Notes on the Czech translation

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search


Hlavní strana > Notes on the Czech translation

Exclamation2.png

Tato stránka je pouze šablonou, pro plné zobrazení přejděte na tuto stránku.

Vítejte!

Na této stránce jsou sepsány souhrnné informace k českému překladu.

 • Carcassonne, hra která od svého vzniku v roce 2000 prošlo již několika grafickými změnami, byla rozšířena o mnoho rozšíření a inspirací pro spoustu spin-offů a která si získala srdce mnoha fanoušků nejen ve světě ale také v České republice.
 • WikiCarpedia je fanouškovský projekt který vznikl aby přinesl odpovědi na otázky ohledně pravidel při kombinování stále se zvětšujícího se množství rozšíření (Více informací o vzniku tohoto projektu najdete na této stránce.).
 • Český překlad na WikiCarpedie probíhá již od roku 2021. Do dnešní doby byla již přeložena všechna rozšíření nové (C2) a třetí edice (C3) a pomalu se doplňují pravidla k rozšířením původní edice (C1) a spin-offi.

Poděkování:
Patří všem kteří se jakýmkoli způsobem podílely a také stále podílejí na přípravě českých návodů k deskové hře Carcassonne.

Za vše děkuje správce českého překladu: Petul

Našli jste chybu, nebo máte otázku? Můžete psát do témat na Carcassonne CZ fóru nebo na e-mail: wicapetul@gmail.com.

Informace pro návštěvníky

Obecné informace k překladům na WikiCarpedii

Výběr rozšíření
V následujícím zaškrtávacím výběru si můžete vybrat rozšíření (nebo jeho části) které máte ve své hře. Zobrazí se vám tak informace pouze o vybraných rozšířeních a ostatní informace zůstanou skryté.
V této části se zobrazují informace pouze o rozšířeních které máte zaškrtnuté ve výběru rozšíření.
Výběr rozšíření vyžaduje mít zapnutý JavaScript.
Spouštění...
 • České překlady obsahují navíc dodatečné poznámky pod čarou k českým tištěným návodů a formulacím pravidel (tyto poznámky nejsou popsány na výchozích anglických stránkách).
 • Úvodní popis každé hry/rozšíření je na českých stránkách upraven. Obsahuje informace o vydaných českých návodech a také odkaz na českou Carcapedii kde o každé hře/rozšíření naleznete podrobnější informace.
 • Pokud hra/rozšíření byly vydány některým vydavatelstvím s českými pravidly, jsou tato pravidla považována za oficiální a na stránce s českým překladem je primárně uveden jejich přepis. Ostatní rozšíření jsou přeložena podle formulace pravidel od těchto vydavatelství.
 • Jelikož vydavatelství překládají pravidla z německého originálu je v tomto ohledu připravován i přeložený text na těchto stránkách. Znamená to tedy, že i když je výchozí text těchto stránek v angličtině, odkazují se české překlady k originálním německým pravidlům.
 • Formulace českých pravidel pro minirozšíření která vyšly součástí Big Box 6 Big Box 6 (2017; aktualizaci 2020) a Big Box 7 Big Box 7 (2021) od Mindoku jsou zde upraveny tak aby lépe zapadly do ostatních pravidel nové a třetí edice.

Symbol CarcassonneC.pngRozdíly ve znění pravidel mezi jednotlivými edicemi:

Interpretation from the Community Mezi původní, novou a nově také třetí edicí Carcassonne došlo postupně ke změnám znění pravidel.

 • V původní edici jsou pravidla psány z pohledu hráče (v 1. osobě):
  • Pokud si hráč vytáhne kartičku...
  • Poté může hráč umístit figurku...

Box BaseGame3 C1 CZ.png Box BaseGame1 C1 Albi CZ.png

 • V nové edici jsou pravidla psány z vašeho pohledu (v 3. osobě):
  • Pokud si vytáhnete kartičku...
  • Poté můžete umístit figurku...
Box BaseGame C2 MINDOK.png
Box C2 Base Mindok CZSL 2nd edition.jpg
 • V třetí edici jsou pravidla psány stejně jako v druhé edici, mění se akorát role některých družiníků:
  • Z lupičů se stávají cestovatelky.
  • Rytíři se nemění.
  • Mniši jsou také někdy označováni jako jeptišky.
  • Z sedláků se stávají selky.
V českých pravidla od Mindoku se role družiníků nemění. Vydavatelství ponechává stejná pojmenování jako v nové a stejně tak původní edici.

Poznámka: V zájmu jednotnosti všech pravidel ponechávají tyto stránky u družiníků prozatím stále jejich původní role.

20th Anniversary Edition Box.png
Box Base Game C3 MINDOK.png

Doplňující informace k základní sadě hry Carcassonne

Kombinace s dalšími rozšířeními

Tato část obsahuje několik úvah pro hraní základní hry s rozšířeními. Některé pojmy popsané v pravidlech základní hry mohou vyžadovat upřesnění:

 • Rozšíření mohou překrývat nebo rozšiřovat popsané koncepty a obsahovat některé nuance, které je třeba vzít v úvahu.
 • Rozšíření mohou přidávat další možnosti k těm, které jsou k součástí základní hry.

Podívejme se nyní na pravidla, která mohou některá rozšíření změnit:

      Průběh hry

Symbol CarcassonneC.pngÚprava průběhu hry:

Interpretation from the Community Průběh hry se přidáním různých rozšíření mění.

 • Podrobný rozpis jednotlivých úkonů (kroků) v průběhu hry používaný na těchto stránkách:
 • Hodnocení částí krajiny v průběhu hry
 • Hodnocení figurek v průběhu hry
 • Další hodnocení v průběhu hry
 • Scoring features during the game
 • Scoring figures during the game
 • Other scoring during the game
Jejich využití naleznete v souhrnu na této stránce:

      Části krajiny na kartičkách

Symbol CarcassonneC.pngČásti krajiny které ukončují cestu:

Interpretation from the Community V pravidlech základní hry je uvedeno, že: „Cesta je uzavřená tehdy, když ji na obou koncích uzavírá křižovatka, část města nebo klášter, případně když tvoří uzavřený okruh“. Tyto pravidla platí všeobecně a měly by se považovat za otevřené. Některá rozšíření obsahují další části krajiny, ukončující cestu např. skupiny stromů a keřů, chaloupky, jezera, různé typy církevních staveb, hrady atd.

