Rolnická vzpoura

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Peasant Revolts and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎français • ‎română • ‎čeština

Úvod

Kartičky rozšíření
Symbol rozšíření

V tomto mini rozšíření se budete muset rozhodnout, zda-li se chcete ochránit před povstáním rolníků (v tom případě je přesměrovat na protihráče), nebo se spokojit jen s málem.

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

 • 12 nových kartiček krajiny s rolnickou vzpourou s symboly jednotlivých akcí:


Kartička s rolnickou vzpourou
5x město
4x cesta
3x klášter

Pravidla hry

Příprava hry  

Zamíchejte 12 kartiček mini rozšíření a 3 z nich odložte zpět do krabice (nedívejte se na ně). Tyto kartičky nebudou ve hře použity. Zbylých 9 kartiček zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Rolnická vzpoura

Jakmile si vytáhne kartičku s rolnickou vzpourou, ihned nastává vzpoura. Položte kartičku před sebe. [1] Nyní zkontrolujte, zda-li některá z vašich figurek stojí na území, které je vyobrazeno na symbolu kartičky (město, cesta nebo klášter) a zda-li jsou vaše figurky „chráněny“ nebo „nechráněny“.

Peasant Revolts C2 Unprotected Meeple.png
Všechny nechráněné figurky v příslušném území musí být ihned vráceny hráči zpět do zásoby.
Peasant Revolts C2 Protected Meeple.png
Každá chráněná figurka v příslušném území získá 2 body. Tato figurka zůstává nadále chráněna a to i po ukončení aktuální vzpoury.
 

(Jak můžete chránit své figurky bude vysvětleno v bodu 2. umístění figurky.)

Poznámka: Jakmile se vrátí do zásoby alespoň jedna figurka, vzpoura končí a pokračujete v tahu dále.

Example 1: Červený vytáhl kartičku s rolnickou vzpourou se symbolem cesty (v tomto příkladu je symbol zvětšený).
Červeného nechráněná figurka je na cestě nalevo. Vrátí ji tedy zpět do své zásoby. Červený za ochráněnou figurku ležící na kartičce napravo získá 2 body.
Nyní je konec vzpoury. Figurka modrého nebyla nijak ovlivněna. Červený nyní umístí kartičku podle běžných pravidel a pokračuje ve svém tahu.

Rolnická vzpoura přechází na dalšího hráče

Jestliže nemůže vrátit figurku do své zásoby, protože nemáte figurku na příslušné území, nebo jsou vaše figurky ochráněny. Rolnická vzpoura přechází na dalšího hráče (po vaší levici). Ten provede stejnou kontrolu popsanou výše. Pokud také není vzpourou ovlivněn, pokračuje hráč další.

Toto akce pokračuje dokud nebude vrácena alespoň jedna figurka do zásoby hráče, nebo pokud nebude žádný hráč touto vzpourou ovlivněn. Poté umístíte kartičku podle běžných pravidel a pokračuje dále ve svém tahu.

Poznámka! Za ochráněnou figurku mohou získat body pouze ti hráči, kteří v průběhu rolnické vzpoury kontrolují své figurky. Hráči kteří nejsou zasaženi rolnickou vzpourou nezískávají za své ochráněné figurky žádné body.

Příklad 2: Červený hráč si vytáhne kartičku s rolnickou vzpourou se symbolem města (v tomto příkladu je symbol zvětšený). Všechny figurky ve městě jsou ochráněny a hráč získá 4 body.
Vzpoura nyní přechází na modrého hráče, který sedí vlevo. Modrý zkontroluje, zda-li je rolnickou vzpourou ovlivněn. Modrý1 ochráněnou figurku ve městě nalevo, za kterou získá 2 body. Dvě nechráněné figurky se modrému hráči vrátí zpět do zásoby. Tím je vzpoura u konce a hráč na tahu umístí kartičku dle běžných pravidel.

2. Umístění figurky

Ochrana figurky před rolnickou vzpourou

Pokud na právě přiloženou kartičku umístíte figurku, můžete ji ochránit za své 4 body. Proveďte to tak, že na počítadle bodů posunete svou figurku o 4 body zpět. Je možné jít do záporných bodů. Dále tuto figurku „položte“. Tato figurka se nyní připojila k rolníkům. [2]

Příklad: Ochrana figurky

Pokaždé když se rozhodnete na právě přiloženou kartičku neumístit figurku, [3] můžete ochránit jednu svoji figurku na hrací ploše, za cenu 2 bodů.

Sedláci nemohou být ovlivněni rolnickou vzpourou, proto se na ně ochrana nevztahuje.

Ležící figurka je ochráněna před rolnickou vzpourou. V případě že jste vzpourou ovlivněni získáte 2 body za každou figurku v příslušném území (viz.1. Přiložení kartičky).

