Král, hrabě a řeka

From Wikicarpedia
(Redirected from Král, hrabě a řeka)
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Count, King and Robber and the translation is 100% complete.

Carcassonne Král, hrabě a řeka - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Other languages:
Heretics C2 Tile C.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. King Robber C2 Tile C.jpg
Count Cult C1-02.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Král, hrabě a řeka Král, hrabě a řeka
Count King C1-01.png
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Úvod

Symbol CountKingRobber C1C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Král, hrabě a řeka Král, hrabě a řeka v edici C2, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2017 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Poprvé bylo toto rozšíření vydáno roku 2005 v původní edici (C1) jako Král, hrabě a řeka Král, hrabě a řeka.

Toto rozšíření nelze hrát samostatně – budete potřebovat základní hru Carcassonne, do níž ho můžete začlenit úplně nebo i jen částečně. Toto rozšíření můžete také libovolně kombinovat se všemi ostatními rozšířeními hry Carcassonne.

Nová území a figurky:

 • Město Carcassonne - speciální oblast, kam mohou hráči umístit družiníky a později je přemístit na hodnocená území.
 • Hrabě - neutrální figurka blokující družiníky umístěné ve městě Carcassonne.
 • Řeka II - alternativní startovní kartičky s novým rozložením řeky a dalšími prvky: hostinec, sopka a stádo prasat.
 • Kartičky krále a loupeživého rytíře - poskytnou dodatečné body na konci hry.
 • Svatyně - nový typ klášterní budovy, který může vyzvat klášter na souboj.

Tato stránka obsahuje všechny informace o tomto hlavním rozšíření s výjimkou řeky II. Řeka je popsána na samostatné stránce spolu s dalšími rozšířeními řeky: Řeka Řeka.

Herní materiál

 • 2 desky města (dohromady velké jako 12 standardních kartiček krajiny, s odlišnými prvky na lícové a rubové straně) – přiloženy vedle sebe představují město Carcassonne
Count Of Carcassonne C2 Feature Tiles.png
 • 1 dřevěná figurka hraběte
Figure Count.png
 • 1 žeton Král a 1 žeton Loupeživý rytíř (dva žetony navíc slouží jako případná náhrada)
King Robber C2 Feature King And Robber Tokens.png
 • 1 kartička Král a 1 kartička Loupeživý rytíř
King Robber C2 Feature King And Robber Tiles.png
 • 22 kartiček krajiny, z toho
  • 5 kartiček Svatyně
  • 5 standardních kartiček krajiny
  • 12 kartiček Řeka II
Heretics C2 Feature Shrine Tile.png
kartička Svatyně
King Robber C2 Feature Land Tile.png
nová kartička krajiny
River II C2 Feature River Fork Tile.png
kartička s řekou II

Pravidla

Příprava hry  

Toto rozšíření zahrnuje dvě větší samostatná rozšíření – Řeka II a Hrabě z Carcassonne, jakož i několik drobnějších. Doporučujeme vám, abyste spolu nekombinovali rozšíření Řeka II a Hrabě z Carcassonne, mohly by vzniknout potíže při přikládání kartiček řeky (viz níže). Při hře s kterýmkoli z obou větších nových rozšíření nebude zapotřebí startovní kartička ze základní hry – můžete ji nechat v krabici. [1]

Řeka II  

Feature River Fork C2.png

Podrobnosti o tomto rozšíření jsou zahrnuty na samostatné stránce. Pro úplnost jsou některé související informace zařazeny také sem.

Hrabě z Carcassonne  

Figure Count.png

Příprava hry

Nejprve vyložte doprostřed stolu obě desky města tak, aby na sebe navazovaly odpovídající strany. Z jedné strany je vyznačeno město s vlajkami, z druhé bez vlajek. Chcete-li pouze mít místo startovní kartičky ve hře velké město, použijte stranu bez vlajek. Chcete-li hrát kompletní rozšíření, použijte stranu s vlajkami.

Count Of Carcassonne C2 Preparation.png
Rozložení města Carcassonne stranou s vlajkami a figurkou hraběte. Obrázek zvýrazňuje různé oblasti města.

Na ní jsou ve městě vymezeny jednotlivé čtvrti, které mají důležitý význam:

 1. Zámek
 2. Tržiště
 3. Kovárna
 4. Katedrála

Začínající hráč postaví figurku hraběte do zámku a začne hru.

1. Přiložení kartičky

Přikládáte-li kartičku k desce města, musí terén navazovat jako obvykle a přikládaná kartička musí respektovat rastr na desce vymezený bílými čarami.

2. Umístění družiníka do města Carcassonne

Vždy, když ve svém tahu způsobíte přidělování bodů (ve fázi 3. Započítání bodů, [2] a některý ze soupeřů alespoň jeden bod získá, zatímco vy nezískáte žádný, [3] smíte umístit jednoho družiníka ze své zásoby do libovolné čtvrti v městě Carcassonne (i když se v této čtvrti nachází hrabě). [4] Kromě toho, pokud jste provedli umístění, [5] smíte navíc přemístit figurku hraběte do libovolné čtvrti města Carcassonne.

Příklad 1: Červený přiloží kartičku a uzavře město. Modrý získá 4 body, červený žádné. Červený smí umístit jednu svou figurku do města Carcassonne (a případně též přemístit figurku hraběte).

