Opatství a starosta

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Abbey and the Mayor and the translation is 58% complete.
Other languages:Box AbbeyMayor C2 CZ.png

Úvod

Symbol rozšíření

Herní materiál

 • 12 kartiček krajiny
 • 6 kartiček opatství
Abbey And Mayor C2 Feature Abbey Tile.png
 • 6 dřevěných figurek starostů
Figure Mayors C2.png
 • 6 dřevěných figurek vozů
Figure Wagons C2.png
 • 6 dřevěných figurek statků
Figure Barns C2.png

Nové kartičky krajiny  

Nové kartičky se přikládají k hernímu plánu podle všech obvyklých pravidel základní hry.

Podrobný popis nových kartiček:

Abbey And Mayor C2 Feature Tile 01.png

Na této kartičce se nacházejí dvě oddělené části města. Část města se štítem díky mostu také sousedí s loukou dole, což má svůj význam při vyhodnocení sedláků.

Abbey And Mayor C2 Feature Tile 02.png

Na této kartičce se nacházejí dvě oddělené části města.

Abbey And Mayor C2 Feature Tile 03.png

Cesta na této kartičce není přerušena. Nahoře cesta louku dělí, dole nikoliv.

I to má velký význam při vyhodnocování sedláků. [1]

Abbey And Mayor C2 Feature Tile 04.png

Zde cesta uprostřed louky končí.

Abbey And Mayor C2 Feature Tile 05A 05B.png

Zde se cesta dotýká města, takže dělí louku na tři oddělené části.

Abbey And Mayor C2 Feature Tile 06.png

Zde cesta nekončí, ale míří ven z kartičky ve všech třech směrech. [2]

Pravidla

Příprava hry  

Nejprve rozdejte každému hráči po jedné kartičce opatství (hraje-li méně hráčů, zbylé nechte v krabici).

Poté pečlivě zamíchejte lícem dolů nové kartičky krajiny mezi kartičky ze základní hry a jako obvykle z nich vytvořte několik dobíracích sloupečků.

Každý hráč dále obdrží figurku starosty, vozu a statku ve své barvě a přidá je k ostatním figurkám ve své zásobě (přebytečné figurky opět nechte v krabici). [3]

Opatství

Abbey And Mayor C2 Feature Abbey Tile.png


1. Přiložení kartičky

Chcete-li přiložit k hernímu plánu své opatství, nedobíráte si na začátku tahu žádnou kartičku. Opatství je možno přiložit jen na takové místo pro kartičku, které je již ze všech čtyř stran obklopeno jinými kartičkami – dojde tedy k zaplnění mezery.

Je lhostejné, jaký je na nich terén –opatství může navazovat na cokoli – louku, cestu i město. Není-li nikde na herním plánu žádná vhodná mezera k dispozici, není možné opatství přiložit.
Příklad 1: Volné místo je ze všech čtyř stran obklopeno kartičkami, červený hráč tedy může přiložit své opatství.

Poznámka: Po přiložení poslední kartičky krajiny hra končí a nelze již přiložit žádnou kartičku opatství. Pokud některému hráči zůstala kartička opatství v jeho zásobě nemůže ji již použít. [4]

2. Umístění družiníka

Pro opatství platí stejná pravidla jako pro klášter. Můžete tedy na něj umístit figurku jako mnicha. [5]

3. Započítání bodů

Přiložením opatství jsou území (tj. cesty, města apod.) na všech čtyřech navazujících stranách z této strany uzavřena. Došlo-li k úplnému uzavření cest, klášterů nebo měst, dojde k jejich vyhodnocení podle obvyklých pravidel. [6]

Příklad 2: Přiložením opatství červeného hráče je uzavřena a vyhodnocena cesta obsazená figurkou modrého hráče, který získá 3 body.

Samotné opatství se vyhodnocuje shodně jako klášter.

