Král, hrabě a řeka

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Count, King and Robber and the translation is 100% complete.
Other languages:


Box CountKingRobber C2 CZ.png
Hlavní strana > Rozšíření druhé edice

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

Toto rozšíření nelze hrát samostatně – budete potřebovat základní hru Carcassonne, do níž ho můžete začlenit úplně nebo i jen částečně. Toto rozšíření můžete také libovolně kombinovat se všemi ostatními rozšířeními hry Carcassonne.

Nová území a figurky:

 • Město Carcassonne, a special area where players may place meeples and later redeploy them to features being scored
 • Hrabě, a neutral figure to block meeples placed in the city of Carcassonne
 • Řeka II, an alternative to the starting tile with a new river layout and extra features: an inn, a volcano and a pig-herd
 • Kartička krále a loupeživého rytíře to provide additional scoring at the end of the game
 • Svatyně, a new type of monastic building that can challenge monasteries

Tato stránka obsahuje všechny informace o hlavních minirozšířeních tohoto velkého rozšíření s výjimkou rozšíření Řeka II. Toto minirozšíření je popsáno na samostatné stránce věnované rozšířením nové edice Řeka.

Herní materiál

 • 2 desky města (dohromady velké jako 12 standardních kartiček krajiny, s odlišnými prvky na lícové a rubové straně) – přiloženy vedle sebe představují město Carcassonne
Desky s městem Carcassonne
 • 1 dřevěná figurka hraběte
Figure Count.png
 • 1 žeton Král, 1 žeton Loupeživý rytíř (dva žetony navíc slouží jako případná náhrada)
King and Robber Baron markers
 • 1 kartička Král
 • 1 kartička Loupeživý rytíř
King and Robber Baron tiles
 • 2 kartiček krajiny, z toho
  • 5 kartiček Svatyně
  • 5 standardních kartiček krajiny
  • 12 kartiček Řeka II
Kartička svatyně
Nová kartička krajiny
Kartička s řekou II

Pravidla

Příprava hry  

Toto rozšíření zahrnuje dvě větší samostatná rozšíření – Řeka II a Hrabě z Carcassonne, jakož i několik drobnějších. Doporučujeme vám, abyste spolu nekombinovali rozšíření Řeka II a Hrabě z Carcassonne, mohly by vzniknout potíže při přikládání kartiček řeky (viz níže). Při hře s kterýmkoli z obou větších nových rozšíření nebude zapotřebí startovní kartička ze základní hry – můžete ji nechat v krabici. [1]

Řeka II  

River II C2 Feature River Fork Tile.png


Podrobnosti o tomto minirozšíření jsou zahrnuty na samostatné stránce řeka. Pro úplnost jsou některé související informace zařazeny také sem.

Hrabě z Carcassonne  

Figure Count.png


Příprava hry

Nejprve vyložte doprostřed stolu obě desky města tak, aby na sebe navazovaly odpovídající strany. Z jedné strany je vyznačeno město s vlajkami, z druhé bez vlajek. Chcete-li pouze mít místo startovní kartičky ve hře velké město, použijte stranu bez vlajek. Chcete-li hrát kompletní rozšíření, použijte stranu s vlajkami.

Rozložení města Carcassonne stranou s vlajkami a figurkou hraběte. Obrázek zvýrazňuje různé oblasti města.

Na ní jsou ve městě vymezeny jednotlivé čtvrti, které mají důležitý význam:

 1. Zámek
 2. Tržiště
 3. Kovárna
 4. Katedrála

Začínající hráč postaví figurku hraběte do zámku a začne hru.

1. Přiložení kartičky

Přikládáte-li kartičku k desce města, musí terén navazovat jako obvykle a přikládaná kartička musí respektovat rastr na desce vymezený bílými čarami.

2. Umístění družiníka do města Carcassonne

Vždy, když ve svém tahu způsobíte přidělování bodů (ve fázi 3. Započítání bodů, [2] a některý ze soupeřů alespoň jeden bod získá, zatímco vy nezískáte žádný, [3] smíte umístit jednu figurku ze své zásoby do libovolné čtvrti v městě Carcassonne (i když se v této čtvrti nachází hrabě). [4] Kromě toho smíte navíc přemístit figurku hraběte do libovolné čtvrti města Carcassonne.

Příklad 1: Červený přiloží kartičku a uzavře město. Modrý získá 4 body, červený žádné. Červený smí umístit jednu svou figurku do města Carcassonne (a případně též přemístit figurku hraběte).

Pokud přiložením kartičky došlo k uzavření více území najednou, nesmíte získat žádné body při vyhodnocení žádného z nich, abyste tuto možnost směli využít. V jednom tahu smíte umístit do města Carcassonne maximálně 1 svou figurku. [5]

Opata můžete ve městě Carcassonne umístit pouze do katedrály.

