Poznámky k českému překladu

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Notes on the Czech translation and the translation is 100% complete.

Hlavní strana > Carcassonne > Poznámky k českému překladu


Vítejte!

Na této stránce jsou sepsány souhrnné informace k českému překladu.

 • Carcassonne, hra která od svého vzniku v roce 2000 prošlo již několika grafickými změnami, byla rozšířena o mnoho rozšíření a inspirací pro spoustu spin-offů a která si získala srdce mnoha fanoušků nejen ve světě ale také v České republice.
 • WikiCarpedia je fanouškovský projekt který vznikl aby přinesl odpovědi na otázky ohledně pravidel při kombinování stále se zvětšujícího se množství rozšíření (Více informací o vzniku tohoto projektu najdete na této stránce.).
 • Český překlad na WikiCarpedie probíhá již od roku 2021. Do dnešní doby byla již přeložena všechna rozšíření nové (C2) a třetí edice (C3) a pomalu se doplňují pravidla k rozšířením původní edice (C1) a spin-offi.
Poděkování:
Patří všem kteří se jakýmkoli způsobem podílely a také stále podílejí na přípravě českých návodů k deskové hře Carcassonne.
Za vše děkuje správce českého překladu: Petul

Našli jste chybu, nebo máte otázku? Můžete psát do témat na Carcassonne CZ fóru nebo na e-mail: wicapetul@gmail.com.

Informace pro návštěvníky

Obecné informace k překladům na WikiCarpedii

 • České překlady obsahují dodatečné poznámky pod čarou k českým tištěným návodů a formulacím pravidel (tyto poznámky nejsou popsány na výchozích anglických stránkách).
 • Úvodní popis každé hry/rozšíření je na českých stránkách zkrácen. Obsahuje pouze informace o vydaných českých návodech a hlavně odkaz na českou Carcapedii kde o každé hře/rozšíření naleznete tyto úvodní informace podrobněji.
 • Pokud hra/rozšíření byly vydány některým vydavatelstvím s českými pravidly, jsou tato pravidla považována za oficiální a na stránce s českým překladem je primárně uveden jejich přepis. Ostatní rozšíření jsou přeložena a korekce textu provedena podle podobných návodů oficiálně vydaných v češtině.
 • Jelikož česká vydavatelství překládají pravidla z německého originálu je v tomto ohledu připravován i přeložený text na těchto stránkách. Znamená to tedy, že i když je výchozí text těchto stránek v angličtině, odkazují se české překlady k originálním německým pravidlům.
 • Formulace českých pravidel pro minirozšíření která vyšly součástí Big Box 6 Big Box 6 (2017; aktualizaci 2020) a Big Box 7 Big Box 7 (2021) od Mindoku jsou zde upraveny tak aby lépe zapadly do ostatních pravidel nové a třetí edice.

Notes on the Czech translation logo.pngRozdíly ve znění pravidel mezi jednotlivými edicemi:

Výklad pravidel komunitou Mezi původní, novou a nově také třetí edicí Carcassonne došlo postupně ke změnám ve znění pravidel.

Původní edice (C1)
 • V původní edici jsou pravidla psány z pohledu hráče (v 1. osobě):
  • Pokud si hráč dobere kartičku...
  • Poté může hráč umístit figurku...
Box BaseGame3 C1 CZ.png
Box BaseGame1 C1 Albi CZ.png
Nová edice (C2)
 • V nové edici jsou pravidla psány z vašeho pohledu (v 3. osobě):
  • Pokud si doberete kartičku...
  • Poté můžete umístit figurku...
Box BaseGame C2 MINDOK.png
Box C2 Base Mindok CZSL 2nd edition.jpg
Třetí edice (C3)
 • V třetí edici jsou pravidla psány stejně jako v druhé edici, mění se akorát role některých družiníků:
  • Z lupičů se stávají poutníci (použito v některých oficiálních návodech od Mindoku).
  • Rytíři se nemění.
  • Mniši jsou také někdy označováni jako jeptišky.
  • Z sedláků se stávají selky.
V nejnovějších českých pravidla od Mindoku se role družiníků v některých případech také mění. V prvních vydaných návodech třetí edice (C3) vydavatelství ponechává stejná pojmenování jako v nové a stejně tak původní edici.
Poznámka: V zájmu jednotnosti všech pravidel ponechávají tyto stránky u družiníků prozatím stále jejich původní role. Formulace pravidel nové (C2) a třetí (C3) edice je prozatím na tedy stejná.
20th Anniversary Edition Box.png
Box Base Game C3 MINDOK.png
Změny proti oficiálním pravidlům Mindoku:
Logo Mindok.png

 • Oficiální pravidla používají v textu všeobecný výraz figurka. Na těchto stránkách je přesněji definován výraz pro figurky a družiníky z důvodu kombinací rozšíření: další informace.
 • V třetí edici (C3) se v pravidlech mění role družiníků. V zájmu jednotnosti všech pravidel ponechávají tyto stránky u družiníků prozatím role podle nové edice (C2): další informace.

Přehled nejnovějších aktualizací v českém překladu:[Podrobný přehled]

Starší aktualizace:

Doplňující informace k základní sadě hry Carcassonne

Kombinace s dalšími rozšířeními

Tato část obsahuje několik úvah pro hraní základní hry s rozšířeními. Některé pojmy popsané v pravidlech základní hry mohou vyžadovat upřesnění:

 • Rozšíření mohou překrývat nebo rozšiřovat popsané koncepty a obsahovat některé nuance, které je třeba vzít v úvahu.
 • Rozšíření mohou přidávat další možnosti k těm, které jsou k součástí základní hry.

Podívejme se nyní na pravidla, která mohou některá rozšíření změnit:

      Průběh hry

Notes on the Czech translation logo.pngÚprava průběhu hry:

Výklad pravidel komunitou Průběh hry se přidáním různých rozšíření mění.