Starosta

Figure Mayor red.png


2. Placing a mayor

Figurku starosty můžete umístit na herní plán do města místo rytíře. [7] Ve městě nesmí být v takovém okamžiku žádná jiná figurka hráče [8] [9] [10] (ani družiník, ani starosta – platí tedy obvyklá pravidla pro umístění figurek, neutrálních figur jako např. víly z 3. rozšíření „Princezna a drak“ se to netýká).

3. Započítání bodů

Při vyhodnocování města má starosta sílu odpovídající počtu štítů ve městě – za každý štít sílu 1.

Jsou-li v okamžiku vyhodnocení ve městě další figurky, je jejich síla následující:
 • Rytíř (obyčejný družiník) má sílu 1. [11]
 • Velký družiník (z 1. rozšíření) má sílu 2.
 • Síla starosty je dána součtem štítů ve městě, jak je uvedeno výše. Není-li ve městě žádný štít, je síla starosty 0.

Při vyhodnocení se sečte síla všech figurek příslušných hráčů. Body za uzavřené město dostane hráč, jehož celková síla figurek je nejvyšší, v případě shody obdrží body všichni příslušní hráči (vše dle obvyklých pravidel).

Na množství přidělovaných bodů za město nemá starosta žádný vliv.

Po vyhodnocení se starosta jako ostatní figurky vrací do zásoby příslušného hráče.

Příklad 1: Starosta červeného hráče má sílu 3 (ve městě jsou 3 štíty), figurky modrého hráče mají dohromady sílu 2. Červený hráč získá 20 bodů, modrý nezíská nic.

Je-li vyhodnocováno město, v němž stojí pouze starosta, ale není v něm žádný štít, je síla starosty pořád 0 a příslušný hráč žádné body nezíská.

 Icon Open Book.png Question: Blue has a mayor in a city with no coats of arms. Does the city count as occupied? And if so, when the city is scored, will Blue score points?

Answer: The city is occupied. The mayor has no "strength," so it counts as if there is no meeple, and scores no points.

Statek

Figure Barn red.png


2. Umístění statku

Statek můžete umístit na herní plán místo své figurky. [12] Je možné ho umístit jen na místo dotyku čtyř kartiček, přičemž na všech musí být v místě dotyku pouze louka. Stále platí, že jedna ze čtyř kartiček v místě dotyku musí být přiložena v právě probíhajícím tahu, jinam nelze statek umístit.

Je lhostejné, zda se na dané louce nacházejí sedláci, ale jiný statek se na ní nacházet nesmí. [13] Statek zůstává na herním plánu stát až do konce hry. [14]

Příklad 1: Na všech kartičkách je v místě dotyku jen louka, červený hráč sem smí statek postavit.
Příklad 2: Na spodních kartičkách je v místě dotyku část města, sem červený statek postavit nesmí.

3. Vyhodnocení a započítání bodů

VYHODNOCENÍ SEDLÁKŮ PŘI POSTAVENÍ STATKU
Jsou-li na louce, kam byl postaven statek, nějací sedláci (lhostejno, komu patří), dojde hned k vyhodnocení dané louky [15] jako na konci hry. Hráč nebo hráči s největším počtem sedláků na louce dostanou po 3 bodech za každé uzavřené město na vyhodnocované louce.

Figurky sedláků se poté vrátí do zásoby příslušných hráčů.

Příklad 3: Červený umístí svůj statek podle obrázku. Modrý získá 6 bodů (po třech za obě uzavřená města na louce) a vezme si svou figurku sedláka zpět.

VYHODNOCENÍ SEDLÁKŮ PŘI SPOJENÍ LOUKY
Na louku, kde je statek, není dovoleno umístit žádného nového sedláka. Může se však stát, že přiložením nové kartičky dojde k připojení louky, na které se již nějací sedláci nacházejí. V takové situaci se eventuálně nejprve umístí figurka na novou, právě přiloženou kartičku (pokud to je v souladu s pravidly možné), vyhodnotí se případně uzavřená území a poté dojde k vyhodnocení připojených sedláků. Postupuje se podobně jako při obvyklém vyhodnocování luk, ovšem za každé sousedící uzavřené město se přiděluje jen 1 bod místo 3.

