Divy lidstva

This page is a translated version of the page The Wonders of Humanity and the translation is 63% complete.
Outdated translations are marked like this.

Rozšíření Divy lidstva obsahuje mega kartičky v různých tvarech o velikosti 5 polí. Na každé kartičce je vyobrazen jeden div, který je postaven lidmi z různého období. Každý z divů vám přináší individuální výhodu. Hráč však může v průběhu jedné hry použít pouze jeden. Získejte odpovídající div rychle, abyste jej mohli využívat co nejčastěji!

Wonders of Humanity C3 Tile 04.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Toto rozšíření nebylo v dalších edicích publikováno.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Symbol Wonders Of Humanity C3.png

Rozšíření Divy lidstva obsahuje mega kartičky v různých tvarech o velikosti 5 polí. Na každé kartičce je vyobrazen jeden div, který je postaven lidmi z různého období. Každý z divů vám přináší individuální výhodu. Hráč však může v průběhu jedné hry použít pouze jeden. Získejte odpovídající div rychle, abyste jej mohli využívat co nejčastěji!

Divy lidstva jsou součástí krajiny Carcassonne. Každý div přináší jedinečnou výhodu. Hráč však může v jedné hře využít pouze jednu. Získejte odpovídající div rychle, abyste jej mohli využít co nejlépe!

Úvod

 
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření   Divy lidstva v edici C3, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla roku 2023 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce:   Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Rozšíření obsahuje mega kartičky v různých tvarech zabírající 5 polí. Každá kartička obsahuje jeden div lidstva, postavený v různém období. První sada obsahuje následující divy:

 • Stonehenge, prehistorická památka poblíž Amesbury v jižní Anglii (Velká Británie).
 • Circus Maximus, starořímský stadion pro závody vozatajů a místo masové zábavy v Římě (Itálie).
 • Notre-Dame, středověká gotická katedrála postavená v Paříži (Francie).
 • Alhambra, palácový a pevnostní komplex ze 13. století, který se nachází v Granadě (Španělsko).
Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Divy lidstva můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 4 mega kartičky s divy lidstva (každá o velikosti 5 běžných kartiček krajiny)
 
Jeden z divů lidstva: Cirkus Maximus.

Pravidla

Příprava hry  

Doporučujeme hrát minimálně s 90 kartičkami a jedním dalším družiníkem (např. základní hra + 1. rozšíření). [1] Jakákoli další pravidla přidaného rozšíření pak ignorujte.

 
Příklad: Ukázka přípravy pro 4 hráče, kdy jsou dva družiníci každého hráče umístěni vedle políčka 10 na počítadle bodů.
 • Každý hráč obdrží 9 družiníků jedné barvy a 2 z nich umístí k políčku 10 vedle počítadla bodů.
Poznámka: Jeden z těchto dvou družiníků slouží pouze k označení divu. Můžete tak použít velkého družiníka z 1. rozšíření nebo jakoukoli jinou figurku ve vaší barvě.
Počítacího družiníka umístěte jako obvykle na políčko 0 počítadla bodů. Všichni hráči začínají hru se 6 družiníky ve své zásobě.
 • Každý hráč vybere 1 div a umístí jej lícem nahoru vedle počítadla bodů. Divy které zbyly odložte zpět do krabice, pro hru již nebudou potřeba.
Poznámka: V první sadě jsou pouze 4 divy lidstva. Můžete tedy hrát maximálně ve 4 hráčích. K dispozici však budou další sady, které vám pak umožní vybrat si z více divů a/nebo hrát ve více hráčích.


Umístění mega kartičky s divem  

Pro každého hráče je k dispozici jeden div. Abyste mega kartičku s divem získali, musíte splnit podmínku. Ta spadá do kroku 3. Započítání bodů popsaného dále:

3. Započítání bodů a div lidstva

Pro každého hráče je k dispozici pouze 1 div. Div lze tedy získat jen jednou.

Pokud váš počítací družiník dosáhne nebo překročí políčko s dvojicemi družiníků (poprvé je to políčko 10), pokračujte kroky v následujícím pořadí:

 1. Vyberte si jednu z dostupných divů a položte jej před sebe. Na herní plán ho zatím neumisťujete (viz 1. Přiložení divu lidstva).
 2. Vezměte dva své družiníky vedle počítadla bodů a přidejte je do své zásoby.
 3. Přesuňte všechny zbývající družiníky umístěné vedle počítadla bodů o 5 políček dopředu (nejprve vedle políčka 15, poté vedle políčka 20 a nakonec vedle políčka 25).
Pozor: Nikdy nesmíte dvojice družiníků posunout za políčko 25, ani pokud hrajete ve více jak 4 hráčích. Družiníci zůstávají vedle políčka 25, dokud na ně všichni ostatní počítací družiníci nedosáhnou.
 
