Divy lidstva

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Wonders of Humanity and the translation is 100% complete.

Rozšíření Divy lidstva obsahuje destičky v různých tvarech o velikosti 5 polí. Každá destička představuje div, který člověk postavil v různých dobách. Každý z nich vám přináší individuální výhody. Každý však může v jedné hře použít pouze jeden. Získejte odpovídající div rychle, abyste jej mohli využívat co nejčastěji!

Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Divy lidstva

Exclamation2.png

Tato stránka je v přípravě!
Pravidla, texty, obrázky a další se mohou změnit.

Symbol Wonders Of Humanity C3.png

Rozšíření Divy lidstva obsahuje destičky v různých tvarech o velikosti 5 polí. Každá destička představuje div, který člověk postavil v různých dobách. Každý z nich vám přináší individuální výhody. Každý však může v jedné hře použít pouze jeden. Získejte odpovídající div rychle, abyste jej mohli využívat co nejčastěji!

Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla C3 pro rozšíření   Divy lidstva nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější původní pravidla v němčině publikovalo vydavatelství HiG roku 2023 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Rozšíření obsahuje destičky v různých tvarech zabírající 5 polí. Každá destička obsahuje jeden div lidstva, postavený v různém období. První sada obsahuje následující divy:

 • Stonehenge, prehistorická památka poblíž Amesbury v jižní Anglii (Velká Británie).
 • Circus Maximus, starořímský stadion pro závody vozatajů a místo masové zábavy v Římě (Itálie).
 • Notre-Dame, středověká gotická katedrála postavená v Paříži (Francie).
 • Alhambra, palácový a pevnostní komplex ze 13. století, který se nachází v Granadě (Španělsko).

Divy lidstva dorazily do Carcassonne. Každý z nich vám přináší jedinečnou výhodu. Každý však může v jedné hře využít pouze jednu. Získejte odpovídající div rychle, abyste jej mohli využívat co nejčastěji!

Herní materiál

 • 4 destičky s divy lidstva (o velikosti 5 kartiček krajiny)
Jeden z divů lidstva: Katedrála Notre-Dame

Pravidla

Příprava hry  

Doporučujeme divy lidstva hrát s více než jen základními kartičkami (nejlépe více jak 90). Můžete použít libovolné kartičky (z další základní hry nebo z (mini)rozšíření, aniž byste hrály s jejich pravidly).

Příklad: Ukázka přípravy pro 4 hráče, kdy jsou dva družiníci každého hráče umístěni vedle políčka 10 na počítadle bodů.
 • Pro pozdější označení svého divu doporučujeme vzít si dalšího (značkovacího) družiníka ve své barvě. Jako značku můžeš použít i cokoli jiného své barvy.
 • Jako vždy umístěte na počítadlo bodů umístěte jednoho družiníka v barvě každého hráče jako počítacího družiníka.
 • Dále umístěte dalšího družiníka + značkovacího družiníka v barvě každého hráče k políčku 10 mimo počítadlo bodů. Každý hráč začíná hru se 6 družiníky ve své zásobě.
 • Vyberte tolik divů, kolik je hráčů a umístěte je lícem nahoru vedle počítadla bodů. Zbývající divy vraťte zpět do krabice.
'Poznámka: V první sadě jsou pouze 4 divy lidstva. Můžete tedy hrát maximálně se třemi dalšími hráči. K dispozici však budou další sady, které vám umožní větší výběr a/nebo hrát s více než 4 hráči.


Umístění destičky s divem  

Pro každého hráče je k dispozici jeden div. Abyste destičku s divem získali, musíte splnit podmínku. Ta spadá do kroku 3. Započítání bodů popsaného dále:

3. Započítání bodů

Hráč, který jako první získá 10 nebo více bodů (vstoupí na/nebo překročí políčko 10 na počítadle bodů), provede následující kroky v tomto pořadí:

1) Vezměte družiníky a přesuňte zbytek
Vezměte dva své družiníky vedle počítadla bodů do své zásoby. Nyní přesuňte všechny zbývající družiníky o 5 políček dopředu, tedy vedle políčka 15.
2) Získejte destičku s divem
Nyní si vyberte jeden z připravených divů a položte jej před sebe. Tím váš tah končí, destičku přiložíte až ve svém dalším tahu (viz 1. Přiložení destičky s divem).
Příklad: Červený je první hráč, který dosáhl 10 bodů. Přesune družiníky ostatních hráčů k políčku 15 a vybere si destičku s divem.

