Trhy v Lipsku

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Markets of Leipzig and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎čeština

Úvod

Kartičky rozšíření
Symbol rozšíření

Ve středověku bylo město Lipsko křižovatkou obchodních cest mezi Via Regia a Via Imperii. V roce 1507 se Lipsko stalo základním tržním městem. Všichni obchodníci procházející městem tedy museli umístit své zboží na základní místo a nabídnout je k prodeji.

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

 • 4 dvojkartičky s trhy v Lipsku (použijí se místo základní startovní kartičky)
 • 13 základní figurek v různých barvách [1]
 • 2 dvojkartičky s amazonkou (při této hře se nepoužijí jsou pro hru Carcassonne Amazonka)

Pravidla hry

Příprava hry  

Kartičky umístěte tak, aby všechny čtyři městské čtvrti ležely pohromadě a vytvořily město Lipsko. Ve skutečnosti ukazuje směrovka Frankfurtu nad Mohanem (Francofortum) na západ, Štětín (Stettinum) na sever, Vratislav (Vratislavia) na východ a Řím (Roma) na jih. Při hře nezáleží na tom jak jsou ukazatele rozmístěny. [2] Tyto kartičky nahradí startovní kartičku ze základní hry.

Je-li to možné, přidejte každému hráči jednu figurku navíc. Figurky jdou s tímto rozšířením rychle na odbyt.

Startovní rozmístění trhů v Lipsku

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

V průběhu hry toto rozšíření nepřidává do hry další kartičky.

2. Umístění figurky

Při umísťování figurky platí základní pravidla.

3. Započítání bodů

Z každé čtvrti města Lipska vede jedna cesta která začíná u vstupní brány. Všechny cesty, které jsou k těmto cestám připojeny, nabízejí možnost poslat jednu vaši figurku do města Lipska. Toto pravidlo platí nejen pro cesty, které jsou s městem Lipsko spojeny přímo, ale také jsou-li propojeny přes křižovatky (vesnice). [3] [4]

Pokud dokončíte cestu, která je výše uvedeným způsobem spojena s městem Lipsko a máte na ni převahu. Můžete zvolit jednu z následujících dvou možností:

 • vzít si body za cestu podle běžných pravidel
NEBO
 • poslat svoji figurku z cesty do města Lipsko (za cestu v tomto případě neobdržíte žádné body)
Příklad:
 • Červený dokončil cestu. Cesta je přes křižovatku (vestnici) spojena s městem Lipsko. Hráč tedy může svoji figurku umístit do libovolné čtvrti města Lipska.
 • Červený hráč se rozhodne přemístit svoji figurku do čtvrti koželuhů.

Poznámky:

 • Pokud máte na cestě figurek více, můžete umístit do města Lipska pouze jednu z nich (za další figurku si započítáte body za cestu). [5] Pokud figurku umístíte do čtvrti Kolářů, získáte okamžitě bonusové body (viz níže). [6] [7]
 • Pokud má převahu na cestě více hráčů. Každý z nich se může sám rozhodnout, zda chce poslat svou figurku do města Lipska nebo zda si započítá body.
 • Cesta na dvojkartičce se pro účely bodování počítá pouze jako jeden úsek.

Přesuňte figurku do kterékoli čtvrti města Lipska (nemusí to být ta, kde končí cesta). Figurka zde zůstane až do konce hry. V každé čtvrti města Lipska můžete mít pouze jednu svoji figurku. V každé čtvrti mohou být figurky více hráčů (figurky jsou pak jednoduše naskládány na sebe).

Pokud máte figurku v některé ze čtvrtí města Lipska, získáváte bonusové body v určitých fázích bodování - buď v průběhu, nebo na konci hry. [8]

Bodování v průběhu hry
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 01.png
ČTVRŤ KOLÁŘŮ: U každé dokončené cesty, kde máte převahu figurek, získáte 1 bod za každý úsek cesty. [9]
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 02.png
ČTVRŤ RAZIČŮ MINCÍ: Pokud dokončíte město ve kterém máte svého rytíře (i v případě že nemáte ve městě většinu) dostanete 3 body za každý erb.
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 03.png
ČTVRŤ KNIHAŘŮ: Při každém bodování dokončeného kláštera [10] (klášter může patřit kterémukoli hráči), získáte 4 body. [11]

Bonusové body těchto tří čtvrtí jsou pouze za uzavřené cesty, města a kláštery během hry. Při závěrečném bodování již žádné bonusové body hráči nezískají.

