Trhy v Lipsku

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Markets of Leipzig and the translation is 100% complete.
Other languages:

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

Ve středověku bylo město Lipsko (lat. Lipsia) křižovatkou obchodních cest mezi Via Regia a Via Imperii. Díky tomu vznikalo v této oblasti mnoho trhů a tak se v roce 1507 Lipsko stalo základním tržním městem. Všichni procházející obchodníci museli v tomto městě nabídnout své zboží k prodeji.

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

 • 4 dvojkartičky se čtvrtí města Lipska (použijí se místo základní startovní kartičky)
 • 13 normálních družiníků v různých barvách
 • 2 dvojkartičky s amazonkou (při této hře se nepoužijí jsou pro hru Carcassonne Amazonka)

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky umístěte tak, aby všechny městské čtvrti ležely pohromadě a vytvořily město Lipsko. Ve skutečnosti ukazuje směrovka Frankfurtu nad Mohanem (Francofortum) na západ, Štětín (Stettinum) na sever, Vratislav (Vratislavia) na východ a Řím (Roma) na jih. Při hře nezáleží na tom jak jsou ukazatele rozmístěny. [1] Tyto kartičky nahradí startovní kartičku ze základní sady.

Je-li to možné, přidejte každému hráči jednoho družiníka navíc. Družiníci jdou s tímto rozšířením rychle na odbyt.

Startovní rozmístění čtvrtí města Lipska

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

V průběhu hry rozšíření nepřidává do hry další kartičky.

2. Umístění družiníka

Družiníka je možné umístiti podle běžných pravidel.

3. Odeslání družiníka do Lipska při započítání bodů

Z každé čtvrti města Lipska vede cesta začínající u vstupní brány. Každá další cesta, napojená na cestu z města Lipska, nabízí možnost poslat do města Lipska jednoho vašeho družiníka. Toto pravidlo platí nejen pro cesty spojené s městem Lipsko přímo, ale také jsou-li propojeny přes vesnice. [2] [3]

Pokud dokončíte cestu, která je výše uvedeným způsobem spojena s městem Lipsko a máte na ni převahu, můžete...

 • započítat si body za cestu podle obvyklých pravidel
NEBO
 • poslat svého družiníka z cesty do města Lipska (za cestu v tomto případě neobdržíte žádné body).
Příklad:
 • Červený dokončil cestu. Cesta je spojena s městem Lipsko přes křižovatku s malou vesnicí. Hráč tedy může svého družiníka umístit do libovolné čtvrti ve městě Lipsko.
 • Červený hráč se rozhodne přemístit svého družiníka do čtvrti koželuhů.

Poznámky:

 • Pokud máte na cestě více družiníků, můžete do města Lipska poslat pouze jednoho z nich (za dalšího družiníka si započítáte body za cestu). [4] Pokud umístíte družiníka do čtvrti Kolářů, získáte body navíc okamžitě (viz níže). [5] [6]
 • Pokud má převahu na cestě více hráčů. Může se každý z nich sám rozhodnout, zda pošle svého družiníka do města Lipska nebo si započítá body.
 • Cesta na dvojkartičce se pro účely vyhodnocení počítá jako jeden úsek.

Přesuňte družiníka do kterékoli čtvrti města Lipska (nemusí to být ta, kde končí cesta). Figurka zde zůstane až do konce hry. V každé čtvrti města Lipska můžete mít pouze jednoho svého družiníka a mohou zde být družiníci více hráčů (aby se figurky vešly můžete je jednoduše zakládat na sebe).

3. Započítání bodů s družiníky v Lipsku

Pokud máte družiníka v některé ze čtvrtí města Lipska, získáváte za něj body buď v průběhu, nebo na konci hry při závěrečném vyhodnocení. [7]

Hodnocení v průběhu hry
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 01.png
ČTVRŤ KOLÁŘŮ: U každé dokončené cesty, kde máte převahu družiníků, získáte 2 body za každý úsek cesty (místo 1 bodu jako obvykle). [8]
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 02.png
ČTVRŤ RAZIČŮ MINCÍ: Pokud dokončíte město kde máte svého rytíře dostanete 3 body za každý erb (i v případě že nemáte ve městě převahu).
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 03.png
ČTVRŤ KNIHAŘŮ: Při každém hodnocení dokončeného kláštera [9] (klášter může patřit kterémukoli hráči), získáte 4 body. [10]

Bonusové body těchto tří čtvrtí jsou pouze za uzavřené cesty, města a kláštery během hry. Při závěrečném vyhodnocení již žádné bonusové body nezískáte.

