Směrovky

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Signposts and the translation is 100% complete.
Other languages:


The Signposts C2 Promo Image.jpg
Propagační obrázek rozšíření


Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla C3 pro rozšíření Směrovky Směrovky nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější původní pravidla v němčině publikovalo vydavatelství HiG roku 2021 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

S tímto minirozšířením můžete získat další body pokud budete rozšiřovat cestu tak jak vám ukazují směrovky.

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Směrovky můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 12 nových kartiček krajiny, z nichž každá zobrazuje 2 ze 3 různých typů směrovek:
Kartičky se směrovkami
Symboly směrovek

Pravidla

Příprava hry  

Zamíchejte 12 kartiček tohoto minirozšíření dohromady s kartičkami ze základní hry.

Směrovky  

Signposts C2 Feature Arrows 01.png

1. Přiložení kartičky

Vytáhnete-li si kartičku z tohoto rozšíření umístěte ji podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Na právě přiloženou kartičku můžete běžným způsobem umístit družiníka. [1]

3. Započítání bodů

Pokud dokončíte cestu u které se nacházejí směrovky, získáte kromě obvyklých bodů také další body za každou směrovku ukazující na vaší cestě správným směrem. [2]

Tři typy směrovek: vlevo, rovně, vpravo.
Příklad 1: Kartička se 2 typy směrovek: rovně a vpravo

Abyste získaly body navíc za směrovku ukazující správný směr, musíte splnit následující podmínky:

 • Směr cesty na navazující kartičce musí být stejný jako směr kterým ukazuje směrovka (odbočka vlevo, odbočka vpravo nebo rovně).
 • Cesta nesmí končit na první kartičce za směrovkou.

Jak počítat směrovky:

 • Na cestě, kterou chcete vyhodnotit spočítejte všechny směrovky které ukazující správný směr navazující cesty.
 • Z nich dále spočítejte, kolik máte různých typů směrovek.

Vyhodnocení cesty:

 • Pouze jeden typ směrovky: 1 bod za každou správně ukazující směrovku.
 • Dva různé typy směrovek: 2 body za každou správnou ukazující směrovku.
 • Všechny tři různé typy směrovek: 3 body za každou správnou ukazující směrovku.

Nezapočítávají se směrovky, které neukazují správný směr cesty.

Signposts C2 Scoring Example 02.png
Příklad 2: V tomto příkladu ukazuje správný směr 5 směrovek Signposts C2 Symbol Yes.png. Pravidla pro kartičku kde cesta míří ven ve všech třech směrech jsou následující: Pokud směrovka ukazuje do jednoho ze dvou směrů na kartičce - ukazuje správný směr (zde: modrá 1 a červená směrovka 2).
Tři směrovky jsou špatně Signposts C2 Symbol No.png. Tři směrovky ukazují špatným směrem 3, 4 a nebo cesta již končí na navazující kartičce 4, 5.

Červený přiložil kartičku a dokončil cestu za 9 bodů.

Dále má na cestě 5 správných směrovek Signposts C2 Symbol Yes.png, a všechny 3 různé typy, za které získá (5×3) 15 bodů.
Závěrečné vyhodnocení směrovek

Na konci hry obdržíte 1 bod za každou směrovku která na vaší cestě ukazuje správným směrem. Na různých typech směrovky v tomto okamžiku nezáleží.

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

Signposts C2 Tile 03.png
Cesta není přerušená, ale pokračuje přes velký most dále.
Signposts C2 Tile 05.png
Zde cesta nekončí, ale míří ven z kartičky ve všech třech směrech.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Pravidla předpokládají, že podmínka směrovky je splněna, pokud úsek cesty se směrovkou na okraji kartičky, spojuje požadovaný okraj na sousední kartičce. Pokud úsek cesty končí na sousední kartičce dříve než se dotkne požadované hrany (nebo se jí nedotýká vůbec), není podmínka směrovky splněna.

Příklad 3: Tento obrázek ukazuje situaci kdy je podmínka směrovky splněna (případ A) a kdy ne (případ B). Případ B ukazuje rovnou cestu (bíle tečkovanou), která končí u prvku na kartičce (žluté kolečko) a nepokračuje tedy k protějšímu okraji (černě tečkovaný úsek). Dále ukazuje zatočenou cestu (bíle tečkovanou), která podmínku směrovky nesplňuje (černě tečkovanou).