Všichni připojení sedláci se po vyhodnocení louky také vrátí do zásoby příslušných hráčů.

Příklad 4: Přiložením zvýrazněné kartičky došlo k připojení obou sedláků k louce se statkem. Červený i modrý hráč získají každý 2 body za dvě sousedící uzavřená města a vezmou si své figurky sedláků zpět.

VYHODNOCENÍ STATKU NA KONCI HRY
Za každé uzavřené město na louce se statkem získá příslušný hráč 4 body. Je-li na louce statků více, získají body všichni příslušní hráči.

Vůz

Figure Wagon red.png


2. Umístění vozu

Vůz je možné umístit na herní plán místo vlastní figurky [16] za dodržení všech obvyklých pravidel, ovšem pouze na cestu, město, klášter nebo opatství. [17] Na louku vůz umístit nelze.

3. Scoring a feature

Při vyhodnocování cesty, města, kláštera či opatství [17] se vůz počítá jako normální družiník.

Poté je možné si vůz vzít zpět do své zásoby, nebo (na rozdíl od družiníka) je možné ho přemístit na sousední neuzavřenou a neobsazenou cestu, město, klášter či opatství. [17] Sousední území je takové, které se nachází na téže kartičce nebo na kartičce sousedící vodorovně, svisle nebo úhlopříčně, a opět platí všechna všeobecná pravidla pro umísťování figurek. [18] Pokud není žádné vhodné sousední území k dispozici (tj. nesmí být uzavřené ani obsazené), musí si příslušný hráč vzít svůj vůz zpět do své zásoby.

Týká-li se vyhodnocení více vozů, rozhoduje se o přemístění vozu nejprve hráč na tahu, ostatní následují po směru hodinových ručiček.

Příklad 1: Červený získá 3 body za uzavřenou cestu. Poté může vůz přemístit na klášter nebo na město dole.
Příklad 2: Červený získá 6 bodů za uzavřené město. Poté může vůz přemístit na klášter nebo cestu vpravo dole. Cesta vlevo nahoře už je uzavřená a město vlevo dole je obsazeno modrou figurkou.

 Icon Open Book.png Question: Can you deploy a wagon to a city, score it, and then move the wagon to another feature, all in one turn? Or can you only move the wagon instead of deploying a normal meeple?

Answer: The wagon can be deployed instead of a normal meeple. If the city is immediately completed, then it’s scored (wagon or "normal" meeple). After scoring, the wagon can be moved. All of that is possible in a single turn. [Wagon movement is not in place of deployment.]

Další příklady

The wagon can move to any feature except fields. However, the wagon can cross a field to reach an uncompleted unoccupied feature on the same tile where the wagon is placed or on an adjacent tile.

Moving the wagon depends on the location of the wagon within the feature completed and scored. The target feature can be on the same tile or on an adjacent one. Therefore, the wagon can move one tile away at most.

The following examples illustrate the movement of the wagon in various scenarios.

Example 1. Moving from a completed city

After the city is completed and scored, the wagon moves to an adjacent feature which has to be incomplete and unoccupied.

In this case, "adjacent" means a feature on the same tile as the wagon or on a tile orthogonally or diagonally adjacent to it.

This means, the wagon action range is limited because it can only move to the same tile or to any of the tiles on the 8 spaces surrounding it.

Example C2-1. The yellow frame shows the tiles within range from the wagon.
 • 0 Tile just placed.
 • 1 The wagon can move to any of these road segments on tiles within range because they belong to uncompleted unoccupied features.
 • 2 The wagon cannot move to these road segments on tiles out of range even if they belong to uncompleted unoccupied features.
 • 3 The wagon can move to this uncompleted unoccupied abbey because it is within range.
 • 4 The wagon can move to the uncompleted unoccupied monastery within the city because it is within range.
 • 5 The wagon cannot move to any of these short roads.
 • 6 The wagon can move to this uncompleted unoccupied city segment within range.
 • 7 The wagon cannot move to this road because it is completed and out of range.
 • 8 The wagon cannot move to this monastery because it is out of range even if it is uncompleted and unoccupied.
Example 2. Moving from a completed city

After the city is completed and scored, the wagon moves to an adjacent feature which has to be incomplete and unoccupied.

