La Porxada (1ste editie)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page La Porxada (1st edition) and the translation is 100% complete.

La Porxada geeft de speler die deze tegel aanlegt de keuze uit twee opties: zijn of haar meeple ruilen met de meeple van een willekeurige andere speler op het speelveld, OF aan het einde van het spel een bonus krijgen doordat aan het einde van het spel alle steden als afgebouwd worden geteld.

Porxada C1 Tile 01.jpg Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp.
Deze uitbreiding is niet in andere edities uitgebracht.
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Symbol La Porxada.png

La Porxada geeft de speler die deze tegel aanlegt de keuze uit twee opties: zijn of haar meeple ruilen met de meeple van een willekeurige andere speler op het speelveld, OF aan het einde van het spel een bonus krijgen doordat aan het einde van het spel alle steden als afgebouwd worden geteld.

Algemene informatie en opmerkingen

La Porxada (De Zuilengalerij) werd oorspronkelijk in 2010 door Oriol Comas i Coma (BGG) uitgegeven op Jugar X Jugar.

La Porxada is een historisch bouwwerk in Granollers. Het werd gebouwd in het midden-16e eeuw in opdracht van het stadsbestuur. Het bevindt zich in de historische wijk van de stad, voor het stadhuis. In zijn tijd was het een landbouwmarkt en een plaats om producten van het land te verhandelen. In de burgeroorlog werd het verwoest door de Italiaanse luchtmacht en daarna herbouwd.

La Porxada in Granollers. Bron: Wikimedia Commons

La Porxada is een zelfbenoemde mini-mini-uitbreiding, die slechts een enkele tegel bevat. De plaats ervan in het Carcassonne universum is omstreden - sommigen beschouwen dit als een volledig onofficiële uitbreiding, omdat hij nooit goedgekeurd is door Hans im Glück. Degenen die dit bepleiten wijzen erop dat de tegels gewoon stickers waren die op andere tegels waren geplakt. De uitbreiding is echter goedgekeurd door Klaus-Jürgen Wrede zelf (er is zelfs een afbeelding van een gesigneerde tegel op BoardGameGeek.com), dus dit is meer dan alleen een fan-uitbreiding. Uiteindelijk bestaat La Porxada in een semi-officieel twijfelgebied, en individuele spelers moeten hun eigen oordeel gebruiken over de aard van de uitbreiding.

Speelmateriaal

 • 1 nieuwe landtegel die La Porxada weergeeft
Tegel met La Porxada
Daarnaast heb je nodig [1]:
 • 6 fiches: Het is aan te bevelen om houten blokjes, papieren ballen of zelfs geplastificeerde kopieën van de La Porxada-tegel te gebruiken, zoals sommige spelers doen.

Spelregels

Voorbereiding

De tegel wordt door alle andere tegels die voor het spel worden gebruikt geschud.

Landtegel leggen

De tegel met La Porxada kan op twee verschillende manieren gebruikt worden. De speler die deze tegel plaatst mag een van de volgende kiezen:

 1. Horigen ruilen in de beurt van de huidige speler
 2. Een puntenbonus aan het eind van het spel

Als de speler ervoor kiest om horigen te ruilen na het leggen van deze tegel, mag de speler [2] een van zijn eigen horigen ruilen met een horige van een andere speler. [3] Beide horigen moeten op dat moment op het speelveld staan. [4] De aangewezen speler mag de ruil afwijzen, maar als hij dat doet, moet hij één van zijn of haar horigen voor de rest van het spel inleveren. Als de speler die La Porxada aanlegt geen horigen op het speelveld heeft staan, kan hij of zij deze optie niet kiezen.

Puntentelling

Als de stad met La Porxada afgebouwd wordt en de speler de optie puntenbonus gekozen had, krijgen alle spelers die op dat moment horigen in de stad hebben (ongeacht de meerderheid) een fiche als herinnering aan hun aanwezigheid. [5]

De stad met La Porxada wordt als die is afgebouwd op de gebruikelijke wijze geteld.

Eindtelling

Als de speler de optie puntenbonus aan het einde van het spel koos, krijgen alle spelers die op het moment dat de stad met La Porxada werd afgebouwd een ridder hadden, [6] en dus een fiche gekregen heeft, voor alle onafgebouwde steden waar zijn horigen hebben de punten als waren ze wel afgebouwd. [7] Deze puntenbonus is alleen van toepassing als de stad met La Porxada is afgebouwd.