 • Podrobný rozpis jednotlivých úkonů (kroků) v průběhu hry používaný na těchto stránkách:
 • Hodnocení částí krajiny v průběhu hry
 • Hodnocení figurek v průběhu hry
 • Další hodnocení v průběhu hry
 • Scoring features during the game
 • Scoring figures during the game
 • Other scoring during the game
Jejich využití naleznete v souhrnu na této stránce:

      Části krajiny na kartičkách

Symbol CarcassonneC.pngČásti krajiny které ukončují cestu:

Výklad pravidel komunitou V pravidlech základní hry je uvedeno, že: „Cesta je uzavřená tehdy, když ji na obou koncích uzavírá křižovatka, část města nebo klášter, případně když tvoří uzavřený okruh“. Tyto pravidla platí všeobecně a měly by se považovat za otevřené. Některá rozšíření obsahují další části krajiny, ukončující cestu např. skupiny stromů a keřů, chaloupky, jezera, různé typy církevních staveb, hrady atd.

Příklad: Cesty končí u skupiny stromů.
Příklad: Cesty končí u jezera.
Příklad: Cesta končí u sopky.
Příklad: Cesta končí u německého kláštera.
Příklad: Cesty končí u německého hradu.

Symbol CarcassonneC.pngVliv erbů:

Výklad pravidel komunitou V základní hře jsou erby na kartičkách pouze s jednou částí města a je tak zřejmé, že erb se počítá pouze pro tuto část města.

 • V některých rozšířeních může být na jedné kartičce několik částí města. V takovém případě se erb počítá pro část města, ve kterém se přímo nachází, nikoli pro celou kartičku.
Příklad: Erb se počítá pouze pro horní část města.
Příklad: Erb se počítá pouze pro horní část města.
Příklad: Erb se počítá pouze pro horní a dolní části města, které jsou spojeny městským nadchodem.
 • V jedné části města může být i více než jeden erb.
Příklad: Část města se dvěma erby.

Symbol CarcassonneC.pngPoloha kláštera:

Výklad pravidel komunitou V základní hře je uvedeno, že klášter se vždy nachází uprostřed kartičky. Při přikládání kartičky tak musí navázat na ostatní části krajiny. Klášter samotný bývá obklopen loukou a na hranách kartičky pak bývá obvykle louka a cesta. V některých rozšířeních můžete ale nalézt kartičky s kláštery které mají na hraně město a dokonce i kartičkami s kláštery uvnitř města.

Příklad: Klášter obklopený částí města a cestou.
Příklad: Klášter ve městě.

Symbol CarcassonneC.pngIlustrace na kartičkách:

Výklad pravidel komunitou Na kartičkách je mnoho ilustrovaných prvků, určité z nich např. domy, lidé nebo zvířata, nemají na hru žádný vliv. Některé z ilustrací mohou být ovšem využity rozšířeními:

 •  Opat: Zahrady
 •  Trhy v Lipsku: Vesnice, farmy a stáje (kravín, vepřín a oslín)
 •  Mýtné: Vesnice, farmy, stáje (kravín, vepřín a oslín), zahrady a skupinky pocestných

Výklad pravidel komunitou Názvosloví základních ilustrací je převzato z českého návodu pro Big Box 6 Big Box 6 případně Big Box 7 Big Box 7.

 • V oficiálních českých pravidlech od Mindoku jsou ponechány počáteční písmena podle německých názvů (ukázka dále) - tento systém ponecháváme.
 • Některá oficiální pravidla od Mindoku používají jiné názvosloví, v zájmu jednotnosti všech pravidel používáme následující názvosloví.
Feature Garden C2.png
Feature Farmhouse C2.png
Feature Cows C2.png
Feature WaterTower C2.png
Feature Highwayman C2.png
Feature Pigsty C2.png
Feature Donkeys C2.png
Malé ilustrace kravína, vepřína a oslína jsou souhrnně označeny jako stáje.

Výklad pravidel komunitou Na WikiCarpedii jsme popis ilustrací na kartičkách rozšířily, aby zahrnoval kombinace všech rozšíření.

 • Popis jednotlivých kartiček obsahuje ikonky nebo text Popis s odkazem. Ikonky patří rozšířením, kterým daná ilustrace patří, popis pak odkazuje na část s podrobnějším popisem kartičky.
 • Kartičky označené Symbol CarcassonneC.png  obsahují Feature Monastery C2.png (klášter).
 • Příklady dalších ilustrací zobrazených v této části:
Feature Village C2.png
Feature River C2.png
Feature Inn C2.png
Scoring C2 Vineyard.png
Feature Sheep C2.png
Feature Hill C2.png

Notes on the Czech translation logo.pngOznačení hran kartiček na WikiCarpedii:

 • Na těchto stránkách se navíc můžete setkat s popisem kartičky podle jejich hran. Na hranách kartiček základní hry je pouze město, cesta nebo louka. Nová rozšíření ovšem mohou přidat další prvky na hraně kartičky např. řeku ( Řeka) nebo mlhu (11. rozšíření  Duchové, zámky a hřbitovy). Popis hran je na českých stránkách ponechán podle anglického znění. Podrobnější informace o popisu hran kartiček najdete na stránce: Přehled kartiček.
Příklad kartičky CRFR

Území


Cesta
Město
Louka
Řeka

V angličtině


R
C
F
S (I - používá JCZ)

V češtině


C
M
L
Ř

 • Hrana s mlhou se zatím započítává mezi hranu s loukou, případně hrana s mlhou a cestou mezi hranu s cestou.

      Pořadí tahu

Notes on the Czech translation logo.pngÚprava pořadí tahu:

Výklad pravidel komunitou Po přípravě hry je v základní hře vysvětleno pořadí tahu jako série tří kroků. Tyto úkony se opakují až do konce hry, kdy dojde k závěrečnému vyhodnocení. Pořadí je následující:

 • 1. Přiložení kartičky
 • 2. Umístění družiníka
 • 3. Započítání bodů
Tyto počáteční jednoduché úkony by však měly být při hře s rozšířeními považovány za fáze, protože slouží jako zásobníky pro seskupení dalších úkonů v průběhu tahu. Rozšíření mohou mít také vliv na přípravu hry a závěrečné vyhodnocení. Navíc mohou přidávat nové fáze se speciálními úkony nebo dokonce tahy navíc.