Příklad: Cesty končí u skupiny stromů.
Příklad: Cesty končí u jezera.
Příklad: Cesta končí u sopky.
Příklad: Cesta končí u německého kláštera.
Příklad: Cesty končí u německého hradu.

Symbol CarcassonneC.pngVliv erbů:

Interpretation from the Community V základní hře jsou erby na kartičkách pouze s jednou částí města a je tak zřejmé, že erb se počítá pouze pro tuto část města.

 • V některých rozšířeních může být na jedné kartičce několik částí města. V takovém případě se erb počítá pro část města, ve kterém se přímo nachází, nikoli pro celou kartičku.
Příklad: Erb se počítá pouze pro horní část města.
Příklad: Erb se počítá pouze pro horní část města.
Příklad: Erb se počítá pouze pro horní a dolní části města, které jsou spojeny městským nadchodem.
 • V jedné části města může být i více než jeden erb.
Příklad: Část města se dvěma erby.

Symbol CarcassonneC.pngPoloha kláštera:

Interpretation from the Community V základní hře je uvedeno, že klášter se vždy nachází uprostřed kartičky. Při přikládání kartičky tak musí navázat na ostatní části krajiny. Klášter samotný bývá obklopen loukou a na hranách kartičky pak bývá obvykle louka a cesta. V některých rozšířeních můžete ale nalézt kartičky s kláštery které mají na hraně město a dokonce i kartičkami s kláštery uvnitř města.

Příklad: Klášter obklopený částí města a cestou.
Příklad: Klášter ve městě.

Symbol CarcassonneC.pngIlustrace na kartičkách:

Interpretation from the Community Určité ilustrace např. domy, lidé nebo zvířata, nemají na hru žádný vliv, ovšem některé další ilustrace mohou být využity díky rozšířením:

Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
F | farma
Feature Cows C2.png
C | kravín (stáj)
Feature WaterTower C2.png
W | vodárenská věž
Feature Highwayman C2.png
H | loupežník
Feature Pigsty C2.png
P | vepřín (stáj)
Feature Donkeys C2.png
D | oslín (stáj)
Feature Village C2.png
V | vesnice [1]
Malé ilustrace kravína, vepřína a oslína jsou souhrnně označeny jako stáje.
 • Názvosloví těchto ilustrací je převzato z českého návodu pro Big Box 6 Big Box 6 případně Big Box 7 Big Box 7 .
 • V oficiálních českých pravidlech od Mindoku jsou ponechány počáteční písmena podle německých názvů (ukázka dále).

Symbol CarcassonneC.pngOznačení hran kartiček na WikiCarpedii:

 • Na těchto stránkách se navíc můžete setkat s popisem kartičky podle jejich hran. Na hranách kartiček základní hry je pouze město, cesta nebo louka. Nová rozšíření ovšem mohou přidat další prvky na hraně kartičky např. řeku (River River ) nebo mlhu (11. rozšíření Ghosts, Castles & Cemeteries Ghosts, Castles & Cemeteries ). Popis hran je na českých stránkách ponechán podle anglického znění. Podrobnější informace o popisu hran kartiček najdete na stránce: Přehled kartiček.
Příklad kartičky CRFR

Území


Cesta
Město
Louka
Řeka

V angličtině


R
C
F
S (I - používá
   se v JCZ)

V češtině


C
M
L
Ř

      Pořadí tahu

Symbol CarcassonneC.pngÚprava pořadí tahu:

Interpretation from the Community Po přípravě hry je v základní hře vysvětleno pořadí tahu jako série tří kroků. Tyto úkony se opakují až do konce hry, kdy dojde k závěrečnému vyhodnocení. Pořadí je následující:

 • 1. Přiložení kartičky
 • 2. Umístění družiníka
 • 3. Započítání bodů
Tyto počáteční jednoduché úkony by však měly být při hře s rozšířeními považovány za fáze, protože slouží jako zásobníky pro seskupení dalších úkonů v průběhu tahu. Rozšíření mohou mít také vliv na přípravu hry a závěrečné vyhodnocení. Navíc mohou přidávat nové fáze se speciálními úkony nebo dokonce tahy navíc.

Symbol CarcassonneC.pngPodrobnější popis na WikiCarpedii:

 • Podrobný rozpis jednotlivých úkonů (kroků) v průběhu fáze jednoho tahu.
 • 1. Přiložení kartičky
  • Krok 1A: Začátek tahu
  • Krok 1B: Tažení kartičky
  • Krok 1C: Přikládání kartičky
 • 2. Umístění družiníka [2]
  • Krok 2A: Přesun dřeva (úvod)
   • Krok 2B-1: Přesun dřeva (1. fáze)
   • Krok 2B-2: Přesun dřeva (2. fáze)
  • Krok 2C: Vyřešení přesunu dřeva
 • 3. Započítání bodů
  • Krok 3A: Nalezení dokončených území
  • Krok 3B: Vyřešení dokončených území
  • Krok 3C: Vyřešení vyhodnocení kartiček
 • 4. Další úkony
  • Krok 4A: Vyřešení úkonů kartiček
  • Krok 4B: Vyřešení tahu
 • 1. Placing a tile
  • Step 1A: Begin Turn
  • Step 1B: Draw a Tile
  • Step 1C: Place the Tile
 • 2. Placing a meeple
  • Step 2A: Move the Wood (Prologue)
   • Step 2B-1: Move the Wood (Phase 1)
   • Step 2B-2: Move the Wood (Phase 2)
  • Step 2C: Resolve Move the Wood
 • 3. Scoring a feature
  • Step 3A: Identify Completed Features
  • Step 3B: Resolve Completed Features
  • Step 3C: Resolve the Tile Scoring
 • 4. Additional actions
  • Step 4A: Resolve the Tile Actions
  • Step 4B: Resolve the Turn
Jejich využití naleznete v souhrnu na těchto stránkách:

      1. Přiložení kartičky

Symbol CarcassonneC.pngAlternativy pro tahání kartiček, místo tahání z hromádek:

Interpretation from the Community Některá rozšíření přidávají další možnosti jak tahat kartičky:

 • 2. rozšíření Traders & Builders Traders & Builders : Součástí balení je látkový sáček, do něhož je možné vložit kartičky.
 • 4. rozšíření The Tower The Tower : Součástí je zásobník na kartičky z kartonu ve tvaru věže, do níž je možné vkládat kartičky.
Plátěný sáček je součástí obsahu 2. rozšíření.
Zásobník na kartičky ve tvaru věže je součástí obsahu 4. rozšíření.