Pokud přiložením kartičky došlo k uzavření více území najednou, nesmíte získat žádné body při vyhodnocení žádného z nich, abyste tuto možnost směli využít. V jednom tahu smíte umístit do města Carcassonne maximálně 1 svého družiníka.

Opata můžete ve městě Carcassonne umístit pouze do katedrály. [6]

3. Přemístění družiníka z města při započítávání bodů

Je-li v průběhu hry uzavřeno nějaké území (město, cesta, klášter nebo svatyně), smí každý hráč ještě před přidělením bodů přemístit svého družiníka či družiníky z příslušné čtvrti města Carcassonne do tohoto právě uzavřeného a vyhodnocovaného území. [7] [8]

Z jednotlivých čtvrtí lze přemísťovat družiníky takto:

Ze zámku je možné přemístit družiníky do města.
Z kovárny je možné přemístit družiníky na cestu.
Z katedrály je možné družiníky přemístit do kláštera nebo do svatyně.

Výjimka: ze čtvrti, kde se nachází figurka hraběte, není dovoleno přemísťovat žádné družiníky. Jsou v této čtvrti blokovány, dokud není figurka hraběte přemístěna do jiné čtvrti. Hrabě stojí vždy v právě jedné čtvrti a město Carcassonne nemůže nikdy opustit.

Přesný průběh:
Uzavřete-li určité území, smí jako první přemístit své družiníky z příslušné čtvrti města Carcassonne hráč po vaší levici, po něm následují ostatní ve směru hodinových ručiček a nakonec smíte své družiníky přemístit také vy. Každý hráč může přemístit z příslušné čtvrti libovolný počet svých družiníků. Teprve poté se provede vyhodnocení uzavřeného území [9] [10] a všechny figurky z něj se vrátí do zásoby příslušných hráčů.

Příklad 2: Hru hrají ve dvou Červený a modrý. Červený přiloží označenou kartičku a uzavře cestu modrého hráče. Modrý smí jako první přemístit svého družiníka z kovárny na právě uzavřenou cestu, ale rozhodne se, že to neudělá. Červený přemístí oba své družiníky z kovárny na uzavřenou cestu, získá zde převahu a 3 body. Modrý nezíská žádný bod. Poté se všichni tři družiníci z cesty vrátí do zásoby hráčů.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Dosud bylo nemožné umístit do kláštera druhého mnicha...

Odpověď: O to přesně jde. Není žádné pravidlo, říkající že v klášteře může být pouze jeden mnich. Jednoduše to nebylo možné kvůli pravidlům pro přiložení kartičky. Toto je první možnost, jak mohou hráči ukrást klášter. [11] A umístění velkého družiníka na klášter se nyní může také vyplatit.

družiníky, které se příslušný hráč rozhodne ponechat ve městě Carcassonne, zůstávají v příslušné čtvrti dál. Výše popsaný postup je jediný způsob, jak se družiníci z města Carcassonne mohou ve hře použít. Není dovoleno je brát zpět do své zásoby.

Závěrečné vyhodnocení s městem Carcassonne
Z tržiště na louku.
Z tržiště je možné přemístit družiníky před závěrečným vyhodnocením na konci hry na louky.
Soused po levici hráče, který přiložil poslední kartičku a ukončil tak hru, začne. Jako první smí přemístit jednoho svého družiníka z tržiště na libovolnou louku. Po něm následují ostatní hráči ve směru hodinových ručiček, každý smí opět přemístit po jednom svém družiníkovi na libovolnou louku. Tak se pokračuje tak dlouho, dokud nejsou přemístěni všichni družiníci z tržiště. Poté se louky vyhodnotí jako obvykle.

Družiníci, kteří zbydou na konci hry v jiných čtvrtích města, nepřinesou body žádné. [12] Město Carcassonne se na louce počítá jako běžné město za 3 body.

Variant.png
Oficiální varianty [13]

I šlechta podléhá určitým pravidlům a nemůže si jednoduše dělat, co se jí zlíbí. Následující varianty to zohledňují a omezují svobodu hraběte. Použití těchto variant poskytne ještě více taktických možností. V obou variantách se již hrabě nemůže volně pohybovat, ale naopak:

 1. kdykoli je do města Carcassonne umístěn nový družiník, přesune se hrabě po směru hodinových ručiček do další městské čtvrti, nebo
 2. hrabě se přesune do té městské čtvrti, do které je umístěn nový družiník.

Král a loupeživý rytíř  

King And Robber C2 Section Banner.png

Příprava hry

Před zahájením partie připravte na vhodné místo na stole kartičky Král a Loupeživý rytíř i s oběma příslušnými žetony.

3. Započítání bodů

Král
Jakmile je během partie uzavřeno první město, obdrží příslušný hráč kartičku Král a žeton položí na toto uzavřené město (přitom je jedno, zda zároveň získal nějaké body, nebo ne). Uzavře-li později někdo větší město (tj. rozkládající se na více kartičkách), [14] převezme si kartičku Král on (či si ji ponechá nadále) a žetonem označí toto větší uzavřené město. Žeton Král tedy leží vždy na největším uzavřeném městě. Držitel kartičky Král na konci hry obdrží 1 bod za každé uzavřené město na herním plánu (město Carcassonne se také počítá).

