Padací mosty

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Drawbridges and the translation is 100% complete.

Rozšíření Padací mosty obsahuje 12 kartiček s městskými branami a padacími mosty. Každý družiník na cestě spojené s městem pomocí padacího mostu se po dokončení cesty může stát součástí tohoto města. Zajistěte si početní převahu ve městě začleněním nových příchozích přes padací most.

Drawbridges C3 Tile 04.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Symbol Drawbridges C3.png

Rozšíření Padací mosty obsahuje 12 kartiček s městskými branami a padacími mosty. Každý družiník na cestě spojené s městem pomocí padacího mostu se po dokončení cesty může stát součástí tohoto města. Zajistěte si početní převahu ve městě začleněním nových příchozích přes padací most.

V tomto rozšíření záleží na načasování. Když je padací most dole, můžete se přesunout ze cesty do města a získat další body.

Úvod

Symbol Drawbridges C3.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Padací mosty Padací mosty v edici C3 publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2023 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření nebylo vydané v původní edici (zkráceně C1) ani v nové edici (zkráceně C2).

Herní materiál

 • 12 kartiček krajiny s padacím mostem u městské brány
Drawbridges C3 Feature Tiles.png
kartičky s padacím mostem
Drawbridges C3 Feature Drawbridge.png
padací most

Pravidla

Příprava hry  

Všech 12 nových kartiček krajiny zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Padací mosty  

Drawbridges C3 Feature Drawbridge.png
1. Přiložení kartičky

Pokud si doberete kartičku s padacím mostem, přiložte ji podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Na kartičku můžete běžným způsobem umístit družiníka.

3. Započítání bodů

Pokud dokončíte cestu, která vede k padacímu mostu, nejprve ji jako obvykle vyhodnoťte. Poté musíte zkontrolovat, zda je padací most nahoře nebo dole.

 • Je-li město s padacím mostem dokončeno, je padací most nahoře a nic dalšího se neděje.
 • Pokud je město stále nedokončené, je padací most dole a můžete ho použít:
Pokud máte na cestě vedoucí k padacímu mostu převahu, můžete svého družiníka přesunout z této cesty do města. Nezáleží na tom, kdo cestu dokončil, ani na tom, zda se ve městě již nachází družiník (váš nebo cizí) či nikoli.
Příklad 1: Červený přiloží kartičku a dokončí cestu, která vede k padacímu mostu. Za cestu získá 2 body. Poté přesune svého družiníka z cesty do nedokončeného města.
Zvláštní případ: Pokud dokončená cesta končí u více padacích mostů, můžete se rozhodnout, do kterého z nedokončených měst svého družiníka přemístíte. Máte-li na cestě více než jednoho družiníka, můžete se u každého z nich rozhodnout, zda jej přesunete do některého z nedokončených měst, nebo si jej vezmete zpět do zásoby. Pokud přesouváte více družiníků, můžete je všechny umístit do jednoho nebo více nedokončených měst.
Příklad 2: Červený přiloží kartičku a dokončí cestu. Cesta má na obou koncích padací most vedoucí do nedokončeného města. Červený získá 6 bodů za cestu, protože má početní převahu.
Modrý nezíská žádné body a vezme si svého družiníka zpět.
Červený má na cestě 2 družiníky. Rozhodne se jednoho z nich přesunout do většího města a druhého vrátit zpět do zásoby.

Pokud dokončíte cestu a zároveň i město s padacím mostem, pak je město dokončeno a padací most je nahoře.

Pokud žádný z hráčů nemá na cestě početní převahu, nemůže žádný z nich přesunout svého družiníka do města. [1]

 Výklad pravidel komunitou Kdo může poslat družiníky z cesty do města se spuštěným padacím mostem?

Pouze jeden hráč může přesunout družiníky do města: hráč s jedinou početní převahou na cestě. Na tom, kdo cestu dokončil, nezáleží.
Pokud má rovnocennou početní převahu více hráčů, nesmí žádný z nich přesouvat družiníky.

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

Drawbridges C3 Tile 12.png
Tato cesta vede k padacímu mostu, ale nekončí tam. Aby bylo možné cestu vyhodnotit, musí být uzavřeny oba konce cesty.
Drawbridges C3 Tile 10.png
Tato cesta vede do dvou samostatných měst, z nichž každé má padací most.
Poznámka: Příkopy nepředstavují hranici, louky sahají až k městům.
Drawbridges C3 Tile 09.png
Cesta zprava na této kartičce končí u běžné brány do města (nejedná se o padací most).