Pro splnění podmínky směrovky obecně platí, že úsek cesty musí spojovat požadované hrany kartičky. Toto spojení ale nemusí obsahovat jen obyčejnou cestu, na kartičce mohou být vyobrazeny také další prvky.

Signposts C2 Clarification Example 02.png

Příklad 4: Cesty mohou obsahovat řadu prvků, které na ně mají vliv a někdy dokonce mění jejich uspořádání. Pravidla se zabývají úseky cest mířících ven ve více směrech (případ A). Pro ostatní prvky platí stejná logika, která je rovněž zahrnuta v obrázku:

 • Tunely bez žetonů tunelu (případ B) a s nimi (případ C)
 • Přívozy (případ D)
 • Mosty (případ E)

Případ C - vpravo může obsahovat další varianty, při kterých by nebyla splněna podmínka směrovky:

 • Cesty za směrovkou vchází a vycházející z tunelu na stejné kartičce, nedosahuje ovšem požadované hrany (případ uvedený v příkladu).
 • Cesta za směrovkou vchází do tunelu a vychází na jiné kartičce (druhý žeton tunelu je umístěn na jiné kartičce) včetně těch, kdy je vchod do tunelu spojený se směrovkou a nemá žeton tunelu nebo může být žeton východu z tunelu umístěn na jinou kartičku, pokud nějaký je.
 • Cesta za směrovkou vchází do tunelu, ale nikde z něj nevychází (na vstupu není žádný žeton tunelu nebo k němu není přiřazen druhý žeton tunelu).

Labyrint (případ F - levý) vždy splňuje podmínku směrovky, stejně jako cesta mířící ven ve všech čtyřech směrech na kartičce Spiel 18 (Kartičky Spiel Kartičky Spiel ) nebo 7. rozšíření Katapult Katapult . Kartička opatství (5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta ) nikdy nesplní podmínku (případ F - pravý), stejně jako jakákoli cesta končící u města.

Podmínky směrovky vztahující se na cesty přes půlené kartičky (Půlky Půlky ) a dvojkartičky (pramen řeky z Řeka Jubilejní edice 20 let Řeka Jubilejní edice 20 let , německý hrad z Německé hrady Německé hrady nebo čtvrti z Trhy v Lipsku Trhy v Lipsku ).

 • Požadavky směrovek, které platí pro úseky cest na čtvercových kartičkách, by měly platit také pro cesty na půlených kartičkách, s ohledem na několik okolností:
  • Cesty spojující dvě vnější hrany na jedné půlené kartičce by měla splňovat podmínku, jako kdyby se jednalo o čtvercovou kartičku.
  • Cesta protínající dvě půlené kartičky by měla být považována za úsek cesty jako na jedné čtvercové kartičce, aby splňovala podmínku směrovky.
  • Cesta končící u území nebo v trojúhelníkové mezeře nesplňuje podmínky žádné směrovky.
 • Požadavky směrovek, které se vztahují na úseky cest na čtvercové kartičce, by měly platit i pro cesty na dvojkartičce:
  • Cesta, která končí v jedné polovině dvojkartičky, nesplňuje podmínky žádné směrovky.
  • Dlouhá cesta na na dvojkartičce se čtvrtí městem Lipska se považuje za jeden úsek cesty končící na této kartičce, takže nebude splňovat podmínku žádné směrovky.
Signposts C2 Clarification Example 03.png

Příklad 5: U cesty, které prochází přes dvě půlené kartičky o tvaru jedné standartní kartičky je třeba zvážit, zda splňuje požadavek směrovky. Případ A - vlevo, případ A - vpravo a případ B - vlevo ukazují případy, kdy cesta prochází přes dvě půlené kartičky.

Příklad B - vpravo ukazuje cestu na kartičce s městem Lipsko, tato cesta nesplňuje požadavek žádné směrovky.

Příklad C - vlevo zobrazuje cestu pouze na jedné půlené kartičce, která splňuje podmínku směrovky. V případě C - vpravo je však vyobrazena cesta, nesplňující požadavek žádné směrovky, protože je přerušena na dlouhém okraji kartičky, tj. splňuje trojúhelníkovou mezeru.