Symbol CarcassonneC.pngAlternativní možnost přikládaní kartiček:

Interpretation from the Community Některá rozšíření umožňují přiložit kartičku ze zásoby hráče, namísto jejího tažení. Tuto alternativu můžete požít ve fázi tahu kartičky nebo po vyřazení kartičky - pokud nelze přiložit. V každém z těchto případů můžete použít:

Kartička opatství
Kartička půlka
Kartička s Německým hradem

Symbol CarcassonneC.pngDokončená část krajiny:

Official clarification from the publisher Všimněte si, že části krajiny jsou považovány za dokončené v okamžiku přiložení kartičky, ovšem k umístění družiníka a hodnocení dochází až poté. Tato posloupnost je důležitá při hře s tajnou chodbou (3. rozšíření The Princess & the Dragon The Princess & the Dragon ) nebo létajícími stroji (mini 1 The Flying Machines The Flying Machines ).

      2. Umístění družiníka

Symbol CarcassonneC.pngPoužití slova družiník:

Interpretation from the Community Základní hra obsahuje pouze normální družiníky, kterým se v tomto kontextu říká zaměnitelně družiníci. Přidání dalších typů družiníků z různých rozšíření však vede k použití slova "družiník" pro označení jakékoli figurky která je přidělena hráči a umožňuje přivlastnit si nějakou část krajiny. V obecném použití patří mezi družiníky, normální družiník i opat. Kdykoli se v pravidlech setkáte s odkazem na družiníka, bude se výraz vztahovat na jakoukoli figurku z této kategorie. Každý typ družiníka má nějakou další schopnost, tu je třeba během hry zohlednit, viz dále.

Symbol CarcassonneC.pngTypy družiníků (možnosti umístění a další schopnosti):

Interpretation from the Community Jednotlivé typy družiníků mohou mít určitá omezení umístění. Mohou mít také určité schopnosti:

 • Base Game Base Game : Normální družiník (Může obsadit jakoukoli část krajiny, kromě zahrady.)
 • Základní hra - The Abbot The Abbot : Opat (Může obsadit pouze klášter a zahradu; lze jej libovolně odebírat a vyhodnocovat.)
 • 1. rozšíření Inns & Cathedrals Inns & Cathedrals : Velký družiník (Může obsadit jakoukoli část krajiny, kromě zahrady; při hodnocení se počítá jako dva normální družiníci.)
 • 5. rozšíření Abbey & Mayor Abbey & Mayor : Vůz (Může obsadit jakoukoli část krajiny kromě zahrady a luky; po hodnocení se může přesunout.)
 • 5. rozšíření Abbey & Mayor Abbey & Mayor : Starosta (Může obsadit pouze město a hrad; má proměnlivou hodnota při početní převaze.)
 • 10. rozšíření Under the Big Top Under the Big Top : Ředitel (Může obsadit jakoukoli část krajiny kromě zahrady; získává body navíc.)
 • 11. rozšíření Ghosts, Castles & Cemeteries Ghosts, Castles & Cemeteries : Strážný (Může obsadit jakoukoli část krajiny kromě zahrady; nemají na něj vliv duchové.)
 • The Phantom The Phantom : Fantom (Může obsadit jakoukoli část krajiny kromě zahrady; lze umístit jako druhou figurku během tahu.)
Figure Meeple red.png
Normální družiník
Figure Abbot red.png
Opat
Figure MeepleLarge red.png
Velký družiník
Figure Mayor red.png
Starosta
Figure Wagon red.png
Vůz
Figure Ringmaster red.png
Ředitel
Figure Guard Meeple red.png
Strážný
Figure Phantom red.png
Fantom

Symbol CarcassonneC.pngUmístění družiníka na dříve přiložené kartičky:

Interpretation from the Community Základní hra předpokládá, že hráči mohou umístit pouze jednoho družiníka na právě položenou kartičku. Některá rozšíření toto omezení různými způsoby ohýbají a přidávají další mechanismy umisťování. Hráčům tak umožňují umístit družiníka na jinou, dříve přiloženou, kartičku:

V jednom tahu je také možné umístit až dva družiníky (The Phantom The Phantom ).

Symbol CarcassonneC.pngUmísťování družiníků do již obsazených částí krajiny:

Interpretation from the Community Základní hra předpokládá, že družiníka můžete umístit pouze na neobsazenou část krajiny. Některá rozšíření toto omezení různými způsoby ohýbají a přidávají další mechanismy umisťování. Hráči tak umožňují umístit družiníka na již obsazenou část krajiny:

Symbol CarcassonneC.pngRole družiníků:

Interpretation from the Community Družiníci (základní figurky) mohou, narozdíl od speciálních a neutrálních figurek, mění svou roli podle toho na jaké části krajiny stojí. V základní hře se mohou družiníci stát rytířem ve městě, lupičem na cestě, mnichem v klášteře nebo sedlákem na louce. Některá rozšíření mohou družiníkům přidat další roli, např. kacíř na svatyni, hradní pán/paní na hradě nebo strážný na vrcholu věže atd.

