Princezna a drak

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Princess and The Dragon and the translation is 98% complete.
Other languages:


Box PrincessDragon C2 CZ.png

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

Nad krajinou v okolí Carcassonne létá drak. Jeho pouhá přítomnost budí hrůzu sedláků, rytířů i lupičů, kteří se pak bezhlavě utíkají schovat k ostatním družiníkům svého pána. Ve městech se objevují svůdné princezny, které jsou tak krásné, že kdejaký rytíř ztratí srdce a místo plnění svých povinností ve městě s ní raději uteče.

Toto rozšíření nelze hrát samostatně – budete potřebovat základní hru Carcassonne, do níž ho můžete začlenit úplně nebo i jen částečně. Toto rozšíření můžete také libovolně kombinovat se všemi ostatními rozšířeními hry Carcassonne.

Celkově vás toto rozšíření zavede do světa fantazie, do země pohádek, kde rytíři bojují s velkými draky a to díky následujícím novinkám:

 • Drak, neutrální figurka, která se pohybuje po hrací ploše a požírá družiníky a další figurky.
 • Víla, neutrální figurka, která poskytuje ochranu před drakem a také uděluje další body.
 • Princezna, umožňuje hráčům odebírat rytíře.
 • Tajná chodba, hráčům umožňují umístit družiníky na libovolné kartičky hrací plochy.

Herní materiál

 • 30 kartiček krajiny (na rubu označených symbolem víly)
Kartičky zobrazující různé prvky tohoto rozšíření
 • 1 dřevěná figurka draka
Figure Dragon.png
 • 1 dřevěná figurka víly
Figure Fairy.png

Nové kartičky krajiny  

Nové kartičky se přikládají k hernímu plánu podle všech obvyklých pravidel základní hry.

Princess And Dragon C2 Tile O.jpg

Klášter ve městě: Na tuto kartičku je možné figurku umístit jako obvykle do města nebo na louku, ale také nově na klášter jako mnicha. Pro lepší odlišení můžete mnicha položit naležato. [1] Klášter je vyhodnocen v okamžiku, kdy je tato kartička obklopena jinými kartičkami ze všech stran, tj. sousedí s nimi svisle, vodorovně i úhlopříčně ve všech směrech, bez ohledu na to, zda je město uzavřeno či ne. Mnicha lze na klášter umístit i v případě, že město už je obsazeno jinou figurkou (a opačně lze umístit figurku do města, i když je obsazen klášter). Pro vyhodnocení kláštera ve městě platí všechna pravidla pro vyhodnocení kláštera ze základní hry.

Princess And Dragon C2 Tile Q.jpg

Tunel: Obě části cesty, které procházejí tunelem, jsou součástí jedné cesty. Horní a spodní louka nejsou cestou přerušeny. [2] [3]

Na kartičkách naleznete tyto nové symboly (jejich podrobnější popis vysvětlíme dále):

Sopka
(oběvení draka)
Drak
(přesun draka)
Princezna
(odstraní rytířů z měst)
Tajná chodba
(umístění družiníka na jinou kartičku)

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky krajiny lícem dolů pečlivě zamíchejte mezi kartičky ze základní hry a jako obvykle z nich vytvořte několik dobíracích sloupečků.
Figurky draka a víly připravte poblíž, nepatří žádnému hráči.

Sopka, figurka draka a symbol draka [4]

Princess And Dragon C2 Banner Dragon.png


Kartičky se sopkou

1. Přiložení kartičky
Dragon C2 dragon place.png


Sopka (6 kartiček): Kartičku přiložte jako obvykle. Ihned na tuto kartičku přesuňte draka (bez ohledu na to, kde se v tomto okamžiku nachází).

2. Umístění družiníka

Na tuto kartičku není dovoleno umístit žádnou vlastní figurku. Přemístit figurku víly (viz dále) dovoleno je. [5]

Poznámka: Žádná družiník (nebo figurka v drakově jídelníčku - viz níže) nesmí stát na stejné kartičce jako drak. [6]

3. Započítání bodů

Symbol sopky nemá na bodování žádný vliv.

Kartičky s drakem

1. Přiložení kartičky
Feature Dragon C2.png


Symbol draka (12 kartiček): Kartička se k hernímu plánu přikládá podle obvyklých pravidel. Kartička spustí pohyb draka (bude vysvětleno dále).

2. Umístění družiníka

Na kartičku můžete běžným způsobem umístit družiníka. [7] Poté se pohybuje drak.

2b. Přesun figurky draka

Počínaje hráčem na tahu musí každý hráč přesunout figurku draka o jednu kartičku dále, svisle nebo vodorovně. Takto se postupuje bez ohledu na počet hráčů tak dlouho, dokud drak neudělá přesně 6 kroků (výjimka – slepá ulička, viz dále).

Drak nesmí na žádnou kartičku vstoupit dvakrát a nesmí ani vstoupit na kartičku s vílou (viz též dále). Všechny figurky na kartičkách, kam drak vstoupí, sežere – vraťte je do zásoby příslušným hráčům (přesný seznam všech druhů figurek z různých rozšíření s popisem, které drak žere a které ne, najdete níže). Po dokončení přesunu draka zůstává jeho figurka stát, kde je, a hra pokračuje normálně dál.

