This page is a translated version of the page The Gifts and the translation is 100% complete.

Carcassonne Dárky - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Other languages:


V tomto minirozšíření k 20. výročí hry Carcassonne můžete získat odměny za pomoc protihráčům.

Úvod

 
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření   Dárky v edici C3, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce:   Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Poznámka: Rozšíření neobsahuje tištěná pravidla. Můžete si je stáhnout z oficiálních stránek Mindoku:

https://mindok.cz/hra/carcassonne-jubilejni-edice-20-let

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Dárky můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 25 karet „dárků“
Po pěti kusech: koncil, vyklizení cesty, změna postoje, vyplacení, výběr ze dvou
 
Vlevo je zadní strana a vpravo přední strana s pěti tipy karet.

Pravidla

Příprava hry  

Zamíchejte 25 karet dárků a položte je v balíčku lícem dolů na stůl.

Dárky  

Toto rozšíření mění pouze průběh kroku 1. Přiložení kartičky.
Kroky 2. Umístění družiníka a 3. Započítání bodů zůstávají beze změny.

1. Přiložení kartičky
Obdržení dárku

Pokud přiložíte kartičku tak, že rozšíří cestu nebo město protihráče, obdržíte za to dárek.

To znamená, že:

 • Vámi právě rozšířené cesty a města musejí patřit někomu jinému než vám (po přiložení kartičky – platí pravidla převahy). [1]
 • Pokud přiložená kartička rozšíří více cest nebo měst, stále obdržíte pouze 1 dárek.

Doberte si vrchní kartu z balíčku dárků, prohlédněte si ji (neukazujte ji protihráčům) a položte před sebe lícem dolů.

Vzácný případ: Pokud byly všechny karty dárků rozdány a v balíčku nezbývají žádné, zamíchejte odkládací hromádku a utvořte z ní nový balíček. V mimořádném případě, kdy všechny karty dárků leží „neotevřené“ před hráči, neobdržíte žádný dárek.

 
Příklad 1: Červený přiloží kartičku, rozšíří cestu modrého a obdrží za to dárek. Za rozšíření města žádný dárek nezíská, protože v něm nemá zelený soupeř převahu – a i kdyby měl, lze získat jen 1 kartu dárku za tah.
Otevření dárku

Po dobrání kartičky z hromádky, ale před jejím přiložením, můžete otevřít přesně 1 dárek. [2] [3]

Otočte lícem vzhůru jednu ze svých karet dárků, proveďte její akci a poté ji odložte lícem vzhůru na odkládací hromádku.

Ve hře je 5 různých dárků:

Koncil

Umístěte družiníka ze své zásoby na libovolný neuzavřený klášter (je-li to možné).

Ve vybraném klášteře se již může nacházet jeden či více družiníků – vaše nebo protihráčů.

Klášter také může být prázdný.

 
Příklad 2: Červený otevře dárek „Koncil“ a umístí svého družiníka na klášter 1, který je již obsazený modrým, zeleným a dalším červeným družiníkem.

Poté červený přiloží kartičku 2 a uzavře klášter. červený získá 9 bodů, modrý a zelený nezískají žádné body.

Kdyby na klášteře stálo po jedné figurce modrého, zeleného i červeného (tj. nikdo by neměl převahu), získají po 9 bodech všichni zúčastnění hráči.

Vyklizení cesty

Ihned započítejte body za jednu libovolnou neuzavřenou cestu – všem zúčastněným hráčům, jako by byla právě uzavřena. [4]

Nemusí to být cesta s vašim družiníkem.

Jakmile jsou za cestu započítány body, vraťte z ní všechny figurky do zásoby příslušných hráčů. [5] [6]

 
Příklad 3: Červený si započítá 4 body za cestu a vezme si družiníka zpátky do zásoby 1. Poté přiložením kartičky 2 rozšíří cestu a znovu na ni umístí družiníka 3.

Vyplacení

Vezměte svého družiníka z libovolného území (město, cesta, klášter nebo louka), vraťte ho do své zásoby a započítejte si za jeho stažení body.

Získáte 2 body za každého družiníka, který stál (nebo ležel) na tomto území, včetně právě odebraného družiníka. V tuto chvíli však nezískáváte body za území jako takové (dle obvyklých pravidel hodnocení).

 
Příklad 4: Červený si vrátí do zásoby družiníka z města a získá 6 bodů.

Změna postoje

Změňte pozici jednoho svého družiníka na kartičce.

Pokud družiník stojí na cestě, v klášteře nebo ve městě, položte ho na louku na stejné kartičce. Pokud družiník leží na louce, postavte ho na cestu, města nebo klášter na stejné kartičce.

Družiníka můžete položit nebo postavit na již obsazené části krajiny.

Můžete pouze položit stojícího družiníka, nebo postavit ležícího družiníka. Pouhé přesunutí družiníka na jinou část krajiny není povoleno. Není povoleno ani přesunout družiníka na jinou kartičku (ať už při tom pozici změní či ne). [7]

 
Příklad 5: Červený změní pozici svého družiníka a položí ho na louku u téhož města, která je již obsazená zeleným.