3. Přemístění figurky z města při započítávání bodů

Je-li v průběhu hry uzavřeno nějaké území (město, cesta, klášter nebo svatyně), smí každý hráč ještě před přidělením bodů přemístit svou figurku či figurky z příslušné čtvrti města Carcassonne do tohoto právě uzavřeného a vyhodnocovaného území. [6] [7]

Z jednotlivých čtvrtí lze přemísťovat figurky takto:

Ze zámku je možné přemístit figurky do města.
Z kovárny je možné přemístit figurky na cestu.
Z katedrály je možné figurky přemístit do kláštera nebo do svatyně.

Výjimka: ze čtvrti, kde se nachází figurka hraběte, není dovoleno přemísťovat žádné figurky. Jsou v této čtvrti blokovány, dokud není figurka hraběte přemístěna do jiné čtvrti. Hrabě stojí vždy v právě jedné čtvrti a město Carcassonne nemůže nikdy opustit.

Přesný průběh:
Uzavřete-li určité území, smí jako první přemístit své figurky z příslušné čtvrti města Carcassonne hráč po vaší levici, po něm následují ostatní ve směru hodinových ručiček a nakonec smíte své figurky přemístit také vy. Každý hráč může přemístit z příslušné čtvrti libovolný počet svých figurek. Teprve poté se provede vyhodnocení uzavřeného území [8] [9] a všechny figurky z něj se vrátí do zásoby příslušných hráčů.

Příklad 2: Hru hrají ve dvou Červený a modrý. Červený přiloží označenou kartičku a uzavře cestu modrého hráče. Modrý smí jako první přemístit svou figurku z kovárny na právě uzavřenou cestu, ale rozhodne se, že to neudělá. Červený přemístí obě své figurky z kovárny na uzavřenou cestu, získá zde převahu a 3 body. Modrý nezíská žádný bod. Poté se všechny tři figurky z cesty vrátí do zásoby hráčů.

 Icon Open Book.png Otázka: Dosud bylo nemožné umístit do kláštera druhého mnicha...

Odpověď: O to přesně jde. Není žádné pravidlo, říkající že v klášteře může být pouze jeden mnich. Jednoduše to nebylo možné kvůli pravidlům pro přiložení kartičky. Toto je první možnost, jak mohou hráči ukrást klášter. [10] A umístění velkého družiníka na klášter se nyní může také vyplatit.

Figurky, které se příslušný hráč rozhodne ponechat ve městě Carcassonne, zůstávají v příslušné čtvrti dál. Výše popsaný postup je jediný způsob, jak se figurky z města Carcassonne mohou ve hře použít. Není dovoleno je brát zpět do své zásoby.

Konec hry
Count Of Carcassonne C2 Area Market.png
Z tržiště je možné přemístit figurky před závěrečným vyhodnocením na konci hry na louky.
Soused po levici hráče, který přiložil poslední kartičku a ukončil tak hru, začne. Jako první smí přemístit jednu svou figurku z tržiště na libovolnou louku. Po něm následují ostatní hráči ve směru hodinových ručiček, každý smí opět přemístit po jedné své figurce na libovolnou louku. Tak se pokračuje tak dlouho, dokud nejsou přemístěny všechny figurky z tržiště. Poté se louky vyhodnotí jako obvykle.

Figurky, které zbydou na konci hry v jiných čtvrtích města, nepřinesou body žádné. [11] Město Carcassonne se na louce počítá jako běžné město za 3 body.

Oficiální varianty [12]

I šlechta podléhá určitým pravidlům a nemůže si jednoduše dělat, co se jí zlíbí. Následující varianty to zohledňují a omezují svobodu hraběte. Použití těchto variant poskytne ještě více taktických možností. V obou variantách se již hrabě nemůže volně pohybovat, ale naopak:

 1. kdykoli je do města Carcassonne umístěn nový družiník, přesune se hrabě po směru hodinových ručiček do další městské čtvrti, nebo
 2. hrabě se přesune do té městské čtvrti, do které je umístěn nový družiník.

Král a loupeživý rytíř  

King And Robber C2 Section Banner.png


Příprava hry

Před zahájením partie připravte na vhodné místo na stole kartičky Král a Loupeživý rytíř i s oběma příslušnými žetony.

3. Započítání bodů

Král
Jakmile je během partie uzavřeno první město, obdrží příslušný hráč kartičku Král a žeton položí na toto uzavřené město (přitom je jedno, zda zároveň získal nějaké body, nebo ne). Uzavře-li později někdo větší město (tj. rozkládající se na více kartičkách), [13] převezme si kartičku Král on (či si ji ponechá nadále) a žetonem označí toto větší uzavřené město. Žeton Král tedy leží vždy na největším uzavřeném městě. Držitel kartičky Král na konci hry obdrží 1 bod za každé uzavřené město na herním plánu (město Carcassonne se také počítá).