Slepá ulička: Dostane-li se drak na kartičku, odkud se v souladu s pravidly nemůže pohnout dál, je jeho přesun ukončen předčasně.

Příklad hry čtyř hráčů:
Drak začíná na kartičce vpravo dole.
1. Hráč A přesune draka nahoru.
2. Hráč B přesune draka doleva.
3. Hráč C přesune draka dolů.
4. Hráč D přesune draka doleva – doprava drak nemůže, protože tam už v rámci tohoto přesunu byl.
5. Na řadě je opět hráč A, přesune draka nahoru.
6. Hráč B přesune draka také nahoru, čímž je přesun draka u konce.
Modrý a červený družiník se vrátí do zásoby příslušným hráčům.

Pozor: Dokud se ve hře neobjevila žádná kartička sopky, nepřesouvá se drak nikam. Jeho figurka zůstává stále mimo herní plán. Doberete-li kartičku se symbolem draka, odložte ji lícem nahoru stranou a doberte si jinou kartičku. Jakmile přijde první kartička se sopkou, všechny stranou odložené kartičky otočte lícem dolů a zamíchejte je zpět mezi ostatní kartičky v dobíracích hromádkách. Hra poté pokračuje normálně dál.

Následující tabulky jsou důležité pouze při kombinaci různých rozšíření.
Můžete je prozatím přeskočit a podívat na ně podle potřeby.

2b. Drakův jídelníček (vše, co drak žere)

Základní orientační pravidlo zní: drak žere všechno z masa a kostí.

Verze hryFigurka
Družiníci
Základní hraNormální družiník
Figure Meeple red.png
Základní hra -
Opat
Opat
Figure Abbot red.png
Rozšíření 1Velký družiník
Figure MeepleLarge red.png
Rozšížení 4Družiník na věži
Figure Reference C2 Feature Tower Meeple.png
Rozšíření 5Starosta
Figure Mayor red.png
Rozšíření 5Vůz (má velmi chutnou osádku)
Figure Wagon red.png
Rozšíření 10Ředitel
Figure Ringmaster red.png
DružinaFantom
Figure Phantom red.png
Speciální figurky
Rozšíření 2Stavitel
Figure Builder red.png
Rozšíření 2Selátko
Figure Pig red.png
Rozšíření 9Pastýř (včetně ovcí u pastýře)
Figure Reference C2 Figure Shepherd And Sheep.png
Neutrální figurky
Mág a čarodějniceMág [8]
Figure Mage.png
Mág a čarodějniceČarodějnice [9]
Figure Witch.png
Pan perníčekPerníček [10] (zimní edice)
Figure Gingerbreadman.png
2b. Drakova dieta (vše, co drakovi nejede)

Drak se bojí víly. Kromě toho drak nesní nic z následujícího seznamu.

Verze hryFigurka/kartička
Kartičky a žetony
Základní hraKartičky krajiny
Figure Reference C2 Feature Tile.png
(platí pro všechny druhy kartiček krajiny)
Rozšíření 6Žeton krále a loupeživého rytíře
King Robber C2 Feature King And Robber Tokens.png
Rozšíření 7Žetony katapultu
Token Catapult KnockOut C1.png
Token Catapult Seduction C1.png
Token Catapult TargetHurling C1.png
Token Catapult Catch C1.png
Rozšíření 8Žeton hradu
Token Castle C2.png
Rozšíření 10Žetony zvířat
Token UnderTheBigTop stacked C2.png
Kolo osuduVelké růžové selátko
Figure BigPinkPig.png
Ovocné stromyŽetony ovoce
Token FruitBearingTrees C2 front.png
MýtnéŽetony mýtnic
Token Tollkeepers stacked C2.png
DomyŽetony budov
Token LB Tower1 C1.png
Token LB House1 C1.png
Token LB Shed1 C1.png
MorŽetony blechy
Token Plague Flea front C1C2.png
Token Plague Flea back C1C2.png
MorŽetony morových hejn
Token Plague Outbreak stacked C1.jpg
Token Plague Outbreak C1 back.jpg
TunelŽetony tunelu
Token Tunnel stacked C1.png
Speciální figurky
Rozšíření 5Statek [11]
Figure Barn red.png
Neutrální figurky
Rozšíření 3Víla
Figure Fairy.png
Rozšíření 4Dílek věže
Figure Tower.png
Rozšíření 8Most
Figure Bridge.png
Rozšíření 10Šapitó [12]
Figure Roundtop.png
Mini #3Přívoz
Figure Ferry.png
Mini #4Zlatá cihlička
Figure Gold.png
ŠkolaUčitel [13]
Figure Teacher purple.png
2b. Ochrana před drakem

Figurky na následujících místech jsou před drakem v bezpečí.