Feature Road C2.png
Lupič
Base Game C2 Tile C.jpg
Rytíř
Feature Monastery C2.png
Mnich
Feature Field C2.png
Sedlák
Figure Tower.png
Strážný
Abbey And Mayor C2 Tile A.jpg
Mnich
Feature Shrine C2.png
Kacíř
Token Castle C2.png
Rytíř
Feature Acrobat Space C2.png
Artista
Zámecký pán/paní
Logo Flier C2.png
Letec
Feature Darmstadt Church C1.png
Mnich
German Castles C2 Castle Image 04.png
Hradní pán/paní
German Cathedrals C2 Image 02.png
Arcibiskup
Russian Promos C1 Description Tile 01.jpg
Baba Jaga
Monasteries C2 Picture GE06.png
Mnich / opat
Feature Bathhouse C1.png
Klient
Feature Fortuneteller.png
Věštec

Další místa:

 • Město Carcassonne: Na zámek jako rytíř, na tržiště jako sedlák, na kovárně jako lupič, na katedrále jako mnich
 • Město Lipsko: Obchodník
 • Kolo osudu
 • Strom Slavíka loupežníka
 • Jezero vodníka
 • Div: Značkovací družiník

      3. Započítání bodů

Symbol CarcassonneC.pngUrčení početní převahy:

Interpretation from the Community V základní hře má početní převahu hráč nebo hráči s největším počtem družiníků na dané části krajiny. Předpokládá se, že každý družiník má 1 hlas. Některá rozšíření přidávají další typy družiníků kteří mohou mít odlišná pravidla pro početní hlas:

Figure Meeple red.png
Normální družiník
Figure Abbot red.png
Opat
Figure MeepleLarge red.png
Velký družiník
Figure Mayor red.png
Starosta
Figure Wagon red.png
Vůz
Figure Ringmaster red.png
Ředitel
Figure Guard Meeple red.png
Strážný
Figure Phantom red.png
Fantom

Některá rozšíření navíc přidávají mechanismy, které početní převahu mění:

 • 9. rozšíření Hills & Sheep Hills & Sheep : Kopec - Pokud dojde k remíze, mají převahu ti hráči, kterým stojí alespoň jeden družiník na kopci.
 • The Land Surveyors The Land Surveyors : Občanská porota(bodovací plánek) - Všichni hráči ve městě mají remízu bez ohledu na počet hlasů.
Družiník na kartičce s kopcem
Občanská porota (bodovací plánek)

Symbol CarcassonneC.pngPočetní převaha v klášteře:

Interpretation from the Community Početní převaha se vztahuje na hodnocení všech částí krajiny a to i na kláštery. Kláštery může běžně obsadit pouze jeden družiník, ale např. 6. rozšíření Count, King & Robber Count, King & Robber nebo mini 1 The Flying Machines The Flying Machines přidávají mechaniku která umožňuje umístit do kláštera i více než jednoho družiníka.

Symbol CarcassonneC.pngZískání více jak 50 bodů:

Interpretation from the Community Body zaznamenáváte pomocí počítacího družiníka na počítadle bodů. Jakmile však váš počítací družiník dosáhne 50 a více bodů, doporučují pravidla základní hry umístit počítacího družiníka naležato. V tomto případě hry se samostatnou základní hrou to může stačit, ovšem přidání dalších rozšíření může způsobit získání i více jak 100 bodů. 1. rozšíření Inns & Cathedrals Inns & Cathedrals přidává mechanismus pro sledování výsledků nad 50 bodů: použitím oboustranných bodovacích kartiček, z nichž jedna strana ukazuje 50 a druhá 100 bodů. Tyto speciální kartičky umožňují hráčům průběžně sledovat své body. Pravidla Big Box 6 Big Box 6 popisují tyto kartičky jako součást základní hry (v tomto text ale rozebíráme pouze samostatnou základní hru).

Inns And Cathedrals C2 Tile 50.jpg
Rub
Inns And Cathedrals C2 Tile 100.jpg
Líc
Bodovací kartička

Symbol CarcassonneC.pngVyhodnocení dokončeného území:

Interpretation from the Community Pravidla základní hry nepředpokládají že se při vyhodnocovaní některé části krajiny mohou připočítávat další body navíc.

