Opatství a starosta

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Abbey and the Mayor and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Opatství a starostaBox AbbeyMayor C2 CZ.png

Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření opatství a starosta v nové edici (C2) byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2016. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).
Toto rozšíření nelze hrát samostatně – budete potřebovat základní hru Carcassonne, do níž ho můžete začlenit úplně nebo i jen částečně. Toto rozšíření můžete také libovolně kombinovat se všemi ostatními rozšířeními hry Carcassonne.

Toto rozšíření přináší nové kartičky včetně speciálních kartičky opatství, které hráčům umožňují uzavírat mezery na herním plánu. Přináší také nové figurky se speciálními vlastnostmi:

 • Starosta - družiník, který může být umístěn pouze do města a má proměnlivou sílu.
 • Vůz - družiník, který se po získání bodů může přesunout na jiné území.
 • Statek - speciální figurka, která během hry spouští vyhodnocení luk.

Herní materiál

 • 12 kartiček krajiny
 • 6 kartiček opatství
Abbey And Mayor C2 Feature Abbey Tile.png
 • 6 dřevěných figurek starostů
Figure Mayors C2.png
 • 6 dřevěných figurek vozů
Figure Wagons C2.png
 • 6 dřevěných figurek statků
Figure Barns C2.png

Nové kartičky krajiny  

Nové kartičky se přikládají k hernímu plánu podle všech obvyklých pravidel základní hry.

Podrobný popis nových kartiček:

Abbey And Mayor C2 Feature Tile 01.png
Na této kartičce se nacházejí dvě oddělené části města. Část města s erbem díky městskému nadchodu také sousedí s loukou dole, což má svůj význam při vyhodnocení sedláků. Na louku mezi městy je možné umístit sedláka.
Abbey And Mayor C2 Feature Tile 02.png
Na této kartičce se nacházejí dvě oddělené části města. Horní a spodní část města je propojena přes městským nadchod. Na obě louky uprostřed je možné umístit sedláka.
Abbey And Mayor C2 Feature Tile 03.png
Cesta na této kartičce prochází tunelem a není přerušena. Nahoře cesta louku dělí, dole nikoliv. I to má velký význam při vyhodnocování sedláků. [1]
Abbey And Mayor C2 Feature Tile 04.png
Zde cesta uprostřed louky končí.
Abbey And Mayor C2 Feature Tile 05A 05B.png
Zde se cesta dotýká města, takže dělí louku na tři oddělené části.
Abbey And Mayor C2 Feature Tile 06.png
Zde cesta nekončí, ale míří ven z kartičky ve všech třech směrech. [2]
Abbey And Mayor C2 Tile B.jpg
Klášter dělí cestu na 4 ukončené části. Na kartičce jsou 4 samostatné louky.

Pravidla

Příprava hry  

Nejprve rozdejte každému hráči po jedné kartičce opatství (hraje-li méně hráčů, zbylé nechte v krabici).

Poté pečlivě zamíchejte lícem dolů nové kartičky krajiny mezi kartičky ze základní hry a jako obvykle z nich vytvořte několik dobíracích sloupečků.

Každý hráč dále obdrží figurku starosty, vozu a statku ve své barvě a přidá je k ostatním figurkám ve své zásobě (přebytečné figurky opět nechte v krabici). [3]

Opatství

Abbey And Mayor C2 Feature Abbey Tile.png


1. Přiložení kartičky

Chcete-li přiložit k hernímu plánu své opatství, nedobíráte si na začátku tahu žádnou kartičku. Opatství je možno přiložit jen na takové místo pro kartičku, které je již ze všech čtyř stran obklopeno jinými kartičkami – dojde tedy k zaplnění mezery.

Je lhostejné, jaký je na nich terén –opatství může navazovat na cokoli – louku, cestu i město. Není-li nikde na herním plánu žádná vhodná mezera k dispozici, není možné opatství přiložit.
Příklad 1: Volné místo je ze všech čtyř stran obklopeno kartičkami, červený hráč tedy může přiložit své opatství.

Poznámka: Po přiložení poslední kartičky krajiny hra končí a nelze již přiložit žádnou kartičku opatství. Pokud některému hráči zůstala kartička opatství v jeho zásobě nemůže ji již použít. [4]

2. Umístění družiníka

Pro opatství platí stejná pravidla jako pro klášter. Můžete tedy na něj umístit figurku jako mnicha. [5]

3. Započítání bodů

Přiložením opatství jsou území (tj. cesty, města apod.) na všech čtyřech navazujících stranách z této strany uzavřena. Došlo-li k úplnému uzavření cest, klášterů nebo měst, dojde k jejich vyhodnocení podle obvyklých pravidel. [6]

Příklad 2: Přiložením opatství červeného hráče je uzavřena a vyhodnocena cesta obsazená figurkou modrého hráče, který získá 3 body.