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Následující družiníky na cestě, LZE prostřednictvím spuštěného padacího mostu přesunout do města:

Výklad pravidel komunitou Figurky na cestě, které NELZE prostřednictvím spuštěného padacího mostu přesunout do města:

Výklad pravidel komunitou Družiník na cestě (připravený k přesunu do města) - může stát na libovolné kartičce cesty nebo jejím mostu (8. rozšíření Mosty a hrady Mosty a hrady), a také na cestě propojené tunelem (Tunel Tunel), přívozem (mini 3 Přívozy Přívozy), průchozí cestě (5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta, 7. rozšíření Katapult Katapult, Směrovky Směrovky, Kartička Spiel 2018 Kartička Spiel 2018) nebo labyrintu (Labyrint Labyrint).

Výklad pravidel komunitou Družiník přesunutý do města může být umístěn na libovolnou konkrétní kartičku města. To má význam při hře s drakem (3. rozšíření Princezna a drak Princezna a drak), věží (4. rozšíření Věž Věž), morem (Mor Mor), nebo kartou změna postoje (Dárky Dárky) a dalšími prvky které mají vliv na konkrétní kartičku.

Poznámka: Družiníka lze umístit pouze do města. Jakýkoli klášter uvnitř města nelze takto obsadit (3. rozšíření Princezna a drak Princezna a drak nebo 8. rozšíření Mosty a hrady Mosty a hrady).

Výklad pravidel komunitou Cestu po které se družiník dostanou do města, lze dokončit umístěním kartičky (včetně opatství z 5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta), přesunem přívozu (mini 3 Přívozy Přívozy) nebo umístěním žetonu tunelu (Tunel Tunel).

Výklad pravidel komunitou Přesun družiníka do města nemůže vyvolat akce jako:

 • Sklizeň nebo prodej ovoce (Ovocné stromy Ovocné stromy).
 • Získání bonusu za div Notre-Dame - pokud je družiník umístěn v sousedství kláštera (Divy lidstva Divy lidstva). [2]

Výklad pravidel komunitou Přesun družiníka do města může spustit akce, jako:

Opatství a starosta (5. rozšíření)Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pokud máte vůz umístěný na cestě končící u spuštěného padacího mostu, můžete po získání bodů provést pouze jednu z následujících akcí:

 • Vrátit vůz zpět do své zásoby.
 • Přesunout vůz na sousední kartičku, podle pravidel 5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta.
 • Přesunout vůz do nedokončeného města bez ohledu na to jak je od města vzdálený.

Vůz může provést pouze jednu z těchto akcí, oba možné pohyby zkombinovat nemůže.

Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Všichni družiníci přesunutí na cestu z města Carcassonne se mohou také přesunout do nedokončeného města, pokud jsou podmínky padacího mostu splněny.

Cirkus (10. rozšíření)Cirkus (10. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Přesun družiníka do měst probíhá před vyhodnocením šapitó.

Duchové, zámky a hřbitovy (11. rozš.)Duchové, zámky a hřbitovy (11. rozš.)

Výklad pravidel komunitou Duchové přiřazení k družiníkovi na cestě se před jeho přesunem do města vrátí do banku.

Rolnická vzpouraRolnická vzpoura

Výklad pravidel komunitou Družiník chráněný před rolnickou vzpourou zůstane chráněný, pokud se přesune do města.
Výklad pravidel komunitou Při přesunu družiníka do města můžete zaplatit 4 body, aby byl umístěn jako chráněný.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 12
Drawbridges C3 Tile 01.png 1×
 
Drawbridges C3 Tile 02.png 1×
 
Drawbridges C3 Tile 03.png 1×
 
Drawbridges C3 Tile 04.png 1×
 + (G)
Drawbridges C3 Tile 05.png 1×
 + (T)
Drawbridges C3 Tile 06.png 1×
 + (T)
Drawbridges C3 Tile 07.png 1×
 
Drawbridges C3 Tile 08.png 1×
 + (T)
Drawbridges C3 Tile 09.png 1×
 
Drawbridges C3 Tile 10.png 1×
 + Popis
Drawbridges C3 Tile 11.png 1×
 
Drawbridges C3 Tile 12.png 1×
 + Popis
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Drawbridges C3 Feature Drawbridge.png | padací most
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Pokud má více hráčů rovnocennou početní převahu na cestě, není ani tak možné poslat družiníka do města se spuštěným padacím mostem. Aby mohl hráč poslat družiníka do města, musí mít převahu na cestě sám.
 2. Otázka bez oficiálního vysvětlení Pokud HiG neschválí tento bonus mimo úkon 2. Umístění družiníka.