 • Některá rozšíření také vyžadují aby se získané body započítávali na počítadle bodů postupně. Vyžaduje to např. hra s dámami (mini 2 The Messengers The Messengers ) nebo zbojníky (mini 6 The Robbers The Robbers ).
 • Ve hře s více rozšířeními je třeba dodatečné body z hodnocených částí krajiny započítávat v určitém pořadí:
 • Cesta - Části krajiny a komponenty které upravují celkovou hodnotu cesty:
1  The Land Surveyors The Land Surveyors : Bodovací plánky (Hodnota cesty se změní podle aktuálního bodovacího plánku.)
 • Dálnice: počet kartiček stanoven na 5 (bez ohledu na skutečnou délku cesty). Mohou být ovlivněná následující části krajiny: Německá katedrála → Ano | Hostinec → Ano | Mág → Ne | Trhy v Lipsku (body navíc za čtvrť kolářů) → Ne
 • Rolnické povstání: (-1) bod / kartička s vyobrazenou farmou nebo stájí
 • Pouliční veletrh: (+1) bod / kartička (s výjimkou kartiček s Německou katedrálou) | (+1) bod / část cesty na kartičce s Německou katedrálou
2  German Cathedrals German Cathedrals : German Cathedral (+1) bod / kartička (s výjimkou kartiček s Německou katedrálou) | (+1) bod / část cesty na kartičce s Německou katedrálou
3  1. rozšíření Inns & Cathedrals Inns & Cathedrals : Inn (+1) bod / kartička (s výjimkou kartiček s Německou katedrálou) | (+1) bod / část cesty na kartičce s Německou katedrálou
4  Mini 5 Mage & Witch Mage & Witch : Mage a Witch (+1) bod / aktuální počet kartiček | 1/2 bodu (zaokrouhleno nahoru)
5  The Land Surveyors The Land Surveyors : Bodovací plánek Chudoba (-3) body za území
6  Little Buildings Little Buildings : Budova (+1) bod / budova (základní pravidla) | (+1) bod / kůlna; (+2) body / dům; (+3) body / věž (varianta pravidel)
7  Castles in Germany Castles in Germany : German Castle (+3) body / každý Německý hrad
8  The Signposts The Signposts : Směrovky (počet správných typů směrovek) body / ukazující správným směrem
9  The Labyrinth The Labyrinth : Labyrinth (+2) body / družiník na síti cest (při použití pokročilých pravidel)
10  The Markets of Leipzig The Markets of Leipzig : Čtvrť kolářů (+1) bod / aktuální počet kartiček
11  11. rozšíření Ghosts, Castles & Cemeteries Ghosts, Castles & Cemeteries : Ghost (-2) body / duch u družiníka který má na území převahu
 • Město - Části krajiny a komponenty které upravují celkovou hodnotu města:
1  Base Game : Coat of Arms (+2) body / každá vyobrazený erb ve městě
2  The Land Surveyors The Land Surveyors : Bodovací plánky (Hodnota města se změní podle aktuálního bodovacího plánku.)
 • Občanská porota: Všichni hráči s družiníky ve městě mají rovnocennou převahu.
 • Špatné sousedství: Do celkového počtu kartiček se nezapočítávají kartičky, na kterých je vyobrazena půlkruhová část města. To může mít vliv: Obléhání / Kataři → Ano | Katedrály → Ano | Mág → Ne
 • Obléhání: (+0) bodů / kartička | (+1) bod / erb
3  The Cathars The Cathars : Kataři (-1) bod / kartička | (-1) bod / erb
4  1. rozšíření Inns & Cathedrals Inns & Cathedrals : Cathedral (+1) bod / kartička | (+1) bod / erb
5  Mini 5 Mage & Witch Mage & Witch : Mage a Witch (+1) bod / aktuální počet kartiček | 1/2 bodu (zaokrouhleno nahoru)
6  The Land Surveyors The Land Surveyors : Bodovací plánky (Hodnota města se změní podle aktuálního bodovacího plánku.)
7  Little Buildings Little Buildings : Budova (+1) bod / budova (základní pravidla) | (+1) bod / kůlna; (+2) body / dům; (+3) body / věž (varianta pravidel)
8  Castles in Germany Castles in Germany : German Castle (+3) body / každý Německý hrad
9  Darmstadt Promo Darmstadt Promo : Darmstadtium (+3) body za početní převahu
10  11. rozšíření Ghosts, Castles & Cemeteries Ghosts, Castles & Cemeteries : Ghost (-2) body / duch u družiníka který má na území převahu
 • Klášter - Části krajiny a komponenty které upravují celkovou hodnotu kláštera:
1  The Land Surveyors The Land Surveyors : Bodovací plánky (Hodnota kláštera se změní podle aktuálního bodovacího plánku.)
2  9. rozšíření Hills & Sheep Hills & Sheep : Vineyard (+3) body / vinohrad
3  Little Buildings Little Buildings : Budova (+1) bod / budova (základní pravidla) | (+1) bod / kůlna; (+2) body / dům; (+3) body / věž (varianta pravidel)
4  11. rozšíření Ghosts, Castles & Cemeteries Ghosts, Castles & Cemeteries : Ghost (-2) body / duch u družiníka který má na území převahu
5  6. rozšíření Count, King & Robber Count, King & Robber : Svatyně Když je vyhlášen souboj mezi klášterem / opatstvím / Německým klášterem / Holandsko-belgickým klášterem / Japonskou budovou / Darmstadským kostelem a svatyní, získá první dokončené území celkový počet bodů a poražený 0 bodů.
Ostatní body za další části krajiny a komponenty se započítávají samostatně!

      Konec hry

Symbol CarcassonneC.pngPoslední kartička ve hře:

Interpretation from the Community Podle pravidel základní hry, hra končí v okamžiku kdy hráč nemůže táhnout další kartičku. To znamená, že v tomto okamžiku nemůže hráč již použít případné kartičky které mu zbývají v zásobě. Po skončení hry nelze již přiložit žádné zbývající kartičky opatství, německých hradů ani půlek.

Kartička opatství
Kartička půlka
Kartička s německým hradem
 • Notorious rule difference among editions or publishers Ohledně tohoto bodu, došlo k několika změnám pravidel, podle původních pravidel HiG a RGG pro Big Box 2 (a Big Box 3) může být poslední přiloženou kartičkou krajiny, kartička opatství (viz 5. rozšíření Abbey & Mayor Abbey & Mayor ). Pravidlo tak bylo vlastně v rozporu s dřívějším objasněním (které uvádělo, že jakmile je přiložena poslední kartička krajiny, nelze již kartičku opatství umístit). Toto pravidlo není zahrnuto v pravidlech nové edice HiG ani ZMG v pravidlech Mindoku ovšem zůstalo zachováno a jedná se tak o chybný výklad pravidel, které dnes již neplatí.
Kartička opatství

Symbol CarcassonneC.pngPodrobnější popis konce hry na WikiCarpedii:

 • Podrobný rozpis jednotlivých úkonů (kroků) v průběhu fáze závěrečného vyhodnocení.
 • Hodnocení částí krajiny na konci hry
 • Hodnocení figurek na konci hry
 • Další hodnocení na konci hry
 • Scoring features after the game
 • Scoring figures after the game
 • Other scoring after the game
Jejich využití naleznete v souhrnu na této stránky:

Doplňující informace k rozšířením

      Obecné informace

Symbol CarcassonneC.pngHerní plán:

Interpretation from the Community Jedná se o plochu odehraných kartiček ze kterých se pomalu skládá krajina Carcassonne.

Symbol CarcassonneC.pngVesnice:

Interpretation from the Community V pravidlech základní hry od HiG jsou křižovatky označované jako vesnice. Na tento termín odkazují některá rozšíření např. The Markets of Leipzig The Markets of Leipzig nebo The Tollkeepers The Tollkeepers . Jako vesnice se počítá shluk budov s červenými střechami, které obklopují křižovatku.

Symbol CarcassonneC.pngNáboženská stavba:

Interpretation from the Community Představuje některé z následujících území: klášter, opatství, svatyně, německý klášter, holandsko-belgický klášter, japonská budova nebo, darmstadský kostel.

Symbol CarcassonneC.pngHerní materiál se stejným pojmenováním v češtině:

Official clarification from the publisher Opat

Figure Abbot red.png Monasteries C2 Placing Abbot.png
Jako opat je pojmenován družiník v zásobě hráče. Stejně je pojmenována role jakéhokoli platného družiníka umístěného na speciálním klášteře.

Official clarification from the publisher Strážný

Figure Guard Meeple red.png Figure Reference C2 Feature Tower Meeple.png
Jako strážný je pojmenován družiník v zásobě hráče. Stejně je pojmenována role jakéhokoli platného družiníka umístěného na vrcholu věže.

