De Wegwijzers

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Signposts and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hoofdpagina  > Carcassonne  > De Wegwijzers


Promotiebeeld van De Wegwijzers


Algemene informatie en opmerkingen

stanstableau
Uitbreidingssymbool

De Wegwijzers werd uitgebracht door Hans im Glück in 2021.

Met deze mini-uitbreiding kun je extra punten scoren als je een straat afmaakt. Om dit te doen, moet je de loop van de weg sturen zoals de wegwijzers je laten zien.

Deze uitbreiding heeft Steden met afgesneden gebouwen.

Deze uitbreiding is ontworpen voor het basisspel van Carcassonne. Alle standaard spelregels zijn van kracht, aangevuld met de spelregels voor deze uitbreiding. Je kunt deze uitbreiding - op eigen risico - ook met andere uitbreidingen combineren, er zijn namelijk geen officiële regels voor die combinaties.

Speelmateriaal

 • 12 nieuwe landtegels, elk met 2 of 3 verschillende soorten wegwijzers:
Wegwijzers tegels
Wegwijzers symbool

Spelregels

Voorbereiding

Schudt de 12 tegels van deze mini-uitbreiding samen met de andere landtegels.

Spelverloop

1. Plaatsen van een tegel

Trek een landtegel en plaats deze volgens de regels van het basisspel.

2. Het plaatsen van een meeple

Je mag een meeple plaatsen op de zojuist geplaatste tegel. [1]

3. Puntentelling afhandelen

Als je een weg afwerkt, kijk dan of er wegwijzers bij staan. Als dat het geval is, moet u naast de punten van de weg ook punten scoren voor elke "wegwijzer die in de goede richting wijst. [2]

Er zijn drie soorten wegwijzers: links, rechtdoor, rechts.
Voorbeeld 1: Tegel met 2 soorten wegwijzers: rechtdoor en rechtsaf

Opdat een wegwijzer in de juiste richting wijst, moet aan de volgende vereisten voldaan zijn:

 • Het verloop van de weg op de volgende tegel moet de richting volgen die de wegwijzer aangeeft (linksaf, rechtsaf of rechtdoor).
 • De weg mag niet eindigen op de eerste tegel na de wegwijzer.

Hoe tel je de wegwijzers:

 • Tel de wegwijzers die de juiste richting van de weg aangeven op de weg die je wilt scoren.
 • Tel daarna het aantal verschillende soorten wegwijzers.

U kunt scoren:

 • Slechts een 1 type wegwijzer: 1 punt voor elke correcte wegwijzer.
 • 2 verschillende wegwijzers: 2 punten voor elke correcte wegwijzer.
 • Alle 3 verschillende types wegwijzers: 3 punten voor elke correcte wegwijzer.

U krijgt geen punten voor wegwijzers die niet het juiste verloop van de weg aangeven.

voorbeeld 2: In dit voorbeeld wijzen 5 wegwijzers in de goede richting Signposts C2 Symbol Yes.png. De regels voor de rotonde zijn als volgt: Als een wegwijzer in één van de twee richtingen van de rotonde wijst, geeft hij de juiste loop van de weg aan (dus: De Blauwe 1 en de rode 2 pijl).
Drie pijlen zijn niet correct Signposts C2 Symbol No.png. Drie wijzen in de verkeerde richting 3, 4 en/of de weg eindigt al op de volgende tegel 4, 5.
jij voltooi je weg door de tegel te plaatsen en scoor 9 punten.
Voor de 5 juiste wegwijzers Signposts C2 Symbol Yes.png, die alle 3 verschillende types bevatten, scoor je (5×3) 15 extra punten.
Eindtelling

Aan het eind van het spel krijg je 1 punt voor elke wegwijzer op je wegen, die in de juiste richting wijst. De verschillende soorten wegwijzers doen er op dit moment niet toe.