Loupeživý rytíř
… funguje úplně stejně, ale na cestách. Držitel kartičky Loupeživý rytíř na konci hry získá 1 bod za každou uzavřenou cestu na herním plánu. [14]

Konec hry

Pokud máte při závěrečném vyhodnocení kartičku Krále, získáváte 1 bod za každé dokončené město (město Carcassonne se také počítá jako jedno dokončené město).

Pokud máte při závěrečném vyhodnocení kartičku Loupeživého rytíře, získáte 1 bod za každou dokončenou cestu.

Domácí pravidla  

 • Na konci hry použijte hodně kostek, které umístěte na hrací plochu podle toho, kde jsou nalezeny dokončená území. Poté je sbírejte a spočítejte kolik jich je. (@viberunner)
 • Umístěte nepoužité kartičky (nebo jiné předměty) na počítadlo bodů tak, aby představovaly velikost největšího města a nejdelší cesty. (@RationalLemming)
 • Umístěte žeton krále a loupeživého rytíře na počítadlo bodů tak, aby představovaly velikost největšího města a nejdelší cesty. (@Meepledrone)
 • Hráč, který na konci hry drží kartičku krále nebo loupeživého rytíře, získává za každou kartičku rovnou 10 bodů. Odpovídá to bodům uděleným za zboží a odpadá tak nutnost počítat počet dokončených cest a měst. (@Joffovi)
 • Hráč, který na konci hry drží kartičku krále nebo loupeživého rytíře, získává za každou kartičku rovnou 15 bodů nebo, pokud obě kartičky drží jeden hráč, získá 40 bodů. (@PreGy)
 • Hráč, který dokončí první cestu, získá kartičku loupeživého rytíře a ponechá si ji dokud jiný hráč nedokončí větší cestu. Do té doby získá hráč 1 bod za každou dokončenou cestu. Totéž platí pro kartičku krále a města. (@dustyu)

Svatyně  

Heretics C2 Feature Shrine Tile.png


Příprava hry

Před zahájením partie zamíchejte 5 kartiček Svatyně mezi standardní kartičky krajiny.

1. Přiložení kartičky

Kartičky Svatyně se přikládají podle obvyklých pravidel. Není však dovoleno přiložit kartičku Svatyně tak, aby sousedila (svisle, vodorovně nebo úhlopříčně) s více než jedním klášterem. Stejně tak není dovoleno přiložit kartičku s klášterem tak, aby sousedila s více než jednou svatyní.

2. Uvádění družiníka jako kacíře

Po přiložení kartičky Svatyně smíte umístit svou figurku jako obvykle na louku, cestu nebo město. Nově však můžete figurku umístit i na svatyni. Tato figurka bude považována za kacíře. Sousedí-li taková svatyně (všemi směry, viz výše) s obsazeným klášterem, vyzve kacíř mnicha z kláštera na souboj o vliv (je možné o vliv bojovat i s vlastním mnichem). Analogicky platí, že při přiložení kartičky s klášterem a obsazení kláštera mnichem dojde k výzvě na souboj o vliv s kacířem na sousedící kartičce Svatyně.

Svatyně mají jinak analogickou funkci jako kláštery. Lze je tedy také obsadit opatem.

3. Započítání bodů

Svatyně se vyhodnocuje úplně stejně jako klášter. V okamžiku, kdy je kartička se svatyní zcela obklopena sousedícími kartičkami (tj. všemi osmi), získá příslušný hráč za kacíře ve svatyni 9 bodů.

V souboji o vliv mezi mnichem a kacířem jde o to, který objekt bude dříve uzavřen – zda svatyně, nebo klášter. Vítěz získá 9 bodů, poražený nic. Po dokončení prvního z objektů se obě figurky vracejí do zásoby příslušného hráče. V případě, že jsou uzavřeny oba objekty současně přiložením téže kartičky, získají 9 bodů hráči za obě příslušné figurky. Vzhledem k tomu, že pro svatyni platí stejná pravidla jako pro klášter, je také možné do ní ještě těsně před jejím vyhodnocením přemístit figurku či figurky z katedrály ve městě Carcassonne.
Příklad: Červený přiloží označenou kartičku vlevo nahoře a uzavře svatyni. Získá 9 bodů, modrý za svého mnicha za neuzavřený klášter nedostane nic. Obě figurky se vracejí do zásoby hráčů.

 Icon Open Book.png Otázka: Řekněme, že mám kacíře v souboji s mnichem jiného hráče a umístím kartičku, která dokončí klášter. Mnich tedy získá 9 bodů a já 0. Mohu v tomto případě ještě přesunout družiníka do města Carcassonne?

Odpověď: Ano, spustilo se hodnocení při které jste nezískal žádné body: podmínka splněna.

Vyhodnocení na konci hry

Není-li souboj o vliv rozhodnut do konce hry, dostanou hráči za obě figurky body jako za klášter.

Domácí pravidla  

 • Je možné povolit přiložení několika sousedících svatyní nebo klášterů do jedné oblasti, pokud na těchto klášterech/svatyních nejsou umístěny žádní družiníci (tj. nejsou zde žádné další výzvy). Mnich nebo kacíř se nesmí účastnit více než jedné výzvy najednou.