3. Započítání bodů

Pokud vyhodnocujete dokončené území je chráněná figurka považován za klasickou figurku. Po započítání bodů se figurka vrátí zpět do vaší zásoby a ztrácí také ochranu před rolnickou vzpourou. Pokud ji znovu umístíte, bude znovu nechráněna.

Příklad: Bylo dokončeno město. Červený má převahu (v tomto případě 2 figurky) a získá 10 bodů.
Modrý nezíská žádné body. Figurky se z města vrátí zpět do zásoby hráčům a stávají se opět nechráněné.

Závěrečné vyhodnocení

Konečné bodování se provádí podle běžných pravidel. Při hodnocení území je chráněná figurka považována za klasickou figurku.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

>> Obecné úvahy:

 • Aktivní hráč může ochránit figurku na jakémkoli území, i když není ovlivněn rolnickou vzpourou.
  • Figurky umístěné nebo přemístěné na libovolné území mohou být ochráněny za 4 body v jakékoli fázi tahu:
   • Fáze 1. Přiložení kartičky: Výměna figurky s La Porxadou
   • Fáze 2. Umístění figurky: Umístění figurky (včetně fantomu) přímo nebo prostřednictvím tajné chodby nebo létajícího stroje
   • Fáze 3. Započítání bodů: Přesunutí vozu, odeslání figurky do města Carcassonne, opětovné nasazení figurky z města Carcassonne
   • Fáze 4. Další akce: Výměna figurky s katapultem (žeton svádění) nebo umístění figurky s obrazcem v obilí
  • Figurka umístěná na jakékoli území může být ochráněna za 2 body ve fázi 2. Umístění figurky.


>> Rozšíření 3 - Princezna a drak:

Icon World Black.png Figurku umístěnou pomocí tajné chodby lze také ochránit za 4 body.


>> Rozšíření 5 - Opatství a starosta:

Icon World Black.png Vůz zůstává ochráněn, dokud se nevrátí hráči do zásoby. I v případě když je umístěn nebo přemístěn na území, které není ovlivněno rolnickou vzpourou.

 Icon Open Book.png Otázka: When does a meeple lose its protection against peasant revolts? a) When the feature is scored (the meeple is still on the board) b) When the meeple is placed in the player's supply

Odpověď: A meeple loses its protection in the moment when you take the meeple back in your supply. (1/2021)

 Icon Open Book.png Otázka: Should we consider a protected wagon still protected if moved to another feature after scoring?

Odpověď: In the special case of the wagon, you can consider that the wagon keeps the protection after moving. (1/2021)

 Icon Open Book.png Otázka: The wagon should then keep its protection until it returns to the player's supply. Even it is placed on features that can't be affected by a peasant's revolt. Is this correct?

Odpověď: Yes, you can do so. The rules are always be made for the base game. We haven't given any thought to all of the (mini)-expansions and the special cases yet. (1/2021)

 Icon Open Book.png Otázka: Since a wagon can move, would it be possible to protect a wagon when placed on a feature other than a road, city or monastery?

Odpověď: There is no reason to do it. (1/2021)

Icon World Black.png Pouze hráč na tahu může po započítání bodů a přesunutí vozu do nového území jej ochránit. Hráč na tahu zaplatí 4 body.

 Icon Open Book.png Question: When moving an unprotected wagon, can it be protected? If so, should we pay 2 (wagon was already placed) or 4 points (new placement)? Would this be applicable to all players even if it is not their turn?

Answer: You can protect only in your turn. So if you move the wagon in a turn of other players, you can not protect it. How much it costs, is written in the rules (4 points). (1/2021)


>> Rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka:

Icon World Black.png Figurky ve městě Carcassonne nejsou ovlivněni rolnickou vzpourou (jedná se o zvláštní oblast).

 Icon Open Book.png Question: Are meeples placed in the city of Carcassonne affected by peasant revolts?

Answer: As written in the rules, there are no official rules for the combination. The meeples placed in the city of Carcassonne are not affected by the peasants revolts. (1/2021)

Icon World Black.png Můžete chránit figurku přemístěnou z města Carcassonne na území, které bude hodnoceno. i když to nedává smysl, protože bude okamžitě vyhodnoceno a odstraněno. V tom okamžiku to tedy nemůže ovlivnit žádná rolnická vzpoura. Hráči se však mohou rozhodnout utratit 4 body.

 Icon Open Book.png Question: It makes no sense to protect meeples redeployed from the city of Carcassonne, right? I would say no as they are scored immediately.

Answer: You are free to lower your score by that method. It also makes no sense. (1/2021)


>> Rozšíření 7 - Katapult:

Icon World Black.png Aktivní hráč může chránit figurku vyměněnou díky žetonu svádění za 4 body.

 Icon Open Book.png Question: You can also protect meeples for 4 points during your turn when exchanging a meeple with a Seduction Token (the protected meeples keep their protection when swapped). Is this correct?