In this case, "adjacent" means a feature on the same tile as the wagon or on a tile orthogonally or diagonally adjacent to it.

This means, the wagon action range is limited because it can only move to the same tile or to any of the tiles on the 8 spaces surrounding it.

Example C2-2. The yellow frame shows the tiles within range from the wagon.
 • 0 Tile just placed.
 • 1 The wagon can move to any of these road segments on tiles within range because they belong to uncompleted unoccupied roads.
 • 2 The wagon cannot move to these road segments on tiles out of range even if they belong to uncompleted unoccupied roads.
 • 3 The wagon cannot move to this road segment on a tile within range because the feature is completed.
 • 4 The wagon cannot move to this road segment on a tile within range because the feature is uncompleted but occupied.
 • 5 The wagon cannot move to this road segment because it is out of range and belongs to a completed feature.
 • 6 The wagon cannot move to any of these monasteries because they are out of range although uncompleted and unoccupied.

Depending on the position of the wagon in the city, the action range changes, as shown below.

Example C2-2.1. (Same as previous example)
 • 0 Tile just placed.
 • 1 The wagon can move to any of these road segments on tiles within range because they belong to uncompleted unoccupied features.
 • 2 The wagon cannot move to road segments within range on these roads because they belong to completed or occupied features.
Example C2-2.2.
 • 0 Tile just placed.
 • 1 The wagon can move to any of these road segments on tiles within range because they belong to uncompleted unoccupied features.
 • 2 The wagon cannot move to road segments within range on these roads because they belong to completed or occupied features.
Example C2-2.3.
 • 0 Tile just placed.
 • 1 The wagon can move to any of these road segments on tiles within range because they belong to uncompleted unoccupied features.
 • 2 The wagon cannot move to road segments within range on these roads because they belong to completed or occupied features.
Example C2-2.4.
 • 0 Tile just placed.
 • 1 The wagon can move to any of these road segments on tiles within range because they belong to uncompleted unoccupied features.
 • 2 The wagon cannot move to road segments within range on these roads because they belong to completed or occupied features.
Example C2-2.5.
 • 0 Tile just placed.
 • 1 The wagon can move to any of these road segments on tiles within range because they belong to uncompleted unoccupied features.
 • 2 The wagon cannot move to road segments within range on these roads because they belong to completed or occupied features.
Example C2-2.6.
 • 0 Tile just placed.
 • 1 The wagon can move to any of these road segments on tiles within range because they belong to uncompleted unoccupied features.
 • 2 The wagon cannot move to road segments within range on these roads because they belong to completed or occupied features.
Example 3. Moving from a completed road

After the road is completed and scored, the wagon moves to an adjacent feature which has to be incomplete and unoccupied.

In this case, "adjacent" means a feature on the same tile as the wagon or on a tile orthogonally or diagonally adjacent to it.

This means, the wagon action range is limited because it can only move to the same tile or to any of the tiles on the 8 spaces surrounding it.

Example C2-3. The yellow frame shows the tiles within range from the wagon place on the tile bottom right.
 • 0 Tile just placed.
 • 1 The wagon can move to any of these tiles within range because they belong to uncompleted unoccupied roads; two of them are connected to the same crossroads closing the road with the wagon and the other is on an orthogonal tile separated by a field.
 • 2 The wagon cannot move to this uncompleted unoccupied city closing the road just completed because it is out of range.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Opatství

 • Exp. 2 - Traders and Builders:
  • If a player completes a feature with an abbey tile and his or her builder is on the feature, the feature does not get “extended” by the abbey (as the abbey is a separate feature), so the player does not get another tile (i.e. no double turn).

 Icon Open Book.png Question: If cities with trade goods are completed by placement of an abbey tile, are the goods tokens awarded as usual to the player placing the abbey tile?