Nové kartičky krajiny  

King Robber C2 Feature Land Tile.png


Příprava hry

Pečlivě zamíchejte kartičky krajiny lícem dolů mezi kartičky ze základní hry a jako obvykle z nich vytvořte několik dobíracích sloupečků.

King Robber C2 Feature City Bridges Tile.png
Na této kartičce se nacházejí dvě oddělené části města. Jedna se táhne shora dolů, druhá díky mostu zleva doprava.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Město Carcassonne a hrabě z Carcassonne

 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé:
  • Provádí-li aktivní hráč dvojitý tah díky svému staviteli, může v obou dílčích tazích umístit svou figurku do města Carcassonne, pokud v každém z nich splní předepsané podmínky.
  • Dokončení města se zbožím vám nebrání poslat družiníka do města Carcassonne.

 Icon Open Book.png Otázka: Pokud dokončím město se zbožím, ale nezískám žádné body, mohu přesunout družiníka do města Carcassonne?

Odpověď: Ano, to je povoleno. Záleží pouze na okamžitě získaných bodech, za zboží se získávají body až na konci hry.

 • Rozšíření 3 - Princezna a drak:
  • Do města Carcassonne nelze umístit draka ani vílu.
  • Drak může létat vně města Carcassonne, považovat oblasti krajiny za normální kartičky a jíst na nich všechny figurky. Na družiníky a hraběte uvnitř města Carcassonne se drak nedostane. (10/2012)
  • Do města Carcassonne nelze přesunout družiníka pomocí tajné chodby.
  • Družiníky lze umístit na území na desce města Carcassonne mimo samotné město Carcassonne, například pomocí tajné chodby. (1/2013)
 • Rozšíření 4 - Věž: Pomocí funkce věže nelze zajmout žádnou figurku ve městě Carcassonne.
 • Rozšíření 5 - Opatství a starosta:
  • Z katedrály města Carcassonne můžete přesunout družiníka na opatství, má také všechny vlastnosti kláštera.
  • Město Carcassonne se při vyhodnocení statku počítá jako standartní město na louce.
  • Statek nelze umístit ve městě Carcassonne.
  • Pokud vaše umístění statku nebo propojení luk vyvolá vyhodnocení louky, při čemž vy nezískáte žádné body, ale jiný hráč ano, můžete umístit družiníka do města Carcassonne.

 Icon Open Book.png Otázka: Pokud má nějaký hráč na louce sedláka a já na ni umístím statek, díky čemuž musí hráč svého sedláka vyhodnotit ale já žádné body nezískám, mohu umístit družiníka do města Carcassonne?

Odpověď: Ano, je to možné. Záleží pouze na okamžitě získaných bodech. Nezáleží na tom, že statek určitě získává body na konci hry.

 • Pokud umístění statek nebo propojení louky vyvolá vyhodnocení louky, můžete na tuto louku přesunout družiníky z tržiště ve městě Carcassonne. Louku se poté vyhodnotí jako obvykle a všichni sedláci z této louky se vrátí zpět do zásoby jejich majitelům. (Nezáleží na tom, že na konci hry je jisté, že statek bude získávat body.)

 Icon Open Book.png Otázka: Používají se družiníci v tržišti pouze na konci hry?

Odpověď: To už není úplně pravda. Umístění statku a následné vyhodnocení louky se počítá jako možnost odstranit družiníka z města Carcassonne. Nyní, když lze louku vyhodnotit i jindy než na konci hry, lze družiníky z trhu přesunout na louku ve hře dříve. K tomu dojde ihned po umístění statku a před vyhodnocením louky. (Připojení louky obsahující družiníky k louce se statkem by logicky byla další příležitostí. – Chris O.)

 • Pokud se spustí vyhodnocení louky, můžete přesunout družiníky z tržiště na luku se statkem (a získat za ně body). K tomu může dojít v následujících případech:
  • Umístění statku s vyhodnocením louky: každé dokončené město má hodnotu 3 bodů.
  • Připojení louky bez statku k louce se statkem: každé dokončené město má hodnotu 1 bodu.
  • Na konci hry při přípravě na závěrečné vyhodnocení: Každé dokončené město má hodnotu 1 bodu (tato akce je podobná jako případ spojování luk).
Podívejte se prosím na úplné shrnutí bodového hodnocení těchto případů zde (rozšíření 5 - Opatství a starosta).

 Icon Open Book.png Otázka: Můžeme přesunou družiníka z města Carcassonne na louku se statkem?

Odpověď: Ano, sedlák bude ihned vyhodnocen, získá tedy pouze 1 bod za město a (což je důležité) není na louce během závěrečného vyhodnocení. (Umístění družiníka tímto způsobem samozřejmě stále vyžaduje spuštění vyhodnocení podle základních pravidel - to může být na konci hry nebo pokud je louka bez statku připojena k louce se statkem. – Chris O.)

