Padací mosty

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Drawbridges and the translation is 100% complete.

Rozšíření Padací mosty obsahuje 12 kartiček s městskými branami a padacími mosty. Každý družiník na cestě spojené s městem pomocí padacího mostu se po dokončení cesty může stát součástí tohoto města. Zajistěte si početní převahu ve městě začleněním nových příchozích přes padací most.

Other languages:

Hlavní strana > Carcassonne  > Padací mosty

Exclamation2.png

Tato stránka je v přípravě!
Pravidla, texty, obrázky a další se mohou změnit.

Symbol Drawbridges C3.png

Rozšíření Padací mosty obsahuje 12 kartiček s městskými branami a padacími mosty. Každý družiník na cestě spojené s městem pomocí padacího mostu se po dokončení cesty může stát součástí tohoto města. Zajistěte si početní převahu ve městě začleněním nových příchozích přes padací most.

Drawbridges C3 Promo Image 02.jpg
Propagační obrázek rozšíření

Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla C3 pro rozšíření  Padací mosty nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější původní pravidla v němčině publikovalo vydavatelství HiG roku 2023 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření nebylo vydané v původní edici (zkráceně C1) ani v nové edici (zkráceně C2).

V tomto rozšíření záleží na načasování. Když je padací most dole, můžete se přesunout ze cesty do města a získat další body.

Herní materiál

 • 12 kartiček krajiny s padacím mostem u městské brány
Kartičky s padacím mostem
Padací most

Pravidla

Příprava hry  

Všech 12 nových kartiček krajiny zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Padací most  

Drawbridges C3 Feature Drawbridge.png
1. Přiložení kartičky

Pokud si doberete kartičku s padacím mostem, přiložte ji podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Na kartičku můžete běžným způsobem umístit družiníka.

3. Započítání bodů

Pokud dokončíte cestu, která vede k padacímu mostu, nejprve ji jako obvykle vyhodnoťte. Poté musíte zkontrolovat, zda je padací most nahoře nebo dole.

 • Je-li město s padacím mostem dokončeno, je padací most nahoře a nic dalšího se neděje.
 • Pokud je město stále nedokončené, je padací most dole a můžete ho použít:
Pokud máte na cestě vedoucí k padacímu mostu převahu, můžete svého družiníka přesunout z této cesty do města. Nezáleží na tom, kdo cestu dokončil, ani na tom, zda se ve městě již nachází družiník (váš nebo cizí) či nikoli.
Příklad 1: Červený přiloží kartičku a dokončí cestu, která vede k padacímu mostu. Za cestu získá 2 body. Poté přesune svého družiníka z cesty do nedokončeného města.
Zvláštní případ: Pokud dokončená cesta končí u více padacích mostů, můžete se rozhodnout, do kterého z nedokončených měst svého družiníka přemístíte. Máte-li na cestě více než jednoho družiníka, můžete se u každého z nich rozhodnout, zda jej přesunete do některého z nedokončených měst, nebo si jej vezmete zpět do zásoby. Pokud přesouváte více družiníků, můžete je všechny umístit do jednoho nebo více nedokončených měst.
Příklad 2: Červený přiloží kartičku a dokončí cestu. Cesta má na obou koncích padací most vedoucí do nedokončeného města. Červený získá 6 bodů za cestu, protože má početní převahu.
Modrý nezíská žádné body a vezme si svého družiníka zpět.
Červený má na cestě 2 družiníky. Rozhodne se jednoho z nich přesunout do většího města a druhého vrátit zpět do zásoby.

Pokud dokončíte cestu a zároveň i město s padacím mostem, pak je město dokončeno a padací most je nahoře.

Pokud žádný z hráčů nemá na cestě početní převahu, nemůže žádný z nich přesunout svého družiníka do města. [1]

 Výklad pravidel komunitou Kdo může poslat družiníky z cesty do města se spuštěným padacím mostem?

Pouze jeden hráč může přesunout družiníky do města: hráč s jedinou početní převahou na cestě. Na tom, kdo cestu dokončil, nezáleží.
Pokud má rovnocennou početní převahu více hráčů, nesmí žádný z nich přesouvat družiníky.