Výběr ze 2

Navíc k právě dobrané kartičce doberte ještě jednu navíc. [8] [9]

Vyberte si jednu z nich a přiložte ji dle obvyklých pravidel. Druhou kartičku poté zamíchejte lícem dolů do jedné z dobíracích hromádek.
2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky můžete běžným způsobem umístit družiníka.

Poznámka: Rozšíření nemá vliv na tento úkon.

3. Započítání bodů

Pokud dokončíte jedno nebo více území (např. klášter, cestu atd.), získáte body podle obvyklých pravidel.

Poznámka: Rozšíření nemá vliv na tento úkon.

Závěrečné vyhodnocení dárků

Za každý neotevřený dárek, který na konci hry stále leží před vámi, získáte po 2 bodech.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

 Všeobecné pravidlo:

  Tuto kartu LZE použít k umístění družiníka na libovolnou náboženskou stavbu:

  Tuto kartu NELZE použít k umístění družiníka na zahradu (  Opat) nebo německou katedrálu (  Německé katedrály).

 Princezna a drak (3. rozšíření)

  Pokud umístíte mnicha do kláštera kde stojí víla, není víla automaticky přiřazena k družiníkovi a to ani v případě kdyby byla sama.

 Německé kláštery /  Holandsko-belgické kláštery /  Japonské budovy

  Tuto kartu můžete použít pro umístění družiníka jako převora na speciální klášter.

 Rolnická vzpoura

  Družiníka umístěného pomocí této karty můžete, po zaplacení 4 bodů, ochránit.

 Všeobecné pravidlo:

  Touto kartou LZE vyhodnotit jakoukoli nedokončenou cestu a nechat ji neobsazenou. Cesta je hodnocena jako na konci hry. S tím je třeba počítat, pokud hrajete s dalšími rozšířeními které mají vliv na cestu.

 Všeobecné pravidlo:

  Tuto kartu LZE použít pouze na území, které je možné dokončit či vyhodnotit:

  Tuto kartu NELZE použít na části krajiny, které není možné dokončit či vyhodnotit:

 Všeobecné pravidlo:

  Tuto kartu LZE použít na družiníky kteří jsou umístění na konkrétní kartičce s vyobrazeným územím - které je možné dokončit či vyhodnotit:

  Tuto kartu NELZE použít na části krajiny, která se nenacházejí na dané kartičce nebo které nelze dokončit či vyhodnotit:

  Tuto kartu LZE použít pouze na družiníky, kteří mohou vzít roly sedláka:

  Kartu NELZE použít na družiníky, kteří nemohou být sedlákem:

  A také ji NELZE použít na speciální figurky:

 Kupci a stavitelé (2. rozšíření)

  Pokud je z území se stavitelem přesunut na louku jeho poslední podpůrný družiník, vrátí se stavitel svému majiteli zpět do zásoby.
  Pokud je z louky s prasátkem přesunut na jiné území jeho poslední podpůrný družiník, vrátí se prasátko svému majiteli zpět do zásoby.
  Pokud tuto kartu použijete k umístění sedláka na louku, můžete poté v kroku 2. Umístění družiníka na tuto louku umístit své prasátko.

 Princezna a drak (3. rozšíření)

  Po přesunutí družiníka na území kde stojí víla, není víla automaticky přiřazena k družiníkovi a to ani v případě kdyby stála sama.

 Opatství a starosta (5. rozšíření)

  Pokud tuto kartu použijete k umístění sedláka na louku se statkem, bude sedlák v kroku 3. Započítání bodů vyhodnocen.

 Německé kláštery /  Holandsko-belgické kláštery /  Japonské budovy

  Tuto kartu můžete použít pro umístění družiníka na speciální klášter jako opata/představeného.

 Rolnická vzpoura

  Družiníka umístěného pomocí této karty můžete, po zaplacení 4 bodů, ochránit.

 Opatství a starosta (5. rozšíření)

  Tato karta nebude mít žádný účinek, pokud se rozhodnete umístit opatství ze své zásoby.

 Půlky

  Tato karta nebude mít žádný účinek, pokud se rozhodnete umístit kartičku půlku ze své zásoby.

 Německé hrady

  Tato karta nebude mít žádný účinek, pokud se rozhodnete umístit hrad ze své zásoby.

 Věštkyně

  Pokud se rozhodnete použít věštkyni, nebude mít tato karta žádný účinek.
  Pokud se rozhodnete použít věštkyni, může vám tato karta přidat na výběr další kartičku.

