Bruggen, Burchten en Bazaars

From WikiCarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Bridges, Castles and Bazaars and the translation is 67% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎français • ‎română


Box BCB C2 999.png

Algemene informatie en opmerkingen

Markering

Expansion symbol (oorspronkelijk Brücken, Burgen und Basare) werd in 2017 in de Nieuwe Edititie uitgegeven door Hans im Glück. Het is een update van de eerste editie die werd uitgegeven in 2010.

Dit is de achtste grote uitbreiding voor Carcassonne en introduceert enkele nieuwe aspecten in het spel. Rondtrekkende handelaren die in het land aankome organiseren bazaars, waarbij handjeklap tot een kunst wordt verheven. Tegelijkertijd breiden ingenieurs het wegennet uit met moderne bruggen en worden er overal kleine burchten gebouwd om de regio te verdedigen.

De nieuwe items zijn:

 • Bruggen
 • Burchten
 • Bazaars

Een Carcassonne-uitbreiding kan niet met recht een uitbreiding op het basisspel zijn als er geen nieuwe tegels bij zitten en dus vind je in de doos 12 tegels met stadsdelen, wegdelen en kloosters in nieuwe combinaties plus op sommige tegels de bazaars waarmee een nog mooier speelveld gemaakt kan worden.

Speelmateriaal

 • 12 nieuwe landtegels waarvan 8 met een bazaar
Bazaar-afbeelding
 • 12 burchtfiches
Burchtfiche
 • 12 houten bruggen
Houten brug

Spelregels

Voorbereiding

Schud de nieuwe landtegels door de andere landtegels en maak zoals gebruikelijk gedekte stapels op tafel zodat alle spelers er gemakkelijk bij kunnen.

Verdeel nu de bruggen en burchten onder de spelers:

 • Bij 2, 3 of 4 spelers krijgt iedere speler 3 bruggen en 3 burchten.
 • Bij 5 of 6 players, krijgt iedere speler 2 bruggen en 2 burchten.

De twaalf nieuwe landtegels dienen door die van het basisspel geschud te worden. Tijdens he spel worden ze volgens de normale spelregels getrokken en aangelegd.

Bruggen

Bridges Castles Bazaars C2 Feature Bridge.png


1. Landtegel leggen

Net als in het basisspel moet je landtegels zo aanleggen dat de zijden overeenkomen met de tegels die al op he speelveld liggen. Na het leggen van een landtegel mag [1] je een brug bouwen. Een brug geldt als een weg en verbindt wegen over projecten of meeples op die tegel. [2]

Voorbeeld 1: Een brug bouwen

Je mag de brug op de aangelegde tegel bouwen, of op een tegel die aan de zojuist gelegde tegel grenst. Beide brugpilaren moeten op weiden worden gezet en kan horizontaal of vertikaal op de tegel staan (diagonaal over de tegel mag niet). Eenmaal gebouwd, blijft de brug tot het einde van het spel staan.

Je mag een tegel zo leggen dat een weg in een weide eindigt, maar dan moet je in dezelfde beurt een brug bouwen die de weg verlengt. Je mag meer dan één brug achter elkaar gebruiken in dezelfde weg, maar op elke tegel kan maar één brug worden gebouwd. [3] Bruggen mogen gebouwd worden op tegels waar al meeples op staan.


Voorbeeld 2 - Brug op de aangelegde tegel bouwen: Rood legt een tegel om de stad uit te breiden. Omdat er geen weg op de aangelegde tegel staat, verlengt rood de weg met een brug.
Voorbeeld 3 - Brug op een aan de gelegde tegel grenzende tegel bouwen: Rood legt een tegel aan en bouwt een brug op de naastgelegen tegel om de weg te verlengen.
Voorbeeld 4: Op deze tegel kun je geen brug bouwen omdat niet beide brugpilaren op een weide komen te staan.
Voorbeeld 5: Twee bruggen op rij, waarvan één een klooster met een monnik overspant.

2. Een meeple zetten

Na het leggen van een tegel mag je, zoals gebruikelijk, een meeple op de tegel zetten. Als je een brug op de aangelegde tegel hebt gebouwd, mag je je meeple (of een ander speelstuk) ook op de brug zetten, als was het een weg.

3. Puntentelling afhandelen

Bruggen worden op dezelfde manier geteld als tegels met een weg. [4]

Bruggen scheiden geen steden of weiden.

Voorbeeld 6: Rood bouwt de weg af en krijgt er 6 punten voor.