 • Rozšíření 8 - Mosty a hrady: Družiníci ve městě Carcassonne (ze zámku) se nemohou přesunout na hrad, protože se nejedná o město, ale nový typ území.
 • Rozšíření 9 - Ovce a kopce:
  • Pastýře nelze umístit do města Carcassonne.
  • Figurku z města Carcassonne lze v souladu s ostatními obvyklými pravidly umístit i na kartičku s kopcem [15] a získat díky tomu při vyhodnocování daného území výhodu.
 • Opat: Zahrady nejsou uvedeny jako možný cíl cesty z katedrály. (Toto opomenutí vede k závěru, že opati nemohou být přesunuti z města Carcassonne do zahrady.)
 • Mini #1 - Létající stroje:
  • Do města Carcassonne nelze pomocí létajícího stroje umístit družiníka.
  • Družiníka lze pomocí létajícího stroje umístit na desky města Carcassonne na území mimo město Carcassonne. (1/2013)
 • Obléhání - Kataři:
  • Rytíř nemůže ve stejném tahu uniknout z obleženého města a být poslán do města Carcassonne. Posloupnost tahu to neumožňuje, protože družiníci se posílají do města Carcassonne dříve, než mohou rytíři uniknout.

 Icon Open Book.png Otázka: Může hráč umožnit družiníkovi uniknout z obleženého města přes klášter a následně umístit téhož družiníka ve stejném tahu do města Carcassonne? (Kdy dojde k útěku družiníka?)

Odpověď: Rytíř uniká na konci tahu a proto nemůže být ve stejném tahu znovu nasazen. (5/2007)

 • Mor: Podle výkladů týkajících se umístění draka a družiníků na území mimo město Carcassonne se zdá, že mor by se mohl šířit také po těchto územích. Toto pravidlo je ovšem neoficiální. (1/2013)
 • Německé kláštery - Japonské budovy - první edice Německé kláštery / Holandsko-belgické kláštery:
  • Družiník může být přesunut ze čtvrti s katedrálou a umístěn do německého kláštera (nebo jiného ekvivalentního území) jako mnich (nikoli opat), dané území bylo dokončeno pouze pro vyhodnocení jako klášter. (6 a 10/2014)
   • V tomto případě musí být klášter neobsazený nebo obsazený alespoň jedním mnichem (bez ohledu na přítomnost dalších družiníků umístěných jako opati). Klášter nelze dokončit, pokud je obsazen pouze družiníky umístěnými jako opati.
  • Ze čtvrti s katedrálou do německého kláštera (nebo jiného ekvivalentního území) nemůže být družiník přesunut a umístěn jako opat (protože klášter se speciální funkcí německého kláštera, bude hodnocen až na konci hry). (6 & 10/2014)

Král

 • Rozšíření 1 - Hostince a katedrály: Za katedrálu v uzavřeném městě (zde nejde o město Carcassonne) nedostane držitel kartičky Král žádný bod navíc.
 • Rozšíření 8 - Mosty a hrady: Hrad se pro kartičku Krále za uzavřené město nepovažuje.
 • Trhy v Lipsku: Město Lipsko by se mělo považovat za dokončené město.

Loupeživý rytíř

 • Rozšíření 1 - Hostince a katedrály:
  • Za cestu s hostincem u jezera se žádné body navíc nezískávají.
  • Krátké cesty na jedné z kartiček CRCR tohoto rozšíření by neměly být počítány pro bonus loupeživého rytíře, protože je nelze obsadit ani bodovat.
CRCR kartička v rozšíření 1 - Hostince a katedrály s krátkými cestami.
 • Rozšíření 5 - Opatství a starosta: U cesty vedoucí ven ve třech směrech je délka cesty celkový počet kartiček na cestě, nikoli pouze nejdelší vzdálenost mezi dvěma konci. Cesta má tři konce, které je třeba uzavřít a v celkovém součtu bude pravděpodobně větší.
 • Oslava: Krátké cesty na kartičce CRCR tohoto rozšíření by neměly být brány v úvahu pro bonus loupežného rytíře, protože je nelze obsadit ani hodnotit.
CRCR kartička s oslavou a krátkými cestami
 • Labyrint: U kartiček kde cesta vede ven ve všech čtyřech směrech je délka cesta celkový počet kartiček na cestě, nikoli pouze nejdelší vzdálenost mezi dvěma konci. Labyrint má čtyři konce, které je třeba uzavřít a v celkovém součtu bude pravděpodobně větší.