Samotné opatství se vyhodnocuje shodně jako klášter.

Starosta  

Figure Mayor red.png


2. Umístění starosty

Figurku starosty můžete umístit na herní plán do města místo rytíře. [7] Ve městě nesmí být v takovém okamžiku žádná jiná figurka hráče [8] [9] [10] (ani družiník, ani starosta – platí tedy obvyklá pravidla pro umístění figurek, neutrálních figur jako např. víly z 3. rozšíření „Princezna a drak“ se to netýká).

3. Započítání bodů

Při vyhodnocování města má starosta sílu odpovídající počtu erbů ve městě – za každý erb sílu 1.

Jsou-li v okamžiku vyhodnocení ve městě další figurky, je jejich síla následující:
 • Rytíř (obyčejný družiník) má sílu 1. [11]
 • Velký družiník (z 1. rozšíření) má sílu 2.
 • Síla starosty je dána součtem erbů ve městě, jak je uvedeno výše. Není-li ve městě žádný erb, je síla starosty 0.

Při vyhodnocení se sečte síla všech figurek příslušných hráčů. Body za uzavřené město dostane hráč, jehož celková síla figurek je nejvyšší, v případě shody obdrží body všichni příslušní hráči (vše dle obvyklých pravidel).

Na množství přidělovaných bodů za město nemá starosta žádný vliv.

Po vyhodnocení se starosta jako ostatní figurky vrací do zásoby příslušného hráče.

Příklad 1: Starosta červeného hráče má sílu 3 (ve městě jsou 3 erby), figurky modrého hráče mají dohromady sílu 2. Červený hráč získá 20 bodů, modrý nezíská nic.

Je-li vyhodnocováno město, v němž stojí pouze starosta, ale není v něm žádný erb, je síla starosty pořád 0 a příslušný hráč žádné body nezíská.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Máme starostu umístěného ve městě bez erbu. Počítá se město jako obsazené? A pokud ano, získá hráč za starostu při dokončení města body?

Odpověď: Město je obsazeno. Starosta nemá žádnou „sílu“, počítá se jako by tam žádný družiník nebyl a nezískává žádné body.

Statek  

Figure Barn red.png


2. Umístění statku

Statek můžete umístit na herní plán místo své figurky. [12] Je možné ho umístit jen na místo dotyku čtyř kartiček, přičemž na všech musí být v místě dotyku pouze louka. Stále platí, že jedna ze čtyř kartiček v místě dotyku musí být přiložena v právě probíhajícím tahu, jinam nelze statek umístit.

Je lhostejné, zda se na dané louce nacházejí sedláci, ale jiný statek se na ní nacházet nesmí. [13] Statek zůstává na herním plánu stát až do konce hry. [14]

Příklad 1: Na všech kartičkách je v místě dotyku jen louka, červený hráč sem smí statek postavit.
Příklad 2: Na spodních kartičkách je v místě dotyku část města, sem červený statek postavit nesmí.

3. Vyhodnocení a započítání bodů

VYHODNOCENÍ SEDLÁKŮ PŘI POSTAVENÍ STATKU
Jsou-li na louce, kam byl postaven statek, nějací sedláci (lhostejno, komu patří), dojde hned k vyhodnocení dané louky [15] jako na konci hry. Hráč nebo hráči s největším počtem sedláků na louce dostanou po 3 bodech za každé uzavřené město na vyhodnocované louce.

Figurky sedláků se poté vrátí do zásoby příslušných hráčů.

Příklad 3: Červený umístí svůj statek podle obrázku. Modrý získá 6 bodů (po třech za obě uzavřená města na louce) a vezme si svou figurku sedláka zpět.

VYHODNOCENÍ SEDLÁKŮ PŘI SPOJENÍ LOUKY
Na louku, kde je statek, není dovoleno umístit žádného nového sedláka. Může se však stát, že přiložením nové kartičky dojde k připojení louky, na které se již nějací sedláci nacházejí. V takové situaci se eventuálně nejprve umístí figurka na novou, právě přiloženou kartičku (pokud to je v souladu s pravidly možné), vyhodnotí se případně uzavřená území a poté dojde k vyhodnocení připojených sedláků. Postupuje se podobně jako při obvyklém vyhodnocování luk, ovšem za každé sousedící uzavřené město se přiděluje jen 1 bod místo 3.