Burchten

Token Castle C2.png


3. Een kleine stad afbouwen en een burcht bouwen

Als je een tegel legt waarmee je een kleine stad (een stad die uit slechts twee halfronde delen bestaat [5] [6]) afbouwt, en die stad door een van je meeples bezet is, mag je kiezen of je de stad op de gebruikelijke manier telt en 4 puntent krijgt, of er een burcht op bouwt. [7]

Als je een burcht bouwt, leg dan één van je burchtfiches uit je voorraad op de zojuist afgebouwde kleine stad. [8]

Eenmaal gebouwd, blijft het burchtfiche daar tot het einde van het spel liggen. [9]

A castle with a meeple is not yet completed. [10] [11]

When placing a castle, it does not matter whether your meeple is already on the first half of the small city before the castle is placed, or whether you place the meeple on the second half of the small city you just completed. [10]

Voorbeeld 1: Je legt een tegel om de kleine stad af te bouwen. In plaats van 4 punten te krijgen, bouw je een burcht en zet er een meeple op.

3. Punten voor een burcht ontvangen

Het bouwen van een burcht levert je geen punten op. In plaats daarvan krijg je punten als in een latere beurt een aangrenzend project wordt afgebouwd. [12] [13] [14] Een project bevindt zich in de directe omgeving van de burcht als het op één van de twee tegels ligt waarop de burcht ligt, op de twee tegels rechts ervan of de twee tegels links ervan.

Het is voldoende als tenminste een deel van een afgebouwd project op een aangrenzende tegel ligt om er punten voor te krijgen. Zowel jij als de speler die normaalgesproken punten krijgt voor dat project krijgt de volle punten. [15] Nadat je punten hebt gekregen voor het aangrenzende project, neem je je meeple terug in je voorraad. Het burchtfiche blijft liggen tot het einde van het spel.

Voorbeeld 2: De landtegels 1 tot en met 6 grenzen aan jouw burcht. Je kunt punten krijgen als één van de volgnede projecten wordt afgebouwd:
 • Het klooster op 1
 • De weg naar 1
 • De stad op tegel 3 boven
 • De stad op tegel 6 rechts
(De kleine stad op tegel 3 en 6 was al afgebouwd voordat de burcht werd gebouwd, daardoor kan deze stad geen punten meer opleveren voor de burcht.)

Onderstaande regels zijn van toepassing op burchten:

 • Je krijgt punten voor het eerste project dat wordt afgebouwd en zich in de directe omgeving bevindt. Je mag niet van de punten afzien om je meeple te laten staan voor een later project.
 • Ook al staat er geen meeple op het eerste project dat wordt afgebouwd, je krijgt toch de punten als het in de directe omgeving van jouw burcht ligt. [16]
 • Als je de eigenaar bent van zowel de burcht als het eerstvolgende project in de directe omgeving, dan krijg je de punten tweemaal (voor het project én voor de burcht).
 • Een klooster bevindt zich alleen in de directe omgeving als de tegel met het klooster op een van de zes omringende tegels te zien is.
 • Als er door het leggen van een tegel meerdere projecten die in de directe omgeving van jouw burcht liggen tegelijk worden afgebouwd, mag jij beslissen voor welk project je punten krijgt. Een burcht kan maar voor één enkel project punten krijgen. [17]
 • Er kunnen twee of meer onafgebouwde burchten naast elkaar liggen. Als één ervan punten krijgt, geldt die als afgebouwd project voor de naastgelegen burchten. Elk van de eigenaren van deze burchten krijgt dus hetzelfde aantal punten. [18] [19]
 • Burchten scheiden weiden, net als wegen of steden.
Voorbeeld 3: Blauw bouwt de stad af en krijgt 16 punten. Omdat een deel van de stad in de directe omgeving van jouw burcht ligt en het het eerste project is dat in de directe omgeving is afgebouwd, krijg jij ook 16 punten.
Eindtelling

At the end of the game, remove all the meeples still standing in a castle in the playing area before the final scoring. Nobody gets more points for them. [20]

Een onafgebouwde burcht levert aan het einde van het spel geen punten meer op. Een burcht aan een weide levert voor de telling van boeren 4 (in plaats van 3) punten op.

Bazaars

Feature Bazaar C2.png


Trek je een tegel met een bazaar, volg dan de volgende stappen: 1. Landtegel leggen, 2. Een meeple zetten, 3. Puntentelling afhandelen, net als normaal. Je mag geen meeple op de bazaar zetten. [21]

4. Er wordt een bazaar georganiseerd

Nadat je een tegel met een bazaar hebt gelegd en je beurt hebt afgerond, moet j een 4. bazaar organiseren. Als er minder tegels beschikbaar zijn dan spelers sla je deze stap over.