Další hráč, který vstoupí na/nebo překročí políčko se zbývajícími družiníky jako první (políčko 15, případně později 20 a 25), si také vezme oba své družiníky stejným způsobem. Zbývající družiníky opět posune o 5 políček dopředu a vybere si jeden ze zbývajících divů.

Zvláštní případy

 • Pokud políčka u kterého jsou družiníci dosáhne ve stejném tahu více hráčů, vybere hráč na tahu, který hráč si družiníky vezme (ostatní přesune) a zvolí si div. Je tedy možné, že jiný hráč, který daného místo také dosáhl, bude muset počkat.
 • Nesmíte posouvat družiníky dále než k políčku 25 a to ani v případě, že vás hraje více než 4. Družiníci pak čekají, dokud si poslední hráč nevyzvedne zbývající div.


1. Přiložení destičky s divem

Pokud máte před sebou div, neberete si běžnou kartičku, místo toho podle obvyklých pravidel umístíte destičku s vašim divem lidstva. Jakmile destičku přiložíte, označíte svůj div značkovacím družiníkem tak, že jej umístíte do středu divu (nikoli na město, cestu nebo louku).

Poznámka: Pokud používáte normálního družiníka, můžete ho umístit obráceně, aby se dal od ostatních družiníků odlišit. Tímto způsobem si ho nespletete s rytíři, lupiči nebo sedláky. Označovací družiník na divu lidstva zůstane až do konce hry.

2. Umístění družiníka na destičku s divem

Poté, co přiložíte a označíte svůj div, můžete okamžitě umístit až 2 družiníky na různé neobsazené části krajiny (město, cestu, klášter nebo louku) na této destičce s divem. Můžete také umístit pouze jednoho nebo žádného družiníka.

Příklad: Červený umístí destičku s divem Alhambra a označí ho družiníkem vzhůru nohama. Poté červený obsadí na destičce jedním družiníkem město a druhým družiníkem cestu.
3. Vyhodnocení divu

Každý div má svou vlastní mechaniku, z které můžete získat body. Některé divy dávají body v průběhu hry, jiné na konci hry (budoucí divy použijí možná obojí). Počínaje tahem, ve kterém přiložíte a označíte svůj div, jej můžete použít k získání bodů.

Wonders Of Humanity C3 Wonder Symbol 01.png     Notre-Dame

Pokud během hry umístíte jednoho ze svých družiníků na jednu z 8 kartiček kolem kláštera, získáte okamžitě 3 body. Pokud kolem sebe máte několik klášterů, stále získáte pouze 3 body.

Příklad: Červený získá 3 body za umístění družiníka na libovolnou kartičku sousedící s klášterem.

Wonders Of Humanity C3 Wonder Symbol 02.png     Stonehenge

Pokud během hry dokončíte jednu nebo více cest, které se následně vyhodnotí, okamžitě za každou z těchto cest získáte 3 body a to i v případě, že na cestě nemáte žádného družiníka. Poté dojde k obvyklému vyhodnocení cest.

Příklad: Červený získá 3 body za dokončení cesty, kterou si započítá žlutý. Po započítání bonusových bodů proběhne hodnocení jako obvykle a žlutý získá 3 body za cestu (3 kartičky x 1 bod).

Wonders Of Humanity C3 Wonder Symbol 03.png     Cirkus Maximus

Na konci hry získáte v závislosti na počtu hráčů body za každého družiníka jiné barvy v (dosud nedokončených) městech:

2 hráči:      4 body
3+4 hráči:      3 body
5+ hráčů:      2 body
Příklad - Detailní pohled na konec hry: Ve hře se třemi hráči získá červený 6 bodů za žlutého rytíře (2 družiníci x 3 body) a 3 body za modrého rytíře (1 družiník x 3 body). Za vlastního družiníka nedostane červený žádné body.

Wonders Of Humanity C3 Wonder Symbol 04.png     Alhambra

Na konci hry získáte 4 body za každého svého sedláka bez ohledu na to, zda jste získali nějaké další body.

Příklad - Detailní pohled na konec hry: Červený získá 8 bodů za své sedláky (2 sedláci x 4 body).

Důležité!