Závěrečné vyhodnocení

Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 04.png
ČTVRŤ KOŽELUHŮ: Při závěrečném vyhodnocení [12] [13], pokud máte na louce převahu. Získáte kromě obvyklých bodů za dokončená města také 2 body za každou boudu (kravín, vepřín, oslí chlívek) a farmu. [14] [15] [16]
kravín
vepřín
oslí chlívek
farma

Poznámka: Samotné město Lipsko se při závěrečném hodnocení počítá jako běžné uzavřené město na louce.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tvar dvojkartičky města Lipska má v kombinaci se základní hrou a dalšími rozšířeními některá speciální pravidla. V tomto případě platí stejná pravidla jako pro dvojkartičky s Německými hrady (viz vysvětlení zde). Pravidla se zabývají následujícími tématy:

Rovněž byla poskytnuta některá další vysvětlení týkající se kartiček s městem Lipsko. [17]

 Icon Open Book.png Otázka: Je cesta na kartičce města Lipska počítána za 1 nebo 2 body. Protože cesta je jakoby přes dvě kartičky? Pravidla uvádějí, že je hodnocena jako jeden úsek cesty... Platí to i nadále? Nebo by cesta měla být hodnocena jako dva úseky?

Odpověď: Pravidlo platí, proto stále získáte pouze 1 bod.
Pro jakékoli další hodnocení se tato karta považuje za 2 kartičky (Německé kláštery, drak atd.) (1/2021)

 Icon Open Book.png Otázka: Například drak ovlivňuje celou kartičku (kromě samotného města Lipska), ale při pohybu zvažuje každý prostor individuálně.
Totéž by se stalo věži.

Odpověď: Přesně tak. (1/2021)

Dále zahrneme několik poznámek v důsledku těchto objasnění:


>> Základní hra - Cesty a města

Obecně platí, že cesty a města jsou hodnoceny s přihlédnutím k prostoru jednoho čtvercového tvaru kartičky. Tento prostor odpovídá jednomu úseku nebo části daného území. Dvojkartičky zabírají dva prostory. Ovšem vzhledem k jejich současnému uspořádání nepředstavují pro města žádný problém (představují pouze jednu půlkruhovou městskou část).

Kartičky s městem Lipska ovšem představují speciální případ pro cestu. Úsek cesty na této kartě prochází přes dvě kartičky. Jak je ale uvedeno v pravidlech tohoto rozšíření, cesta je hodnocena jako jeden úsek.

Příklad: Úsek cesty na kterékoli kartičce s městem Lipsko zabírá dvě čtvercová místa, ale pro účely hodnocení cesty se počítá jako jedna úsek.


>> Základní hra - Kláštery a opati

Při hodnocení klášteru sousedícího s jednou nebo více dvojkartičkami se budou pro klášter brát v úvahu obsazené čtvercová místa (oblasti), které s ním sousedí. Dvojkartička sousedící s klášterem pak může zabírat 1 nebo 2 místa. Výsledkem je, že dokončený klášter vždy získá 9 bodů. Za nedokončený klášter získá hráč po 1 bodu za každé obsazené místo kolem klášteru.

Poznámka: Stejná úvah by měly být použita při odebrání a hodnocení opatů. Dále při hodnocení všech ostatních klášterních budov: opatství, svatyně, německé kláštery / japonské budovy / holandsko-belgické kláštery s mnichy a kostely Darmstadt.


>> Rozšíření 3 - Princezna a drak - Víla a pohybující se drak

Víla nemůže být přesunuta k figurce umístěné ve městě Lipsko. Ovšem protože město Lipsko je zvláštní oblastí a drak do něj vstoupit nemůže, nedávalo by toto přesunutí smysl.

Drak může vstoupit na kartičky s městem Lipsko. Nesmí však vstoupit do samotného města. Město Lipsko je speciální oblast (stejná jako město Carcassonne z rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka).


>> Rozšíření 4 - Věž - Zajetí figurky ve městě Lipsko

Pomocí věže nelze zajmout figurku ve městě Lipsko. Jak bylo objasněno u draka, čtvrti města jsou považovány za zvláštní oblast.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 4

Leipzig01.png x1
(B)
Leipzig02.png x1
 
Leipzig03.png x1
(B)
Leipzig04.png x1
 

Některé z dvojkartiček obsahují dodatečnou ilustraci farmy, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature Farmhouse C2.png
B | farma