Verze hryFigurka/Kartička
Rozšíření 3Kartička s vílou
Figure Reference C2 Feature Tile.png
Figure Fairy.png
Rozšíření 6Vnitřek města Carcassonne
Count Of Carcassonne C2 Feature Tiles.png
Rozšíření 8Hrad
Token Castle C2.png
Kolo osuduVnitřek kola osudu
(včetně korunek)
WOF C1 Starting Tile 01.jpg
Trhy v LipskuVnitřek města Lipska
Leipzig tiles.png
ŠkolaVnitřní prostor školy
School C1 Tiles Front.jpg
3. Započítání bodů

Symbol draka nemá na bodování žádný vliv.

Princezna

Feature Princess C2.png


1. Přiložení kartičky

1. Kartičky se symbolem princezny se přikládají podle všech obvyklých pravidel. Přiložíte-li takovou kartičku k městu, kde již stojí nějací rytíři, můžete jednoho libovolného rytíře (i vlastního) odstranit a vrátit ho do zásoby příslušného hráče.

2. Umístění družiníka

Pokud jste v souladu s předchozím odstavcem nějakou figurku rytíře z herního plánu odstranili, nesmíte na tuto kartičku žádnou svou figurku umístit (ani na cestu nebo louku). Pokud však jste žádnou figurku neodstraňovali, můžete svou figurku nasadit podle běžných pravidel. [14]

Příklad: Červený hráč přiložil kartičku se symbolem princezny a odstranil modrého rytíře. V tomto tahu na přiloženou kartičku žádnou svoji figurku umístit nesmí.

3. Započítání bodů

Princezna nemá na bodování žádný vliv.

Tajná chodba

Feature MagicPortal C2.png


1. Přiložení kartičky

Kartičky se symbolem tajné chodby přikládejte na herní plán jako obvykle.

2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky se symbolem tajné chodby je možné umístit svého družiníka na tuto kartičku i na libovolnou jinou kartičku za obvyklých podmínek (tj. nikoliv na již obsazená nebo uzavřená území). [15] [16]

Příklad: Červený hráč přiložil kartičku se symbolem tajné chodby vlevo a umístil svou figurku na dosud neobsazené město vpravo.

Rovněž při umístění družiníků jiných druhů s podobnou funkcí jako normální družiník (opat, velký družiník, starosta, vůz, ředitel nebo fantom [17]) lze využít tajné chodby.

 Icon Open Book.png Otázka: Pokud umístíme kartičku s tajnou chodbou, můžeme ji použít k umístění družiníka jako sedláka na uzavřenou louku?

Odpověď: Protože louky nejsou nikdy dokončeny, můžete k umístění družiníka na louku použít jiné mechaniky (tajné chodby, obrazce v obilí...). (1/2021)

3. Započítání bodů

Tajná chodba nemá žádný vliv na bodování.

Další vysvětlení

 • You can only use a magic portal to place a meeple on a feature still uncompleted after placing the tile.

 Icon World Black.png Question: If there is a completed feature that no-one scored for, for example a monastery that was never occupied, or a city where the all the knights were eaten by the dragon before they would score, then can I use a magic portal to occupy it and score for it?

Answer: No. The magic portal rules state that you cannot place a meeple on a completed feature. This applies even if no-one scored for it.

 • Na kartičku se sopkou můžete pomocí tajné chodby umístit družiníka (pokud na ní není drak).

 Icon World Black.png Otázka: Můžeme použít tajnou chodbu k umístění družiníka na kartičku se sopkou?

Odpověď: Pokud drak kartičku opustil: Ano.

 • You cannot use a magic portal to place a meeple on the tile with the dragon.

 Icon World Black.png Question: Can I use a magic portal to place a follower onto the tile where the dragon is?

Answer: No, the dragon feasts on all meeples on the tile. His appetite is insatiable. This is the reason why a player isn't allowed to place a meeple when placing a volcano tile.

Víla

Figure Fairy.png


Víla je zvláštní neutrální figura ve hře.
Na začátku hry stojí mimo herní plán.

2. Umístění družiníka

Přemístění víly

V každém tahu, ve kterém neumístíte na herní plán žádnou svoji figurku (žádného druhu) ani ji nepřemístíte, přestože můžete (není to tedy při přiložení kartičky se sopkou nebo při odstranění družiníka pomocí princezny), můžete přemístit vílu k nějaké své konkrétní figurce družiníka na herním plánu – umístěte vílu těsně ke zvolené figurce, aby nevznikaly dohady. [18] [19]

Víla přiřazené figurce pomáhá, a to třemi možnými způsoby:

1. Přiložení kartičky

 • 1 bod na začátku tahu

Pokaždé když se na začátku vašeho tahu víla nachází u některé vaší figurky získáváte okamžitě 1 bod.

2b. Při přesunu draka

 • Ochrana před drakem

Jak bylo uvedeno výše, na kartičku s vílou nesmí drak vstoupit, umístěná víla tak před ním danou figurku (jakož i případně ostatní figurky na téže kartičce) chrání.

Příklad 1: Probíhá přesun draka. Protože na kartičce vlevo stojí víla, musí se drak přesunout nahoru, kde sežere modrého družiníka, i kdyby přesun draka prováděl modrý hráč.