Příklad: Červený jako první získá 10 bodů, jako první si tedy vybere div. Poté vezme své družiníky, stojící vedle počítadla bodů a umístí je do své zásoby. Nakonec přesune družiníky ostatních hráčů k políčku 15.

Zvláštní případ: Pokud v jednom tahu dosáhne políčka s dvojicemi družiníků více hráčů, rozhodne hráč na tahu, kdo si vybere div a poté posune dvojice družiníků o 5 políček dopředu. Jsou-li na políčku s dvojicemi družiníků nebo za ním ještě další počítací družiníci (od jiných hráčů kteří si ještě nevzali div), rozhodne opět hráč na tahu, kdo si vybere další div, a tak dále.

1. Přiložení divu lidstva

Pokud máte před sebou mega kartičku s divem, neberete si běžnou kartičku krajiny, ale umístěte div podle obvyklých pravidel. [2] Po umístění musíte svůj div označit jedním z dvou družiníků, získaných spolu s divem. Družiníka umístěte doprostřed divu (ne na město, cestu nebo louku). Družiník zůstává na divu až do konce hry. Pro lepší odlišení od ostatních družiníků můžete družiníka umístit vzhůru nohama.

Poznámka: Ve velmi vzácném případě nemusí jít div přiložit, doberte si běžnou kartičku krajiny, ihned ji přiložte a poté k ní přiložte div. Pokud ani poté není možné div přiložit, vyřaďte kartičku ze hry (i když by šla přiložit) a doberete si další kartičku, dokud div nepůjde přiložit. Na tyto dodatečné kartičky nelze umístit žádné družiníky.

2. Umístění družiníka na mega kartičku s divem

Na mega kartičku s divem můžete umístit až 2 družiníky na různé neobsazené části krajiny (město, cestu, klášter nebo louku) na této kartičce s divem. Můžete také umístit pouze jednoho nebo žádného družiníka. Umístění družiníci, mohou být umístěni v různých územích v rámci jedné standartní kartičky krajiny. [3]

 
Příklad: Červený umístí div Alhambra a označí ho družiníkem vzhůru nohama. Poté na mega kartičce obsadí jedním družiníkem město a druhým družiníkem cestu.
3. Zípočítání bodů za div

Každý div má svou vlastní mechaniku pro získání bodů. Některý přináší body v průběhu hry, jiný na konci hry. [4]

Notre-Dame

Pokud během hry (nikoli v tahu, kdy přikládáte div Notre-Dame), umístíte družiníka na jednu z 8 kartiček obklopujících klášter, okamžitě získáte 3 body. Nezáleží na tom, zda má klášter mnicha nebo ne. Pokud se kolem kartičky na kterou jste umístily družiníka nachází více klášterů, stále získáte pouze 3 body.

 
Příklad: Červený umístění družiníka na právě přiloženou kartičku která sousedící s klášterem. Okamžitě získá 3 body.

Stonehenge

Pokud během svého tahu dokončíte jednu nebo více obsazených cest (nikoli v tahu, kdy přikládáte div Stonehenge), získáte okamžitě 3 body za každou dokončenou cestu (i když na ní nemáte svého družiníka). [5]

 
Příklad: Červený dokončí cestu na které se nachází lupič. Okamžitě získá 3 body. Po započítání bonusových bodů proběhne obvyklé vyhodnocení a žlutý získá za cestu 4 body (4 kartičky x 1 bod).

   Otázka: Získáme bonus za Stonehenge, pokud dokončíme neobsazenou cestu a pak k ní přidáme družiníka na právě přiloženou kartičku?

Odpověď: Ano, je to možné. Umístíte-li družiníka ve fázi 2. Umístění družiníka těsně před krokem 3. Zípočítání bodů za div. (3/2024)Cirkus Maximus

Na konci hry získáte v závislosti na počtu hráčů body za každého družiníka jiné barvy v (dosud nedokončených) městech:

2 hráči:4 body
3-4 hráči:3 body
5+ hráčů:2 body
 
Příklad - Detailní pohled na konec hry: Ve hře se třemi hráči získá červený 6 bodů za žlutého rytíře (2 družiníci x 3 body) a 3 body za modrého rytíře (1 družiník x 3 body). Za vlastního družiníka nedostane červený žádné body.