Seznam karet

Celkem karet: 25

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1.   Po přiložení kartičky (na konci kroku 1. Přiložení kartičky) musíte zahrnout také pravidlo poučení převahy. Poté můžou nastat situace, že cestu nebo město pouze rozšíříte, nebo dříve rozdělená území spojíte. Původní obsazení území, může tak být tímto okamžikem změněno.
  • Dárek LZE vzít v případě, že:
   • Rozšíříte území, kde nemáte družiníka. Po přiložení kartičky se v něm však ocitne družiník jiného hráče.
   • Rozšíříte území, které můžete nebo nemusíte vlastnit s ostatními hráči, ale po přiložení kartičky nemáte na území převahu družiníků.
  • Dárek NELZE vzít v případě, že:
   • Rozšíříte území, kde nemáte družiníka. Po přiložení kartičky ovšem získáte (nebo máte rovnocennou) početní převahu.
   • Rozšíříte území, které můžete nebo nemusíte vlastnit s jinými hráči, ale po přiložení kartičky získáte (nebo máte rovnocennou) početní převahu.
  Uvědomte si že pravidla nepočítají s tím zda je přiložená kartička pro vaše soupeře výhodná: Za rozšíření území můžete získat dar, můžete tím ale také vytvořit situaci, kdy území nebude možné dokončit nebo bude pro vás v dalších tazích snazší získat početní převahu. A konečně není také důležité zda rozšířené území dokončíte.
 2.   Tento úkon je volitelný. Dárek můžete použít kdykoli vás zajímá jeho výsledek.
  Pokud použijete dárek, který v daném bodě hry nemá žádný účinek. Bude karta jen odložen na odhazovací hromádku.
 3.   Pokud si doberete kartičku kterou nelze přiložit, odložíte ji stranou a doberete si další, dokud nebude kartička platná. V tomto okamžiku můžete před přiložením kartičky použít dárek. Pokud je v důsledku toho, poslední kartička hry neumístitelná, nemůžete již žádný dárek použít.

     Otázka: Co se stane pokud si doberu kartičku kterou nelze přiložit a chci použít dárek?

  Odpověď: Dárek můžete použít pouze tehdy, když si vylosujete kartičku kterou lze přiložit. (4/2022)

 4.   Cesta se hodnotí jako nedokončená cesta na konci hry a také podle početní převahy.
 5.   Pokud na cestu použijete dárek „Vyklizení cesty“, cesta se vyhodnotí a všechny figurky které se na ni nacházejí se vrátí zpět do zásoby jejich hráčům. Protože je po přiložení kartičky cesta neobsazená, můžete na ni během svého tahu (pokud je to možné) znovu umístit družiníka.

     Otázka: Jaké družiníky můžeme odstranit, pokud je na cestu použita karta „Vyklizení cesty“?

  Odpověď: Stejně jako při jiných hodnoceních jsou po započítání bodů vráceni všichni družiníci svým hráčům, i ti kteří jsou v menšině, nebo ti, kteří byly během hodnocení rovnocenní. Poté můžete na tuto neobsazenou cestu opět umístit družiníka, (např. přiložením kartičky k této cestě). (12/2021)

 6.   V angličtině je tato věta oproti návodu přeformulována. Nová věta lépe odpovídá poskytnutým upřesněním. Původní znění bylo zavádějící a předpokládalo, že hráč na tahu musí odstranit pouze jednoho družiníka (pokud se na vybrané cestě nějaký nachází):
  „After the road has been scored, the player's meeple is put back into their supply.“
 7.   Jinými slovy: družiníka můžete přesunout na jinou část krajiny pouze pokud je splněna podmínka změny polohy. Družiník stojící na cestě, ve městě nebo na klášteře se může stát družiníkem ležícím na louce stejné kartičky a naopak. Přesun družiníka na jinou část krajiny bez změny polohy není povolen (např. družiník stojící ve městě nemůže změnit svou pozici přímo na stojícího na cestě nebo družiník ležící na louce se nemůže přesunout na jinou louku).
  Toto znění pravidel vychází ze základní hry, kde se družiníci umisťují pouze vleže na louku, ale na jiných částech krajiny vždy stojí. Obecně tedy počítejte s tím, že změna postoje znamená, že družiník který není na louce se stane sedlákem na téže kartičce, nebo že se sedlák přesune na jinou část krajiny na téže kartičce. To je důležité při hře s některými rozšířeními, která umožňují umístit družiníka na nepolní prvek ve zvláštní pozici (umístěný na boku nebo dokonce vleže).
 8.   Pokud již nezbývají žádné kartičky, abyste si mohli dobrat druhou kartičku, nemá tento dárek žádný účinek a zahrajete pouze kartičku, kterou máte již vytaženou, jako obvykle.
 9.   Pokud chcete použít kartu „Výběr ze 2“ a taženou kartičku nelze přiložit, odložíte ji stranou a táhněte novou - dokud nemáte dvě platné kartičky. Následně jednu z nich zahrajete a druhou odhodíte. Pokud již k dobrání nezbývají žádné další kartičky, nemá tato karta žádný účinek a zahrajete kartičku, kterou máte již vytaženou, jako obvykle.

     Otázka: Jestliže použijeme kartu „Výběr ze 2“ a dobereme si kartičku kterou nelze přiložit, jak máme dál postupovat?

  Odpověď: Kartičku, kterou nelze přiložit, v podstatě „ignorujete“, dokud nemáte dvě platné. (4/2022)