Všichni připojení sedláci se po vyhodnocení louky také vrátí do zásoby příslušných hráčů.

Příklad 4: Přiložením zvýrazněné kartičky došlo k připojení obou sedláků k louce se statkem. Červený i modrý hráč získají každý 2 body za dvě sousedící uzavřená města a vezmou si své figurky sedláků zpět.
VYHODNOCENÍ STATKU NA KONCI HRY

Za každé uzavřené město na louce se statkem získá příslušný hráč 4 body. Je-li na louce statků více, získají body všichni příslušní hráči.

Vůz  

Figure Wagon red.png


2. Umístění vozu

Vůz je možné umístit na herní plán místo vlastní figurky [16] za dodržení všech obvyklých pravidel, ovšem pouze na cestu, město, klášter nebo opatství. [17] Na louku vůz umístit nelze.

3. Započítání bodů

Při vyhodnocování cesty, města, kláštera či opatství [17] se vůz počítá jako normální družiník.

Poté je možné si vůz vzít zpět do své zásoby, nebo (na rozdíl od družiníka) je možné ho přemístit na sousední neuzavřenou a neobsazenou cestu, město, klášter či opatství. [17] Sousední území je takové, které se nachází na téže kartičce nebo na kartičce sousedící vodorovně, svisle nebo úhlopříčně, a opět platí všechna všeobecná pravidla pro umísťování figurek. [18] Pokud není žádné vhodné sousední území k dispozici (tj. nesmí být uzavřené ani obsazené), musí si příslušný hráč vzít svůj vůz zpět do své zásoby.

Týká-li se vyhodnocení více vozů, rozhoduje se o přemístění vozu nejprve hráč na tahu, ostatní následují po směru hodinových ručiček.

Příklad 1: Červený získá 3 body za uzavřenou cestu. Poté může vůz přemístit na klášter nebo na město dole.
Příklad 2: Červený získá 6 bodů za uzavřené město. Poté může vůz přemístit na klášter nebo cestu vpravo dole. Cesta vlevo nahoře už je uzavřená a město vlevo dole je obsazeno modrou figurkou.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Může se v jednom tahu umístit vůz do města, získat v něm body a pak jej přesunout do jiného města? Nebo může být místo umístění normálního družiníka pouze přesunout vůz?

Odpověď: Vůz lze umístit místo normálního družiníka. Pokud je město okamžitě dokončeno, je vyhodnoceno (vůz nebo normální družiník). Po vyhodnocení je vůz možné přesunout. To vše je možné v jednom tahu (pohyb vozu nenahrazuje nasazení)

Další příklady

Vůz se může přesunout na jakékoli území kromě louky. Louku však vůz může přejet, aby se dostal k novému nedokončenému neobsazenému území a to buď na stejné kartičce nebo na přímo sousedící.

Přesun vozu podléhá jeho umístění v rámci dokončeného a hodnoceného území. Cílové území se může nacházet na stejné nebo přímo sousedící kartičce. Vůz se může posunout dál maximálně o jednu kartičku.

Následující příklady ukazují pohyb vozu v různých situacích.

Příklad 1. Přesun z dokončeného města

Po dokončení a vyhodnocení města se vůz přesune na sousední území, který musí být nedokončené a neobsazené.

V tomto případě „sousední“ znamená že se vůz může přesunout do území na stejné kartičce (jako vůz) nebo na kartičce, která s ním sousedí pravoúhle nebo úhlopříčně.

To znamená, že akční oblast vozu je omezená, protože se může přesunout pouze na stejnou kartičku nebo na některou z 8 okolních kartiček.

Příklad C2-1. Žlutý rámeček ukazuje kartičky v dosahu vozu.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Na tyto úseky cest se vůz přesunout nemůže, i když tato území patří k nedokončeným neobsazeným, jsou na kartičkách mimo dosah vozu.
 • 3 Vůz se může přesunout do tohoto nedokončeného neobsazeného opatství, protože je v dosahu.
 • 4 Vůz se může přesunout k nedokončenému neobsazenému klášteru ve městě, protože je v dosahu.
 • 5 Vůz se nemůže přesunout na žádnou z těchto krátkých cest.
 • 6 Vůz se může přesunout do této nedokončené neobsazené části města v dosahu.
 • 7 Vůz se na tuto cestu nemůže přesunout, protože je dokončená a mimo dosah.
 • 8 K tomuto klášteru se vůz nemůže přesunout, protože je mimo dosah, i když je nedostavěný a neobsazený.
Příklad 2. Přesun z dokončeného města

Po dokončení a vyhodnocení města se vůz přesune na sousední území, který musí být nedokončené a neobsazené.