Alhambra

Na konci hry získáte 4 body za každého svého sedláka bez ohledu na to, zda jste získali nějaké další body.

 
Příklad - Detailní pohled na konec hry: Červený za své sedláky na herním plánu získá 8 bodů (2 sedláci x 4 body).

Důležité!

 • Každá mega kartička s divem se počítá jako 5 běžných kartiček krajiny. V s tím souvísí že cesty a města vyobrazená na těchto kartičkách se mohou skládat z více než jedné kartičky. Při hodnocení je dobé na to brát ohled.
  • Stonehenge a Notre-Dame mají každý cestu, která prochází přes 2 kartičky.
  • Alhambra má město rozprostírající se přes 3 kartičky, Cirkus Maximus má město rozprostírající se přes 4 kartičky a Notre-Dame má město rozprostírající se přes 2 kartičky. [6]
Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry vždy nejprve vyhodnoťte divy s hodnocením na konci hry a teprve poté pokračujte s běžným závěrečným vyhodnocením. [7]

Korekce pravidel podle šmouly a Chmury

Další vysvětlení  

Cesty, města a louky na kartičkách s divem

 Všeobecné pravidlo:

  Některé mega kartičky s divem obsahují město rozprostírající se přes několik čtvercových polí. Každá část města v jednom čtvercovém poli by se měla počítat jako samostatná kartička. Následující obrázky znázorňují počet kartiček s cestami a městy, které je třeba na každé mega kartičce s divem započítat, a také ukazují zamýšlené propojení luk. Modré kroužky představují propojenou louku a červené kroužky představují oddělené louky.

Poznámky:

 • Špinavé skvrny vedle některých divů jsou součástí divů, nikoliv přilehlého města.
 • Tvar kartiček s divy může mít vliv na propojení luk v důsledku výrobních odchylek. Pokud hrajete s divy které se liší od zamýšleného propojení luk, měli byste se dohodnout, jaké propojení luk použijete.
Stonehenge
 • Jedna cesta ze 2 úseků, která se rozvětvuje na dva otevřené konce (vlevo nahoře a uprostřed).
 • Jedno město v 1 poli (vpravo nahoře)
 • Dvě cesty po 1 úseku (dole uprostřed a vpravo)
Notre-Dame
 • Jedna cesta ze 2 úseků, která se rozvětvuje a končí u kláštera, u divu a jeden otevřený konec (nahoře a uprostřed).
 • Jedno město ze 2 částí (vlevo dole a uprostřed)
 • Jedna cesta s 1 úsekem (vpravo dole)
Cirkus Maximus
 • Jedno město ze 4 částí v horní a dolní část je spojeno malým pásem města (vlevo shora dolů, uprostřed a uprostřed dole).
 • Dvě cesty po 1 úseku (uprostřed a vpravo dole)
Alhambra
 • Jedno město ze 3 částí (zleva shora dolů)
 • Dvě cesty po 1 úseku (dole uprostřed a vpravo)

   Otázka: Má město na kartičce s divem Notre-Dame rozlohu přes 2 nebo 4 čtvercová pole? Hlína obklopující Notre-Dame zasahuje do 2 sousedních polí (nahoře a vpravo). Vizuálně je to trochu nejednoznačné, protože město neuzavírá žádná skutečná zeď, ale pole s hlínou bez domečků s Notre-Dame ohraničující louku.

Odpověď: Město se rozkládá pouze na 2 polích. Hlína kolem Notre-Dame je graficky nutná k uzavření tamních cest. (3/2024)

   Otázka: Vnější kamenný kruh ohraničuje okolní louky, takže na kartičce s divem Stonehenge jsou 4 louky. Je to správně?

Odpověď: Je to přesně tak. (3/2024)


  Sedlák umístěný na louce, která pouze hraničí s divem, ale ne s městem, které s divem sousedí, nezíská za toto město body. To se může stát u některých luk na kartičkách s divy:

 • Louka obklopující klášter na kartičce s divem Notre-Dame (vpravo nahoře).
 • Louka mezi cestami na kartičce s divem Cirkus Maximus (uprostřed vpravo)
 • Louka mezi cestami na kartičce s divem Alhambra (uprostřed vpravo)

Všimněte si, že divy (včetně polí s hlínou vedle nich) jsou oddělené prvky od měst. Divy omezují města, ale nejsou jejich součástí.