Trhy v Lipsku

Community rule Město Lipsko se považuje za stejnou speciální oblast jako město Carcassonne. Není to však oficiálně potvrzeno.

Německé katedrály

Official clarification from the publisher Oproti pravidlům základní hry se cesta, která začíná a končí na stejné kartičce s katedrálou, počítá a hodnotí každý úsek cesty zvlášť.

Dopisy (mini 2)

Official clarification from the publisher V tištěných pravidlech u vydavatelství Mindok, HiG a ZMG je různě seřazený popis jednotlivých typů dopisů. Podle zvýrazněného slupce jsou seřazeny popisy dopisů na WikiCarpedii.

Big Box 4 Big Box 4
2012 HiG,
ZMG a Mindok
Big Box 6 Big Box 6
2017
HiG a ZMG
Big Box 6 Big Box 6
2017
Mindok
Big Box 7 Big Box 7
2021
HiG
Big Box 7 Big Box 7
2021
Mindok
Big Box 7 Big Box 7
2021 (PDF)
Mindok
1.Messages C1-01 scroll.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png
2.Messages C1-02 scroll.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png
3.Messages C1-03 scroll.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png
5.Messages C1-04 scroll.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png
6.Messages C1-05 scroll.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png
7.Messages C1-06 scroll.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png
4.Messages C1-07 scroll.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png
8.Messages C1-08 scroll.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png

(Zroj soupisu)

Herní materiál

      Komponenty

Figurky:

Interpretation from the Community Následující seznam ukazuje všechny tipy figurek seřazené do jednotlivých skupin.

V závorkách jsou uvedeny alternativní názvy používané v tištěných pravidlech Mindoku.
Více informací o figurkách a dílcích naleznete v Meeplepedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).
Verze hry Figurka (Šablona)
Družiníci (Základní figurky)
Base GameBase Game Normal meeple [3]
(Obyčejný družiník)
Figure Meeple red.png
Základní hra - The AbbotThe Abbot Abbot Figure Abbot red.png
Exp. 1 - Inns & CathedralsExp. 1 - Inns & Cathedrals Large meeple
(Velká figurka)
Figure MeepleLarge red.png
Exp. 5 - Abbey & MayorExp. 5 - Abbey & Mayor Mayor Figure Mayor red.png
Exp. 5 - Abbey & MayorExp. 5 - Abbey & Mayor Wagon Figure Wagon red.png
Exp. 10 - Under the Big TopExp. 10 - Under the Big Top Ringmaster Figure Ringmaster red.png
Exp. 11 - Ghosts, Castles & CemeteriesExp. 11 - Ghosts, Castles & Cemeteries Guard meeple Figure Guard Meeple red.png
The PhantomThe Phantom Phantom Figure Phantom red.png
Speciální figurky
Exp. 2 - Traders & BuildersExp. 2 - Traders & Builders Builder Figure Builder red.png
Exp. 2 - Traders & BuildersExp. 2 - Traders & Builders Pig
(Selátko)
Figure Pig red.png
Exp. 5 - Abbey & MayorExp. 5 - Abbey & Mayor Barn Figure Barn red.png
Exp. 9 - Hills & SheepExp. 9 - Hills & Sheep Shepherd
(Ovčák)
Figure Shepherd red.png
Mini #2 - The MessengersMini #2 - The Messengers Messenger Figure Messenger red.png
Mini #6 - The RobbersMini #6 - The Robbers Robber Figure Robber red.png
Neutrální figurky
Exp. 3 - The Princess & the DragonExp. 3 - The Princess & the Dragon Dragon Figure Dragon.png
Exp. 3 - The Princess & the DragonExp. 3 - The Princess & the Dragon Fairy Figure Fairy.png
Exp. 10 - Under the Big TopExp. 10 - Under the Big Top Big Top Figure Roundtop.png
11. Ghosts, Castles & Cemeteries11. Ghosts, Castles & Cemeteries Ghost Figure Mist Ghost.png
The Wheel of FortuneThe Wheel of Fortune Big Pink Pig Figure BigPinkPig.png
Mini #5 - Mage & WitchMini #5 - Mage & Witch Mage Figure Mage.png
Mini #5 - Mage & WitchMini #5 - Mage & Witch Witch Figure Witch.png
Exp. 6 - Count, King & RobberExp. 6 - Count, King & Robber Count Figure Count.png
The SchoolThe School Teacher Figure Teacher purple.png
Zimní krajina - The Gingerbread ManThe Gingerbread Man Gingerbread Man Figure Gingerbreadman.png

Dílky:

 • Seznam všech typů dílků.
Exclamation2.png

Seznam je v přípravě.

Verze hry Dílek (Šablona) V angličtině
Exp. 2 - Traders & BuildersExp. 2 - Traders & Builders    Žetony zboží Token Cloth C2.png  Token Wheat C2.png  Token Wine C2.png -
Plátěný sáček Traders And Builders C2 Cloth Bag.png Bag
Exp. 4 - The TowerExp. 4 - The Tower Tower floor Figure Tower.png -
Exp. 7 - The CatapultExp. 7 - The Catapult Catapult Cat C1 Catapult.png -
Žetony katapultu Token Catapult Catch C1.png  Token Catapult KnockOut C1.png  Token Catapult Seduction C1.png  Token Catapult TargetHurling C1.png -
Exp. 8 - Bridges, Castles & BazaarsExp. 8 - Bridges, Castles & Bazaars Bridge Figure Bridge.png -
Castle token Token Castle C2.png -
Exp. 9 - Hills & SheepExp. 9 - Hills & Sheep Žetony ovcí a vlka Token HillsSheep Sheep1 C2.png  Token HillsSheep Sheep2 C2.png  Token HillsSheep Sheep3 C2.png  Token HillsSheep Sheep4 C2.png  Token HillsSheep Wolf C2.png -
Exp. 10 - Under the Big TopExp. 10 - Under the Big Top Animal tokens Token UnderTheBigTop stacked C2.png -
Mini #1 - The Flying MachinesMini #1 - The Flying Machines Speciální kostka
Figure Die.png
-
Mini #3 - The FerriesMini #3 - The Ferries Přívoz
Figure Ferry.png
-
Mini #4 - The GoldminesMini #4 - The Goldmines Zlatá cihlička
Figure Gold.png
-