V tomto případě „sousední“ znamená že se vůz může přesunout do území na stejné kartičce (jako vůz) nebo na kartičce, která s ním sousedí pravoúhle nebo úhlopříčně.

To znamená, že akční oblast vozu je omezená, protože se může přesunout pouze na stejnou kartičku nebo na některou z 8 okolních kartiček.

Příklad C2-2. Žlutý rámeček ukazuje kartičky v dosahu vozu.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože území patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Na tyto úseky cest se vůz přesunout nemůže, protože jsou na kartičkách mimo dosah vozu (i když jsou tyto území nedokončené neobsazené).
 • 3 Vůz se nemůže přesunout na tento úsek cesty na kartičce v dosahu, protože území je dokončeno.
 • 4 Vůz se nemůže přesunout na tento úsek cesty na kartičce v dosahu, protože území není dokončen, ale je obsazeno.
 • 5 Vůz se na tento úsek cesty nemůže přesunout, protože je mimo dosah a patří k dokončenému území.
 • 6 Vůz se nemůže přesunout do žádného z těchto klášterů, protože jsou mimo dosah, ačkoli jsou nedokončené a neobsazené.

V závislosti na poloze vozu ve městě se mění možnosti, kam se může vůz přesunout:

Příklad C2-2.1. (stejně jako předchozí příklad)
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Vůz se nemůže přesunout na úsek cesty v dosahu těchto cest, protože patří k dokončeným nebo obsazeným územím.
Příklad C2-2.2.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Vůz se nemůže přesunout na úsek cesty v dosahu těchto cest, protože patří k dokončeným nebo obsazeným územím.
Příklad C2-2.3.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Vůz se nemůže přesunout na úsek cesty v dosahu těchto cest, protože patří k dokončeným nebo obsazeným územím.
Příklad C2-2.4.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Vůz se nemůže přesunout na úsek cesty v dosahu těchto cest, protože patří k dokončeným nebo obsazeným územím.
Příklad C2-2.5.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Vůz se nemůže přesunout na úsek cesty v dosahu těchto cest, protože patří k dokončeným nebo obsazeným územím.
Příklad C2-2.6.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Vůz se nemůže přesunout na úsek cesty v dosahu těchto cest, protože patří k dokončeným nebo obsazeným územím.
Příklad 3. Přesun z dokončené cesty

Po dokončení a vyhodnocení cesty se vůz přesune na sousední území, který musí být nedokončené a neobsazené.

V tomto případě „sousední“ znamená že se vůz může přesunout do území na stejné kartičce (jako vůz) nebo na kartičce, která s ním sousedí pravoúhle nebo úhlopříčně.

To znamená, že akční oblast vozu je omezená, protože se může přesunout pouze na stejnou kartičku nebo na některou z 8 okolních kartiček.

Příklad C2-3. Žlutý rámeček ukazuje kartičky v dosahu vozu umístěného na kartičce vpravo dole.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kteroukoli z těchto kartiček s cestami v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným; dvě z nich jsou připojeny ke stejné křižovatce uzavírající cestu s vozem a další je na kartičce vlevo oddělená loukou.
 • 2 Vůz se nemůže přesunout do tohoto nedokončeného neobsazeného města, které uzavírá právě dokončenou cestu, protože je mimo dosah.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Opatství

 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé:
  • Pokud hráč doplní území o kartičku opatství a jeho stavitel je na území, území se o opatství „nerozšíří“ (protože opatství je samostatný prvek), takže hráč nezíská další kartičku (tj. žádný dvojitý tah).

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud je města se zbožím dokončeno přiložením kartičky opatství, jsou žetony zboží uděleny hráči, který přiložil kartičku opatství?

Odpověď: Ano, protože hráč dokončil město.