Trek net zoveel landtegels als er spelers meedoen en leg deze open op tafel. De speler links van je kiest één van deze landtegels en doet er een openingsbod op. Met de klok mee mogen de overige spelers om beurten een hoger bod doen of passen, totdat alle spelers in de gelegenheid zijn geweest om te bieden of te passen. Vervolgens moet de speler die de tegel uitgekozen heeft:

 • De tegel van de hoogste bieder kopen door die speler het geboden aantal punten te geven, OF
 • De tegel verkopen aan de hoogste bieder, je ontvangt van hem het geboden aantal punten (hoogste bod).

Dit wordt zo op het scorespoor verwerkt dat de punten van de koper worden verminderd en die van de verkoper worden verhoogd met het aantal punten van het hoogste bod. De koper krijgt de tegel die geveild werd. Als de speler die de tegel had uitgekozen de enige bieder is, betaalt hij het aantal punten wat hij geboden had zonder dat een andere speler deze krijgt.

Het is toegestaan meer punten te bieden dat je hebt en spelers kunnen minder dan 0 punten hebben als gevolg van het bieden op landtegels.

Een speler die tijdens de bazaar veiling een tegel gekocht heeft, mag niet meer meebieden. Van de overgebleven spelers kiest de eerstvolgende speler met de klok mee vanaf de laatste koper welke tegel er nu geveild gaat worden en begint er een nieuwe veiling. Dit gaat zo door tot er nog één tegel over is. De speler die nog geen tegel heeft mag die gratis hebben. Te beginnen met de eerste koper, voert iedere speler met zijn aangeschafte tegel een gewone beurt uit: 1. Landtegel leggen, 2. Een meeple zetten (indien gewenst) en 3. Puntentelling afhandelen. [22]

Now all players have one purchased tile. Starting in clockwise order with the player on the left of the active player, [23] [24] all players play their purchased tile as in a normal turn with phases 1. Placing a tile, 2. Placing a meeple (if he or she wishes), and 3. Scoring a feature. Of course, nobody draws a tile in this "bazaar" round. [25]

Voorbeeld met 3 spelers:
Jij trekt een tegel met bazaar en legt die zoals gebruikelijk aan. Na jouw beurt trek je 3 tegels voor de veiling.
 1. Blauw kiest één van de tegels en biedt 2 punten. Zwart past, jij biedt 3 punten. Omdat jij de hoogste bieder bent en blauw toch de tegel wil hebben, koopt hij of zij die van jou door 3 punten achteruit te gaan, terwijl jij er 3 bij krijgt.
 2. Zwart kiest de volgende tegel en biedt 2 punten. Jij biedt 3 punten. Zwart besluit om de tegel aan jou te verkopen. Jij verliest 3 punten en zwart krijgt er 3 punten bij.
 3. Er is nu nog maar één tegel over, die zwart kosteloos ontvangt. Te beginnen met blauw voert iedere speler met de de aangeschafte tegel een gewone beurt uit.

Als de bazaar is afgerond, gaat het spel op de gebruikelijke manier verder met de speler links van jou.

Wordt er bij een bazaar een tegel getrokken waar ook een bazaar op staat, dan veroorzaakt het leggen hiervan niet nog een bazaar. [26]

Bazaarvariant zonder bieden: Als je een bazaar hebt gelegd, trek je zoveel landtegels als er spelers meedoen en legt deze open op tafel. Iedere speler kiest één van de open tegels en voert er onmiddellijk een normale beurt mee uit, te beginnen met de speler links van jou. Daarna gaat het spel zoals gebruikelijk verder.

Andere uitbreidingen

Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over combinaties met andere Carcassone-uitbreidingen.

Bruggen

 • Scoring bonuses and actions affecting locally printed roads on a tile by proximity (the feature must be on the road) or connectivity (the feature must be connected to the road) will not affect bridges passing over the tile automatically:
 • Uitbr. 1 - Kathedralen en Herbergen: Een herberg op een tegel heeft geen gevolgen voor een brug die op die tegel staat. De herberg heeft alleen gevolgen voor afgedrukte wegdelen ernaast. De brug kan echter, net als elk ander afgedrukt wegdeel, wel profijt hebben van een herberg als ze onderdeel zijn van dezelfde weg.
 • Uitbr. 4 - De Toren: Een toren en een berug kunnen op dezelfde tegel staan. Verschuif zonodig de toren om ruimte te maken voor de brug.
 • Uitbr. 10 - Het Circus:
  • Een brug mag over een tenttegel gebouwd worden (met of zonder circustent).
  • Je mag geen artiest op een artiestentegel zetten waar een brug op gebouwd is.
 • Kleine Gebouwen: Een klein gebouw op een tegel heeft gevolgen voor een brug die op die tegel gebouwd is.
 • De Wachttorens: Tegels met een brug tellen mee voor de puntentelling van een wachttoren voor aangrenzende tegels met wegdelen.