3. Započítání bodů

 • Zisk 3 bodů při vyhodnocení uzavřeného území [20]

Při vyhodnocení uzavřeného území (města, cesty, kláštera, louky na konci hry atd.), ve kterém stojí figurka s vílou, dostane příslušný hráč navíc 3 body bez ohledu na to, zda a kolik bodů získal za dané vyhodnocované území. [21] [22] Figurku si poté vezme zpět do své zásoby, víla zůstane stát na herním plánu.

Příklad 2: Modrý přiloží vyznačenou kartičku a uzavře město, při jehož vyhodnocení získá 8 bodů. Červený získá rovněž 8 bodů za dané město plus 3 další za vílu, celkem tedy 11.
Další vysvětlení
 • You may move the fairy to score its bonus on the same turn you complete a feature.

 Icon World Black.png Question: If I complete an area that I already own and don't place a meeple, can I move the fairy to my existing meeple and score the 3 fairy points on the same turn?

Answer: Yes, moving the fairy takes places before scoring.
Note: You would score the fairy bonus even if you don't have the majority in the feature.

 • Při přikládání kartičky se sopkou lze přesunout vílu.

 Icon World Black.png Otázka: Může být víla přesunuta po přiložení kartičky se sopkou, i když není podle definice povoleno umisťování družiníka? Znamená to tedy, že pokud hráči na tahu již víla nechrání některého družiníka musí ji nyní přesunout?

Odpověď: Při přiložení kartičky se sopkou se víla může pohybovat, ale je to nepovinná akce.

 • The fairy may be moved when placing a dragon tile and no meeple is placed.

 Icon World Black.png Question: May a player who places a dragon tile, and doesn't deploy a follower, move the fairy to one of his or her own followers before the dragon moves?

Answer: Yes! It's a big advantage, but the rules allow it.

 • Víla neposkytuje žádnou ochranu před princeznou.

 Icon World Black.png Otázka: Pokud je víla vedle rytíře (družiníka umístěného ve městě), poskytuje nějakou ochranu proti princezně?

Odpověď: Víla nenabízí žádnou ochranu před princeznou.

 • Družiník odstraněný pomocí princezny z města nemá nárok na žádné body za město, ani body za vílu.

 Icon World Black.png Otázka: Je-li dokončeno město přiložením kartičky s princeznou ve kterém byl, z dřívějších kol, umístěn jeden družiník s vílou, získá hráč za dokončené město 3 bonusové body za vílu?

Odpověď: Ne, k získání bodů za město nebo bonusu za vílu je potřeba mít ve městě družiníka.

 • Pokud hráč přiložením kartičky s princeznou k obsazenému městu neodstraní nebo neumístí žádného družiníka, může přesunout vílu.

 Icon World Black.png Otázka: Pokud se hráč, který přikládá kartičku s princeznou, rozhodne neumístit družiníka, smí tento přesunout vílu vedle jednoho ze svých družiníků? Nebo představuje odstranění družiníka soupeře kartičkou s princeznou akci, která ruší jeho možnost přesunout vílu?

Odpověď: Při přikládání kartičky s princeznou lze vílou pohnout, pokud není odstraněn žádný rytíř a na kartičku není umístěn žádný družiník.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Sopka

 • Pokud je přiložena kartička se sopkou, může hráč umístit:
  • Dílek věže (rozšíření 4 - Věž)
  • Družiníka na vrchol věže (rozšíření 4 - Věž)
  • Statek (rozšíření 5 - Opatství a starosta) - Sopka nebrání umístění statku, protože se neumísťuje přesně na kartičku.
  • Most - pokud je to nutné (rozšíření 8 - Mosty a hrady)
  • Akrobata na sousední kartičku se cvičištěm artistů nebo na pyramidu (rozšíření 10 - Cirkus)
  • Družiníka na kolo osudu (Kolo osudu)
  • Budovu - protože se nejedná o figurku (Domy)
  • Vílu (nebo ji přesunout)

Drak

 • Drak jí následující neutrální figurky na kartičce:
 • Drak nemůže sníst následující figurky, protože nejsou umístěny na konkrétní kartičce:
  • Statek (rozšíření 5 - Opatství a starosta) - speciální figurka umístěná na rozhraní mezi kartičkami.
  • Družiník na hradě (rozšíření 8 - Mosty a hrady) - družiník umístěný přes dvě kartičky.
  • Učitel (Škola) - neutrální figurka umístěná přes dvě kartičky - podle dodatečných vysvětlení (4/2015).
 • Pokud drak vstoupí na kartičku s několika figurkami, sní všechny družiníky, speciální figurky a neutrální figurky podle drakova jídelníčku.

 Icon World Black.png Otázka: Pokud mám na kartičce více než jednoho družiníka (jeden z nich mohl být umístěn na vrchol věže nebo pomocí tajné chodby), sežere je drak všechny, když navštíví danou kartičku?

Odpověď: Ano, je to velký drak!