 • Pokud má hráč opatství ve své zásobě a vytáhne si úplně poslední kartičku, kterou přiloží na místo, kde má stavitele, může opatství zahrát v druhé části dvojitého tahu.
 • Rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka:
  • Pravidla, která omezují umístění klášterů vedle již umístěných svatyní (a naopak), omezují také umístění opatství.
  • Mnich v opatství může vyzvat na souboj o vliv kacíře ve svatyni (opatství je také náboženská stavba).
 • Mini 3 - Přívozy:
  • Přiložené opatství může uzavřít konec cesty, ale nedokáže ji prodloužit. Neumožňuje proto hráči přesunout přívoz. [19]
 • Obléhání - Kataři: Rytíř (tj. družiník) v obleženém městě může uniknout přes opatství, protože se jedná o náboženskou stavbu.

Statek

 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé:
  • Při vyhodnocení sedláků pomocí statku dostanete rovněž o 1 bod navíc za každé uzavřené město na dané louce, pokud na ní máte většinu sedláků s prasátkem. Prasátko můžete ke svému sedláku přiřadit i v tahu, v němž přiložíte kartičku, která sedláka připojí k louce se statkem. V takovém případě dostanete 2 body za sedláka s prasátkem za každé uzavřené město na dané louce (pro názornost předpokládáme, že na připojené louce žádné další figurky nejsou) a sedláka i prasátko si vezmete zpět do své zásoby.
  • Své prasátko můžete umístit na kartičku, která spojuje sedláka se statkem. Poté, co je louka vyhodnocena, vraťte prasátko do své zásoby.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Může se prasátko umístit na louku, která byla právě spojena s loukou se statkem, tj. na nově přiloženou kartičku (bezprostředně před vyhodnocením)?

Odpověď: Ano, prasátko může být umístěno na již obsazená území (fáze 2. Umístění družiníka stále probíhá stále podle běžných pravidel).

 • Rozšíření 3 - Princezna a drak:
  • Drak statek nežere.
  • Statek je možné umístit na kartičku se sopkou.
  • Vílu ke statku přiřadit nelze.
  • Pro umístění statku na herní plán nelze využít tajné chodby.
 • Rozšíření 4 - Věž:
  • Statek nelze postavit na díl věže.
  • Statek nelze pomocí funkce věže zajmout.
 • Rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka:
  • Družiníka můžete přesunout z Katedrály do opatství, protože opatství má všechny vlastnosti kláštera.
  • Město Carcassonne se při vyhodnocení statku počítá jako běžné město.
  • Statek nelze umístit do města Carcassonne.
  • Pokud jste umístěním statku nebo spojením luk spustily vyhodnocení louky za kterou nezískáte žádné body, můžete umístit družiníka do města Carcassonne.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud umístíme statek na louku, kde má jiný hráč sedláka a způsobíme jeho vyhodnocení zatímco hráč na tahu nezíská nic, může přesunout družiníka do města Carcassonne?

Odpověď: Ano, to je povoleno. Důležité jsou pouze okamžitě získané body. Nezáleží na tom, že statek na konci hry určitě získá body.

 • Při vyhodnocení sedláků pomocí statku je možné přidat i družiníky z Tržiště města Carcassonne. Za sedláky získáte body jako obvykle, poté si je vezmete do své zásoby. Pokud umístíte na herní plán statek a při případném vyhodnocování nezískáte žádné body, můžete umístit jednoho družiníka do města Carcassonne.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Používají se družiníci v Tržišti pouze na konci hry?

Odpověď: To už není úplně pravda. Umístění statku a následné vyhodnocení louky se počítá jako možnost přesunou družiníka z města Carcassonne. Nyní, když lze louku vyhodnotit i jindy než na konci hry, lze družiníka z Tržiště přesunout na louku už v průběhu hry. K přesunu družiníků dojde ihned po umístění statku a před vyhodnocením louky. (Propojení louky s družiníkem k louce se statkem by logicky byla další příležitostí - Chris O.)

 • Z Tržiště můžete přesunout družiníka na louku se statkem (a vyhodnotit), pokud má proběhnout vyhodnocení louky (to se může stát na konci hry nebo při spojení louky bez statku s loukou se statkem).

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Můžeme družiníka přesunut z města Carcassonne na louku se statkem?

Odpověď: Ano, sedlák bude ihned vyhodnocen, získá tedy pouze 1 bod za město a (což je důležité) není na louce během závěrečného vyhodnocení. (Umístění družiníka tímto způsobem samozřejmě stále vyžaduje úkon hodnocení podle základních pravidel - to může být na konci hry nebo při propojení louky bez statku s loukou se statkem - Chris O.)