Notes on the Czech translation logo.pngPodrobnější popis na WikiCarpedii:

 • Podrobný rozpis jednotlivých úkonů (kroků) v průběhu fáze jednoho tahu.
 • 1. Přiložení kartičky
  • Krok 1A: Začátek tahu
  • Krok 1B: Tažení kartičky
  • Krok 1C: Přikládání kartičky
 • 2. Umístění družiníka [1]
  • Krok 2A: Přesun dřeva (úvod)
   • Krok 2B-1: Přesun dřeva (1. fáze)
   • Krok 2B-2: Přesun dřeva (2. fáze)
  • Krok 2C: Vyřešení přesunu dřeva
 • 3. Započítání bodů
  • Krok 3A: Nalezení dokončených území
  • Krok 3B: Vyřešení dokončených území
  • Krok 3C: Vyřešení vyhodnocení kartiček
 • 4. Další úkony
  • Krok 4A: Vyřešení úkonů kartiček
  • Krok 4B: Vyřešení tahu
 • 1. Placing a tile
  • Step 1A: Begin Turn
  • Step 1B: Draw a Tile
  • Step 1C: Place the Tile
 • 2. Placing a meeple
  • Step 2A: Move the Wood (Prologue)
   • Step 2B-1: Move the Wood (Phase 1)
   • Step 2B-2: Move the Wood (Phase 2)
  • Step 2C: Resolve Move the Wood
 • 3. Scoring a feature
  • Step 3A: Identify Completed Features
  • Step 3B: Resolve Completed Features
  • Step 3C: Resolve the Tile Scoring
 • 4. Additional actions
  • Step 4A: Resolve the Tile Actions
  • Step 4B: Resolve the Turn
Jejich využití naleznete v souhrnu na těchto stránkách:

      1. Přiložení kartičky

Symbol CarcassonneC.pngAlternativy pro dobírání kartiček, místo dobírání z hromádek:

Výklad pravidel komunitou Některá rozšíření přidávají další možnosti jak si lze dobrat kartičku:

 • 2. rozšíření  Kupci a stavitelé: Součástí balení je látkový sáček, do něhož je možné vložit kartičky.
 • 4. rozšíření  Věž: Součástí je zásobník na kartičky z kartonu ve tvaru věže, do níž je možné vkládat kartičky.
Plátěný sáček je součástí obsahu 2. rozšíření.
Zásobník na kartičky ve tvaru věže je součástí obsahu 4. rozšíření.

Symbol CarcassonneC.pngAlternativní možnost přikládaní kartiček:

Výklad pravidel komunitou Některá rozšíření umožňují přiložit kartičku ze zásoby hráče, namísto jejího tažení. Tuto alternativu můžete požít ve fázi tahu kartičky nebo po vyřazení kartičky - pokud nelze přiložit. V každém z těchto případů můžete použít:

Kartička opatství
Kartička půlka
Kartička s Německým hradem

Symbol CarcassonneC.pngDokončená část krajiny:

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Všimněte si, že části krajiny jsou považovány za dokončené v okamžiku přiložení kartičky, ovšem k umístění družiníka a hodnocení dochází až poté. Tato posloupnost je důležitá při hře s tajnou chodbou (3. rozšíření  Princezna a drak) nebo létajícími stroji (mini 1 Létající stroje Létající stroje).

      2. Umístění družiníka

Symbol CarcassonneC.pngPoužití slova družiník:

Výklad pravidel komunitou Základní hra obsahuje pouze normální družiníky, kterým se v tomto kontextu říká zaměnitelně družiníci. Přidání dalších typů družiníků z různých rozšíření však vede k použití slova "družiník" pro označení jakékoli figurky která je přidělena hráči a umožňuje přivlastnit si nějakou část krajiny. V obecném použití patří mezi družiníky, normální družiník i opat. Kdykoli se v pravidlech setkáte s odkazem na družiníka, bude se výraz vztahovat na jakoukoli figurku z této kategorie. Každý typ družiníka má nějakou další schopnost, tu je třeba během hry zohlednit, viz dále.

Symbol CarcassonneC.pngTypy družiníků (možnosti umístění a další schopnosti):

Výklad pravidel komunitou Jednotlivé typy družiníků mohou mít určitá omezení umístění. Mohou mít také určité schopnosti:

 • Symbol CarcassonneC.png Základní hra: Normální družiník (Může obsadit jakoukoli část krajiny, kromě zahrady.)
 • Základní hra -  Opat: Opat (Může obsadit pouze klášter a zahradu; lze jej libovolně odebírat a vyhodnocovat.)
 • 1. rozšíření  Hostince a katedrály: Velký družiník (Může obsadit jakoukoli část krajiny, kromě zahrady; při hodnocení se počítá jako dva normální družiníci.)
 • 5. rozšíření  Opatství a starosta: Vůz (Může obsadit jakoukoli část krajiny kromě zahrady a luky; po hodnocení se může přesunout.)
 • 5. rozšíření  Opatství a starosta: Starosta (Může obsadit pouze město a hrad; má proměnlivou hodnota při početní převaze.)
 • 10. rozšíření  Cirkus: Ředitel (Může obsadit jakoukoli část krajiny kromě zahrady; získává body navíc.)
 • 11. rozšíření  Duchové, zámky a hřbitovy: Strážný (Může obsadit jakoukoli část krajiny kromě zahrady; nemají na něj vliv duchové.)
 •  Družina: Fantom (Může obsadit jakoukoli část krajiny kromě zahrady; lze umístit jako druhou figurku během tahu.)
Figure Meeple red.png
Normální družiník
Figure Abbot red.png
Opat
Figure MeepleLarge red.png
Velký družiník
Figure Mayor red.png
Starosta
Figure Wagon red.png
Vůz
Figure Ringmaster red.png
Ředitel
Figure Guard Meeple red.png
Strážný
Figure Phantom red.png
Fantom

Symbol CarcassonneC.pngUmístění družiníka na dříve přiložené kartičky:

Výklad pravidel komunitou Základní hra předpokládá, že hráči mohou umístit pouze jednoho družiníka na právě položenou kartičku. Některá rozšíření toto omezení různými způsoby ohýbají a přidávají další mechanismy umisťování. Hráčům tak umožňují umístit družiníka na jinou, dříve přiloženou, kartičku:

V jednom tahu je také možné umístit až dva družiníky ( Družina).

Symbol CarcassonneC.pngUmísťování družiníků do již obsazených částí krajiny:

Výklad pravidel komunitou Základní hra předpokládá, že družiníka můžete umístit pouze na neobsazenou část krajiny. Některá rozšíření toto omezení různými způsoby ohýbají a přidávají další mechanismy umisťování. Hráči tak umožňují umístit družiníka na již obsazenou část krajiny:

Symbol CarcassonneC.pngRole družiníků:

Výklad pravidel komunitou Družiníci (základní figurky) mohou, narozdíl od speciálních a neutrálních figurek, mění svou roli podle toho na jaké části krajiny stojí. V základní hře se mohou družiníci stát rytířem ve městě, lupičem na cestě, mnichem v klášteře nebo sedlákem na louce. Některá rozšíření mohou družiníkům přidat další roli, např. kacíř na svatyni, hradní pán/paní na hradě nebo strážný na vrcholu věže atd.