Závěrečné vyhodnocení

Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 04.png
ČTVRŤ KOŽELUHŮ: Při závěrečném vyhodnocení &#91;11&#93; &#91;12&#93;, pokud máte na louce převahu. Získáte kromě obvyklých bodů za dokončená města také 2 body za každou <b>stáj</b> (kravín, vepřín nebo oslí chlívek) a <b>farmu</b>. &#91;13&#93; &#91;14&#93; &#91;15&#93;
kravín
vepřín
oslí chlívek
farma

Poznámka: Samotné město Lipsko se při závěrečném hodnocení počítá jako běžné uzavřené město na louce.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tvar dvojkartičky města Lipska má v kombinaci se základní hrou a dalšími rozšířeními některá speciální pravidla. V tomto případě platí stejná pravidla jako pro dvojkartičky s Německými hrady (viz vysvětlení zde). Pravidla se zabývají následujícími tématy:

Rovněž byla poskytnuta některá další vysvětlení týkající se kartiček s městem Lipsko. &#91;16&#93;

 Icon Open Book.png Otázka: Cesta na kartičce města Lipska se počítá za 1 nebo 2 body. Protože cesta je jakoby přes dvě kartičky? Pravidla uvádějí, že je hodnocena jako jeden úsek cesty... Platí to i nadále? Nebo by cesta měla být hodnocena jako dva úseky?

Odpověď: Pravidlo platí, proto stále získáte pouze 1 bod.
Pro jakákoli další hodnocení se tato dvojkarta považuje za 2 kartičky (Německé kláštery, drak atd.) (1/2021)

 Icon Open Book.png Otázka: Například drak ovlivňuje celou kartičku (kromě samotného města Lipska), ale při pohybu vstupuje jednotlivé na každý prostor jedné kartičky.
Totéž by mělo platit pro věže.

Odpověď: Přesně tak. (1/2021)

Dále zahrneme několik poznámek v důsledku předchozích objasnění:


>> Základní hra - Cesty a města

Obecně platí, že cesty a města jsou hodnoceny s přihlédnutím k prostoru jednoho čtvercového tvaru kartičky. Tento prostor odpovídá jednomu úseku nebo části daného území. Dvojkartičky zabírají dva prostory. Ovšem vzhledem k jejich současnému uspořádání nepředstavují pro města žádný problém (zobrazují pouze jednu půlkruhovou městskou část).

Kartičky s městem Lipsko ovšem představují speciální případ pro cestu. Úsek cesty na této kartě prochází přes dvě kartičky. Jak je ale uvedeno v pravidlech tohoto rozšíření, cesta je hodnocena jako jeden úsek.

Příklad: Úsek cesty na kterékoli kartičce s městem Lipsko zabírá dvě čtvercová místa, ale pro účely hodnocení cesty se počítá jako jedna úsek.


>> Základní hra - Kláštery a opati

Dokončený klášter sousedící s jednou nebo více dvojkartičkami se pro hodnocení počítají obsazené čtvercová místa (oblasti) s ním sousedící. Dvojkartička sousedící s klášterem pak může zabírat 1 nebo 2 místa. Výsledkem je, že dokončený klášter vždy získá 9 bodů. Za nedokončený klášter získá hráč po 1 bodu za každé obsazené čtvercové místo kolem klášteru.

Poznámka: Stejná úvaha by měly být použita při odebrání a hodnocení opatů a také při hodnocení všech dalších klášterních budov: opatství, svatyně, německé kláštery / japonské budovy / holandsko-belgické kláštery s mnichy a Darmstadtské kostely.


>> Rozšíření 3 - Princezna a drak - Víla a pohyb draka

Víla nemůže být přesunuta k družiníkovi umístěném ve městě Lipsku. S ohledem na to že město Lipsko je zvláštní oblastí a drak do něj nemůže vstoupit, nedává toto přesunutí smysl.

Drak může vstoupit na kartičky s městem Lipsko. Nesmí však vstoupit do samotného města. Město Lipsko je speciální oblast (stejná jako město Carcassonne z rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka).


>> Rozšíření 4 - Věž - Zajetí družiníka ve městě Lipsko

Pomocí věže nelze zajmout družiníka ve městě Lipsko. Jak bylo objasněno u draka, čtvrti města jsou považovány za zvláštní oblast.

Seznam dvojkartiček

Celkem kartiček: 4

Leipzig01.png 1x
(B)
Leipzig02.png 1x
 
Leipzig03.png 1x
(B)
Leipzig04.png 1x
 

Některé z dvojkartiček obsahují dodatečnou ilustraci farmy. Tato ilustrace může mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature Farmhouse C2.png
B | farma