Výklad pravidel komunitou Body navíc, získané za směrovku ukazující správným, upravují celkovou hodnotu území. Stejným způsobem upravují hodnotu následující prvky:

Body z následujících prvků upravující hodnotu cesty, ale přičítající se až po započítání hlavních bodů za území. Těmi jsou:

Výklad pravidel komunitou Získané body navíc za správné směrovky jsou součástí hlavní bodové hodnoty území, stejně jako ostatní úpravy bodového hodnocení na úrovni území. Tyto body nepředstavují pro následující případy samostatnou bodovou událost:

Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Okraj cesty se směrovkou který končí u opatství, nesplňuje požadavek žádné směrovky.

Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Směrovky považují most za rovný úsek cesty.

Dopisy (mini 2)Dopisy (mini 2)

Výklad pravidel komunitou Dopis č. 1 a 8 bude při hodnocení cesty počítat směrovky jako při závěrečném vyhodnocení (1 bod za každou správnou směrovku).

Trhy v LipskuTrhy v Lipsku

Výklad pravidel komunitou Bonus za čtvrť kolářů není ovlivněn směrovkami.
Výklad pravidel komunitou Dlouhý úsek cesty na dvojkartičce se čtvrtí města Lipska, nesplňuje požadavek žádné směrovky.

Německé hradyNěmecké hrady

Výklad pravidel komunitou Úseky cest na dvojkartičce s německým hradem, nesplňují požadavek žádné směrovky.

Německé katedrályNěmecké katedrály

Výklad pravidel komunitou Cesty končící u německé katedrály mohou získají body navíc za správnou směrovku.
Výklad pravidel komunitou Arcibiskup nezíská body navíc za správnou směrovku na cestě končící u německé katedrály.

Půlky

Výklad pravidel komunitou Dvě trojúhelníkové kartičky umístěné ve stejném čtvercovém prostoru jsou v případě směrovek považovány za jednu běžnou kartičku. Úsek cesty procházející přes obě trojúhelníkové kartičky je hodnocen stejně jako cesta na běžné kartičce.
Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Cesta přerušená trojúhelníkovou mezerou nebo cesta končící na trojúhelníkové kartičce nesplňuje požadavky žádné směrovky.

Řeka Jubilejní edice 20 letŘeka Jubilejní edice 20 let

Výklad pravidel komunitou Úsek cesty končící na dvojkartičce s prameny, nesplňuje požadavky žádné směrovky.

Dárky

Výklad pravidel komunitou S kartou Vyklizení cesty se správné směrovky hodnotí jako při závěrečném vyhodnocení (1 bod za každou správnou směrovku).

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 12
Signposts C2 Tile 01.png 1× 
  / L / G
Signposts C2 Tile 02.png 1× 
  / G
Signposts C2 Tile 03.png 1× 
  / L + Popis
Signposts C2 Tile 04.png 1× 
  / G / R + (E)
Signposts C2 Tile 05.png 1× 
  / G / R + Popis
Signposts C2 Tile 06.png 1× 
  / R + (S)
Signposts C2 Tile 07.png 1× 
  / L / R + (G)
Signposts C2 Tile 08.png 1× 
  / L / R
Signposts C2 Tile 09.png 1× 
  / L / G + (B)
Signposts C2 Tile 10.png 1× 
  / R / L + Symbol CarcassonneC.png 
Signposts C2 Tile 11.png 1× 
  / L / G + (W)
Signposts C2 Tile 12.png 1× 
  / R / G + (T)
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháno v původním znění)
 •   - označuje kartičky s novými ilustracemi tohoto rozšíření: Feature Signposts Arrow Left C3.png / L | směrovka vlevo; Feature Signposts Arrow Straight C3.png/ G | směrovka rovně; Feature Signposts Arrow Right C3.png / R | směrovka vpravo
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičky s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Popis - odkazuje na podrobnější popis kartičky v části: Popis nových kartiček krajiny
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
 • Feature Garden C3.png
  G | zahrada
  Feature Farmhouse C3.png
  B | farma
  Feature WaterTower C3.png
  T | vodárenská věž
  Feature Highwaymen C3.png
  W | loupežník
  Feature Pigsty C3.png
  S | vepřín
  Feature Donkeys C3.png
  E | oslín

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Na směrovku nelze umístit družiníka. Symboly směrovek na kartičce nelze vlastnit ani hodnotit odděleně od cest.
 2. Výklad pravidel komunitou Získané body navíc za správnou směrovku, jsou součástí celkové bodové hodnoty území a získává je pouze hráč(i) kteří mají převahu.