 • Symbol CarcassonneC.png Základní hra: Lupič (Družiník umístěný na cestě.)
 • Symbol CarcassonneC.png Základní hra: Rytíř (Družiník umístěný ve městě.)
 • Symbol CarcassonneC.png Základní hra: Mnich (Družiník umístěný na klášteře.)
 • Symbol CarcassonneC.png Základní hra: Sedlák (Družiník umístěný na louce.)
 • 4. rozšíření  Věž: Strážný (Družiník umístěný na vrcholu věže.)
 • 5. rozšíření  Opatství a starosta: Mnich (Družiník umístěný na opatství.)
 • 6. rozšíření Král, hrabě a řeka Král, hrabě a řeka: Kacíř (Družiník umístěný na svatyni.)
 • 8. rozšíření Mosty a hrady Mosty a hrady: Rytíř (Družiník umístěný na hradě.)
 • 10. rozšíření  Cirkus: Artista (Družiník umístěný na cvičišti artistů.)
 • 11. rozšíření  Duchové, zámky a hřbitovy: Hrobník (Družiník umístěný na hřbitově.)
 • 11. rozšíření  Duchové, zámky a hřbitovy: Zámecký pán/paní (Družiník umístěný na zámku.)
 • Mini 1  Létající stroje: Letec (Družiník umístěný na létajícím stroji.)
 • Darmstadt Darmstadt: Mnich (Družiník umístěný na darmstadském kostele.)
 • Německé hrady Německé hrady: Hradní pán/paní (Družiník umístěný na německém hradě.)
 • Německé katedrály Německé katedrály: Arcibiskup (Družiník umístěný na německé katedrále.)
 • Ruské pohádky Ruské pohádky: Baba Jaga (Družiník umístěný na chaloupce.)
 •  Speciální klášter: Mnich nebo převor (Družiník umístěný na speciálním klášteře v poloze nastojato jako mnich; nebo v poloze na hraně (naboku) jako převor (v původní edici (C1) se role nazívá opat).
 •  Labyrint: Lupič (Družiník umístěný na labyrintu.)
 • Lázně Lázně: Klient (Družiník umístěný v lázeňském domě.)
 • Věštkyně Věštkyně: Věštec (Družiník umístěný na stanu věštkyně.)
Feature Road C2.png
lupič
Base Game C2 Tile C.jpg
rytíř
Feature Monastery C2.png
mnich
Feature Field C2.png
sedlák
Figure Tower.png
strážný
Abbey And Mayor C2 Tile A.jpg
mnich
Feature Shrine C2.png
kacíř
Token Castle C2.png
rytíř
Feature Acrobat Space C2.png
artista
Scoring C3 Cemetery.png
hrobník
Scoring C3 Haunted Castle.png
zámecký pán/paní
Logo Flier C2.png
letec
Feature Darmstadt Church C1.png
mnich
German Castles C2 Castle Image 04.png
hradní pán/paní
German Cathedrals C2 Image 02.png
arcibiskup
Russian Promos C1 Description Tile 01.jpg
baba Jaga
Monasteries C2 Picture GE06.png
mnich nebo převor/opat v C1
Labyrinth C2 Tile 01.jpg
lupič
Feature Bathhouse C1.png
klient
Feature Fortuneteller.png
věštec

      3. Započítání bodů

Symbol CarcassonneC.pngUrčení početní převahy:

Výklad pravidel komunitou V základní hře má početní převahu hráč nebo hráči s největším počtem družiníků na dané části krajiny. Předpokládá se, že každý družiník má 1 hlas. Některá rozšíření přidávají další typy družiníků kteří mohou mít odlišná pravidla pro početní hlas:

Figure Meeple red.png
Normální družiník
Figure Abbot red.png
Opat
Figure MeepleLarge red.png
Velký družiník
Figure Mayor red.png
Starosta
Figure Wagon red.png
Vůz
Figure Ringmaster red.png
Ředitel
Figure Guard Meeple red.png
Strážný
Figure Phantom red.png
Fantom

Některá rozšíření navíc přidávají mechanismy, které početní převahu mění:

 • 9. rozšíření  Ovce a kopce: Kopec - Pokud dojde k remíze, mají převahu ti hráči, kterým stojí alespoň jeden družiník na kopci.
 • Zeměměřiči Zeměměřiči: Občanská porota(bodovací plánek) - Všichni hráči ve městě mají remízu bez ohledu na počet hlasů.
Družiník na kartičce s kopcem
Občanská porota (bodovací plánek)

Symbol CarcassonneC.pngPočetní převaha v klášteře:

Výklad pravidel komunitou Početní převaha se vztahuje na hodnocení všech částí krajiny a to i na kláštery. Kláštery může běžně obsadit pouze jeden družiník, ale např. 6. rozšíření Král, hrabě a řeka Král, hrabě a řeka nebo mini 1 Létající stroje Létající stroje přidávají mechaniku která umožňuje umístit do kláštera i více než jednoho družiníka.

Symbol CarcassonneC.pngZískání více jak 50 bodů:

Výklad pravidel komunitou Body zaznamenáváte pomocí počítacího družiníka na počítadle bodů. Jakmile však váš počítací družiník dosáhne 50 a více bodů, doporučují pravidla základní hry umístit počítacího družiníka naležato. V tomto případě hry se samostatnou základní hrou to může stačit, ovšem přidání dalších rozšíření může způsobit získání i více jak 100 bodů. 1. rozšíření  Hostince a katedrály přidává mechanismus pro sledování výsledků nad 50 bodů: použitím oboustranných bodovacích kartiček, z nichž jedna strana ukazuje 50 a druhá 100 bodů. Tyto speciální kartičky umožňují hráčům průběžně sledovat své body. Pravidla Big Box 6 Big Box 6 popisují tyto kartičky jako součást základní hry (v tomto text ale rozebíráme pouze samostatnou základní hru).

