User:Petul/Dárky

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
Exclamation2.png

Původní neoficiální překlad pravidel k rozšíření Dárky.

Propagační obrázek minirozšíření Dárky

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).
České vydavatelství Logo Mindok.png oficiálně potvrdilo vydání toto rozšíření také v České republice. Přesné datum vydání zatím nestanovili.
Níže uvedený překlad pravidel je zatím neoficiální.

S tímto mini rozšířením k 20. výročí můžete získat dárky tak, že budete pomáhat svým spoluhráčům.

Toto rozšíření bylo vytvořeno pro základní hru Carcassonne. Kromě níže uvedených pravidel rozšíření platí stále všechna pravidla základní hry. Můžete jej kombinovat s jinými rozšířeními - ovšem pouze na vlastní nebezpečí - to znamená, že pro tyto kombinace nejsou k dispozici žádná oficiální pravidla.

Herní materiál

 • 25 karet s dárky (5x Církevní sjezd, metař, změna postavení, [1] výplata a vem dvě karty)
Vlevo je zadní strana a vpravo přední strana s pěti tipy karet.

Pravidla

Příprava hry

Karty s dárky lícem dolů zamíchejte a srovnejte do jednoho balíčku.

Pravidla hry

S tímto rozšířením se změní postup pouze v bodu 1. Přiložení kartičky. Následující kroky 2. Umístění družiníka a 3. Započítání bodů proběhnou jako obvykle.

1. Přiložení kartičky
Získání karty s dárkem

Pokud přiložíte kartičku tak, aby rozšířila cestu nebo město spoluhráče, můžete si za to vzít kartu s dárkem.

To znamená:

 • Cesta nebo město, které bylo přiložením vaší kartičky rozšířeno, musí patřit jinému hráči nebo v něm nesmíte mít početní převahu. [2]
 • Pokud kartičkou rozšíříte více území najednou, stále si vezmete pouze 1 kartu s dárkem.

Nyní vytáhněte horní kartu z balíčku, podívejte se na ni (neukazujte ji ostatním hráčům) a položte lícem dolů před sebe.

Poznámka: V případě, že již byly rozdány všechny karty z dobiracího balíčku, připravte nový balíček z odhazovací hromádky. Pokud nastane případ, že všechny karty s dárky leží „nepoužité“ před hráči, dárek nedostanete.

Příklad 1: Červený přiloží kartičku. Přidá tak další úsek k cestě modrému a rozšíří město. Červený si může vzít dárek protože rozšířil modrému cestu. Za rozšíření města si dárek vzít nemůže protože v něm má svého družiníka.
Použití karty s dárkem

Než přiložíte vytaženou kartičku krajiny na herní plán, můžete použít 1 kartu s dárkem. [3] [4]

Otočte jednu kartu s dárkem ve své zásobě, proveďte její úkon a následně kartu odložte na odhazovací hromádku. [5]

5 typů karet s dárky:

Gifts C2 Card 01.png

Církevní sjezd

Pokud je to možné umístěte družiníka ze své zásoby na jakýkoli nedokončený klášter.

Klášter může být obsazený jedním nebo více družiníky - vašimi nebo kohokoli jiného.

Družiníka můžete umístit také na neobsazený klášter.

Příklad 2: Červený použije kartu „Církevní sjezd“ a umístí družiníka na klášter 1. Ten je již obsazený modrým, zeleným a také již jedním družiníkem červeného. Červený nyní přiloží kartičku a dokončí klášter 2. Získá 9 bodů, modrý a zelený nezískají žádné body.

Gifts C2 Card 02.png

Metař

Okamžitě vyhodnoťte jakoukoli nedokončenou cestu. [6]

Nemusí to být cesta s vašim družiníkem.

Po vyhodnocení cesty, jsou všichni družiníci vráceni zpět do zásoby jejich majitelům. [7] [8]

Příklad 3: Červený vyhodnotí cestu a získá 4 body. Vezme si družiníka zpět do své zásoby 1. Dále ve svém tahu pokračuje přiložením kartičky 2 a umístěním družiníka zpět na cestu 3.