 • rozšíření 2 - Kupci a stavitelé:
  • Pokud drak sežere posledního rytíře hráče ve městě, kde se nachází také stavitel stejného hráče, vrátí se stavitel automaticky tomuto hráči do zásoby. (důvod: stavitel není družiník).
  • Pokud drak sežere posledního lupiče hráče [23] na cestě, kde se nachází také stavitel stejného hráče, je stavitel automaticky vrácen do jeho zásoby (důvod: stavitel není družiník).
  • Pokud drak sežere posledního sedláka hráče na louce, kde se nachází také selátko stejného hráče, vrátí se selátko automaticky hráči do zásoby (důvod: selátko není družiník)
 • Rozšíření 4 - Věž: Umístění dílku věže proběhne před přesunem draka.

 Icon Open Book.png Otázka: Pokud se přiloží kartička se symbolem draka a je umístěn dílek věže, co se stane jako první: zajmutí družiníka věží, nebo pohyb draka?"

Odpověď: Nejdříve se zajmou družiníci; umístění dílku věže je alternativou k umístění družiníka, takže k němu dojde před pohybem draka.

 • Rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka:
  • Do hraběcího města drak nesmí.
  • Všimněte si, že drak se může pohybovat na kartičkách města Carcassonne, přičemž s oblastmi krajiny zachází jako s normálními kartičkami, musí ale zůstat mimo samotné město. Sežrány jsou pouze figurky vně města, figurky uvnitř města (včetně hraběte) jsou v bezpečí. (12/2013)
 • Rozšíření 9 - Ovce a kopce: Pokud je kartička se symbolem draka k louce s pastýřem hráče na tahu, pohne se drak až poté, co hráč provede akci pastýřem (rozšíření nebo zahnání ovcí do ovčince).
 • Kolo osudu:
  • Na kolo osudu drak vstoupit nesmí.
  • Drak může létat po vnější straně kola osudu, přičemž oblasti krajiny považuje za normální kartičky a může na nich jíst družiníky. Družiníky na samotném kole osudu nejsou ovlivněni. To představuje významnou změnu oproti předchozím FAQ. (10/2012)
 • Německé hrady: Německé hrady nechrání družiníky uvnitř hradu ani na žádném jiném území na kartičce. (10/2015)
 • Škola: Drak smí vstoupit na kartičky se školou, nemůže ale sníst neutrální figurku učitele umístěnou na škole. Škola je území které se rozprostírá přes dvě kartičky a učitel tak nestojí na konkrétní kartičce. (4/2015)

Princezna

 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé:
  • Pokud princezna odstraní posledního rytíře hráče ve městě, kde se nachází také jeho stavitel, vrátí se stavitel automaticky do zásoby hráče.
  • Stavitele nemůže princezna přímo odstranit, protože se nejedná o družiníka.
 • Rozšíření 4 - Věž: Princezna nemůže svést družiníka na věži ve městě.

 Icon Open Book.png Otázka: Jestliže drak může sníst družiníka umístěného na věži, může takovéhoto družiníka svést i princezna?

Odpověď: Ne, věž není součástí města: jsou to dvě oddělená území.

Přiložení kartičky s princeznou a odstranění rytíře z města. Tato akce není brána jako „umístění prvního družiníka“ (po kterém by následovalo umístění fantoma např. do nyní uvolněného města). Podle pravidel pro princeznu: „Pokud jste nějakou figurku rytíře z herního plánu odstranili, nesmíte na tuto kartičku žádnou svou figurku umístit.“ (tato kombinace by byla příliš silná pro krádež města).

Tajná chodba

 • Tajnou chodbu lze použít k umístění libovolného družiníka:
  • Normální družiník (Základní hra)
  • Opat (základní hra - Opat)
  • Velký družiník (rozšíření 1 - Hostince a katedrály)
  • Starosta (rozšíření 5 - Opatství a starosta)
  • Vůz (rozšíření 5 - Opatství a starosta)
  • Ředitel (rozšíření 10 - Cirkus)
  • Fantom (Družina)
   • Fantom může použít tajnou chodbu. Pokud však tajnou chodbu použil před fantomem jiný družiník, nemůže v takovém případě již fantom tajnou chodbu použít. Tajnou chodbu lze v dané akci použít pouze jednou.(1/2013)
 • rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka:
  • Družiníci mohou použít tajnou chodbu k umístění na území mimo město Carcassonne. (1/2013)
  • Družiníci nemohou použít tajnou chodbu k umístění ve městě Carcassonne, protože nejsou obsazeny podle pravidel pro běžné umisťování. (potvrzeno 5/2013)
 • Rozšíření 10 - Cirkus: Pomocí tajné chodby můžete na cvičiště artistů nebo rozestavěnou pyramidu umístit jednoho ze svých obyčejných družiníků.
 • Kolo osudu:
  • Družiníci mohou použít tajnou chodbu k umístění na ůzemí mimo kolo osudu. (1/2013)
  • Družiníci nemohou použít tajnou chodbu k umístění na kolo osudu, prvky na kole osudu se neobsazují podle běžných pravidel pro umístění družiníka. (potvrzeno 5/2013)
 • Létající stroje:
  • Družiník používající tajnou chodbu nemůže být umístěn na symbol létajícího stroje.
  • Letec nemůže přistát na vstupu do tajné chodby. (2/2013)
 • Trhy v Lipsku:
  • Družiníci mohou použít tajnou chodbu k umístění na území mimo město Lipsko. (1/2019)
  • Družiníci nemohou použít tajnou chodbu k umístění ve městě Lipsko, toto území se neobsazuje podle běžných pravidel pro umístění družiníka. (1/2019)
 • Škola:
  • Družiníci mohou použít tajnou chodbu k umístění na území mimo samotnou školu. (1/2019)
  • Družiníci nemohou použít tajnou chodbu k umístění na samotné škole, toto území se neobsazuje podle běžných pravidel pro umístění družiníka. (1/2013)