Answer: Yes, as the player completed the city.

 • If a player has an abbey left, draws the very last tile, and plays it to a feature where he or she has a builder, the abbey may be played on the second part of the double-turn.
 • Exp. 6 - Count, King and Robber:
  • The rules that restrict the placement of monasteries next to already placed shrines (and vice versa) also restrict the placement of abbeys.
  • A shrine can challenge an abbey, and vice versa, because the abbey is also a monastic building.

Statek

 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé:
  • Při vyhodnocení sedláků pomocí statku dostanete rovněž o 1 bod navíc za každé uzavřené město na dané louce, pokud na ní máte většinu sedláků s prasátkem. Prasátko můžete ke svému sedláku přiřadit i v tahu, v němž přiložíte kartičku, která sedláka připojí k louce se statkem. V takovém případě dostanete 2 body za sedláka s prasátkem za každé uzavřené město na dané louce (pro názornost předpokládáme, že na připojené louce žádné další figurky nejsou) a sedláka i prasátko si vezmete zpět do své zásoby.
  • You can place your pig on a tile that connects your farmer to a barn. After scoring your pig, return it to your supply.

 Icon Open Book.png Question: May the pig be placed in a field that was just connected to a field with a barn, i.e. on the newly placed tile (immediately before scoring)?

Answer: Yes, the pig may be placed in already occupied features [and phase 2. Placing a meeple still happens normally].

 • Exp. 3 - The Princess and the Dragon:
  • A barn may not be eaten by the dragon.
  • A barn may be placed on a tile with a volcano.
  • You may not place the fairy by a barn, as the barn is not a meeple.
  • A barn may not be placed using a magic portal.
 • Exp. 4 - The Tower:
  • A barn may not be captured by a tower.
  • You may not place your barn on a tower.
 • Exp. 6 - Count, King and Robber:
  • You can move meeples from the cathedral district to an abbey, as an abbey has all of the characteristics of a monastery.
  • The city of Carcassonne counts as a city when scoring a barn.
  • The barn cannot be placed in the city of Carcassonne.
  • If your barn placement or field connection triggers a field scoring in which you score no points, you may place a meeple in the city of Carcassonne.

 Icon Open Book.png Question: If I place a barn on a field on which another player has farmers, causing him/her to score while I score nothing, can I move a meeple to the city of Carcassonne?

Answer: Yes, that's allowed. Only immediately scored points matter. It doesn't matter that the barn is certain to score at the end of the game.

 • If a barn placement or field connection triggers a field scoring, you may move meeples from the market in the city of Carcassonne to that field. Score that field as normal, and return all farmers in that field to their respective supplies. (It doesn't matter that the barn is certain to score at the end of the game.)

 Icon Open Book.png Question: Are the meeples in the market district only used at the end of the game?

Answer: This is no longer entirely true. Placing of a barn, and the subsequent scoring of the field, does count as an opportunity to remove a meeple from the city of Carcassonne. Now that fields can be scored at times other than at the end of the game, meeples from the market can be moved to fields earlier in the game. That occurs immediately after the placement of the barn, and before the fields are scored. [Joining of a field containing a meeple to a field with a barn would logically be another opportunity – Chris O.]

 • You can move meeple from the market district to a field with a barn (and score it) if a field scoring is triggered. (This can happen at the end of the game or with joining of a barnless field to one with a barn.)

 Icon Open Book.png Question: Can a meeple be moved from the city of Carcassonne to a field with a barn?

Answer: Yes, the farmer will be scored immediately, and so scores only 1 point per city and is (importantly) not on the field during the final scoring proper. [Obviously, placement of a meeple in this manner still requires a scoring trigger as per the fundamental rules – this could be at the end of the game or with joining of a barnless field to one with a barn – Chris O.]