Svatyně

 • Výzvu mezi mnichem a kacířem lze vyvolat i jinými způsoby umístění než přímým umístěním na území:
  • Umístění mnicha nebo kacíře pomocí tajné chodby (rozšíření 3 - Princezna a drak)
  • Umístění mnicha nebo kacíře pomocí létajícího stroje (mini #1 - Létající stroje)
 • Výzva mezi mnichem a kacířem skončí, pokud je některá z postav odstraněna ze svého území v důsledku interakce s jinými rozšířeními:
  • Drak sežere jednoho z nich nebo oba (rozšíření 3 - Princezna a drak)
  • Jednu z nich je zajat věží (rozšíření 4 - Věž)
  • Některý z nich je vyřazen katapultem (rozšíření 7 - Katapult)
  • Akce Mor na kolo osudu odstraní některou z nich (Kolo osudu)
  • Kterákoli z nich je odebrána při řešení dopisu 8 (mini #2 - Dopisy)
  • Jedna z nich je odebrána pomocí kartičky s oslavou (Oslava)
  • Některou z nich zachytí kartička s Vodníkem (Ruské pohádky)
  • Některý z nich je opat - je odebrán a vyhodnocen (základní hra - Opat)
 • Rozšíření 3 - Princezna a drak:
  • Přiložení kartičky s tajnou chodbou tak, že doplňuje dvě území zapojené do výzvy, neumožňuje umístit družiníka na jeden z nich, protože jsou oba obsazeny.

 Icon Open Book.png Otázka: Představte si, že mám vedle obsazené svatyně neobsazený klášter. Přiložím kartičku s tajnou chodbou tak, že doplňuje obě území a rozhodnu se použít tajnou chodbu k umístění mnicha do kláštera. Vyhlašuje se tím výzva? A pokud ano, kdo vyhrává?

Odpověď: Ve skutečnosti se jedná o neplatné umístění družiníka - tajnou chodbu nelze použít k umístění družiníka na dokončené území (a klášter je považován za dokončený před fází „přesunu dřeva“). Nemůže se tedy jednat o žádnou výzvu a kacíř získává 9 bodů. (aktualizace 7/2014)


 • Pomocí tajné chodby můžete po prohraném úkolu obsadit nedokončené území, které se stane neobsazeným.

 Icon Open Book.png Otázka: Po vyřešení výzvy jsou mnich i kacíř odebráni z herního plánu. Pokud tak zůstane jedno z území nedokončené, lze ho znovu obsadit?

Odpověď: Ano, lze ho znovu obsadit pomocí tajné chodby nebo družiníkem z Carcassonne.

 • Pokud jsou během výzvy splněny podmínky, ale příslušný družiník je odstraněn drakem, klášter ani svatyně nejsou vyhodnoceny. „Zmizením“ mnicha nebo kacíře výzva končí a zůstanuvší družiník dále čeká v krajině, dokud není jeho klášter nebo svatyně uzavřena nebo dokud není odstraněn z krajiny.
 • Tajná chodba také umožňuje vyvolat výzvu mezi klášterem a svatyní, protože se jedná o území součástí kartičky krajiny, které bylo umístěno hráči během hry a na které mohl být družiník umístěn i normálně.
 • Vílu lze přiřadit ke kacíři.
 • Rozšíření 5 - Opatství a starosta:
  • Mnich v opatství může vyzvat na souboj o vliv kacíře ve svatyni (a naopak).
  • Pravidla, která omezují přiložení klášterů vedle již přiložených svatyní (a naopak), omezují také přiložení opatství.
  • Vůz na území, které prohrálo výzvu, se nemůže přesunout na sousední území. Vůz je odebrán bez hodnocení, protože území, kde je umístěn, není po vyřešení výzvy dokončeno.
 • Rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka:
  • Pokud prohrajete výzvu, můžete přesunout družiníka do města Carcassonne.

 Icon Open Book.png Otázka: Řekněme, že mám kacíře v souboji s mnichem jiného hráče a umístím kartičku, která doplní klášter s mnichem. Mnich získá 9 bodů a já 0. Mohu v tomto případě ještě přesunout družiníka do města Carcassonne?

Odpověď: Ano, spustilo se vyhodnocení, při kterém nedošlo k nezískání žádných bodů: podmínka splněna.

 • Rozšíření 9 - Ovce a kopce: Vinice v okolí přináší při vyhodnocení svatyně 3 body navíc (stejně jako pro kláštery).
 • Mini #1 - Létající stroje:
  • Přiložení kartičky s létajícím strojem tak, že dokončíte dvě území zapojené do výzvy, neumožňuje v případě že některé území není obsazeno, na něj umístit družiníka.
  • Po prohraném úkolu můžete pomocí létajícího stroje obsadit nedokončené území a stát se neobsazeným.
  • A flying machine also allows you to trigger a challenge between a monastic building and a shrine, since these are areas of the landscape on tiles that were placed by the players during the game, and on which a meeple could also have been placed normally.
 • Obléhání - Kataři: Rytíř může uniknou z obléhaného města přes svatyni, stejně jako u kláštera. Svatyně jsou z větší části totožné s kláštery a to platí i pro útěk.
 • Německé kláštery - Japonské budovy - Z první edice Německé kláštery / Holandsko-belgické kláštery:
  • Družiník umístěný v německém klášteře (nebo jakémkoli jiném rovnocenném území) jako mnich se může zapojit do souboje s kacířem.
  • Družiník umístěný na německém klášteře (nebo jiném rovnocenném území) jako opat (umístěn na boku) se nemůže účastnit výzvy s kacířem, protože každý z nich má jiný mechanismus bodování (území s opatem není nikdy dokončeno - kacíř by vždy vyhrál.) (5/2014)