Loupeživý rytíř
… funguje úplně stejně, ale na cestách. Držitel kartičky Loupeživý rytíř na konci hry získá 1 bod za každou uzavřenou cestu na herním plánu. [15]

Závěrečné vyhodnocení Krále a Loupeživého rytíře

Pokud máte při závěrečném vyhodnocení kartičku Krále, získáváte 1 bod za každé dokončené město (město Carcassonne se také počítá jako jedno dokončené město).

Pokud máte při závěrečném vyhodnocení kartičku Loupeživého rytíře, získáte 1 bod za každou dokončenou cestu.

Domácí pravidla

Domácí pravidla nebo varianty Na konci hry použijte hodně kostek, které umístěte na hrací plochu podle toho, kde jsou nalezeny dokončená území. Poté je sbírejte a spočítejte kolik jich je. (přispěl viberunner)

Domácí pravidla nebo varianty Umístěte nepoužité kartičky (nebo jiné předměty) na počítadlo bodů tak, aby představovaly velikost největšího města a nejdelší cesty. (přispěl RationalLemming)

Domácí pravidla nebo varianty Umístěte žeton krále a loupeživého rytíře na počítadlo bodů tak, aby představovaly velikost největšího města a nejdelší cesty. (přispěl Meepledrone)

Domácí pravidla nebo varianty Hráč, který na konci hry drží kartičku krále nebo loupeživého rytíře, získává za každou kartičku rovnou 10 bodů. Odpovídá to bodům uděleným za zboží a odpadá tak nutnost počítat počet dokončených cest a měst. (přispěl Joffovi)

Domácí pravidla nebo varianty Hráč, který na konci hry drží kartičku krále nebo loupeživého rytíře, získává za každou kartičku rovnou 15 bodů nebo, pokud obě kartičky drží jeden hráč, získá 40 bodů. (přispěl PreGy)

Domácí pravidla nebo varianty Hráč, který dokončí první cestu, získá kartičku loupeživého rytíře a ponechá si ji dokud jiný hráč nedokončí větší cestu. Do té doby získá hráč 1 bod za každou dokončenou cestu. Totéž platí pro kartičku krále a města. (přispěl dustyu)

Svatyně  

Feature Shrine C2.png

Příprava hry

Před zahájením partie zamíchejte 5 kartiček Svatyně mezi standardní kartičky krajiny.

1. Přiložení kartičky Svatyně

Kartičky Svatyně se přikládají podle obvyklých pravidel. Není však dovoleno přiložit kartičku Svatyně tak, aby sousedila (svisle, vodorovně nebo úhlopříčně) s více než jedním klášterem. Stejně tak není dovoleno přiložit kartičku s klášterem tak, aby sousedila s více než jednou svatyní. [16]

2. Umístění družiníka jako kacíře

Po přiložení kartičky Svatyně smíte umístit svého družiníka jako obvykle na louku, cestu nebo město. Nově však můžete družiníka umístit i na svatyni. Tento družiník bude považována za kacíře. Sousedí-li taková svatyně (všemi směry, viz výše) s obsazeným klášterem, vyzve kacíř mnicha z kláštera na souboj o vliv (je možné o vliv bojovat i s vlastním mnichem). Analogicky platí, že při přiložení kartičky s klášterem a obsazení kláštera mnichem dojde k výzvě na souboj o vliv s kacířem na sousedící kartičce Svatyně.

Svatyně mají jinak analogickou funkci jako kláštery. Lze je tedy také obsadit opatem.

3. Započítání bodů

Svatyně se vyhodnocuje úplně stejně jako klášter. V okamžiku, kdy je kartička se svatyní zcela obklopena sousedícími kartičkami (tj. všemi osmi), získá příslušný hráč za kacíře ve svatyni 9 bodů.

V souboji o vliv mezi mnichem a kacířem jde o to, který objekt bude dříve uzavřen – zda svatyně, nebo klášter. Vítěz získá 9 bodů, poražený nic. Po dokončení prvního z objektů se oba družiníci vracejí do zásoby příslušného hráče. V případě, že jsou uzavřeny obě území současně přiložením téže kartičky, získají 9 bodů hráči za oba příslušné družiníky. Vzhledem k tomu, že pro svatyni platí stejná pravidla jako pro klášter, je také možné do ní ještě těsně před jejím vyhodnocením přemístit družiníka či družiníky z katedrály ve městě Carcassonne.
Příklad: Červený přiloží označenou kartičku vlevo nahoře a uzavře svatyni. Získá 9 bodů, modrý za svého mnicha za neuzavřený klášter nedostane nic. Oba družiníci se vracejí do zásoby hráčů.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Řekněme, že mám kacíře v souboji s mnichem jiného hráče a umístím kartičku, která dokončí klášter. Mnich tedy získá 9 bodů a já 0. Mohu v tomto případě ještě přesunout družiníka do města Carcassonne?

Odpověď: Ano, spustilo se hodnocení při kterém jste nezískal žádné body: podmínka splněna.

Závěrečné vyhodnocení svatyně

Není-li souboj o vliv rozhodnut do konce hry, dostanou hráči za oba družiníky body jako za klášter.