 • Stádo prasat [20] (z rozšíření „Řeka II“) nepřináší žádné dodatečné body pro statek, body navíc získávají pouze sedláci na louce.
 • Rozšíření 8 - Mosty a hrady: Hrad přináší za statek a sedláky vyhodnocované při postavení statku o 1 bod více než uzavřené město.
 • Trhy v Lipsku: Město Lipsko se při vyhodnocení statku počítá jako běžné město na louce.
 • Oslava: Statek lze před koncem hry, odstranit pomocí kartičky s oslavou. (12/2014)
Shrnutí započítání bodů

Vyhodnocení louky se statkem

VYHODNOCENÍ BĚHEM HRY

1. Vyhodnocení louky po umístění statku

Pokud má sedlák převahu

 • 3 body za každé dokončené město na louce
 • 4 body za každý hrad na louce
 • (+1) bod za každý hrad nebo dokončené město s prasátkem na louce (pak se prasátko vrátí zpět do zásoby svému hráči)
 • (+1) bod za každý hrad nebo dokončené město s kartičkou se stádem prasat [20]
 • (x2) v případě obléhaného města

2. Vyhodnocení spojené louky

Pokud má sedlák převahu

 • 1 bod za každé dokončené město na louce
 • 2 body za každý hrad na louce
 • (+1) bod za každý hrad nebo dokončené město s prasátkem na louce (pak se prasátko vrátí zpět do zásoby svému hráči)
 • (+1) bod za každý hrad nebo dokončené město s kartičkou se stádem prasat
 • (x2) v případě obléhaného města
VYHODNOCENÍ NA KONCI HRY

Vyhodnocení statku

 • 4 body za každé dokončené město na louce
 • 5 bodů za každý hrad na louce
 • (+0) bodů za každý hrad nebo dokončené město s kartičkou se stádem prasat (stádo prasat nemá žádný vliv na hodnocení statku)
 • (x2) v případě obléhaného města

Starosta a vůz

 • Rozšíření 3 - Princezna a drak:
  • Při umístění obou figurek lze využít tajné chodby, ale pouze na území, kam je lze v souladu s pravidly umístit.
  • Obě figurky žere drak.
  • Obě figurky mohou být odstraněny z města pomocí princezny.
 • Rozšíření 4 - Věž:
  • Obě figurky lze zajmout pomocí věže.
  • Obě figurky nelze postavit na vrchol věže.
 • Rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka: Obě figurky lze umístit do města Carcassonne, ale jen omezeně –
  • Starostu jen do Zámku.
  • Vůz do jakékoli čtvrti s výjimkou Tržiště.
 • Rozšíření 8 - Mosty a hrady:
  • Obě figurky lze umístit na hrad. Při vyhodnocení ale za starostu žádné body nezískáte, protože hrad nemá žádný symbol štítu.
  • Vůz umístěný na hradě se po získání bodů může přesunout na platné území v oblasti hradu.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Může se vůz umístěný na hradě po jeho vyhodnocení přesunout na sousední neobsazené území?

Odpověď: Ano, vůz se může po vyhodnocení přesunout na sousední neobsazené území. (2/2021)

 • Létající stroje:
  • Starosta může být letcem. Starosta však může přistát pouze v nedokončeném městě. Pokud na kartičce, kde starosta přistál, není žádné nedokončené město, starosta se vrací zpět do zásoby hráče. (2/2013)
 • Obléhání - Kataři: Obě figurky, pokud jsou umístěny v obléhaném městě, mohou uniknout přes klášter nebo jiný ekvivalentní prvek, například opatství (i když by bylo docela zábavné, kdyby starosta zůstal, jako kapitán, který jde s lodí ke dnu).

Nová kartičky

 • Rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka: Délka cesty s kartičkou kde cesta vychází ven ve třech směrech (např. pro kartičku loupeživého rytíře) je celkový počet kartiček na cestě, nikoli pouze nejdelší vzdálenost mezi dvěma nejvzdálenějšími konci. Cesta na této kartičce má tři vývody a ty musí být všechny uzavřeny. Je velmi pravděpodobné že tato cesta bude nejdelší cestou ve hře.
 • Tunel: Pokud hrajete s rozšířením Tunel počítá se cesta na kartičce s tunelem jako rozdělená, v takovém případě kartička obsahuje dva nespojené vstupy do tunelu.