 • The pig-herd [19] (The River II expansion) only affects field scoring for farmers. Barns do not score additional points from the pig-herd.
 • The Festival The barn can be removed by a Festival tile, before the end of the game. (12/2014)
Scoring summary

Scoring fields with a barn

SCORING DURING THE GAME

1. Scoring a field when placing a barn

If farmer majority

 • 3 points per completed city adjacent to field
 • 4 points per castle adjacent to field
 • (+1) point per castle or completed city with pig (then return pig to owner's supply)
 • (+1) point per castle or completed city with pig-herd tile [19]
 • (x2) if besieged city

2. Scoring a connected field

If farmer majority

 • 1 point per completed city adjacent to field
 • 2 points per castle adjacent to field
 • (+1) point per castle or completed city with pig (then return pig to owner's supply)
 • (+1) point per castle or completed city with pig-herd tile
 • (x2) if besieged city
SCORING AFTER THE GAME

Scoring the barn

 • 4 point per completed city adjacent to field
 • 5 points per castle adjacent to field
 • (+0) points per castle or completed city with pig-herd tile (the pig-herd has no effect on barns)
 • (x2) if besieged city

Mayor and Wagon

 • Exp. 3 - The Princess and the Dragon:
  • Both figures may be placed using the magic portal. They may only be placed in features in which they may normally be placed.
  • Both figures may be eaten by the dragon.
  • Both figures may be seduced by a princess.
 • Exp. 4 - The Tower:
  • Both figures may be captured by the tower.
  • Both figures may not be placed on a tower.
 • Exp. 6 - Count, King and Robber: Both figures may be placed in the city of Carcassonne with the following exceptions:
  • The mayor may only be placed in the castle quarter.
  • The wagon may be placed anywhere but in the market.
 • Exp. 8 - Bridges, Castles and Bazaars
  • Both figures may occupy a castle. However, the mayor (now the lord of this castle) cannot score points for that castle, as that castle does not have any coats of arms.
  • A wagon placed in castle can move to valid feature in the castle fief after scoring.

 Icon Open Book.png Question: Can a wagon placed in a castle move to a neighboring unoccupied feature after scoring?

Answer: Yes, the wagon can move to a neighboring unoccupied feature after scoring. (2/2021)

 • The Flier (Flying Machines)
  • The mayor can be a flier. However, the mayor can only land on an unfinished city. If an unfinished city is not available on the tile where the mayor lands, the mayor returns to the player’s supply. (2/2013)
 • Besiegers - Cathars - Siege Both figures, if placed in a besieged city, can escape via a monastery or any equivalent feature, such as an abbey (although it would be quite amusing if the mayor stayed, like a captain going down with the ship.)

New tiles

 • Exp. 6 - Count, King and Robber: The length of a road with the roundabout tile (e.g. for the purposes of the Robber tile) is the total number of tiles in the road, not simply the longest distance between two ends. The road has three ends which have to be closed, but the result is that it's likely to be bigger.
 • The Tunnel: The road with a tunnel does indeed count as being "broken" if one is using The Tunnel expansion, in which case the tile contains two as yet unconnected tunnel openings.

Domácí pravidla  

 • The wagon can move to the next complete, or uncontested and incomplete, feature. This lets it roll across the board to uncontested features. (Thanks to viberunner)
 • The mayor cannot be captured by the tower. (Thanks to viberunner)
 • The wagon cannot be eaten by the dragon or captured by the tower. (Thanks to viberunner)
 • The mayor is laid flat in the same way as farmers so that you can tell at a glance which cities contain mayors. (Thanks to Joff)
 • The pig-herd [19] tile can score an extra point per city when there is a barn on the farm.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 12

Abbey And Mayor C2 Tile B.jpg 1x
 
Abbey And Mayor C2 Tile C.jpg 1x
 
Abbey And Mayor C2 Tile D.jpg 1x
(W)
Abbey And Mayor C2 Tile E.jpg 1x
 
Abbey And Mayor C2 Tile F.jpg 1x
(C)
Abbey And Mayor C2 Tile G.jpg 1x
 
Abbey And Mayor C2 Tile H.jpg 1x
(G)
Abbey And Mayor C2 Tile I.jpg 1x
 
Abbey And Mayor C2 Tile J.jpg 1x
 
Abbey And Mayor C2 Tile K.jpg 1x
(H)
Abbey And Mayor C2 Tile L.jpg 1x
 
Abbey And Mayor C2 Tile M.jpg 1x
(F)

