Rolnická vzpoura

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Peasant Revolts and the translation is 100% complete.

Carcassonne Rolnická vzpoura - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Other languages:
Peasant Revolts C2 Tile 12.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


S tímto minirozšíření se budete muset rozhodnout, zda-li se chcete ochránit před povstáním rolníků (v tom případě je přesměrovat na protihráče), nebo se spokojíte jen s málem.

Úvod

Symbol PeasantRevolts C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Rolnická vzpoura Rolnická vzpoura v edici C3, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2020 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření nebylo vydané v původní edici (zkráceně C1) ani v nové edici (zkráceně C2).

Herní materiál

 • 12 nových kartiček krajiny s rolnickou vzpourou a symboly příslušných oblastí:
Peasant Revolts C2 Revolt Symbol Cities.png
5x město
Peasant Revolts C2 Revolt Symbol Roads.png
4x cesta
Peasant Revolts C2 Revolt Symbol Monasteries.png
3x klášter

Pravidla

Příprava hry  

Dvanáct kartiček minirozšíření zamíchejte a 3 z nich odložte zpět do krabice (nedívejte se na ně). Tyto kartičky nebudou ve hře použity. Zbylých 9 kartiček zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Rolnická vzpoura  

Peasant Revolts C2 Revolt Symbols.png
1. Přiložení kartičky

Rolnická vzpoura

Jakmile si vytáhne kartičku s rolnickou vzpourou, okamžitě nastává vzpoura. Položte kartičku před sebe [1] a zkontrolujte, zda-li některý z vašich družiníků stojí na území vyobrazeném na symbolu kartičky (město, cesta nebo klášter) a zda-li jsou vaši družiníci „ochráněni“ nebo „nechráněni“.

 • Peasant Revolts C2 Unprotected Meeple.png
  Každý nechráněný družiník v příslušném území musí být ihned vrácen hráči zpět do zásoby.
 • Peasant Revolts C2 Protected Meeple.png
  Každý ochráněný družiník v příslušném území získá 2 body. Tento družiník zůstává nadále ochráněn a to i po ukončení aktuální vzpoury.
(Jak můžete ochránit své družiníky bude vysvětleno v bodu 2. umístění družiníka.)

Poznámka: Jakmile se vrátí do zásoby alespoň jeden družiník, vzpoura končí a pokračujete v tahu dále.

Příklad 1: Červený vytáhne kartičku s rolnickou vzpourou se symbolem cesty (v tomto příkladu je symbol zvětšený).
Červeného nechráněný družiník je na cestě nalevo. Vrátí jej tedy zpět do své zásoby. Za ochráněného družiníka ležícího na kartičce napravo získá 2 body.
Nyní je konec vzpoury. Družiník modrého nebyl touto vzpourou dotčen. Červený nyní přiloží kartičku podle obvyklých pravidel a pokračuje ve svém tahu.

Rolnická vzpoura přechází na dalšího hráče

Jestliže nemůžete vrátit družiníka do své zásoby z důvodu, že nemáte družiníka na příslušném, nebo jsou všichni vaši družiníci ochráněni, přechází rolnická vzpoura na dalšího hráče (po vaší levici). Ten provede stejnou kontrolu popsanou výše a pokud také není vzpourou ovlivněn, pokračuje další hráč.

Toto pokračuje, dokud nebude vrácen alespoň jeden družiník do zásoby některého hráče, nebo pokud nebude žádný hráč touto vzpourou ovlivněn. Poté umístíte kartičku podle obvyklých pravidel a pokračujete dále ve svém tahu.

Poznámka! Pouze ti hráči kteří v průběhu rolnické vzpoury kontrolují své družiníky mohou získat body za své ochráněné družiníky. Hráči nezasaženi rolnickou vzpourou, za své ochráněné družiníky žádné body nezískávají.