Answer: You can do so. There is no reason why this should not be allowed. (1/2021)


>> Mini #1 - Látající stroje:

Icon World Black.png Figurku která použila létající stroj může být také ochráněna za 4 body.


>> Mini #7 - Kruhy v obilí:

Icon World Black.png Hráč na tahu může ochránit figurku umístěnou pomocí obrazce v obilí za 4 body.

 Icon Open Book.png Question: You can also protect meeples for 4 points each during your turn when placing a meeple with a crop circle. Is this correct?

Answer: You can do so. There is no reason why this should not be allowed. (1/2021)


>> Německé kláštery / Japonské budovy / Holandsko-belgické kláštery:

Icon World Black.png Prozatím neexistuje žádné oficiální pravidlo jak postavit ochráněnou figurku umístěnou jako opat. Hráči se na způsobu postavení budou muset dohodnout (Jedna možnost je umístit pod figurku jakýkoli nepoužitý žeton.).

 Icon Open Book.png Question: If protected meeples are placed "lying down," how can you tell apart a meeple placed as a monk from a meeple placed as an abbot in a German monastery?

Answer: If you play with the combination you could figure out a way to mark them. (1/2021)


>> Trhy v Lipsku:

Icon World Black.png Figurka přesunutá do města Lipska si může zachovat své ochranné postavení. Nedává to ale smysl, protože figurky umístěné ve městě Lipsko nemohou být ovlivněny rolnickou vzpourou (město Lipsko je zvláštní oblast).

 Icon Open Book.png Question: Moving a protected meeple to the city of Leipzig would remove its protection (if any), since it cannot be applied later? Are meeples placed in Leipzig affected by peasant revolts?

Answer: As written in the rules, there are no official rules for the combination. The meeples in the city of Leipzig are not affected by the peasants revolts. (1/2021)


>> Rozšíření jubilejní edice 20let:

Icon World Black.png Pokud aktivujete šipku a umístíte figurku, může ji ochránit.


>> Družna:

Icon World Black.png Svého fantoma můžete ochránit jako jakoukoli jinou figurku.

 Icon Open Book.png Question: You can also protect your phantom during your turn. Is this correct?

Answer: You can do so. There is no reason why this should not be allowed. (1/2021)


>> La Porxada:

Icon World Black.pngAktivní hráč může díky La Porxadě ochránit vyměněnou figurku za 4 body.

 Icon Open Book.png Question: You can also protect a meeple for 4 points during your turn when exchanging a meeple with La Porxada. Is this correct?

Answer: You can do so. There is no reason why this should not be allowed. (1/2021)

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 12


Peasant Revolts C2 Tile 01.png x1
(B)
Peasant Revolts C2 Tile 02.png x1
 
Peasant Revolts C2 Tile 03.png x1
(S)
Peasant Revolts C2 Tile 04.png x1
(B)
Peasant Revolts C2 Tile 05.png x1
(G)
Peasant Revolts C2 Tile 06.png x1
 
Peasant Revolts C2 Tile 07.png x1
(T)
Peasant Revolts C2 Tile 08.png x1
 
Peasant Revolts C2 Tile 09.png x1
 
Peasant Revolts C2 Tile 10.png x1
 
Peasant Revolts C2 Tile 11.png x1
(W)
Peasant Revolts C2 Tile 12.png x1
(W)

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
B | farma
Feature WaterTower C2.png
T | vodárenská věž
Feature Highwayman C2.png
W | loupežník
Feature Pigsty C2.png
S | vepřín

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon World Black.png Akce spojené s rolnickou vzpourou se uskuteční, i v případě že kartičku nelze umístit na hrací plochu. Pravidla nemají žádná omezení, pokud by k této situaci došlo. Akce tedy proběhnou, kartička bude následně odložena stranou a hráč si vezme kartičku novou. Pokud si rolnickou vzpouru vytáhne znovu, akce se znovu opakuje. Hráč může ve svém tahu řetězit několik vzpour.
 2. Icon World Black.png Tato věta, špatně umístěná v pravidlech ZMG, může být zavádějící a na hraní nemá žádný vliv. Jen zdůrazňuje, že figurka hráče se stala zastáncem věci rolníků. To by jednoduše ospravedlňovalo, že nebude ovlivněna žádnými možnými vzpourami.
 3. Icon World Black.png Toto znění vychází z německých pravidel. Anglická pravidla zněla „Pokaždé, když se rozhodnete neumístit figurku na právě položenou kartičku“, může to být poněkud zavádějící. Můžete si vyložit, že potřebujete alespoň jednu figurku ve své zásobě, abyste se mohli rozhodnout jej neumístit.
  Německá pravidla vám umožňují neumístit figurku jen proto, že vám v něm nezbyla žádná vaše nabídka. V tomto případě nejde o žádné rozhodnutí; je to vaše jediná možnost.