Rolnická vzpoura

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Peasant Revolts and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

S tímto mini rozšíření se budete muset rozhodnout, zda-li se chcete ochránit před povstáním rolníků (v tom případě je přesměrovat na protihráče), nebo se spokojíte jen s málem.

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

 • 12 nových kartiček krajiny s rolnickou vzpourou a symboly jednotlivých akcí:


Kartička s rolnickou vzpourou
5x město
4x cesta
3x klášter

Pravidla

Příprava hry  

Dvanáct kartiček mini rozšíření zamíchejte a 3 z nich odložte zpět do krabice (nedívejte se na ně). Tyto kartičky nebudou ve hře použity. Zbylých 9 kartiček zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Rolnická vzpoura

Jakmile si vytáhne kartičku s rolnickou vzpourou, položte ji před sebe a okamžitě nastává vzpoura. [1] Nyní zkontrolujte, zda-li některý z vašich družiníků stojí na území vyobrazeném na symbolu kartičky (město, cesta nebo klášter) a zda-li jsou vaši družiníci „ochráněni“ nebo „nechráněni“.

Peasant Revolts C2 Unprotected Meeple.png
Každý nechráněný družiník v příslušném území musí být ihned vrácen hráči zpět do zásoby.
Peasant Revolts C2 Protected Meeple.png
Každý ochráněný družiník v příslušném území získá 2 body. Tento družiník zůstává nadále ochráněn a to i po ukončení aktuální vzpoury.
 

(Jak můžete ochránit své družiníky bude vysvětleno v bodu 2. umístění figurky.)

Poznámka: Jakmile se vrátí do zásoby alespoň jeden družiník, vzpoura končí a pokračujete v tahu dále.

Příklad 1: Červený vytáhl kartičku s rolnickou vzpourou se symbolem cesty (v tomto příkladu je symbol zvětšený).
Červeného nechráněný družiník je na cestě nalevo. Vrátí jej tedy zpět do své zásoby. Za ochráněného družiníka ležícího na kartičce napravo získá červený 2 body.
Nyní je konec vzpoury. Družiník modrého nebyl nijak ovlivněn. Červený nyní umístí kartičku podle obvyklých pravidel a pokračuje ve svém tahu.

Rolnická vzpoura přechází na dalšího hráče

Jestliže nemůžete vrátit družiníka do své zásoby z důvodu, že nemáte družiníka na příslušném, nebo jsou všichni vaši družiníci ochráněni, přechází rolnická vzpoura na dalšího hráče (po vaší levici). Ten provede stejnou kontrolu popsanou výše a pokud také není vzpourou ovlivněn, pokračuje další hráč.

Toto pokračuje, dokud nebude vrácen alespoň jeden družiník do zásoby některého hráče, nebo pokud nebude žádný hráč touto vzpourou ovlivněn. Poté umístíte kartičku podle obvyklých pravidel a pokračujete dále ve svém tahu.

Poznámka! Pouze ti hráči kteří v průběhu rolnické vzpoury kontrolují své družiníky mohou získat body za své ochráněné družiníky. Hráči nezasaženi rolnickou vzpourou, za své ochráněné družiníky žádné body nezískávají.

Příklad 2: Červený hráč si vytáhne kartičku s rolnickou vzpourou se symbolem města (v tomto příkladu je symbol zvětšený). Všichni družiníci ve městě jsou ochráněni. Červený získá 4 body.
Vzpoura nyní přechází na modrého hráče sedícího po levici. Modrý zkontroluje, zda-li je rolnickou vzpourou ovlivněn. Má 1 ochráněného družiníka (ve městě nalevo) za kterého získá 2 body a dva nechránění družiníci se modrému vrátí zpět do zásoby. Tím je vzpoura u konce. Hráč na tahu umístí kartičku dle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Ochrana družiníka před rolnickou vzpourou

Pokud na právě přiloženou kartičku umístíte družiníka, můžete jej za své 4 body ochránit. Na počítadle bodů svou figurku posuňte o 4 body zpět. Můžete jít i do záporných bodů. Dále ochráněného družiníka „položte“. Tento družiník se nyní připojil k rolníkům. [2]

Příklad: Ochrana družiníka

Pokaždé když se rozhodnete na právě přiloženou kartičku neumístit družiníka, [3] můžete jednoho svého družiníka na hrací ploše, ochránit za cenu 2 bodů.

Sedláci nemohou být ovlivněni rolnickou vzpourou, proto se na ně ochrana nevztahuje.

Ležící družiník je před rolnickou vzpourou ochráněn. V případě že jste zasaženi a máte ležící družiníky na shodném území jako vyobrazený symbol na kartičce, získáte za každého z nich 2 body (viz. bod 1. Přiložení kartičky).

3. Započítání bodů

Pokud hodnotíte dokončené území je ochráněný družiník považován za normálního. Po započítání bodů se vrátí zpět do vaší zásoby a ztrácí také ochranu před rolnickou vzpourou. Pokud jej znovu umístíte, bude opět nechráněný.