Domácí pravidla  

 • Vůz se může přesunout k dalšímu kompletnímu nebo nespornému a nekompletnímu území. To mu umožňuje přesunout se na nesporné území. (Děkujeme viberunner)
 • Starostu nelze zajmout pomocí věže. (Děkujeme viberunner)
 • Vůz nemůže být sežrán drakem ani zajat věží. (Děkujeme viberunner)
 • Starosta se položí naležato stejně jako sedláci, aby bylo na první pohled poznat, které město obsahuje starostu. (Děkujeme Joff)
 • Za kartičku se stádem prasat [20] lze získat bod navíc za město, pokud je na louce statek.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 12
Abbey And Mayor C2 Tile B.jpg 1× 
Abbey And Mayor C2 Tile C.jpg 1× 
Abbey And Mayor C2 Tile D.jpg 1× 
(T)
Abbey And Mayor C2 Tile E.jpg 1× 
Abbey And Mayor C2 Tile F.jpg 1× 
(K)
Abbey And Mayor C2 Tile G.jpg 1× 
Abbey And Mayor C2 Tile H.jpg 1× 
(G)
Abbey And Mayor C2 Tile I.jpg 1× 
Abbey And Mayor C2 Tile J.jpg 1× 
Abbey And Mayor C2 Tile K.jpg 1× 
(W)
Abbey And Mayor C2 Tile L.jpg 1× 
Abbey And Mayor C2 Tile M.jpg 1× 
(B)
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění: Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.

Celkem kartiček opatství: 6

Abbey And Mayor C2 Tile A.jpg 6× 

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Pokud hrajete také s rozšířením Tunel (z původní edice), počítá se cesta s tunelem jako přerušená. Další podrobnosti viz kombinace s dalšími rozšířeními.
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pro získání bodů za tuto cestu je třeba dokončit všechny konce viz kombinace s dalšími rozšířeními. Najdete tam také podrobnosti o kombinaci s kartičkou loupeživý rytíř z rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Oficiální objasnění: Starosta a vůz jsou družiníci, umísťují se obvyklých pravidel a mají vliv na převahu. Statek je zvláštní speciální figurka, nikoli družiník.
 4. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tento odstavec není součástí nových pravidel HiG v pravidlech Mindoku byl ponechán. Ovšem protože se od původní edice pravidla změnily je tento odstavec oproti pravidlům Mindoku upraven!

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Návody v Big Box 2 a Big Box 3 obsahují dodatečná pravidla týkající se zbývajících opatství na konci hry:
  „Hra končí až v okamžiku, kdy je přiložena poslední kartička a zároveň žádný z hráčů už nemůže nebo nechce přiložit ani své případně dosud zbylé opatství.“
  Platí stále toto dodatečné kolo s kartičkami opatství?

  Odpověď: Ne, toto pravidlo již neplatí. (2/2021)

  Toto pravidlo nebylo součástí původních pravidel HiG a RGG, bylo přidáno do Big Box 2 (a bylo ponecháno v Big Box 3). Pravidlo tak bylo vlastně v rozporu s dřívějším objasněním (které uvádělo, že jakmile je přiložena poslední kartička krajiny, nelze již kartičku opatství umístit). Toto pravidlo není zahrnuto v pravidlech nové edice HiG ani ZMG v pravidlech Mindoku ovšem zůstalo zachováno a jedná se tak o chybný výklad pravidel, které dnes již neplatí.
  Jen na okraj: když bylo opatství v původní edici hráno tímto způsobem, mohl být družiník do opatství umístěn podle běžných pravidel. Pokud bylo opatství zcela obklopeno a tedy okamžitě ukončeno, bylo hodnoceno jako v normálním tahu. Poté došlo k závěrečnému vyhodnocení. (5/2013)