Burchten

 • Bij de puntentelling van een burcht, krijg je ook bonuspunten voor deze projecten (zie volledige details hieronder, inclusief andere projecten):
The following table details the feature scoring modifiers and bonuses applicable to a feature when scored. The resulting points will be scored by the owner of the castle unless the castle lord is a mayor:
Legend:
Value Yes N/A
Symbol
Features triggering a castle scoring
Scoring Modifiers Road City Monastic building (1) Another castle Garden Baba Yaga's hut German castle German cathedral
Inn
Cathedral
Vineyard
Mage / Witch
Labyrinth
German castle
Bathhouse
Cathars / Siege / Besiegers
Little building
German cathedral
Darmstadtium
Scoring tiles

Notes:

 1. Monastic building represents any of the following features: monastery, abbey, shrine, German monastery, Dutch & Belgian monastery, Japanese building, Darmstadt church.


 • Special case: small cities and castles with multiple meeples
  • Icon World Black.png Small cities are normally occupied by one single meeple from one player. However, several meeples (from one or more players) may occupy the same small city if playing with Mini #1 - The Flier (Flying Machines). In this case, if only one player has the majority in the feature, that player will be the one either scoring it or converting the small city into a castle only occupied by the meeple(s) of the player with the majority.
Additionally, some special situations may arise when meeples from different players share the majority in the same small city, since each player may decide differently. So, we may encounter the following scenarios:
 • All the players with the majority decide to score the small city: The city will be scored as usual taking into account the majority in the feature.
 • All the players with the majority decide to convert the small city into a castle: The resulting castle will have several occupiers (the meeples from the players sharing the majority in the small city). If the castle is completed eventually, all the players sharing the castle will score points for it.
 • Some of the players sharing the majority decide to score the small city and the rest choose to convert it into a castle: The players scoring the city will apply the majority without taking into consideration those meeples from players who decided to convert the small city into a castle. After scoring, the meeples involved will be returned to their owners. The castle will be created only with the meeples of the players who decided to convert the small city. If the castle is completed eventually, all the players sharing the castle will score points for it.
Additional notes:
 • Deploying meeples from the city of Carcassonne: If playing with the Count of Carcassonne (Exp. 6 - Count, King & Robber), players will be allowed to deploy meeples from the city of Carcassonne to the small city only if at least one player is scoring it. All these additional meeples will participate in the scoring only. They cannot be deployed to the small city to later occupy the resulting castle if any player decided to convert it instead of scoring the small city.
 • Castle tokens: Each player who chose to convert the small city into a castle will have to place a castle token from their supply on top of the small city. No player can keep their castle token for a later use because other player was placing theirs. As an alternative, instead of stacking the castle tokens, you may place only one of them and remove the rest from the game.
  This means that a player without any castle tokens in their supply cannot decide to convert a shared small city into a castle. In this case, the player can only score the small city.
 • Uitbr. 4 - De Toren: Een toren kan geen meeple op een burcht gevangennemen.
 • Uitbr. 5 - Burgemeesters en Abdijen: Een burcht geeft voor een herenboerderij en voor boeren die door eeen herenboerderij worden geteld 1 punt meer dan een afgebouwde stad.
 • Uitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten:
  • Koning en Roofridder: Een burcht geldt voor de Koning niet als afgebouwde stad.
  • De Graaf van Carcassonne: Meeples uit de Stad Carcassonne mogen niet naar een burcht verplaatst worden.
  • De Rivier II: De kudde varkens levert een punt extra op voor burchten in de weide.
 • Uitbr. 10 - Het Circus:
  • Bij een circustelling krijgt een meeple op een burcht ook punten als een deel van de burcht in de directe omgeving van het circus ligt.
  • Een artiestenpiramide geldt niet als afgebouwd project en levert dus geen punten op voor een burcht.
 • Het Rad van Fortuin: Burchten tellen wel mee voor de telling van het segment Hongersnood van het Rad van Fortuin aangezien dit in feite een boerentelling is.
 • Mini #5 - Tovenaar en Heks: De tovenaar en de heks mogen niet op een burcht gezet worden aangezien het geen stad meer is. Dit impliceert ook dat als één van deze speelstukken op een kleine stad staat waarop een burcht wordt gebouwd, ze verwijderd dienen te worden.
 • Kloosters in Duitsland (nieuwe editie) / Japanse Gebouwen of Kloosters in Duitsland (1e editie) / Kloosters in Nederland en Belgë:
  • Omdat een abt pas aan het einde van het spel punten krijgt en dit klooster nooit als afgebouwd wordt beschouwd, levert een klooster met een abt nooit punten op voor een meeple op een burcht. (5/2014)
  • Deze bijzondere kloosters kunnen alleen afgebouwd worden als ze onbezet zijn of als er tenminste één monnik op staat (ongeacht of er andere meeples als abt op hetzelfde project staan). Een bijzonder klooster wordt als niet afgebouwd beschouwd als het volledig omringd is door tegels en alleen wordt bezet door meeples die als abt zijn gezet.
 • Belegeraars -Katharen - Beleg: Op een belegerde stad (of een stad onder aanval van Katharen) mag een burcht gebouwd worden en geldt dan als normale burcht. Na het bouwen van de burcht wordt het beleg of de Kathaarse aanval genegeerd.
 • De Pest: Meeples in burchten zijn veilig voor de pest aangezien die rechtstreeks effect heeft op de tegel en burchten niet op een specifieke tegel liggen.

