De Volgeling (1ste editie)

From Wikicarpedia
Revision as of 16:23, 10 May 2024 by Kiap1969 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Algemene informatie en opmerkingen

Oorspronkelijk in 2011 uitgegeven Hans in Glück. [1]

De Volgeling is tot nu toe de enige uitbreiding die volledig editie onafhankelijk is, hierdoor kan deze worden gebruikt met zowel de eerste als de tweede (en derde) editie van Carcassonne.

Deze uitbreiding is ontwikkeld voor het Carcassonne basisspel. Naast alle spelregels van het basisspel zijn onderstaande spelregels van deze uitbreiding van toepassing.

Een nieuwe extra horige voor elke speler die in dezelfde beurt als een normale horige gezet kan worden.

Speelmateriaal

Phantom figure.png
  • 6 nieuwe doorzichtige horigen in zes kleuren [2]
Figure Phantoms C1.png

Spelregels

Voorbereiding

Elke speler ontvangt een fantoom in zijn kleur - het paarse fantoom is voor de grijze speler (eerste editie) of aan de roze speler (tweede en derde editie).

Landtegel leggen

Bij deze uitbreiding zitten geen tegels.

Een meeple zetten

Na het leggen van een tegel mag de speler als tweede horige het fantoom op de tegel zetten (op een tweede project). [3] Zo mag de speler in één beurt twee horigen inzetten op twee verschillende projecten van de zojuist gelegde tegel. Als het fantoom weer door de speler in voorraad genomen is, mag deze in een latere beurt op dezelfde manier weer worden ingezet.

Phantoms with box.png

Het fantoom mag, net als een gewone horige, ook als enige horige in een beurt ingezet worden en telt altijd als een gewone horige.

Puntentelling afhandelen

Het fantoom krijgt evenveel punten als een gewone horige.

Eindtelling

Het fantoom krijgt evenveel punten als een gewone horige.

Andere uitbreidingen

General comments

Interpretatie uit de gemeenschap A) Het fantoom kan tijdens fase "Hout verplaatsen" als extra speelstuk ingezet worden naast een houten horige, een bijzonder speelstuk, een neutraal speelstuk of een fiche.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Moet het fantoom als tweede horige bij een houten horige worden gezet, of mag het ook bij een niet-horige ingezet worden?

Antwoord: Het fantoom mag ook als tweede speelstuk naast de bouwmeester, het varken – of enig ander speelstuk dat in fase "Hout Verplaatsen" gebruikt kan worden zoals de fee of een torendeel – ingezet worden.

Interpretatie uit de gemeenschap B) Het fantoom mag ook als tweede speelfiguur ingezet worden nadat in de fase "Hout Verplaatsen" een speelstuk is teruggenomen.

Uitbr. 2 - Kooplieden en BouwmeestersUitbr. 2 - Kooplieden en Bouwmeesters C1 / Uitbr. 2 - Kooplieden en BouwmeestersUitbr. 2 - Kooplieden en Bouwmeesters C2 & C3

Officiële verheldering van de uitgever Na het zetten van het fantoom mag je er niet in dezelfde beurt een bouwmeester of varken bij zetten op hetzelfde project. De bouwmeester [of het varken] moet als tweede speelstuk op een project [d.w.z. na een horige] worden gezet, maar het fantoom is altijd het laatste speelstuk dat in een beurt gezet wordt. Als het fantoom als eerste speelstuk van de beurt is ingezet, kan er geen tweede speelstuk ingezet worden. Als het fantoom dus [als primaire horige] op een project wordt ingezet, dan mag de bouwmeester op zijn vroegst bij de volgende beurt pas ingezet worden.
Officiële verheldering van de uitgever Het fantoom mag ook als tweede speelstuk na bijzondere speelstukken zoals het varken en de bouwmeester ingezet worden.