Inns And Cathedrals C2 Tile 50.jpg
Rub
Inns And Cathedrals C2 Tile 100.jpg
Líc
Bodovací kartička

Symbol CarcassonneC.pngVyhodnocení dokončeného území:

Výklad pravidel komunitou Pravidla základní hry nepředpokládají že se při vyhodnocovaní některé části krajiny mohou připočítávat další body navíc.

 • Některá rozšíření také vyžadují aby se získané body započítávali na počítadle bodů postupně. Vyžaduje to např. hra s dámami (mini 2 Dopisy Dopisy) nebo zbojníky (mini 6 Zbojníci Zbojníci).
 • Ve hře s více rozšířeními je třeba dodatečné body z hodnocených částí krajiny započítávat v určitém pořadí:
 • Cesta - Části krajiny a komponenty které upravují celkovou hodnotu cesty:
1  Zeměměřiči Zeměměřiči: Bodovací plánky (Hodnota cesty se změní podle aktuálního bodovacího plánku.)
 • Dálnice: počet kartiček stanoven na 5 (bez ohledu na skutečnou délku cesty). Mohou být ovlivněná následující části krajiny: Německá katedrála → Ano | Hostinec → Ano | Mág → Ne | Trhy v Lipsku (body navíc za čtvrť kolářů) → Ne
 • Rolnické povstání: (-1) bod / kartička s vyobrazenou farmou nebo stájí
 • Pouliční veletrh: (+1) bod / kartička (s výjimkou kartiček s Německou katedrálou) | (+1) bod / část cesty na kartičce s Německou katedrálou
2  Německé katedrály Německé katedrály: Německá katedrála (+1) bod / kartička (s výjimkou kartiček s Německou katedrálou) | (+1) bod / část cesty na kartičce s Německou katedrálou
3  1. rozšíření  Hostince a katedrály: Hostinec (+1) bod / kartička (s výjimkou kartiček s Německou katedrálou) | (+1) bod / část cesty na kartičce s Německou katedrálou
4  Mini 5 Mág a čarodějnice Mág a čarodějnice: Mág a Čarodějnice (+1) bod / aktuální počet kartiček | 1/2 bodu (zaokrouhleno nahoru)
5  Zeměměřiči Zeměměřiči: Bodovací plánek Chudoba (-3) body za území
6  Domy Domy: Budova (+1) bod / budova (základní pravidla) | (+1) bod / kůlna; (+2) body / dům; (+3) body / věž (varianta pravidel)
7  Německé hrady Německé hrady: Německý hrad (+3) body / každý Německý hrad
8  Směrovky Směrovky: Směrovky (počet správných typů směrovek) body / ukazující správným směrem
9  Labyrint Labyrint: Labyrint (+2) body / družiník na síti cest (při použití pokročilých pravidel)
10   Trhy v Lipsku: Čtvrť kolářů (+1) bod / aktuální počet kartiček
11  11. rozšíření  Duchové, zámky a hřbitovy: Duch (-2) body / duch u družiníka který má na území převahu
 • Město - Části krajiny a komponenty které upravují celkovou hodnotu města:
1  Symbol CarcassonneC.png Základní hra: Erb (+2) body / každá vyobrazený erb ve městě
2  Zeměměřiči Zeměměřiči: Bodovací plánky (Hodnota města se změní podle aktuálního bodovacího plánku.)
 • Občanská porota: Všichni hráči s družiníky ve městě mají rovnocennou převahu.
 • Špatné sousedství: Do celkového počtu kartiček se nezapočítávají kartičky, na kterých je vyobrazena půlkruhová část města. To může mít vliv: Obléhání / Kataři → Ano | Katedrály → Ano | Mág → Ne
 • Obléhání: (+0) bodů / kartička | (+1) bod / erb
3  Kataři Kataři: Kataři (-1) bod / kartička | (-1) bod / erb
4  1. rozšíření  Hostince a katedrály: Katedrála (+1) bod / kartička | (+1) bod / erb
5  Mini 5 Mág a čarodějnice Mág a čarodějnice: Mág a Čarodějnice (+1) bod / aktuální počet kartiček | 1/2 bodu (zaokrouhleno nahoru)
6  Zeměměřiči Zeměměřiči: Bodovací plánky (Hodnota města se změní podle aktuálního bodovacího plánku.)
7  Domy Domy: Budova (+1) bod / budova (základní pravidla) | (+1) bod / kůlna; (+2) body / dům; (+3) body / věž (varianta pravidel)
8  Německé hrady Německé hrady: Německý hrad (+3) body / každý Německý hrad
9  Darmstadt Darmstadt: Darmstadtium (+3) body za početní převahu
10  11. rozšíření  Duchové, zámky a hřbitovy: Duch (-2) body / duch u družiníka který má na území převahu
 • Klášter - Části krajiny a komponenty které upravují celkovou hodnotu kláštera:
1  Zeměměřiči Zeměměřiči: Bodovací plánky (Hodnota kláštera se změní podle aktuálního bodovacího plánku.)
2  9. rozšíření  Ovce a kopce: Vinohrady (+3) body / vinohrad
3  Domy Domy: Budova (+1) bod / budova (základní pravidla) | (+1) bod / kůlna; (+2) body / dům; (+3) body / věž (varianta pravidel)
4  11. rozšíření  Duchové, zámky a hřbitovy: Duch (-2) body / duch u družiníka který má na území převahu
5  6. rozšíření Král, hrabě a řeka Král, hrabě a řeka: Svatyně Když je vyhlášen souboj mezi klášterem / opatstvím / Německým klášterem / Holandsko-belgickým klášterem / Japonskou budovou / Darmstadským kostelem a svatyní, získá první dokončené území celkový počet bodů a poražený 0 bodů.
Ostatní body za další části krajiny a komponenty se započítávají samostatně!

      Konec hry

Symbol CarcassonneC.pngPoslední kartička ve hře:

Výklad pravidel komunitou Podle pravidel základní hry, hra končí v okamžiku kdy hráč nemůže dobrat další kartičku. To znamená, že v tomto okamžiku nemůže hráč již použít případné kartičky které mu zbývají v zásobě. Po skončení hry nelze již přiložit žádné zbývající kartičky opatství, německých hradů ani půlek.