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

Drawbridges C3 Tile 12.png
Tato cesta vede k padacímu mostu, ale nekončí tam. Aby bylo možné cestu vyhodnotit, musí být uzavřeny oba konce cesty.
Drawbridges C3 Tile 10.png
Tato cesta vede do dvou samostatných měst, z nichž každé má padací most.
Poznámka: Příkopy nepředstavují hranici, louky sahají až k městům.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Následující družiníky na cestě, LZE přesunout do města díky spuštěnému padacímu mostu:

Výklad pravidel komunitou Figurky na cestě, které NELZE přesunout do města pomocí spuštěného padacího mostu:

Výklad pravidel komunitou Družiník na cestě (připravený k přesunu do města) - může stát na libovolné kartičce cesty nebo jejím mostu (8. rozšíření  Mosty a hrady), a také na cestě propojené tunelem (Tunel Tunel), přívozem (mini 3  Přívozy), průchozí cestě (5. rozšíření  Opatství a starosta, 7. rozšíření  Katapult, Směrovky Směrovky, Kartička Spiel 2018 Kartička Spiel 2018) nebo labyrintu (Labyrint Labyrint).

Výklad pravidel komunitou Družiník přesunutý do města může být umístěn na libovolnou kartičku města. To může mít význam při hře s drakem (3. rozšíření  Princezna a drak), věží (4. rozšíření  Věž), morem (Mor Mor), nebo kartou změna postoje (Dárky Dárky) a tak dále.

Poznámka: Družiníka lze umístit pouze do části města. Jakékoli kláštery uvnitř města nelze takto obsadit. (3. rozšíření  Princezna a drak, 8. rozšíření  Mosty a hrady).

Výklad pravidel komunitou Cestu, po které se družiník dostanou do města, lze dokončit umístěním kartičky (včetně opatství z 5. rozšíření  Opatství a starosta), přesunem přívozu (mini 3  Přívozy) nebo umístěním žetonu tunelu (Tunel Tunel).

Výklad pravidel komunitou Přesun družiníka do města nemůže vyvolat akce jako:

 • Sklizeň nebo prodej ovoce (Ovocné stromy Ovocné stromy).
 • Získání bonusu za div Notre-Dame, pokud je družiník umístěn v sousedství kláštera (Divy lidstva Divy lidstva). [2]

Výklad pravidel komunitou Přesun družiníka do města může spustit akce, jako jsou:

Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pokud máte vůz umístěný na cestě končící u padacího mostu, který je spuštěný, můžete si po získání bodů vybrat pouze jednu z následujících akcí:

 • Vezmete vůz zpět do své zásoby.
 • Přesunete vůz na sousední kartičku, podle pravidel 5. rozšíření  Opatství a starosta.
 • Přesunete vůz do nedokončeného města bez ohledu na jeho vzdálenost od tohoto města.

Vůz může provést pouze jednu z těchto akcí a nemůže kombinovat oba možné pohyby.

Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Všichni družiníci rozmístění na cestě z města Carcassonne mohou být také přesunuti do nedokončeného města, pokud jsou splněny podmínky padacího mostu.

Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Přesun družiníka do měst probíhá před vyhodnocením šapitó.

Duchové, zámky a hřbitovy (11. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Duchové přiřazení k družiníkovi na cestě se před jeho přesunem do města vrátí do banku.

Rolnická vzpoura

Výklad pravidel komunitou Družiník chráněný před rolnickou vzpourou zůstane chráněný, pokud se přesune do města.
Výklad pravidel komunitou Při přesunu družiníka do města můžete zaplatit 4 body, aby byl umístěn jako chráněný.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 12
Drawbridges C3 Tile 01.png 1×
 
Drawbridges C3 Tile 02.png 1×
 
Drawbridges C3 Tile 03.png 1×
 
Drawbridges C3 Tile 04.png 1×
 + (G)
Drawbridges C3 Tile 05.png 1×
 + (T)
Drawbridges C3 Tile 06.png 1×
 + (T)
Drawbridges C3 Tile 07.png 1×
 
Drawbridges C3 Tile 08.png 1×
 + (T)
Drawbridges C3 Tile 09.png 1×
 
Drawbridges C3 Tile 10.png 1×
 + Popis
Drawbridges C3 Tile 11.png 1×
 
Drawbridges C3 Tile 12.png 1×
 + Popis
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháno v původním znění)
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Drawbridges C3 Feature Drawbridge.png | padací most
 • Popis - odkazuje na podrobnější popis kartičky v části: Popis nových kartiček krajiny
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
 • Feature Garden C3.png
  G | zahrada

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Pokud má více hráčů rovnocennou početní převahu na cestě, není ani tak možné poslat družiníka do města se spuštěným padacím mostem. Aby mohl hráč poslat družiníka do města, musí mít převahu na cestě sám.
 2. Otázka bez oficiálního vysvětlení Pokud HiG neschválí tento bonus mimo úkon 2. Umístění družiníka.