      Části krajiny

Seznam částí krajiny:

 • Na kartičkách jsou vyobrazeny různé části krajiny, ty se dále dělí na území, speciální území, prvky, symboly a speciální oblasti.
 • V kterém rozšíření se konkrétní část krajiny nachází se můžete podívat na stránce: Přehled kartiček.
 • Za lomítkem je uveden název používaný v původní edici (C1) a v závorce je alternativní používaný název.
 • Území:
 • Cesta
 • Město
 • Klášter
 • Louka
 • Zahrada
 • Opatství
 • Svatyně / Kultovní místo
 • Hřbitov
 • Zámek
 • Německý hrad
 • Německá katedrála
 • Německý klášter
 • Holandsko-belgický klášter
 • Japonská budova
 • Darmstadský kostel
 • Chaloupka baby Jagy
 • Věštkyně

 • Speciální území:
 • Pramen řeky
 • Jezero řeky
 • Rozvodí / rozvětvení řeky
 • Úsek řeky
 • Tajná chodba
 • Sopka
 • Staveniště / základy věže
 • Trh
 • Bazar
 • Místo pro manéž
 • Cvičiště artistů
 • Létající stroj
 • Obrazec v obilí
 • Ovocný strom
 • Sázková kancelář
 • Strom Slavíka loupežníka
 • Jezero vodníka

 • Prvky:
 • Vodárenská věž
 • Loupežník
 • Hospodářské stavení
 • Farma
 • Hospodářský dobytek
 • Kravín
 • Oslín
 • Vepřín
 • Malý most
 • Velký most
 • Městský nadchod
 • Vesnice (křižovatka)
 • Křižovatka se stromy
 • Domek u cesty
 • Bohatýrův kámen
 • Cesta dokola
 • Hostinec
 • Katedrála
 • Stádo prasat
 • Vinohrady / vinice
 • Vyobrazená ovce
 • La Porxada
 • Tunel
 • Darmstadt
 • Labyrint
 • Jezero s moly
 • Obléhání
 • Oslava
 • Strážní věž
 • Lázeňský dům
 • Skupinka poutníků
 • Městská brána

 • Symboly:
 • Erb
 • Symbol s vínem
 • Symbol s plátnem / látkou
 • Symbol s obilím
 • Symbol princezny
 • Symbol draka
 • Symbol kola osudu
 • Symbol zlata
 • Symbol mága
 • Symbol zbojníka
 • Symbol katarů
 • Symbol oslavy
 • Symbol perníčka
 • Symbol morového doktora (moru)
 • Směrová růžice
 • Symbol rolnické vzpoury
 • Symbol přidání družiníka
 • Symbol umístění družiníka
 • Symbol tahu navíc
 • Symbol směrovky

 • Speciální oblasti:
 • Město Carcassonne
 • Kolo osudu
 • Škola
 • Město Lipsko
(Zdroj - 09/2023)

Popis ilustrací na kartičkách v části sezamu kartiček:

Na stránkách s návody v části seznamu kartiček se v případě použití více ilustrací z jednoho rozšíření používá navíc počáteční písmeno podle originálního pojmenování.

Ilustrace Česky Německy Anglicky  (Šablona)
Feature Cows C2.png K - Kravín K - Kuhstall C - Cowshed
Feature Pigsty C2.png S - Vepřín S - Schweinestall P - Pigsty
Feature Donkeys C2.png E - Oslín E - Eselstall D - Donkey Stable
Feature Farmhouse C2.png B - Farma B - Bauernhof F - Farmhouse
Feature Highwayman C2.png W - Loupežník W - Wegelagerer H - Highwaymen
Feature WaterTower C2.png T - Vodárenská věž T - Wasserturm W - Water Tower
Feature Garden C2.png G - Zahrada G - Garten G - Garden
Feature Village C2.png D - Vesnice D - Dorf V - Village
Feature River Source C2.png Q - Pramen Q - Quelle Source
Feature River C2.png F - Řeka F - Fluss River
Feature River Fork C2.png G - Rozvodí G - Gabelung Fork
Feature River Lake C2.png S - Jezero S - See Lake
Feature Inn C2.png W - Hostinec W - Wirtshaus Inn
Feature Cathedral C2.png K - Katedrála K - Kathedrale Cathedral
Feature Wine Symbol C2.png W - Symbol vína W - Weinsymbol Wine Symbol
Feature Wheat Symbol C2.png K - Symbol obilí K - Kornsymbol Wheat Symbol
Feature Cloth Symbol C2.png T - Symbol plátna T - Tuchsymbol Cloth Symbol
Feature Princess C2.png B - Symbol princezny B - Burgfräuleinsymbol Princess Symbol
Feature Dragon C2.png D - Symbol draka D - Drachensymbol Dragon Symbol
Feature MagicPortal C2.png Z - Tajná chodba Z - Zaubergang Magic Portal
Feature Volcano C2.png V - Sopka V - Vulkan Volcano
Feature Hill C2.png H - Kopec H - Hügel Hill
Scoring C2 Vineyard.png W - Vinohrady W - Weinberg Vineyard
Feature Acrobat Space C2.png A - Cvičiště artistů A - Artisten Acrobat Space
Feature Circus Space C2.png Z - Místo pro manéž Z - Zelt Circus Space
Mists C3 Symbol Ghost.png G - Duch G - Ghost Ghost
File:Feature Mist C3.png N - Mlha N - Mist Mist
File:Feature HauntedCastle C3.png S - Zámek S - Haunted Castle Haunted Castle
File:Feature Cemetery C3.png F - Hřbitov F - Cemetery Cemetery
Crop Circles C2 Feature Crop Rake.png M - Obrazec „vidle“ M - Rake Crop Circle Rake Crop Circle
Crop Circles C2 Feature Crop Club.png K - Obrazec „kyj“ K - Club Crop Circle Club Crop Circle
Crop Circles C2 Feature Crop Shield.png S - Obrazec „štít“ S - Shield Crop Circle Shield Crop Circle
Feature Sheep C2.png S - Ovce S - Sheep Sheep
Feature Darmstadtium C1.png D - Darmstadtium D - Darmstadtium Darmstadtium
Feature Darmstadt Church C1.png K - Darmstadský kostel K - Darmstadt Kirche Darmstadt Church