Andere uitbreidingen

Opmerking: Er zijn geen expliciete spelregels voor de afhandeling van de eindtelling als La Porxada gecombineerd wordt met andere uitbreidingen. Hieronder staan enkele suggesties over het tellen van onafgebouwde steden op grond van de interpretatie van de bestaande spelregels en de beperkingen die bij de eindtelling van toepassing zijn.

De bonus die La Porxada geeft is van toepassing op alle spelers die in de stad met La Porxada aanwezig waren toen deze werd afgebouwd. Bij de eindtelling geeft het die spelers het recht om hun onafgebouwde steden te tellen als waren ze afgebouwd. De steden zijn nog steeds onafgebouwd voor wat betreft alle effecten, maar ze worden bij wijze van uitzondering geteld als afgebouwd.

Teneinde dit mogelijk te maken, moeten we elke onafgebouwde stad als bubbel bekijken bij de telling: ze moeten als afgebouwd beschouwd worden voor iedere speler die de er staat, maar verder merkt niemand er wat van. Dientengevolge tellen ze voor boerderijen die aan die onafgebouwde steden raken niet mee, ook niet als de stad zelf als afgebouwd geteld is.

Dit heeft gevolgen voor het aantal punten per tegel, wapen, kathedraal en andere bonussen die tijdens het spel aan de stad zelf worden toegepast. Er zijn twee situaties te beschouwen:

 • Tellingaanpassingen en bonussen die alleen tijdens het spel van toepassing zijn:
  • De PeperkoekmanDe Peperkoekman 1 punt per tegel voor elke horige die de speler in de stad heeft. De Peperkoekman dient niet uit de stad verplaatst te worden om mogelijke kettingreacties te vermijden (toegepast zoals tijdens het spel, maar zonder neveneffecten).
  • De WachttorensDe Wachttorens Punten zoals aangegeven op de wachttoren (toegepast zoals tijdens het spel).
  • De LandmetersDe Landmeters De tellingtegels worden na het spel niet in beschouwing genomen. Er kan worden afgesproken om de actieve tellingtegel voor steden toe te passen nadat de laatste telling tijdens het spel heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de tellingtegels blijven liggen zoals ze waren bij het einde van het spel, maar niet in beschouwing worden genomen behalve voor de telling van de La Porxada-bonus voor onafgebouwde steden.
  • Burchten in DuitslandBurchten in Duitsland +3 punten (toegepast zoals tijdens het spel).
  • De BadhuizenDe Badhuizen +badhuis punten (toegepast zoals tijdens het spel, maar zonder neveneffecten). Horigen naar een vrij badhuis sturen tijdens de eindtelling is zinloos.
  • Darmstadt PromoDarmstadt Promo Darmstadtium: +3 punten (toegepast zoals tijdens het spel).
  • De Markten van LeipzigDe Markten van Leipzig Munterskwartier: +3 punten per wapen (toegepast zoals tijdens het spel). Deze bonus wordt na het spel niet toegepast, maar dit kan een uitzondering zijn. De horigen in de stad Leipzig mogen pas verwijderd worden aan het einde van de eindtelling, niet alleen voor de Leerlooierskwartier-bonus die in dit geval op boerderijen van toepassing kan zijn.

Wat gebeurt er met andere tellingen en bonussen die door de puntentelling van een afgebouwd project veroorzaakt worden?

We dienen hier enkele aanvullende zaken in aanmerkin te nemen aangezien we de telling uitvoeren nadat het spel ten einde is. Er zijn enkele acties die aan de telling tijdens het spel verbonden zijn die niet meer kunnen gebeuren:

 • De SchoolDe School Leraar: Niet meer van toepassing bij de eindttelling aangezien er geen projecten door het aanleggen van een tegel zijn afgebouwd en er geen volgorde is voor het tellen van projecten, deze dient dus genegeerd te worden, ook als de speler met de leraar een stad moet tellen waarop de La Porxada-bonus van toepassing is (Zie deze verheldering: De School)
 • Uitbr. 8 - Bruggen, Burchten & BazaarsUitbr. 8 - Bruggen, Burchten & Bazaars Burchten: Deze worden bij de eindtelling niet meer in aanmerking genomen behalve voor (heren)boerderijen. Hun bezetters worden voorafgaand aan de eindtelling verwijderd, zodat er geen burchttelling veroorzaakt kan worden. Hoe dan ook, er worden geen feitelijk afgebouwde steden geteld, dus zou geen enkele burcht er punten voor krijgen.
 • Mini #2 - NieuwsberichtenMini #2 - Nieuwsberichten Niet van toepassing na het spel. Er is geen actieve speler bij de eindtelling, dus kan geen enkele speler nieuwsberichten krijgen.
 • Mini #6 - De RoversMini #6 - De Rovers Niet van toepassing na het spel. Zij worden verwijderd voordat de eindtelling begint.