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
B | farma
Feature Cows C2.png
K | kravín
Feature WaterTower C2.png
T | vodárenská věž
Feature Highwayman C2.png
W | loupežník

Celkem kartiček opatství: 6

Abbey And Mayor C2 Tile A.jpg 6x


Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon World Black.png Pokud hrajete s minirozšířením Tunel z první edice, počítá se cesta s tunelem jako přerušená. Další podrobnosti viz Ostatní rozšíření.
 2. Icon Open Book.png Pro získání bodů za tuto cestu je třeba dokončit všechny konce viz Ostatní rozšíření. Najdete tam také podrobnosti o interakci s kartičkou loupeživý rytíř Král, hrabě a řeka.
 3. Icon Open Book.png Oficiální objasnění: Starosta a vůz jsou družiníci, podléhají obvyklým pravidlům umístění a ovlivňují převahu. Statek je zvláštní speciální figurka, nikoli družiník.
 4. Icon Double Arrow Black.png Tento odstavec není součástí pravidel HiG, byl ale přidán z důvodu že se nachází v pravidlech Mindoku. Dále byl tento odstavec upraven protože se od první edice pravidla změnily.

   Icon Open Book.png Otázka: Pravidla v Big Box 2 a Big Box 3 obsahují dodatečná pravidla týkající se zbývajících opatství na konci hry:
  „Hra končí až v okamžiku, kdy je přiložena poslední kartička a zároveň žádný z hráčů už nemůže nebo nechce přiložit ani své případně dosud zbylé opatství.“
  Platí toto dodatečné kolo s kartičkami opatství?

  Odpověď: Ne, toto dodatečné pravidlo již neplatí. (2/2021)

  Toto pravidlo nebylo součástí původních pravidel, bylo přidáno do Big Box 2 (a bylo ponecháno v Big Box 3) od HiG a RGG a bylo vlastně v rozporu s dřívějším objasněním (které uvádělo, že jakmile je přiložena poslední kartička krajiny, nelze již kartičku opatství přiložit). Toto pravidlo není zahrnuto v pravidlech nové edice HiG ani ZMG.
  Jen na okraj, když bylo opatství v první edici hráno tímto způsobem, mohl být do opatství umístěn družiník podle běžných pravidel. Pokud bylo opatství zcela obklopeno a tedy okamžitě ukončeno, bylo hodnoceno jako v normálním tahu. Poté došlo k závěrečnému vyhodnocení. (5/2013)