Kartička opatství
Kartička půlka
Kartička s německým hradem
 • Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Ohledně tohoto bodu, došlo k několika změnám pravidel, podle původních pravidel HiG a RGG pro Big Box 2 (a Big Box 3) může být poslední přiloženou kartičkou krajiny, kartička opatství (viz 5. rozšíření  Opatství a starosta). Pravidlo tak bylo vlastně v rozporu s dřívějším objasněním (které uvádělo, že jakmile je přiložena poslední kartička krajiny, nelze již kartičku opatství umístit). Toto pravidlo není zahrnuto v pravidlech nové edice HiG ani ZMG v pravidlech Mindoku ovšem zůstalo zachováno a jedná se tak o chybný výklad pravidel, které dnes již neplatí.
Kartička opatství

Notes on the Czech translation logo.pngPodrobnější popis konce hry na WikiCarpedii:

 • Podrobný rozpis jednotlivých úkonů (kroků) v průběhu fáze závěrečného vyhodnocení.
 • Hodnocení částí krajiny na konci hry
 • Hodnocení figurek na konci hry
 • Další hodnocení na konci hry
 • Scoring features after the game
 • Scoring figures after the game
 • Other scoring after the game
Jejich využití naleznete v souhrnu na této stránky:

Doplňující informace k rozšířením

      Obecné informace

Notes on the Czech translation logo.pngHrací plocha:

Výklad pravidel komunitou Jedná se o plochu kde máte rozloženy všechny komponenty vaší hry.

Notes on the Czech translation logo.pngHerní plán:

Výklad pravidel komunitou Jedná se o plochu odehraných kartiček ze kterých se pomalu skládá krajina Carcassonne.

Notes on the Czech translation logo.pngVesnice:

Výklad pravidel komunitou V pravidlech základní hry od HiG jsou křižovatky označované jako vesnice. Na tento termín odkazují některá rozšíření např.  Trhy v Lipsku nebo  Mýtné. Jako vesnice se počítá shluk budov s červenými střechami, které obklopují křižovatku.

Notes on the Czech translation logo.pngNáboženská stavba:

Výklad pravidel komunitou Představuje některé z následujících území: klášter, opatství, svatyně, německý klášter, holandsko-belgický klášter, japonská budova nebo, darmstadský kostel.

Symbol CarcassonneC.pngHerní materiál se stejným pojmenováním v češtině:

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Opat

Figure Abbot red.png Monasteries C2 Placing Abbot.png
Jako opat je pojmenován družiník v zásobě hráče. Stejně je v původní edici (C1) pojmenována role jakéhokoli platného družiníka umístěného na speciálním klášteře.

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Strážný

Figure Guard Meeple red.png Figure Reference C2 Feature Tower Meeple.png
Jako strážný je pojmenován družiník v zásobě hráče. Stejně je pojmenována role jakéhokoli platného družiníka umístěného na vrcholu věže.

Trhy v Lipsku

Všeobecně přijaté pravidlo Město Lipsko se považuje za stejnou speciální oblast jako město Carcassonne. Není to však oficiálně potvrzeno.

Německé katedrály

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Oproti pravidlům základní hry se cesta, která začíná a končí na stejné kartičce s katedrálou, počítá a hodnotí každý úsek cesty zvlášť.

Dopisy (mini 2)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství V tištěných pravidlech u vydavatelství Mindok, HiG a ZMG je různě seřazený popis jednotlivých typů dopisů. Podle zvýrazněného slupce jsou seřazeny popisy dopisů na WikiCarpedii.

Big Box 4 Big Box 4
2012 HiG,
ZMG a Mindok
Big Box 6 Big Box 6
2017
HiG a ZMG
Big Box 6 Big Box 6
2017
Mindok
Big Box 7 Big Box 7
2021
HiG
Big Box 7 Big Box 7
2021
Mindok
Big Box 7 Big Box 7
2021 (PDF)
Mindok
1.Scoring C1 Dispatch 1.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png
2.Scoring C1 Dispatch 2.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 1.Messages C2 Dispatch 1.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png 2.Messages C2 Dispatch 2.png
3.Scoring C1 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png 3.Messages C2 Dispatch 3.png
5.Scoring C1 Dispatch 4.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png
6.Scoring C1 Dispatch 5.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 5.Messages C2 Dispatch 5.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png
7.Scoring C1 Dispatch 6.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 6.Messages C2 Dispatch 6.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png
4.Scoring C1 Dispatch 7.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 7.Messages C2 Dispatch 7.png 4.Messages C2 Dispatch 4.png
8.Scoring C1 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png 8.Messages C2 Dispatch 8.png

(Zroj soupisu)

Herní materiál

      Komponenty

Symbol CarcassonneC.pngFigurky:

Výklad pravidel komunitou Následující tabulka ukazuje všechny tipy figurek seřazené do jednotlivých skupin.

V oficiálních pravidlech Mindoku je mnohdy uveden obecný název figurka, který ale s ohledem na kombinace rozšíření může být nepřesný
V závorkách jsou uvedeny alternativní názvy používané v tištěných pravidlech Mindoku.
Více informací o figurkách a dílcích naleznete v Meeplepedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Symbol CarcassonneC.pngDílky:

 • Seznam všech typů dílků.
Exclamation2.png

Seznam je v přípravě.

Verze hry Dílek (Šablona) V angličtině
Kupci a stavitelé   Žetony zboží Token Cloth C2.png  Token Wheat C2.png  Token Wine C2.png -
Plátěný sáček Traders And Builders C2 Cloth Bag.png Bag
Věž Dílek věže Figure Tower.png -
Katapult (7. rozšíření)Katapult (7. rozšíření) Katapult Cat C1 Catapult.png -
Žetony katapultu Token Catapult Catch C1.png  Token Catapult KnockOut C1.png  Token Catapult Seduction C1.png  Token Catapult TargetHurling C1.png -
Mosty a hrady (8. rozšíření)Mosty a hrady (8. rozšíření) Most Figure Bridge.png -
Žeton hradu Token Castle C2.png -
Ovce a kopce Žetony ovcí a vlka Token HillsSheep Sheep1 C2.png  Token HillsSheep Sheep2 C2.png  Token HillsSheep Sheep3 C2.png  Token HillsSheep Sheep4 C2.png  Token HillsSheep Wolf C2.png -
Cirkus Žetony zvířat Token UnderTheBigTop stacked C2.png -
Létající stroje (mini 1)Létající stroje (mini 1) Speciální kostka
Figure Die.png
-
Přívozy (mini 3)Přívozy (mini 3) Přívoz
Figure Ferry.png
-
Zlaté doly (mini 4)Zlaté doly (mini 4) Zlatá cihlička
Figure Gold.png
-