Uitbr. 3 - De Draak, de Fee en de JonkvrouwUitbr. 3 - De Draak, de Fee en de Jonkvrouw C1 / Uitbr. 3 - De Draak, de Fee en de JonkvrouwUitbr. 3 - De Draak, de Fee en de Jonkvrouw C2

Officiële verheldering van de uitgever Het fantoom mag als tweede speelstuk gebruikt worden na een neutraal speelstuk zoals de fee.(12/2014)
Officiële verheldering van de uitgever Het leggen van een jonkvrouwtegel en daaropvolgend verwijderen van een ridder uit de stad mag niet als eerste "horige verplaatsen" gebruikt worden om direct daarop gevolgd te worden door het inzetten van het fantoom (bijv. op de nu ontruimde stad). Zoals de spelregels voor de jounkvrouw al aangeven: "als een ridder uit de stad verwijderd wordt, mag de speler geen enkel ander speelstuk meer inzetten of verplaatsen." [Deze combinatie zou anders veel te krachtig zijn en het mogelijk maken om steden te stelen – red.]
Officiële verheldering van de uitgever Een fantoom mag een magische poort gebruiken. Een houten horige EN het fantoom mogen niet dezelfde magische poort gebruiken – je moet óf de één óf de ander kiezen. Dat komt omdat de magische poort als een project wordt gezien en het fantoom in feite een gewone horige is. De eerste horige die op de magische poort wordt gezet, bezet de poort (en wordt vervolgens naar een project op een andere tegel verplaatst). Het fantoom kan dan niet meer op die poort gezet worden omdat dit project dan al bezet is. (1/2013)
Interpretatie uit de gemeenschap Een horige en een fantoom kunnen op verschillende tegels ingezet worden als één van beiden een magische poort gebruikt.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Als er een tegel met een magische poort wordt aangelegd, mag dan de eerste horige die op die tegel zelf gezet worden en het fantoom gebruik maken van de magische poort (of andersom)? Met andere woorden, mogen de speelstukken die op 2 afzonderelijk projecten (één op een poort en één op een primair project) op verschillende tegels terechtkomen?

Antwoord: Ja. Er is een afzonderlijke tweede inzet-fase, onafhankelijk van de eerste inzet-fase, direct na de eerste fase. Je mag alles met zo'n horige doen. Je kunt natuurlijk ook een ander doel/andere actie kiezen.

Uitbr. 4 - De TorenUitbr. 4 - De Toren C1 / Uitbr. 4 - De TorenUitbr. 4 - De Toren C2

Officiële verheldering van de uitgever Het fantoom mag als tweede speelstuk na een neutraal speelstuk, zoals een torendeel, ingezet worden.
Officiële verheldering van de uitgever Het fantoom mag ook op projecten op een torentegel ingezet worden – de inzet van het fantoom is niet beperkt tot de zojuist gelegde tegel. (11/2013)
Officiële verheldering van de uitgever Je mag een horige op een open toren zetten om deze af te sluiten om vervolgens het fantoom op een project te zetten dat nu veilig is omdat de toren gesloten is.

Uitbr. 10 - Het CircusUitbr. 10 - Het Circus C2

Officiële verheldering van de uitgever Ook al wordt het fantoom als een normale meeple beschouwd, het blijft een fantoom. In de regels staat precies dat op een artiestenveld geen andere meeple mag worden neergezet, geen uitzonderingen. (6/2021)

Het Rad van FortuinHet Rad van Fortuin C1

Officiële verheldering van de uitgever Het fantoom mag ook op het Rad van Fortuin ingezet worden – de inzet van het fantoom is niet beperkt tot de zojuist aangelegde tegel. (11/2013)

Mini #1 - De VliegtuigenMini #1 - De Vliegtuigen C1 / Mini #1 - De VliegtuigenMini #1 - De Vliegtuigen C2 & C3

Officiële verheldering van de uitgever Het fantoom mag gebruik maken van het vliegtuig. Als je echter eerst je gewone meeple gebruik laat maken van het vliegtuig, dan mag het tweede speelstuk (het fantoom) niet ook het vliegtuig gebruiken. Het vliegtuig geldt als een project, dus door het vliegtuig met het eerste speelstuk te claimen, kan het niet ook nog door het fantoom geclaimd worden. In dat geval kan het fantoom dus alleen op een weg of op de weide gezet worden.

Het FeestHet Feest C1 / Het FeestHet Feest C2 & C3

Officiële verheldering van de uitgever Als Het Feest wordt gebruikt om een horige te verwijderen, mag het fantoom nog steeds in diezelfde beurt ingezet worden. (11/2013)

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

  1. De originele vertaling in het Duits voor deze uitbreiding was The Entourage.
  2. De 6 fantoom-horigen worden geleverd in een grote doorzichtige horige-vormige plastic doos, waarvan ook weer zes verschillende kleuren verkrijgbaar zijn.
  3. Officiële verheldering van de uitgever Net zoals een gewone horige, mag het fantoom alleen op een onbezet project gezet worden.