čtvercového prostoru.
Signposts C2 Clarification Example 06.png
Příklad 8: Cesty na kartičkách s divem se vyhodnocují tak, že se každé čtvercové pole považuje za samostatnou kartičku. Případ A ukazuje správnou směrovku pro přímý úsek cesty (protože cesta dosahuje opačného okraje čtvercového prostoru). Případ B ukazuje nesprávnou směrovku pro přímý úsek cesty. Cesta končí na políčku před dosažením opačného okraje čtvercového prostoru.

Výklad pravidel komunitou Body navíc, získané za směrovku ukazující správným, upravují celkovou hodnotu území. Stejným způsobem upravují hodnotu následující prvky:

Body z následujících území upravující hodnotu cesty, ale přičítající se až po započítání hlavních bodů za cestu. Těmi jsou:


Výklad pravidel komunitou Získané body navíc za správné směrovky jsou součástí hlavní bodové hodnoty území, stejně jako ostatní úpravy bodového hodnocení na úrovni území. Tyto body nepředstavují pro následující případy samostatnou bodovou událost:

 • Hodnocení hradu (8. rozšíření Mosty a hrady Mosty a hrady)
 • Dopis č. 1 a 8 hodnotící cestu (mini 2 Dopisy Dopisy)
 • Zbojník, který loupí body za cestu (mini 6 Zbojníci Zbojníci)

Opatství a starosta (5. rozšíření)Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Okraj cesty se směrovkou který končí u opatství, nesplňuje požadavek žádné směrovky.

Mosty a hrady (8. rozšíření)Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Směrovky považují most za rovný úsek cesty.

Dopisy (mini 2)Dopisy (mini 2)

Výklad pravidel komunitou Dopis č. 1 a 8 bude při hodnocení cesty počítat směrovky jako při závěrečném vyhodnocení (1 bod za každou správnou směrovku).

Trhy v LipskuTrhy v Lipsku

Výklad pravidel komunitou Body navíc za čtvrť kolářů nemají vliv na směrovky.
Výklad pravidel komunitou Dlouhý úsek cesty na dvojkartičce se čtvrtí města Lipska na ni končí, každá polovina dvojkartičky se při hodnocení cesty se směrovkami považuje za samostatnou čtvercovou kartičku. Úsek cesty pak splní podmínku pro rovnou směrovku.

Německé hradyNěmecké hrady

Výklad pravidel komunitou Úseky cest na dvojkartičce s německým hradem, nesplňují požadavek žádné směrovky.

Německé katedrályNěmecké katedrály

Výklad pravidel komunitou Cesty končící u německé katedrály mohou získají body navíc za správnou směrovku.
Výklad pravidel komunitou Arcibiskup nezíská body navíc za správnou směrovku na cestě končící u německé katedrály.

PůlkyPůlky

Výklad pravidel komunitou Dvě trojúhelníkové kartičky umístěné ve stejném čtvercovém prostoru jsou v případě směrovek považovány za jednu běžnou kartičku. Úsek cesty procházející přes obě trojúhelníkové kartičky je hodnocen stejně jako cesta na běžné kartičce.
Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Cesta přerušená trojúhelníkovou mezerou nebo cesta končící na trojúhelníkové kartičce nesplňuje požadavky žádné směrovky.

Řeka Jubilejní edice 20 letŘeka Jubilejní edice 20 let

Výklad pravidel komunitou Úsek cesty končící na dvojkartičce s prameny, nesplňuje požadavky žádné směrovky.

DárkyDárky

Výklad pravidel komunitou S kartou Vyklizení cesty se správné směrovky hodnotí jako při závěrečném vyhodnocení (1 bod za každou správnou směrovku).

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 12
Signposts C2 Tile 01.png 1×
 / L / G
Signposts C2 Tile 02.png 1×
 / G
Signposts C2 Tile 03.png 1×
 / L + Popis
Signposts C2 Tile 04.png 1×
 / G / R + (E)
Signposts C2 Tile 05.png 1×
 / G / R + Popis
Signposts C2 Tile 06.png 1×
 / R + (S)
Signposts C2 Tile 07.png 1×
 / L / R + (G)
Signposts C2 Tile 08.png 1×
 / L / R
Signposts C2 Tile 09.png 1×
 / L / G + (B)
Signposts C2 Tile 10.png 1×
 / R / L + Symbol CarcassonneC.png
Signposts C2 Tile 11.png 1×
 / L / G + (W)
Signposts C2 Tile 12.png 1×
 / R / G + (T)
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Na směrovku nelze umístit družiníka. Symboly směrovek na kartičce nelze vlastnit ani hodnotit odděleně od cest.
 2. Výklad pravidel komunitou Získané body navíc za správnou směrovku, jsou součástí celkové bodové hodnoty území a získává je pouze hráč(i) kteří mají převahu.