Bazaars

Als je een bazaartegel legt en daarmee een weg of stad met je bouwmeester erop uitbreidt [28] [29], maak je eerst de bazaarronde af en begint daarna pas aan je extra beurt.

 Icon Open Book.png Question: Wat is de speelvolgorde als de bazaartegel een project met een bouwmeester erop uitbreidt?

Answer:
Bridges Castles Bazaars C2 Bazaar QA.png

Als je een bazaartegel trekt en een bouwmeester-beurt mag doen, trek dan eerst het aantal tegels dat nodig is voor de bazaar en houd de veiling. Er start nu een speciale ronden met bijzondere eigenschappen - elke speler heeft een open en bekende tegel in plaats van een gedekte onbekende tegel, en je mag je abdij niet als eerste tegel leggen. Als je je geveilde tegel hebt aangelegd en daardoor een bouwmeester-beurt krijgt, mag je kiezen of je je abdij legt of een nieuwe onbekende tegel trekt. Als een speler [tijdens zijn of haar bouwmeester-beurt] een nieuwe bazaartegel trekt, wordt die genegeerd totdat de laatste speler die een geveilde tegel heeft zijn beurt heeft afgemaakt (inclusief een eventuele bouwmeester-beurt). Eventuele uitstaande uitgestelde bazaars worden nu op volgorde georganiseerd. Nadat alle bazaarrondes klaar zijn, voer je je bouwmeester-beurt uit.

Met andere woorden:

 • Trek een bazaar en voer het eerste deel van je dubbele beurt uit.
 • ** // Start uitstaande bazaars // **
 • Trek de tegels (gedekt)
 • Draai de tegels open en houd de veiling
 • ( Start uitstel nieuwe bazaars )
  • Eerste speler met geveilde tegel (als dit een bazaartegel is, wordt geen bazaar veroorzaakt)
  • Bouwmeester-beurt van de eerste speler, indien van toepassing
  • Volgende speler met geveilde tegel (als dit een bazaartegel is, wordt geen bazaar veroorzaakt)
  • Bouwmeester-beurt van de volgende speler, indien van toepassing
  • ...
  • Laatste speler met geveilde tegel (als dit een bazaartegel is, wordt geen bazaar veroorzaakt)
  • Bouwmeester-beurt van de laatste speler, indien van toepassing
 • Speler die een nieuwe bazaartegel getrokken en gelegd heeft in zijn of haar bouwmeester-beurt (uitstaande uitgestelde bazaar)
 • ** Terug naar // Start uitstaande bazaars // totdat er geen uitstaande uitgestelde bazaars meer zijn **
 • Voer je bouwmeester-beurt uit (tweede deel van je dubbele beurt)


 • Uitbr. 3 - De Draak, de Fee en de Jonkvrouw: Als je tijdens een bazaarveiling een draaktegel legt, gaat de draai onmiddellijk op jacht voordat de bazaarveiling verdergaat.

Tegelverdeling

Tegels: 12

Bridges Castles Bazaars C2 Tile A.jpg x1     
(B)
Bridges Castles Bazaars C2 Tile B.jpg x1     
 
Bridges Castles Bazaars C2 Tile C.jpg x1 (–)
Herberg
Bridges Castles Bazaars C2 Tile D.jpg x2     
(W;–)
Bridges Castles Bazaars C2 Tile E.jpg x1 (+)
(R)
Bridges Castles Bazaars C2 Tile F.jpg x1     
 
Bridges Castles Bazaars C2 Tile G.jpg x1     
 
Bridges Castles Bazaars C2 Tile H.jpg x1     
 
Bridges Castles Bazaars C2 Tile I.jpg x1 (–)
(T)
Bridges Castles Bazaars C2 Tile J.jpg x1 (+)
Herberg
Bridges Castles Bazaars C2 Tile K.jpg x1     
 

Opmerking: De oorspronkelijke tegelverdeling door HiG in Duitsland had per ongeluk de volgende verschillen: Tegels aangegeven met (–) ontbraken en waren in plaats daarvan vervangen door twee exemplaren aangegeven met (+).