Domácí pravidla

Domácí pravidla nebo varianty Je možné povolit umístění několika svatyní nebo klášterů do jedné oblasti, pokud na těchto klášterech/svatyních nejsou umístěny žádní družiníci (tj. nejsou zde žádné souboje). Mnich nebo kacíř se nesmí účastnit více než jednoho souboje najednou.

Nové kartičky krajiny  

King Robber C2 Feature Land Tile.png

Příprava hry

Pečlivě zamíchejte kartičky krajiny lícem dolů mezi kartičky ze základní hry a jako obvykle z nich vytvořte několik dobíracích sloupečků.

King Robber C2 Feature City Bridges Tile.png
Na této kartičce se nacházejí dvě oddělené části města. Levá a pravá část města je propojena přes městský nadchod. Na obě vnitřní louky je možné umístit sedláka.

Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části - seznam kartiček.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Do čtvrtí města Carcassonne LZE umístit následující figurky:

Kupci a stavitelé (2. rozšíření)Kupci a stavitelé (2. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Provádí-li hráč na tahu díky svému staviteli dvojitý tah, může v obou dílčích tazích umístit svého družiníka do města Carcassonne, pokud v každém z nich splní předepsané podmínky.
Výklad pravidel komunitou Dokončení města se zbožím nebrání v odeslání družiníka do města Carcassonne.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud dokončíme město se zbožím, ale nezískáme žádné body, můžeme přesunout družiníka do města Carcassonne?

Odpověď: Ano, to je povoleno. Záleží pouze na bodech které získáte okamžitě, za zboží se získávají body až na konci hry.

Princezna a drak (3. rozšíření)Princezna a drak (3. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Do města Carcassonne nelze umístit draka ani vílu.
Výklad pravidel komunitou Drak může létat vně města Carcassonne, považovat oblasti krajiny za normální kartičky a jíst na nich všechny figurky. Na družiníky a hraběte uvnitř města Carcassonne se drak nedostane. (10/2012)
Výklad pravidel komunitou Do města Carcassonne nelze přesunout družiníka pomocí tajné chodby.
Výklad pravidel komunitou Družiníky lze umístit na území na desce města Carcassonne mimo samotné město Carcassonne, například pomocí tajné chodby. (1/2013)

Věž (4. rozšíření)Věž (4. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pomocí funkce věže nelze zajmout žádného družiníka ve městě Carcassonne.

Opatství a starosta (5. rozšíření)Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Z katedrály města Carcassonne můžete přesunout družiníka na opatství, má také všechny vlastnosti kláštera.
Výklad pravidel komunitou Město Carcassonne se při vyhodnocení statku počítá jako standartní město na louce.
Výklad pravidel komunitou Statek nelze umístit ve městě Carcassonne.
Výklad pravidel komunitou Pokud vaše umístění statku nebo propojení luk vyvolá vyhodnocení louky, při čemž vy nezískáte žádné body, ale jiný hráč ano, můžete umístit družiníka do města Carcassonne.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud má nějaký hráč na louce sedláka a já na ni umístím statek, díky čemuž musí hráč svého sedláka vyhodnotit ale já žádné body nezískám, mohu umístit družiníka do města Carcassonne?

Odpověď: Ano, je to možné. Záleží pouze na okamžitě získaných bodech. Nezáleží na tom, že statek určitě získává body na konci hry.

Výklad pravidel komunitou Pokud umístění statek nebo propojení louky vyvolá vyhodnocení louky, můžete na tuto louku přesunout družiníky z tržiště ve městě Carcassonne. Louku se poté vyhodnotí jako obvykle a všichni sedláci z této louky se vrátí zpět do zásoby jejich majitelům. (Nezáleží na tom, že na konci hry je jisté, že statek bude získávat body.)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Používají se družiníci v tržišti pouze na konci hry?

Odpověď: To už není úplně pravda. Umístění statku a následné vyhodnocení louky se počítá jako možnost odstranit družiníka z města Carcassonne. Nyní, když lze louku vyhodnotit i jindy než na konci hry, lze družiníky z trhu přesunout na louku ve hře dříve. K tomu dojde ihned po umístění statku a před vyhodnocením louky. (Připojení louky obsahující družiníky k louce se statkem by logicky byla další příležitostí. – Chris O.)

Výklad pravidel komunitou Pokud se spustí vyhodnocení louky, můžete přesunout družiníky z tržiště na luku se statkem (a získat za ně body). K tomu může dojít v následujících případech:

 • Umístění statku s vyhodnocením louky: každé dokončené město má hodnotu 3 bodů.
 • Připojení louky bez statku k louce se statkem: každé dokončené město má hodnotu 1 bodu.
 • Na konci hry při přípravě na závěrečné vyhodnocení: Každé dokončené město má hodnotu 1 bodu (tato akce je podobná jako případ spojování luk).
Podívejte se prosím na úplné shrnutí bodového hodnocení těchto případů Opatství a starosta (5. rozšíření) (v 5. rozšíření Opatství a starosta).

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Můžeme přesunou družiníka z města Carcassonne na louku se statkem?

Odpověď: Ano, sedlák bude ihned vyhodnocen, získá tedy pouze 1 bod za město a (což je důležité) není na louce během závěrečného vyhodnocení. (Umístění družiníka tímto způsobem samozřejmě stále vyžaduje spuštění vyhodnocení podle základních pravidel - to může být na konci hry nebo pokud je louka bez statku připojena k louce se statkem. – Chris O.)