   Otázka: K některým divům (jako Notre-Dame, Cirkus Maximus nebo Alhambra), přiléhají mezi dvěma cestami louky. Je tato část považováno za louku, která se dotýká města, nebo pouze divu (a tedy žádné město)?

Odpověď: Louka se dotýká pouze divu. Div je vždy neutrální a není součástí města. (3/2024)

Kláštery a kartičky s divem

 Všeobecné pravidlo:

  Při hodnocení kláštera se každé čtvercové pole na kartičce s divem počítá jako samostatná kartička. To platí jak pro kláštery které sousedí kartičkou s divem, tak pro kláštery na samotné kartičce s divem.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

 Všeobecné pravidlo:

  Na na kartičku s divem můžete umístit 0, 1 nebo 2 dřevěné družiníky. Jedná se o jednu akci.

 • Pokud umístíte pouze jednoho dřevěného družiníka, nemůžete místo umístění družiníka provést jinou akci. [8]
 • Pokud umístíte pouze jednoho nebo dva dřevěné družiníky, můžete použít přímé umístění a dokonce i jinou mechaniku umístění, která je k dispozici pro jednoho z družiníků: přidání družiníka / umístění družiníka (  Rozšíření Jubilejní edice 20 let).

  Dřevění družiníci, kteří MOHOU být umístění na kartičku s divem:

  Po umístění 0, 1 nebo 2 dřevěných družinílů na kartičku s divem můžete umístit:


 Notre-Dame Bonus:

  The following features do not trigger the Notre-Dame bonus when placing a meeple on an adjacent tile:

 Opat

  If you place a wooden meeple on the wonder tile, you cannot remove your abbot instead of placing a second wooden meeple.
  A garden does not trigger the Notre-Dame bonus when placing a meeple on an adjacent tile.

 Kupci a stavitelé (2. rozšíření)

  If you place a wooden meeple on the wonder tile, you cannot place your builder or your pig instead of a second wooden meeple.

 Princezna a drak (3. rozšíření)

  If you place a wooden meeple on the wonder tile, you may not move the fairy instead of placing a second wooden meeple.
  If you add the fairy to a meeple on the wonder tile, the whole wonder tile is protected from the dragon. The dragon cannot land on any square space of the wonder tile.
  The fairy cannot be added to the marker meeple on a wonder tile.
  The wonder tile is one single tile but it represents 5 spaces for the movement of the dragon. The dragon affects the whole tile when it lands on it (except for the marker meeple on the wonder itself), but it may represent 5 steps in its movement. The wonder is a special area not affected by the dragon.
  If you extend the city on a wonder tile with a princess tile, you may remove any meeple on the city. However, you cannot remove the marker meeple.
  You may use a magic portal to place a meeple on any uncompleted, unoccupied feature on a wonder tile. You may not use the magic portal to place a meeple on the wonder itself, since it is a special area with special placement rules.

 Věž (4. rozšíření)

  Wonder tiles count as one tile for the tower, but they represent 5 spaces for the tower range. If at least one of the spaces occupied by a wonder tile is in range from the tower, any meeple placed on the tile can be captured, except the marker meeple.
  A tower cannot capture a marker meeple. The wonder is a special area which cannot be affected by a tower.

 Opatství a starosta (5. rozšíření)

  If you place a wooden meeple on a wonder tile, you cannot place your barn instead of a second wooden meeple.
  The general rule states that the base for the barn has to be stable - that means that the corner of all four tiles have to touch each other and all tiles must have field in the corner for the placement of the barn.
A wonder tile can therefore occupy one, two or three of the corners under the barn.

  When moving the wagon after scoring, consider the unoccupied, uncompleted features on its current tile and any other tile (square or not) overlapping its adjacent square spaces.

 • If the wagon is on a wonder tile, any of its features is considered adjacent.
 • If the wagon is on a square tile adjacent to a wonder tile, any of the features on the wonder tile is considered adjacent.
 • If the wagon is on a wonder tile, any feature on a square or wonder tile on and adjacent square space is considered adjacent.

  An abbey can trigger the Notre-Dame bonus when placing a meeple on an adjacent tile.

 Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)

  A shrine can trigger the Notre-Dame bonus when placing a meeple on an adjacent tile.

 Katapult (7. rozšíření)

  The Knock Out token and the Seduction token do not affect the marker meeple on a wonder tile.

 Mosty a hrady (8. rozšíření)

  A bridge can be placed on a wonder tile if the conditions are met for the give square space.
  If one or more spaces of a wonder tile overlap a castle fief, any feature completed on those spaces (road, city or monastery) will trigger the castle scoring.

 • The castle will consider each space on the wonder tile as a separate tile.
 • The features on the spaces in the castle vicinity will be the ones that can trigger the castle scoring. [9]

 Ovce a kopce (9. rozšíření)

  If you place a meeple on a wonder tile, you cannot place your shepherd instead of a second wooden meeple.

 Cirkus (10. rozšíření)

  If you place a wonder tile adjacent to a tile with an acrobat space, you can only add one acrobat to the pyramid instead of placing meeples on the wonder tile.
  If you place a wooden meeple on a wonder tile, you cannot score an acrobat pyramid instead of placing a second wooden meeple.
  A marker meeple does not receive points for the big top.

 Kolo osudu

  If you place a wooden meeple on a wonder tile, you cannot place a meeple on the crown of the Wheel of Fortune instead of a second wooden meeple.

 Létající stroje (mini 1)

  The wonder tile counts as 1 tile occupying 5 spaces. The flier considers spaces for its movement. If the flier lands on a space occupied by a wonder tile, it can choose any feature on the whole tile, that is, the flier has the choice of various roads, a city or a monastery, if available. The flier can only land on one of these features if it is not yet finished.
  If the flight of the flier is diagonal, all steps must be in a straight line in the direction the arrow shows from the flying machine tile. The angle cannot change. If the flier lands on a space occupied by a wonder tile then the flier has the choice of various roads, a city or a monastery, if available. The flier can only land on one of these features if it is not yet finished.
  A flying machine cannot add a marker meeple to a wonder.

 Oslava

  You cannot remove a marker meeple with a festival.

 Německé kláštery /  Holandsko-belgické kláštery /  Japonské budovy

  A special monastery can trigger the Notre-Dame bonus when placing a meeple on an adjacent tile.
  Wonder tiles will be considered as 5 square spaces when scoring the abbot/claustral prior on a special monastery. Special monasteries will count those square spaces in the columns and rows starting from the monastery tile.

 • Depending on the position of a wonder tile overlapping any of those rows or columns, one or more spaces of a wonder tile will be taken into consideration for the scoring. [10]

 Německé katedrály

  A German cathedral does not trigger the Notre-Dame bonus when placing a meeple on an adjacent tile.

 Strážní věže

  A watchtower scoring for roads, cities, monasteries or coats or arms will consider the features on each square space of a wonder tile separately. [9]
  A watchtower scoring for meeples will consider all the meeples on a wonder tile adjacent to it, even they are not on adjacent square spaces. [11]

 Rozšíření Jubilejní edice 20 let

  If you activate an "Add Meeple" symbol when placing a wonder tile, you can use the action with one wooden meeple and place the other wooden meeple on the wonder tile as usual.
  If you activate a "Place Meeple" symbol when placing a wonder tile, you can use the action with one wooden meeple and place the other on the wonder tile as usual.
  A marker meeple cannot be added a second meeple.

 Rolnická vzpoura

  If you place one or two wooden meeples on a wonder tile, you may protect each of them individually.
  If you place a wooden meeple on a wonder tile, you may not protect a meeple previously placed on the board instead of placing a second wooden meeple.
  A marker meeple cannot be protected from peasant revolts.

 Mýtné

  If you place a wooden meeple on a wonder tile, you may not place or move your tollhouse token instead of placing a second wooden meeple.

 Mor - Plague spreading

  A wonder tile counts as 1 tile for the plague tokens, but 5 spaces for its movement (similar to the dragon).

 Domy

  If you place a wooden meeple on a wonder tile, you may not place a little building token instead of placing a second wooden meeple.

 Darmstadt

  A Darmstadt church can trigger the Notre-Dame bonus when placing a meeple on an adjacent tile.

 Ruské pohádky

  If you place a wooden meeple on a wonder tile, you may not remove a meeple trapped by Solovei Razboynik or Vodyanoy instead of placing a second wooden meeple.
  Vodyanoy cannot capture a maker meeple on a wonder tile.