Op sommige tegels staat een kleine illustratie. De letters tussen haakjes geven aan om welke illustratie het gaat:

Feature Garden C2.png
T | Tuin
Feature Farmhouse C2.png
B | Boerderij
Feature WaterTower C2.png
W | Watertoren
Feature Highwayman C2.png
R | Struikrovers

Bovendien staat op twee tegels een extra afbeelding aangegeven in vet, een herberg, die bedoeld is in combinatie met Uitbr. 1 - Kathedralen en Herbergen.


Burchtfiches: 12

Token Castle C2.pngx12

Footnotes

For Icons licensing and explanation please visit Icons page.

 1. Icon Open Book.png Let hier op het gebruik van het woord "mag". Een speler is niet verplicht om een brug op een tegel te bouwen, zelfs niet als dat ertoe leidt dat de tegel weggelegd moet worden. De speler heeft dus de keuze om de brug te bouwen of de tegel weg te doen. (10/2014)
 2. Icon Open Book.png Net als bij gewone wegen moet elke brugpilaar een al bestaand wegdeel (of brug) verlengen of grenzen aan een lege plek. (12/2014)
 3. Icon Open Book.png Er kunnen geen twee bruggen haaks op elkaar op een tegel staan. Volgens de spelregels moeten de brugpilaren op een weide staan, en als je bruggen over elkaar heen zet raakt tenminste é´n pilaar van de bovenste brug de weide niet.
 4. Icon World Black.png Aangezien de brug op dezelfde manier wordt geteld als een afgedrukt wegdeel, levert een afgebouwde weg met op dezelfde tegel zowel een brug als een daarop afgedrukt wegdeel nog steeds maar 1 punt op voor die tegel. (2/2014)
 5. Icon Open Book.png In de spelregels van HiG staat dat alleen een kleine stad die uit "twee halfronde delen" bestaat in aanmerking komt om er een burcht op te bouwen, waarmee bijvoorbeeld driehoekige delen worden uitgesloten. Het burchtfiche moet de kleine stad volledig bedekken om die visueel te vervangen op het speelveld. (7/2010)
  Dit standpunt is bevestigd door Christof Tisch (HiG) op BGG:

  https://boardgamegeek.com/thread/538079/1-question-about-castles

  Icon World Black.png Dit betekent dat de volgende tegels geen deel uit kunnen maken van een kleine stad die omgezet wordt naar een burcht, aangezien er "ruïnes" van de onderliggende stad zichtbaar zouden blijven: delen van stadsburen, stadsbruggen of restanten van stadsdelen:

  Princess And Dragon C2 Tile F.jpg 
  Stadsdeel
  boven
  Bridges Castles Bazaars C2 Tile I.jpg 
  Heksenhoed
  stadsdeel
  Abbey And Mayor C2 Tile E.jpg 
  Bovenste stadsdeel
  met brug
  Abbey And Mayor C2 Tile I.jpg  
  Vierkantachtig
  stadsdeel
  Hills And Sheep C2 Tile K.jpg  
  Driehoekig
  stadsdeel
  Hills And Sheep C2 Tile O.jpg  
  Beide stads-
  delen raken
 6. Icon Double Arrow Black.png De spelregels van ZMG definiëren een kleine stad als "een stad bestaande uit slechts twee tegels". Het gebrek aan beperkingen maakt het mogelijk om kleine steden te vormen met andere tegels dan de standaard halfronde stadsdelen, zoals het stadsdeel in de vorm van een heksenhoed. De enige aanwijzing dat dit niet bedoeld is, zijn de voorbeelden.
 7. Icon Open Book.png Bij het bouwen van een burcht maakt het niet uit of de eerste helft van de stad al door een meeple bezet werd, of dat deze er door de speler die aan de beurt is na het leggen van de tweede helft in zijn beurt op is gezet.
 8. Icon Open Book.png Als je een burcht bouwt op één van deze tegels uit De Toren, dan moet je de toren misschien een beetje opzij schuiven.