Concluderend dienen we het bubbel-principe toe te passen bij het tellen van onafgebouwde steden van spelers die profijt hebben van de La Porxada-bonus. Uit oogpunt van consistentie, dienen er bij de puntentelling van deze "gelukkige" steden geen neveneffecten veroorzaakt mogen worden.

Huisregels

Opmerking: Deze huisregel was een gevolg van de leemtes in de oorspronkelijke spelregels vóór de verhelderingen van 4/2019. Ze zijn hier alleen ter informatie opgenomen.

Voor optie #2 (puntenbonus), en speler kan de bonus alleen ontvangen als hij of zij aan het einde van het spel een horige in de stad heeft. Als de stad tijdens het spel wordt afgebouwd, wordt deze niet geteld en wordt nog steeds als als "onafgebouwd" gezien - iedere speler met horigen in de stad krijgt op dat moment de gelegenheid om één of meer van zijn of haar horigen te verwijderen. Alle horigen die in de stad blijven staan, blijven hier tot het einde van het spel staan tenzij ze door andere spelmechanismen verwijderd worden. Er is moet dus een offer gebracht worden om de bonus aan het einde van het spel te kunnen krijgen, aangezien er tot het einde van het spel een horige moet worden geïnvesteerd. Omdat de stad met La Porxada altijd als onafgebouwd wordt beschouwd, zijn mechanismen waaronder de draak, de toren, de pest, graancirkels, vliegtuigen en magische poorten allemaal relevant, aangezien de stad opnieuw bezet kan worden omdat die het hele spel als onafgebouwd (en potentieel onbezet) project wordt beschouwd.

Opmerking #1: De stad met La Porxada wordt aan het einde van het spel, nadat alle andere steden geteld zijn, gebruik makend van de normale eigenschapsregels geteld.
Opmerking #2: Een afgebouwde stad met La Porxada wordt bij de eindtelling voor wat betreft boerderijen als een afgebouwde stad beschouwd.
Opmerking #3: Als er gespeeld wordt met de Stad Carcassonne, mogen horigen uit de Stad Carcassonne naar een te tellen project verplaatst worden. Omdat de stad met La Porxada pas geteld wordt als aan het einde van het spel de eindbonus berekend wordt, mogen spelers niet eerder dan dat moment horigen uit de Stad Carcassonne naar de stad met La Porxada verplaatsen.
(Met dank aan Carcking.)

Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 1

Externe links

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Officiële verheldering van de uitgever Het gebruik van fiches, en suggesties over wat te gebruiken, werden gegeven in de verhelderingen van de auteur van La Porxada. (4/2019)
 2. Interpretatie uit de gemeenschap Het gebruik van de term "mag" creëert een interessante situatie - het is denkbaar dat de speler optie 1 kan kiezen (zolang hij tenminste één horige in het spel heeft), maar er dan voor kiest om geen horigen te ruilen, waardoor alle effecten van de tegel teniet worden gedaan.
 3. Interpretatie uit de gemeenschap Het gebruik van de term "horige" suggereert hier dat niet-horigen (zoals het varken en de bouwmeester) niet kunnen worden geruild. Het lijkt er echter op dat elk type horige tegen elk ander type kan worden geruild (b.v. de hoofdman tegen de burgemeester), en dat heeft opmerkelijke strategische gevolgen. De enige beperking waarmee rekening moet worden gehouden is dat beide geruilde horigen van een geldig type zijn voor hun project.
 4. Interpretatie uit de gemeenschap De spelregels geven aan dat beide horigen reeds op het speelveld moeten staan. Spelers mogen dus geen horige uit hun voorraad kiezen.
 5. Officiële verheldering van de uitgever Deze actie was in de oorspronkelijke spelregels weggelaten, maar werd door de auteur van La Porxada in een toelichting nader uitgewerkt. Bovendien bevestigde hij de voorwaarden waaraan moet worden voldaan opdat spelers kunnen profiteren van de bonus bij de eindtelling. (4/2019)
 6. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de bijgewerkte spelregels staat "alle spelers die een ridder in de stad met La Porxada hadden", maar in de oorspronkelijke spelregels wordt de tegenwoordige tijd gebruikt: "alle spelers die een ridder hebben in de stad met La Porxada". Deze wijziging kan bevestigd worden na de verhelderingen die de auteur van La Porxada gegeven heeft. (4/2019)
 7. Interpretatie uit de gemeenschap Hiermee wordt alle stress weggenomen van een stad met een kathedraal die laat in het spel ontstaat.