      Části krajiny

Symbol CarcassonneC.pngSeznam částí krajiny:

 • Na kartičkách jsou vyobrazeny různé části krajiny, ty se dále dělí na území, speciální území, prvky, symboly a speciální oblasti.
 • V kterém rozšíření se konkrétní část krajiny nachází se můžete podívat na stránce: Přehled kartiček.
 • Za lomítkem je uveden název používaný v původní edici (C1) a v závorce je alternativní používaný název.
 • Území:
 • Cesta
 • Město
 • Klášter
 • Louka
 • Zahrada
 • Opatství
 • Svatyně / Kultovní místo
 • Hřbitov
 • Zámek
 • Německý hrad
 • Německá katedrála
 • Německý klášter
 • Holandsko-belgický klášter
 • Japonská budova
 • Darmstadský kostel
 • Chaloupka baby Jagy
 • Věštkyně

 • Speciální území:
 • Pramen řeky
 • Jezero řeky
 • Rozvodí / rozvětvení řeky
 • Úsek řeky
 • Tajná chodba
 • Sopka
 • Staveniště / základy věže
 • Trh
 • Bazar
 • Místo pro manéž
 • Cvičiště artistů
 • Létající stroj
 • Obrazec v obilí
 • Ovocný strom
 • Sázková kancelář
 • Strom Slavíka loupežníka
 • Jezero vodníka

 • Prvky:
 • Vodárenská věž
 • Loupežník
 • Hospodářské stavení
 • Farma
 • Hospodářský dobytek
 • Kravín
 • Oslín
 • Vepřín
 • Malý most
 • Velký most
 • Městský nadchod
 • Vesnice (křižovatka)
 • Křižovatka se stromy
 • Domek u cesty
 • Bohatýrův kámen
 • Cesta dokola
 • Hostinec
 • Katedrála
 • Stádo prasat
 • Vinohrady / vinice
 • Vyobrazená ovce
 • La Porxada
 • Tunel
 • Darmstadt
 • Labyrint
 • Jezero s moly
 • Obléhání
 • Oslava
 • Strážní věž
 • Lázeňský dům
 • Skupinka pocestných
 • Městská brána

 • Symboly:
 • Erb
 • Symbol s vínem
 • Symbol s plátnem / látkou
 • Symbol s obilím
 • Symbol princezny
 • Symbol draka
 • Symbol kola osudu
 • Symbol zlata
 • Symbol mága
 • Symbol zbojníka
 • Symbol katarů
 • Symbol oslavy
 • Symbol perníčka
 • Symbol morového doktora (moru)
 • Směrová růžice
 • Symbol rolnické vzpoury
 • Symbol přidání družiníka
 • Symbol umístění družiníka
 • Symbol tahu navíc
 • Symbol směrovky

 • Speciální oblasti:
 • Město Carcassonne
 • Kolo osudu
 • Škola
 • Město Lipsko
(Zdroj - 09/2023)

Symbol CarcassonneC.pngPopis ilustrací na kartičkách v části sezamu kartiček:

Na stránkách s návody v části seznamu kartiček se v případě použití více ilustrací z jednoho rozšíření používá navíc počáteční písmeno podle originálního pojmenování.

Ilustrace Česky Německy Anglicky  (Šablona)
Feature Cows C2.png K - Kravín K - Kuhstall C - Cowshed
Feature Pigsty C2.png S - Vepřín S - Schweinestall P - Pigsty
Feature Donkeys C2.png E - Oslín E - Eselstall D - Donkey Stable
Feature Farmhouse C2.png B - Farma B - Bauernhof F - Farmhouse
Feature Highwayman C2.png W - Loupežník W - Wegelagerer H - Highwaymen
Feature WaterTower C2.png T - Vodárenská věž T - Wasserturm W - Water Tower
Feature Garden C2.png G - Zahrada G - Garten G - Garden
Feature Village C2.png D - Vesnice D - Dorf V - Village
Feature River Source C2.png Q - Pramen Q - Quelle Source
Feature River C2.png F - Řeka F - Fluss River
Feature River Fork C2.png G - Rozvodí G - Gabelung Fork
Feature River Lake C2.png S - Jezero S - See Lake
Feature Inn C2.png W - Hostinec W - Wirtshaus Inn
Feature Cathedral C2.png K - Katedrála K - Kathedrale Cathedral
Feature Wine Symbol C2.png W - Symbol vína W - Weinsymbol Wine Symbol
Feature Wheat Symbol C2.png K - Symbol obilí K - Kornsymbol Wheat Symbol
Feature Cloth Symbol C2.png T - Symbol plátna T - Tuchsymbol Cloth Symbol
Feature Princess C2.png B - Symbol princezny B - Burgfräuleinsymbol Princess Symbol
Feature Dragon C2.png D - Symbol draka D - Drachensymbol Dragon Symbol
Feature MagicPortal C2.png Z - Tajná chodba Z - Zaubergang Magic Portal
Feature Volcano C2.png V - Sopka V - Vulkan Volcano
Feature Hill C2.png H - Kopec H - Hügel Hill
Scoring C2 Vineyard.png W - Vinohrady W - Weinberg Vineyard
Feature Acrobat Space C2.png A - Cvičiště artistů A - Artisten Acrobat Space
Feature Circus Space C2.png Z - Místo pro manéž Z - Zelt Circus Space
Mists C3 Symbol Ghost.png G - Duch G - Geist Ghost
Mists C3 Tile 60.png N - Mlha N - Nebel Mist
Scoring C3 Haunted Castle.png S - Zámek S - Schloss Haunted Castle
Scoring C3 Cemetery.png F - Hřbitov F - Friedhof Cemetery
Crop Circles C2 Feature Crop Rake.png M - Obrazec „vidle“ M - Kornkreis Mistgabel Rake Crop Circle
Crop Circles C2 Feature Crop Club.png K - Obrazec „kyj“ K - Kornkreis Keule Club Crop Circle
Crop Circles C2 Feature Crop Shield.png S - Obrazec „štít“ S - Kornkreis Schild Shield Crop Circle
Feature Sheep C2.png S - Ovce S - Schafe Sheep
Feature Darmstadtium C1.png D - Darmstadtium D - Darmstadtium Darmstadtium
Feature Darmstadt Church C1.png K - Darmstadský kostel K - Darmstadt Kirche Darmstadt Church