Víla

 • Pokud hráč pohne s vílou, může umístit i následující figurku:
  • Fantoma (Družina) - podle dodatečných vysvětlení. (12/2014)
 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé:
  • Provádí-li hráč na tahu dvojitý tah díky svému staviteli, dostane 1 bod navíc na začátku svého tahu jen jednou.
  • Figurku víly není možné přesunou ke staviteli ani selátku, nejedná se klasické figurky družiníků.
 • Rozšíření 4 - Věž:
  • Vílu lze přiřadit k družiníkovi umístěném na vrcholu věže (víla postavte vedle věže).
  • Víla nechrání před uvězněním pomocí věže.
 • Rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka: Pokud se víla při souboji o vliv nachází vedle družiníka na prohraném území, nezíská tento družiník 3 bonusové body, protože území není dokončeno.

 Icon Open Book.png Otázka: Pokud je víla na stejném dílku jako prohrávající kacíř nebo mnich ve výzvě, získá hráč přesto bonusové 3 body?

Odpověď: Po vyřešení výzvy (tedy když někdo zvítězí) se oba meeple vrátí svým hráčům, takže vedle víly nikdo nestojí. [V okamžiku, kdy je výzva vyřešena a jeden z účastníků "získá" nulu, bude budova, ve které se tento účastník nachází, nedokončená. Přísně vzato se tedy tento účastník vlastně neúčastní "bodování" - řekněme tak, jak to dělá hráč bez většiny ve městě - a nezískává tedy bonusové body - pozn. red.]

 • Rozšíření 8 - Mosty a hrady: Můžete umístit vílu s meeplem do hradu a získat obvyklé vílí body. [24]
 • Rozšíření 10 - Cirkus:
  • Přiřadíte-li vílu k artistovi, působí na celou pyramidu. Před svým tahem dostanete 1 bod za každého svého artistu v pyramidě, pokud je u pyramidy víla - V tomto případě se zmírňuje omezení, že body od víly může získat pouze jeden družiník. [25]
  • 3 body navíc za vílu při vyhodnocení se na akrobaty v pyramidě nevztahují. [26]
 • Opat: Pokud je opat odebrán z nedokončeného území 3 body navíc za vílu nezíská.
 • Létající stroje: Pouze jeden družiník může být „vedle“ (nebo spojen s) vílou. Body od víly tedy obdrží pouze jeden družiník. I když je na stejném území a stejné kartičce umístěn další družiník (jako u létajícího stroje), nepovažuje se za „vedle“ víly. Výjimkou z tohoto pravidla je umístění družiníka na pyramidu akrobata.
 • Kruhy v obilí: Pouze jeden družiník může být „vedle“ (nebo spojen s) vílou. Body od víly tedy obdrží pouze jeden družiník. I když je na stejném území a stejné kartičce umístěn další družiník (jako u kruhů v obilí), nepovažuje se za „vedle“ víly.
 • Oslava: Pokud je oslava použita k odstranění družiníka, nemůže být v takovém případě přesunuta víla, protože akce byla provedena ještě ve fázi 2. Umístění družiníka. (5/2014)

Nové kartičky krajiny

 • Tunel: Pokud používáte žetony tunelů z rozšíření Tunel, pak je zobrazená cesta na kartičce s tunelem skutečně přerušená a úseky se nemusí nikdy setkat.

Domácí pravidla  

 • Pokud není ve hře drak vraťte kartičku se symbolem draka do sáčku a vyberte si ihned jinou. (@dwhitworth)
 • Hráči si mohou nárokovat bod víly, dokud není sáček předán dalšímu hráči, ale pak je to těžké, pokud zapomenou! (@dwhitworth)
 • Zcela upustit od 1 bodového bonusu za vílu a místo toho udělit 5 bodů za to, že chráněný družiník dokončí území. (@viberunner)
 • Víla nebrání drakovi v pohybu na kartičku, ale stále mu brání v tom, aby na této kartičce sežral jakoukoli figurku. (@jrizos)