Příklad 2: Červený vytáhne kartičku s rolnickou vzpourou se symbolem města (v tomto příkladu je symbol zvětšený). Všichni družiníci ve městě jsou ochráněni. Červený získá 4 body.
Vzpoura nyní přechází na modrého hráče sedícího po levici. Modrý zkontroluje, zda-li se ho rolnická vzpoura týká. Má 1 ochráněného družiníka (ve městě nalevo) za kterého získá 2 body a dva nechránění družiníci se modrému vrátí zpět do zásoby. Tím je vzpoura u konce. Hráč na tahu přiloží kartičku dle obvyklých pravidel.
2. Umístění družiníka

Ochrana družiníka před rolnickou vzpourou

Pokud na právě přiloženou kartičku umístíte družiníka, můžete jej za své 4 body ochránit. Na počítadle bodů svou figurku posuňte o 4 body zpět. Můžete jít i do záporných bodů. Dále ochráněného družiníka „položte“. Tento družiník se nyní připojil k rolníkům. [2]

Příklad: Ochrana družiníka

Pokaždé když na právě přiloženou kartičku neumístíte družiníka, můžete jednoho svého družiníka na hrací ploše, ochránit za cenu 2 bodů.

Na sedláky rolnická vzpoura nemá vliv, proto se na ně ochrana nevztahuje.

Ležící družiník je před rolnickou vzpourou ochráněn. V případě že jste zasaženi a máte ležící družiníky na shodném území jako vyobrazený symbol na kartičce, získáte za každého z nich 2 body (viz. bod 1. Přiložení kartičky).

3. Započítání bodů

Pokud hodnotíte dokončené území je ochráněný družiník považován za normálního. Po započítání bodů se vrátí zpět do vaší zásoby a ztrácí také ochranu před rolnickou vzpourou. Pokud jej znovu umístíte, bude opět nechráněný.

Příklad: Dokončené město. Červený má početní převahu (v tomto případě 2 družiníky) a získá 10 bodů.
Modrý nezíská žádné body. Všichni družiníci z města se vrátí zpět do zásoby hráčům a stávají se opět nechráněnými.
Závěrečné vyhodnocení

Závěrečné vyhodnocení se provádí podle běžných pravidel. Při hodnocení území je ochráněný družiník považován za normálního.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu může ochránit družiníka na jakékoli části krajiny, i v případě že nemůže být zasažen rolnickou vzpourou.

 • Družiníci umístění nebo přemístění na libovolnou část krajiny mohou být ochráněni za 4 body v jakékoli fázi tahu:
  • Fáze 1. Přiložení kartičky:
  • Fáze 2. Umístění družiníka:
   • Přímé umístění družiníka (včetně fantoma - viz Družina Družina)
   • Umístění družiníka pomocí tajné chodby (3. rozšíření Princezna a drak Princezna a drak)
   • Umístění družiníka pomocí létajícího stroje (mini 1 Létající stroje Létající stroje)
  • Fáze 3. Započítání bodů:
  • Fáze 4. Další úkony:
   • Výměna družiníka s žetonem Svádění (7. rozšíření Katapult Katapult)
   • Umístění družiníka díky obrazci v obilí (mini 7 Kruhy v obilí Kruhy v obilí)
 • Družiník umístěný na jakékoli území může být ochráněn za cenu 2 bodů v bodu 2. Umístění družiníka.

Princezna a drak (3. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Družiníka umístěného pomocí tajné chodby lze také ochránit za 4 body.

Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Vůz zůstává ochráněn, dokud se hráči nevrátí zpět do jeho zásoby. I pokud je umístěn nebo přemístěn na území, které se netýká rolnické vzpoury.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Kdy ztrácí družiník ochranu před rolnickou vzpourou? a) Když je hodnoceno území (družiník ale zůstane herním plánu) b) Když je družiník umístěn do zásoby hráče

Odpověď: Družiník ztrácí svou ochranu v okamžiku, kdy si jej vezmete zpět do své zásoby. (1/2021)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Měli bychom považovat ochráněný vůz za ochráněný i v případě, že je po vyhodnocení přesunut na jiné území?