Mosty a hrady (8. rozšíření)Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Družiníci ve městě Carcassonne (ze zámku) se nemohou přesunout na hrad, protože se nejedná o město, ale nový typ území.

Ovce a kopce (9. rozšíření)Ovce a kopce (9. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pastýře nelze umístit do města Carcassonne.
Výklad pravidel komunitou Družiníky z města Carcassonne lze v souladu s ostatními obvyklými pravidly umístit i na kartičku s kopcem a získat díky tomu při vyhodnocování daného území výhodu.

OpatOpat

Výklad pravidel komunitou Zahrady nejsou uvedeny jako možný cíl cesty z katedrály. (Toto opomenutí vede k závěru, že opati nemohou být přesunuti z města Carcassonne do zahrady.)

Létající stroje (mini 1)Létající stroje (mini 1)

Výklad pravidel komunitou Do města Carcassonne nelze pomocí létajícího stroje umístit družiníka.
Výklad pravidel komunitou Družiníka lze pomocí létajícího stroje umístit na desky města Carcassonne na území mimo město Carcassonne. (1/2013)

ObléháníObléhání / KatařiKataři / ObléháníObléhání

Výklad pravidel komunitou Rytíř nemůže ve stejném tahu uniknout z obleženého města a být poslán do města Carcassonne. Posloupnost tahu to neumožňuje, protože družiníci se posílají do města Carcassonne dříve, než mohou rytíři uniknout.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Může hráč umožnit družiníkovi uniknout z obleženého města přes klášter a následně umístit téhož družiníka ve stejném tahu do města Carcassonne? (Kdy dojde k útěku družiníka?)

Odpověď: Rytíř uniká na konci tahu a proto nemůže být ve stejném tahu znovu nasazen. (5/2007)

MorMor

Výklad pravidel komunitou Podle výkladů týkajících se umístění draka a družiníků na území mimo město Carcassonne se zdá, že mor by se mohl šířit také po těchto územích. Toto pravidlo je ovšem neoficiální. (1/2013)

Německé klášteryNěmecké kláštery / Holandsko-belgické klášteryHolandsko-belgické kláštery / Japonské budovyJaponské budovy

Výklad pravidel komunitou Družiník může být přesunut ze čtvrti s katedrálou a umístěn do speciálního kláštera (nebo jiného ekvivalentního území) jako mnich (nikoli převor), dané území bylo dokončeno pouze pro vyhodnocení jako běžný klášter. (6 a 10/2014)

 • V tomto případě musí být klášter neobsazený nebo obsazený alespoň jedním mnichem (bez ohledu na přítomnost dalších družiníků umístěných jako převorové). Klášter nelze dokončit, pokud je obsazen pouze družiníky umístěnými jako převor.

Výklad pravidel komunitou Ze čtvrti s katedrálou do německého kláštera (nebo jiného ekvivalentního území) nemůže být družiník přesunut a umístěn jako převor (protože klášter se speciální klášter, bude hodnocen až na konci hry). (6 a 10/2014)

Hostince a katedrály (1. rozšíření)Hostince a katedrály (1. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Za katedrálu v uzavřeném městě (zde nejde o město Carcassonne) nedostane držitel kartičky Král žádný bod navíc. [17]

Mosty a hrady (8. rozšíření)Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Hrad se pro kartičku Krále za uzavřené město nepovažuje.

Trhy v LipskuTrhy v Lipsku

Výklad pravidel komunitou Město Lipsko by se mělo považovat za dokončené město.

Hostince a katedrály (1. rozšíření)Hostince a katedrály (1. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Za cestu s hostincem u jezera se žádné body navíc nezískávají. [18]
Výklad pravidel komunitou Krátké cesty na jedné z kartiček CRCR v tomto rozšíření se nezapočítávají k bodům navíc za loupeživého rytíře, protože je nelze obsadit ani hodnotit.

Inns And Cathedrals C2 Tile I.jpg

Opatství a starosta (5. rozšíření)Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou U cesty vedoucí ven ve třech směrech je délka cesty celkový počet kartiček na cestě, nikoli pouze nejdelší vzdálenost mezi dvěma konci. Cesta má tři konce, které je třeba uzavřít a v celkovém součtu bude pravděpodobně větší.

OslavaOslava

Výklad pravidel komunitou Krátké cesty na jedné z kartiček CRCR a oslavou v tomto rozšíření se nezapočítávají k bodům navíc za loupeživého rytíře, protože je nelze obsadit ani hodnotit.

Festival15-06.png

LabyrintLabyrint

Výklad pravidel komunitou U kartiček kde cesta vede ven ve všech čtyřech směrech je délka cesta celkový počet kartiček na cestě, nikoli pouze nejdelší vzdálenost mezi dvěma konci. Labyrint má čtyři konce, které je třeba uzavřít a v celkovém součtu bude pravděpodobně větší.