Příklad: Bylo dokončeno město. Červený má početní převahu (v tomto případě 2 družiníky) a získá 10 bodů.
Modrý nezíská žádné body. Všichni družiníci se z města vrátí zpět do zásoby hráčům a stávají se opět nechráněnými.

Závěrečné vyhodnocení

Závěrečné vyhodnocení se provádí podle běžných pravidel. Při hodnocení území je ochráněný družiník považován za normálního.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

>> Všeobecná úvahy:

 • Hráč na tahu může ochránit družiníka na jakémkoli území, i v případě že není ovlivněn rolnickou vzpourou.
  • Družiníci umístění nebo přemístění na libovolné území mohou být ochráněni za 4 body v jakékoli fázi tahu:
   • Fáze 1. Přiložení kartičky:
   • Fáze 2. Umístění družiníka:
    • Umístění družiníka (včetně fantoma) přímo (viz Družina)
    • Umístění družiníka pomocí tajné chodby (rozšíření 3 - Princezna a drak)
    • Umístění družiníka pomocí létajícího stroje (mini #1 - Létající stroje)
   • Fáze 3. Započítání bodů:
   • Fáze 4. Další akce:
    • Výměna družiníka s žetonem svádění (rozšíření 7 - Katapult)
    • Umístění družiníka díky obrazci v obilí (mini #7 - Kruhy v obilí)
  • Družiník umístěný na jakékoli území může být ochráněn za cenu 2 bodů v bodu 2. Umístění družiníka.


>> Rozšíření 3 - Princezna a drak:

Icon World Black.png Družiníka umístěného pomocí tajné chodby lze také ochránit za 4 body.


>> Rozšíření 5 - Opatství a starosta:

Icon World Black.png Vůz zůstává ochráněn, dokud se hráči nevrátí do zásoby. I pokud je umístěn nebo přemístěn na území, které není ovlivněno rolnickou vzpourou.

 Icon Open Book.png Otázka: When does a meeple lose its protection against peasant revolts? a) When the feature is scored (the meeple is still on the board) b) When the meeple is placed in the player's supply

Odpověď: A meeple loses its protection in the moment when you take the meeple back in your supply. (1/2021)

 Icon Open Book.png Otázka: Should we consider a protected wagon still protected if moved to another feature after scoring?

Odpověď: In the special case of the wagon, you can consider that the wagon keeps the protection after moving. (1/2021)

 Icon Open Book.png Otázka: The wagon should then keep its protection until it returns to the player's supply. Even it is placed on features that can't be affected by a peasant's revolt. Is this correct?

Odpověď: Yes, you can do so. The rules are always be made for the base game. We haven't given any thought to all of the (mini)-expansions and the special cases yet. (1/2021)

 Icon Open Book.png Otázka: Since a wagon can move, would it be possible to protect a wagon when placed on a feature other than a road, city or monastery?

Odpověď: There is no reason to do it. (1/2021)

Icon World Black.png Pouze hráč na tahu může po započítání bodů a přesunutí vozu do nového území jej ochránit. Hráč na tahu zaplatí 4 body.

 Icon Open Book.png Otázka: When moving an unprotected wagon, can it be protected? If so, should we pay 2 (wagon was already placed) or 4 points (new placement)? Would this be applicable to all players even if it is not their turn?

Odpověď: You can protect only in your turn. So if you move the wagon in a turn of other players, you can not protect it. How much it costs, is written in the rules (4 points). (1/2021)


>> Rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka:

Icon World Black.png Družiníci ve městě Carcassonne nejsou ovlivněni rolnickou vzpourou (jedná se o zvláštní oblast).

 Icon Open Book.png Otázka: Are meeples placed in the city of Carcassonne affected by peasant revolts?

Odpověď: As written in the rules, there are no official rules for the combination. The meeples placed in the city of Carcassonne are not affected by the peasants revolts. (1/2021)

Icon World Black.png Můžete ochránit družiníka přemístěného z města Carcassonne na území, které bude právě vyhodnoceno. Ovšem toto nedává smysl, protože po vyhodnocení bude družiník odebrán. Tuto akci nemůže ovlivnit žádná rolnická vzpoura. Hráči se však mohou rozhodnout utratit 4 body.

 Icon Open Book.png Otázka: It makes no sense to protect meeples redeployed from the city of Carcassonne, right? I would say no as they are scored immediately.

Odpověď: You are free to lower your score by that method. It also makes no sense. (1/2021)


>> Rozšíření 7 - Katapult:

Icon World Black.png Aktivní hráč může vyměněného družiníka díky žetonu svádění, ochránit své za 4 body.

 Icon Open Book.png Otázka: You can also protect meeples for 4 points during your turn when exchanging a meeple with a Seduction Token (the protected meeples keep their protection when swapped). Is this correct?

Odpověď: You can do so. There is no reason why this should not be allowed. (1/2021)


>> Mini #1 - Látající stroje:

Icon World Black.png Družiník používající létající stroj může být také ochráněn za 4 body.


>> Mini #7 - Kruhy v obilí:

Icon World Black.png Hráč na tahu může ochránit družiníka umístěného pomocí obrazce v obilí za 4 body.