 • Na konci hry vždy nejprve vyhodnoťte divy s hodnocením na konci hry a teprve poté pokračujte s normálním závěrečným vyhodnocením.
 • Destičky Notre-Dame a Stonehenge, obsahují navíc cestu, která prochází přes 2 běžné kartičky. Tyto úseky cesty se při hodnocení považují za 2 kartičky s cestou. [1]

Popis jednotlivých divů

Wonders Of Humanity C3 Wonder Image 01.png     Notre-Dame

Cathédrale Notre-Dame v Paříži je římskokatolický kostel. Byl postaven v letech 1163 až 1345 a je jednou z nejstarších gotických církevních staveb ve Francii. Stojí v historickém centru Paříže na ostrově Île de la Cité na Seině. Dne 15. dubna 2019 byl vážně poškozen rozsáhlým požárem. Krátce poté francouzský parlament rozhodl o jeho rekonstrukci podle původního vzhledu.


Wonders Of Humanity C3 Wonder Image 02.png     Stonehenge

Jedná se o megalitickou stavbu z období neolitu. Nachází se poblíž řeky Avon nedaleko Amesbury v jižní Anglii a byl postupně stavěn v několika obdobích (v průběhu několika set let) počínaje nejméně rokem 3000 př. n. l.. Existují různé hypotézy o příležitosti a účelu této velmi propracované památky. Stonehenge je od roku 1986 zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.


Wonders Of Humanity C3 Wonder Image 03.png     Cirkus Maximus

Byl jako první postaven z kamene jako trvalé zařízení a jeho stavba začala kolem roku 31 př. n. l. S celkovou délkou přibližně 600 metrů a šířkou 140 metrů byl Cirkus Maximus největším cirkem ve starověkém Římě. Byl tedy ještě větší než Koloseum a až do moderní doby největší stadion na světě. Až do 6. století se na něm konaly závody vozatajů. Jeho kapacita prý v té době dosahovala až 250 000 míst, i když se to zakládá pouze na vyprávění. Pravděpodobnější je - stále velmi působivých - 150 000 míst.


Wonders Of Humanity C3 Wonder Image 04.png     Alhambra

Na kopci Sabikah v Granadě ve španělské Andalusii stojí městský hrad Alhambra. Hradní komplex v maurském stylu islámského umění je asi 740 metrů dlouhý a 220 metrů široký. Pro dnešní Alhambru jsou významné zejména nasridské paláce se zahradami, medina a renesanční palác Karla V.. Je jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Evropě a v roce 1984 byla zapsána na seznam světového kulturního dědictví.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 4
Wonders of Humanity C3 Tile 01.png 1× 
Notre-Dame + Symbol CarcassonneC.png 
Wonders of Humanity C3 Tile 03.png 1× 
Stonehenge
Wonders of Humanity C3 Tile 04.png 1× 
Cirkus Maximus
Wonders of Humanity C3 Tile 02.png 1× 
Alhambra
Vysvětlivky 
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičky s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Některé destičky s divem obsahují město rozprostírající se přes několik čtvercových polích. Každá část města v jednom čtvercovém poli by se měla počítat jako samostatná kartička. Následující obrázky znázorňují cesty a města, které je třeba počítat s ohledem na čtvercovou mřížku:
  Wonders Of Humanity C3 Grid Tile 01.png
  Stonehenge
  • Jedna cesta ze 2 úseků, která se rozvětvuje na dva otevřené konce (vlevo nahoře a uprostřed).
  • Jedno město v 1 poli (vpravo nahoře)
  • Dvě cesty po 1 úseku (dole uprostřed a vpravo)
  Wonders Of Humanity C3 Grid Tile 02.png
  Notre-Dame
  • Jedna cesta ze 2 úseků, která se rozvětvuje a končí u kláštera, u divu a jeden otevřený konec (nahoře a uprostřed).
  • Jedno město ze 2 částí (vlevo dole a uprostřed)
  • Jedna cesta s 1 úsekem (vpravo dole)
  Wonders Of Humanity C3 Grid Tile 03.png
  Cirkus Maximus
  • Jedno město ze 4 částí v horní a dolní část je spojeno malým pásem města (vlevo shora dolů, uprostřed a uprostřed dole).
  • Dvě cesty po 1 úseku (uprostřed a vpravo dole)
  Wonders Of Humanity C3 Grid Tile 04.png
  Alhambra
  • Jedno město ze 3 částí (zleva shora dolů)
  • Dvě cesty po 1 úseku (dole uprostřed a vpravo)