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Na svatyni LZE umísťovat následující figurky:

Výklad pravidel komunitou Souboj mezi mnichem a kacířem LZE vyvolat i jinými způsoby umístění než přímým umístěním na území:

 • Umístění mnicha nebo kacíře pomocí tajné chodby (3. rozšíření Princezna a drak Princezna a drak)
 • Umístění mnicha nebo kacíře pomocí létajícího stroje (mini 1 Létající stroje Létající stroje)

Výklad pravidel komunitou Souboj mezi mnichem a kacířem se ukončí, pokud je některá z figurek v důsledku kombinace s jiným rozšířením, odstraněna ze svého území:

 • Drak sežere jednoho z nich nebo oba (3. rozšíření Princezna a drak Princezna a drak)
 • Jednu z nich je zajat věží (4. rozšíření Věž Věž)
 • Některý z nich je vyřazen katapultem (7. rozšíření Katapult Katapult)
 • K některému je přidán třetí duch a odpovídajícím způsobem odstraněn (11. rozšíření Duchové, zámky a hřbitovy Duchové, zámky a hřbitovy)
 • Akce Mor na kolo osudu odstraní některou z nich (Kolo osudu Kolo osudu)
 • Kterákoli z nich je odebrána při řešení dopisu 8 (mini 2 Dopisy Dopisy)
 • Jedna z nich je odebrána pomocí kartičky s oslavou (Oslava Oslava)
 • Některou z nich zachytí kartička s Vodníkem (Ruské pohádky Ruské pohádky)
 • Některý z nich je opat - je odebrán a vyhodnocen (Opat Opat)

Princezna a drak (3. rozšíření)Princezna a drak (3. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Přiložení kartičky s tajnou chodbou tak, že dokončí dvě území zapojené do souboje, vám neumožní umístit družiníka na území, které nebylo obsazeno.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Představte si, že mám vedle obsazené svatyně neobsazený klášter. Přiložím kartičku s tajnou chodbou tak, že doplní obě území a rozhodnu se použít tajnou chodbu k umístění mnicha do kláštera. Vyhlašuje se tím souboj? A pokud ano, kdo vyhrává?

Odpověď: Ve skutečnosti se jedná o neplatné umístění družiníka - tajnou chodbu nelze použít k umístění družiníka na dokončené území (a klášter je považován za dokončený před fází „přesunu dřeva“). Nemůže se tedy jednat o žádný souboj a kacíř získává 9 bodů. (aktualizace 7/2014)

Výklad pravidel komunitou Pomocí tajné chodby můžete po prohraném úkolu obsadit nedokončené území, které se stane neobsazeným.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Po skončení souboje jsou mnich i kacíř odebráni z herního plánu. Pokud tak zůstane jedno z území nedokončené, lze ho znovu obsadit?

Odpověď: Ano, lze ho znovu obsadit pomocí tajné chodby nebo družiníkem z Carcassonne.

Výklad pravidel komunitou Pokud jsou během souboje splněny podmínky, ale příslušný družiník je odstraněn drakem, klášter ani svatyně nejsou vyhodnoceny. „Zmizením“ mnicha nebo kacíře souboj končí a zůstanuvší družiník dále čeká v krajině, dokud není jeho klášter nebo svatyně dokončen nebo dokud není odstraněn z krajiny.
Výklad pravidel komunitou Tajná chodba také umožňuje vyvolat souboj mezi klášterem a svatyní, protože se jedná o území součástí kartičky krajiny, které bylo umístěno hráči během hry a na které mohl být družiník umístěn i normálně.
Výklad pravidel komunitou Vílu lze přiřadit ke kacíři.

Opatství a starosta (5. rozšíření)Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Mnich v opatství může vyzvat na souboj o vliv kacíře ve svatyni (a naopak).
Výklad pravidel komunitou Pravidla, která omezují přiložení klášterů vedle již přiložených svatyní (a naopak), omezují také přiložení opatství.
Výklad pravidel komunitou Vůz na území, které prohrálo souboj o vliv, se nemůže přesunout na sousední území. Vůz je odebrán bez hodnocení, protože území, kde je umístěn, není po vyřešení souboje dokončeno.

Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pokud prohrajete souboj, můžete přesunout družiníka do města Carcassonne.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Řekněme, že mám kacíře v souboji s mnichem jiného hráče a umístím kartičku, která doplní klášter s mnichem. Mnich získá 9 bodů a já 0. Mohu v tomto případě ještě přesunout družiníka do města Carcassonne?

Odpověď: Ano, spustilo se vyhodnocení, při kterém nedošlo k nezískání žádných bodů: podmínka splněna.

Ovce a kopce (9. rozšíření)Ovce a kopce (9. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Vinice v okolí přináší při vyhodnocení svatyně 3 body navíc (stejně jako pro kláštery).

Létající stroje (mini 1)Létající stroje (mini 1)

Výklad pravidel komunitou Pokud kartička s létajícím strojem po přiložení dokončí dvě území zapojené do souboje o vliv, není možné, v případě že některé území není obsazeno, na něj umístit družiníka.
Výklad pravidel komunitou Pomocí létajícího stroje můžete obsadit území které po prohraném souboji o vliv zůstalo nedokončené.
Výklad pravidel komunitou Létající stroj také může vyvolat souboj mezi náboženskou stavbou a svatyní, protože se jedná o území na kartičce, které bylo umístěno hráčem během hry a na kterém mohl být normálně umístěn družiník.

Obléhání - KatařiObléhání - Kataři

Výklad pravidel komunitou Rytíř může z obléhaného města uniknout přes svatyni. Svatyně jsou vesměs totožné jako kláštery, mohou být tak použity pro útěk.