 Icon Open Book.png Otázka: You can also protect meeples for 4 points each during your turn when placing a meeple with a crop circle. Is this correct?

Odpověď: You can do so. There is no reason why this should not be allowed. (1/2021)


>> Německé kláštery / Japonské budovy / Holandsko-belgické kláštery:

Icon World Black.png Prozatím neexistuje žádné oficiální pravidlo jak postavit ochráněného družiníka umístěného jako opat. Hráči se na způsobu postavení budou muset dohodnout (Jedna možnost je umístit pod družiníka jakýkoli nepoužitý žeton.).

 Icon Open Book.png Otázka: If protected meeples are placed "lying down," how can you tell apart a meeple placed as a monk from a meeple placed as an abbot in a German monastery?

Odpověď: If you play with the combination you could figure out a way to mark them. (1/2021)


>> Trhy v Lipsku:

Icon World Black.png Družiník přesunutý do města Lipska si může zachovat své ochranné postavení. Tato akce ale nedává smysl, protože družiníci umístění ve městě Lipsko nemohou být ovlivněny rolnickou vzpourou (město Lipsko je zvláštní oblast).

 Icon Open Book.png Otázka: Moving a protected meeple to the city of Leipzig would remove its protection (if any), since it cannot be applied later? Are meeples placed in Leipzig affected by peasant revolts?

Odpověď: As written in the rules, there are no official rules for the combination. The meeples in the city of Leipzig are not affected by the peasants revolts. (1/2021)


>> Rozšíření Jubilejní edice 20let:

Icon World Black.png Pokud aktivujete šipku a umístíte nebo přidáte družiníka, můžete jej ochránit za 4 body.


>> Dárky:

Icon World Black.png Za 4 body můžete ochránit družiníky umístěné pomocí karty Církevní sjezd.
Icon World Black.png Můžete ochránit družiníky umístěné na území s kartou Změna postavení za 4 body. Ochráněný družiník si při přemístění zachová svou ochranu (Poznámka: Pokud družiník změní pozici a stane se sedlákem, neexistuje žádný oficiální způsob, jak takovéhoto družiníka označit).


>> Družna:

Icon World Black.png Svého fantoma můžete ochránit jako jakéhokoli jiného družiníka.

 Icon Open Book.png Otázka: You can also protect your phantom during your turn. Is this correct?

Odpověď: You can do so. There is no reason why this should not be allowed. (1/2021)


>> La Porxada:

Icon World Black.png Hráč na tahu může, za 4 body, ochránit družiníka která byl vyměněn díky La Porxadě.

 Icon Open Book.png Otázka: You can also protect a meeple for 4 points during your turn when exchanging a meeple with La Porxada. Is this correct?

Odpověď: You can do so. There is no reason why this should not be allowed. (1/2021)

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 12


Peasant Revolts C2 Tile 01.png 1x
(B)
Peasant Revolts C2 Tile 02.png 1x
 
Peasant Revolts C2 Tile 03.png 1x
(S)
Peasant Revolts C2 Tile 04.png 1x
(B)
Peasant Revolts C2 Tile 05.png 1x
(G)
Peasant Revolts C2 Tile 06.png 1x
 
Peasant Revolts C2 Tile 07.png 1x
(T)
Peasant Revolts C2 Tile 08.png 1x
 
Peasant Revolts C2 Tile 09.png 1x
 
Peasant Revolts C2 Tile 10.png 1x
 
Peasant Revolts C2 Tile 11.png 1x
(W)
Peasant Revolts C2 Tile 12.png 1x
(W)

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
B | farma
Feature WaterTower C2.png
T | vodárenská věž
Feature Highwayman C2.png
W | loupežník
Feature Pigsty C2.png
S | vepřín

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon World Black.png Akce spojené s rolnickou vzpourou se uskuteční, i v případě že kartičku nelze umístit na hrací plochu. Pravidla nemají žádná omezení, pokud by k této situaci došlo. Akce tedy proběhnou, kartičku hráč odložena stranou a vezme si kartičku novou. Pokud si znovu vytáhne kartičku s rolnickou vzpourou, akce se znovu opakuje. Hráč může ve svém tahu řetězit několik vzpour.
 2. Icon World Black.png Poslední věta je z pravidel od ZMG. Na hraní nemá žádný vliv a může být trochu zavádějící. Zdůrazňuje pouze že družiník hráče se stal zastáncem rolníků a nebude ovlivněn rolnickou vzpourou.
 3. Icon World Black.png Toto znění vychází z německých pravidel. Anglická pravidla zněla „Pokaždé, když se rozhodnete neumístit družiníka na právě položenou kartičku“, může to být poněkud zavádějící. Můžete si vyložit, že potřebujete alespoň jednoho družiníka ve své zásobě, abyste se mohli rozhodnout jej neumístit.
  Německá pravidla vám umožňují neumístit družiníka jen proto, že vám v něm nezbyla žádná vaše nabídka. V tomto případě nejde o žádné rozhodnutí; je to vaše jediná možnost.