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 30

Princess And Dragon C2 Tile A.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile B.jpg 1x
(G)
Princess And Dragon C2 Tile C.jpg 1x
(T)
Princess And Dragon C2 Tile D.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile E.jpg 1x
(T)
Princess And Dragon C2 Tile F.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile G.jpg 2x
(W;W)
Princess And Dragon C2 Tile H.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile I.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile J.jpg 1x
(G)
Princess And Dragon C2 Tile K.jpg 1x
(E)
Princess And Dragon C2 Tile L.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile M.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile N.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile O.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile P.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile Q.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile R.jpg 1x
(B)
Princess And Dragon C2 Tile S.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile T.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile U.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile V.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile W.jpg 1x
(W)
Princess And Dragon C2 Tile X.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile Y.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile Z.jpg 1x
 
Princess And Dragon C2 Tile 1.jpg 1x
(B)
Princess And Dragon C2 Tile 2.jpg 1x
(S)
Princess And Dragon C2 Tile 3.jpg 1x
 

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
B | farma
Feature WaterTower C2.png
T | vodárenská věž
Feature Highwayman C2.png
W | loupežník
Feature Pigsty C2.png
S | vepřín
Feature Donkeys C2.png
E | oslý chlívek

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon Open Book.png jakýkoli družiník ve městě je rytíř. Patří sem normální družiník, velký družiník, starosta, vůz, ředitel a fantom. (01/2015, aktualizováno 1/2019)
 2. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech Mindoku je text zkrácen a může být zavádějící: „Cesta ani louka nejsou městem přerušeny.“ V návodu pro první edici je popis mnohem přesnější: „Cesta není přerušená, horní a dolní louka rovněž ne.“ Zde jsme text upravili tak aby kartičku popisoval přesněji.
  Icon Double Arrow Black.png Pravidla od ZMG uvádějí jiné znění této věty: „The fields, however, are separate“. Zmiňují, že louky nejsou propojeny tunelem, místo aby napsaly, že louky jsou nepřerušené, protože se rozprostírají kolem vchodu do tunelu.
 3. Icon Open Book.png Pokud hrajete s minirozšířením Tunel, může být ovlivněna cesta vyobrazená na této kartičce (více na stránce Jiná rozšířní).
 4. Icon World Black.png Tato část byla kvůli jednoduššímu pochopení pořadí tahů s kartičkami sopky a draka přeuspořádána. Aby se číslování posloupností tahů sladilo se skutečnou posloupností tahů jsou kroky 1b z původních pravidel HiG přejmenovány na 2b.
  Icon Double Arrow Black.png V pravidlech od Mindoku není u zmíněných kroků toto číslování vůbec uvedeno.
 5. Icon World Black.png Při hře s jinými rozšířeními budete moci provádět i další akce, které nesouvisí s umisťováním figurky družiníka. Na kartičku se sopkou tedy nesmíte umístit družiníky ani některé speciální figurky (selátko, stavitel, pastýř), ale můžete provést jiné akce:
  • Akce s vílou (rozšíření 3 - Princezna a drak): přesutí víly (jak uvádějí pravidla).
  • Akce s věží (rozšíření 4 - Věž): umístění dílku věže, nebo umístění družiníka na vrchol věže.
  • Akce se statkem (rozšíření 5 - Opatství a starosta): umístěte statku do jednoho z rohů kartičky se sopkou.
  • Akce s pastýřem (rozšíření 9 - Ovce a kopce): rozšíření stáda, nebo zahnání ovcí do salaše.
  • Akce s akrobatem (rozšíření 10 - Cirkus): umístění akrobata, nebo dokončení „lidské pyramidy“.
  • Akce kola osudu (Kolo osodu): umístěte družiníka na políčka s korunkami kola osudu.
  • Akce s opatem (Opat): odebrání vašeho opata a získání bodů.
  • Akce s přívozem (Mini #3 - Přívozy): přesun přívozu na cestě rozšířené kartičkou se sopkou.
  • Akce s budovami (Domy): umístěte budovy na právě přiloženou kartičku.
  • Akce s ruskými pohádkami (Ruské pohádky): získejte 1 družiníka uvězněného u Vodníka nebo Slavíka loupežníka, nebo přesuňte lupiče na kartičku se Slavíkem loupežníkem.
  • Akce s ochráněním družiníka (Rolnická vzpoura): ochrání 1 již umístěného družiníka před rolnickou vzpourou.
 6. Icon Open Book.png To znamená, že žádná z figurek v dračím jídelníčku nesmí v žádném okamžiku obsadit stejnou kartičku jako drak. V důsledku toho nemohou být družiníci umístěni na kartičku s drakem žádným způsobem, včetně tajné chodby, létajícího stroje nebo z města Carcassonne. Nelze použít ani obrazec v obilí, protože by to vyžadovalo dalšího družiníka již umístěného na kartičce (což je podmínka, kterou nelze splnit).