Německé klášteryNěmecké kláštery / Holandsko-belgické klášteryHolandsko-belgické kláštery / Japonské budovyJaponské budovy

Výklad pravidel komunitou Družiník umístěný ve speciálním klášteře (nebo jakémkoli jiném rovnocenném území) jako mnich se může zapojit do souboje s kacířem.
Výklad pravidel komunitou Družiník umístěný ve speciálním klášteře (nebo jiném rovnocenném území) jako opat/představený (umístěn na boku) se nemůže účastnit souboje o vliv s kacířem, protože každý z nich má jiný mechanismus hodnocení (území s opatem/představeným není nikdy dokončeno - kacíř by vždy vyhrál). (5/2014)

Seznam destiček, kartiček a žetonů

Řeka II  

Celkem kartiček: 12
River II C2 Tile A.jpg 1×
 / Q
River II C2 Tile B.jpg 1×
 / F + (G)
River II C2 Tile C.jpg 1×
 / F
River II C2 Tile D.jpg 1×
 / F +  
River II C2 Tile E.jpg 1×
 / F + Popis
River II C2 Tile F.jpg 1×
 / F +  
River II C2 Tile G.jpg 1×
 / F + (W)
River II C2 Tile H.jpg 1×
 / F
River II C2 Tile I.jpg 1×
 / G + (B)
River II C2 Tile J.jpg 1×
 / F + Symbol CarcassonneC.png
River II C2 Tile K.jpg 1×
 / S
River II C2 Tile L.jpg 1×
 / S +  
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Hrabě z Carcassonne  

Celkem destiček: 2 (2x3 kartičky)
City Of Carcassonne C2 Tile A.jpg 1×
2x3 kartičky
City Of Carcassonne C2 Tile B.jpg 1×
2x3 kartičky

Nebo zadní strana kartiček:

City Of Carcassonne C2 Tile A Back.jpg 1×
City Of Carcassonne C2 Tile B Back.jpg 1×

Král a loupeživý rytíř  

Celkem speciálních kartiček: 2
King Robber C2 Tile King.jpg 1×
Celkem žetonů: 2
Token King C2.png 1×

Součástí balení jsou dva náhradní žetony.

Svatyně

Celkem kartiček: 5
Heretics C2 Tile A.jpg 1×
 
Heretics C2 Tile B.jpg 1×
 + (W)
Heretics C2 Tile C.jpg 1×
 
Heretics C2 Tile D.jpg 1×
 
Heretics C2 Tile E.jpg 1×
 + (S)
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Feature Shrine C2.png | svatyně
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Nové kartičky krajiny  