  Tower C2 Tile B.jpg 
  Tower C2 Tile M.jpg 
 9. Icon Open Book.png De burcht geldt op dit moment als niet afgebouwd.
 10. 10.0 10.1 Icon Double Arrow Black.png The ZMG rules ommit this sentence.
 11. Icon Open Book.png The castle is considered incomplete at this point.
 12. Icon Double Arrow Black.png In de spelregels van HiG staat dat dat je punten krijgt als projecten in hun leengoed bij een latere beurt afgebouwd worden: "Je krijgt geen punten voor het bouwen van de burcht. Je krijgt punten voor je burcht als een project (klooster, stad of weg) in de directe omgeving van je burcht bij een latere beurt wordt afgebouwd." Dit detail staat niet in de spelregels van ZMG.
 13. Icon World Black.png De verwijzing naar "een latere beurt" moet gelezen worden als bij een latere puntentelling, met andere woorden, je kunt geen burcht bouwen en er meteen punten voor krijgen. Er moet tenminste nog een tegel worden aangelegd voordat je punten kunt krijgen voor je burcht. Met dit in het achterhoofd, zou je bij een dubbele beurt (in feite één beurt met twee delen), een burcht kunnen bouwen in het eerste deel van je beurt en er al meteen bij het tweede deel van de beurt punten voor krijgen. Er staat niets in de spelregels over het negeren van projecten die afgebouwd werden direct na het bouwen van de burcht, alleen over de puntentellingsfase van de ronde waarin de burcht werd gebouwd. Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld:
  1. Je legt een tegel waarmee je een stad met jouw bouwmeester uitbreidt en een kleine stad afbouwt waarop je een burcht bouwt (uiteraard door jou bezet). De bouwmeester geeft je een dubbele beurt.
  2. Tijdens het tweede deel van je dubbele beurt, bouw je een ander project in het leengoed van de burcht af en krijg je punten voor zowel het project als voor de burcht die je in het eerste deel van de beurt gebouwd hebt.
  Een vergelijkbaar geval doet zich voor als je met Mini #2 - Nieuwsberichten speelt:
  1. Je legt een tegel waarmee je zowel een kleine stad die door jou bezet is als een ander project dat van jou is afbouwt. Op de kleine stad bouw je een burcht en je krijgt punten voor het andere project. Na deze puntentelling komt je scorepion op een donker vakje en je ontvangt nieuwsbericht 4.
  2. Je trekt een nieuwe tegel waarmee je een ander project in het leengoed van de burcht, die je eerder deze beurt gebouwd hebt, afbouwt. Hoewel het nieuwsbericht deze zelfde beurt is uitgegaan, ontstaat er een nieuwe puntentelling. Het gevolg is dat je voor zowel het afgebouwde project als de burcht punten krijgt.
 14. Icon Open Book.png Op dit moment wordt de burcht als afgebouwd beschouwd.
 15. Icon World Black.png Dit is na het toepassen van bonus- of strafpunten (zoals bij de Kathedraal of Heks). (4/2014)
 16. Icon World Black.png Merk op dat dit in feite betekent dat er de punten voor alle afgebouwde projecten geteld worden, zelfs als ze onbezet zijn. Gewoonlijk krijgt echter niemand punten voor een onbezet project. (2/2015)
 17. Icon Double Arrow Black.png In de spelregels van ZMG is de betekenis van deze alinea aangepast, daar staat:
  "Als er een tegel wordt gelegd waardoor meerdere projecten die zich in de directe omgeving van jouw burcht bevinden tegelijk worden afgebouwd, beslis jij in welke volgorde de punten ervoor worden geteld. Zoals gebruikelijk, krijg je alleen punten voor het eerste project."
  Deze discrepantie is mogelijk het gevolg van een foutieve vertaling.
 18. Icon World Black.png Een afgebouwde burcht die in het leengoed van een andere burcht ligt veroorzaakt een puntentelling voor die laatste. Als de leengoederen van twee burchten elkaar overlappen, leidt het afbouwen ervan over een weer tot een puntentelling die gezamenlijk plaatsvindt. Dit effect kan ook meer dan twee burchten raken.
  Voorbeeld: De leengoederen van de gele en de rode burcht overlappen elkaar. Het leengoed van de blauwe burcht overlapt die van de rode burcht, maar omgekeerd niet. De leengoederen van de blauwe den de gele burcht overlappen niet.
  • Een afgebouwd project dat de puntentelling van de rode of de gele burcht veroorzaakt geeft punten aan beide burchten. Als de blauwe burcht wordt afgebouwd, veroorzaakt dit een puntentelling voor beide andere burchten aangezien de blauwe burcht in het leengoed van de rode burcht ligt.