Odpověď: Ve speciálním případě vozu lze uvažovat o tom, že si vůz po přemístění ochranu zachová. (1/2021)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Vůz si zachová svou ochranu, dokud se nevrátí do zásoby hráče. Dokonce může být umístěn na území, které se týkají rolnické vzpoury. Je to tak správně?

Odpověď: Ano, můžete tak učinit. Pravidla jsou vždy vytvořena pro základní hru. O ostatních rozšířeních a zvláštních případech jsme zatím neuvažovali. (1/2021)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Protože se vůz může pohybovat, bylo by možné ochránit vůz umístěný na jiném místě než na cestě, ve městě nebo v klášteře?

Odpověď: Není k tomu žádný důvod. (1/2021)

Výklad pravidel komunitou Pouze hráč na tahu může po započítání bodů a přesunutí vozu do nového území jej ochránit. Hráč na tahu zaplatí 4 body.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Lze při přemístění nechráněného vozu vůz ochránit? Pokud ano, máme zaplatit 2 (vůz byl již umístěn) nebo 4 body (nové umístění)? Platilo by to pro všechny hráče, i když nejsou na tahu?

Odpověď: Ochránit můžete pouze ve svém tahu. Pokud tedy přesunete vůz v tahu jiných hráčů, nemůžete ho ochránit. Kolik to stojí, je napsáno v pravidlech (4 body). (1/2021)

Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Družiníci ve městě Carcassonne nejsou ovlivněni rolnickou vzpourou (jedná se o zvláštní oblast).

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Týká se rolnická vzpoura také družiníků umístěných ve městě Carcassonne?

Odpověď: Jak je napsáno v pravidlech, pro tuto kombinaci nejsou žádná oficiální pravidla. Na družiníky umístěné ve městě Carcassonne nemá rolnická vzpoura žádný vliv. (1/2021)

Výklad pravidel komunitou Můžete ochránit družiníka přemístěného z města Carcassonne na území, které bude právě vyhodnoceno. Ovšem toto nedává smysl, protože po vyhodnocení bude družiník odebrán. Tento úkon rolnická vzpoura neovlivní. Hráči se však mohou rozhodnout odečíst si 4 body.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Nemá smysl ochránit družiníky přesunuté z města Carcassonne, že? Řekl bych, že ne, protože okamžitě bodují.

Odpověď: Klidně si tímto způsobem můžete snížit skóre. Také to nedává smysl. (1/2021)

Katapult (7. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu může vyměněného družiníka díky žetonu svádění, ochránit své za 4 body.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Když ve svém tahu vyměním družiníka s žetonem svádění mohu jej také ochránit za 4 body (ochránění družiníci si při výměně zachovávají svou ochranu). Je to tak správně?

Odpověď: Můžete to udělat. Není žádný důvod, proč by to nemělo být povoleno. (1/2021)

Létající stroje (mini 1)

Výklad pravidel komunitou Družiník používající létající stroj může být také ochráněn za 4 body.

Kruhy v obilí (mini 7)

Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu může ochránit družiníka umístěného pomocí obrazce v obilí za 4 body.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Když umístím družiníka pomoci obrazce v obilí, mohu jej také ochránit za 4 body. Je to tak správně?

Odpověď: Můžete to udělat. Není žádný důvod, proč by to nemělo být povoleno. (1/2021)

Německé kláštery / Holandsko-belgické kláštery / Japonské budovy

Výklad pravidel komunitou Prozatím nemáme žádné oficiální pravidlo jak postavit ochráněného družiníka umístěného jako převora. Hráči se na způsobu postavení budou muset dohodnout. (Jedna možnost je umístit pod družiníka jakýkoli nepoužitý žeton.)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud jsou ochráněný družiník umístěn „vleže“, jak rozeznáme družiníka umístěného jako mnicha od družiníka umístěného jako opata v německém klášteře?