Seznam kartiček a žetonů

Řeka II

Celkem kartiček: 12

River II C2 Tile A.jpg 1x
Pramen
River II C2 Tile B.jpg 1x
(G)
River II C2 Tile C.jpg 1x
 
River II C2 Tile D.jpg 1x
Hostinec
River II C2 Tile E.jpg 1x
 
River II C2 Tile F.jpg 1x
Stádo prasat
River II C2 Tile G.jpg 1x
(W)
River II C2 Tile H.jpg 1x
 
River II C2 Tile I.jpg 1x
(B) - Rozvodí
River II C2 Tile J.jpg 1x
 
River II C2 Tile K.jpg 1x
 
River II C2 Tile L.jpg 1x
Jezero + sopka

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
B | farma
Feature Highwayman C2.png
W | loupežník

Kromě toho jsou u některých kartiček tučně vyznačeny další prvky, některé vlastní řeka II (pramen, rozcestí a jezero), jiné slouží jako propojení s dalšími rozšířeními (hostinec, stádo prasat a sopka).


Hrabě z Carcassonne

Celkem kartiček: 2 (2x3 kartičky)

City Of Carcassonne C2 Tile A.jpg 1x (rub)
City Of Carcassonne C2 Tile B.jpg 1x (rub)
City Of Carcassonne C2 Tile A Back.jpg 1x (líc)
City Of Carcassonne C2 Tile B Back.jpg 1x (líc)


Král a loupeživý rytíř

Celkem kartiček: 2

King Robber C2 Tile King.jpg 1x
King Robber C2 Tile Robber Baron.jpg 1x

Celkem žetonů: 2

Token King C2.png 1x
Token RobberBaron C2.png 1x

Součástí balení jsou dva náhradní žetony.


Svatyně

Celkem kartiček: 5

Heretics C2 Tile A.jpg 1x
 
Heretics C2 Tile B.jpg 1x
(W)
Heretics C2 Tile C.jpg 1x
 
Heretics C2 Tile D.jpg 1x
 
Heretics C2 Tile E.jpg 1x
(S)

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature Highwayman C2.png
W | loupežník
Feature Pigsty C2.png
S | vepřín


Nové kartičky krajiny [17]

Celkem kartiček: 5

King Robber C2 Tile A.jpg 1x
(T)
King Robber C2 Tile B.jpg 1x
(G)
King Robber C2 Tile C.jpg 1x
 
King Robber C2 Tile D.jpg 1x
(B)
King Robber C2 Tile E.jpg 1x
 

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
B | farma
Feature WaterTower C2.png
T | vodárenská věž


Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Icon World Black.png Navzdory tomuto pravidlu z nové edice jsou nejnovější pravidla z první edice řeky II uvádí, že „pokud se rozhodnete použít Hraběte z Carcassonne a Řeku II jako startovní kartičky pro hru, je možné, že nebude možné použít všechny kartičky s řekou, pokud budou umístěny příliš blízko města Carcassonne. Kartičky s řekou, které nelze umístit, by měly být v souladu se základními pravidly ze hry odstraněny. I v případě, že řeku nelze umístit celou, měla by hra pokračovat obvyklým způsobem.“ Více informací naleznete v komentáři v 1st. Edition Rivers page.
 2. Icon World Black.png V pravidlech ZMG a Mindoku je tento odkaz na fázi tahu, vynechán. Tato podmínka vylučuje bodování v jiných fázích.
 3. Icon World Black.png Ze znění pravidel je zřejmé, že umístění družiníka do města Carcassonne může vyvolat pouze hodnocení způsobené přiložením kartičky. Tedy hodnocení za události nesouvisející s kartičkami krajiny (například body za dopisy (Dopisy nebo zaplacení výkupného za věž (Věž)) by umístění družiníka do města neumožnilo. Zajímavé však je, že umístění statku (Opatství a starosta) vyvolá možnost umístit družiníka do města Carcassonne, pouze pokud neobdržíte body vy, ale někdo jiný.
 4. Icon World Black.png Pravidla HiG a Mindoku tuto závorku neobsahují. Závorka je pouze v pravidlech ZMG.
 5. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech ZMG je vynecháno omezení, které neumožnuje získat body z žádného dokončeného území. To by hráčům umožnilo poslat družiníka do města Carcassonne v případě že neobdrží body za alespoň jedno z mnoha hodnocených území.
 6. Icon Open Book.png Družiníky ve městě Carcassonne lze přemístit na prázdné cesty, města, kláštery nebo louky. Po dokončení prázdné cesty, města nebo kláštera mohou být družiníci z příslušné čtvrti města Carcassonne (družiníci na zámku mohou být přemístěni pouze do měst atd.) přemístěni a poté okamžitě vyhodnoceni. Obecně platí, že neobsazená města, cesty a kláštery nepřinášejí příliš mnoho bodů a je tak tato možnost užitečná hlavně pro vracení družiníků z města Carcassonne do zásoby hráče.
 7. Icon Open Book.png Hráč, který dokončí cestu, město nebo klášter, ale nezískal žádné body, nemůže přemístit družiníka do města Carcassonne a poté ještě přemístit dalšího družiníka z města Carcassonne před vyhodnocením území. Nejprve se provede vyhodnocení a teprve poté, pokud se naskytne příležitost, může být družiník umístěn do města Carcassonne. Pokud hráč použije družiníka, který se již nachází ve městě Carcassonne, pak profituje z hodnocení a nemůže do města Carcassonne přesunout dalšího družiníka.
 8. Icon World Black.png To znamená, že početní převaha se počítána s přihlédnutím k družiníkům, kteří byli právě přesunuti z města Carcassonne.
 9. Icon Open Book.png Družiník ve městě Carcassonne se nijak nehodnotí. Družiníci však mohou ovlivnit obvyklá vyhodnocení, protože je hráči mohou přesunout do jakéhokoli právě hodnoceného města, cesty, kláštera nebo louky.
 10. Icon World Black.png Klášter s více mnichy od různých hráčů bude hodnocen s ohledem na převahu, stejně jako cesta nebo město. Stejné pravidlo platí také pro všechny církevní stavby: kláštery, opatství, svatyně, německé kláštery, holandsko-belgické kláštery, japonské budovy a Darmstadské kostely.
  U speciálních klášterů (německé kláštery, holandsko-belgické kláštery a japonské budovy) můžete např. pomocí létajícího stroje umístit další družiníky v poloze opata. Z města Carcassonne nesmíte umístit družiníky jako opaty.
  Družiníci na speciálním klášteře umístění jako opati budou ignorováni, pokud je území dokončeno a hodnoceno se všemi družiníky umístěnými jako mniši. Pokud má na konci hry v hodnoceném speciálním klášteře více hráčů umístěných družiníky jako opaty, budou všichni opati hodnoceni s přihlédnutím k početní převaze.
 11. Icon Double Arrow Black.png Toto omezení v první edici nebylo. Je nadřazeno poslednímu upřesnění týkajícímu se tohoto bodu:
  Otázka: Jak probíhá umístění družiníka při závěrečném vyhodnocení? Odpověď: V zásadě velmi podobně jako během hry. Spouštěčem závěrečného vyhodnocení je hráč, který přiložil poslední kartičku a ukončil tak hru. Počínaje hráčem po levici od hráče který přiložil poslední kartičku, každý hráč přemístí jednoho ze svých družiníků z města Carcassonne na příslušné území (družiníci v zámku mohou být umístěni pouze do měst atd.). Družiníci mohou být přemístěni také na nedokončené cesty, města, kláštery nebo louky, protože i ty budou na konci hry vyhodnoceny. Tato akce pokračuje tak dlouho, dokud žádný hráč nemůže z města Carcassonne přesunout dalšího družiníka. Hrabě stále blokuje městskou čtvrť, ve které sídlí. Obvykle poslední figurku přemístí hráč, který má ve městě Carcassonne nejvíce družiníků.
 12. Icon Open Book.png Podle Matthew Harpera byly tyto varianty zveřejněny na stránkách HiG. Informace si můžete přečíst v následujícím příspěvku na BGG z roku 2005: https://boardgamegeek.com/thread/73808/official-variants-hans-im-gluck
 13. Icon Open Book.png Hráč, který během hry dokončí největší město, tj. město, které se skládá z nejvíce kartiček krajiny, získá kartičku krále. Ne vždy tedy může získat kartičku Krále město s největším počtem bodů, například menší město získá více bodů díky erbům nebo katedrále.
 14. Icon Open Book.png Hráč, který během hry dokončí nejdelší cestu, tedy cestu, která se skládá z nejvíce kartiček krajiny, získá kartičku Loupeživého rytíře. Cesta za nejvíce bodů nemusí vždy vyhrát kartičku Loupeživého rytíře, například menší cesta získá více bodů díky hostinci.
 15. Icon Double Arrow Black.png Tuto větu jsme aktualizovali podle německých pravidel. Pravidla od ZMG obsahují chybně přeloženou verzi této věty: „You can place one meeple from the city of Carcassonne on a hill tile with a feature that has not been completed.“
 16. Icon Double Arrow Black.png Toto vysvětlení je zahrnuto v pravidlech HiG i Mindoku, ale ZMG ho vynechává.
 17. Icon World Black.png Těchto 5 kartiček bylo součástí hry Král a zvěd v první edici Carcassonne.