Družina (První edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Phantom (1st edition) and the translation is 100% complete.
Other languages:


Krabička rozšíření

Úvod

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

Po celé zemi kolem Carcassonne se objevují záhadní fantomové a pomáhají sedlákům, lupičům i rytířům v obsazování území.

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál

 • 6 figurek fantomů v šesti barvách
Figure Phantoms C1.png

Pravidla

Příprava hry  

Každý hráč dostane ke svým figurkám do zásoby jednoho fantoma ve své barvě - fialový fantom patří v první edici šedému hráči nebo růžovému hráči v nové edici.

Přiložení kartičky  

S tímto rozšířením nejsou dodávány žádné kartičky.

Umístění figurky  

Po přiložení kartičky může hráč umístit fantoma jako druhého družiníka v pořadí (na druhé území). [1] Smí tedy v tomto tahu nasadit dvě figurky do různých území na téže kartičce. Pokud hráč získá fantoma zpět do své zásoby, může jej v dalším tahu znovu použít.

Fantom může být umístěn také samostatně a hraje se s ním stejně jako se základním družiníkem.

Započítání bodů  

Je-li dokončeno území ve kterém se nachází fantom, hodnotí se stejným způsobem jako se základním družiníkem.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry se fantom, hodnotí stejným způsobem jako základní družiník.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

 Icon Open Book.png Otázka: Musí být fantom umístěn pouze jako druhý za základním družiníkem? Může být také umístěn vedle speciálního družiníka?

Odpověď: Fantom může být umístěn jako druhá figurka také po umístění stavitele, prasátka nebo po pohybu víly či umístění dílku věže během fáze tahu „Umístění figurky“.

 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé (První edice) / Kupci a stavitelé (Druhá edice):
  • Icon Open Book.png V právě probíhajícím tahu nelze umístit fantoma a poté na stejnou kartičku umístit stavitele nebo selátko. Stavitel (nebo selátko) musí být umístěn jako druhý v pořadí (tzn. umístěn za družiníkem), ale fantom je vždy poslední figurka umístěná při tahu hráče. Pokud je fantom umístěn jako první, nelze další figurku již umístit. Pokud je tedy na kartičku umístěn (jako první družiník) fantom, může být stavitel umístěn nejdříve až v příštím tahu.
  • Icon Open Book.png Fantoma lze umístit jako druhou figurku po umístění stavitele nebo selátka.
 • Rozšíření 3 - Princezna a drak (První edice) / Princezna a drak (Druhá edice):
  • Icon Open Book.png Pokud byla umístěna nebo přesunuta víla může být stále v tomto tahu umístěn fantom. (12/2014)
  • Icon Open Book.png Přiložení kartičky s princeznou a odstranění rytíře z města. Tato akce není brána jako „umístění prvního družiníka“ (po kterém by následovalo umístění fantoma např. do nyní uvolněného města). Podle pravidel pro princeznu: „Pokud jste nějakou figurku rytíře z herního plánu odstranili, nesmíte na tuto kartičku žádnou svou figurku umístit.“
  • Icon Open Book.png

Fantom může použít tajnou chodbu. Pokud však tajnou chodbu použil před fantomem jiný družiník, nemůže v takovém případě již fantom tajnou chodbu použít. Tajnou chodbu lze v dané akci použít pouze jednou.(1/2013)

  • Icon World Black.png Družiníka a fantoma lze umístit na různé kartičky, pokud jeden z nich použil tajnou chodbu.

 Icon Open Book.png Otázka: Když hráč přiloží kartičku s tajnou chodbou, může být první družiník umístěn na samotnou kartičku a fantom projít tajnou chodbou (nebo naopak)? Jinými slovy, lze figury nasadit na 2 různá území (jednu na tajnou chodbu a druhou na jiné území právě přiložené kartičky) tak aby skončili na různých kartičkách?

Odpověď: Ano. Máte dvě samostatné fáze "umístění figurky" které jsou na sobě nezávislé. V obou případech s družiníkem můžete dělat, co umožňují pravidla daného družiníka. Samozřejmě můžete také zvolit jiný cíl nebo akci.

 • Rozšíření 4 - Věž (První edice) / Věž (Druhá edice):
  • Icon Open Book.png Pokud hráč umístí dílek věže může následně také umístit fantoma.
  • Icon Open Book.png Pokud je na právě přiloženou kartičku umístěn družiník, lze následně na vrchol kterékoli věže umístit také fantoma. (11/2013)
  • Icon Open Book.png Pokud je družiník umístěn na vrchol věže, může být fantom, podle běžných pravidel, umístěn na právě přiloženou kartičku.
 • Rozšíření 10 - Cirkus (Druhá edice):
  • Icon Open Book.png I přesto že fantom je považován za normálního družiníka, jedná se přesto o figurku s jinou funkcí. Pravidla přesně stanovují, že jako artistu nelze použít žádného jiného družiníka - bez výjimky. (6/2021)
 • Kolo osudu (První edice):
  • Icon Open Book.png Pokud hráč na právě přiloženou kartičku umístí některého družiníka, [b]může[/b] následně také umístit fantoma do oblastí na kolo osudu. (11/2013)

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Icon Open Book.png Umístění fantoma probíhá stejným způsobem jako se základním družiníkem. Může být umístěn pouze na neobsazené území.