Odpověď: Když si hrajete s kombinacemi, můžete přijít na způsob, jak je označit. (1/2021)

Trhy v Lipsku

Výklad pravidel komunitou Družiník přesunutý do města Lipska si může zachovat své ochranné postavení. Tento úkon ale nedává smysl, protože družiníků umístěných ve městě Lipsko se rolnická vzpoura netýká (město Lipsko je zvláštní oblast).

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Dojde při přesunu ochráněného družiníka do města Lipska k odebrání jeho ochrany (pokud jí má, protože ji stejně nemůže později použít)? Mají na družiníka umístěného ve městě Lipsko vliv rolnické vzpoury?

Odpověď: Jak je napsáno v pravidlech, pro tuto kombinaci nejsou žádná oficiální pravidla. Na družiníky umístěné ve městě Lipsko rolnické vzpoury vliv nemají. (1/2021)

Rozšíření Jubilejní edice 20 let

Výklad pravidel komunitou Pokud aktivujete šipku a umístíte nebo přidáte družiníka, můžete jej ochránit za 4 body.

Dárky

Výklad pravidel komunitou Za 4 body můžete ochránit družiníky umístěné pomocí karty Koncil.
Výklad pravidel komunitou Můžete ochránit družiníky umístěné na území s kartou Změna postavení za 4 body. Ochráněný družiník si při přemístění zachová svou ochranu (Poznámka: Pokud družiník změní pozici a stane se sedlákem, nemáme žádný oficiální způsob, jak takovéhoto družiníka označit).

Družina

Výklad pravidel komunitou Svého fantoma můžete ochránit jako jakéhokoli jiného družiníka.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Své fantomy můžeme chránit i během našeho tahu. Je to tak správně?

Odpověď: Můžete tak učinit. Není žádný důvod, proč by to nemělo být povoleno. (1/2021)

La Porxada

Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu může, za 4 body, ochránit družiníka která byl vyměněn díky La Porxadě.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Při výměně družiníka s La Porxadou můžeme také chránit družiníka za 4 body během našeho tahu. Je to tak správně?

Odpověď: Můžete tak učinit. Není žádný důvod, proč by to nemělo být povoleno. (1/2021)

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 12
Peasant Revolts C2 Tile 01.png 1×
 / Sta + (B)
Peasant Revolts C2 Tile 02.png 1×
 / Sta + (D)
Peasant Revolts C2 Tile 03.png 1×
 / Sta + (S)
Peasant Revolts C2 Tile 04.png 1×
 / Sta + (B)
Peasant Revolts C2 Tile 05.png 1×
 / Sta + (G)
Peasant Revolts C2 Tile 06.png 1×
 / Str
Peasant Revolts C2 Tile 07.png 1×
 / Str + (T)
Peasant Revolts C2 Tile 08.png 1×
 / Str
Peasant Revolts C2 Tile 09.png 1×
 / Str
Peasant Revolts C2 Tile 10.png 1×
 / K
Peasant Revolts C2 Tile 11.png 1×
 / K + (W)
Peasant Revolts C2 Tile 12.png 1×
 / K + (W)
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Úkony spojené s rolnickou vzpourou se uskuteční, i v případě že kartičku na herní plán nelze přiložit. Pravidla nemají žádná omezení, pokud by k této situaci došlo. Vzpoura tedy proběhne, poté hráč kartičku odložena stranou a vezme si kartičku novou. Pokud si znovu vytáhne kartičku s rolnickou vzpourou, vzpoura se znovu opakuje. Hráč může ve svém tahu řetězit několik vzpour.
 2. Výklad pravidel komunitou Poslední věta pochází z pravidel od ZMG. Na hru nemá žádný vliv a může být trochu zavádějící. Zdůrazňuje pouze že družiník hráče se stal zastáncem rolníků a nebude na něj mít vliv rolnická vzpoura.