Gifts C2 Card 03.png

Výplata

Vezměte si svého družiníka z kteréhokoli území (cesty, města, klášteru nebo louky), vraťte jej zpět do své zásoby a získejte za něj body.

Za každého družiníka, který se právě v tomto území nachází, získáte 2 body – včetně družiníka, kterého jste si právě vzali zpět.

Příklad 4: Červený si vezme družiníka z města a získá 6 bodů.

Gifts C2 Card 04.png

Změna postavení [1]

Změňte polohu jednoho ze svých družiníků na kartičce.

Pokud váš družiník stojí na cestě, ve městě nebo na klášteře, položte jej na téže kartičce na louku. Nebo naopak pokud leží na louce, postavte jej na téže kartičce na cestu, do města nebo na klášter.

Družiníka můžete postavit nebo položit na již obsazené úseky.

Pozici družiníka můžete změnit pouze z ležícího na stojícího nebo naopak. Přesun družiníka mezi cestou, městem nebo klášterem není povolen.[9]

Příklad 5: Červený změní polohu družiníka. Z města, kde je družiník postavený ho položí na již obsazenou louku.

Gifts C2 Card 05.png

Vem dvě karty

Kromě kartičky, kterou jste si právě vytáhly, si vytáhněte ještě jednu. [10] [11]

Nyní si jednu z nich vyberte a přiložte podle obvyklých pravidel. Druhou kartičku zamíchejte lícem dolů zpět do dobíracího sloupečku.

2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky můžete běžným způsobem umístit družiníka.

Poznámka: Rozšíření nemá vliv na tento úkon.

3. Započítání bodů

Pokud dokončíte jedno nebo více území (např. klášter, cestu atd.), získáte body podle obvyklých pravidel.

Poznámka: Rozšíření nemá vliv na tento úkon.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry získáte za každou nepoužitou kartu s dárkem, kterou máte před sebou 2 body.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

>> Církevní sjezd

 • Rozšíření 3 - Princezna a drak:
  • Interpretation from the Community Při umístění mnicha do kláštera kde stojí víla, není víla automaticky přiřazena k družiníkovi, ani v případě kdyby byla sama.
 • Rolnická vzpoura:
  • Interpretation from the Community Družiníka umístěného pomocí této karty můžete, po zaplacení 4 bodů, ochránit.

>> Metař

 • Všeobecné pravidlo:
  • Interpretation from the Community Touto kartou lze vyhodnotit jakoukoli nedokončenou cestu a nechat ji neobsazenou. Cesta je hodnocena jako na konci hry. S tím je třeba počítat, pokud hrajete s dalšími rozšířeními které mají na cestu vliv.
>> Výplata

 • Všeobecné pravidlo:
  • Interpretation from the Community Tuto kartu lze použít pouze na území, které je možné dokončit či vyhodnotit:
  • Interpretation from the Community Tuto kartu nelze použít na části krajiny, které není možné dokončit či vyhodnotit:


>> Změna postavení [1]

 • Všeobecné pravidlo:
  • Interpretation from the Community Tuto kartu lze použít na družiníky kteří jsou umístění na konkrétní kartičce s vyobrazeným územím, které je možné dokončit či vyhodnotit:
   • Cesta
   • Město
   • Náboženská stavba (viz výše oddíl Církevní sjezd)
   • Louka
   • Německý hrad (Německé hrady)
   • Německá katedrála (Německé katedrály)
   • Chaloupka baby Jagy (Ruské pohádky).
   • Cvičiště artistů (rozšíření 10 - Cirkus):
    • Akrobata můžete proměnit v sedláka bez ohledu na to, zda je pyramida dokončená nebo nedokončená.
    • Sedláka můžete proměnit v akrobata, ale pouze v případě že pyramida není dokončena.
  • Interpretation from the Community Tuto kartu nelze použít na části krajiny, která se nenacházejí na dané kartičce nebo která nelze dokončit či vyhodnotit:


 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé:
  • Interpretation from the Community Pokud je z území se stavitelem přesunut na louku jeho poslední podpůrný družiník, vrátí se stavitel svému hráči zpět do zásoby.
  • Interpretation from the Community Pokud je z louky s prasátkem přesunut na jiné území jeho poslední podpůrný družiník, vrátí se prasátko svému hráči zpět do zásoby.
  • Interpretation from the Community Pokud tuto kartu použijete k umístění sedláka na louku, můžete poté v kroku 2. Umístění družiníka na tuto louku umístit své prasátko.
 • Rozšíření 3 - Princezna a drak:
  • Interpretation from the Community Po přesunutí družiníka na území kde stojí víla, nedojde automaticky k přiřazení víly k družiníkovi, ani v případě kdyby byla sama.
 • Rozšíření 5 - Opatství a starosta:
  • Interpretation from the Community Pokud tuto kartu použijete k umístění sedláka na louku se statkem, bude sedlák v kroku 3. Započítání bodů vyhodnocen.
 • Rolnická vzpoura:
  • Interpretation from the Community Družiníka umístěného pomocí této karty můžete, po zaplacení 4 bodů, ochránit.
>> Vem dvě karty

 • Rozšíření 5 - Opatství a starosta:
  • Interpretation from the Community Tato karta nebude mít význam, pokud se rozhodnete umístit opatství.
 • Půlky:
  • Interpretation from the Community Tato karta nebude mít žádný účinek, pokud se rozhodnete umístit kartičku půlku ze své zásoby.
 • Německé hrady:
  • Interpretation from the Community Tato karta nebude platit, pokud se rozhodnete umístit hrad ze své zásoby.
 • Věštkyně:
  • Interpretation from the Community Pokud se rozhodnete použít věštkyni, nebude mít tato karta žádný účinek.
  • Common house rule or variant Pokud se rozhodnete použít věštkyni, může vám tato karta přidat na výběr další kartičku.

Seznam karet

Celkem karet: 25

Gifts C2 Card 01.png ×5
Gifts C2 Card 02.png ×5
Gifts C2 Card 03.png ×5
Gifts C2 Card 04.png ×5
Gifts C2 Card 05.png ×5

Footnotes

For Icons explanation and licensing please visit Icons page.

 1. 1.0 1.1 1.2 Notorious rule difference among editions or publishers Původní název karty v anglickém návodu je „Change on the lie“. V anglickém překladu je tento název změněn aby lépe odpovídal německému znění.
 2. Interpretation from the Community Po přiložení kartičky (na konci kroku 1. Přiložení kartičky) musíte počítat s pravidlem poučení převahy. Může tedy nastat situace, že cestu nebo město pouze rozšíříte, nebo spojíte dříve rozdělená území. Původní obsazení území může být tak tímto okamžikem změněno.
  Kartu s dárkem si můžete vzít v případě že:
  • Rozšíříte území, kde nemáte družiníka. Po přiložení kartičky se v něm však ocitne družiník jiného hráče.
  • Rozšíříte území, které můžete nebo nemusíte vlastnit s ostatními hráči, ale po přiložení kartičky nemáte na území převahu družiníků.
  Kartu s dárkem si nesmíte vzít v případě že:
  • Rozšíříte území, kde nemáte družiníka. Po přiložení kartičky ovšem získáte (nebo máte rovnocennou) početní převahu.
  • Rozšíříte území, které můžete nebo nemusíte vlastnit s jinými hráči, ale po přiložení kartičky získáte (nebo máte rovnocennou) početní převahu.
  Uvědomte si že pravidla nepočítají s tím zda je přiložená kartička pro vaše soupeře výhodná: Za rozšíření území můžete získat dar, můžete tím ale vytvořit situaci, kdy území nebude možné dokončit nebo pro vás bude snazší v dalších tazích získat početní převahu. A konečně není také důležité zda rozšířené území dokončíte.
 3. Interpretation from the Community Tento úkon je volitelný. Kartu s dárkem můžete použít kdykoli vás zajímá její výsledek.
  Pokud použijete kartu s dárkem, která v daném bodě hry nemá žádný účinek. Bude karta jen odložen na odhazovací hromádku.
 4. Interpretation from the Community Pokud si vytáhnete kartičku kterou nelze přiložit, odhodíte ji a vytáhnete si novou, dokud nebude kartička platná. V tomto okamžiku budete moci před přiložením kartičky použít dárek. Pokud je v důsledku toho, poslední kartička hry neumístitelná, nebudete moci použít dárek.