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon World Black.png Tyto figurky byly součástí limitované edice.
 2. Icon World Black.png Toto je navrhované rozmístění kartiček podle geografického umístění Lipska ve vztahu k ostatním uvedeným městům. Kartičky lze umístit v libovolném pořadí. Umístění čtvrtí nemá žádná omezení pro hru. Jediným rozdílem bude rozmístění statků vyobrazených na loukách u dvou čtvrtí města Lipska.
 3. Icon Open Book.png Anglická pravidla uvádějí „vesnici“, ale správně by měla být „vesnice“. Německá pravidla jsou přesnější. (6/2021)
  Příklad: Červený může poslat tuto figurku do města Lipska, protože cesta je spojena s Lipskem přes dvě křižovatky (vesnice).
 4. . Icon World Black.png To znamená, že rozšíření bere v úvahu pouze křižovatky (vesnice), kde končí 2, 3 nebo 4 cesty. Stejná akce je také použita u rozšíření Mýtné pro umístění mýtnic.
  v konečném důsledku by to vyloučilo křižovatky se stromy a malými chatkami, které jsou vyobrazeny na některých kartičkách rozšíření 9 - Ovce a kopce.
  Uvědomte si, že trhy v Lipsku jsou doporučeny hrát výhradně se základní hrou Carcassonne (Nová edice), kde všechny cesty končí ve městech, klášterech nebo na křižovatkách (vesnicích). Na žádné křižovatce v základní hře Carcassonne (Nové edice) se nenacházejí stromy, které se mohou objevit v některých rozšířeních. Na druhou stranu základní hra Carcassonne (Původní edice) má křižovatky s vyobrazenými vesnicemi a stromy. Neexistuje jednoznačné vysvětlení ohledně používání vesnic nebo stromů na křižovatkách mezi oběma vydáními.
 5. Icon World Black.png Převaha figurek pro vyhodnocení cesty se počítá před rozhodnutím, zda poslat figurku do města Lipska. Pokud hráč zasláním figurky do Lipska ztratí převahu, stále získává body.
 6. Icon World Black.png To znamená, že během aktuální fáze hodnocení nedostane hráč za figurku, která byla právě odeslána do Lipska, žádné body. Výjimkou je případ, kdy hráč pošlete figurku do čtvrti Kolářů z cesty kde má několik svých figurek.
 7. Icon World Black.png To znamená, že další bonusy spojené s družiníky nebo žetony související s cestou by byly použitelné, i když hráč při odeslání figurky do města Lipsko nezíská žádné body. To by byl případ:
 8. Icon World Black.png Obecně řečeno, pravidla naznačují, že Trhy v Lipsku poskytují bonusové body za všechny ovlivněná území. Bonusové body nejsou v žádném případě součástí bodování hlavního území.
 9. Icon World Black.png Další bod za kartičku by byl jako bonus započítán až po započítání všech ostatních bonusových funkcích. To znamená, že se nejprve započítá bonus za hostince (rozšíření 1 - Hostince a katedrály), Katedrály (Německé Katedrály) a mága s čarodějnicí (mini #5 - Mág a čarodějnice).
  Budou započítány spolu s dalšími bonusovými body ovlivňujícími cestu, jako jsou Budovy (Domy).
 10. Icon World Black.png Tento bonus by ovlivnil nejen kláštery, ale také všechny ostatní klášterní budovy, které jsou během hry použity. Klášterní budovami jsou: kláštery, opatství, svatyně, Německé kláštery, Holandsko-belgické kláštery, japonské budovy, kostely Darmstadt. Německé katedrály se pro tyto účely nepočítají.
 11. Icon World Black.png Hráč bonusové body nezíská, pokud je opat odebrán a vyhodnocen před dokončením kláštera. Tyto bonusové body lze získat pouze, když je klášter dokončen.
 12. Icon Locked Red.png Pravidla ke čtvrti koželuhů jsou jasná. Podle pravidel základní hry se louky vyhodnocují až na konci hry. Protože ale mohou existovat rozšíření díky kterým se louky vyhodnotí už v průběhu hry, je otázkou, zda by se v takových případech mohla čtvrť koželuhů použít. Pokud by byl tento bonus použit, ovlivnil by včasně vyhodnocení luk rozšíření 5 - Opatství a starosta a mini #2 - Dopisy. V současné době není k dispozici žádné oficiální vysvětlení.
 13. Icon House Black.png Bonus čtvrti koželuhů také ovlivňuje předčasné hodnocení luk u těchto rozšíření: Rozšíření 5 - Opatství a starosta a mini #2 - Dopisy.
 14. Icon Locked Red.png Tento bodovací bonus pro louky je speciálně navržen pro Carcassonne (Novou edici). Neexistuje žádné oficiální objasnění ohledně toho, jak jsou louky hodnoceny s vyobrazeními kartičkách Carcassonne (Původní edice).
 15. Icon House Black.png Na loukách Carcassonne (Původní edice) lze bodovat malé vyobrazené usedlosti.
  Příklad: Malé zemědělské usedlosti na loukách Carcassonne (Původní edice)
 16. Icon World Black.png Znění pravidel naznačuje, že tento bonus se vztahuje pouze na bodování. Stodoly proto tento bonus při hodnocení nedostanou ani pokud má tento hráč v Koželužské čtvrti figurku.
 17. Icon World Black.png Tato vysvětlení naleznete na Carcassonne CZ fóru:
  https://www.carcassonneforum.cz/thread-4018-post-22050.html#pid22050
  Nebo originál na Carcassonne Central:
  http://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?topic=5021.msg74245#msg74245