  • Het afbouwen van de rode burcht (en daarme de gele burcht) veroorzaakt geen puntentelling voor de blauwe burcht, aangezien de rode burcht niet in het leengoed van de blauwe burcht ligt.
 19. Icon World Black.png Deze alinea is herschreven volgens de Duitse spelregels. De Engelse bewoording door ZMG is minder duidelijk: "Als er punten worden geteld voor een burcht die aan jouw burcht grenst, dan krijg jij ook punten voor je burcht. Alle burchten die bij een dergelijke puntentelling betrokken zijn krijgen de punten van het eerst-afgebouwde aangrenzende project.
 20. Icon Double Arrow Black.png The ZMG rules ommitted the removal of the meeples in unscored castles.
 21. Icon Open Book.png Als de tegel niet gelegd kan worden en terzijde wordt gelegd, vindt er geen bazaar plaats. (10/2014)
 22. Icon World Black.png Alle spelers leggen hun aangeschafte tegel aan zoals bij een normale beurt. Na het leggen van een tegel mag de speler er een meeple op zetten en als een weg of stad met zijn bouwmeester werd uitgebreid, krijgt hij een dubbele beurt en mag nog een tegel trekken een aanleggen. Alles gaat net als bij een normale beurt. (2/2010)
 23. Icon World Black.png Note that the active player is the one who placed the bazaar tile.
 24. Icon Double Arrow Black.png The ZMG edition states "starting with the first buyer," that departs from the German rules that state "the player after the active player starts."
 25. Icon World Black.png All players place their purchased tiles as in a normal turn. After placing their tile, a player may place a meeple on it and, if a road or city with their builder is extended, the player will be granted a double turn and will draw another tile and will place it as usual. Everything like a normal turn. (2/2010)
 26. Icon World Black.png Merk op dat een aangeschafte bazaartegel geen nieuwe bazaar veroorzaakt, maar een daarna getrokken bazaartegel wel. Niettemin, zoals besproken in de V&A verheldering in het gedeelte Andere uitbreidingen, vindt de bazaar mogelijk niet onmiddellijk plaats als die tegel getrokken werd in een bouwmeester-beurt tijdens bazaar-ronde.
 27. Icon Double Arrow Black.png In de meest recente uitleg bij de 1e editie was het niet toegestaan de fee op een burcht te zetten, terwijl dat voorheen volgens de spelregels in Big Box 3 wel mocht.
 28. Icon World Black.png De spelregels van ZMG gebruiken hier het werkwoord "afbouwen" maar in de oorspronkelijke Duitse HiG spelregels wordt "uitbreiden" gebruikt, dat is ook de bedoelde betekenis.
 29. Icon Double Arrow Black.png Er is een andere versie van deze spelregel waarin staat dat je je bouwmeester-beurt voor de bazaar uitvoert. Deze discrepantie (voortkomend uit een foutieve vertaling van een verheldering uit 5/2013) wordt door HiG als een geldig alternatief gezien aangezien het spel er niet veel door verandert. De redenering achter de oorspronkelijke regel is dat de bazaar een actie is die afgeleid wordt van de tegel die in het eerste deel van de dubbele beurt gelegd is en dus moet worden afgehandeld voordat de bouwmeester-beurt wordt uitgevoerd. (08/2016)
  Icon World Black.png Deze variant, beschreven in de CAR en sinds 12/2018 geïmplementeerd door JCloisterZone, lijkt meer voordehandliggend voor sommige spelers. De volgorde van spelen is dan als volgt:
  • Trek een bazaar en voer het eerste deel van je dubbele beurt uit.
  • ** // Start uitstaande bazaars // **
  • Trek de tegels (nog gedekt)
  • ( Start uitstel nieuwe bazaars )
  • Voor je bouwmeester-beurt uit (tweede deel van je dubbele beurt)
  • Draai de tegels open en houd de veiling
   • Eerste speler met geveilde tegel (als dit een bazaartegel is, wordt geen bazaar veroorzaakt)
   • Bouwmeester-beurt van de eerste speler, indien van toepassing
   • Volgende speler met geveilde tegel (als dit een bazaartegel is, wordt geen bazaar veroorzaakt)
   • Bouwmeester-beurt van de volgende speler, indien van toepassing
   • ...
   • Laatste sepeler met geveilde tegel (als dit een bazaartegel is, wordt geen bazaar veroorzaakt)
   • Bouwmeester-beurt van de laatste speler, indien van toepassing
  • ( Stop uitstel nieuwe bazaars )
  • De speler die een nieuwe bazaar getrokken en aangelegd heeft tijdens zijn of haar bouwmeester-beurt (uitstaande uitgestelde bazaar)
  • ** Terug naar // Start uitstaande bazaars // totdat er geen uitstaande uitgestelde bazaars meer zijn **