  Poznámka: Toto upřesnění bylo obsaženo originálních pravidle od HiG v Carcassonne první edici. V návodu Carcassonne druhé edice bylo toto upřesnění vypuštěno.
 7. Icon World Black.png Místo umístění družiníka můžete také umístit nebo přesunout vílu.
 8. Icon Open Book.png Mág byl zařazen na seznam neutrálních figurek, které může drak sežrat. (3/2015)
 9. Icon Open Book.png Čarodějnice byla zařazena na seznam neutrálních figurek, které může drak sežrat. (3/2015)
 10. Icon Open Book.png Perníkový muž může být (ve verzi pro iOS) také sežrán drakem. (12/2014)
 11. Icon Open Book.png Statek drak sežrat nemůže, protože stojí na rozhraní čtyř kartiček, oproti tomu drak ovlivňuje figurky pouze na jedné kartičce.
 12. Icon World Black.png Přestože pravidla neurčují jestli drak může sníst šapitó. Bylo zahrnuto do dračího jídelníčku spolu s ostatními žetony a figurkami představujícími budovy nebo stavební prvky: statek, most, dílky věže atd.
 13. Icon Open Book.png Drak smí na kartičky školy, nesmí ale sníst neutrální figurku učitele umístěnou na škole, rozprostírající se přes dvě kartičky. (4/2015)
 14. Icon World Black.png Pokud jste se rozhodli odstranit družiníka pomocí kartičky s princeznou, nesmíte umístit jiného družiníka ani pohnout vílou. Pokud jste naopak rozhodly žádného družiníka neodstranit, můžete v takovém případě družiníka umístit nebo pohnout vílou.
 15. Icon Open Book.png Všimněte si, že pokud přiložíte kartičku s tajnou chodbou a dokončíte území (například klášter), nemůžete družiníka na toto území pomocí tajné chodby umístit. Klášter je považován za dokončený dříve než {Template:Barva modrá (nebo fázi Přesun dřeva). (7/2014, aktualizováno 1/2019)
 16. Icon World Black.png To znamená, že družiníka pomocí tajné chodby lze umístit pouze na neobsazené a nedokončené území na libovolné kartičce hrací plochy. Cílové území musí být možné obsadit. V důsledku toho nelze družiníka umístit na jinou tajnou chodbu.
 17. Icon Open Book.png Tento seznam byl pro úplnost rozšířen o všechny existující družiníky: Ředitel (rozšíření 10 - Cirkus) a fantom (z první edice Družina). (1/2019)
 18. . Icon World Black.png Zdá se že hráč, který na herním plánu nemá žádného svého družiníka, nemůže přesunout vílu. A to ani když v tomto tahu neumístil žádnou svou figurku, protože není žádná kartička na kterou by mohl vílu přesunout.
 19. . Icon Double Arrow Black.png Tento odstavec je z důvodu lepší srozumitelnosti, oproti pravidlům Mindoku přeformulován.
  Icon Double Arrow Black.png V pravidlech Mindoku je uvedeno že: „K figurkám jiných typů (opatovi, velkému družiníkovi, vozu, selátku atd.) vílu přiřadit nelze“ - tato formulace je neplatná. Vílu lze umístit ke všem figurkám družiníků (viz. ZDE).
 20. Icon Double Arrow Black.png V pravidlech od ZMG je tento bonus považován za další body při hodnocení území. My používáme znění bližší původnímu záměru, kdy je hodnocení území nezávislé od bonusu za vílu.
 21. Icon World Black.png Víla udělí 3 body, pokud je během hry přiřazena k družiníkovi umístěném na hodnoceném území (jakýkoli území bodovaný ve fázi 3. Bodování prvku) nebo po hře (jakýkoli prvek bodovaný během závěrečného bodování).
 22. Icon World Black.png Všimněte si, že započítávání 3 bonusových bodů je nezávislé na běžných bodech získaných za území. Hráč, který obdrží 3 body za vílu, si započítá body jako samostatné hodnocení od případných bodů získaných za hodnocené území.
 23. Icon Open Book.png Lupič je jakýkoli družiník umístěný na cestě.
 24. Icon Double Arrow Black.png V posledních pravidlech první edice nebylo dovoleno umístit vílu do hradu, ačkoli to dříve bylo v pravidlech Big Box 3 povoleno.
 25. Icon World Black.png Všimněte si, že dodatečné body za své akrobaty získáváte najednou. Neexistuje žádné individuální započítávání bodů pro jednotlivé družiníky.
 26. Icon World Black.png Toto omezení není v pravidlech výslovně uvedeno (je zmíněn pouze 1 bod navíc za vílu), ale vychází z výkladu pravidel:
  • Během hry jsou akrobaté hodnoceni ve fázi 2. Umístění figurky a hráči získávají 3 body navíc za vílu při hodnocení dokončených území ve fázi 3. Započítání bodů. Protože obě akce probíhají v průběhu hry v různých fázích, nemohou akrobaté body navíc za vílu získat.
  • Při závěrečném vyhodnocení by akrobaté neměli získávat 3 body navíc při vyhodnocení. Pyramida akrobatů není území založené na hodnocení kartičky, ale na hodnocení družiníků, ani v tomto případě se tedy na konci hry žádné území nevyhodnocuje a neměly by být uplatněny žádné dodatečné body za vílu. (4/2020; aktualizováno 7/2020)