Celkem kartiček: 5 [19]
King Robber C2 Tile A.jpg 1×
(T)
King Robber C2 Tile B.jpg 1×
(G)
King Robber C2 Tile C.jpg 1×
King Robber C2 Tile D.jpg 1×
(B)
King Robber C2 Tile E.jpg 1×
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Navzdory tomuto pravidlu z nové edice, nejnovější pravidla z původní edice řeky II řeky II uvádí, že „pokud se rozhodnete použít Hraběte z Carcassonne a Řeku II jako startovní kartičky pro hru, je možné, že nepůjde použít všechny kartičky s řekou, pokud budou umístěny příliš blízko města Carcassonne. Kartičky s řekou, které nelze umístit, by měly být v souladu se základními pravidly ze hry odstraněny. I v případě, že řeku nelze umístit celou, měla by hra pokračovat obvyklým způsobem.“ Více informací naleznete v komentáři první edice řeky první edice řeky.
 2. Výklad pravidel komunitou V pravidlech ZMG a Mindoku je tento odkaz na fázi tahu, vynechán. Tato podmínka vylučuje hodnocení v jiných fázích.
 3. Výklad pravidel komunitou Ze výkladu pravidel je zřejmé, že umístění družiníka do města Carcassonne může nastat pouze po hodnocení způsobené přiložením kartičky. Družiníka do města Carcassonne nelze umístit za body z úkonů které nesouvisejí s kartičkou krajiny - např. body za dopis (mini 2 Dopisy Dopisy), nebo zaplacení výkupného za uvězněného družiníka (4. rozšíření Věž Věž). Zajímavé však je, že umístění statku (z 5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta) umožňuje, umístit družiníka do města Carcassonne, pouze pokud neobdržíte body vy, ale někdo jiný.
 4. Výklad pravidel komunitou Pravidla HiG a Mindoku tuto závorku neobsahují. Závorka je pouze v pravidlech ZMG.
 5. Výklad pravidel komunitou Toto upřesnění mezi čárkami bylo přidáno, aby byl zdůrazněn rozdíl mezi oběma akcemi: Hraběte můžete přesunout pouze tehdy, pokud jste přesunuli jednoho družiníka do města Carcassonne. V původním vydání byla formulace jasnější.
 6. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tuto větu obsahují pouze pravidla od ZMG v pravidlech jiných vydavatelů se v této části nevyskytuje. U jiných vydavatelů je však tato informace naznačena na poslední straně pravidel v části kombinací s dalšími rozšířeními.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Družiníky ve městě Carcassonne lze přemístit na prázdné cesty, města, kláštery nebo louky. Po dokončení prázdné cesty, města nebo kláštera mohou být družiníci z příslušné čtvrti města Carcassonne (družiníci na zámku mohou být přemístěni pouze do měst atd.) přemístěni a poté okamžitě vyhodnoceni. Obecně platí, že neobsazená města, cesty a kláštery nepřinášejí příliš mnoho bodů a je tak tato možnost užitečná hlavně pro vracení družiníků z města Carcassonne do zásoby hráče.
 8. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hráč, který dokončí cestu, město nebo klášter, ale nezískal žádné body, nemůže přemístit družiníka do města Carcassonne a poté ještě přemístit dalšího družiníka z města Carcassonne před vyhodnocením území. Nejprve se provede vyhodnocení a teprve poté, pokud se naskytne příležitost, může být družiník umístěn do města Carcassonne. Pokud hráč použije družiníka, který se již nachází ve městě Carcassonne, pak profituje z hodnocení a nemůže do města Carcassonne přesunout dalšího družiníka.
 9. Výklad pravidel komunitou To znamená, že početní převaha se počítána s přihlédnutím k družiníkům, kteří byli právě přesunuti z města Carcassonne.
 10. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Družiník ve městě Carcassonne se nijak nehodnotí. Družiníci však mohou ovlivnit obvyklá vyhodnocení, protože je hráči mohou přesunout do jakéhokoli právě hodnoceného města, cesty, kláštera nebo louky.
 11. Výklad pravidel komunitou Klášter s více mnichy od různých hráčů bude hodnocen s ohledem na převahu, stejně jako cesta nebo město. Stejné pravidlo platí také pro všechny náboženské stavby: kláštery, opatství, svatyně, Německé kláštery, Holandsko-belgické kláštery, Japonské budovy a Darmstadské kostely.
  U speciálních klášterů (Německé kláštery, Holandsko-belgické kláštery a Japonské budovy) můžete např. pomocí létajícího stroje umístit další družiníky v poloze opata. Z města Carcassonne nesmíte umístit družiníky jako opaty.
  Družiníci na speciálním klášteře umístění jako opati budou ignorováni, pokud je území dokončeno a hodnoceno se všemi družiníky umístěnými jako mniši. Pokud na konci hry má v hodnoceném speciálním klášteře umístěné družiníky jako opaty více hráčů, budou všichni opati hodnoceni s přihlédnutím k početní převaze.
 12. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Toto omezení v původní edici nebylo. Je nadřazeno poslednímu upřesnění týkajícímu se tohoto bodu:
  Otázka: Jak probíhá umístění družiníka při závěrečném vyhodnocení? Odpověď: V zásadě velmi podobně jako během hry. Spouštěčem závěrečného vyhodnocení je hráč, který přiložil poslední kartičku a ukončil tak hru. Počínaje hráčem po levici od hráče který přiložil poslední kartičku, každý hráč přemístí jednoho ze svých družiníků z města Carcassonne na příslušné území (družiníci v zámku mohou být umístěni pouze do měst atd.). Družiníci mohou být přemístěni také na nedokončené cesty, města, kláštery nebo louky, protože i ty budou na konci hry vyhodnoceny. Tento úkon pokračuje tak dlouho, dokud žádný hráč nemůže z města Carcassonne přesunout dalšího družiníka. Hrabě stále blokuje městskou čtvrť, ve které se právě nachází. Obvykle poslední figurku přemístí hráč, který má ve městě Carcassonne nejvíce družiníků.
 13. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Podle Matthew Harpera byly tyto varianty zveřejněny na stránkách HiG. Informace si můžete přečíst v následujícím příspěvku na BGG z roku 2005: https://boardgamegeek.com/thread/73808/official-variants-hans-im-gluck
 14. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hráč, který během hry dokončí největší město, tj. město, které se skládá z nejvíce kartiček krajiny, získá kartičku krále. Ne vždy tedy může získat kartičku Krále město s největším počtem bodů, například menší město získá více bodů díky erbům nebo katedrále.
 15. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hráč, který během hry dokončí nejdelší cestu, tedy cestu, která se skládá z nejvíce kartiček krajiny, získá kartičku Loupeživého rytíře. Cesta za nejvíce bodů nemusí vždy vyhrát kartičku Loupeživého rytíře, například menší cesta získá více bodů díky hostinci.
 16. Výklad pravidel komunitou Svatyně nemůže sousedit s více než jedním klášterem a naopak. V opačném případě by to vedlo k vícenásobným problémům, pokud by se území mohlo účastnit několika výzev najednou.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Mohu umístit svatyni tak, aby nutila klášter sousedit s několika svatyněmi? Jaký to má vliv?

  Odpověď: To vede k obrovským problémům, když spolu sousedí více klášterů a svatyní. [Jinými slovy, ne, takto nelze umístit svatyni - pozn. red.]

 17. Výklad pravidel komunitou To znamená, že král získá 1 bonusový bod za každé dokončené město bez ohledu na to, zda se v něm nachází či nenachází katedrála.
 18. Výklad pravidel komunitou To znamená, že loupeživý rytíř získá 1 bonusový bod za každou dokončenou cestu bez ohledu na to, zda na se u ní nachází či nenachází hostinec.
 19. Výklad pravidel komunitou Těchto 5 kartiček bylo také součástí rozšíření Král a zvěd v původní edici Carcassonne.