Ostatní informace

      České návody

Seznam vydaných návodů v češtině:

 • V následujícím seznamu jsou sepsány návody od českých vydavatelství Albi a Mindok. Návody jsou z databáze Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení návodu se prosím zaregistrujte).
  • Návody jsou seřazena podle data který je v nich uveden.
Tabulka se seznamem českých návodů  
Rok vydání Verze hry Vydavatelství Zobrazit návod
Seznam návodů původní edice
2001 Base GameBase Game Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2002 Exp. 1Exp. 1 Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2003 Exp. 2Exp. 2 Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
King and Robber BaronKing and Robber Baron Albi Zobrazit
RiverRiver
2005 Exp. 3Exp. 3 Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2006 Exp. 4Exp. 4 Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2007 Exp. 5Exp. 5 Mindok Zobrazit
Exp. 6Exp. 6 Mindok Zobrazit
2008 Exp. 7Exp. 7 Mindok Zobrazit
2010 Exp. 8Exp. 8 Mindok Zobrazit
2011 Jubilejní vydáníJubilejní vydání Mindok Zobrazit
2012 Mini #1Mini #1 Mindok Zobrazit
Mini #2Mini #2 Mindok Zobrazit
Mini #3Mini #3 Mindok Zobrazit
Mini #4Mini #4 Mindok Zobrazit
Mini #5Mini #5 Mindok Zobrazit
Mini #6Mini #6 Mindok Zobrazit
Mini #7Mini #7 Mindok Zobrazit
Big Box 4 Mindok Zobrazit
2014 Exp. 9Exp. 9 Mindok Zobrazit
Big Box 5 Mindok Zobrazit
Seznam návodů nové edice
2014 Base GameBase Game Mindok Zobrazit
Dodatek Mindok Zobrazit
2015 Exp. 1Exp. 1 Mindok Zobrazit
Exp. 2Exp. 2 Mindok Zobrazit
2016 Exp. 3Exp. 3 Mindok Zobrazit
Exp. 4Exp. 4 Mindok Zobrazit
Exp. 5Exp. 5 Mindok Zobrazit
2017 Exp. 6Exp. 6 Mindok Zobrazit
Exp. 8Exp. 8 Mindok Zobrazit
Exp. 10Exp. 10 Mindok Zobrazit
Big Box 6 Mindok Zobrazit
Big Box 6 (v2) Mindok Zobrazit
2018 Exp. 9Exp. 9 Mindok Zobrazit
Seznam návodů třetí edice
2021 Jubilejní edice (20 let) Mindok Zobrazit
Dodatek Mindok Zobrazit
Základní hra Mindok Zobrazit
Dodatek Mindok Zobrazit
Big Box 7 (v3.0) Mindok Zobrazit
Dárky Mindok Zobrazit
2022 Rozšíření 11 (v1) Mindok Zobrazit
Rozšíření 11 (v2) Mindok Zobrazit
Seznam návodů dalších her z rodiny Carcassonne
2002 Lovci a sběrači Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2003 Hrad Albi Zobrazit
2005 Objevitelé Albi Zobrazit
2009 Děti z Carcassonne Mindok Zobrazit
2012 Zimní krajina Mindok Zobrazit
2014 Zlatá horečka Mindok Zobrazit
2015 Star Wars Mindok Zobrazit
2016 Star Wars - 1. rozšíření Mindok Zobrazit
2018 Safari Mindok Zobrazit
Seznam návodů dalších her z rodiny Carcassonne v nové edici
2020 Lovci a sběrači Mindok Zobrazit
Děti z Carcassonne Mindok Zobrazit
Seznam návodů dalších her z rodiny Carcassonne v třetí edici
2022 Duchové Carcassonne Mindok Zobrazit
2023 Děti z Carcassonne Mindok Zobrazit

      Překlad pravidel

Symbol CarcassonneC.pngFráze v pravidlech:

Interpretation from the Community Speciální fráze použité v některých pravidlech.

 • The Ferries The Ferries : Používá pro vyobrazené cesty výraz že: přívoz propojí dvě části cesty.
 • The Markets of Leipzig The Markets of Leipzig : Používá pro křižovatky s domky výraz: křižovatka s malou vesnicí.
 • The Tollkeepers The Tollkeepers : Používá pro křižovatky s domky výraz: křižovatka s malou vesnicí.

Symbol CarcassonneC.pngDalší fráze:

Interpretation from the Community Fráze používané v českých textech návodů.

 • Kartičky se přikládají
  • Přikládají se jako obvykle
  • Přikládají se herní plán
   • Nachází se na nich území
 • Družiníci (figurky) se umísťují
  • Umísťují se běžným způsobem
  • Umísťují se na území
  • Umísťují se do oblasti
   • Území jsou části krajiny na které lze umístit figurky (družiníky)
   • Na území můžete mít početní převahu
   • Velký družiník má sílu 2
 • Území se vyhodnocují
 • Body se započítávají
  • Započítávají se na počítadlo bodů
 • Příklad: Červený přiloží kartičku/umístí figurku
 • Otázka: Můžeme provést tento úkon?

Symbol CarcassonneC.pngSeznam českých kategorií:

Odkazy

Česká hlavní strana

O projektu WikiCarpedia

Stav českého překladu

Seznam tvůrců WikiCarpedie

Footnotes

For Icons explanation and licensing please visit Icons page.


[[Category:]]

 1. Vesnice se v původních pravidlech mezi dodatečnými ilustracemi nenachází. Sem jsme ji přidaly protože oproti křižovatce se stromy je využívána některými rozšířeními (např.   Mýtné nebo   Trhy v Lipsku.
 2. Official clarification from the publisher V původní edici byla tato fáze pojmenovaná „Umístění figurky“, protože v této době hra ještě obsahovala malé množství typů figurek. Později, když typů figurek přibylo byli rozděleny do několika skupin a z hlavních figurek se stali družiníci, byla přejmenována i tato fáze.
 3. Official clarification from the publisher Výraz Follower se používal ze začátku u všech typů figurek v první edici, později a v druhé edici se začal používat pro skupinu základních figurek výraz Meeple.