   Official clarification from the publisher Question: Co se stane pokud si vytáhneme kartičku kterou nelze přiložit a mi chceme použít dárek?

  Answer: Dárek můžete použít pouze tehdy, když si vylosujete kartičku kterou lze přiložit. (4/2022)

 5. Interpretation from the Community Použité karty jsou odloženy na odhazovací hromádku, lícem nahoru.
 6. Interpretation from the Community Cesta se hodnotí stejně jako nedokončená cesta na konci hry. Počítá se také početní převaha.
 7. Interpretation from the Community Pokud na cestu použijete kartu metař, cesta se vyhodnotí a všechny figurky které se na ni nacházejí se vrátí zpět do zásoby jejich hráčům. Protože po přiložení kartičky je cesta neobsazená, můžete na ni během svého tahu (pokud je to možné) znovu umístit družiníka.

   Official clarification from the publisher Question: Jaké družiníky můžeme odstranit, pokud je na cestu použita karta metař?

  Answer: Stejně jako při jiných hodnoceních jsou po započítání bodů vráceni všichni družiníci svým hráčům, i ti kteří jsou v menšině, nebo ti, kteří byly během hodnocení rovnocenní. Poté můžete na tuto neobsazenou cestu opět umístit družiníka, (např. přiložením kartičky k této cestě). (12/2021)

 8. Notorious rule difference among editions or publishers Tato věta je v angličtině oproti návodu přeformulována. Nová věta lépe odpovídá poskytnutým upřesněním. Původní znění bylo zavádějící a předpokládalo, že aktivní hráč musí odstranit pouze jednoho družiníka (pokud se na vybrané cestě nějaký nachází):
  „After the road has been scored, the player's meeple is put back into their supply.“
 9. Interpretation from the Community Jinými slovy: můžete přesunout družiníka na jiné území, pouze pokud je splněna podmínka změny polohy. Přesunutí družiníka na jiné území bez změny polohy není povoleno. Toto znění vychází z pravidel základní hry.
  Obecně řečeno, změna postavení znamená, že družiník umístěný na nějakém území se stane sedlákem (na stejné kartičce), nebo že se sedlák přesune na jiné území (na stejné kartičce).
 10. Interpretation from the Community Pokud vám nezbývají žádné kameny, abyste si mohli vytáhnout druhý kámen, nemá tento dar žádný účinek a zahrajete jediný kámen, který máte k dispozici, jako obvykle.
 11. Interpretation from the Community Pokud použijete kartu „Vem dvě karty“ a taženou kartičku nelze přiložit, odhodíte ji a táhnete novou, dokud nemáte dvě platné kartičky. V tomto okamžiku jednu z nich zahrajete a druhou odhodíte. Pokud již k dobrání nezbývají žádné další kartičky, nemá tato karta žádný účinek a zahrajete kartičku, kterou máte k dispozici, jako obvykle.

   Official clarification from the publisher Question: Jestliže použijeme kartu „Vem dvě karty“ a vytáhneme si kartičku kterou nelze přiložit, jak máme dál postupovat?

  Answer: Kartičku, kterou nelze přiložit, v podstatě „ignorujete“, dokud nemáte dvě platné. (4/2022)