 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud přiložíte kartičku opatství, nemůžete umístit družiníka vedle opatství (například jako rytíře), opatství pokrývá celou kartičku (okolí není městem). Družiník na této kartičce je mnich.
 6. Výklad pravidel komunitou Opatství mohou uzavřít města a cesty, ale nejsou součástí území smutného. Pamatujte na to při hodnocení měst dokončených opatstvími a také při hodnocení luk.
  Například: Předpokládejme že přiložením kartičky opatství je uzavřeno město a sousední louka, které má pouze společnou hranici s kartičkou opatství. V tomto případě louka nezíská za toto město žádné body, protože s ním není v přímém kontaktu.
 7. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že starosta patří také mezi družiníky. Původní anglická pravidla používají slovo „družiník“, což znamená „normální družiník“, pravidla jakoby uvažují, že rozšíření se hraje pouze se základní hrou. Tato věta byla proto v angličtině odpovídajícím způsobem aktualizována.
 8. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Jakýkoli družiník umístěný ve městě (včetně starosty), je považován za rytíře.
 9. Výklad pravidel komunitou Tato věta byla v anglické verzi aktualizována. Původní znění může vést k výkladu, že starosta umístěný ve městě není rytíř (ponecháváme v původním znění): „A mayor may only be placed in a city containing no knights or mayors.“
 10. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Starostu nelze umístit do města, které je obsazeno vozem. Obě tyto figurky jsou družiníci (podle definice v pravidlech), takže město je považováno za obsazené vozem.
 11. Výklad pravidel komunitou Kromě velkého družiníka a starosty mají i ostatní družiníci, kteří zde nejsou zmíněni, sílu 1: normální družiník: vůz, ředitel (rozšíření 10 - Cirkus), strážný (rozšíření 11 - Duchové, zámky a hřbitovy) a fantom (Družina).
 12. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Statek nepatří mezi družiníky.
 13. Výklad pravidel komunitou Louky se statky lze spojit a vytvořit tak louku s více než jedním statkem.
 14. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Statek však lze odstranit pomocí kartičky s oslavou. Další podrobnosti najdete v kombinacích s dalšími rozšířeními.
 15. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Slovo „hned“ zde znamená, že sedláci jsou vyhodnoceni a poté odstraněni během běžné fáze započítávání bodů tohoto tahu (oproti pravidlu základní hry, že zůstávají na louce až do konce hry). Umístění statku nezastaví hru pro samostatnou fázi vyhodnocení sedláků. Před vyhodnocením sedláků standardně proběhnou všechny část tahu „přesun dřeva“. (10/2012)
 16. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že vůz je také družiník. V pravidlech se používá slovo „družiník“, ale ve významu „normální družiník“, jako by se uvažovalo o tom, že se rozšíření hraje pouze se základní hrou.
 17. 17.0 17.1 17.2 Výklad pravidel komunitou Tento seznam území se může rozšířit o všechna ostatní dostupná území, které lze vozem obsadit (s výjimkou louky a zahrady - platí pouze pro opata):
  • Cesty
  • Města
  • Náboženské stavby:
   • Kláštery
   • Opatství
   • Svatyně
   • Německé kláštery (umístěný jako mnich nebo opat)
   • Holandsko-belgické kláštery (umístěný jako mnich nebo opat)
   • Japonské budovy (umístěný jako mnich nebo opat)
   • Darmstadské kostely
  • Hřbitovy
  • Zámky
  • Chaloupka baby Jagy
  • Německé hrady
  • Německé katedrály
 18. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla pro vůz v původní edici rozšíření 5 - Opatství a starosta se liší v následujících možnostech:
  1. Přilehlost: Vůz se mohl přesunout pouze k neobsazenému, nedokončenému území spojeném cestou nebo po stejném povrchu/okraji/stěně:
   • Povolené případy přesunu:
    • Cesta k cestě přes křižovatku
    • Cesta k jakémukoli jinému území které vůz může obsadit a naopak: město (přes bránu), klášter (nebo ekvivalentní území, např. opatství) atd.
    • Město k přilehlému opatství a naopak
    • Město ke klášteru uvnitř a naopak
   • Nepovolené případy přesunu:
    • Dvě města s dotýkajícími se hradbami nebo rohy na jedné nebo různých kartičkách.
    • Dvě města spojená „krátkými cestami“, na které nelze umístit družiníka.
    • Dvě města, která se kříží mosty, ale nejsou spojena cestou.
    • Dvě cesty oddělené územím (jakékoli území na kartičce, které může družiník obsadit nebo které spouští nějaký úkon).
    • Cesta dotýkající se městské zdi bez brány.
    • Cesta procházející městem přes tunel nebo procházející přes most.
  2. Umístění: vůz může být umístěn na libovolnou kartičku vybraného neobsazeného, neúplného území.
  Několik příkladů ilustrujících změnu pravidel můžete najít ne této stránce.
 19. Výklad pravidel komunitou Toto objasnění se řídí stejnou logikou jako kombinace opatství se stavitelem.
 20. 20.0 20.1 20.2 Výklad pravidel komunitou Upozorňujeme aby jste nezaměnily stádo prase a vepřín každý symbol se používá pro něco jiného. Stádo prasat využijí sedláci na louce a vepřín využijí některá rozšíření např. Trhy v Lipsku nebo Mýtné.
  Stádo prasat v řece II
  Vepřín