Andere uitbreidingen

 • Algemene opmerkingen:
 • Interpretatie uit de gemeenschap De regels gaan ervan uit dat aan de wegwijzervoorwaarde is voldaan als een wegdeel de rand van de wegwijzer verbindt met de vereiste rand op de aangrenzende tegel. Als het wegsegment eindigt op de tegel voordat het de vereiste rand raakt of de tegel helemaal niet raakt, is niet voldaan aan de wegwijzervoorwaarde.
Voorbeeld 3: Deze afbeeldingen tonen voorbeelden die aan de wegwijzervoorwaarde voldoen (voorbeeld A) en er niet aan voldoen (voorbeeld B). voorbeeld B toont een rechte weg (wit gestippeld) die eindigt bij een object op de tegel (gele cirkel) zodat hij niet doorloopt tot de tegenoverliggende rand (zwart gestippeld gedeelte), en een gebogen weg (wit gestippeld) die niet voldoet aan de vereiste wegwijzers (zwart gestippeld).
In het algemeen moet het wegsegment de vereiste randen verbinden om aan de voorwaarden te voldoen, maar deze wegen kunnen ook andere bijzonderheden bevatten die op de tegel zijn aangebracht. Het hoeft niet altijd een eenvoudige geprinte weg zijn die op de tegel staat.
Voorbeeld 4: Wegen kunnen een aantal kenmerken vertonen die van invloed zijn op de weg en soms zelfs de lay-out ervan wijzigen. De regels hebben betrekking op rotondes (geval A). For other features, the same logic should apply also covered in the image:
 • Tunnels without tunnel tokens (geval B) en met hen (case C)
 • Ferries (geval D)
 • Bridges (geval E)

geval C-rechts kan veel variaties vertonen wanneer niet aan de wegwijzer voorwaarde wordt voldaan:
 • TDe wegwijzer gaat een tunnel in en komt er op dezelfde tegel weer uit, maar bereikt niet de vereiste rand (het geval in het voorbeeld)
 • De wegwijzer gaat een tunnel in en komt uit op een andere tegel (het tweede tunnelfiche wordt op een andere tegel geplaatst), ook als de tunnelingang die met de wegwijzer verbonden is geen tunnelfiche heeft of het tunnelfiche van de uitgang op een andere tegel geplaatst mag worden, als eeny
 • De wegwijzer gaat de tunnel in maar mag er niet uit (geen tunnelloper bij de ingang of geen tweede tunnelloper die erbij hoort)

Het labyrint (case F-links) zou altijd voldoen aan de voorwaarde van de wegwijzer, net als de rotondes met 4 poten op de Spiel '18 tegel (Spiel Promos) of in Uitb. 7 - De Katapult. De abdijtegel (UItb. 5 - Burgemeesters en Abdijen) zou nooit voldoen aan de voorwaarde (geval F-rechtst), hetzelfde als elke rand met een stadspoort.
De wegwijzer vereisten zullen van toepassing zijn op wegen op Halfling tegels (Halve tegels (Halflings)) en tegels van dubbele grootte (de rivierbron in de 20ste Jubileum rivier', de Duitse kastelen in Burchten in Duitsland' of de tegels in Markten van Leipzig, De (The Markets of Leipzig)).
 • De vereisten voor wegwijzers die gelden voor een wegsegment op vierkante tegels zouden ook moeten gelden voor een weg op Halflingen, na een paar overwegingen:
  • Een weg die twee randen op één Haflingtegel verbindt, moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als wanneer het een vierkante tegel zou zijn.
  • Een weg die twee driehoekige tegels overspant moet beschouwd worden als een wegsegment op een vierkante tegel om aan de wegwijzervoorwaarde te voldoen.
  • Een weg die eindigt op een speelfiguur of op een driehoekige opening zal niet voldoen aan de voorwaarden voor een wegwijzer.
 • De wegwijzervoorwaarden die gelden voor een wegsegment op een vierkante tegel moeten ook gelden voor een weg op een tegel van dubbele afmetingen, met de volgende overwegingen:
  • Een weg die eindigt op één helft van een tegel met dubbele afmetingen voldoet niet aan de voorwaarden voor een wegwijzer.
  • Een lange weg op een Leipzig-tegel wordt beschouwd als één wegsegment dat eindigt op de tegel, dus zal het niet voldoen aan de voorwaarde voor een wegwijzer.
Voorbeeld 5: Wegen die over twee Halfling-tegels lopen moeten worden bekeken en een vierkante tegel om te beslissen of ze voldoen aan de wegwijzeringseis. Geval A-links, Geval A-rechts en Geval B-links voorbeelden laten zien waar de weg over twee Halfling tegels loopt.

Geval B-Rechts toont een weg op een Leipzig tegel die niet zal voldoen aan de vereiste wegwijzers.