Ostatní informace

      České návody

Symbol CarcassonneC.pngSeznam vydaných návodů v češtině:

 • V následujícím seznamu jsou sepsány návody od českých vydavatelství Albi a Mindok. Návody jsou z databáze Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení návodu se prosím zaregistrujte).
  • Návody jsou seřazena podle data který je v nich uveden.
Tabulka se seznamem českých návodů  
Rok vydání Verze hry Vydavatelství Zobrazit návod
Seznam návodů původní edice (C1)
2001 Základní hra Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2002 Rozšíření 1 Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2003 Kupci a stavitelé Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
Král a loupeživý rytířKrál a loupeživý rytíř Albi Zobrazit
ŘekaŘeka
2005 Rozšíření 3 Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2006 Rozšíření 4 Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2007 Rozšíření 5 Mindok Zobrazit
Rozšíření 6Rozšíření 6 Mindok Zobrazit
2008 Rozšíření 7Rozšíření 7 Mindok Zobrazit
2010 Rozšíření 8Rozšíření 8 Mindok Zobrazit
2011 Jubilejní vydáníJubilejní vydání Mindok Zobrazit
2012 Mini 1Mini 1 Mindok Zobrazit
Mini 2Mini 2 Mindok Zobrazit
Mini 3Mini 3 Mindok Zobrazit
Mini 4Mini 4 Mindok Zobrazit
Mini 5Mini 5 Mindok Zobrazit
Mini 6Mini 6 Mindok Zobrazit
Mini 7Mini 7 Mindok Zobrazit
Big Box 4 Mindok Zobrazit
2014 Rozšíření 9 Mindok Zobrazit
Big Box 5 Mindok Zobrazit
Seznam návodů nové edice (C2)
2014 Symbol CarcassonneC.pngZákladní hra Mindok Zobrazit
Dodatek Mindok Zobrazit
2015 Rozšíření 1 Mindok Zobrazit
Kupci a stavitelé Mindok Zobrazit
2016 Rozšíření 3 Mindok Zobrazit
Rozšíření 4 Mindok Zobrazit
Rozšíření 5 Mindok Zobrazit
2017 Rozšíření 6Rozšíření 6 Mindok Zobrazit
Rozšíření 8Rozšíření 8 Mindok Zobrazit
Rozšíření 10 Mindok Zobrazit
Big Box 6 Mindok Zobrazit
Big Box 6 (v2) Mindok Zobrazit
2018 Rozšíření 9 Mindok Zobrazit
Seznam návodů třetí edice (C3)
2021 Symbol CarcassonneC.pngJubilejní edice (20 let) Mindok Zobrazit
Symbol CarcassonneC.pngDodatek Mindok Zobrazit
Symbol CarcassonneC.pngZákladní hra Mindok Zobrazit
Symbol CarcassonneC.pngDodatek Mindok Zobrazit
Big Box 7 (v3.0) Mindok Zobrazit
Dárky Mindok Zobrazit
2022 Rozšíření 11 (v1) Mindok Zobrazit
Rozšíření 11 (v2) Mindok Zobrazit
2023 Německé kláštery Mindok Zobrazit
Německé katedrály
Trhy v Lipsku
Mýtné
Seznam návodů dalších her z rodiny Carcassonne
2002 Lovci a sběrači Albi Zobrazit
Mindok Zobrazit
2003 Hrad Albi Zobrazit
2005 Objevitelé Albi Zobrazit
2009 Děti z Carcassonne Mindok Zobrazit
2012 Zimní krajina Mindok Zobrazit
2014 Zlatá horečka Mindok Zobrazit
2015 Star Wars Mindok Zobrazit
2016 Star Wars - 1. rozšíření Mindok Zobrazit
2018 Safari Mindok Zobrazit
Seznam návodů dalších her z rodiny Carcassonne v nové edici
2020 Lovci a sběrači Mindok Zobrazit
Děti z Carcassonne Mindok Zobrazit
Seznam návodů dalších her z rodiny Carcassonne v třetí edici
2022 Duchové Carcassonne Mindok Zobrazit
2023 Děti z Carcassonne Mindok Zobrazit

      Překlad pravidel

Symbol CarcassonneC.pngFráze v pravidlech:

Výklad pravidel komunitou Speciální fráze použité v některých pravidlech.

 • Mini 3  Přívozy: Používá pro vyobrazené cesty výraz že: přívoz propojí dvě části cesty.
 •  Kouzelné kruhy: Používá také pro houstnutí mlhy výraz rozšíření mlhy a pro rozptýlení mlhy výraz přerušení mlhy.
 •  Mýtné: Používá pro křižovatky s domky výraz: vesnice.
 •  Trhy v Lipsku: Používá pro křižovatky s domky výraz: vesnice.

Symbol CarcassonneC.pngDalší fráze:

Výklad pravidel komunitou Fráze používané v českých textech návodů.

 • Kartičky se přikládají
  • Přikládají se jako obvykle
  • Přikládají se herní plán
   • Nachází se na nich území
 • Družiníci (figurky) se umísťují
  • Umísťují se běžným způsobem
  • Umísťují se na území
  • Umísťují se do oblasti
   • Území jsou části krajiny na které lze umístit figurky (družiníky)
   • Na území můžete mít početní převahu
   • Velký družiník má sílu 2
 • Území se vyhodnocují
 • Body se započítávají
  • Započítávají se na počítadlo bodů
 • Příklad: Červený přiloží kartičku/umístí figurku
 • Otázka: Můžeme provést tento úkon?

Symbol CarcassonneC.pngSeznam českých kategorií:

 • Kategorie na WikiCarpedii do kterých jsou uloženy české stránky.

Odkazy

Česká hlavní strana

O projektu WikiCarpedia

Stav českého překladu

Seznam tvůrců WikiCarpedie

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství V původní edici byla tato fáze pojmenovaná „Umístění figurky“, protože v této době hra ještě obsahovala malé množství typů figurek. Později, když typů figurek přibylo byli rozděleny do několika skupin a z hlavních figurek se stali družiníci, byla přejmenována i tato fáze.
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Výraz Follower se používal ze začátku u všech typů figurek v první edici, později a v druhé edici se začal používat pro skupinu základních figurek výraz Meeple.