Popis jednotlivých divů

      Notre-Dame

Cathédrale Notre-Dame v Paříži je římskokatolický kostel. Byl postaven v letech 1163 až 1345 a je jednou z nejstarších gotických církevních staveb ve Francii. Stojí v historickém centru Paříže na ostrově Île de la Cité na Seině. Dne 15. dubna 2019 byl vážně poškozen rozsáhlým požárem. Krátce poté francouzský parlament rozhodl o jeho rekonstrukci podle původního vzhledu.


      Stonehenge

Jedná se o megalitickou stavbu z období neolitu. Nachází se poblíž řeky Avon nedaleko Amesbury v jižní Anglii a byl postupně stavěn v několika obdobích (v průběhu několika set let) počínaje nejméně rokem 3000 př. n. l.. Existují různé hypotézy o příležitosti a účelu této velmi propracované památky. Stonehenge je od roku 1986 zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.


      Cirkus Maximus

Byl jako první postaven z kamene jako trvalé zařízení a jeho stavba začala kolem roku 31 př. n. l. S celkovou délkou přibližně 600 metrů a šířkou 140 metrů byl Cirkus Maximus největším cirkem ve starověkém Římě. Byl tedy ještě větší než Koloseum a až do moderní doby největší stadion na světě. Až do 6. století se na něm konaly závody vozatajů. Jeho kapacita prý v té době dosahovala až 250 000 míst, i když se to zakládá pouze na vyprávění. Pravděpodobnější je - stále velmi působivých - 150 000 míst.


      Alhambra

Na kopci Sabikah v Granadě ve španělské Andalusii stojí městský hrad Alhambra. Hradní komplex v maurském stylu islámského umění je asi 740 metrů dlouhý a 220 metrů široký. Pro dnešní Alhambru jsou významné zejména nasridské paláce se zahradami, medina a renesanční palác Karla V.. Je jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Evropě a v roce 1984 byla zapsána na seznam světového kulturního dědictví.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 4
  1×
  / K +   
  1×
  / S
  1×
  / M
  1×
  / B
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 •   - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem:  

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1.   Původní verze pravidel od HiG doporučovala partii hrát s více než jen základními kartičkami (nejlépe více jak 90) přidáním libovolných kartiček (z další základní hry nebo z (mini)rozšíření, aniž by se hrálo s jejich pravidly).
 2.   Kartičku s divem lze umístit vedle jiného kartičky s divem. K jejich umístění se nevztahují žádná omezení nad rámec obvyklých pravidel.

     Otázka: Můžeme kartičku s divem umístit vedle jiné kartičky s divem (od kraje ke kraji nebo od rohu k rohu)?

  Odpověď: Ano, je to možné. (10/2023)

 3.   To znamená, že na kartičce s divem můžete obsadit dvě libovolné části krajiny, i když se nacházejí ve stejném poli čtvercové mřížky.
 4.   Tato věta nebyla součástí prvních revidovaných pravidel, vlastnosti divů tak začínají až ve vašem dalším tahu po jejich umístění:
  Počínaje tahem, ve kterém přiložíte a označíte svůj div, jej můžete použít k získání bodů.
 5.   Tento odstavec byl aktualizován v prvních revidovaných pravidlech vydaných 10/2023.
 6.   Tato věta byla v zájmu srozumitelnosti aktualizována podle vysvětlení uvedených v dokumentu 03/2024.
 7.   Tato věta byla v zájmu srozumitelnosti přesunuta do samostatného oddílu.
 8.   Umístění 1 nebo 2 dřevěných družiníků jako jedna akce vylučuje možnost provést jakoukoli jinou akci v kroku 2B-1. (viz Pořadí hry).
 9. 9.0 9.1   This is a consequence of a similar official clarification for (haunted) castles and the mist banks on the 2x2 starting tile in   Duchové, zámky a hřbitovy (11. rozš.).
 10.   This approach is based on the clarifications provided for Trhy v Lipsku (see FAQ boxes here).
 11.   This is a consequence of a similar official clarification for German castles.

     Otázka: If a watchtower scoring for meeples is adjacent to only one half of a double-sized tile, does the watchtower consider those meeples on the half adjacent to the watchtower or all the meeples on the tile?

  Odpověď: The watchtower will consider all the meeples on the double-sized tile. (10/2022)