Geval C-links oont een weg op slechts één driehoekige tegel die voldoet aan de voorwaarde van de wegwijzer. Maar, geval C-rechts toont een weg die niet voldoet aan de wegwijzervoorwaarde, aangezien hij wordt onderbroken aan de lange rand van de tegel, d.w.z. dat hij een driehoekige opening ontmoet.


Deze punten zullen worden toegevoegd aan het aspect na toepassing van andere puntentoekenning zoals:
 • Interpretatie uit de gemeenschap De punten voor de juiste wegwijzers maken deel uit van de totale score voor het onderdeel, net zoals de andere puntentoekenning van verschillend uitbreidingen. Deze punten zijn geen aparte score in de volgende gevallen:
 • Uitb. 5 - Burgemeesters en Abdijen:
  • Interpretatie uit de gemeenschap Elke wegwijzer aan een rand van de weg die met een abdijtegel verbonden is, wordt geacht op een verkeerde plaats te staan.
 • Mini #2 - Nieuwsberichten:
  • Interpretatie uit de gemeenschap Nieuwsberichten #1 en #8 zal rekening houden met de wegwijzers bij het scoren van een weg (1 punt per correcte wegwijzer, als bij het scoren na het spel).
 • Markten van Leipzig, De (The Markets of Leipzig):
  • Interpretatie uit de gemeenschap De Wagenmakerskwartier bonus wordt niet beïnvloed door wegwijzers.
  • Interpretatie uit de gemeenschap De lange weggedeelten op de Leipzig tegels eindigen op de tegel met dubbele afmetingen, zodat ze niet voldoen aan de eisen voor een wegwijzer.
 • Burchten in Duitsland:
  • Interpretatie uit de gemeenschap De weggedeelten op de Duitse kasteeltegels eindigen op de tegel met dubbele afmetingen, dus voldoen ze niet aan de eisen voor een wegwijzer.
 • Kathedralen in Duitsland:
  • Interpretatie uit de gemeenschap Wegen die eindigen bij een Duitse kathedraal krijgen extra punten voor de juiste wegwijzer op de weg.
  • Interpretatie uit de gemeenschap Een aartsbisschop krijgt geen extra punten voor de juiste wegwijzer op de weg die eindigt bij de Duitse kathedraal.
 • Halve tegels (Halflings):
  • Interpretatie uit de gemeenschap Twee driehoekige tegels die dezelfde vierkante ruimte delen zullen beschouwd worden als één normale tegel wat wegwijzers betreft, dus wegen die over beide tegels lopen zullen beschouwd worden als een weg op een vierkante tegel.
  • Officiële verheldering van de uitgever Een weg die onderbroken wordt door een driehoekige opening of eindigt op een driehoekige tegel voldoet niet aan de vereisten voor een correcte wegwijzer.
 • 20ste Jubileum rivier:
  • Interpretatie uit de gemeenschap Het weggedeelte op de rivierbrontegel van dubbele grootte eindigt op tegel, dus het zal niet voldoen aan de vereisten voor een wegwijzer.
 • Geschenken, De (The Gifts):
  • Interpretatie uit de gemeenschap De straatveger geschenk kaart zal rekening houden met de wegwijzers bij het scoren van een weg (1 punt per correcte wegwijzer, bij het scoren na het spel).

Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 12
Signposts C2 Tile 01.png ×1
Signposts C2 Tile 02.png ×1
Signposts C2 Tile 04.png ×1
Signposts C2 Tile 06.png ×1
Signposts C2 Tile 07.png ×1
Signposts C2 Tile 08.png ×1
Signposts C2 Tile 09.png ×1
Signposts C2 Tile 11.png ×1
Signposts C2 Tile 12.png ×1
Sommige tegels hebben een kleine illustratie. De letters tussen de haakjes geven aan welke illustratie op elke tegel staat: Opmerking: De kleine afbeeldingen van een koeienstal, een varkensstal en een ezelstal worden gezamenlijk aangeduid als schuren of stallen.

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Interpretatie uit de gemeenschap Je kunt geen meeple op een pijl plaatsen. De pijlsymbolen kunnen niet los van de wegen op de tegel geclaimd of gescoord worden.
 2. Interpretatie uit de gemeenschap De extra punten die gescoord worden voor de juiste wegwijzer maken deel uit van de puntentelling en worden alleen ontvangen door de speler(s) met de meeste aantal meeples.