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Icon World Black.png Toto je navrhované rozmístění kartiček podle geografického umístění Lipska ve vztahu k ostatním uvedeným městům. Kartičky lze umístit v libovolném pořadí. Umístění čtvrtí nemá žádná omezení pro hru. Lišit se může akorát rozmístění farem vyobrazených na loukách u dvou čtvrtí města Lipska.
 2. Icon World Black.png Tato věta upozorňuje, že rozšíření bere v úvahu pouze křižovatky s malou vesnicí se 2, 3 nebo 4 cestami. Stejná pravidla jsou také použita pro umístění mýtnice v rozšíření Mýtné.
  S přihlédnutím k těmto pravidlům jsou vyloučeny křižovatky se stromy a malými chatkami vyobrazenými na jiných kartičkách např. rozšíření 9 - Ovce a kopce.
  Uvědomte si, že trhy v Lipsku jsou doporučeny hrát výhradně se základní hrou Carcassonne Druhá edice, kde všechny cesty končí ve městech, klášterech nebo na křižovatkách s malou vesnicí. Na žádné křižovatce v základní hře Carcassonne Druhé edice se nenacházejí stromy nebo jiné budovy. Na druhou stranu základní hra Carcassonne První edice má na křižovatkách vyobrazené vesnice i stromy. Neexistuje jednoznačné vysvětlení ohledně používání vesnic nebo stromů na křižovatkách mezi oběma vydáními.
 3. . Icon Open Book.png Anglická pravidla uvádějí „vesnici“, ale správně měla být „vesnice“. Německá pravidla jsou přesnější. (6/2021)
  Příklad: Červený může poslat družiníka do města Lipska, protože cesta je spojena s Lipskem přes dvě křižovatky s malou vesnicí.
 4. Icon World Black.png Převaha družiníků pro vyhodnocení cesty se počítá před rozhodnutím, zda pošlete družiníka do města Lipska. Pokud zasláním družiníka do Lipska ztratíte převahu, stále získáte body.
 5. Icon World Black.png To znamená, že během aktuálního hodnocení nedostanete body za družiníka, kterého jste právě odeslaly do města Lipska. Výjimkou je případ, kdy pošlete družiníka z cesty kde mate více svých družiníků.
 6. Icon World Black.png To znamená, že další bonusy spojené s figurkami nebo žetony souvisejícími s cestou se uplatní i v případě, že byste při odeslání družiníka do Lipska získaly 0 bodů za samotné území. To by se týkalo např.:
 7. Icon World Black.png Pravidla obecně uvádějí, že Trhy v Lipsku poskytují bonusové body za všechny ovlivněná území. Bonusové body nejsou v žádném případě součástí hodnocení hlavního území.
 8. Icon World Black.png Tento bonus bude započítán až po započítání všech ostatních bonusových akcí. To znamená, že se nejprve započítá bonus za hostince u jezera (rozšíření 1 - Hostince a katedrály<b></b>), Katedrály (<b>Německé Katedrály</b>) a mága s čarodějnicí (mini #5 - <b>Mág a čarodějnice</b>).
  Body budou započítány spolu s dalšími bonusovými body ovlivňujícími cestu, jako jsou Budovy (Domy).
 9. Icon World Black.png Tento bonus ovlivní nejen kláštery, ale také všechny ostatní náboženské stavby použité během hry. Řadí se mezi ně: kláštery, opatství, svatyně, německé kláštery, holandsko-belgické kláštery, japonské budovy, darmstadtské kostely. Německé katedrály a zahrady se pro tyto účely nepočítají.
 10. Icon World Black.png Pokud odeberete a vyhodíte opata, bonusové body za tuto čtvrť nezískáte. Tyto bonusové body lze získat pouze je-li klášter dokončen.
 11. Icon Locked Red.png Pravidla ke čtvrti koželuhů jsou jasná. Podle pravidel základní hry se louky vyhodnocují až na konci hry. Jelikož ale existují rozšíření díky kterým je možné louku vyhodnotit už v průběhu hry, je otázkou zda by se v takových případech čtvrť koželuhů mohla použít. Pokud by byl tento bonus použit, ovlivnil by předčasné vyhodnocení luk rozšíření 5 - Opatství a starosta a mini #2 - Dopisy. V současné době není k dispozici žádné oficiální vysvětlení.
 12. Icon House Black.png Bonus čtvrti koželuhů také ovlivňuje předčasné hodnocení luk u těchto rozšíření: Rozšíření 5 - Opatství a starosta a mini #2 - Dopisy.
 13. Icon Locked Red.png Tento bodovací bonus pro louky je speciálně navržen pro Carcassonne druhou edici. Neexistuje žádné oficiální objasnění, jak jsou louky hodnoceny s vyobrazeními na kartičkách Carcassonne první edice.
 14. Icon House Black.png Na loukách Carcassonne první edice lze bodovat vyobrazené malé usedlosti.
  Příklad: Malé zemědělské usedlosti na loukách Carcassonne první edice.
 15. Icon World Black.png Znění pravidel naznačuje, že tento bonus se vztahuje pouze na vyhodnocení. Statek za tento bonus při hodnocení žádné body nezíská ani pokud má hráč ve čtvrti koželuhů družiníka.
 16. Icon World Black.png Tato vysvětlení naleznete na Carcassonne CZ fóru:
  https://www.carcassonneforum.cz/thread-4018-post-22050.html#pid22050
  Nebo na Carcassonne Central:
  http://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?topic=5021.msg74245#msg74245