 5. Icon Open Book.png Když je přiložena kartička opatství, nemůže být družiník umístěn vedle opatství (například jako rytíř), protože opatství pokrývá celou kartičku (okolí není městem). Družiník na této kartičce je tedy mnich.
 6. Icon World Black.png Opatství mohou uzavřít města a cesty, ale nejsou součástí samotného území. Mějte to na paměti při hodnocení měst dokončených opatstvími a také při hodnocení luk.
  Například: Předpokládejme že přiložením kartičky opatství je uzavřeno město a sousední louka, které má pouze společnou hranici s kartičkou opatství. V tomto případě louka nezíská za toto město žádné body, protože s ním není v přímém kontaktu.
 7. Icon World Black.png Všimněte si, že starosta patří také mezi družiníky. Původní anglická pravidla používají slovo „družiník“, což znamená „normální družiník“, pravidla jakoby uvažují, že rozšíření se hraje pouze se základní hrou. Tato věta byla proto v angličtině odpovídajícím způsobem aktualizována.
 8. Icon Open Book.png Jakýkoli družiník (včetně starosty) umístěný ve městě, je považován za rytíře.
 9. Icon World Black.png Tato věta byla v anglické verzi aktualizována. Původní znění může vést k výkladu, že starosta umístěný ve městě není rytíř: "A mayor may only be placed in a city containing no knights or mayors."
 10. Icon Open Book.png Starostu nelze umístit do města, které je obsazeno vozem. Obě tyto figurky jsou družiníci (podle definice v pravidlech), takže město je považováno za obsazené vozem.
 11. Icon World Black.png Kromě velkého družiníka a starosty mají všichni ostatní družiníci, kteří zde nejsou zmíněni, sílu 1, stejnou jako normální družiník: vůz, ředitel (Cirkus), a fantom (Družina).
 12. Icon Open Book.png Statek není družiník.
 13. Icon World Black.png Louky se statky lze spojit a vytvořit tak louku s více než jedním statkem.
 14. Icon Open Book.png Statek však lze odstranit pomocí kartičky s oslavou. Další podrobnosti najdete v Other expansions.
 15. Icon Open Book.png Slovo "hned" zde znamená, že sedláci jsou vyhodnoceni a poté odstraněni během běžné fáze započítávání bodů tohoto tahu (oproti pravidlu základní hry, že zůstávají na louce až do konce hry). Umístění statku nezastaví hru pro samostatnou fázi vyhodnocení sedláků. Před vyhodnocením sedláků standardně proběhnou všechny část tahu "přesun dřeva". (10/2012)
 16. Icon World Black.png Všimněte si, že vůz je také družiník. V pravidlech se používá slovo „družiník“, ale ve významu „normální družiník“, jako by se uvažovalo o tom, že se rozšíření hraje pouze se základní hrou.
 17. 17.0 17.1 17.2 Icon World Black.png Tento seznam území by měl být rozšířen tak, aby zahrnoval všechny dostupná území, které lze vozem obsadit, s výjimkou luk a zahrad (platí pouze pro opata):
  • Cesta
  • Město
  • Náboženské stavby:
   • Klášter
   • Opatství
   • Svatyně
   • Německý klášter (umístěný jako mnich nebo opat)
   • Bolandsko-belgický klášter (umístěný jako mnich nebo opat)
   • Japonská budova (umístěný jako mnich nebo opat)
   • Darmstadský kostel
  • Chaloupka Baby Yagy
  • Německý hrad
  • Německá katedrála
 18. Icon Double Arrow Black.png Pravidla pro vůz v Opatství a starosta (první edice) se liší v následujících aspektech: Přilehlost: Vůz se mohl přesunout pouze k neobsazenému, neúplnému území spojenému cestou nebo sdílejícímu povrch/okraj/stěnu:
   • Povolené případy přesunu:
    • Cesta k cestě přes křižovatku
    • Cesta k jakémukoli nárokovatelnému území a naopak: město (přes bránu), klášter (nebo ekvivalentní prvek, jako je opatství) atd.
    • Město k přilehlému opatství a naopak
    • Město ke klášteru uvnitř a naopak
   • Nepovolené případy přesunu:
    • Dvě města s dotýkajícími se hradbami nebo hroty na stejných nebo různých kartičkách.
    • Dvě města spojená „krátkými cestami“, na které nelze umístit družiníka.
    • Dvě města, která se kříží mosty, ale nejsou spojena cestou.
    • Dvě cesty oddělené územím (jakékoli území na kartičce, které může družiník obsadit nebo které spouští nějakou akci).
    • Cesta dotýkající se městské zdi bez brány.
    • Cesta procházející městem přes tunel nebo procházející přes most.
  1. Umístění: vůz může být umístěn na libovolnou kartičku vybraného neobsazeného, neúplného území.
  Několik příkladů ilustrujících změnu pravidel můžete najít zde.
 19. 19.0 19.1 19.2 Icon World Black.png The English rules called this feature "pigsty." We use pig-herd for consistency with Carcassonne I and also in order to avoid the confusion with the pigsty feature introduced in Carcassonne II, scored by some expansions such as The Markets of Leipzig or The Tollkeepers.
  Pig-herd in River II
  Pigsty feature